Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 05-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997

Alocuțiunea domnului Lazăr Lădariu cu prilejul Zilei Eroilor și a Zilei Înălțării Domnului.

Ședința a început la ora 9,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya Hamar Alexandru și Miron Tudor Mitrea, secretari.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 5 iunie 1997, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 251. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 24 și 91 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

 
Informare cu privire la înregistrarea la Biroul permanent al Camerei Deputaților a:proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (procedură de urgență).

Pentru început, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrat următorul proiect de lege: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3, din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Fac mențiunea că Ordonanța Guvernului nr.26/1994 este aprobată printr-o lege.

Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendării. (amânarea votului final).

În continuare, revenim la dezbaterea proiectului de Lege modificarea și completarea Legii nr.16 din 1994 Legea arendei, de unde am rămas data trecută. Dezbaterile s-au întrerupt la pct.1.

Astăzi este ziua Înălțării Domnului și domnul deputat Lădariu dorește să facă o intervenție scurtă. Vă rog.

 

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

"Eroi au fost, eroi sunt încă, și-or fi cât neamul românesc."

În a cincea zi a lui Cireșar aflându-ne azi, la Înălțarea Domnului, noi, românii, ne sărbătorim, prin tradiție, eroii neamului.

Santinele la granița dăinuirii noastre, ei și-au așezat numele în Cartea de aur și de foc a memoriei veșnice. Ei, cei din oștirea română, simbol al onoarei unei națiuni, au așezat mai presus de orice cauza mare, națională.

În vaierul încercărilor, sub roiuri de gloanțe, ei au înfruntat moartea și soarta și s-au aruncat în uraganul de foc, la Posada și Podu Înalt, la Codrii Cosminului și Călugăreni, la Plevna, Grivița și Smârdan, la Mărășești, Mărăști și Oituz, la Cotul Donului și în Stepa Calmucă, la Odesa și Oarba de Mureș, la Budapesta și în Munții Tatra. Când se dărâma cerul vitregiilor, cu gândul la o România Mare, au răspuns unei chemări și au murmurat cântecul de îmbărbătare "Treceți, batalioane române, Carpații!", ostașii vechiului Regat, veniți să dezrobească Ardealul și limba noastră, comoara în adâncuri înfundată, și credința în Dumnezeu. Sub semnul crucii, cu icoana celor dragi în suflet, s-au înălțat ei la cer.

"Eroi au fost, eroi sunt încă și-or fi cât neamul românesc."

Atunci când eroii înălțau piramide de trupuri românești în fața vrăjmașului, când rândurile se răreau sub ploaia de foc, biruitorii prin moarte se întorceau sub țărână să-și țină țara pe pieptul lor, convinși c-o fac pentru reîntregirea neamului, pentru o patrie rotundă în hotarele ei vechi.

"Acolo unde-s'nalți stejarii," azi, de praznicul Înălțării Domnului și în Ziua Eroilor, sub zvonul sonor al trâmbițelor Învierii celor căzuți pentru neam și țara lor, gândul nostru se întoarce spre ei. O floare, o lacrimă și o lumânare, "spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi." În fața lor își pleacă fruntea întregul neam. Țara toată îngenunchează și, cu ochii uzi de rouă, căutând la voi, în slavă, zice azi "Mărire vouă!".

Tuturor, veșnică odihnă, veșnica lor pomenire!

Și fie-le, în veghea Domnului, tărâna ușoară, iar somnul, blând și lin.

În memoria celor care au apărat vatra strămoșilor, coborâți să țină țara pe oasele lor, care au plătit cu sângele și tânăra lor viață dăinuirea neamului, să păstrăm un moment de reculegere. (Se păstreaze un moment de reculegere)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Continuăm cu proiectul de Lege modificarea și completarea Legii nr.16/1994.

În ședința din ziua de marți, 3 iunie, au avut loc dezbaterile generale la acest proiect de lege și au fost aprobate titlul legii și preambulul art.I. Dezbaterile s-au întrerupt la pct.1, când am supus votului plenului propunerea domnului deputat Neagu Victor, de eliminare a alin.2 al art.3, din lipsa cvorumului.

Fac mențiunea că aceasta este, în plus, și o lege organică, ansamblul legii trebuind să fie votat de cel puțin 172 de deputați, pentru ca legea să treacă.

Ne întoarcem la pct.1, și anume numărul curent 2 din raportul comisiei, cu propunerea de eliminare făcută de domnul deputat Victor Neagu.

Vă supun spre aprobare propunerea de eliminare făcută de domnul deputat Victor Neagu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Au fost 72 de voturi pentru și 85 de voturi contra.

Deci, a căzut.

Abțineri? Două abtineri.

Menționez că la cvorumul de lucru se adună absenții motivați, care sunt în număr de 24, conform Regulamentului.

Deci, a căzut această propunere.

Vă supun spre aprobare, în continuare, la numărul curent 2, propunerea comisiei.

Cine este pentru? 85.

Voturi împotrivă? 76.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptată propunerea comisiei.

În continuare, trecem la pct.2, de la art.I, și anume numărul curent 3 din raportul comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, a fost adoptată propunerea comisiei.

Continuăm cu pct.2 alin.2 și anume, numărul curent 5 din raportul comisiei. Am impresia că aici este o greșeală de numerotare, pentru că numărul curent 4 lipsește din raportul comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei, pentru alin.2 al pct.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Aveți un vot împotrivă? Abținere. Bun.

Cu o abținere, a fost adoptat și alin.2 al pct.2.

continuăm cu pct.3, alin.1, - în raport, numărul curent 6.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm cu alin.2 de la pct.3, - în raport, pct.7.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Da, cred că trebuie totuși să supun spre aprobare pct.2 din lege, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct.3, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.4 există în raport numărul curent 8 din raport.

Dacă sunt intervenții?

Da. Vă rog. Domnul deputat Victor Neagu.

 
 

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Este vorba de durata arendării. Aș vrea să fac precizarea că în foarte multe țări, unde se practică arenda de multă vreme, arenda se stabilește de la 5 ani în sus. Sunt țări care prevăd ca durata arendării să fie de 6 ani, de 9 ani, Canada - de 16 ani.

Noi am prevăzut în prima formă a acestei legi, în Legea nr.16, ca durata arendării să fie de 5 ani de zile, tocmai ca să se dea posibilitatea agricultorului să poată să facă o rotație completă a culturilor și să readucă terenul la bonitatea inițială, pentru că există și varianta ca să fie un arendaș de rea-credință, care să exploateze în mod forțat terenul și să-l aducă la o subbonitate, deci să ducă la o distrugere a acestei suprafețe.

Apreciem că termenul minim de 5 ani de zile al arendei este în conformitate cu dorința agricultorilor, în conformitate cu perceptele agricole, cu perceptele de știință ale agriculturii și orice termen sub această perioadă, sub acești 5 ani de zile, poate să ducă la consecințe necorespunzătoare cu privire la exploatarea defectuoasă a suprafețelor agricole.

Sigur, s-au adus aici în discuțiile generale și faptul că anumite plantații perimate, de 25, de 30 de ani, pot fi arendate. Eu refuz să cred că există vreun arendaș care să-și facă un asemenea calcul și să ia în arendă suprafețe care să nu fie rentabile, suprafețe în care eventual el să poată să investească numai pe un an, sau pe doi. Nu există. În agricultură, investițiile se fac pe termen mediu, pe termen lung, pentru că și returnarea câștigului nu se face, așa, peste noapte.

De aceea v-aș ruga să vă aplecați asupra acestui text de lege și să acceptați ca durata arendării să fie de 5 ani de zile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Comisia.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, discuțiile au fost în comisie, însă opinia comisiei a fost că procesul de arendare este un proces de investiție. Este o investiție pe care o persoană fizică sau o persoană juridică o face în agricultură, și că, din acest punct de vedere sunt absolut interesați într-un timp de investiție cât mai mare. Și vreau să vă spun că nici nu se va pune problema ca cineva să-și investească banii în arendă, pentru că aici aș vrea să nu facem măcar confuzii, să credem că arendarea este un fel de mergem la recoltat și luăm ce au făcut alții. Nu. Aceștia sunt bani pe care arendașul-investitor îi investește. Că sunt 100 de milioane, că sunt 300 de milioane. Vă închipuiți cumva că un arendaș care investește 300 de milioane, sau 500 de milioane, sau un miliard, cumpărându-și utilaje, va face vreodată, măcar, un contract de arendă pe 2 ani de zile? Sau pe 3 ani de zile? Nici vorbă de așa ceva.

Opinia noastră este că, netrecând această dată, minimă să-i spunem, ajutăm altceva de fapt. Și aici trebuie să ne gândim la modul cel mai serios, pentru că puteam să trecem și minus 7ani.

Întrebarea mea este următoarea: există situații, cazuri, spuneți-le cum vreți, în care se arendează, hai, să spunem, 5 hectare, sau 7 hectare, sau 10 hectare, într-o relație de cunoscuți, sau de rude, sau de bătrâni care nu pot lucra terenul și care trebuie să aibă această posibilitate de arendare pe suprafețe extrem de mici. Pentru că pentru arendașul care este investitor și care investește pe 50 de hectare, sau pe 100 de hectare, nici nu se pune problema unui contract pe care el să-l accepte mai mic de 5 ani. Dar eu vă spun că vor fi 7 ani, 10 ani și așa mai departe.

Trebuie să dăm totuși posibilitatea, să fim, să spunem mai relaxați ca timp, pentru că altfel vom ajunge în situații în care aceste mici suprafețe să nu se poată cultiva, iar neintroducerea obligativității, sau acestei obligativități de 5 ani de zile, dă posibilitatea rezolvării acestei game de probleme punctuale, să le spunem, din lumea satelor de la noi.

Deci, comisia opinează că neincluderea acestei date minime face din contractul de arendare un contract mai permisiv, în sensul rezolvării unei multitudini de situații, pe de o parte, iar pe de altă parte, trebuie să vedem lucrurile foarte clar: un contract este legea părților și, în cadrul unui contract, fiecare dintre părți își apără, își protejează, își promovează, să spunem, interesele pe care le are.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Intervenții? Da, vă rog. Domnul deputat Pereș.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La intervențiile generale, am exprimat dorința Grupului USD-PD, pentru a menține și în noua lege acest termen - limita de 5 ani de zile. Și am argumentat atunci, dacă vreți dumneavoastră, tehnic, de ce cerem și dorim menținerea acestei limite. La o limită de cel puțin 5 ani de zile de arendare și exploatare, necesită aplicarea unor metode agrotehnice, a unor lucrări agro-ameliorative și o rotație judicioasă a culturilor. Astfel, arendașul ar fi obligat să intervină pentru menținerea potențialului productiv al solului, pentru a obține și rezultate financiare bune.

Deci rămânem la această idee de menținere, în cadrul noii legi, a termenului de minim 5 ani de zile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Vă rog.

 
 

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Desigur, fixarea unei perioade minime la arendă are argumente pro și argumente contra. Sunt argumente tehnice care pledează pentru menținerea perioadei de minim 5 ani, sunt alte păreri care solicită un termen de 3 ani pentru arendă, iar comisia, când s-a discutat proiectul de lege, a hotărât, printr-un vot majoritar, ca să eliminăm termenul.

Repet, argumente se pot aduce și pro și contra, deși balanța rămâne cam pe la mijloc. De ce spun treaba aceasta? Pentru că, într-adevăr, argumente tehnice pledează și pentru varianta cu 5 ani, argumente tehnice pledează și pentru varianta cu 3 ani. Dar sunt și argumente care pledează pentru reducerea sau eliminarea perioadei minime.

Și vă pun, stimați colegi care pledați pentru menținerea perioadei de 5 ani, vă pun întrebarea: ce se întâmpla în cazul în care un proprietar, care vrea să arendeze terenul, are o livadă care peste 2 ani de zile sau un an și jumătate, 2 ani de zile, se va tăia, dând altă destinație terenului? Nu poate să arendeze atunci, în acest caz, persoana respectivă, livada îmbătrânită, fără nici un rost, de fapt că rostul acestei livezi ar fi să mai producă un an de zile? Nu-i dăm dreptul să arendeze acest teren, ci-l obligăm să mențină arenda o perioadă de 3, sau de 5 ani?! Ar fi irațional. Pentru că nu este cazul să intervenim noi prin lege a fixa condiții tehnice, pentru că aceste condiții tehnice se vor fixa între parteneri. Este vorba de un contract, practic. Este vorba de un contract între doi pricepuți în agricultură, pentru că așa stipulează legea. Pentru că pentru a fi arendaș, trebuie ca arendașul să aibă calitatea de fost producător agricol, sau meseriaș în agricultură, sau licențiat în agronomie și așa mai departe.

Deci noi, ca legiuitori, nu trebuie să venim să-i dăm mură-n gură cam pentru ce perioadă să facă arenda. Deci, nu este cazul. Este aberant să legăm de glie, sau de termen procesul arendei. Pentru că, repet, cei doi - arendașul și arendatorul - cad la mica înțelegere, sau la marea înțelegere privind acest termen.

Eu pledez și vă rog și vă solicit ca să acceptați varianta comisiei trecută în raport, deci să nu limităm și să nu legăm de o dată, de un termen fix, această perioadă a arendei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban. Vă rog.

 
 

Domnul George Șerban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că în favoarea menținerii termenului de minim 5 ani există și alte argumente decât cele tehnice și domnul președinte Cristea, prin cele ce a spus, de fapt, a susținut această idee.

Noi am pregătit și în continuare vom dezvolta un pachet de legislativ, care are menirea de a fluidiza piața funciară, de a crea accesul liber al unor operatori privați pe piața funciară.

A păstra mai puțin de 5 ani, în condițiile în care există prin acest pachet legislativ, care are și părți slabe, predispoziția spre acțiuni speculative, cred că diminuarea termenului la mai puțin de 5 ani ar favoriza astfel de predispoziții spre speculații pe piața funciară. Cu atât mai mult cu cât investițiile, ca să fie temeinice, să fie solide, au nevoie de un contract, de o garantare a unui termen care să facă posibilă dezvoltarea acestor investiții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Székely Ervin. Vă rog.

 
 

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că, desigur, sunt argumente tehnice care ar putea să motiveze o soluție privind menținerea termenului de 5 ani, însă se încalcă un alt principiu juridic, și anume libertatea contractuală și libertatea celor care încheie un contract.

Din moment ce legiuitorul intervine în libertatea contractuală, atunci deja se poate pune sub semnul îndoielii însăși legalitatea acestui contract. Eu nu cred că o ingerință a legiuitorului în această problemă ar fi benefică, cu atât mai mult că nimic nu împiedică pe părți să încheie contracte pentru 5 ani, pentru 10 ani, sau pentru cât doresc ei.

Deci, în momentul în care însuși proprietarul și arendașul sunt conștienți de interesele lor, atunci nu trebuie să fim noi mai deștepți decât părțile contractante și să intervenim și să spunem noi ce este bun pentru ei. Cred că nimeni nu este mai în măsură ca să fie conștient de interesul lui, decât însuși cel care încheie contractul și care-și asumă o răspundere atunci când semnează un contract de arendare.

Deci, și din punct de vedere juridic, cred că se justifică amendamentul comisiei, de eliminare a termenului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt intervenții?

Domnul deputat Lăpușan.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am încercat ca la discuțiile generale să aduc câteva argumente împotriva susținerii amendamentului acesta de modificare a Legii nr.16, și anume timpul pe care-l impunem, sau pe care dorim să-l impunem, de minim 5 ani, sau minim 3 ani, pentru arendare.

Pământul nu este o marfă oarecare, o marfă care să se vândă pe orice piață, la orice bursă. De aceea, trebuia să fie o instituție a statului care măcar să inventarieze circulația terenurilor. Nu s-a dorit. Am dorit ca orice primar, fie el cu liceul terminat, cu școală generală terminată sau cu studii superioare, să fie cel care gestionează și inventariază. Niciodată nu vom ști la nivel de țară cât teren a circulat, cât este în domeniul privat al statului, cât este în domeniul privat la unor societăți comerciale, cât este în domeniul privat al persoanelor fizice etc.

Timpul de arendare, domnilor și doamnelor, este foarte important, el este prevăzut în actele românești în materie, ca fiind limitat la maximum 2-3 ani, pentru ce? pentru că atunci se dădea teren în arendă țăranului care nu făcea nici un fel de investiție, el lucra terenul, lua recolta, își plătea dijma sau contravaloarea arendei respective, modalitățile de plată erau foarte diferite la arendarea terenului, inclusiv sub formă de bani, inclusiv sub formă de produse, inclusiv sub formă de prestații în muncă se făcea acest lucru.

În momentul acesta, de ce dorim noi să facem arendare? De ce să facem o lege specială pentru arendare? Dorim să facem o lege pentru ca să apară exploatațiile viabile, exploatațiile mari din care noi să reușim sau prin intermediul cărora să reușim să punem în valoare acest potențial enorm care este potențialul agricol al României.

Sigur că acest potențial îl putem pune în valoare în momentul în care cineva de profesie sau cu experiență va gestiona terenul respectiv și cineva care este de profesie și are și potențial material va trebui să facă și anumite investiții. Ori, o investiție în agricultură nu se poate amortiza nici măcar în 5 ani. Termenul este prevăzut inclusiv în legea din 1940, cu justificările de rigoare, pe care le-au înțeles și cei de atunci și sunt valabile și în momentul acesta. Dorim ca cei care arendează să gestioneze, să administreze direct terenul, sigur că nu am fost de acord cu subarendarea care este o măsură de "serelism", de intermediat, de a mai împărți, dacă vreți dumneavoastră, beneficiul sau renta funciară pe la 3-4 case, până când ajunge la proprietari și la cel care îl lucrează direct.

Deci, în momentul în care vine cineva și arendează, el va vrea să facă lucrări de întreținerea solului, lucrări care trebuie să fie amortizate, s-ar putea chiar să înființeze plantații, vrea să facă o agricultură performantă; în acest caz, el trebuie ca obligatoriu să aibă un program de rotație a culturilor. Iată, în legea din 1940, printre obligațiile care nu sunt prevăzute în această lege este: "Exploatarea se va face cu respectarea regulilor bunei culturi agricole și cu păstrarea forțelor productive ale solului".

Doamnelor și domnilor deputați, "...forțele productive ale solului...", înseamnă materie organică, înseamnă textură, înseamnă structură și după o anumită cultură, știți, că solul suferă anumite transformări. Deci, este natural, motivat, justificat, ca această arendare să se facă la cei care vor face investiții de pregătirea terenului, de amenajare a lui, astfel încât să se poată obține un beneficiu cât mai mare, or, acest beneficiu nu se poate obține decât în urma investițiilor, or, aceste investiții nu se pot recupera într-un an sau doi. Sunt atât de multe argumente în favoarea acestui termen, încât eu sunt convins că dumneavoastră veți vota pentru un termen minim de 5 ani, pentru că vreau să vă spun că, altfel, putem să scriem acolo că terenul se poate închiria sau arenda în conformitate cu prevederile legii civile și nu mai era nevoie de o lege specială. Or, noi vrem să restrângem categoria celor care beneficiază de aceste dreptrui, de această lege, tocmai în sensul ca agricultura per ansamblu să aibă ceva de câștigat. Noi mâine va trebui să ne confruntăm cu agricultura din țările occidentale. Credeți că vom putea să ne confruntăm dacă nu vom avea o agricultură în care se vor face investiții? Credeți că se vor face investiții, chiar dacă cineva va închiria, va arenda terenul pe un an sau doi sau trei? Părerea mea este că nu. Pentru o agricultură bună, pentru o agricultură cu perspective va trebui ca și această lege să se adapteze și să prevadă termenul acesta.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea, președintele comisiei.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Vreau să fac o singură precizare. Aici este o diferență de optică. Noi nu vrem să restrângem investițiile în agricultură, poate domnul Lăpușan vrea să le restrângă. Noi vrem să atragem investiții în agricultură. Și vreau să fac o precizare, stimați domni. Cine investește în agricultură banii personali nu-i aruncă, nu va investi nimeni o sută de milioane pentru doi ani, ca să plece, să strângă bagajele și să plece. Vrea să obțină profit, acesta este interes direct. Este interes economic, este motivație economică. Nu putem și nu este normal să intervenim și să spunem noi: "așa este bine".

Stimați colegi,

Spunem că "așa este bine" în agricultură, din păcate, de 50 de ani și, din păcate, am progresat mult mai puțin decât au făcut-o ceilalți care au lăsat oamenii să investească, au lăsat specialiștii să facă ei ceea ce știu să facă foarte bine, fără ca în permannență să li se spună: "știm noi că structura și textura și mixtura se strică așa și invers, dacă nu faci așa cum își spun eu." Asta este o relație economică. Vrem s-o tratăm ca pe o relație economică, o facem permisivă.

Să nu mai încercăm să credem că oamenii sunt așa de neștiutori, încât nu-și cunosc minimele interese. Și proprietarul își cunoaște interesul și n-o să accepte un arendaș care să-i distrugă terenul, pentru că e sursa lui de venituri. Iar arendașul nu va fi un tâmpit care să-și distrugă singur terenul în care investește pentru a-și arunca banii pe gârlă și a nu obține nimic.Trebuie să încercăm să privim acest lucru și trebuie să încercăm să vedem că în agricultura românească nu sunt investiții și trebuie să încercăm să vedem că resursele bugetare pentru agricultură sunt foarte subțiri și trebuie să încercăm să ne amintim că anul trecut, din păcate, nu sunt agronom, dar am obținut cu condiții naturale proaste, sigur că da, 1800 de kg de grâu la ha. Bun, am fi obținut 3000 de kg la ha, dar în Europa se obțin 6000 de kg, 7000 kg în Suedia sau în altă parte, pe investiție, pe inițiativă și pe interesul pe care investitorul îl are și orice investitor, dacă nu are un interes, nu face investiție, indiferent de ce i-am spune noi.

Și vreau să vă spun că legea actuală, nefiind permisivă, nu am ajuns la investiții. Și nu am ajuns, stimați colegi, pentru că prețul îl stabilea statul și nu investea nimeni în agricultură pentru a veni statul să-i spună: "ăsta este preț de vânzare", nu putea să facă așa ceva, pentru că își arunca banii. Venea tot statul și-i spunea: "nu vom putea să exportăm cereale, pentru că avem noi calculele noastre și trebuie să facem chestiunea asta și le contingentăm..." Și atunci, se putea valorifica o investiție? Nu se putea valorifica.

Haideți să fim absolut rezonabili în sensul bun și să lăsăm această relație între doi parteneri care își cunosc interesele, fără să venim noi din afară și să spunem că e mai bine așa pentru unul și că e mai bine așa pentru celălalt. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lăpușan și apoi domnul Scrieciu din minister.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Nu vreau să-l supăr pe domnul președinte Cristea, dar de foarte multe ori este evident că dânsul nu are o pregătire în domeniu, oricum apreciem prestația dânsului, se străduiește să ne convingă cu argumente care nu sunt de domeniul științelor agricole și de foarte multe ori reușește acest lucru, mai puțin în cazul de față. Și aș vrea să vă aduc aminte de următoarea chestiune, stimați colegi. De ce nu s-a aplicat sau de ce, prin Legea nr.16, procesul de arendare nu s-a dezvoltat așa cum de fapt dorea legiuitorul de atunci. Aduceți-vă aminte cu câtă energie s-a opus cineva ca Agromecurile, aceste centre mecanizate din agricultură, să arendeze terenuri. Eu vreau să spun că a fost catastrofală, pentru aplicarea Legii nr.16, intedicția ca Agromecurile să arendeze teren și din păcate lucrul acesta a fost susținut de Grupul parlamentar PNTCD și domnul Cristea își aduce aminte de chestia aceasta. În momentul acesta nu ar fi fost altceva decât niște societăți comerciale private, așa cum sunt Agromecurile, care aveau arendate suprafețe foarte mari de teren și poate că am fi făcut deja 15 ani pași în timp în dezvoltarea agriculturii.

 
 

Domnul Victor Neagu: (din bancă)

Poate 3 ani.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Mă rog, 3, după aprecierile dumneavoastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, că totdeauna mi-am ascultat și colegii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog nu discutați cu sala.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Deci, domnule președinte, stimați colegi, eu vreau să spun că această prevedere a Capitolului III din "Piața funciară", ASAL și anume de a nu se stabili un anumit termen, nu este imperativă. Mai degrabă îi rog pe domnul președinte și pe cei care susțin implementarea acestui program ASAL să vadă că la litera c) se cere: "Luarea în arendă a unor unități ferme ce administrează pământ din proprietatea statului", acest lucru nu este trecut în regulă. O să fiți criticați de șefii de la ASAL, pentru că aceasta era o problemă principală și se dorea, nu altceva, decât legiferarea unor situații de fapt care sunt în agricultură.

Părerea mea este că dacă vrem să atragem investitori, nu vom putea atrage investitori pe un an, cei care vin pe un an vin, investesc în producția din anul acela, exploatează la maximum, nu contează cum rămâne pământul după ei și pleacă. Cei care vor să investească în agricultură vin ca să rămână și ca să rămână trebuie să rămână 5-6-10-20 de ani etc., asta înseamnă atragere de investiții. Vrem să atragem investiții, nu trebuie să scădem taxele vamale, ci dimpotrivă, taxele vamale să constituie un element care să vină în favoarea investitorului străin, să-i fie rentabil să construiască, să investească în România, că altfel este rentabil să vină și să vândă în România. Sunt argumente suficiente, domnule președinte, pentru a susține minim 5 ani durata arendării.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul director Scrieciu.

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, noi ne menținem punctul de vedere privind eliminarea duratei stabilite prin lege. Avem suficiente argumente și, aș dori să punctez câteva chestiuni.

În primul rând, contractul de arendare are cel puțin 3 principii. El trebuie să fie determinat de principiul libertății părților în încheierea lui, principiul interesului părților și vreau să fac aici o paranteză, că acest contract, sub aspectul naturii juridice și caracterului lui, este un contract sinalagmatic și patrimonial, adică oneros, părțile au un interes reciproc și ultimul principiu este acela ca normele din Legea arendării, care sunt de ordine publică, trebuie respectate.

Și, să revenim la durată. Deci, iată că în lege avem o prevedere, că durata contractului de arendare se stabilește de părți în consecință, în contractul de arendare, în fiecare contract de arendare, trebuie prevăzută durata. Deci, trebuie prevăzută.

2. Noi credem că părțile în contractul de arendare, mai ales proprietarul va fi suficient de responsabil, ca atunci când încheie contractul - așa cum am spus, fiind un contract oneros, deci are un interes foarte clar material - să-și prevadă un contract, astfel ca el să fie protejat. Tot astfel, și arendașul, care este și el interesat să-și realizeze veniturile, deci existența sa din acest contract, să stabilească o durată pe care o consideră de natură să-i satisfacă pretențiile. În contract sunt cuprinse și alte clauze, nu trebuie să mergem de la ideea că dacă în contract nu se stabilește o durată mai mică sau mai mare, ar fi o catastrofă.

Al doilea argument, a spus domnul deputat Lăpușan că în codul nostru sau în legislația civilă există prevăzută durata contractului. Nu este așa. În Codul civil la materia arendării bunurilor, fondurilor rurale, cu care legea arendării se completează, nu este prevăzută durata contractului. Deci, iată, libertatea părților.

O ultimă mențiune este aceea că în multe țări din Europa nu este stabilită durata contractului și v-aș da 3 exemple. Anglia, care nu are reglementări privind durata nici minimă, nici maximă, Spania și Germania. Germania prevede durata maximă. Deci, sunt foarte multe țări care nu au prevăzută durata, cu mențiunea, și cu aceasta conchid, că norma de ordine publică privind durata este prevăzută în toate țările, adică contractul trebuie să cuprindă durata, dar se lasă la libertatea părților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Pereș.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Revin la microfon, în ideea să vă spun că grupul nostru parlamentar nu se opune modificării, inclusiv a modernității noii legi, a noului proiect de lege. Și la intervenții generale am spus că suntem de acord cu mai multe capitole ale acestui proiect, doar la acest punct, la art.7, nu toți din grupul parlamentar... Eu exprim o părere generală a grupului USD-PD: ideea este, teoretic și normal, așa ar fi cum spuneți dumneavoastră . În schimb, în practică, în perioada aceasta și cea care urmează, cu aceste suprafețe fărâmițate, care sunt în foarte mare cantitate la moștenitori, în general, care nu știu ce este acela proces agricol sau, efectiv, o tehnică agricolă, am ajuns și vom ajunge în situația în care, într-adevăr, un arendaș, mă rog, mai rău intenționat și nu vreau să dau exemple, eu vreau să cred că nu se va întâmpla așa, să ajungă într-adevăr în situația să se folosească de această scurtă perioadă în care, așa cum am spus la prima mea intervenție, aceste suprafețe într-adevăr să fie folosite și exploatate nerațional. Acesta este argumentul pentru care grupul parlamentar, în marea lui majoritate, Grupul parlamentar USD-PD, pledează pentru menținerea acestei limite minime de 5 ani de zile. Eu cred că prin vot și noi putem să tranșăm această situație.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tamaș. Și propun să încheiem discuțiile pentru că, practic, după această intervenție, s-a spus tot ceea ce era de spus. Vom trece la vot.

 
 

Domnul Tamaș Sandor:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

La facultate și în practică am priceput, în privința contractului, un lucru: stabilirea termenului de arendă trebuie să fie dreptul părților contractante. Legiuitorul nu poate să intervină în acest proces, desigur, fără să afecteze intenția părților. Durata contractului este un element constitutiv al oricărui contract. Acest element trebuie lăsat la latitudinea părților. Deci, sunt de părere că admitem propunerea comisiei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Conform regulamentului, având în vedere că nu s-a propus eliminarea textului, eu trebuie să supun spre aprobare propunerea comisiei.

Da, domnule deputat Popescu, vă rog.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu fac respectuos apel la domniile voastre să reexaminați în câteva secunde chestiunea. Nu numai că este vorba de libertatea contractuală, una este existența unui termen, asta este fixarea imperativă a altceva. Este fixarea imperativă a unui termen obligatoriu din partea legii către părțile contractante. Dacă îi supunem pe toți la "patul lui Procust", care înseamnă fix 5 ani, atunci vedeți cum sunteți, domnule. Amândoi vorbiți de disciplină și vorbiți încontinuu în timp ce vorbim. (Către domnul Neagu Victor care vociferează împreună cu alți domni deputați din jur.) Dar eu vă răspund cu plăcere și cu deosebit respect. Eu vă spun, vă rog, împrejurarea că acele Agromecuri n-au fost calificate ca arendaș e foarte bună. Ele sunt insulițe comuniste și sunt niște parșivenii pe care le știți foarte bine. Așa cum se întâmplă și în IAS-uri, ne forțați să vă spunem adevăruri pe care le știți. Dar un adevăr fundamental și de viitor și care ține și de trecut, de mii de ani, e libertatea contractuală, mai ales în materie funciară. Uite, aici, în partea asta, un teren e prost și necesită investiții 7 ani, dincoace e bun și necesită 3 ani. E în funcție și de posibilitățile părților și de încrederea de care vorbiți, sunt mulți factori obiectivi și subiectivi. Dacă îi supunem pe toți la un termen, impus de lege, tocmai bine n-o să iasă. Abia bine n-o să fie, un tratament diferențiat pentru fiecare teren, abia bine o să ajungem în situațiunea că în fiecare bancă suntem obligați să gândim la fel. Păi, tocmai asta este ceea ce nu trebuie.

De aceea, legea este cum este concepută și e bine să existe niște... Sunt de acord cu dumneavoastră că nu poate să absenteze termenul. Deci, dacă nu există un termen de contract, termenul prevăzut în el, termenul fiind un element esențial al contractului, sunt de acord că ar fi nul, dar noi nu asta discutăm. Discutăm că vrem să impunem în toate contractele un termen fix, ceea ce nu e bine. O să -i întindem pe toți la înălțimea de 1,80 m sau să-i micșorăm pe toți la înălțimea de 1,80 m, nu se poate. Tocmai asta este ceea ce nu vrem. Dirijismul acesta printr-o legislație draconică care te obligă la 5 ani sau la 3 ani. Nu e bine. Nu e bine și nu poate să fie în bunul mers al lucrurilor. Un țăran zice: "domnule, după părerea mea, eu pot să fac treaba asta în 3 ani," altul trebuie să facă copertare de sol, eu nu spun că mă pricep în treburile acestea, dar trebuie să ținem seama și de natura juridică, care uneori constituie o cătușă, dacă nu e bine gândită. De aceea, trebuie să existe flexibilitate și vă rog să votați pentru eliminarea textului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu am oprit discuțiile, s-a spus tot ce era de spus, eu vă supun spre aprobare punctul nr. crt.8 din raportul comisiei.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? 103 voturi pentru.

Dacă este cineva împotrivă? 58 de voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

A fost aprobată propunerea comisiei.

La pct.5 de la pct.I, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

La pct.6. Dacă sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7,dacă sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

S-a aprobat cu un vot împotrivă.

La pct.8, dacă sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.9 există propunerea comisiei care se află la nr.crt.9 din raport.

Dacă sunt intervenții.

Da, vă rog.

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte,

V-aș ruga să vă uitați la pagina.2 din proiectul Guvernului, pentru că trebuie să adoptăm și pct.5, care este înaintea punctului pe care dumneavoastră l-ați prezentat, respectiv, art.13 care este înaintea art.21 și care are la rândul lui pct.5,6,7 și 8, din proiectul Guvernului, care trebuie supuse aprobării.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, aici sunt ... așa am supus la vot, ca punctele 5,6,7 și 8 sunt cele din proiectul Guvernului. Acum, la pct.9, ne întoarcem la raport, unde este nr.crt. 9 din raport. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.10 din proiectul Guvernului, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.11 există în raport nr.crt.10.Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare pentru primul alineat, art.251, primul alineat, propunerea din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la alin. 2 din propunerea Guvernului? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alineatul 3, dacă sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă supun spre aprobare pct.11... Nu, art.25l, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Tot la pct.11, art.252, din propunerea Guvernului. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct.11 din propunere în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat.

Vă supun spre aprobare art.I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

S-a aprobat.

Continuăm cu art.II. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă spun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votul final asupra acestui proiect de lege îl vom da marți la orele 11,30.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane. (amânarea votului final).

Vom continua cu următorul proiect aflat pe ordinea de zi și anume, cu proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane. O să rog comisia și inițiatorul să-și ocupe locurile. Vă anunț că și acest proiect de lege este o lege organică și vom avea nevoie de cvorum și de toate celelalte elemente pentru a-l trece.

Bun. Acum că este prezentă și comisia, este prezent și din partea inițiatorului, vom trece la dezbaterea proiectului de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane.

O să vă rog să verificați cvorumul, și dacă nu există cvorum, vom face din nou o prezență, în așa fel încât să ne asigurăm de cvorumul de lucru.

Din partea inițiatorului... Vă rog frumos să poftiți la microfon, să spuneți câteva cuvinte, dacă doriți. Nu, la microfon acolo, să vă prezentați cu numele și funcția, pentru stenogramă.

Montați microfoanele mai aproape.

 

Domnul Sebastian Nicolau:

Sunt doctor Sebastian Nicolau, director general al Direcției Asistenței Medicale din Ministerul Sănătății.

Cer scuze în numele domnului ministru Drăgulescu, care este reținut la prima ședință de la începutul acestei legislaturi cu directorii direcțiilor sanitare, cu aparatul rețelei sanitare din întreaga țară.

Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, Comisiei de sănătate a Parlamentului României, pentru că, astăzi, în fața dumneavoastră, se prezintă această lege.

Legea privind prelevarea de organe și țesuturi în vederea transplantului este una din cele mai importante legi pentru noi, de la începutul acestui an. Este vorba de faptul că, datorită apariției unui act normativ, noi putem să facem un important pas înainte în ceea ce privește salvarea de vieți omenești. După cum se știe, la noi s-au făcut niște încercări de transplant, de transplant renal, dar nu într-un cadru legislativ, ceea ce expunea rețeaua sanitară la o serie de probleme de ordin juridic și revendicativ din partea aparținătorilor, a familiilor.

Prin discutarea și, sperăm, aprobarea de către dumneavoastră a acestei legi, noi vom intra într-un cadru normal, care ne va permite să dezvoltăm această metodă terapeutică, de a transplanta diverse organe și țesuturi, în vederea salvării de vieți omenești.

Mulțumesc, încă o dată, în numele Ministerului Sănătății, în numele rețelei sanitare, dumneavoastră și Comisiei de sănătate a Parlamentului României.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizate în fond, are cuvântul domnul deputat Ion Berciu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu mare bucurie, vreau să vă spun că este al treilea proiect de lege care intră în discuție în plenul Camerei Deputaților.

Din partea comisiei noastre, mulțumim Biroului Permanent, că a avut această grijă și această atenție pentru rapoartele pe care le-am întocmit.

Vreau să vă spun că acest proiect de lege, raportul acestui proiect de lege, de fapt, ne-a venit de la Senat în ziua de 6 noiembrie 1995. La noi a gestat deci un an și jumătate, datorită unor motive, eu cred că întemeiate. Prelevarea și transplantul de organe este un lucru care implică foarte multe atribute din diferite sfere de activitate și a trebuit să ne informăm, a trebuit să luăm o serie de propuneri în discuție, a trebuit să consultăm o serie de specialiști, iar după o chibzuită discuție am ajuns la întocmirea acestui raport.

V-aș ruga foarte mult, cu multă considerație din partea dumneavoastră, să avem în vedere această lege care, fără îndoială, va însemna ceva, pe aceeași idee a reformei sanitare din România, pe care o propovăduim de atâta timp.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În cadrul dezbaterilor generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Da, vă rog. O să vă rog să vă prezentați.

 
 

Domnul Romulus Raicu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legea privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane în scop terapeutic este una din legile așteptate cu mult interes de populația României, cu deosebire de cei care se află în suferință și nu au posibilitatea efectuării unui transplant, din cauza absenței unui cadru legal adecvat momentului actual.

Reglementările stipulate în Legea nr. 3/1978 au fost concepute pentru o societate marcată de o serie de prejudecăți și mentalități și apariția alteia noi se impunea cu necesitate. Ea este cerută și de nivelul actual de dezvoltare a științei și practicii medicale, ca și de posibilitățile de înzestrare a spitalelor cu aparatură și echipamente medicale.

Chestiunea prelevării și transplantului de organe este destul de delicată, ea trebuind să țină cont atât de problemele de ordin medical, dar și de cele de ordin afectiv și religios. Proiectul prevede condițiile în care se face prelevarea și transplantarea de organe și țesuturi umane, stabilindu-se cadrul juridic necesar realizării acestui proces.

Având în vedere interesele deosebite ce pot apare în legătură cu prelevarea și transplantul de organe, posibilitatea inițierii, chiar, a traficului cu organe umane, legea trebuie să prevadă pedepse mai mari pentru cei care nu-i respectă prevederile.

De asemenea, este necesară stipularea în textul legii a condițiilor în care se creează și funcționează Banca de organe, mai ales că o asemenea bancă, din câte am fost noi informați, există în București, fără să știm cine a acceptat funcționarea ei. Este o problemă serioasă, asupra căreia trebuie să reflectăm.

Legea este absolut necesară și noi o supunem astăzi atenției dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt alte persoane care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu sunt, atunci trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul legii, dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vi-l supun votului dumneavoastră spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Cap. I: "Dispoziții generale", dacă la titlul acestui capitol sunt intervenții. Nu sunt. Vă supun spre aprobare titlul Cap. I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 1, există în raportul comisiei, pct. 1, nr. crt. 1.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 2, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 3, nr. crt. 2 din raportul comisiei, dacă sunt intervenții. Da, vă rog... Vă rog la tribună, că nu se aude de acolo.

Domnul deputat Sonea.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc.

Aș dori să fac o completare: introducerea unui alineat nou, 3. De aceea am avut o anumită reținere, credeam că intervine cineva la celelalte alineate. Și pentru că la un articol, undeva în continuarea legii, se face referință la o noțiune, așa-zisa "Bancă de organe", se menționează la un comentariu, eu consider că este chiar necesară constituirea acestei instituții și de aceea propun alineatul nou 3, în următoarea formulare: "Se constituie Banca națională de organe cu subfiliale în centrele regionale de transplant și de prelevare de organe și țesuturi, cu sistem informațional unic, subordonată Ministerului Sănătății și coordonată de Comisia de transplant de țesuturi și organe", pentru că alin. 1 și 2 introduc aceste organisme, deci comisia și subordonările de rigoare.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul! Sunteți de acord? Nu. La tribună, vă prezentați, spuneți cine sunteți și funcția, pentru stenogramă.

Comisia, vă rog să fiți atenți ca să puteți să...

 
 

Domnul Mihai Lucan:

Sunt președintele Comisiei de transplant a Ministerului Sănătății.

Trebuie precizat un lucru foarte important.

Din sală:

Vorbiți mai tare! La microfon!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte: vreau să știu dacă dumneavoastră vorbiți în numele ministerului, dacă sunteți aici din partea ministerului...

 
 

Domnul Mihai Lucan:

Exact. Sunt aici din partea ministerului. Sunt președintele Comisiei de transplant.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Bun.

 
 

Domnul Mihai Lucan:

Pot să vorbesc, da?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, da. Vă rog.

 
 

Domnul Mihai Lucan:

Deci, noțiunea de "Bancă de organe" este o noțiune greșită și trebuie corectată. Organele, în activitatea de transplantare, se recoltează și se transplantează cât mai repede cu putință, pentru că, altfel, se alterează calitatea lor. Nu se poate introduce noțiunea de "Bancă de organe", pentru că organele nu se pot băga în nici o bancă, respectiv organele pareintimatoase, ci numai țesuturile și țesuturile numai unele dintre ele.

Deci, noțiunea trebuie corectată, pentru că, altfel, toată lumea o să aibă senzația că este vorba de un depozit de organe, de unde fiecare se poate duce și-și poate lua organul care are nevoie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Florian Udrea:

Aș vrea să fac o precizare pentru toți colegii, și anume că această "Bancă de organe" trebuie înțeleasă în sensul unui bagaj, a unei bănci de informații privind eventualele organe pe care persoanele, oamenii, au fost de acord, au dat în scris acordul lor pentru prelevarea de țesuturi și organe. Nu se poate, nu trebuie să ne imaginăm o..., știu eu, o instalație mare, cu sertare și sertărașe, din care să scoatem inimi, rinichi și alte țesuturi.

Deci, noi am propus, pe parcursul legii o să observați, un sistem informațional,"o bancă de date, de informați", care să aibă rolul de "Bancă de organe".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnul deputat Berciu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

La art. 3, noi avem prevăzută înființarea unei Comisii de transplant de țesuturi și organe, care funcționează în Ministerul Sănătății, și a cărei componență va fi avizată de Colegiul Medicilor din România.

Acestă comisie va avea ca atribuit alcătuirea unui regulament de funcționare. Or, acest lucru să-l punem noi în lege, că "se constituie Banca națională de organe", este un lucru cu care am împieta asupra profesionalismului acestei Comisii de transplant. Acest lucru o să-l stabilească Comisia de transplant, prin redactarea Regulamentului de funcționare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Sonea.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Vă rog să mă scuzați, eu nu sunt în acest domeniu...

Deci, termenul l-am luat de la pag. 16, unde apare formularea așa-zisei "bănci". Eu nu insist asupra termenului, eu mă gândesc să apară o astfel de instituție.

Am venit cu o propunere care poate fi, oricum, îmbunătățită, dar eu totuși consider că este necesar să existe astfel de "depozite", cum le considerați dumneavoastră, care să fie controlate, și numai pe baza acestor depozite se poate stabili acel sistem de informație care să aibă cu ce opera. Altfel, dacă avem numai informații, nu este suficient. Trebuie să aibă un suport fizic aceste informații și, de aceea, eu consider că trebuie să existe în județe, în Capitală astfel de locuri, care să aibă un anumit statut. Eu nu știu, această comisie dacă dorește să înființeze aceste instituții sau nu...

Deci, poate că, totuși, nu este rău, să determinăm această Comisie să constituie astfel de, să le spunem "baze de organe", dacă nu vreți "bancă". Eu nu insist asupra termenului. Sigur că nu sunt în domeniu, dar cred că totuși este bine să determinăm prin lege comisia să instituie o astfel de instituție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Berciu, președintele comisiei.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Comisia nu acceptă amendamentul domnului Sonea.

 
 

Domnul Marțian Dan (din sală):

De ce?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Sunteți de acord cu punctul de vedere al comisiei, da? Bun.

Articolul 2 l-am votat. Suntem la art. 3 alin. 1 și 2, propunerea comisiei, unde n-au fost nici un fel de remarci. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Sonea.

Cine este pentru? Un vot. Două voturi.

A căzut această propunere.

Deci, art. 3 rămâne în forma în care este.

La art. 4 există două alineate, este vorba de poziția din raport, nr. crt. 3. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat.

Vă supun spre aprobare Cap. I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap. II. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 5 se propune ca numărul lui să devină 4, dar nu știu exact...

 
 

Domnul Ion Berciu:

La propunerea comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Este corect.

Deci se propune renumerotarea acestui articol. Dacă sunt intervenții la conținutul lui? Nu sunt. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 6, comisia propune eliminarea textului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă. Votul dumneavoastră este împotrivă, domnule Spiridon? Da.

Abțineri?

Deci, cu un vot împotrivă, s-a adoptat eliminarea textului de la art. 6.

La art. 7, nr. crt. 6 din raportul Comisiei, se propune renumerotarea și se propune reformularea unor alineate și eliminarea alin. 3. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art. 8, nr. crt. 7 din raportul comisiei, dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerile comisiei. Deci, alin. 1 nu are modificări. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru alin. 2, 3 și 4, vă supun spre aprobare propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 8 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mă întorc asupra art. 7 și vi-l supun aprobării și pe acesta, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 9, la alin. 1, comisia propune o modificare. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 1, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La alin. 2, 3 și 4, dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 9 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 10.

Domnul deputat Sonea. La care dintre alineate aveți? La primul alineat, da? Bun. O să vă rog să faceți precizarea, pentru că sunt mai multe alineate. Sunt 5 alineate. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

La alin. 1, mi se pare că se repetă, în prima parte, alin. 3 de la art. 8. Deci, "prelevarea de..." Eu nu știu, nu cred că mai este cazul să citesc. Este chiar aproape identică formularea.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci este identică formularea cu...

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Art. 8 de la pct. 7, art. 8 alin. 3, se referă din nou "... la consimțământul dat în scris" de persoana decedată..., înainte de a deceda, bineînțeles... Și atunci, consider că prima parte poate fi eliminată, eventual. Dacă totuși se vrea o accentuare a problemei, să rămână textul inițial, de la alin. 1 până la "prelevări" și ultima parte, deci după "sau" să se reformuleze: "... precum și dacă prin actul prelevării nu se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii".

Acum, aici apare o chestiune foarte importantă, zic eu. Dacă ne amintim, la legea care reglementa activitățile de medicină legală, eu am propus atunci să se urgenteze anumite cazuri de cercetare și nu s-a acceptat.

Acum, acest articol ar permite să existe doi morți. Decât unul, mai bine doi - așa ar veni, conform acestui articol.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă referiți la alineat? La alin. 5...

 
 

Domnul Ioan Sonea:

La ultima parte a articolului. Da.

Nu, nu. Tot la alin. 1. Ultima parte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vorbim numai de alin. 1.

Vă rog să fiți foarte precis, pentru că trebuie să știe și comisia și inițiatorul la ce vă referiți.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Da, da. Exact. Ultima parte a alin. 1, revin, ca să fiu mai clar înțeles. Până la "activități" se suprapune peste alin. 3 de la art. 8, deci poate fi eliminat.

Dacă totuși se dorește accentuarea problemei, să rămână forma inițială a art. 10 alin. 1, dar până la "sau", și partea cu "actul prelevării, dacă nu se compromite o autopsie medico-legală", să fie formulată sub forma: "Prelevarea de țesuturi și organe se poate efectua numai după efectuarea autopsiei medico-legale, solicitate în condițiile legii". Deci, aceasta pe undeva obligă medicina legală să intervină de urgență. Eu ceream atunci un timp de 24 de ore, sau 48 de ore, nu mai rețin, ceea ce nu s-a acceptat.

Și aici poate un organism de la care pot fi prelevate organe, țesuturi, să stea mult și bine undeva, fără ca să se bucure cineva de aceste țesuturi, până ce vine un legist să constate o anumită situație. Deci, probabil că ar trebui urgentată activitatea legistului, într-o anumită manieră, pentru ca să poată fi folosite ceea ce se poate lua de la acel corp. Asta era toată intervenția.

Mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul, vă rog. Întâi inițiatorul și pe urmă comisia. Imediat vă dau și dumneavoastră cuvântul, domnule profesor.

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Noi propunem să se accepte formularea Comisiei de sănătate, pentru că nu putem accepta ideea unei autopsii înainte de a face prelevarea de organe.... (Rumoare, agitație).

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog să vorbiți în microfon, ca să vă audă sala.

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Nouă ni se pare, din punct de vedere tehnic, că formularea aleasă de comisie este cea care ne convine și care este corectă. A modifica în sensul acesta, riscăm ca organele pe care le recoltăm să nu mai poate fi folosite.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Anton Ionescu.

Vă referiți la alin. 1 ? Bine.

 
 

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Consider că acest alin.1, deci la art. 10, este unul dintre cele mai importante din această lege și consider că formularea comisiei este extrem de restrictivă. Spune așa că prelevarea de țesuturi se poate efectua numai dacă s-a manifestat consimțământul în scris de a se face asemenea activități. Deci, vă dați seama, foarte multe lume nu se ocupă cu asemenea consimțăminte în scris și se pierd extrem de multe organe și vieți omenești posibil de salvat.

Consider atunci că este o formulare mai bună cea a inițiatorului, cu completarea aceea "...în condițiile...", deci: "autopsie medico-legală solicitată în condițiile legii". Deci, formularea este în regulă pentru că spune clar, delimitează, că dacă persoana nu și-a manifestat voința de a da drumul la prelevare, este clar că nu se mai produce nimic. Dar, aș introduce, și v-aș face propunerea să introducem un alin. 2, care ar rezolva foarte multe cazuri, și anume: "Dacă persoana nu și-a manifestat oponența în scris în timpul vieții, aceasta poate fi considerată ca donator potențial pentru prelevarea de țesuturi și organe, după informarea familiei". Și, atunci, în cazuri de accidente, în cazuri care se întâmplă foarte des, asemenea alineat ar ajuta extrem de multe cazuri de prelevare de organe extrem de sănătoase, care, în caz contrar, s-ar pierde.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Da. Aici se dezbat două lucruri foarte importante. În primul rând, față de ce a propus domnul Sonea sunt două lucruri deosebite, care se completează. Deci e necesar să fie amândouă, cele două alineate prinse în lege. Față de ceea ce a spus domnul deputat, care a vorbit înaintea mea...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Ionescu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnul deputat Ionescu. Mă scuzați!

E vorba de cheia - să zic așa - a legii, e vorba de opțiunea pe care noi, în comisie, am discutat-o de câteva ori, de a avea libertate, cel care face transplantul, asupra ideii de prelevare de organe de la toți cei care nu depun o declarație în scris că nu permit acest lucru.

Să o luăm puțin la nivelul țării. Ca atare, va fi un câmp, inimaginabil de larg, care se confruntă și cu alte sectoare ale societății românești și vreau să vă spun că a lăsa în mâna acestor specialiști, care sunt colegii noștri, acest câmp, s-ar dezvolta cu totul și cu totul și alte speculații. Noi am fost de părere ca cei care consimt și cred că fac un gest umanitar, că așa și este, să completeze acel carnet de donator. Și dacă nu, înseamnă că toată populația României, sau aproape toată populația României, deci, foarte puțini cei care vor completa că "asupra cadavrului meu să nu se facă nici o prelevare de organe", ar însemna că 22 de milioane sunt materialul disponibil la adresa transplantologilor din România, iar restul, foarte mic, vor fi cei care vor completa acest lucru. De ce nu mergem pe ideea de donator de sânge ca și pe ideea de donator de organe, în sensul unui sector limitat care nu ar bulversa societatea românească? Vă spun, acest lucru a fost foarte influnețat în comisie de opinia unor persoane care cred, de cuvință, că așa trebuie să facă. Or, acest lucru, în practica medicinii se găsește doar în câteva țări, și nu între țări de o relevanță deosebită pentru sistemul nostru sanitar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră, la cele două chestiuni propuneți niște lucruri concrete.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Eu propun să rămânem exact la formularea comisiei și să se permită numai celui care va completa carnetul de donator sau a familiei care va consimți asupra acestui lucru. Se va derula în cursul legii modalitatea de prelevare de la cadavre.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Corâci.

 
 

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și eu cred că această problemă este unul din punctele cruciale ale legii și necesită o decizie din partea noastră. Aș vrea să-i răspund însă domnului președinte Berciu că mi se pare o diferență majoră între cele două situați, și anume a donării de sânge și aceea a donării de organe, pentru că una se face in vivo și cealaltă se face post-mortem. Mă scuzați...!

Având în vedere acest lucru și nivelul, să spunem, de educație al nostru, general, cred că foarte puțini sunt cei care vor accepta și se vor gândi, sau își vor pune problema ca, după deces, să facă un gest umanitar, donând, sau lăsând posibilitatea transplantului de organe.

De altfel, cred că chiar dacă veți încerca să faceți acest lucru într-un spital, spunând unui bolnav grav dacă va fi de acord să doneze după moarte organe, veți întâmpina o rezistență psihologică pe care eu, personal, în calitate de pacient și nu de medic, o pot înțelege. Cred că nimerim într-o a doua problemă, care este o problemă generală a României și este o problemă de mentalitate pe care ne-a lăsat-o regimul comunist. Noi nu reușim să intrăm în postura de a considera că toți ceilalți să aplicăm cu adevărat prezumția de nevinovăție. De ce să plecăm de la ideea că se vor face tot felul de speculații sau de afaceri, că asta este ceea ce am înțeles din ceea ce ați sugerat, din această posibilitate de a lăsa medicului și familiei celui decedat decizia de a hotârî dacă se efectuează sau nu un transplant de organe, în situația în care cel care a decedat nu și-a exprimat în scris, da, dorința ca acest lucru să nu se petreacă.

Deci, personal, sunt pentru opțiunea inversă față de cea susținută de comisie și aș vrea să mai întrebați odată Ministerul Sănătății dacă și-a schimbat părerea, pentru că inițiatorul susține ideea pe care a susținut-o și domnul deputat Ionescu și pe care o susțin și eu, din două motive. Cele pe care vi le-am spus: întâi deoarece contraargumentele comisiei nu mi se par consistente, ele plecând de la neaplicarea prezumției - să spunem - de nevinovăție a celor care vor efectua aceste transplanturi, iar, în al doilea rând, pentru că, după părerea mea, are loc, se creează o problemă de psihologie, care va bloca orice posibilitate de transplant. Deci vă rog să cereți încă o dată părerea Ministerului Sănătății.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Cer părerea inițiatorului, după care o să cer părerea și a domnului deputat Berciu.

Vă rog.

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Propunerea care s-a făcut inițial la acest paragraf, pe noi ne-ar avantaja. Din câte cunosc, însă, știu că au existat obiecții....

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog vorbiți către sală pentru că nu se aude în microfoane...

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

....știu că au existat, când s-a discutat în Comisia de sănătate, obiecții la această idee, care a fost discutată, din partea Ministerului de Justiție. Încât, pe noi, teoretic ne avantajează. Dacă dumneavoastră decideți....

Din sală:

Cum ne avantajează?

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Păi, ne avantajează în sensul în care s-a discutat aici că nu e un avantaj material, ci este vorba de ceea ce facem noi, în sensul de a putea salva vieți omenești, de a simplifica metodologia recoltării acestor organe și de a avea un drept mai larg din punctul acesta de vedere. Încât, dacă dumneavoastră veți decide, așa cum poate este necesar și punctul de vedere al domnului președinte al Comisiei de sănătate, care cunoaște obiecțiile Ministerului de Justiție.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Corâci, după care urmează domnul președinte.

 
 

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Mă scuzați că intervin, dar eu nu am înțeles nimic din intervenția Ministerului Sănătății. Deci, rugămintea mea era ca, pentru lămurirea colegilor, dânșii să spună dacă își mențin, cu DA sau NU, dacă își mențin punctul de vedere inițial, textul propus inițial, pentru că este textul dânșilor. Este textul propus de Ministerul Sănătății, sau și-au însușit între timp propunerea comisiei. Deci, răspunsul trebuie să fie DA sau NU, pentru ca și noi să înțelegem ce să votăm.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Inițiatorul.

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Bineînțeles că susținem punctul de vedere al Comisiei de sănătate, pentru că în această Comisie de sănătate, ministerul a fost prezent, specialiștii au fost prezenți și s-a elaborat un punct de vedere comun care a fost prezentat în fața dumneavoastră în proiecul de lege.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Barbaresso.

 
 

Domnul Emanoil Dan Barbaresso:

Sunt pentru textul aprobat de comisie, din două motive. Primul: în viață, individul poate să decidă asupra corpului său când va trece în neființă. Deci are puterea de decizie, are libertate să decidă. Vrea în momentul în care a murit, în moarte clinică sau moarte naturală, să-și de-a organul în scopul umanitar, o face în scris în timpul vieții. Gâdiți-vă la reversul medaliei. Avem un carnet de donator, nu punem nici o stavilă prelevării de organe după moarte, fără consimțământul celui care decedează, și vine cineva și știe că individul X are organul care îi trebuiește lui și are o forță. Nu poate să treacă în neființă mai repede decât dacă nu se știe acest lucru? Dacă se știe precis că el are dreptul asupra proprietății propriului său organism, în scris, el poate să decidă ce se întâmplă după moarte.

Deci, pentru textul comisiei.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Marton. Urmează domnul deputat Decuseară.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Onorată comisie,

Nu sunt medic, dar știu că în anumite cazuri, de exemplu, transplanturi de inimă, se folosește inima donatorilor decedați în urma unor accidente. Deci, omul care a suferit un accident mortal este donatorul care imediat asupra lui trebuie să se efectueze anumite intervenții pentru că așteaptă, deja, înscriși la rând, sute sau chiar mii de oameni ca să primească o inimă sănătoasă.

Vă întreb: când își va putea dona acel conducător care stă la volan și suferă un accident? Când va putea să scrie acest consimțământ de donație și dacă nu poate, pentru că nu poate, acești oameni rămân fără o posibilitate de a primi o inimă sănătoasă?

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Decuseară. Urmează domnul deputat Bárányi.

 
 

Domnul Jean Decuseară:

Prin această lege, noi urmărim să dăm o șansă în plus vieții. Atunci, dând o lege, pe o perioadă de timp lungă, nu este normal să dăm această șansă maximă vieții? Este clar și evident pentru toată lumea că o bună perioadă de timp de acum încolo, lumea nu va completa aceste documente, aceste certificate de donator, sau cum le zicem. Dar, asta nu înseamnă că foarte mulți oameni n-ar fi dispuși ca la momentul respectiv să dea din organele lor pentru a crea șansa de supraviețuire a unui semen.

Pe de ală parte, este și un act moral, un act moral în fața căruia foarte mulți, după părerea mea, vor subscrie. Prin organul dat, cel care a decedat își continuă, totuși, viața într-un alt corp.

Este o șansă mare pe care trebuie să o dăm vieții în România. De ce să limităm accesul celor care au stringentă nevoie de un document, care la un anume moment el nu este făcut, și nu este făcut nu pentru că pe foarte mulți din cei care nu-l fac sunt împotriva lui, ci pentru că foarte mulți dintre cei care întocmesc documentul ca atare nu-i interesează problema.

Noi știm foarte bine că în noianul de probleme cu care se confruntă oamenii astăzi, numai de asta nu le arde. Și, atunci, de ce să nu dăm această șansă. Atâta vreme cât dăm urmașilor posibilitatea de a hotărî pentru cel care a murit, în foarte multe privințe, de ce să nu le lăsăm urmașilor această posibilitate? Nu aduce nici un fel de știrbire celui care a murit, prin faptul că moral, prin participarea lui, o altă ființă va trăi în continuare. Nici moral nu mi se pare, că nu avem acoperire pentru așa ceva.

Nu se pune problema că vor exista presiuni sau imixtiuni în viața celor care urmează după cel care a murit. Se pune doar problema că, într-adevăr, noi trebuie să creăm aceste șanse la dimensiunile majore, la dimensiunile maxime. Pentru asta facem legea. Dacă facem această lege pentru acest lucru, de ce să nu-i dăm eficiența ei maximă, să o ridicăm la nivelul maxim la care putem să ridicăm legea astăzi?

Sunt pentru această amendare a legii.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Bárányi.

 
 

Domnul Bárányi Francisc:

Doamnelor și domnilor,

Sunt două posibililtăți. Hai să fiu dur. Noi toți, cei care ne găsim în sala aceasta, o să murim. Deci, corpul nostru....

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Ferească Dumnezeu !

 
 

Domnul Bárányi Francisc:

Să dea Dumnezeu să trăim cât mai mult și să murim rapid. Eu ultimul ! (Râset).

Deci, vrând-nevrând, așa toți o să murim odată. După textul inițial, corpul nostru, în întregime stă la dispoziția medicilor și vor face cu corpul nostru ce doresc. Cu o singură condiție, dacă baba Rosa de la Câmpulung Muscel sau din Dărăbani, care cunoaște perfect legea transplantului de țesuturi și organe, în viața ei și-a menifestat dorința ca pielea ei să nu fie transplantată ! Apoi, cine o să știe acest lucru, domnilor?! Deci, dacă doriți ca organismul dumneavoastră, după deces, să treacă în proprietatea medicinei, bineînțeles, votați variantă întâia.

A doua variantă, ce spune? Fiecare cetățean are dreptul să decidă asupra corpului său și după deces. Dacă el este de acord ca organele sale să ajute un alt om bolnav, atunci semnează un acord, primește un carnet de donator și va sta la dispoziția sănătății. Asta este părerea comisiei. Asta este a doua variantă. De altfel, trebuie să vă spun că peste tot în lume, pe globul pământesc, asta este varianta acceptată, în afară de două țări - Moldova și Albania - unde prima se practică.

Eu propun ca dumneavoastră să votați varianta comisiei. Mai trebuie să vă spun că în unele țări există posibilitatea ca omul, în timpul vieții, să-și vândă organismul în întregime. Acest lucru fac câțiva oameni foarte săraci sau - nu știu, poate să spun așa, declasați, în Occident - care doresc să nu aibă cheltuieli cu înmormântara lor. Dar, este foarte incomod pentru că trebuie să anunțe totdeauna organul sanitar, care se ocupă de transplantul de prelevare de țesuturi și organe, unde se găsește. Nu este o metodă care aș propune să fie introdusă la noi în țară.

Vă mai spun numai, ca fapt divers, că în Statele Unite este o metodă foarte interesantă, care îmi place. No, la dânșii, când cetățeanu dă examen și obține carnetul de conducere auto, este întrebat dacă la o adică - Doamne ferește! - suferă un accident și decedează brusc în urma acestui accident, este dispus să-și pună organele, țesuturile, la dispoziția comisiei de transplant. Unii spun da, alții spun nu. Este foarte bine, este o metodă care ar putea fi introdusă și la noi în țară. Dar, acest lucru nu trebuie prin lege. Puțin mai încolo, o să vedeți că se va înființa Comisia pentru prelevare și transplant de țesuturi și organe. Comisia aceasta va avea un regulament. Comisia aceasta va fi o comisie administrativă în Ministerul Sănătății, nu este identică cu comisia aceasta care acum are numai un rol consultativ. Comisia cealaltă va fi o comisie administrativă și prin regulamentul său interior va rezolva.

Eu cred că nu putem să votăm altfel decât în mod democratic și așa cum se face peste tot în lumea aceasta și cum este foarte firesc din punct de vedere uman, filozofic, religios și alte considerente, variantă a doua, deci, varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Corâci.

 
 

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Da, îmi cer scuze că intervin pentru a treia oară, dar de fiecare dată mi-ați oferit alte argumente care, în opinia mea, nu se susțin.

Deci, domnule doctor, cu tot respectul pe care vi-l port, ca să reproduc o expresie a unui coleg (aluzie la domnul deputat Emil Popescu), pe care îl iubesc foarte tare, vă sprijiniți pe ceva, ne cereți să votăm un text de lege, sprijinindu-vă pe ceva ce s-ar putea înființa în nu știu ce hotărâre administrativă a Ministerului Sănătății, ceea ce este, cel puțin, ciudat. Și dumneavoastră simțiți că lipsește ceva în această lege, spunând că acea comisie va proceda, eu știu, ca în Amercia, o să-i roage, eventual, pe cei care dau examen de conducere auto, în avans, să spună dacă donează sau nu organe. Aș vrea însă să revin cu un argument de tipul celor pe care le-ați folosit dumneavoastră.

Dacă vom vota textul pe care ni-l propuneți dumneavoastră, de abia atunci vom da frâu liber la tot felul de abuzuri, pentru că vom transforma, după părerea mea, într-o marfă, carnetul de donator. Cine garantează că în momentul în care singura sursă de a găsi transplanturi de organe nu sunt decât cei care au făcut donații, cineva care are, într-adevăr, intenții incorecte și de a transforma acest lucru, care, după părerea mea, trebuie să fie absolut liber, într-o afacere, să spunem, nu se duce și convinge un pacient să semneze cu un carnet de donator pentru, eu știu, ce alte avantaje? Încă o dată, închizând - aici sunt niște principii pe care dumneavoastră le știți la fel de bine ca și mine -, tot ceea ce e liber, nu poate fi, nu devine sursă de abuz. În momentul în care punem o mie de restricții, acest lucru devine sursă de abuzuri. În plus, aș vrea să vă spun următorul lucru: pentru autopsie, după cunoștința mea (poate că greșesc și nu cunosc legea), cereți acordul familiei, nu cereți acordul celui decedat, în avans.

Deci, haideți să procedăm unitar și, tocmai pentru a nu genera o sursă posibilă de abuzuri, să lăsăm, într-adevăr, libertatea cetățeanului de a-și exprima, așa cum era textul inițial, dacă nu dorește ca după moartea sa organele - să spunem - să fie transplantate unui alt om, dar dacă nu a făcut această declarație, să lăsăm posibilitatea familiei să o facă. Deci, nu a spus nimeni, nu a fost ideea, nu era nici textul inițiatorului să spunem că după moartea cuiva, care nu a făcut această declarație, corpul dânsului să fie proprietatea Ministerului Sănătății, sau eu știu cui.

Deci, textul ințial, mie personal mi se pare punctul de vedere corect. Cel care nu are exact riscurile de a bloca orice transplant cu putință și care nu are nici riscurile de a lăsa frâu liber unor posibile speculații ilegale, în orice caz.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Márton. Urmează domnul deputat Udrea.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș întreba pe reprezentanții comisiei dacă ar rămâne acest text cu alin. 1, așa cum este, urmând ca să se introducă o nouă prevedere, așa cum este și în art.9, în cazul "primitorului", identic, înlocuindu-se "primitorul" cu "donatorul". "În cazul în care donatorul este în imposibilitatea de a-și da consimțământul acesta poate fi dat în scris..." - și textul curge. Deci, trebuie să prevedem că poate să fie un accident mortal în care să fie călcat un pieton - să vă dau un alt exemplu - care niciodată în viața lui nu a condus și nici nu dorește să conducă vreo mașină. Sau transplantul în cazul unor copii, iarăși.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Udrea. Urmează domnul deputat Hașotti.

 
 

Domnul Florian Udrea:

Vreau să spulber un pic grija colegilor față de un fenomen posibil să apară, și anume fenomenul privind comerțul cu organe. Sună foarte macabru, dar există această posibilitate. Dar, pe parcursul legii o să observați că această bancă de informații privind donatorii dă informații, deci confidențiale, și nu văd cum s-ar putea manipula o persoană înscrisă în banca de organe pentru a obține avantaje materiale sau a încerca să obțină alt gen de avantaje.

Vreau să precizez un lucru, că donarea de organe, pe lângă faptul stipulat în art. 8 alin. 1, se poate face cu acest consimțământ în scris, dat anterior unui eventual eveniment nefericit, dar există la alin. 2 - și mi se pare că colegul Corâci a precizat - la art. 11, alin. 2, este stipulată posibilitatea ca atunci când cel care donează a avut, să spunem, un accident, se crează posibilitatea donării de organe prin consimțământul familiei, atât din partea donatorului, cât și din partea primitorului.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Hașotti.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnilor,

Personal nu sunt de acord cu varianta comisiei și pornesc de la o situație care poate să se nască într-un anume moment. Cineva, în prealabil, dă o declarație cum că este de acord să doneze organe. Se petrece un accident și, la reanimare, să spunem, își retrage această afirmație. Declară că nu mai dorește să doneze organe.

Ce se poate întâmpla, mai ales în cazul unui pacient care se află la reanimare, mai ales în cazul unui pacient care, să spunem, a avut o traumă craniană și medicul poate constata că face declarația nu în deplinătatea facultăților mintale? Se pot crea alte abuzuri, de aici.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Udrea.

 
 

Domnul Florian Udrea:

Deci, consimțământul este valabil până în momentul executării actului în sine. Se consultă familia și se poate retrage consimțământul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Berciu, vă rog.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Așa cum prevedeam, întotdeauna Comisia de sănătate și familie are un colaborator extraordinar în domnul deputat Corâci. Îi mulțumesc că vine cu o serie de asemenea instrucțiuni sau chiar propuneri, sau inițiative, sau nu știu cum să le mai spun, odată cu nerespectarea Regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților. Ar fi foarte bine dacă acest lucru l-ar face întotdeauna și ar veni cu amendamentele la comisie. Ne înscriem în ilegalitatea desfășurării, la ora actuală, a acestei discuții asupra acestui articol.

Din alt punct de vedere, dați-mi voie să vă spun, domnule deputat Corâci că colegul dumneavoastră, care este vicepreședintele Comisiei de sănătate și familie, domnul dr.Dragoș Liviu, care are și specialitatea de-a fi medic, a fost absolut întrutotul de acord cu această opțiune a comisiei și a votat pentru. Vreau să vă mai spun că e totuși foarte important a se ști că autopsiile se fac și în situații când nu e întrebată familia, în moarte violentă, la o persoană care nu are familie, se execută automat autopsia.

Un alt lucru care este foarte bine a se ști, prelevările de țesuturi și organe se fac în două situații: de la persoane în viață și de la cadavre. Deci, sunt niște stipulări foarte precise în raportul comisiei. Și, ca atare, v-aș ruga, pe considerente morale, pe considerente creștine, v-aș ruga foarte mult să votați acest deziderat la care ține foarte mult comisia și totodată vă mai spun un singur lucru, Ministerul Sănătății și comisia au același punct de vedere, deci inițiatorul și comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

Din sală:

Acesta nu-i un argument.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, din punct de vedere strict procedural, trebuie să vă spun că în art.98, ultimul alineat, scrie clar "În mod excepțiuonal pot fi depuse amendamente noi și în timpul dezbaterilor în plen". Deci, aici nu este vorba de o încălcare a Regulamentului și trebuie să căutăm să respectăm Regulamentul pe care-l avem.

Domnul deputat Corâci, vă rog!

 
 

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați luat apărarea.

Vreau să-i atrag însă atenția colegului că interpretează, îmi cer scuze dacă n-au fost în stare să explic astfel încât să înțeleagă ceea ce vroiam să spun. Nu am propus nici un amendament, pentru că astfel o să cred că a fost rău intenționat spunând ceea ce a spus de mine, nu am propus nici un de amendament, ați venit în fața plenului Camerei cu un raport în care Guvernul avea un punct de vedere iar dumneavoastră comisia aveați un alt punct de vedere și am cerut pur și simpul, am considerat că este mai normal să acceptăm punctul de vedere al Guvernului, textul inițial al legii. Nu v-am propus nici un amendament. Asta-i tot.

Faptul că, dacă Guvernul s-a răzgândit între timp, era normal ca acest lucru să fie precizat de la început, dar îmi dădea în continuare dreptul, conform Regulamentului Camerei, pe care l-am citit și vă rog să-l citiți și dumneavoastră, să susțin punctul de vedere inițial, prezentat în legea pe care ne-ați propus-o.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Berciu, președintele comisiei, după care voi sista discuțiile pentru a lua o decizie.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Așa cum spunea domnul deputat că dumneavoastră l-ați ajutat, vă rog să mă ajutați și pe mine în stabilirea adevărului. Și anume. S-a spus aici că era punctul de vedere al Guvernului. Domnule Corâci, dacă vă uitați, dar vă rog să vă uitați, acest material vine de la Senat nu de la Guvernul României.

 
 

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Asta este o explicație "a la Gâgă"!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu, totuși, vreau să vă spun că, având în vedere toate discuțiile care au avut loc în jurul primului alineat al art.10, vă propun să-l returnăm comisiei pentru a discuta și toate chestiunile care s-au discutat aici și să vină comisia cu o propunere nouă pentru acest alin.1 sau, în fine, cu propunerea actuală, după ce mai are loc o dezbatere la nivelul comisiei, ținând cont de toate cele care s-au discutat aici.

Da, vă rog, după care trecem la alin.2. Vă rog, domnul deputat Báranyi.

 
 

Domnul Francisc Báranyi:

Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvânt.

Părerea comisiei este că nu are nici un rost să returnați articolul acesta. Noi am discutat foarte, foarte mult, am ajuns la o concluzie definitivă și chiar dacă dumneavoastră, prin puterea dumneavoastră de președinte al acestei ședințe, returnați, noi o să venim exact cu această variantă și săptămâna viitoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Eu cred că, totuși, aceasta este soluția cea mai corectă.

Domnul deputat Spiridon.

 
 

Domnul Didi Spiridon:

Mulțumesc, domnule președinte!

De ce am intervenit? Legat de această lege, legea ne-a venit nouă la casete odată cu raportul. Deci, noi nu am avut cunoștință asupra proiectului de lege pentru a face amendamente în termen. Deci, asta era intervenția mea pe procedură, ca să clarificăm de ce aceste discuții lungi în plen. Este normal, atâta timp cât noi n-am avut cunoștință asupra proiectului de lege și când s-a discutat în comisie, în timpul respectiv să emitem amendamentele, sunt obligați acum să facem discuția în plen.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, trimitem alin.1 al art.10 înapoi la comisie.

Da, domnule deputat Berciu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Vă rog să mă credeți, comisia v-a spus punctul de vedere al comisiei și totodată cerem să supuneți votului această opțiune, adică sunt cele două puncte importante, ale inițiatorului și ale comisiei, identice, vă rog foarte mult ca plenul să hotărască asupra acestui lucru. Vă rog să nu amânați, că nu se poate discuta mai departe proiectul de lege dacă nu trecem de acest punct 8, care e nodal, pur și simplu.

(Domnul Ion Berciu discută cu membrii prezidiului)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Comisia spune că nu revine asupra acestui punct. În cazul acesta voi trece la vot asupra alin.1, așa cum a fost propus de comisie, conform Regulamentului, alin.1 al art.10, deci propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog numărați. 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Deci, domnul deputat Ionescu a făcut propunerea introducerii unui alineat suplimentar, ca amendament, care ar avea următorul text: "Dacă persoana nu și-a manifestat oponența în scris în timpul vieții, aceasta poate fi considerată ca donator potențial pentru prelevarea de țesuturi și organe, după informarea familiei".

Deci, alin.1 oricum a trecut, așa cum este în Raportul comisiei.

Da, domnul deputat Márton, înainte să trec la asta, vă rog să vă spuneți punctul de vedere.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Având în vedere că din punctul de vedere procedural tot de acest domeniu ține, deci, după alin.1, un nou alin.2, cu textul pe care îl preiau din acel fost art.11, devenit 9, la care dumneavoastră v-ați referit și citiți-l încă odată că este numai pentru cazul celor care primesc, deci al primitorului. Deci, propun un alin.11, deci acesta ar fi alin.2: "Transplantarea de țesuturi și organe umane se efectuează numai în scop terapeutic și cu consimțământul scris al primitorului", este alin.1, iar alin.2 sună așa, propun și aici acest alin.2: "În cazul când primitorul este în imposibilitatea de a-și da consimțământul, acesta poate fi dat în scris în următoarea ordine: de către unul din membrii familiei, de o altă rudă sau reprezentantul legal al acestuia".

Vă spun încă odată, gândiți-vă la copii, care din punct de vedere legal nu pot să-și depună consimțământul, numai părinții. Înseamnă că copiii, care nu împlinesc vârsta de 18 ani și au nevoie de un organ, au nevoie vital de acest organ, pur și simplu îi lipsim de această posibilitate.

Din sală:

Este la art.8.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog! Din partea Comisiei.

 
 

Domnul Vasile Cândea:

Numele meu este Cândea.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vă prezentați!

 
 

Domnul Vasile Cândea:

Numele meu este Cândea, am spus.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman: :

Da, vă rog!

 
 

Domnul Vasile Cândea:

În comisie s-a discutat foarte mult despre posibilitatea ca și copiii să fie ocrotiți de această lege și în alin.3 se spune: "Pentru minori sau persoanele lipsite de discernământ consimțământul va fi dat de părinți sau, după caz, de reprezentantul legal al acestor, conform modelului din Anexa nr.7". Și juriștii au fost și s-a discutat această problemă de câteva ori. Și propunem să rămână textul comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, s-a făcut propunerea să existe un alin.11 sau 2, în fine, nou, de către domnul deputat Márton. Domnul deputat Ionescu sunteți de acord cu acest alineat, așa cum l-a propus domnul Márton?

Vă rog, la microfon!

Am o rugăminte. Vedeți că acolo a căzut ceva incandescent de la o lampă, care s-a stins, și miroase a ars. Vă rog frumos să verificați.

 
 

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că în primul rând ar trebui, domnule președinte, să supuneți la vot amendamentul pe care l-am propus și alături de acesta amendamentul propus de către colegul Márton, ca să fie o treabă coerentă. Cam așa aș vedea eu procedural.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Báranyi.

 
 

Domnul Francisc Báranyi:

Colegul meu, domnul Márton, a avut două observații și a avut două amendamente.

Fiți amabil, vă rog, căutați cap.III, pag.6, art.1, alin.1, 2, 3, 4. Puțin mai târziu o să discutăm. Dacă ați fi citit aceste articole, aceste alineate, ați fi regăsit ceea ce ați propus dumneavoastră și n-ați fi avansat.

1. "Transplantul de țesuturi și organe umane poate fi efectuat numai dacă este singura măsură să asigure salvarea integrității sănătății".

2. În cazul când primitorul este în imposibilitate de a-și da consimțământul, acesta poate fi dat de soț, părinți, copii.

3. Pentru minori și persoane lipsite de discernământ, consimțământul va fi dat de părinți", domnilor.

Atât.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, sunt obligat procedural... Da, vă rog, domnule deputat Márton.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Vă rog să citiți încă odată articolul acesta. Primele două alineate ale articolului vorbesc clar de primitor iar în art.3 și 4 nu se face vorbire despre ce este vorba. Ca atare, întreg articolul se referă, din punctul de vedere al interpretării juridice, doar la primitor.

Vă rog, dacă poate cineva, din punct de vedere juridic să mă combată să facă această clarificare, că celelalte două alineate se referă la altceva decât primele două.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În conformitate cu procedurile noastre, trebuie să supun la vot ce a propus comisia, după care amendamentele noi, care nu sunt propuse de comisie sau neacceptate de comisie, în cazul în care se fac în plen. Este o chestiune care este permisă de art.98 din Regulament.

Ca atare, voi propune spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Ionescu, după care voi supune spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Márton. Aveți un text domnule deputat Márton? (Domnul deputat Márton predă textul) Bun.

Deci, revenim. Vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Ionescu Anton.

Cine este pentru? 14 voturi pentru. Este insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare, în continuare, amendamentul propus de domnul deputat Márton, care sună așa, deci ca un alineat suplimentar, după primul alineat al acestui articol: "În cazul când donatorul este în imposibilitate de a-și da consimțământul, acesta poate fi dat în scris în următoarea ordine: de către unul din membrii familiei, de o altă rudă sau de reprezentantul legal al acestuia".

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Cine este pentru? Vă rog numărați! 14 voturi pentru. Insuficient pentru a trece.

Continuăm cu alin.2 al acestui articol - propunerea Comisiei de la nr.crt.9. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea Comisiei pentru acest alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 5 abțineri.

La alin.3, Comisia propune eliminarea. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, propunerea Comisiei. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat în unanimitate propunerea comisiei.

La alin.5. Intervenții la propunerea comisiei. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.10, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici una.

S-a aprobat art.10.

Vă supun spre aprobare Cap.II, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap.III. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, propunerea comisiei. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții vă supun spre aprobare art.11, cu amendamentele propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.12, nr.cr.11 din raport, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.12 cu propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.III, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Cap.IV, comisia propune la nr.crt.12 modificarea denumirii, este vorba de Cap.IV.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlului Cap.IV, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13 este vorba de două texte noi, numai că este ceva în neregulă în modul în care mi-a fost mie prezentat aici. Este vorba de pct.12, la pct.12, în raport, este modificarea titlului Cap.IV. La pct.13 este vorba de un capitol nou, da? Bun. Deci, este vorba de un capitol nou - Cap.IV. În acest capitol vă întreb dacă la articolul, deci la nr.crt.13 din raport, la art.11 din raportul comisiei, există intervenții? Nu există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La art.12 din raportul comisiei, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13 dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.14, dacă sunt intervenții? Da, vă rog! Domnul deputat Sonea. Art.14, propus de comisie are două alineate, vă rog să vă referiți la care din ele doriți să propuneți amendamente.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Mulțumesc, domnule președinte!

Vă rog să-mi permiteți să comentez puțin aici o formulare "a dona contra plată", la primul alineat. Nu știu dacă sună chiar bine. Dacă este a dona înseamnă că-i fără plată. Deci, probabil se referă la a vinde. Și după aceea, sigur că, dacă introducem termenul a vinde, a dona ar fi mers cu, se înțelege, probabil, că din propriile organe. Și-atunci, probabil, că din nou trebuie văzut ce se întâmplă. Deci, "Constituie infracțiune...ș.a.m.d...fapta unei persoane de a vinde din organele proprii" sau, dacă vrem să precizăm, "din alte surse", pentru că nu se precizează sursa acestor organe. Deci, eu aș propune aici în loc de "dona contra plată", "vinde" și "organe proprii", ca să fie clar, dacă la aceasta se referă textul sau asta vrea să introducă textul.

Iar la alin.2 nu știu dacă "determinarea unei persoane...", deci termenul "determinarea" este cel mai potrivit, pentru că noi prin lege, dacă lămurim bine și vrem să introducem o astfel de concepție cetățeanului să doneze organe înseamnă că tot o determinare este; nu este o determinare de forță, sigur, este o determinare de ordin moral sau de altă natură, probabil că "obligarea" ar fi mai nimerit la alin.2.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

 
 

Domnul Sebastian Nicolau (din banca guvernamentală):

Menținem punctul de vedere al comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Deci, inițiatorul este de aceeași părere cu propunerea inițială a comisiei.

Vă rog.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Am marea plăcere să anunț că această Comisie de sănătate și familie este de acord cu ceea ce spune domnul Sonea și găsește o formulare de alt gen, nu chiar de a vinde, de a dona în sensul obținerii unor foloase. Cred că sunteți de acord, da?

 
 

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

Da.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Vă mulțumesc.

Deci, o să facem noi exact formularea respectivă dar în sensul acesta, a dona în sensul obținerii unor foloase materiale.

 
 

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu în sensul, în scopul...

 
 

Domnul Ion Berciu:

Poftim? "Cu scopul... în scopul".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, sunteți de acord, domnule deputat Sonea?

 
 

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Și la alin.2 ați avut o propunere. Domnule Berciu, la alin.2 a avut domnul deputat Sonea o propunere, să nu fie "determinarea" ci "obligarea".

 
 

Domnul Ion Berciu:

Între determinare și obligare e totuși o deosebire extraordinară. A obliga pe cineva, îl poți obliga prin diferite metode, a-l determina se poate și prin vorbe, se poate și prin alte fapte, dar mie mi se pare că "determinarea" ar suna mai bine, mi se pare că e mai clară.

Vă rog, domnule Sonea, dacă vreți să mai veniți cu argumentații, vă mai ascultăm.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sonea.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Mulțumesc.

Nu, nu vreau să mai insist, dar totuși mi se pare că exact ce facem noi acum determinăm niște consecințe la urma urmei, noi vom face o educație a cetățeanului să doneze; este o determinare de o anumită natură, de o anumită factură, determinare morală, eu mă simt obligat, de exemplu, sau altul, să facă acest gest. Deci, tot determinare este. Deci, sau să precizăm natura acestei determinări, dacă să rămână termenul de "determinare", pentru că altfel nu mi se pare prea puternic.

Și vă rog să mai îmi permiteți, dacă tot am revenit, eu am precizat acolo, dacă a rămas termenul de "donare", este clar, subînțeleg atunci "din organe proprii". Dar, atunci, ar mai putea apare un caz, când cineva deține sau poate să între în posesia de organe și să le manevreze în sensul de a obține venituri. Și atunci, poate că ar trebui consemnat sau menționat și faptul când cineva vine țesuturi care nu-i aparțin sau organe care nu-i aparțin, deci din fonduri autorizate. Nu știu dacă nu cumva este reglementat în alt domeniu acest aspect, dar poate că ar trebui precizat, odată cu interzicerea de-a dona în scopul de foloase organe proprii și a celor care din alte surse fac acțiuni de acest gen.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Berciu, vă rog!

 
 

Domnul Ion Berciu:

Ar fi doi termeni: determinarea și obligarea, dar s-ar putea să mai apară un termen: constrângearea. Dacă sunteți de acord cu acest al treilea termen?!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, domnule Sonea?

 
 

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

De acord, este mai corect.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Atunci vă mulțumesc. "Constrângerea" mi se pare destul de cuprinzător.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În cazul acesta deci, la art.14 propus de comisie la numărul curent 13 din raport, la alin.1, cu amendamentul propus privind reformularea aceea "pentru obținerea de folosare", care o să rog comisia să propună exact formularea definitivă.

Vă supun spre aprobare alin.1 cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 cu amendamentul introducerii cuvântului "constrângerea". Vă rog, domnule deputat Dan Marțian.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimate colege,

Legea aceasta are un conținut care privește o problematică importantă de anatomie, de fiziologie, dar ea are și o încărcătură morală foarte serioasă și dacă această dimensiune morală, conotație morală a legii nu este bine reglementată, se pot întâmpla anumite lucruri care nu sunt firești și la care, evident că, nu este firesc să se adere, fiind vorba de viața oamenilor, fiind vorba de o seamă de lucruri care au repercursiuni în modelele morale și culturale ale societății. Eu cred că aici când se spune "determinarea unei persoane să doneze țesuturi și/sau organe etc." atrage atenția asupra faptului că se pot, prin anumite mijloace de influențare, prin anumite lucruri să determine o persoană să consimtă, chiar dacă din punct de vedere al crezului intim ar avea alt punct de vedere și mie mi se pare că dacă noi mergem pe linia suprimării acestui termen, "determinarea", și lăsăm numai "constrângerea", din capul locului se oferă un anumit spațiu pentru diferite modalități de presiune ș.a.m.d. De aceea, mie mi se pare că este absolut necesar să rămână termenul de "determinare", pentru că acest termen acoperă anumite lucruri, anumite practici, anumite demersuri care se pot face, care sunt totuși de natură de a aduce atingere voinței proprii fără a se constitui și a oferi materialul probator al unei constrângeri.

De aceea, eu sunt pentru menținerea termenului de "determinare".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog domnule Csaba. Domnul deputat Csaba.

 
 

Domnul Kovács Csaba Tibor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În principiu, cred că trebuie să fim de acord cu ambele observații, pentru că termenul de "determinare" este foarte larg. Termenul de "determinare" include însă și anumite aspecte negative, este vorba de captația realizată într-un sens negativ, nu include în mod explicit "constrângerea" și, de aceea, părerea mea ar fi că pentru a nuanța exact sensul pe care îl dorim ar trebui să facem o modificare de maniera următoare: "determinarea cu rea-credință sau constrângerea unei persoane să doneze țesuturi..." și de aici textul curge. Pentru că "determinarea" are două sensuri. Deci, "determinarea" poate să fie făcută cu bună credință, în sens pozitiv, nu avem nimic împotriva acestui fapt, dar atunci când intrăm la o captație făcută cu rea-credință, atunci trebuie să ne lovim de acest aspect, iar elementul celălalt, de "constrângere", nu intră în această noțiune.

Deci, părerea mea este că, în acest fel, "determinarea cu rea-credință" sau "constrângerea unei persoane" exprimă exact ceea ce dorim cu toții ca să realizăm. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Berciu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Mulțumim domnului deputat pentru precizările juridice și suntem de acord cu ceea ce a spus dânsul: "determinarea cu rea-credință" ca și "constrângerea". Suntem de acord cu această ultimă formulare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Sonea, de acord? Domnule deputat Dan Marțian, de acord, da? Bun.

Vă supun spre aprobare alin.2 al art.14, cu precizările făcute de domnul deputat Csaba.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.14 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă la art.15 de la nr.crt. 13 din raport sunt observații? Da, tot domnul deputat Csaba.

 
 

Domnul Kovács CsabaTibor:

Este doar o observație. Atât la art.15, și va urma și la art.16, sunt două fapte de o gravitate deosebită. În ambele cazuri, limita minimă de 2 ani mi se pare foarte coborâtă, pentru că la limita de 2 ani se intră în niște beneficii ale legii. Părerea mea este că dacă aceste fapte le considerăm de gravitatea care, de fapt, rezultă din conținutul lor, limita minimă ar trebui să fie de 3 ani.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți ca și la art.15 și la art.16, limita minimă să fie 3 ani și nu 2 ani. Inițiatorul? De acord. Comisia? De acord.

În cazul acesta, vă supun spre aprobare art.15 cu amendamentul propus ca limita inferioară să fie 3 și nu 2 ani.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la art.16 de la nr.crt.13 din raport?

 
 

Domnul Kovács Csaba Tibor (din bancă):

Aceleași.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

In afară de aceasta. Deci, nu sunt. Vă supun spre aprobare art.16, cu amendamentul făcut de domnul deputat Csaba, ca limita inferioară să fie de 3 ani și nu 2 ani.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare cap.IV în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.14 din raport se propune renumerotarea cap.IV în V. Vă supun spre aprobare titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.15 din raport dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 16 din raport, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun, spre aprobare, textul art.14, renumerotat cu amendamentele comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 17 din raport, art.15 renumerotat. Dacă sunt intervenții? Da sunt intervenții? Nu. Vă supun spre aprobare formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.18 din raport, referitor la art.16 din propunerea inițiatorului, comisia propune eliminarea. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 19 din raport, art.17 al inițiatorului, comisia propune eliminarea. Intervenții? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 20 din raport, art.18 al inițiatorului, comisia propune eliminarea lui. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt.21, comisia propune introducerea unui articol nou, 20. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Sonea (din bancă):

O întrebare vă rog frumos.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, mă scuzați! Domnul deputat Sonea. Vă rog!

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

O întrebare aș avea. Dacă această activitate din cadrul unor rețele proprii are relație cu acel sistem unic pe care noi l-am discutat la un articol anterior, pentru că dacă sunt proprii înseamnă că se autogestionează probabil și atunci nu mai poate fi vorba de un unic sistem. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cândea.

 
 

Domnul Vasile Cândea:

De fapt nu este nici o contradicție, pentru că în România există o serie de ministere care au rețele proprii de asistență medicală, însă activitatea acestor rețele medicale se face după regulamentele și dispozițiile Ministerului Sănătății, păstrând numai anumite particularități. Deci este un act medical și este firesc ca fiecare minister să aibă aceleași facilități ca și ceilalți, adică medicii de acolo să aibă aceleași facilități ca și ceilalți din rețeaua Ministerului Sănătății.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnule Sonea sunteți mulțumit de...? Da. În acest caz vă supun spre aprobare acest text nou.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la nr. crt. 22 din raport se propune renumerotarea articolului și înlocuirea numerotării anexelor de la 1 la 9, în loc de la: l, la., 2a. ș.a.m.d. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 23 din raport se propune renumerotarea și se propune înlocuirea, în text, a cifrei 90 cu 60, de către comisie la alin.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare primul alineat al acestui articol cu propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Tot la acest fost art. 20, alin.2 la care comisia nu are amendamente, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare acest articol care, renumerotat, se numește 22, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare cap.V în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare trecem la anexele acestei legi.

Dacă la Anexa 1 sunt intervenții? Dacă nu sunt, atunci v-o supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă la Anexa 2a. sunt... Deci, la nr.crt.24 din raportul comisiei se propune ca Anexa 2a. să devină Anexa nr.2. Dacă sunt și alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această anexă renumerotată cu textul care există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune la nr. crt. 25 ca Anexa 2b. să se renumeroteze în Anexa nr.3. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.2b., renumerotată în Anexa nr.3 cu textul pe care l-a propus inițiatorul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa nr.3, comisia propune renumerotarea ei în Anexa nr.4, textul rămânând același. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa nr.4, comisia propune mai multe amendamente, în primul rând renumerotarea. Aceasta este o anexă mai lungă.

Deci, în primul rând, vă supun spre aprobare nr.crt.27 din raport, renumerotarea acestei anexe.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.I dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare preambulul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1 de la pct.I dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2 de la pct.I, comisia propune înlocuirea unui cuvânt, nr.crt.28 din raport. Dacă sunt și alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare pct.2 cu amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3 dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanumitate.

Vă supun spre aprobare pct.I în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.II, nr.crt.29 se propune reformularea preambulului. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă la punctele 1, 2, 3 și 4 de la pct.II sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi le supun spre aprobare.

Deci, în raportul comisiei, punctele 1, 2, 3 și 4 au dispărut și vă supun spre aprobare eliminarea lor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, pct.II a rămas cel votat anterior, nr.crt.29 din raport, la nr.crt.30 din raport este vorba de pct.III, comisia propune niște modificări în text. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct.III cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.IV, comisia propune eliminarea textului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.V, comisia propune renumerotarea și reformularea textului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. 4 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.4, evident, este renumerotată ca nr.5.

Anexa nr.5 acum, în raport la nr.crt.33, se propune renumerotarea în nr.6, textul rămânând același. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.34 se propune pentru Anexa 6 renumerotarea în Anexa nr.7, păstrându-se textul. Intervenții. Domnul deputat Marton, vă rog!

 
 

Domnul Márton Árpád Ferenc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că acei membri ai comisiei care au spus că art.11 alin.3 se referă atât la primitor cât și la donator au fost bine intenționați. Acolo însă se precizează că acel alineat se aplică conform anexei 7 deci, trebuie să fie completată declarația de la anexa 7. Or, în anexa 7, cel puțin până acum se scrie: de acord cu primirea următoarelor organe. Ca atare, dacă într-adevăr comisia a crezut că aici trebuie să se rezolve problema, cred că vor fi de acord ca în această anexă, după cuvântul "primirea", în paranteză să se specifice "donarea", pentru că dacă nu includem măcar aici, pur și simplu, doamnelor și domnilor, nici un copil din această țară nu poate primi nimic de la un alt copil. Deci, copiii a căror viață poate fi salvată numai prin primirea unor organe, vor fi lipsiți totalmente prin această lege de această posibilitate de a rămâne în viață.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul? Vă rog, la microfon.

 
 

Domnul Sebastian Nicolau:

Credem că tot ceea ce s-a votat până în prezent sunt lucruri foarte clare, încât să nu există acest risc, adică suntem de aceeași părere cu Comisia de sănătate.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Bárány din partea comisiei.

 
 

Domnul Bárányi Francisc:

Doamnelor și domnilor,

Capitolul II, art.5 spune așa: "Prelevarea de țesuturi și organe umane în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore, în viață, cu capacitate mintală deplină, numai dacă nu există un pericol pentru viața donatorului și cu consimțământul scris, liber, prealabil, expres al acestuia, conform modelului din Anexa 1".

Alin.3: "Consimțământul, se dă numai după ce donatorul a fost informat de medic asupra eventualelor riscuri și consecințe pe plan fizic, psihic etc".

Alin.4. "Donatorul poate reveni înainte de prelevare asupra consimțământului dat". Nu este suficient aceasta?!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog domnule deputat Márton.

 
 

Domnul Márton Árpád Ferenc:

Conform acestei legi, copiii sub 18 ani, care au nevoie de organe vitale care pot fi primite numai de la copiii de aceeași vârstă, nu pot primi aceste organe chiar dacă nu vor mai putea să trăiască până la 18 ani, fără acest transplant?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bárányi.

 
 

Domnul Bárányi Francisc:

Conform legii, copiii nu pot deveni donatori, numai în mod excepțional, și atunci numai un singur organ pot dona, măduva osoasă.

Deci, un copil, până la vârsta de 18 ani, dacă are nevoie de un țesut, de un organ, nu va primi de la alt copil, indiferent că acela este sau nu rudă cu dânsul, ci va primi de la un adult. Copiii nu pot fi folosiți ca donatori. Legea prevede acest lucru.

Acum înțeleg de ce tot bate pasul în loc domnul Márton și ar dori să introducă acest lucru. Deci, să fie clar: copiii numai măduva osoasă o pot dona, nimic altceva.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Voi supune spre aprobare propunerea comisiei, care se găsește la nr. crt. 34, cu textul inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Deci, Anexa nr. 7, a inițiatorului, nr. crt. 35 din raport, se propune renumerotarea.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare anexa renumerotată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa nr. 8, a inițiatorului, se propune de către comisie renumerotarea, cu menținerea textului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare Anexa nr. 8, renumerotată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aceasta este o lege organică care necesită votul a cel puțin 172 din membrii Camerei Deputaților și votul final va fi tot marți, la ora 11,30, împreună cu cealaltă lege organică, trecută anterior.

În continuare, dau o pauză de o oră, cu rugămintea către toți liderii de grupuri ca, în momentul în care ne reîntoarcem, să putem avea cvorumul necesar pentru dezbaterea proiectelor care sunt, în continuare, pe ordinea de zi.

După amiază, avem două inițiative legislative, care sunt în procedură de urgență și care sunt următoarele: deci, este vorba de Ordonanța de urgență nr. 9, a Guvernului, medierea la această ordonanță, și proiectul de Lege privind alocațiile pentru familiile cu copii, amândouă fiind în procedură de urgență și intrând, automat, în ordinea de zi.

 
 

Pauză.

 
Informare cu privire la înregistrarea la Biroul permanent al Camerei Deputaților a:proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (procedură de urgență).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm ședința noastră și vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată inițiativa legislativă următoare: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 23/l997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/l994, privind drepturile la hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, primit de la Guvern, care este în procedură de urgență și care s-a distribuit, în fond, la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, și pentru avize la Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/l992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

  • Lege privind contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul l993,
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr 7/l997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare,
  • Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la 18 septembrie l996,
  • Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială și tehnică între Guvernul României și Guvernul statului Quatar, semnat la București la 6 iunie l996,
  • Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București la 11 iunie l996 și
  • Lege privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul l993.
Aprobarea modificării orodinii de zi și a programului de lucru .

În continuare, înainte să trecem la dezbaterea proiectelor de legi pe care le avem, în legătură cu ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților de săptămâna viitoare, care v-a fost distribuită, în proiect, dacă sunt intervenții?

Da. Un moment, pentru stenogramă, domnul deputat Nică.

 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Vreau să fac două modificări la ordinea de zi.

În primul rând, introducerea pentru ziua de luni a încă unei poziții, 8. Este vorba despre o propunere legislativă privind interzicerea propagandei în favoarea alcoolismului și tabagismului prin radio și televiziune. Ea, în clipa de față, se regăsește la poziția 15 din cap. 2. Deci, să apară pe poziția 8 pentru ziua de luni.

Pentru ziua de marți, propun o rotire: proiectul de lege de pe poziția 3 să treacă pe poziția 5, și cel de pe poziția 5, pe poziția 3.

Solicit aceasta, deoarece proiectul de Lege privind rechizițiile este un proiect destul de important și cred că ar fi necesar să mai lăsăm câteva zile, colegilor, pentru a-și depune eventualele amendamente la ea.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul Iliescu.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș ruga ca pe locul întâi, în ordinea de zi pentru ședința de marți, de săptămâna viitoare, să figureze proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiiilor până la vârsta de 2 ani, raport finalizat de către comisie, și care va fi pus la casetele colegilor noștri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Un moment, domnule deputat Iliescu, deci dumneavoastră spuneți ca proiectul ... Un moment, am fost eu neatent.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poziția cât este?

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Nu este trecut pe ordinea de zi. S-a finalizat raportul ieri, în Comisia pentru muncă și protecție socială și v-am ruga să fie trecut.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnule deputat, proiectele ale căror rapoarte au fost finalizate săptămâna aceasta le discutăm luni și luni cred că vom avea ocazia, în Biroul permanent, să modificăm ordinea de zi, introducând aceste proiecte pe ordinea de zi pentru săptămâna viitoare. Aceasta este o chestiune absolut normală, însă neavând un Biroul permanent al Camerei până luni, nu putem să le introducem.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Nică, ca proiectul aflat pe poziția 15, la pct. II să treacă pe poziția 8, la pct. I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemnea, vă supun spre aprobare, propunerea făcută tot de dânsul, ca proiectele aflate la pct. II, pentru pozițiile 3 și 5 să-și schimbe locurile.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi cu aceste amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Programul de lucru pentru ședințele Camerei Deputaților.

Dacă la proiect sunt intervenții?

Domnul deputat Nică, vă rog.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Având în vedere că de vreo câteva săptămâni ne-am obișnuit cu aceste moțiuni simple, de cenzură, care ne toacă foarte mult timpul, propun ca, vineri, 13 iunie, să lucrăm 4 ore de la 8,30 la 12,30 pentru a compensa timpul pierdut cu aceste moțiuni. (Vociferări.)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, domnul deputat Stan.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că cineva glumește cu noi și e bine. Ne mai descrețim frunțile, nu trebuie să ne supărăm. Adevărul este cu totul altul. În ultimul timp, noi lucrăm destul de lejer. Nu începem la 8,30, începem la 9,20, pauza nu este de o oră, este de o oră și jumătate. Când este domnul Chiliman se mai respectă acest program. Vreau, totuși, să vă anunț că o parte din activitatea noastră este și pe teren. Deci, dacă n-am reușit și nu vom reuși săptămâna aceasta să ajungem pe teren, măcar săptămâna viitoare să ne acordați această prioritate.

De aceea, eu vă propun ca programul de joi, să fie un program normal, până la 12,30.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Nică.

Cine este pentru? 12 voturi. Este insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare proiectul de program, așa cum a fost el propus. (Discuții, vociferări.)

Din sală:

Corectați pentru joi, de la 16,30, trebuie să fie la 12,30.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Joi este 16,30, corect. Este o greșeală de bătut la mașină. Intr-adevăr, joi este 12,30 și o acceptăm ca atare chestiunea aceasta. Nu o mai supun la vot.

Vă supun la vot proiectul de program, așa cum am stabilit, evident cu joi până la ora 12,30.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Bun. S-a adoptat și proiectul de program.

Vă informez că în cursul zilei de luni este prevăzută dezbaterea unei moțiuni noi de cenzură, inițiată de Opoziție. O moțiune foarte tehnică, așa am fost informați la Birou, inițiată împotriva programului pentru care domnul prim-ministru și Guvernul și-au asumat răspunderea. Deci, programul, totuși, este mai scurt. Va fi cu intervenții foarte scurte și va ocupa, exact, programul nostru în această zi.

 
Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare. (Amânare vot final.)

În continuare, intrăm în dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de lege privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/l997, cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute, ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare.

La acest raport, Comisia de mediere s-a întrunit în ziua de miercuri, 4 iunie, l997 - la Senat.

Vă voi supune spre aprobare, textele adoptate și propuse de Comisia de mediere.

La nr. crt. 1 din raport, dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare textul comisiei care propune, în unanimitate, varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 2 - comisia propune, în unanimitate, textul Senatului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 3 - Comisia de mediere a propus, în unanimitate, textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 4 - comisia a propus, în unanimitate, textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 5 - comisia a propus, în unanimitate, textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 6 - comisia, în unanimitate, a propus textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 7 - comisia a propus, în unanimitate, textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aceasta este tot o lege organică. Votul final, marți, la ora 11,30.

Dezbateri asupra proiectului de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. (amânarea votului final).

Continuăm cu proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

În ședința din 19 mai, la solicitarea inițiatorului, Camera a adoptat dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 105, 106 din regulament, rog biroul comisiei să propună timpii afectați dezbaterii pe articole, cât și dezbaterii întregului proiect.

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Biroul comisiei vă propune pentru dezbaterea, în procedură de urgență, a Legii privind alocația suplimentară, ca timp global, 60 de minute, la care intervenția fiecărui coleg deputat să nu depășească 3 minute, urmând ca fiecare articol să fie finalizat în cel mult 10 minute. (Discuții la masa prezidiului.)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare aceste propuneri: 3 minute pentru dezbaterile pe articole și 60 de minute în total.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Vom cu începe cu titlul.

Da, vă rog, domnule deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am propus ca din titlul legii să fie eliminat cuvântul "suplimentar", pentru următoarele rațiuni: legea aceasta stabilește un drept, pentru prima dată, care se acordă familiei. Deci, nu e vorba de o prelungire, să zicem noi, de o suplimentare a alocației pentru copii, care este un drept stabilit pentru copil, astfel încât Lege privind alocația suplimentară, cuvântul "suplimentară" ne-ar face să credem că mai există o alocație de acest tip de care beneficiază familia, iar aceasta este o alocație suplimentară, în raport cu aceasta.

Intrucât este primul tip de drept stabilit de genul acesta pentru familie, propun eliminarea cuvântului "suplimentară" din titlul legii. Dacă vom accepta, totuși, să se mențină, înseamnă că această alocație suplimentară este suplimentară la nimic. (Rumoare.)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Chiar dacă la prima vedere suntem tentați să-i acordăm dreptate colegului, domnului deputat Buzatu, comisia se pronunță pentru menținerea formei titlului legii așa cum a fost făcută de către inițiator. Considerăm că această lege a fost inițiată și se acordă ca un sprijin suplimentar pentru creșterea și întreținerea copiiilor, pe lângă alocația de stat, reglementată prin Legea nr. 6l/l993.

Pe de altă parte, pentru că există, totuși, o prelungire, această inițiativă a fost preluată pentru că există și în legislația altor țări, ca de exemplu Franța, Germania, Olanda, Cipru, Portugalia, Grecia, cu aceeași denumire, cu aceeași titulatură, motiv pentru care vă rugăm să păstrați titlul legii așa cum a fost propus de inițiator. (Discuții la masa prezidiului)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Conform regulamentului, trebuie să supun spre aprobare propunerea de eliminare făcută de domnul deputat Buzatu. Deci, vă supun, în primul rând, spre aprobare această propunere.

Dânsul a depus amendamentul în timp și a fost respins.

Cine este pentru? Vă rog, numărați. 12 voturi pentru.

12 voturi este insuficient ca să treacă.

Bun, sunt 14 voturi pentru, dar tot este insuficient ca să treacă.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptat titlul legii.

La art. 1 - dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Principiul care a guvernat elaborarea acestui proiect de lege cred eu că a fost acela al nevoii în care se află unele familii cu copii și care au nevoie de un sprijin suplimentar față de veniturile pe care le au. Deci, au nevoie de o anumită protecție socială. Numai că, prin art. 1 al acestui proiect de lege, se exceptează de la acest sprijin familiile care au un copil, ca și cum aceste familii nu ar putea fi într-o situație dificilă, ca și cum părinții acestui copil nu ar putea fi beneficiari ai alocației de sprijin, ai ajutorului social, ca și cum ei nu ar avea nevoie deci, de acest sprijin pe care am fost cu toții de acord să-l dăm acestei familii. Din acest motiv, eu am propus ca în textul art. 1 cuvântul "doi", deci "familia care are în întreținere doi sau mai mulți copii", am spus "familia care are în întreținere unul sau mai mulți copii să primească ..." și textul curge mai departe. Deci, cuvântul doi să fie înlocuit cu cuvântul "unul", pentru a putea și această categorie de persoane să beneficieze de acest ajutor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Punctul de vedere al domnului deputat Buzatu, deși a avut susținerea unui număr de colegi din comisie, nu a obținut o majoritate și motivele care au stat la baza acestui vot sunt următoarele: am spus că această alocație a fost gândită de către inițiator ca o prestație de asistență socială suplimentară, ca o măsură de protecție socială pentru sprijinirea familiilor cu mai mult de doi copii, știut că aceste familii reprezintă un grup vulnerabil în condițiile scăderii semnificative a puterii de cumpărare, dar pe de altă parte a fost concepută de către inițiator și ca un instrument al politicii demografice, de încurajare a familiilor cu mai mult de un copil.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, vă rog.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervin la art. 1, pentru că aici se poate insera un alineat nou, care nu există și care, în continuare, stabilește modul în care este privită această reglementare. Deci, este vorba de principiul acordării acestei alocații suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii, în funcție de un venit care trebuie plafonat. Se vorbește despre ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ați depus amendamentul la comisie? Este depus, da?

 
 

Domnul George Șerban:

Este depus și este respins de comisie.

Deci, nu poate fi vorba de protecție socială, nu poate fi vorba de moralitate și echitate în condițiile în care această alocație este acordată familiilor cu mai mulți copii, indiferent de venit. Nu cred că trebuie să fac apel la imaginația dumneavoastră să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii, indiferent de venit și indiferent cum au obținut aceste venituri, vor apela la această alocație. Introducând acest alineat nou, se poate stabili un plafon de venit, cu atât mai mult cu cât argumentația adusă la respingerea acestui amendament este nefondată. Nu este vorba de universalitatea alocației, pentru că această alocație nu este pentru copii, ci este pentru sprijinirea familiilor care au nevoie de această alocație. Deci, introducând acest amendament, este foarte simplu de procedat, pentru că nu este vorba de birocrație, nu este vorba de evidențe, ea se poate face pe baza unei simple declarații, așa cum se întâmplă în multe situații de aceeași natură.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte... Rugați pe toți colegii să vină în sală pentru că am nevoie de votul lor. Nu se poate chiar așa.

Amendamentul există depus aici, la comisie. Deci, eu supun la vot amendamentele respective.

Doamna deputat Ivănescu.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Stimați colegi,

Este foarte bine să pătrundem în sensul acestei legi, care este făcut, sigur, pe o realitate care este în prezent, dar și pe o politică demografică pe care o aflăm, pentru prima dată, inserată într-un proiect de lege. Voința politică a actualului Guvern și a actualei majorități este să sprijine familia care asigură înlocuirea normală a generațiilor. Deci, este hotărât să sprijine acea familie care are doi, trei, maximum patru copii, pentru ca aceștia să crească indivizi sociali, să fie educați, să fie sănătoși, să ajungă niște adulți folositori societății.

Această lege, ținând cont de condițiile în care familiile cu copii se află astăzi din punct de vedere material, totuși, propagă această politică de sprijinire a familiei cu copii. Trebuie să ținem cont că avem o lege a ajutorului social, care acordă familiilor acele alocații de sprijin familial, în funcție de veniturile pe care familia le are. Deci, există o lege care are la bază veniturile familiei, indiferent cum este ea compusă.

În această lege, se exprimă voința legiuitorului de a sprijini dezvoltarea normală și corectă a copiilor și încurajarea familiilor să facă de la 2 până la maximum 4 copii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Buzatu, din partea grupului.

O să vă rog, însă, să vă limitați în luările de cuvânt.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am impresia că noi nu suntem destul de atenți la ceea ce se propune aici.

Atunci când am spus că am propus să se dea și unui copil ai cărui părinți au nevoi materiale nesatisfăcute, deci au venituri insuficiente, nu s-a acceptat această chestiune. Acum acceptăm ca această sumă, care este constituită și se dă pe principiul asistenței sociale, la acel care are nevoie, s-o dăm neplafonat, s-o dăm oricui. Deci unei văduve, care are un copil, nu-i dăm, dacă este în nevoie, dar la o familie, care are un venit de 3 - 4 milioane lunar, i se acordă acest drept. Adică eu stau acum și mă mir și mă întreb dacă este cineva în sala aceasta care poate să creadă că 30.000 de lei acordați unei familii cu 2 copii face parte dintr-o politică demografică. Haideți să fim serioși, odată, în legătură cu argumentațiile acestea!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea inițiatorului, doriți să luați cuvântul? Nu. Bun.

Luați cuvântul sau nu din partea inițiatorului?

Aranjați microfoanele și vorbiți în ele și prezentați-vă pentru stenogramă.

 
 

Doamna Norica Niculai:

Norica Niculai, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Rațiunea pentru care Guvernul a promovat acest proiect de lege este o rațiune dublă. Ea reprezintă un segment de protecție specială, cu adresă specifică pentru familiile cu mai mulți copii, pentru că nu adăugăm pe un teren viran, noi adăugăm pe o alocație universală, care a fost majorată și care există și, în al doilea rând, ea vizează un început de opțiune în politica demografică.

Înțelegem să încurajăm familiile cu mai mulți copii, știut fiind faptul că, la acest moment, familia românească este o familie care tinde să devină monoparentală. În aceste condiții, Guvernul înțelege, prin acest suport material pe care îl acordă, să sprijine acest tip de familie care este familie tradițională românească de 2, 3 până la 4 copii.

Pentru aceste motive, solicit ca textul inițiatorului să rămână în varianta pe care am propus-o și care a fost acceptată de comisie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-au făcut o serie de amendamente.

Amendamentul domnului Buzatu, care cere introducerea unui alineat nou, cu conținutul: "plafoanele de venit, în funcție de care se acordă alocația suplimentară, se stabilesc prin lege" și care a fost respins de comisie.

A cerut să fie susținut.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? 13 voturi pentru.

Este prea puțin ca să treacă. A fost respins.

Un al doilea amendament a fost propus de domnul deputat George Șerban. Amendamentul este: "Alocația suplimentară se acordă în funcție de venitul mediu pe familie, în conformitate cu prevederile prezentei legi", ca un al doilea alineat la art.1.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 34 de voturi, insuficient pentru a trece.

Este un al treilea alineat, care propune ca textul întreg să fie următorul. Este un amendament făcut de doamna deputat Paula Ivănescu și de domnul deputat Varujan Pambuccian...

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu (din loja comisiei):

Este la art.4.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim? Da, este la art.4. Corect.

Deci au fost respinse cele două amendamente făcute la comisie.

Vă supun spre aprobare art.1, în forma inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 8 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 12 abțineri.

A fost adoptat art.1.

La art.2, care are 2 alineate, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

La art.3, alin.1, nu sunt intervenții, nu au existat nici amendamente, nici comisia nu a făcut propuneri.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

La art.3, alin.2, comisia a propus un amendament. În raport nu mai apare alt amendament.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei la alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.3, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.4... Poftim?

Comisia ne propune ca art.4 să devină 5 și art.5 să devină 4.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, vă supun spre aprobare, în primul rând, art.5, care a devenit 4.

La art.5, comisia a propus un amendament la alin.1.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2, nu sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.5, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, devenit art.5, există un amendament care a fost respins.

Doamnă deputat Paula Ivănescu, vă rog.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Înțelegând intenția Guvernului de a institui un asemenea tip de alocație, totuși, față de micimea sumelor pe care, în acest an, le poate aloca bugetul de stat, eu am considerat că repartizarea sumelor, cam în cadrul aceluiași buget, ar trebui făcută altfel, ținând cont că rata de înlocuire a generațiilor ar fi cam 2,16 nașteri pe familie, aceasta înțelegând că că trebuie 2 sau 3 copii într-o familie normală, pentru asigurarea generațiilor viitoare.

Actuala împărțire a sumelor, ținând cont că cele mai multe familii sunt cele cu 2 copii, peste 1 milion, față de cele cu 3 sau 4 copii, mie mi s-a părut puțin disproporționată și am propus ca, pentru familiile care au 2 copii, suma alocată să fie de 40.000 de lei pe lună, pentru familiile care au 3 copii suma alocată să fie de 75.000 de lei pe lună, iar pentru familiile care au 4 copii să fie de 100.000 de lei pe lună.

Trebuie să menționez că această repartizare a alocațiilor înseamnă o cheltuială bugetară suplimentară de 6 miliarde lei, în acest an.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Argumentele prezentate aici de colega noastră, doamna deputat Paula Ivănescu, sunt, evident, foarte corecte și demne de luat în considerare.

Din păcate, la momentul votului în comisie, votul majoritar s-a dat de susținere a inițiativei Guvernului, aceasta și pentru că reprezentantul Guvernului nu s-a angajat la acest suport financiar suplimentar.

Rămâne de văzut, fiind de față și inițiatorul, pentru că este o problemă extrem de importantă și care vine să susțină că această lege este nu numai o lege de protecție socială, ci și un instrument de politică demografică, să vedem dacă și inițiatorul este dispus să accepte, acum, aici, în plen, o asemenea modificare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

 
 

Doamna Norica Niculai:

Domnule președinte,

Fără îndoială că, într-un stat al bunăstării generale, ceea ce nu este cazul statului român la acest moment, inițiatorul ar avea toată disponibilitatea să acorde o protecție reală. Însă nu ne putem angaja la un plus de efort financiar, pentru că și așa această prestație este o prestație suplimentară, care aduce la buget 430 de miliarde ce vor fi alocate, în această primă perioadă.

Fără îndoială că proiectul de lege este suficient de acoperitor, iar Guvernul, în viziunea următoare, va indexa cuantumul acestor prestații.

Nu suntem de acord cu această propunere, în acest moment.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Din partea?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Din partea grupului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea grupului, domnul deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu mai înțeleg nimic din argumentațiile pe care inițiatorul le aduce aici. De aceasta am și venit, ca să vă spun sincer.

(Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Poate va avea o revenire, la acest microfon, ca să explice consecvența acestor propuneri.

Deci, pe de o parte, s-a spus că această alocație pentru familiile cu mulți copii are și un suport în ceea ce privește politica demografică, iar, pe de altă parte, noi vrem să facem politică demografică cu 30.000 de lei acordați pentru 2 copii. Adică nici un kilogram din cea mai proastă carne nu poate fi cumpărat pe lună, din cei 15.000 de lei.

Doamna Paula Ivănescu a făcut o propunere mai mult decât rezonabilă, propunând majorarea acestei sume de la 30.000 la 40.000 de lei și diminuarea de la 80.000 la 75.000. Și se aduce aici argumentul că nu există resursele suplimentare. În plus, s-a propus și diminuarea sumei,de la 110.000 la 100.000 de lei.

Poate inițiatorul are suficiente argumente sau poate se hotărăște să fie consecvent în a argumenta propriul proiect de lege.

Din partea stângă a sălii:

Nu are mandat!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am dat cuvântul tuturor.

Voi supune spre aprobare amendamentul propus de doamna...

(Comentarii în partea stângă a sălii)

Vă rog frumos nu discutați cu colegii.

Voi supune amendamentul propus de doamna deputat Paula Ivănescu și de domnul deputat Varujan Pambuccian, amendament care a fost respins de comisie și care nu este agreat nici de inițiator și care propune modificarea, la pct.a), de la 30.000 la 40.000, la pct.b) de la 80.000 la 75.000 și la pct.c) de la 110.000 la 100.000.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Da, vă mulțumesc

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Deci a trecut acest amendament la art.4.

Deci vă supun spre aprobare art.4, devenit 5, cu amendamentul doamnei Paula Ivănescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați. 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Este o chestiune de procedură care mi-a fost semnalată de domnul deputat George Șerban. Dânsul a depus un amendament la art.5, pe care, schimbându-și numărul în 4, l-am discutat, a propus ca alin.2 să fie eliminat și, fiind vorba de o eliminare, eu sunt obligat s-o supun, regulamentar, votului dumneavoastră și voi reveni asupra votului de la art.5. Este vorba de alin.2, care spune că beneficiază de alocația suplimentară în condițiile prezentei legi, familiile cetățenilor străini sau apatrizi, care au domiciliul în România.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi se pare o inconsecvență. În timp ce inițiatorul ne argumentează că nu poate majora, din lipsa fondurilor bugetare, alocația, în același timp, propune ca această alocație suplimentară pentru familiile cu mai mulți copii să fie acordată cetățenilor străini sau apatrizilor care au domiciliul în România. De asemenea, se face referire la argumentația respingerii, la o eventuală discriminare față de prevederile Legii cu privire la alocațiile de stat pentru copii. Nu suntem în fața unor alocații pentru copii, ci în fața unor alocații acordate familiilor care au mai mulți copii.

Mi se pare, la fel, imoral să dăm această alocație apatrizilor și cetățenilor străini, când noi nu avem bani pentru familiile noastre din România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. La acest punct, da? La acest alineat.

Din partea?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Din partea Grupului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea domnul deputat Buzatu.

Vă rog.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De data aceasta, vreau să vin în sprijinul inițiatorului, care a propus ca această alocație pentru familiile cu mai mulți copii să se acorde și cetățenilor străini și apatrizilor, care domiciliază, deci au domiciliul pe teritoriul României. Și invocă aici, cred eu, argumentul suprem. Atunci când am votat proiectul, prin care am acordat dreptul universal la alocație pentru copii, am acordat copiilor acestor cetățeni străini și apatrizi, care au domiciliul în România, acest drept de a primi alocația pentru copii.

Acum, dacă inițiatorul a argumentat peste tot că este un drept similar acelui drept, eu cred că este și normal să acordăm și acestora dreptul de a primi acest ajutor și vom vedea dacă atunci când este nevoie sau oricând.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Eu sunt obligat să vă supun aprobării. Deci acest amendament a fost respins de comisie și de inițiator. Eu sunt obligat să vă supun aprobării eliminării acestui al doilea alineat de la art.5, devenit 4.

Cine este pentru? Vă rog numărați. 22 de voturi. Este insuficient pentru a trece.

Deci a fost respins.

Din cauza intervenției, refac votul asupra art.5, devenit 4, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Continuăm cu art.6.

La art.6, primele 3 alineate.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, comisia a propus o nouă formulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat în unanimitate.

La alin.5, comisia a propus o reformulare.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.6, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare, în propunerea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.6, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.7, comisia a propus o nouă formulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.8, alin.1, 2 și 3, deci la tot articolul, comisia a propus un nou text.

Dacă sunt intervenții la vreunul din aceste alineate propuse de comisie? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.8, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.9, sunt 2 alineate.

Comisia propune reformularea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.9, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.10, alin.1, 2 și 3, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptate, primele 3 alineate, în forma prezentată de inițiator.

La alin.4, comisia a propus un nou text.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru alin.4 al art.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru alin.5, în formularea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.10, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, formularea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.12, alin.1, comisia propune un text nou.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.12, alin.2, comisia propune eliminarea unei virgule dintre două cuvinte.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.2, cu propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la alin.3 și 4 ale art.12, propunerea inițiatorului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Au fost adoptate și alin.3 și 4.

Vă supun spre aprobare art.12, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13, dacă sunt intervenții la cele două alineate?

Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.13, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate, în versiunea inițiatorului.

Art.14, versiunea inițiatorului, două alineate.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat, art.14, în ansamblul său.

La art.15, versiunea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.16, versiunea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acest proiect de lege este tot o lege organică și vom supune votului plenului marți, la ora 11,30, împreună cu celelalte 3 proiecte de lege, votul final asupra acestei legi.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind rechizițiile.

În continuare, avem un alt proiect de lege. Domnul deputat Nică a propus ca el să fie, el este pe ordinea de zi în continuare, a propus ca săptămâna viitoare să fie discutat mai la sfârșit.

Sunteți amabil să veniți un pic, ca să vedem ce facem, în această situație, pentru că putem să intrăm în ...

(Discută cu domnul deputat Mihail Nică)

Bun. Vom continua cu proiectul de Lege privind rechizițiile.

Este un proiect de lege ceva mai mare, este tot o lege organică, are 46 de articole, în versiunea inițiatorului...

Din partea inițiatorului? Nu avem.

Din partea comisiei sesizată în fond? Domnul deputat Nică.

 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Raportul întocmit de Comisia pentru apărare, ordine publică...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală și să vă ocupați locurile!

Vă rog, domnule deputat.

Domnule deputat Barbaresso, sunteți amabil să vă ocupați locul în sală?

 
 

Domnul Mihail Nică:

Deci, la întocmirea raportului pentru proiectul de Lege privind rechizițiile, proiect de lege care a fost aprobat de Senat, comisia noastră a ținut cont de avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și observațiile primite de la Consiliul Legislativ.

Comisia noastră a făcut un număr foarte mare de amendamente la acest proiect de lege și-l considerăm bun și avem rugămintea să fie pus în discuție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Da. Domnul deputat George Șerban. Vă rog.

Domnul George Șerban;

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem în situația de a discuta o lege fără a avea la noi raportul și textul legii, pentru că în ordinea de zi n-a fost prevăzută pentru ziua de azi, după cum bine știm, cu modificările succesive ale ordinii de zi.

Dacă doriți să discutăm o lege fără să avem textul și fără raportul asupra noastră, o putem discuta și o putem aproba și așa.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pot să vă informez că în proiectul ordinii de zi pentru marți, 3, și joi, 5 iunie 1997, proiect adoptat pentru săptămâna aceasta, la pct.1 este proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendei, pe care am trecut-o astăzi; la pct.2 este proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane, iar la pct.3 - proiectul de Lege privind rechizițiile. Deci, această ordine de zi este ordinea de zi adoptată și care este în vigoare. Nu a fost înlocuită, schimbată pentru această săptămână. Ca atare, suntem în plină legalitate și respectăm și Regulamentul.

Ca atare, vom trece la dezbaterea legii, având în vedere că nu au fost intervenții la dezbaterile generale. Și vom începe cu titlul legii.

La numărul curent 1 al raportului comisiei, se propune modificarea titlului legii.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1 al legii, numărul curent 2 din raport ....

Da, înainte de art.1, trebuie să vă supun spre aprobare titlul Cap.I.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

La art.1 al legii, numărul curent 2 din raport, comisia propune un alt text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

La art.2 al legii, comisia propune la primul alineat și și la al doilea alineat, reformularea articolului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.3, comisia a propus reformularea.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

La art.4, comisia propune restructurarea articolului, cu 3 subpuncte: a), b) și c).

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5, comisia propune restructurarea și reformularea articolului, cu 4 subpuncte: a), b), c) și d).

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.6, comisia propune 5 alineate, structurate și reformulate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

S-a aprobat cu o abținere.

La art.7, comisia propune ca alin.2 să fie separat în două alineate. Ca atare, art.7 va avea 4 alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă supun spre aprobare art.7, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.8, comisia propune restructurarea, folosirea literelor mici ale alfabetului, în loc de liniuțe, și să fie trecut la Cap.II primul articol.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei, deci art.8, cu propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Asta presupune, pentru stenogramă vă rog, că în momentul în care va fi introdus la Cap.II, celelalte articole vor fi toate renumerotate.

La art.9, comisia propune eliminarea alin.3.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.9, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Da, înainte să vi-l supun spre aprobare, comisia propune, tot la Cap.I, introducerea unui art.91, care, evident, prin numerotare va căpăta un alt număr, cu două alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.91, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, vă supun spre aprobare Cap.I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul Cap.II.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune .....

 
 

Domnul Mihail Nica:

Domnule președinte, să supunem la vot exact propunerea făcută de către comisie în raport. Este vorba ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de art.8 restructurat, care devine primul ...

 
 

Domnul Mihail Nica:

Este vorba de art.8 restructurat și apare în mai multe poziții. Deci, aici, acest art.92 e o restructurare a articolului nostru anterior.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Am votat acest lucru anterior, deci nu are rost să-l votez din nou.

Art.8, pe care l-am votat anterior, că devine primul din Cap.II, va avea exact structura prezentată de dumneavoastră aici la numărul curent 13 din raport. E supus la vot, deci nu mai revin asupra lui.

Continuu cu art.10. Comisia propune un nou alineat 2, în final, astfel încât art.10 va avea trei alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.10, în propunerea comisiei, cu trei alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, comisia propune ca din conținutul art.11 și 12 din proiect, să reiasă un singur articol, cu trei alineate și structurat conform propunerii comisiei.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru un art.11, cu trei alineate, rezultat din fostele art.11 și 12 ale inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13, comisia propune un nou alineat, ultim, astfel încât va avea trei alineate în total.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune un nou articol, din conținutul art.20, un art.131, cu un text propus de comisie.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.II, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune introducerea unui nou articol, care să cuprindă art.14-23, cu un nou titlu, numărul curent 18 din raportul comisiei.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La numărul curent 19 din raport, art.14, comisia propune un ultim alineat al art.14, cu conținutul art.15 din proiect.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.14, în reformularea comisiei, articolul având trei alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 a fost deci comasat în acest articol.

La art.16, comisia propune ca acest articol să fie reformulat la art.19 din proiect.

Deci, trecem peste el. O să-l reformulăm la 19.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La art.17, comisia propune eliminarea alin.2 și 3 și reformularea alin.1.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.18, comisia propune eliminarea acestui articol și reformularea lui în cadrul articolului 6, alin.3, și a art.11, alin.3.

vă supun spre aprobare această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.19, comisia propune 4 alineate, incluzând și art.16, chestiune pe care am votat-o anterior.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.19 în formularea comisiei, cu 4 alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.21, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.22, comisia propune restructurarea alin.1 și 2 în 4 alineate, iar alin.3 să devină un articol de sine stătător.

Deci art.22 va avea 4 alineate și apare din alin.3 un articol nou - art.221.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerile comisiei pentru art.22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.221.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.23, comisia propune restructurarea pe 3 alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.23 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.II1, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Cap.III, numărul curent 29 din raportul comisiei, se propune modificarea titlului capitolului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru titlul Cap.III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.24, comisia propune restructurarea pe 4 articole distincte și voi trece la votara lor în ordine.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la votarea art.24, cu două alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.241.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.242.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.243, cu două alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.25, numărul curent 31 din raport, comisia propune restructurarea și reformularea acestui articol în 5 articole distincte.

Intervenții la propunerea comisiei? Nu sunt.

Vă voi supune spre aprobare, pe rând, articolele.

Art.25, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.251.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.252.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.253.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.254.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.26, numărul curent 32 din raport, comisia propune restructurarea articolului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.26, în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.27, comisia propune niște modificări în text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.27, în ansamblul său, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, comisia a propus o îmbunătățire redacțională.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.28, în ansamblul său, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.29, comisia propune restructurarea alineatelor.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.29, în ansamblul său, în versiunea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.30, comisia propune eliminarea alin.2 și reformularea ușoară .... Am impresia că s-au introdus niște virgule în text, sau o virgulă suplimentară în text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.30.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci s-a votat art.30 restructurat și fără alin.2.

La art.31, comisia propune restructurarea alineatelor, pentru clarificarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.31 în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.32, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.III, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap.IV.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, comisia propune restructurarea literelor acestui articol, care este destul de lung.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.33, restructurat, în ansamblul său, așa cum a fost propusă restructurarea de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34. Comisia a propus o îmbunătățire redacțională a acestui articol.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.34, în propunerea comisiei, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.IV, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap.V.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Cap. V.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35 este o corelare cu propunerea de la art.13 alin.2. Intervenții la propunerea comisiei? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.35 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, comisia propune eliminarea lit.c) și a ultimului alin.și reformularea lit.b) și a ultimului alin. Dacă sunt intervenții la propunerile făcute în art.36 în ansamblul său? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.36, în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37, propune o corelare cu Legea nr.69/1991 și cu Legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.37 în formularea comisiei, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, comisia propune o îmbunătățire redacțională.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.38 în ansamblul său, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39. Dacă sunt intervenții în redactarea autorului. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare în redactarea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40 este, în textul inițiatorului, la Cap.VI, la început era la Cap.V și ați propus eliminarea textului? Este adevărat. Art.39 l-am votat în versiunea inițiatorului. El a rămas în versiunea inițiatorului și l-am supus la vot. Da, dar practic domnule Nică înseamnă că art.40...

 
 

Domnul Mihail Nică:

Art.39 nu s-a modificat, rămâne.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, numai că art.40 l-ați trecut aici la Cap.V, or el face parte din Cap.VI și-l supun eliminării în momentul în care discut Cap.VI.

Vă supun spre aprobare Cap.V în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la Cap.VI, comisia a propus corelarea titlului cu conținutul capitolului și a propus deci o modificare a titlului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru titlul Cap.VI.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41, comisia propune modificarea textului pentru corelarea cu Legea nr.69/1991. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42, comisia propune modificarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru întregul art.42.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, comisia propune un text modificat pentru clarificarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare textul art.43 în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.44, comisia propune eliminarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.45 și 46, aici probabil că este o eroare de dactilografiere. Aici este art.431, v-ați gândit să apară aici ... Domnul deputat Nică. Sau este o greșeală și trebuie să fie 45 aici?

Este o greșeală de dactilografie, comisia propune ca în locul art.45-46 să apară art.45 cu 3 alineate.

Intervenții? Da, vă rog.

Vă rog, să vă prezentați.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Înainte de a face propunerea, cred că numărul art. trebuie să fie 44 și nu 45, fiindcă 44 a fost eliminat și urmează după 43. Asta ca o observație.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, vreau să vă spun că voi propune pentru stenogramă, că din cauza multiplelor articole care au fost renumerotate să apară renumerotarea completă a întregii legi, în momentul redactării finale.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:e

Eu voiam să intervin la conținutul ultimului articol și vreau să mă refer la alineatul 2. Cred că nu este cea mai bună formulare. Sigur, noi înțelegem despre ce este vorba, în conținutul lui se spune "în 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite și publica Hotărârea privind aplicarea prezentei legi." Cred că va trebui corect, să spunem că "în termen de 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite norme metodologice pentru aplicarea prezentei legi."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, inițiatorul? Acceptați?

Vă rog, domnule deputat Nică, președintele comisiei.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Totuși, sunt de părere să păstrăm formularea comisiei, deoarece ea se referă și la art. 44 care spune: "Aplicarea prevederilor prezentei legi se stabilește prin Hotărâre a Guvernului", pentru că sunt foarte multe lucruri care nu sunt prinse în lege și trebuie un act normativ de puterea unei hotărâri a Guvernului ca să fie duse la îndeplinire.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Desigur că este corect, dar nu prin hotărâre se prevede sau se stabilește aplicarea proiectului de lege, proiectul de lege se aplică o dată cu intrarea sa în vigoare, prin Hotărâre de Guvern se aprobă metodologia, instrucțiunile etc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog. Domnul deputat Kovacs.

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Acum când ne trezim la sfârșitul proiectului, eu cred că aici comisia a greșit un pic și dacă doriți, ca și cutumă, noi întotdeauna folosim terminologia că se vor emite și se vor publica norme metodologice, deci legiuitorul trebuie să stabilească normele metodologice. Faptul că Guvernul va emite o hotărâre este stabilit în Constituție, nu o mai stabilim noi într-o lege. Ceea ce se impune aici sunt normele metodologice. În Constituție se spune foarte clar:"Guvernul emite hotărâri pentru punerea în executare a legilor". Nu mai este cazul ca aici să definim faptul că Guvernul va trebui să emită o hotărâre. Hotărârea este modul de manifestare a voinței Guvernului, așa cum este stabilit în Constituție. Ceea ce se impune să emită Guvernul sunt normele metodologice care, ca și formă juridică, înseamnă o hotărâre, dar noi trebuie să nominalizăm normele metodologice.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, Comisia, vă rog să...

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Rugămintea comisiei este ca să spunem ce dorim exact: "În 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite și publica normele metodologice privind aplicare prezentei legi."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia acceptă această formulare, inițiatorul a aceptat-o. Dacă mai sunt alte intervenții. Nu sunt.

Atunci, vă voi supun spre aprobare acest articol, pe care doecamdată l-am numerotat 45, în ansamblul său, cu mențiunea respectivă, cu amendamentul respectiv la alineatul 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege este o lege organică și votul final asupra acestei legi îl vom da tot marți la aceeași oră fatidică 11,30.

 
Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate ori constituite ca prizonieri. (amânarea votului final).

Mai avem timp de trecut o lege care are o importanță, și anume propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. O să rog comisia, dacă este aici, să ia loc.

Dumneavoastră sunteți și comisie și inițiator? Bun. Comisia era condusă, dacă nu mă înșel, de domnul deputat Valentin Iliescu, da? Este în sală? Da, cum putem să facem să vină domnul deputat Valentin Iliescu? Bun. Sperăm că va veni domnul deputat Valentin Iliescu de la grup, de unde probabil că se află. Dacă dorește inițiatorul să ia cuvântul?

Da. Vă rog. Domnul deputat Kerekes.

 

Domnul Kerekes Karoly:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Decretul lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 9 aprilie 1990, a fost modifcat prin Legea nr.59 din 1991, publicată în Monitorul Oficial nr.187 din 18sept.1991, extinzând sfera de aplicare a actului normativ și asupra persoanelor constituite în prizonieri de război. Luând în considerare că în urma modificării, sus-amintite, ponderea beneficiarilor de drepturi o constituie foștii prizonieri de război, este justificat ca această categorie să fie reprezentată în mod corespunzător în comisiile de aplicare a Decretului-lege nr.118 din 1990. Această propunere legislativă nu urmărește creșterea numărului membrilor de comisie, ci o restructurare, în așa fel ca foștii prizonieri de război, de ordinul zecilor de mii, să fie și ei reprezentați în aceste comisii. Față de actuala configurație a comisiilor, adică 2 reprezentanți din partea Direcției de muncă și protecție, 4 reprezentanții din partea Asociației foștilor deținuți politici, se propune ca Asociația foștilor deținuți politici și Asociația foștilor prizonieri de război să aibă fiecare câte doi reprezentanți. Propunerea legislativă aduce modificare și în privința cuantumului indemnizației lunare de 2000 de lei, de care beneficiază o parte din membrii comisiei, considerând că această sumă a devenit derizorie în condițiile actuale.

Permiteți-mi să menționez faptul că acest proiect de lege are avizul Consiliului legislativ, are avizul Guvernului, bineînțeles, avize favorabile, are și aprobarea comisiei de specialitate.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate chiar dacă nu este aici, avem raportul ei și cred că putem să începem dezbaterea. Dânsul este oricum, domnul deputat Kerekes face parte din comisie.

Da, vă rog. în cadrul dezbaterilor generale, da?

 
 

Domnul Teodor Stanca:

Comisia a întocmit raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.188/1990 și îl supune spre aprobarea dumneavoastră.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea propunerii legislative. Vom începe cu titlul. La titlul legii, comisia a propus un amendament. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.I - preambul. Comisia a propus modificarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1 de la art.I, comisia a propus un text modificat., Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 2 de la art.I comisia a propus un text nou.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.II, comisia a propus eliminarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege, care este însă o lege ordinară, votul final asupra acestei legi îl vom da tot marți la ora 11,30. Și cu aceasta suspendăm ședința noastră de astăzi.

Vă mulțumesc.

*

Ședința s-a încheiat la orele 16,00.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 0:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro