Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 05-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997

9. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind rechizițiile.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, avem un alt proiect de lege. Domnul deputat Nică a propus ca el să fie, el este pe ordinea de zi în continuare, a propus ca săptămâna viitoare să fie discutat mai la sfârșit.

Sunteți amabil să veniți un pic, ca să vedem ce facem, în această situație, pentru că putem să intrăm în ...

(Discută cu domnul deputat Mihail Nică)

Bun. Vom continua cu proiectul de Lege privind rechizițiile.

Este un proiect de lege ceva mai mare, este tot o lege organică, are 46 de articole, în versiunea inițiatorului...

Din partea inițiatorului? Nu avem.

Din partea comisiei sesizată în fond? Domnul deputat Nică.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Raportul întocmit de Comisia pentru apărare, ordine publică...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală și să vă ocupați locurile!

Vă rog, domnule deputat.

Domnule deputat Barbaresso, sunteți amabil să vă ocupați locul în sală?

Domnul Mihail Nică:

Deci, la întocmirea raportului pentru proiectul de Lege privind rechizițiile, proiect de lege care a fost aprobat de Senat, comisia noastră a ținut cont de avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și observațiile primite de la Consiliul Legislativ.

Comisia noastră a făcut un număr foarte mare de amendamente la acest proiect de lege și-l considerăm bun și avem rugămintea să fie pus în discuție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Da. Domnul deputat George Șerban. Vă rog.

Domnul George Șerban;

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem în situația de a discuta o lege fără a avea la noi raportul și textul legii, pentru că în ordinea de zi n-a fost prevăzută pentru ziua de azi, după cum bine știm, cu modificările succesive ale ordinii de zi.

Dacă doriți să discutăm o lege fără să avem textul și fără raportul asupra noastră, o putem discuta și o putem aproba și așa.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pot să vă informez că în proiectul ordinii de zi pentru marți, 3, și joi, 5 iunie 1997, proiect adoptat pentru săptămâna aceasta, la pct.1 este proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendei, pe care am trecut-o astăzi; la pct.2 este proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane, iar la pct.3 - proiectul de Lege privind rechizițiile. Deci, această ordine de zi este ordinea de zi adoptată și care este în vigoare. Nu a fost înlocuită, schimbată pentru această săptămână. Ca atare, suntem în plină legalitate și respectăm și Regulamentul.

Ca atare, vom trece la dezbaterea legii, având în vedere că nu au fost intervenții la dezbaterile generale. Și vom începe cu titlul legii.

La numărul curent 1 al raportului comisiei, se propune modificarea titlului legii.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1 al legii, numărul curent 2 din raport ....

Da, înainte de art.1, trebuie să vă supun spre aprobare titlul Cap.I.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

La art.1 al legii, numărul curent 2 din raport, comisia propune un alt text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

La art.2 al legii, comisia propune la primul alineat și și la al doilea alineat, reformularea articolului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art.3, comisia a propus reformularea.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

La art.4, comisia propune restructurarea articolului, cu 3 subpuncte: a), b) și c).

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5, comisia propune restructurarea și reformularea articolului, cu 4 subpuncte: a), b), c) și d).

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.6, comisia propune 5 alineate, structurate și reformulate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

S-a aprobat cu o abținere.

La art.7, comisia propune ca alin.2 să fie separat în două alineate. Ca atare, art.7 va avea 4 alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă supun spre aprobare art.7, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.8, comisia propune restructurarea, folosirea literelor mici ale alfabetului, în loc de liniuțe, și să fie trecut la Cap.II primul articol.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei, deci art.8, cu propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Asta presupune, pentru stenogramă vă rog, că în momentul în care va fi introdus la Cap.II, celelalte articole vor fi toate renumerotate.

La art.9, comisia propune eliminarea alin.3.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.9, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Da, înainte să vi-l supun spre aprobare, comisia propune, tot la Cap.I, introducerea unui art.91, care, evident, prin numerotare va căpăta un alt număr, cu două alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.91, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, vă supun spre aprobare Cap.I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul Cap.II.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune .....

Domnul Mihail Nica:

Domnule președinte, să supunem la vot exact propunerea făcută de către comisie în raport. Este vorba ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de art.8 restructurat, care devine primul ...

Domnul Mihail Nica:

Este vorba de art.8 restructurat și apare în mai multe poziții. Deci, aici, acest art.92 e o restructurare a articolului nostru anterior.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Am votat acest lucru anterior, deci nu are rost să-l votez din nou.

Art.8, pe care l-am votat anterior, că devine primul din Cap.II, va avea exact structura prezentată de dumneavoastră aici la numărul curent 13 din raport. E supus la vot, deci nu mai revin asupra lui.

Continuu cu art.10. Comisia propune un nou alineat 2, în final, astfel încât art.10 va avea trei alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.10, în propunerea comisiei, cu trei alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, comisia propune ca din conținutul art.11 și 12 din proiect, să reiasă un singur articol, cu trei alineate și structurat conform propunerii comisiei.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru un art.11, cu trei alineate, rezultat din fostele art.11 și 12 ale inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13, comisia propune un nou alineat, ultim, astfel încât va avea trei alineate în total.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune un nou articol, din conținutul art.20, un art.131, cu un text propus de comisie.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.II, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune introducerea unui nou articol, care să cuprindă art.14-23, cu un nou titlu, numărul curent 18 din raportul comisiei.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La numărul curent 19 din raport, art.14, comisia propune un ultim alineat al art.14, cu conținutul art.15 din proiect.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.14, în reformularea comisiei, articolul având trei alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 a fost deci comasat în acest articol.

La art.16, comisia propune ca acest articol să fie reformulat la art.19 din proiect.

Deci, trecem peste el. O să-l reformulăm la 19.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La art.17, comisia propune eliminarea alin.2 și 3 și reformularea alin.1.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.18, comisia propune eliminarea acestui articol și reformularea lui în cadrul articolului 6, alin.3, și a art.11, alin.3.

vă supun spre aprobare această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.19, comisia propune 4 alineate, incluzând și art.16, chestiune pe care am votat-o anterior.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.19 în formularea comisiei, cu 4 alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.21, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.22, comisia propune restructurarea alin.1 și 2 în 4 alineate, iar alin.3 să devină un articol de sine stătător.

Deci art.22 va avea 4 alineate și apare din alin.3 un articol nou - art.221.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerile comisiei pentru art.22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.221.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.23, comisia propune restructurarea pe 3 alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.23 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.II1, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Cap.III, numărul curent 29 din raportul comisiei, se propune modificarea titlului capitolului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru titlul Cap.III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.24, comisia propune restructurarea pe 4 articole distincte și voi trece la votara lor în ordine.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la votarea art.24, cu două alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.241.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.242.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.243, cu două alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.25, numărul curent 31 din raport, comisia propune restructurarea și reformularea acestui articol în 5 articole distincte.

Intervenții la propunerea comisiei? Nu sunt.

Vă voi supune spre aprobare, pe rând, articolele.

Art.25, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.251.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.252.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.253.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.254.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.26, numărul curent 32 din raport, comisia propune restructurarea articolului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.26, în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.27, comisia propune niște modificări în text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.27, în ansamblul său, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, comisia a propus o îmbunătățire redacțională.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.28, în ansamblul său, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.29, comisia propune restructurarea alineatelor.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.29, în ansamblul său, în versiunea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.30, comisia propune eliminarea alin.2 și reformularea ușoară .... Am impresia că s-au introdus niște virgule în text, sau o virgulă suplimentară în text.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru art.30.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci s-a votat art.30 restructurat și fără alin.2.

La art.31, comisia propune restructurarea alineatelor, pentru clarificarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.31 în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.32, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.III, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap.IV.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, comisia propune restructurarea literelor acestui articol, care este destul de lung.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.33, restructurat, în ansamblul său, așa cum a fost propusă restructurarea de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34. Comisia a propus o îmbunătățire redacțională a acestui articol.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.34, în propunerea comisiei, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Cap.IV, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Cap.V.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul Cap. V.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35 este o corelare cu propunerea de la art.13 alin.2. Intervenții la propunerea comisiei? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.35 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, comisia propune eliminarea lit.c) și a ultimului alin.și reformularea lit.b) și a ultimului alin. Dacă sunt intervenții la propunerile făcute în art.36 în ansamblul său? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.36, în ansamblul său, în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37, propune o corelare cu Legea nr.69/1991 și cu Legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.37 în formularea comisiei, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, comisia propune o îmbunătățire redacțională.

Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.38 în ansamblul său, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39. Dacă sunt intervenții în redactarea autorului. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare în redactarea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40 este, în textul inițiatorului, la Cap.VI, la început era la Cap.V și ați propus eliminarea textului? Este adevărat. Art.39 l-am votat în versiunea inițiatorului. El a rămas în versiunea inițiatorului și l-am supus la vot. Da, dar practic domnule Nică înseamnă că art.40...

Domnul Mihail Nică:

Art.39 nu s-a modificat, rămâne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, numai că art.40 l-ați trecut aici la Cap.V, or el face parte din Cap.VI și-l supun eliminării în momentul în care discut Cap.VI.

Vă supun spre aprobare Cap.V în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la Cap.VI, comisia a propus corelarea titlului cu conținutul capitolului și a propus deci o modificare a titlului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru titlul Cap.VI.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40, comisia propune eliminarea textului.

Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41, comisia propune modificarea textului pentru corelarea cu Legea nr.69/1991. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42, comisia propune modificarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru întregul art.42.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, comisia propune un text modificat pentru clarificarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare textul art.43 în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.44, comisia propune eliminarea textului. Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.45 și 46, aici probabil că este o eroare de dactilografiere. Aici este art.431, v-ați gândit să apară aici ... Domnul deputat Nică. Sau este o greșeală și trebuie să fie 45 aici?

Este o greșeală de dactilografie, comisia propune ca în locul art.45-46 să apară art.45 cu 3 alineate.

Intervenții? Da, vă rog.

Vă rog, să vă prezentați.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Înainte de a face propunerea, cred că numărul art. trebuie să fie 44 și nu 45, fiindcă 44 a fost eliminat și urmează după 43. Asta ca o observație.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, vreau să vă spun că voi propune pentru stenogramă, că din cauza multiplelor articole care au fost renumerotate să apară renumerotarea completă a întregii legi, în momentul redactării finale.

Domnul Neculai Grigoraș:e

Eu voiam să intervin la conținutul ultimului articol și vreau să mă refer la alineatul 2. Cred că nu este cea mai bună formulare. Sigur, noi înțelegem despre ce este vorba, în conținutul lui se spune "în 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite și publica Hotărârea privind aplicarea prezentei legi." Cred că va trebui corect, să spunem că "în termen de 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite norme metodologice pentru aplicarea prezentei legi."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, inițiatorul? Acceptați?

Vă rog, domnule deputat Nică, președintele comisiei.

Domnul Mihail Nică:

Totuși, sunt de părere să păstrăm formularea comisiei, deoarece ea se referă și la art. 44 care spune: "Aplicarea prevederilor prezentei legi se stabilește prin Hotărâre a Guvernului", pentru că sunt foarte multe lucruri care nu sunt prinse în lege și trebuie un act normativ de puterea unei hotărâri a Guvernului ca să fie duse la îndeplinire.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

Desigur că este corect, dar nu prin hotărâre se prevede sau se stabilește aplicarea proiectului de lege, proiectul de lege se aplică o dată cu intrarea sa în vigoare, prin Hotărâre de Guvern se aprobă metodologia, instrucțiunile etc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog. Domnul deputat Kovacs.

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Acum când ne trezim la sfârșitul proiectului, eu cred că aici comisia a greșit un pic și dacă doriți, ca și cutumă, noi întotdeauna folosim terminologia că se vor emite și se vor publica norme metodologice, deci legiuitorul trebuie să stabilească normele metodologice. Faptul că Guvernul va emite o hotărâre este stabilit în Constituție, nu o mai stabilim noi într-o lege. Ceea ce se impune aici sunt normele metodologice. În Constituție se spune foarte clar:"Guvernul emite hotărâri pentru punerea în executare a legilor". Nu mai este cazul ca aici să definim faptul că Guvernul va trebui să emită o hotărâre. Hotărârea este modul de manifestare a voinței Guvernului, așa cum este stabilit în Constituție. Ceea ce se impune să emită Guvernul sunt normele metodologice care, ca și formă juridică, înseamnă o hotărâre, dar noi trebuie să nominalizăm normele metodologice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, Comisia, vă rog să...

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Rugămintea comisiei este ca să spunem ce dorim exact: "În 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite și publica normele metodologice privind aplicare prezentei legi."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia acceptă această formulare, inițiatorul a aceptat-o. Dacă mai sunt alte intervenții. Nu sunt.

Atunci, vă voi supun spre aprobare acest articol, pe care doecamdată l-am numerotat 45, în ansamblul său, cu mențiunea respectivă, cu amendamentul respectiv la alineatul 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege este o lege organică și votul final asupra acestei legi îl vom da tot marți la aceeași oră fatidică 11,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro