Ion Predescu
Ion Predescu
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-10-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:11 decembrie 2000 - 6 decembrie 2004
vorbitor:Ion Predescu
înregistrări găsite:1819 la 396 puncte din sumarele a 120 ședințe

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3 4 5 6
1.
Ședința Senatului din 14 iunie 2004
pasajele relevante
  Demisia domnului Ion Predescu din funcția de senator, în urma numirii domniei sale ca judecător la Curtea Constituțională. pasajele relevante
2.
Ședința Senatului din 1 iunie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, republicată.(Votul final în ședința viitoare.) pasajele relevante
  Probleme organizatorice: Notă prezentată plenului de senatorul Antonie Iorgovan de a se lua act de corectarea unei erori materiale la raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat pasajele relevante
  Dezbaterea proiectului de Lege privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori.(Votul final în ședința viitoare.) pasajele relevante
3.
Ședința Senatului din 31 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind cazierul judiciar pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției pasajele relevante
  Validarea mandatului de senator al domnului Vasile Cautiș din Circumscripția electorală nr. 4 Bacău pasajele relevante
4.
Ședința Senatului din 26 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legii notarilor publici și a activității notariale pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind abrogarea alin. (8) al art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.11 lit. a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr. 514/2003 pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru completarea art. 325 din Codul penal pasajele relevante
5.
Ședința Senatului din 24 mai 2004
pasajele relevante
  Propunerea legislativă privind regimul activităților de lobby (aprobarea solicitării de retragere de pe agenda Senatului) pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parțial a unor bunuri imobiliare pasajele relevante
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere pasajele relevante
6.
Ședința Senatului din 19 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, destinate sediilor partidelor politice pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor pasajele relevante
7.
Ședința Senatului din 17 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (retrimiterea la comisie) pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice pasajele relevante
8.
Ședința Senatului din 10 mai 2004
pasajele relevante
  Numirea domnului senator Ion Predescu în funcția de judecător la Curtea Constituțională pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (dezbaterea se amână pentru o ședință viitoare, la solicitarea inițiatorului) pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea propunerii legislative privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și respingerea propunerii legislative privind eternizarea faptelor martirilor, eroilor, luptătorilor pentru libertate, combatanților remarcați și participanților în Revoluția din Decembrie 1989 pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 pasajele relevante
  Dezbateri asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. (continuarea dezbaterilor se amână pentru o ședință viitoare, când va fi invitat Nicolae Popa, președintele Curții Constituționale.) pasajele relevante
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor (retrimiterea la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru aviz) pasajele relevante
  Respingerea propunerii legislative privind acordarea de drepturi persoanelor care, începând cu 28 iunie 1940, au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice în Basarabia și Ținutul Herța și care ulterior s-au repatriat în România, redevenind cetățeni români pasajele relevante
  Adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol pasajele relevante
9.
Ședința Senatului din 6 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea propunerii legislative privind recunoștința față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 (votul final, într-o ședință viitoare) pasajele relevante
  Dezbaterea proiectului Legii privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (votul final, într-o ședință viitoare) pasajele relevante
10.
Ședința Senatului din 29 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. pasajele relevante
  Adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice pasajele relevante
  Respingerea propunerii legislative privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora. pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind Legea turismului. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind securitatea generală a produselor. pasajele relevante
11.
Ședința Senatului din 26 aprilie 2004
pasajele relevante
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr. 347/2002 pasajele relevante
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare pasajele relevante
12.
Ședința Senatului din 22 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea proiectului Legii pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (votul final se va da joi, 29 aprilie a.c.) pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului "Săli de sport", semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004 pasajele relevante
  Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (amânarea dezbaterii pentru joi, 29 aprilie a.c., în vederea verificării unor inadvertențe și a întocmirii unui raport suplimentar de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) pasajele relevante
13.
Ședința Senatului din 19 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (retrimiterea la Comisia pentru învățământ și știință) pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind Statutul funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 400/2002 pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind regimul acordării burselor private pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor pasajele relevante
14.
Ședința Senatului din 15 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind regimul juridic al adopției pasajele relevante
15.
Ședința Senatului din 5 aprilie 2004
pasajele relevante
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea art. 2,6,8 și 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 61 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții pasajele relevante
16.
Ședința Senatului din 1 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind instituirea titlurilor naționale pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 pasajele relevante
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 400/2002 (amânarea dezbaterii - se va solicita punctul de vedere al Guvernului) pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale pasajele relevante
  Informare asupra Decizia Curții Constituționale nr. 40/29.01.2004 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și a Deciziei Curții Constituționale nr. 142/24.03.2004 privind constituționalitatea unor prevederi din Regulamentul Senatului, republicat pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru a aduce unele modificări Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare pasajele relevante
17.
Ședința Senatului din 29 martie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale pasajele relevante
18.
Ședința Senatului din 25 martie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri pasajele relevante
19.
Ședința Senatului din 18 martie 2004
pasajele relevante
  Reexaminarea și respingerea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare pasajele relevante
20.
Ședința Senatului din 15 martie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. pasajele relevante

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 7 octombrie 2022, 6:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro