Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 05-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. (amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

În ședința din 19 mai, la solicitarea inițiatorului, Camera a adoptat dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 105, 106 din regulament, rog biroul comisiei să propună timpii afectați dezbaterii pe articole, cât și dezbaterii întregului proiect.

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Biroul comisiei vă propune pentru dezbaterea, în procedură de urgență, a Legii privind alocația suplimentară, ca timp global, 60 de minute, la care intervenția fiecărui coleg deputat să nu depășească 3 minute, urmând ca fiecare articol să fie finalizat în cel mult 10 minute. (Discuții la masa prezidiului.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare aceste propuneri: 3 minute pentru dezbaterile pe articole și 60 de minute în total.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Vom cu începe cu titlul.

Da, vă rog, domnule deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am propus ca din titlul legii să fie eliminat cuvântul "suplimentar", pentru următoarele rațiuni: legea aceasta stabilește un drept, pentru prima dată, care se acordă familiei. Deci, nu e vorba de o prelungire, să zicem noi, de o suplimentare a alocației pentru copii, care este un drept stabilit pentru copil, astfel încât Lege privind alocația suplimentară, cuvântul "suplimentară" ne-ar face să credem că mai există o alocație de acest tip de care beneficiază familia, iar aceasta este o alocație suplimentară, în raport cu aceasta.

Intrucât este primul tip de drept stabilit de genul acesta pentru familie, propun eliminarea cuvântului "suplimentară" din titlul legii. Dacă vom accepta, totuși, să se mențină, înseamnă că această alocație suplimentară este suplimentară la nimic. (Rumoare.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Chiar dacă la prima vedere suntem tentați să-i acordăm dreptate colegului, domnului deputat Buzatu, comisia se pronunță pentru menținerea formei titlului legii așa cum a fost făcută de către inițiator. Considerăm că această lege a fost inițiată și se acordă ca un sprijin suplimentar pentru creșterea și întreținerea copiiilor, pe lângă alocația de stat, reglementată prin Legea nr. 6l/l993.

Pe de altă parte, pentru că există, totuși, o prelungire, această inițiativă a fost preluată pentru că există și în legislația altor țări, ca de exemplu Franța, Germania, Olanda, Cipru, Portugalia, Grecia, cu aceeași denumire, cu aceeași titulatură, motiv pentru care vă rugăm să păstrați titlul legii așa cum a fost propus de inițiator. (Discuții la masa prezidiului)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Conform regulamentului, trebuie să supun spre aprobare propunerea de eliminare făcută de domnul deputat Buzatu. Deci, vă supun, în primul rând, spre aprobare această propunere.

Dânsul a depus amendamentul în timp și a fost respins.

Cine este pentru? Vă rog, numărați. 12 voturi pentru.

12 voturi este insuficient ca să treacă.

Bun, sunt 14 voturi pentru, dar tot este insuficient ca să treacă.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptat titlul legii.

La art. 1 - dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Principiul care a guvernat elaborarea acestui proiect de lege cred eu că a fost acela al nevoii în care se află unele familii cu copii și care au nevoie de un sprijin suplimentar față de veniturile pe care le au. Deci, au nevoie de o anumită protecție socială. Numai că, prin art. 1 al acestui proiect de lege, se exceptează de la acest sprijin familiile care au un copil, ca și cum aceste familii nu ar putea fi într-o situație dificilă, ca și cum părinții acestui copil nu ar putea fi beneficiari ai alocației de sprijin, ai ajutorului social, ca și cum ei nu ar avea nevoie deci, de acest sprijin pe care am fost cu toții de acord să-l dăm acestei familii. Din acest motiv, eu am propus ca în textul art. 1 cuvântul "doi", deci "familia care are în întreținere doi sau mai mulți copii", am spus "familia care are în întreținere unul sau mai mulți copii să primească ..." și textul curge mai departe. Deci, cuvântul doi să fie înlocuit cu cuvântul "unul", pentru a putea și această categorie de persoane să beneficieze de acest ajutor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Punctul de vedere al domnului deputat Buzatu, deși a avut susținerea unui număr de colegi din comisie, nu a obținut o majoritate și motivele care au stat la baza acestui vot sunt următoarele: am spus că această alocație a fost gândită de către inițiator ca o prestație de asistență socială suplimentară, ca o măsură de protecție socială pentru sprijinirea familiilor cu mai mult de doi copii, știut că aceste familii reprezintă un grup vulnerabil în condițiile scăderii semnificative a puterii de cumpărare, dar pe de altă parte a fost concepută de către inițiator și ca un instrument al politicii demografice, de încurajare a familiilor cu mai mult de un copil.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, vă rog.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervin la art. 1, pentru că aici se poate insera un alineat nou, care nu există și care, în continuare, stabilește modul în care este privită această reglementare. Deci, este vorba de principiul acordării acestei alocații suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii, în funcție de un venit care trebuie plafonat. Se vorbește despre ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ați depus amendamentul la comisie? Este depus, da?

Domnul George Șerban:

Este depus și este respins de comisie.

Deci, nu poate fi vorba de protecție socială, nu poate fi vorba de moralitate și echitate în condițiile în care această alocație este acordată familiilor cu mai mulți copii, indiferent de venit. Nu cred că trebuie să fac apel la imaginația dumneavoastră să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii, indiferent de venit și indiferent cum au obținut aceste venituri, vor apela la această alocație. Introducând acest alineat nou, se poate stabili un plafon de venit, cu atât mai mult cu cât argumentația adusă la respingerea acestui amendament este nefondată. Nu este vorba de universalitatea alocației, pentru că această alocație nu este pentru copii, ci este pentru sprijinirea familiilor care au nevoie de această alocație. Deci, introducând acest amendament, este foarte simplu de procedat, pentru că nu este vorba de birocrație, nu este vorba de evidențe, ea se poate face pe baza unei simple declarații, așa cum se întâmplă în multe situații de aceeași natură.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte... Rugați pe toți colegii să vină în sală pentru că am nevoie de votul lor. Nu se poate chiar așa.

Amendamentul există depus aici, la comisie. Deci, eu supun la vot amendamentele respective.

Doamna deputat Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Stimați colegi,

Este foarte bine să pătrundem în sensul acestei legi, care este făcut, sigur, pe o realitate care este în prezent, dar și pe o politică demografică pe care o aflăm, pentru prima dată, inserată într-un proiect de lege. Voința politică a actualului Guvern și a actualei majorități este să sprijine familia care asigură înlocuirea normală a generațiilor. Deci, este hotărât să sprijine acea familie care are doi, trei, maximum patru copii, pentru ca aceștia să crească indivizi sociali, să fie educați, să fie sănătoși, să ajungă niște adulți folositori societății.

Această lege, ținând cont de condițiile în care familiile cu copii se află astăzi din punct de vedere material, totuși, propagă această politică de sprijinire a familiei cu copii. Trebuie să ținem cont că avem o lege a ajutorului social, care acordă familiilor acele alocații de sprijin familial, în funcție de veniturile pe care familia le are. Deci, există o lege care are la bază veniturile familiei, indiferent cum este ea compusă.

În această lege, se exprimă voința legiuitorului de a sprijini dezvoltarea normală și corectă a copiilor și încurajarea familiilor să facă de la 2 până la maximum 4 copii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Buzatu, din partea grupului.

O să vă rog, însă, să vă limitați în luările de cuvânt.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am impresia că noi nu suntem destul de atenți la ceea ce se propune aici.

Atunci când am spus că am propus să se dea și unui copil ai cărui părinți au nevoi materiale nesatisfăcute, deci au venituri insuficiente, nu s-a acceptat această chestiune. Acum acceptăm ca această sumă, care este constituită și se dă pe principiul asistenței sociale, la acel care are nevoie, s-o dăm neplafonat, s-o dăm oricui. Deci unei văduve, care are un copil, nu-i dăm, dacă este în nevoie, dar la o familie, care are un venit de 3 - 4 milioane lunar, i se acordă acest drept. Adică eu stau acum și mă mir și mă întreb dacă este cineva în sala aceasta care poate să creadă că 30.000 de lei acordați unei familii cu 2 copii face parte dintr-o politică demografică. Haideți să fim serioși, odată, în legătură cu argumentațiile acestea!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea inițiatorului, doriți să luați cuvântul? Nu. Bun.

Luați cuvântul sau nu din partea inițiatorului?

Aranjați microfoanele și vorbiți în ele și prezentați-vă pentru stenogramă.

Doamna Norica Niculai:

Norica Niculai, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Rațiunea pentru care Guvernul a promovat acest proiect de lege este o rațiune dublă. Ea reprezintă un segment de protecție specială, cu adresă specifică pentru familiile cu mai mulți copii, pentru că nu adăugăm pe un teren viran, noi adăugăm pe o alocație universală, care a fost majorată și care există și, în al doilea rând, ea vizează un început de opțiune în politica demografică.

Înțelegem să încurajăm familiile cu mai mulți copii, știut fiind faptul că, la acest moment, familia românească este o familie care tinde să devină monoparentală. În aceste condiții, Guvernul înțelege, prin acest suport material pe care îl acordă, să sprijine acest tip de familie care este familie tradițională românească de 2, 3 până la 4 copii.

Pentru aceste motive, solicit ca textul inițiatorului să rămână în varianta pe care am propus-o și care a fost acceptată de comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-au făcut o serie de amendamente.

Amendamentul domnului Buzatu, care cere introducerea unui alineat nou, cu conținutul: "plafoanele de venit, în funcție de care se acordă alocația suplimentară, se stabilesc prin lege" și care a fost respins de comisie.

A cerut să fie susținut.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? 13 voturi pentru.

Este prea puțin ca să treacă. A fost respins.

Un al doilea amendament a fost propus de domnul deputat George Șerban. Amendamentul este: "Alocația suplimentară se acordă în funcție de venitul mediu pe familie, în conformitate cu prevederile prezentei legi", ca un al doilea alineat la art.1.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 34 de voturi, insuficient pentru a trece.

Este un al treilea alineat, care propune ca textul întreg să fie următorul. Este un amendament făcut de doamna deputat Paula Ivănescu și de domnul deputat Varujan Pambuccian...

Domnul Valentin Adrian Iliescu (din loja comisiei):

Este la art.4.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim? Da, este la art.4. Corect.

Deci au fost respinse cele două amendamente făcute la comisie.

Vă supun spre aprobare art.1, în forma inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 8 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 12 abțineri.

A fost adoptat art.1.

La art.2, care are 2 alineate, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

La art.3, alin.1, nu sunt intervenții, nu au existat nici amendamente, nici comisia nu a făcut propuneri.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

La art.3, alin.2, comisia a propus un amendament. În raport nu mai apare alt amendament.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei la alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.3, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.4... Poftim?

Comisia ne propune ca art.4 să devină 5 și art.5 să devină 4.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, vă supun spre aprobare, în primul rând, art.5, care a devenit 4.

La art.5, comisia a propus un amendament la alin.1.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2, nu sunt intervenții.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.5, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, devenit art.5, există un amendament care a fost respins.

Doamnă deputat Paula Ivănescu, vă rog.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Înțelegând intenția Guvernului de a institui un asemenea tip de alocație, totuși, față de micimea sumelor pe care, în acest an, le poate aloca bugetul de stat, eu am considerat că repartizarea sumelor, cam în cadrul aceluiași buget, ar trebui făcută altfel, ținând cont că rata de înlocuire a generațiilor ar fi cam 2,16 nașteri pe familie, aceasta înțelegând că că trebuie 2 sau 3 copii într-o familie normală, pentru asigurarea generațiilor viitoare.

Actuala împărțire a sumelor, ținând cont că cele mai multe familii sunt cele cu 2 copii, peste 1 milion, față de cele cu 3 sau 4 copii, mie mi s-a părut puțin disproporționată și am propus ca, pentru familiile care au 2 copii, suma alocată să fie de 40.000 de lei pe lună, pentru familiile care au 3 copii suma alocată să fie de 75.000 de lei pe lună, iar pentru familiile care au 4 copii să fie de 100.000 de lei pe lună.

Trebuie să menționez că această repartizare a alocațiilor înseamnă o cheltuială bugetară suplimentară de 6 miliarde lei, în acest an.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Argumentele prezentate aici de colega noastră, doamna deputat Paula Ivănescu, sunt, evident, foarte corecte și demne de luat în considerare.

Din păcate, la momentul votului în comisie, votul majoritar s-a dat de susținere a inițiativei Guvernului, aceasta și pentru că reprezentantul Guvernului nu s-a angajat la acest suport financiar suplimentar.

Rămâne de văzut, fiind de față și inițiatorul, pentru că este o problemă extrem de importantă și care vine să susțină că această lege este nu numai o lege de protecție socială, ci și un instrument de politică demografică, să vedem dacă și inițiatorul este dispus să accepte, acum, aici, în plen, o asemenea modificare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

Doamna Norica Niculai:

Domnule președinte,

Fără îndoială că, într-un stat al bunăstării generale, ceea ce nu este cazul statului român la acest moment, inițiatorul ar avea toată disponibilitatea să acorde o protecție reală. Însă nu ne putem angaja la un plus de efort financiar, pentru că și așa această prestație este o prestație suplimentară, care aduce la buget 430 de miliarde ce vor fi alocate, în această primă perioadă.

Fără îndoială că proiectul de lege este suficient de acoperitor, iar Guvernul, în viziunea următoare, va indexa cuantumul acestor prestații.

Nu suntem de acord cu această propunere, în acest moment.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Din partea?

Domnul Dumitru Buzatu:

Din partea grupului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea grupului, domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu mai înțeleg nimic din argumentațiile pe care inițiatorul le aduce aici. De aceasta am și venit, ca să vă spun sincer.

(Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Poate va avea o revenire, la acest microfon, ca să explice consecvența acestor propuneri.

Deci, pe de o parte, s-a spus că această alocație pentru familiile cu mulți copii are și un suport în ceea ce privește politica demografică, iar, pe de altă parte, noi vrem să facem politică demografică cu 30.000 de lei acordați pentru 2 copii. Adică nici un kilogram din cea mai proastă carne nu poate fi cumpărat pe lună, din cei 15.000 de lei.

Doamna Paula Ivănescu a făcut o propunere mai mult decât rezonabilă, propunând majorarea acestei sume de la 30.000 la 40.000 de lei și diminuarea de la 80.000 la 75.000. Și se aduce aici argumentul că nu există resursele suplimentare. În plus, s-a propus și diminuarea sumei,de la 110.000 la 100.000 de lei.

Poate inițiatorul are suficiente argumente sau poate se hotărăște să fie consecvent în a argumenta propriul proiect de lege.

Din partea stângă a sălii:

Nu are mandat!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am dat cuvântul tuturor.

Voi supune spre aprobare amendamentul propus de doamna...

(Comentarii în partea stângă a sălii)

Vă rog frumos nu discutați cu colegii.

Voi supune amendamentul propus de doamna deputat Paula Ivănescu și de domnul deputat Varujan Pambuccian, amendament care a fost respins de comisie și care nu este agreat nici de inițiator și care propune modificarea, la pct.a), de la 30.000 la 40.000, la pct.b) de la 80.000 la 75.000 și la pct.c) de la 110.000 la 100.000.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Da, vă mulțumesc

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Deci a trecut acest amendament la art.4.

Deci vă supun spre aprobare art.4, devenit 5, cu amendamentul doamnei Paula Ivănescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați. 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Este o chestiune de procedură care mi-a fost semnalată de domnul deputat George Șerban. Dânsul a depus un amendament la art.5, pe care, schimbându-și numărul în 4, l-am discutat, a propus ca alin.2 să fie eliminat și, fiind vorba de o eliminare, eu sunt obligat s-o supun, regulamentar, votului dumneavoastră și voi reveni asupra votului de la art.5. Este vorba de alin.2, care spune că beneficiază de alocația suplimentară în condițiile prezentei legi, familiile cetățenilor străini sau apatrizi, care au domiciliul în România.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi se pare o inconsecvență. În timp ce inițiatorul ne argumentează că nu poate majora, din lipsa fondurilor bugetare, alocația, în același timp, propune ca această alocație suplimentară pentru familiile cu mai mulți copii să fie acordată cetățenilor străini sau apatrizilor care au domiciliul în România. De asemenea, se face referire la argumentația respingerii, la o eventuală discriminare față de prevederile Legii cu privire la alocațiile de stat pentru copii. Nu suntem în fața unor alocații pentru copii, ci în fața unor alocații acordate familiilor care au mai mulți copii.

Mi se pare, la fel, imoral să dăm această alocație apatrizilor și cetățenilor străini, când noi nu avem bani pentru familiile noastre din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. La acest punct, da? La acest alineat.

Din partea?

Domnul Dumitru Buzatu:

Din partea Grupului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea domnul deputat Buzatu.

Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De data aceasta, vreau să vin în sprijinul inițiatorului, care a propus ca această alocație pentru familiile cu mai mulți copii să se acorde și cetățenilor străini și apatrizilor, care domiciliază, deci au domiciliul pe teritoriul României. Și invocă aici, cred eu, argumentul suprem. Atunci când am votat proiectul, prin care am acordat dreptul universal la alocație pentru copii, am acordat copiilor acestor cetățeni străini și apatrizi, care au domiciliul în România, acest drept de a primi alocația pentru copii.

Acum, dacă inițiatorul a argumentat peste tot că este un drept similar acelui drept, eu cred că este și normal să acordăm și acestora dreptul de a primi acest ajutor și vom vedea dacă atunci când este nevoie sau oricând.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Eu sunt obligat să vă supun aprobării. Deci acest amendament a fost respins de comisie și de inițiator. Eu sunt obligat să vă supun aprobării eliminării acestui al doilea alineat de la art.5, devenit 4.

Cine este pentru? Vă rog numărați. 22 de voturi. Este insuficient pentru a trece.

Deci a fost respins.

Din cauza intervenției, refac votul asupra art.5, devenit 4, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Continuăm cu art.6.

La art.6, primele 3 alineate.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, comisia a propus o nouă formulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat în unanimitate.

La alin.5, comisia a propus o reformulare.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.6, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare, în propunerea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.6, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.7, comisia a propus o nouă formulare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.8, alin.1, 2 și 3, deci la tot articolul, comisia a propus un nou text.

Dacă sunt intervenții la vreunul din aceste alineate propuse de comisie? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.8, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.9, sunt 2 alineate.

Comisia propune reformularea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.9, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.10, alin.1, 2 și 3, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptate, primele 3 alineate, în forma prezentată de inițiator.

La alin.4, comisia a propus un nou text.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru alin.4 al art.10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru alin.5, în formularea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.10, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, formularea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.12, alin.1, comisia propune un text nou.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.12, alin.2, comisia propune eliminarea unei virgule dintre două cuvinte.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.2, cu propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la alin.3 și 4 ale art.12, propunerea inițiatorului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Au fost adoptate și alin.3 și 4.

Vă supun spre aprobare art.12, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13, dacă sunt intervenții la cele două alineate?

Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.13, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate, în versiunea inițiatorului.

Art.14, versiunea inițiatorului, două alineate.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat, art.14, în ansamblul său.

La art.15, versiunea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.16, versiunea inițiatorului, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acest proiect de lege este tot o lege organică și vom supune votului plenului marți, la ora 11,30, împreună cu celelalte 3 proiecte de lege, votul final asupra acestei legi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro