You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Ion Solcanu
records found:487 in 123 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Senate of November 10, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 21, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (L581/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995. (L582/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 13, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (L565/2008) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (L438/2008) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of May 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (L215/2008) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (L163/2008) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of May 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de completare a Legii nr. 24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (L112/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari (L121/2008) (retrimitere la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 5, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (L261/2008);
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României (L267/2008)
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of April 29, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aderarea României la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare (L184/2008) (retrimitere pentru raport suplimentar la Comisia pentru politică externă) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of April 9, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of March 12, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare (L907/2007) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of March 10, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of March 3, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of February 27, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 3 - 8 martie 2008. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of February 25, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
  Respingerea cererii de reexaminare asupra Legii pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995. (L328/2007) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of February 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of February 11, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of October 30, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea cererii de reexaminare a Legii pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995 relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (votul final se va da în ședința de luni, 5 noiembrie 2007) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of October 24, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of September 26, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind susținerea învățământului preșcolar (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 1 octombrie 2007) relevant paragraphes