Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 01-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1997

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 1 septembrie 1997.

Ședința a început la ora 15,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Ioan Gavra , secretari.

*

Se intonează Imnul național al României.

Domnul Ion Diaconescu:

Părinte Roman,

Poftiți la microfon, să începem noua sesiune parlamentară cu o rugăciune.

Domnul Ioan Roman:

În numele Tatălui, și-al Fiului, și-al Sfântului Duh.

Tatăl nostru care ești în ceruri,

Sfințească-se numele Tău

Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta,

Precum în cer, așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele

Dă-ne-o nouă astăzi

Și ne iartă nouă greșalele noastre

Precum și noi iertăm greșiților noștri

Și nu ne duce pe noi în ispită

Și ne mântuiește de cel rău

Că a Ta este Împărăția și Puterea și Mărirea

A Tatălui, și-a Fiului, și-a Sfântului Duh

Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mulțumesc.

................................................

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Bine ați venit la această nouă sesiune a Parlamentului României.

Sperăm că această sesiune să fie și mai fructuoasă decât cea veche, cu mai multă, eficiență și cu o prezență mai remarcabilă, din partea dumneavoastră, la aceste ședințe.

Declar deschisă această sesiune, convocată în temeiul art. 63 alin. 1 și 3 din Constituție.

Vă informăm cu această ocazie că, din totalul de 343 deputați, câți numără Camera, și-au înregistrat prezența 301 deputați; absenți 41; participă la alte acțiuni parlamentare 5 deputați. Cvorumul de lucru este de 172 deputați.

Inainte de a vă prezenta și supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi, proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi, reamintesc că, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 din Constituție, la începutul fiecărei sesiuni ordinare se aleg membrii Biroului permanent, cu excepția președintelui Camerei, care este ales pe o durată de 4 ani, pentru toată legislatura.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 din Regulament, președintele Camerei Deputaților este și președintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.

În temeiul dispozițiilor legale pe care le-am menționat, Biroului permanent vă propune ca la ordinea de zi a ședinței de astăzi a Camerei să figureze:

1. Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

2. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru perioada 2 - 4 septembrie 1997.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată.

În ceea ce privește programul de lucru, vă propunem ca acesta să se desfășoare astfel:

- între orele 15,00, chiar mai devreme, și orele 16,00, stabilirea, de către plenul Camerei, a numărului de locuri din Biroul permanent, care revin pe funcții;

- vom enunța pentru fiecare partid locurile care îi revin, iar între orele 16,00 și 17,00 se vor întruni grupurile parlamentare pentru consultări, în vederea stabilirii propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent, în limita locurilor aprobate de către Cameră pentru fiecare grup parlamentar;

- între orele 17,00 și 18,00 ne vom întâlni în plen, iarăși, pentru prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent și pentru a proceda la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei.

Biroul permanent, în noua sa componență, se va întruni într-o primă ședință, la orele 18,15, pentru stabilirea programului de lucru și ordinii de zi ale Camerei Deputaților pentru această săptămână.

Vom reveni în plen la orele 18,45 pentru a vi le supune aprobării dumneavoastră.

Acesta este un program care v-a fost repartizat deja.

Sunt ceva observații de făcut asupra acestui program?

Nefiind, îl supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri?

Programul a fost adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro