You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 01-07-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1997

3. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind rechizițiile.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind rechizițiile.

Aveți raportul în față.

Pct.1 din raport. Cu privire textul legii, comisia s-a pronunțat asupra textului Camerei Deputaților, în unanimitate.

Deci votul dumneavoastră a fost exprimat odată.

Trecem la pct.2, text comun, adoptat, cu unanimitate de voturi, în Comisia de mediere.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc. Text adoptat.

Pct.3, text comun al comisiei, votat în unanimitate.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4 din raport. Comisia propune, cu unanimitate de voturi, eliminarea.

Observații? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Pct.5. Textul Camerei Deputaților a întrunit unanimitatea comisiei.

Votul dumneavoastră a fost exprimat.

La fel, pct.6, text Camera Deputaților, unanimitate.

Pct.7 idem.

Pct.8 idem.

Pct.9 idem.

Pct.10 idem.

Pct.11 idem.

Pct.12 idem.

Pct.13 idem.

Pct. idem..14, 15, 16, 17, 18 idem.

Pct.19 din raport. Comisia propune, cu unanimitate de voturi, un nou text.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc. Text adoptat.

De la pct.19, art.14, alin.2, text Camera Deputaților, unanimitate.

Deci a fost votat.

Art.15, text Camera Deputaților, unanimitate.

Pct.20, varianta Camerei Deputaților, unanimitate.

Pct.21, 22, 23, 24, 25, varianta Camerei Deputaților, unanimitate.

La Pct. 26, Comisia de mediere a adoptat, cu unanimitate de voturi, un text comun.

Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Pct.27, 28, text Camera Deputaților, adoptat cu unanimitate de voturi.

Pct29, text comun. Comentarii? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.30 din raport, art.25, 26, 27, text Camera Deputaților, unanimitate. Textele au fost votate de Cameră.

La art.28, comisia a adoptat un text comun, cu unanimitate de voturi.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, text Camera Deputaților, unanimitate.

Art.30, idem.

Art. 31, idem.

Art.32, idem.

Art.33, 34, idem.

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.36 din raport, art.35.

Comisia propune un text comun, adoptat în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt comentarii, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.37, 38, 39, varianta Camerei Deputaților, unanimitate în comisie, text votat de noi.

Pct.40, 41, 42 din raport, idem.

Art.39, comisia propune un text nou, text comun, adoptat cu unanimitate.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.44, 45, text Camera Deputaților, adoptat în unanimitate.

La pct.46 se propune de comisie, cu unanimitate de voturi, textul Senatului.

Supun votului dumneavoastră textul Senatului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.47, 48, 49, 50, 51, 52 - texte Camera Deputaților, adoptate cu unanimitate de către comisia de mediere. Vot dat de către Cameră.

În aceste condiții, doamnelor și domnilor, supun raportul comisiei de mediere la soluționarea divergențelor apărute în legătură cu proiectul de Lege privind rechizițiile, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Raportul a fost adoptat.