Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii asigurărilor sociale de sănătate.

Ședința a început la ora 9,13.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kónya Hamar Alexandru, secretari.

*

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vâ că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 221, absenți 122. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 20.

Cvorumul de lucru prevăzut de art. 18 din Regulament este întrunit.

Reluăm discuțiile, comunicându-vă mai întâi că ședința Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, are loc astăzi, 2 iulie 1997, ora 14,00, la Senat, sala 441, etaj IV.

Reamintesc componența comisiei: domnii deputați Petrescu Silviu - PNTCD Civic Ecologist, Roșca Ioan - PNTCD Civic Ecologic, Giurescu Ion - PDSR, Buzatu Dumitru - PDSR, Ivănescu Paula Maria - USD-PD, Barbăroșie Victor - Grupul parlamentar național-liberal, Furo Iuliu Ioan - PRM.

Trecem la continuarea dezbaterilor privind Legea asigurărilor sociale de sănătate.

Poz. 102 din raportul comisiilor a fost votată. Suntem la poz. 103.

Secțiunea a 2-a. "Organizarea alegerilor organelor de conducere ale Caselor de asigurări de sănătate".

Raportul propune să se înlocuiască sintagma "organizarea alegerilor" cu "alegerea".

Așadar, titlul Secțiunii a 2-a va fi formulat astfel:"Alegerea organelor de conducere ale Caselor de asigurări de sănătate". Corect?

Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
 

Domnul Ion Berciu (din loja comisiei):

Domnule președinte,

"Alegerea organelor de conducere a Caselor...", nu "ale Caselor...".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, "Alegerea organelor de conducere a Caselor de asigurări de sănătate".

Prins de textul dumneavoastră am comis eroarea.

Poz. 104. Art. 94 din proiect, din proiectul votat la Senat. Comisia propune următoarele: art. 94 prin renumerotare să devină art. 72, textul să se reformuleze ca alin. 1, după cum urmează: "Alegerea organelor de conducere a Caselor de asigurări de sănătate se face prin vot secret". La alin. 2 să se introducă un text nou: "O persoană poate fi aleasă pentru maximum 3 legislaturi".

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 105 din raport, art. 95. Comisia propune eliminarea. Obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poziția 106 din raport. Art. 96. La propunerile deputaților, doamna Ivănescu Paula - Grupul USD-PD, domnul Buzatu Dumitru - PDSR, comisia a acceptat ca textul alin. 1 să fie reformulat ca unic alineat. Reformularea o aveți în raport. Iar alin. 2 să se elimine. Obiecțiuni? Nu sunt. Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Prin renumerotare, art. 96 din textul votat de Senat devine art. 93, iar alin. 2 este eliminat.

Poz. 107, art. 74, prin renumerotare, conține un text nou propus de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul este votat.

La pct. 108 se propune eliminarea art. 97. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La 109, poziția din raport, art. 98 devine art. 77, prin renumerotare. Comisia propune ca sintagma "expediere în plic închis" să se înlocuiască cu "corespondență". Există obiecțiuni? Nu există.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 110 din raport, art. 99 devine art. 78. Comisia propune ca alin. 1 din art. 99 să fie eliminat, textul articolului fiind compus doar din alin. 2. Deci, 78 va avea un singur alineat. Obiecțiuni? Nu sunt..

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 111 din raport este precedat de titlul unei noi secțiuni. Secțiunea a 3-a. "Serviciul medical al Casei de asigurări de sănătate". Supun votului dumneavoastră titlul secțiunii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și acum, revenim la pct. 111, art. 100, comisia propune să devină 79, în text. Obiecțiuni. Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 112 din raport, art. 101 va deveni art. 80. Este reformulat după cum vedeți în textul comisiei. Obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80 a fost votat.

Pct. 113. Art. 102 devine art. 81, reformulat în textul comisiei. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 114, 103 din textul Senatului, devine art. 82, reformulat. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 115. Art. 104, reformulat de comisie, devine prin renumerotare art. 83. Comentarii?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Un nou capitol. Cap. VII - "Controlul" - intitulat și Secțiuna 1, intitulată - "Controlul de gestiune".

Dacă sunt obiecțiuni asupra acestor titluri. Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De precizat că urmează art. 84 din raport, care preia art. 105, reformulat din inițiativa domnilor deputați Iliescu Valentin - PUNR, dr. Udrea Florian, deputat Grupul PDSR. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a 2-a. Secțiunea a 2-a - "Controlul serviciilor medicale".

Supun votului dumneavoastră titlul secțiunii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, comisia, dacă urmăriți raportul, este o discordanță între textul venit de la Senat și raport. Secțiunea a 2-a precede art. 84, nu? Deci, după art. 83 urmează Secțiunea a 2-a. Art. 84 a fost votat.

Înainte de poz. 117 din raport, apare Secțiunea a 3-a - "Arbitrajul". Corect?

Din loja comisiei:

Da, da.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii a 3-a.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 106 din textul Senatului devine art. 85 în propunerea comisiei. Textul reformulat. Dacă sunt comentarii? Supun votului textul comisiei de la poz. 117.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 118 din raport propune introducerea unui text nou ce va fi numerotat ca art. 86.

Supun votului dumneavoastră art. 86, text nou, în două alineate, cuprins în raport. Dacă nu sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La poz. 119 se propune eliminara art. 107. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 120. Art. 108 devine art. 87. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează Cap. VIII - "Dispoziții tranzitorii și finale". Supun votului titlul capitolului.

Doamna Smaranda Dobrescu dorește să intervină?

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu (din sală):

Nu acum.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 121, art. 109, reformulat, renumerotat, devine art. 88 în raport.

Doamna Smaranda Dobrescu are cuvântul. Și domnul deputat Gaspar urmează.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Deși, după cum se vede, am avut destule amendamente respinse de către comisie, nu am intervenit decât în problemele care sunt de divergență în raport față de acordul semnat de cele trei ministere. Iată al doilea motiv de divergență și mă refer la pct. 4 din acest articol, la alin. 4 al acestui articol. Vă dați seama că poate este indiferent cine colectează fondurile în perioada tranzitorie, dar pentru că însuși Ministerul de Finanțe nu este de acord să le colecteze - și fac aici apel la pct. 2 al acordului celor trei ministere - și dați-mi voie să citez: " Pentru a menține cheltuielile de administrare a sistemului de asigurări de sănătate cât mai mici, propunem ca resursele financiare să se colecteze în comun cu cele pentru asigurările sociale de stat. Colectarea fondurilor destinate asigurărilor sociale de sănătate propunem să înceapă în anul 1998. În anul 1998, până la organizarea Caselor Autonome de Asigurări de Sănătate și, respectiv, de Pensii, colectarea ar urma să se realizeze de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale." Deci, însuși Ministerul Finanțelor nu este de acord să facă aceste colectări, mai ales că el este obișnuit cu altfel de taxe, adică impozite, impozite pe profit, pe salariu și alte taxe, pe câtă vreme Ministerul Muncii este cel care are atât un corp de colectare, cât și un corp de control care merge până la executare silită.

În acest sens, vă propun ca alin. 4 să sune în felul următor: "Colectarea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate, precum și a altor fonduri, în perioada prevăzută la alin. 2, se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin direcțiile teritoriale de specialitate și se evidențiază într-un cont separat".

Totodată, vă rugăm să eliminăm ultima mențiune, și anume: "Din totalitatea fondurilor colectate, 80% vor fi administrare de către Ministerul Sănătății și 20% se vor constitui într-un fond de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate".

Vă propun această eliminare și ca urmare a înțelegerii care a avut loc la nivelul primului ministru, dar nu acesta este argumentul, ci argumentul este că acest 20% pe care ni-l creăm pentru Casele de asigurări de sănătate este, după părerea mea, total insuficient, adică în luna ianuarie se va intra cu o rezervă de 20% și din 2, din 3 ianuarie 1999 vor veni, practic, plățile, în urma serviciilor medicale. Acest fond s-ar putea să fie complet insuficient. Or, tot ceea ce am prevăzut noi prin dispoziție tranzitorie să meargă în '98 în mod benefic pentru sănătate, dar nu pentru asigurările de sănătate.

Deci să lăsăm acest lucru să fie hotărât, proporțiile și destinația banilor să fie o decizie luată prin hotărâre de Guvern.Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Guvernul?

 
 

Domnul Mihai Șeitan:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Am dori din partea Guvernului să susținem punctul de vedere al doamnei deputat Smaranda Dobrescu în legătură cu problema colectării contribuțiilor de asigurări de sănătate. De altfel...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog să vă apropiați mai mult microfonul. De aici nu se aude.

 
 

Domnul Mihai Șeitan:

Mulțumesc.

De altfel, din punctul de vedere comun transmis de Guvern am propus ca această colectare să fie făcută în mod unitar pe economie pentru toate asigurările sociale, atât pentru sănătate, cât și pentru celelalte tipuri de asigurări, pensii, inclusiv șomajul, într-o singură instituție, care poate să fie Ministerul Muncii și Protecției Sociale, până la înființarea Casei Autonome a Pensiilor, motivul fiind printre altele experiența și structura organizatorică și teritorială a acestui minister și al Casei de Pensii, care urmează să fie înființată și, în ultimă instanță, cheltuiala administrativă mult mai mică pentru această activitate care consumă suficient de mult.

De asemenea, pentru partea ultimă a acestui punct, considerăm că această împărțire a fondurilor colectate în perioada de tranziție ar putea fi reglementată printr-o hotărâre de Guvern, care să facă o împărțire în funcție de necesitățile celor două sisteme - unul în devenire și unul existent.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Berciu.

Aveți cuvântul domnule președinte.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu articolul acesta foarte important și în legătură cu alin. 4, de fapt, care este în dezbatere, comisiile reunite s-au orientat pentru colectarea de către Ministerul Finanțelor, ținând cont de structura Ministerului Finanțelor, ținând cont de seriozitatea de care au dat dovadă întodeauna, ținând cont de faptul că marea majoritate a banilor care vor curge spre casele de asigurări de sănătate tranzitează prin Ministerul Finanțelor.

E normal ca dânșii, prin structurile care merg până la nivel dde comune să colecteze acești bani. Deci, din acest punct de vedere, eu am impresia că e mai mult decât convingător faptul că Ministerul Finanțelor este abilitat și e normal ca el să facă acest efort.

Într-o discuție pe care am avut-o cu domnul ministru, secretar de stat Gorcea, am ajuns la înțelegerea că un comision va reveni Ministerului Finanțelor. Acest lucru e realizabil.

În legătură cu existența sau necesitatea alcătuirii unui fond de rezervă de 20%, la 1 ianuarie 1999, vă rog să mă înțelegeți că acest sistem al caselor de asigurări de sănătate nu poate să funcționeze fără un fond de pornire. Prin urmare, noi am reținut acest procent care mi se pare destul de mic, dar totuși absolut necesar pentru introducerea sistemului, pentru că dacă nu, această lege e pur și simplu făcută inutil și nu va putea fi pus în practică întregul sistem de funcționare a asigurărilor de sănătate, așa cum îl credem noi de cuviință.

Cu Ministerul Sănătății am convenit că acest lucru e realizabil, reținând 80% din încasările în perioada de tranzitare 1998, pentru funcționarea Ministerului Sănătății.

V-aș ruga foarte mult să luați în considerare aceste cereri ale celor două comisii și să votați pentru acest pct. 4, ca și pentru întreg articolul, de fapt, foarte disputat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, comisia susține păstrarea textului.

Domnul deputat Gaspar. Și inițiatorul.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art. 88 alin. 1, deci fost art. 109 în textul inițial al Senatului, propun ca din finalul textului să se elimine cuvântul "prevederi", întrucât el se regăsește la început și repetarea lui nu-și găsește nici un fel de rațiune. De altfel, chiar strică textul. Și atunci, alin. 1 ar urma să aibă următoarea redactare:"Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1998, cu excepția prevederilor referitoare la funcționarea Caselor de Asigurări Sociale de Sănătate, ca instituții publice autonome, care intră în vigoare la 1 ianuarie 1990".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Comisia acceptă.

Doamnelor și domnilor,

Din partea Guvernului se mai dorește o intervenție. Din partea Ministerului Finanțelor.

 
 

Doamna Elena Badea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să subliniez că problema colectării fondurilor, contribuțiilor pentru sănătate, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a constituit obiectul unei note semnate de cele trei ministere, notă care a fost însușită de Guvern.

Deci, Ministerul Finanțelor vă propune să fiți de acord cu formularea care s-a propus aici, respectiv colectarea contribuțiilor să se facă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Argumentele au fost pentru această măsură, au fost subliniate reducerea cheltuielilor de administrare - Ministerul Muncii având deja organismele create în teritoriu. De pe altă parte, Ministerul Finanțelor. În atribuțiile Ministerului Finanțelor intră colectarea taxelor și impozitelor ce revin bugetului statului.

În concluzie, vă propun să fiți de acord cu această formulare, ca contribuțiile să fie colectate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, punct de vedere însușit și de către Guvern.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Supun votului... Domnul Costel Păunescu.

 
 

Domnul Costel Păunescu:

O chestiune de redactare. Eu sugerez să se rămână la redactarea inițială a comisiei, mă refer la cuvântul "prevederi", care s-a eliminat din rândul 4, de la alin.1. Motivul este de ordin gramatical, această propoziție atributivă, care finalizează textul "care intră în vigoare...", ar avea ca determinat pe "instituții publice", or, nu instituțiile publice "intră în vigoare la 1 ianuarie", ci prevederile. Deci, reluarea cuvântului "prevederi" este foarte justificată și trebuie să rămână așa cum a fost în textul inițial.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc..

Domnule președinte, mai sunt obiecțiuni ale comisiei? Nu mai sunt.

Vă rog, doamnă. Doamna deputat Daniela Bartoș are cuvântul.

 
 

Doamna Daniela Bartoș:

Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte,

Din partea comisiei considerăm și ne susținem punctul de vedere ca aceste fonduri pentru asigurările de sănătate să fie colectate de Ministerul de Finanțe prin structurile pe care le au deja formate pentru colectarea taxelor, considerând că în acest fel vor putea fi mai ușor colectate de la populație. Așa că vă rugăm să votați așa cum este formulat la propunerea comisiei.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră textul comisiei pentru art.88, cu amendamentul domnului deputat Gaspar pentru alin.1, acceptat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă? Împotrivă, domnule secretar, vă rog numărați! 9 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, textul a fost adoptat.

Poz.122 din raport...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Mai sunt încă 3 alineate. Ați pus la vot numai alin.1; pe pag.41 mai sunt 3 alineate.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Am supus textul integral, n-au fost comentarii la celelalte alineate.

Poz.122, art.110 devine art.89, într-o reformulare, care sună astfel: "Rețelele sanitare aparținând altor ministere își vor adapta funcționarea la prevederile prezentei legi".

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.111 de la poz.123 devine art.90, cu două alineate în textul comisiei. Comentarii din sală? Poftiți! Domnul deputat Márton Árpad.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Onorată comisie,

Și eu cred că toți cetățenii țării trebuie să aibă o contribuție pentru asigurarea de sănătate. Tocmai din această cauză intervin, la alin.3, pct.d) unde dumneavoastră propuneți "4% din venitul agricol anual impozabil realizat de către persoane fizice...". În primul rând, nici până mai ieri, așa ceva - venit agricol impozabil nu a existat. A existat un impozit, așa-zis pe venit agricol, impozitul era cuantificat printr-o sumă fixă legată de număr de hectare pe care le deține agricultorul și în funcție de ce cultivă pe aceste hectare. Deci, nicăieri nu apare cuantificat care este acest venit agricol impozabil ci era doar un impozit. Mai mult, începând din a doua jumătate a anului, după cum știu, nici măcar acest impozit nu se va plăti. Vă întreb atunci, cum procedați să colectați acest 4%, din ce? Dacă rămâne textul așa.

Eu cred că trebuie să găsiți un text cu ajutorul economiștilor. Eu vă propun un text, poate nu tocmai nimerit, eventual, pe care-l putem vota și până la mediere să găsiți soluția ideală pentru a realiza ceea ce se dorește.

Deci, pct.d) ar suna astfel: "4% din profitul realizat din venitul agricol de către persoane fizice etc."

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Comisia?

 
 

Domnul Ion Berciu:

În legătură cu acest punct, într-adevăr, foarte delicat, pentru că nu avem încă o precizare clară ce se va întâmpla cu impozitul pe venitul agricol, vreau să vă spun că totuși acea declarație de venit va fi instituită și 4% din venitul agricol, am spus impozabil, când am alcătuit acest raport și și la ora actuală putem să spunem impozabil, pentru că nu este încă șters acest impozit pe venitul agricol; putem să dăm o altă formulare "4% din venitul agricol declarat", pentru că tot va exista o declarație de venit agricol. Nu se poate să funcționeze în alt mod situația din agricultură. Nu știu, finanțiștii cam ce părere ar avea de această exprimare, pe care am emis-o la ora actuală - "4% din venitul agricol declarat".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Márton Árpád.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Un venit înseamnă toate intrările realizate dintr-o activitate. La un moment dat, un agricultor poate să aibă un venit destul de mare dar să realizeze un profit zero sau negativ și îl vom obliga totuși să plătească o sumă de. Ca atare, va fi defavorizat. Venitul impozabil se realizează deducând anumite lucruri, cheltuieli, prin realizarea acelui venit, după cunoștințele mele.

Deci, dacă este venitul declarat, și eu m-am gândit la aceasta, este o sumă destul de mare, fără a scădea cheltuielile realizate de agricultor pentru a avea acest venit și îl vom pune în imposibilitatea de a-și plăti această obligație.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Din partea Ministerului de Finanțe, aveți cuvântul, doamnă!

 
 

Doamna Elena Badea:

Doamnelor și domnilor,

Propun ca ...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, cât mai aproape de microfon!

 
 

Doamna Elena Badea:

Propun ca baza de impozitare să rămână venitul impozabil, întrucât venitul agricol anual este supus impozituluii, fiindcă toate contribuțiile se plătesc la venitul realizat și nu putem să admitem ca baza de stabilire a contribuției să fie profitul realizat de către agricultori.

Deci, propun să rămână venitul agricol supus impozitului anual.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deocamdată, veniturile realizate în agricultură sunt stabilite într-un mod paușal, deci la cantitatea de teren pe care un țăran se consideră că obține un anumit venit. Și la acesta se calculează impozitul.

Eu cred că până când legea impozitului global pe venit nu funcționează măcar 3 ani de zile, ca să vedem care este relația, modul în care țăranii produc și reușim să vedem care este cu adevărat producția lor, noi nu putem să punem la plată această categorie socială prin această lege.

Deci, propunerea este ca, cel puțin în prima fază, să fiu foarte clar, până nu funcționează legea impozitului global 3 ani de zile, să nu plătească țăranii această taxă de asigurare.

Aceasta este propunerea pe care o fac eu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Berciu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule deputat Mitrea,

Îmi pare foarte bine că veniți aici cu o asemenea teză extrem de populistă, să nu plătească țăranii. Dumneavoastră ați introdus impozitul agricol la țărani. Mi se pare foarte curios că la ora actuală veniți cu o asemenea teză. Noi considerăm că pentru asigurarea de sănătate nu putem, chiar în modul acesta, să creăm o categorie extraordinar de largă care să fie scutită de plata asigurărilor de sănătate. Cine va mai plăti în România, atunci? Vă rog să mă credeți că e nevoie de un fond care, totuși, ați văzut prea bine, și pensionarii, și șomerii ș.a.m.d., fără îndoială, indirect, dar se plătește și din partea lor. Și-atunci, nici chiar în modul acesta noi, Convenția Democrată, măcar... și celelalte partide din coaliție vor merge pentru ștergerea impozitului agricol, dar asigurările de sănătate le considerăm, totuși, destul de normal a fi plătite.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, deci, comisia... Da, poftiți, domnule Iliescu.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnilor colegi,

Suntem în principiu de acord cu multe dintre observațiile făcute aici de domnul deputat Márton Árpád și de colegul Mitrea, dar vreau să vă spunem că am încercat să introducem aceste prevederi în lege tocmai pentru a putea asigura un suport financiar, fără de care nu am putea să depășim situația de acum.

Revenind la acest punct d), eu v-aș face propunerea, ca text, chiar dacă nu este propunerea comisiei, dar poate unul acceptat și care, într-un fel, să fie în final agreat și de colegii care au formulat obiecții, deci lit.d) să sune așa: "4% din venitul agricol impozabil anual declarat de către persoane fizice..." și textul curge mai departe.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Mitrea. Urmează domnul Iuliu Vida.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte Berciu,

Eu resping afirmația dumneavoastră că propunerea este populistă, iar faptul că plătesc șomerii și pensionarii și că acesta este un motiv pentru care trebuie să plătească și țăranii, dacă vreți punctul meu de vedere personal, n-ar trebui să plătească nici pensionarii, nici șomerii, mai ales că modul în care se propune, în prima fază... și sunt de acord cu domnul Márton, nu trebuie să mai repet, sunt de acord cu ce a spus domnul deputat Márton, cred că acest lucru putea fi făcut direct de la fondul de pensii, de exemplu, 4%, și nu mai se crea o diminuare a valorii nete a pensiei, în timp, pentru că sunt 4% care se iau la început, 4% se dau la următoarea indexare, 4% dintr-o sumă mai mare, deci valoarea netă a pensiei se pierde. Și se putea prevede ca să meargă direct de la fondul de pensii, la șomeri să meragă direct de la fondul de șomaj, sunt metode care se folosesc în multe țări. Și astfel nu se diminua, de fapt, valoarea pe care o primea în mână fiecare șomer sau pensionar. Deci, dacă mă întrebați pe mine, cred că nici unul n-ar trebui să plătească direct, s-ar putea plăti direct din fonduri, dar n-am vrut să intervin la această discuție, că au intervenit alții.

Propunerea dumneavoastră nu cred că este acceptabilă, pentru că este aproape același lucru, deci țăranul declară și dacă nu declară ceea ce consideră fiscul că a produs, el intră în alte probleme, iar la ora actuală noi nu avem o cultură economico-financiară la această pătură socială de la care să ne putem aștepta să știe cum să-și facă aceste declarații și vor intra în alte tipuri de încurcături. Deci, chiar dacă în Germania sau Franța se folosesc aceste metode, nu cred că noi avem infrastructura educațională și chiar cea financiară ca să punem în practică așa ceva și eu rămân la propunerea să nu plătească țăranul, în perioada actuală.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul Iuliu Vida, vă rog, urmează.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Principiul de bază pentru modalitatea de contribuție la fondul de asigurare de sănătate, este principiul contribuției în funcție de veniturile realizate. Acest principiu trebuie, în mod consecvent, aplicat la toate categoriile care intră în sfera prevederilor acestei legi, cu obligativitatea de a contribui la fondul de asigurare pentru sănătate.

Cu privire la problemele discutate referitoare la categoria de agricultori, persoane fizice, vreau să fac o precizare. Legea prin care s-a stabilit impozitul pe venitul agricol, datorită faptului că în agricultură relațiile de proprietate nu au fost clarificate, situația juridică a terenurilor nu a fost clarificată și în aceste condiții vechiul guvern a avut o singură alternativă pentru modalitatea de stabilire a impozitului pe venitul agricol și anume a stabilit un venit normat, raportat la un hectar de teren. Deci, această modalitate s-a aplicat pentru impozitul pe venitul agricol, deci s-a pornit de la un cuantum de venit care nu s-a stabilit în funcție de realizările efective, diferențiate de la un producător la altul, ci în funcție de veniturile normate stabilite prin lege. În această situație și pornind de la considerentele pe care le-au invocat și antevorbitorii, la noi încă cultura și posibilitățile agricultorilor nu permit a face o declarație la organele fiscale pentru stabilirea bazei de calcul, respectiv a venitului față de care se calculează impozitul.

În condițiile concrete create, unica modalitate și soluție pentru a stabili contribuția țăranului la fondul de asigurare pentru sănătate este aceea a venitului impozabil. Și dacă această obligativitate este suspendată pe o perioadă limitată, se pot calcula aceste venituri în funcție de prevederile legii prin care s-a stabilit obligațiunea impozitului de venitul agricol.

În concluzie, susțin ca unică modalitate posibilă de aplicare prevederile din raportul comisiei.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc! Domnul Iliescu. Urmează domnul Buzatu și vă rog să punem capăt listei vorbitorilor. Da, și Guvernul.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu insist asupra formulării date acestei litere d) și aceasta pentru că, personal, nu pot accepta să avem 23 de milioane de asigurați și numai 5 milioane plătitori de cotizație. Personal resping cu fermitate punctul de vedere al unor colegi care vin și tot susțin argumentele unor categorii sociale defavorizate, plasând întreaga responsabilitate, întregul efort financiar numai pe cârca salariaților. Este un lucru inacceptabil, motiv pentru care vă rog și insist asupra menținerii acestei litere d) în formularea pe care v-am propus-o mai devreme.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și eu vă rog și insist să fie eliminată litera d), întrucât în acest articol se reglementează contribuția pentru constituirea fondului inițial. Întrucât Guvernul a ajuns la concluzia că trebuie anulat acest impozit pe venitul agricol deoarece nu se poate plăti, întrucât deținătorii de teren agricol nu au resurse financiare în acest moment pentru a plăti măcar acest impozit, nu văd de unde ar găsi resursele financiare pentru a plăti și alte contribuții.

Deci, constituirea fondului inițial se va face, așa cum s-a stipulat în această lege, din contribuțiile respective și dintr-o contribuție de la bugetul de stat, pentru că acest sistem nu e un sistem pur, după cum ați văzut în sistemul legii acesteia, e un sistem mixt bazat pe contribuții individuale și contribuție de la bugetul statului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Viorica Afrăsinei a solicitat cuvântul; s-a răzgândit?

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte!

Eu nu am decât o foarte scurtă completare. Doresc să vin în sprijinul propunerii făcute de domnul deputat Mitrea și vreau să rog colegii înainte de a-și da votul, să analizeze faptul că două treimi din localitățile țării, nu dispun de medici, este un fapt real, țăranii nu dispun de posibilitatea de a beneficia de serviciile de sănătate în mod curent și în mod firesc. Iată de ce, pentru perioada până când și localitățile țării vor putea să asigure, într-adevăr, serviciile de sănătate la cerințele evidente ale cetățenilor, consider că mai este încă cale lungă și până atunci, mă gândesc că este justificată propunerea făcută de domnul Mitrea, cu atât mai mult cu cât, evident, în sistemul bugetar numărul medicilor a fost redus, deci s-a creat o posibilitate și mai mică de a dispune de servicii de sănătate oamenii din orașe și nu mai ales cei din localitățile rurale.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc! Aveți cuvântul, domnule deputat. Vă rog să vă prezentați!

 
 

Domnul Iuliu Liviu Dragoș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să fiu perfect de acord cu domnul Mitrea că propunerea dumnealui nu este populistă. De asemenea, să fiu de acord cu doamna deputat. Deci, consider că propunerea dânșilor nu este populistă, dar prin scutirea țăranilor de plata asigurărilor pentru sănătate, este evident că fondul pentru asigurările de sănătate va scădea cu un procent semnificativ, în consecință va scădea numărul de contracte sau posibilitatea de-a încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, care sunt medicii, și vreau să vă spun, cu experiența celui care a fost medic la țară cel puțin 10 ani, că primii sacrificați vor fi tocmai țăranii. Scăzând fondurile, scăzând suma disponibilă pentru încheierea de contracte, medicii vor încheia contracte pentru spitale, pentru orașe și abia în ultimul rând la țară.

Deci, propunerea domnului Mitrea nu este populistă, este de-a dreptul împotriva intereselor reale ale țăranilor.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Care e propunerea?

 
 

Domnul Liviu Iuliu Dragoș:

Propun să vă rog să votați formula propusă de Comisia de sănătate.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Márton Árpád.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Doamnelor și domnilor,

A trebuit să intervin pentru că domnul Mitrea a spus că este de acord cu mine și pe urmă a spus că țăranii să nu plătească nimic. Or, eu așa ceva n-am susținut de la acest microfon, cred că vă aduceți aminte. Tocmai din acea cauză am intervenit la acest microfon, pentru că trebuie să știți că în momentul în care această lege va funcționa, atunci medicul care intră în legătură cu o persoană dintre aceștia la care se referă lit.d), va fi în următoarea situație. Dacă persoana respectivă consideră că ea nu trebuie să plătească nimic, pentru că nu plătește impozit, ca atare nu-i este impus nici acest procent de 4%, atunci el nu este o persoană care intră sub incidența acestei legi. Deci, medicul nu va putea să ia bani de pe urma consultației acestei persoane de la casa de asigurări sociale. Ei bine, în această ipostază, medicul va avea de ales: lucrează pe gratis sau nu dă consultații acestei persoane. Și în momentul în care vor fi sute sau majoritatea locuitorilor unui sat, îl puneți în imposibilitatea pe medicul respectiv, din satul respectiv, să-și ia salariul.

Iar referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, puneți în aceeași situație pe toți medicii din spitale la care se aduc asemenea persoane, care nu și-au plătit, conform acestei legi, obligațiile, ca atare, nu cad sub incidența acestei legi.

Eu cred că, dacă cele spuse de domnul Vida vor fi explicitate în normele eliberate de Ministerul Sănătții în acest domeniu și vor fi făcute publice, ca toată lumea să știe că va trebui să plătească, chiar dacă nu plătește impozit, deocamdată, conform acelei explicații date de domnul Vida, și inclusiv cuantumul pe care trebuie să-l plătească aceste persoane va fi adus la cunoștința acestor persoane, atunci sunt de acord cu menținerea acestui articol. Deci, cu rugămintea ca normele de aplicare a legii să specifice clar această situație.

 
 

Vă mulțumesc. Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Domnul Păunescu.

 
 

Domnul Costel Păunescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că veți fi de acord cu mine că discuția aceasta, care s-a lungit puțin, a pornit de la ceea ce părea o anomalie. Se vorbește de venit agricol anual impozabil și în momentul de față impozitul agricol este suspendat. Vă rog să aveți în vedere că această lege, ca și multe alte legi, se va derula, prin efectele ei, pe parcursul următorilor 10-15-20 sau poate 25 de ani. Povestea cu impozitul agricol suspendat este valabilă până în anul 2000. Deci, pentru o perioadă foarte scurtă, de aceea nu trebuie să se pună în discuție principiul general al acestei legi. De aceea, susțin punctul de vedere al Ministerului de Finanțe, reluat și de domnul deputat Vida, așa cum este formulat în raport. Nu este nevoie de declarație și cineva a spus foarte corect că țărănimea noastră nu este la nivelul de cultură în care să poată face o declarație competentă de venit; pe de altă parte, foarte corect a susținut un coleg al nostru că nu se poate pune numai în cârca salariaților bugetari susținerea asigurărilor de sănătate. Să ne gândim că există milioane de țărani care, totuși, realizează un venit, realizează un venit echivalent cu al bugetarilor și de aceea este normal, chiar dacă impozitul este suspendat până în anul 2000, cel puțin ca modalitate de calcul soluția este cea din textul Raportului și este normal să contribuie și țărănimea la acest fond al asigurărilor de sănătate.

De aceea, repet, susțin punctul de vedere al reprezentantului Ministerului de Finanțe și al domnului deputat Vida.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Aveți cuvântul domnule deputat.

 
 

Domnul Jean Decuseară:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema care o dezbatem acum are două aspecte, două fațete dacă vreți. Este o fațetă de principiu și este o fațetă în ceea ce privește tehnologia, o activitate strict profesională.

Noi, acum, câteva articole înainte, am abilitat Ministerul de Finanțe să se ocupe cu colectarea acestor contribuții. Ministerul de Finanțe s-a ocupat și până acuma cu stabilirea și colectarea impozitelor. Prin reducerea activității de impozare a țăranilor, noi nu am redus schemele de funcționare de activitate ale Ministerului de Finanțe, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă este vorba de 4%, 7%, 9% sau 12% Ministerul de Finanțe își stabilește oricum aceste venituri impozabile. Deci nu este absolut nici un fel de problemă pentru a se stabili cei 4% care înseamnă contribuția pentru sănătate a țăranilor.

Intervine în același timp problema de principiu. Este normal, este necesar și este și momentul ca această societate, totuși, să-și asaneze o sumă întreagă de aspecte strict negative care au măcinat-o, dacă vreți. Noi nu mai putem să avem categorie de întreținuți ai țării. Este o situație care nu mai poate fi tolerată efectiv, pentru că aceste categorii de întreținuți sunt folosite de fapt ca un fel de mase de manevră. Acești oameni trebuie să știe că și-au dat cota lor, își au demnitatea cu care pot să-și ceară serviciile de care au nevoie.

Nu putem, în continuare, să cerem unora și să muncească pentru alții. Așa cum am acceptat, și este normal ca fiecare minut, fiecare oră de activitate a țăranilor trebuie să fie evaluată și plătită corect, în același mod trebuie să se trateze și activitatea medicilor și a personalului, în general, din sănătate.

În consecință, ca principiu, am stabilit că există un drept și există obligația societății de aplicare a acestui drept, ca lumea să beneficieze de asistență medicală. Este, în același mod, un drept al celor care prestează activitatea medicală să fie plătiți pentru ceea ce fac.

Este, de asemenea, o obligație ca toți cei care sunt beneficiarii prestației medicale în sine, să o plătească, evident, după posibilitățile fiecăruia. Am acceptat ca cei care câștigă mult, să dea mult, dar trebuie să acceptăm ca cei care câștigă puțin, să dea puțin, atât de puțin cât pot ei să dea, dar trebuie să-și dea cota ca atare. Restul nu este decât, dacă vreți, un fel de activitate strict electorală și, în continuare, este o înjosire a unor anumite categorii de oameni.

Noi nu avem nevoie nici de întreținuți, nici de pensionari suplimentari ai societății. În consecință, eu zic că, așa cum a fost prevăzut de către comisie, se poate vota fără nici un fel de discuție. Doar o singură întrebare ar fi pentru reprezentanții Ministerului de Finanțe dacă consideră că este vreun impediment în stabilirea celor 4% pentru contribuția țăranilor.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Din partea Guvernului, domnul ministru Drăgulescu.

 
 

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că lucrurile care au fost spuse au fiecare câte un substrat oarecare, dar trebuie să știm și să nu ne abatem de la nici unul din principiile esențiale ale legii, principiul solidarității. Indiferent de persoană, sărac sau bogat, principiul solidarității spune că are responsabilitate în ce ce privește calitatea vieții, calitatea stării de sănătate a populației din România.

În această direcție, orice om care are un venit este obligat față de sine însuși și față de societate să contribuie, dacă dorim, într-adevăr să facem o reformă reală în sănătate și să uităm pentru totdeauna sistemul socialist în care unii plăteau pentru ceilalți.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Dar asigurați servicii peste tot unde trebuie?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul deputat Bercea, pe acest articol.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legat de problema în discuție, în favoarea căreia pot fi aduse atât argumente pro, cât și contra, cred că este important ca noi să dispunem de unele date, elemente pentru a ne putea edifica și a ne da votul în cunoștință de cauză.

Pe această linie, apropo și de discuțiile care au avut loc până acum aici. Aș ruga conducerea Ministerului Sănătății să ne prezinte niște date în legătură cu acoperirea cu personal medical superior al localităților din mediul rural. Cu alte cuvinte, cât la sută din localitățile rurale dispun la ora actuală de personal medical calificat, în așa fel încât să poată beneficia de drepturile pe care le conferă în schimbul achitării acestei contribuții Legea privind asigurările sociale de sănătate.

Și aș vrea să mai spun, pentru gândirea noastră în perspectivă, că deocamdată, noi..., sigur, nu neg că sunt o serie întreagă de argumente în acest sens, am conceput contribuția pentru constituirea acestui fond, ghidându-ne după principii care sunt caracteristice impozitelor, adică o contribuție proporțională cu venitul pe care-l realizezi.

Vreau să vă spun că în materie de asigurări problemele și contribuția se fundamentează pe baza unor calcule care sunt puțin diferite, în sensul că se poate, matematic, demonstra că unul care plătește o contribuție mai mică, să beneficieze de servicii de o valoare mult mai mare decât unul care plătește o contribuție mai mare ș.a.m.d.

Deci, lucrurile, până la urmă, vor trebui aranjate, luând în considerare alte criterii și chiar domnul ministru al sănătății spunea mai înainte aici că trebuie să ne îndepărtăm de principiile care erau caracteristice societății socialiste și să plecăm de la faptul că fiecare trebuie să contribuie pentru a-și realiza această protecție prin acordarea acestor servicii.

Deci, observați și dumneavoastră că suntem într-un punct cu discuțiile când trebuie să îl depășim, dar această depășire trebuie să o facem și pe bază de cunoaștere pentru a ști și noi ce și cum.

Oricum, după părerea mea, într-o anumită perspectivă, această lege trebuie să sufere niște corective pentru a putea fi vorba, realmente, de o asigurare, unde este vorba de risc, de riscul de îmbolnăvire și care își are și el legile lui proprii în ceea ce privește stabilirea contribuției fiecărei persoane cuprinsă în acest sistem.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Dintre membrii comisiei, doamna doctor Petrovici.

 
 

Doamna Silvia Petrovici:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Doamnelor deputate,

Aș vrea să vă spun următorul lucru. S-a emis aici ideea că nu există medici la țară și că ar fi o penurie de cadre medicale în mediul rural. Poate că așa este, dar nu vă întrebați de ce este acest lucru? Posibilitatea creării acestui sistem de asigurare va aduce cât mai mulți medici, aceștia vor fi plătiți și această plată va fi în raport cu profesionalismul lor și cu munca lor. Deci, această creare de sistem de asigurare va aduce cât mai mult personal medical.

De ce emiteți toate aceste variante populiste? Care este scopul acestor discuții? Scopul acestei legi este acela de a crea un raport cât mai normal între medic, între cadrul medical și pacient. Fiți siguri că, în momentul când aceste asigurări de sănătate vor funcționa, vor fi cât mai mulți medici la țară, aceștia vor fi cât mai bine plătiți, iar bolnavul va fi cât mai mulțumit. Și fiți siguri, de asemenea, că prin conștientizarea țăranului de a se înscrie la aceste case de asigurări, și va fi dorința acestuia de a fi asistat medical cât mai bine, sistemul de sănătate și viața acestora va fi cât mai bună.

Deci, vă rog insistent, în final, să votați pentru acest lucru.

Fiți de acord cu comisia!

Vă mulțumesc foarte mult.

(Domnul deputat Dumitru Buzatu dorește să vină la tribună pentru o intervenție).

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Buzatu ați avut mai multe intervenții. Stăm de trei sferturi de oră aproape o oră la acest articol.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Este ultima.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ultima am anunțat-o de două ori la dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, vă rog să sistăm aici discuțiile.

 
 

Domnul George Șerban (din bancă):

Depinde de ce vorbește, dacă iar vorbește ce nu trebuie...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dacă veniți cu aceleași argumente, este de prisos să mai interveniți.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (venind spre microfon):

Nu, nu cu aceleași, vin cu altele. Un minut, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Și lăsați că s-a demonstrat că această legătură dintre asigurați și cel care prestează, prin contribuția plătită, este foarte bună. Așa, țăranul nu va mai pune cocoșul în traistă când merge la medic dacă plătește cota de asigurări sociale.

Din sală:

Va pune și găina. (Rumoare.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Haideți, domnule deputat, dar scurt vă rog, foarte scurt.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

De ce, în ultimă instanță, votând ceea ce s-a propus aici, vom face ca singurii care plătesc, care vor scoate efectiv bani din buzunar să fie țăranii, pentru că celorlalți, dacă ne uităm în sistemul acesta de contribuții, tuturor li se deduce din impozit, din CAS etc. Deci, aceștia vor scoate banii din buzunar. Aceasta este. Să recunoaștem și gata.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Ministerul Sănătății răspunde la întrebarea domnului deputat Bercea.

 
 

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să precizez lucrurile foarte exact. La ora actuală sunt în jur de 1300 de dispensare medicale rurale fără medici. De ce? Și aici sunt două aspecte foarte clare. Cum pot să ajungă acești medici la țară? Pot să ajungă prin sistemul vechi sau cel actual, centralizat, printr-o obligativitate care nu mai poate fi impusă în condițiile României de astăzi, iar faptul că acești medici nu stau la țară, este prin faptul că sistemul este subfinanțat. De ce este subfinanțat sistemul? Fiindcă, indiferent în ce țară suntem, sistemul de bugetare doar de la bugetul statului nu va realiza niciodată o finanțare corectă a sănătății, a sistemului de sănătate, iar în ceea ce privește sistemul viitor, medicii de la țară se vor localiza și vor sta la țară, îndeplinindu-și activitatea medicală dacă sunt finanțați corespunzător. Această finanțare se va face prin contractul între Casele de asigurări sociale de sănătate și medic. Dacă Casele de asigurări sociale de sănătate sunt subfinanțate, sistemul va da faliment.

Deci, încă o dată, principiul solidarității, fiecare trebuie să contribuie în funcție de venit la asigurările sociale de sănătate. Orice exceptare de la finanțarea Caselor de asigurări sociale de sănătate, va duce la colapsul acestui sistem și la degradarea sistemului de sănătate din România. Și încă o dată fac apel, am spus în repetate rânduri de la această tribună, că asistența medicală și sistemul de sănătate nu au culoare politică. Deci, lupta politică în ceea ce privește calitatea actului medical ar trebui să nu existe.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, supun plenului Camerei Deputaților propunerea de a sista discuțiile aici și să trecem la vot.

Cine este pentru sistarea discuțiilor? Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi am sistat discuțiile. (Se adresează domnului deputat Buzatu.)

Domnule deputat, am votat, am consumat o oră pe acest articol, nu putem merge mai departe.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Doar un drept la replică.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Un drept la replică? V-a pomenit cineva numele? V-a calomniat, v-a insultat? În aceste condiții se dă dreptul la replică.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Dar din contextul discuției s-a înțeles că face referire la vorbitor.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ați fost nominalizată? Nu. Atunci, vă rog luați loc!

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră, regulamentar, textul comisiei.

Mai întâi eliminarea lit.d) din art.90. Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a lit.d) a art.90.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 41 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Insuficient.

Supun votului dumneavoastră art.90 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 32 abțineri.

Textul a fost adoptat.

Doamnelor și domnilor,

Următoarea poziție din raport 124 art.91 care sună astfel ca text nou: "În teritoriile neacoperite cu medici, pentru asigurarea serviciilor medicale, comisiile locale pot acorda stimulente în natură și în bani". Dacă sunt comentarii? Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Nicolae-Florin Tudose:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Bănuiesc că aici este vorba de consiliile locale și nu de comisii.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, vă rog vorbiți numai la microfon. Noi vă vedem.

 
 

Domnul Nicolae-Florin Tudose:

Bănuiesc că în acest articol este vorba de consiliile locale și nu de comisiile locale.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Comisia? Doamna doctor Petrovici.

 
 

Doamna Silvia Petrovici:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Iată că acest următor articol aduce în plus și răspunde cumva celor care au pus problema lipsei medicilor la țară. Iată că prin stimulentele acestea, și ele sunt extrem de bine venite, se rezolvă și acest lucru și sper că doamna deputat Afrăsinei, de data aceasta, este de acord.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Vă asigur că nu se va rezolva. Vom trăi și vom vedea.

 
 

Doamna Silvia Petrovici:

Chiar dacă am pomenit numele, am pomenit la modul benefic, la modul bun. Nu știu cine se teme de faptul că medicii pot să aibă și venituri normale, firești și nu știu cine se teme de faptul... și este împotriva restabilirii demnității medicului.

Restabilirea demnității medicului va crea restabilirea demnității raportului medic-bolnav. Și așa cum a spus și domnul ministru în repetate rânduri, acest sistem care are la bază solidaritatea și este un lucru extrem de important, este, de fapt, o subvenționare încrucișată de la tânăr la bătrân, de la bogat la sărac, de la sănătos la omul bolnav. Nu știu care este problema și cui folosește acest lucru. Nu folosește decât societății românești.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toate că îmi dau seama că unora le face o reală neplăcere să mă mai vadă pe aici, mă văd obligat totuși să propun eliminarea acestui articol, întrucât, într-un mod ocolit, se propune pe de o parte modificarea Legii administrației publice locale, dându-se noi competențe consiliilor locale în acest domeniu, iar, pe de altă parte, nu se spune nimic în articolul respectiv, pentru că nu spune de unde vor lua, cum vor justifica chestiunile acestea, cuantumurile acestor stimulente etc.

 
 

Domnul Nicolae-Florin Tudose (din bancă):

De la PDSR.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

E cineva care strigă tare din sală că de la PDSR. Nu știu dacă au, poate să caute la ceilalți care sunt acuma...

 
 

Domnul Nicolae-Florin Tudose (din bancă):

De la PDSR-iști se ia.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Deci, eu vă propun eliminarea, întrucât nu există nici o bază, să zicem, legală pentru acordarea acestor stimulente, iar pe de altă parte se încearcă să se inducă noi modificări ale Legii administrației publice locale printr-o lege care nu are nici o legătură cu acest lucru.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Comisia?

 
 

Domnul Ion Berciu:

Comisia consideră că trebuie să mențină acest punct, pentru că, într-adevăr, comunitatea țărănească trebuie să se ridice la un nivel de conștientizare și să considere că acest medic care va lucra în comunitatea respectivă și le va acorda servicii medicale merită să fie răsplătit. Și atunci există tot un element al economiei de piață și din acest punct de vedere. Va să zică oferta comunității pentru cel care furnizează servicii medicale și dacă pentru profesori, pentru ingineri agronomi există posibilități de a li se acorda anumite suprafețe, atunci de ce să nu existe și pentru medicul respectiv? Comunitatea are nevoie de medic. Nu mai interveniți în sensul acesta, că nu există baremuri, că nu există, știu ce legalități sunt din punctul acesta de vedere.

Gândiți-vă că o comunitate are inteligența și cumpătarea de a stabili niște norme normale, care țin de acordarea unui spațiu de locuit confortabil, modern, corect pentru medicul care vine să lucreze în comunitatea respectivă, anumite facilități care i se fac medicului respectiv ca să rămână în comunitatea respectivă. Și numai în modul acesta vom avea medici în cele 1300 de circumscripții rurale, unde, la ora actuală, nu există.

Deci, lăsați să existe această pulsație între comunitate și între medicul care vine spre comunitate!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Bercea.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Fac parte din categoria celor care apreciez că cel puțin, până la ora actuală, medicii în România nu s-au bucurat de o răsplată pe măsura importanței activității pe care o desfășoară. Ca atare, apreciez preocuparea pentru a se găsi o modalitate suplimentară de a stimula medicii, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea activității lor în localități rurale.

Ceea ce consider eu însă că trebuie precizat, inclusiv prin modul în care este formulat acest articol, să se precizeze care este sursa din care Consiliile locale pot acorda aceste stimulente în natură și în bani, pentru că altfel este foarte posibil ca acest articol să devină literă moartă, pentru că o să ridice fiecare din umeri, de unde, când și cum? Este absolut necesar, după părerea mea, dacă vrem să rezolvăm problema, dacă vrem doar să spunem că ne-am gândit la ceva și o lăsăm în coadă de pește, atunci o să ajungem acolo.

Deci, rugămintea mea este ca, onor comisia să vină cu o propunere concretă pe această linie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Grigoriu.

 
 

Domnul Mihai Grigoriu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Poate găsesc o soluție care să împace pe toată lumea. Domnul președinte al comisiei, domnul doctor Berciu, după părerea mea, a făcut o formulare care ar fi mai potrivită și anume: "consiliile locale (are dreptate domnul Tudose, se referea la consilii) pot acorda stimulente și facilități".

Propunerea mea este deci să se modifice textul cu sintagma "stimulente și facilități" și să dispară sintagma "în natură și în bani".

În ceea ce privește sursele de venit, găsesc că nu este cazul să se specifice aici. Eu sunt de acord cu textul comisiei modificat ca atare pentru simplul motiv că, în mod evident, consiliile vor acorda aceste stimulente și facilități pe bază de hotărâri. Iar dacă este vorba de resurse, este în funcție - dacă ar fi vorba de bani lichizi - în funcție de veniturile proprii sau dacă este vorba de facilități, în funcție de ce se întâmplă să existe în sat teren disponibil, facilități, eu știu, dacă este vorba la munte, ceva lemne pentru încălzire, o stare mai bună materială să-i creeze medicului respectiv, o casă mai bună. Deci nu se pot acum nominaliza dar existența acestei posibilități în lege, într-adevăr esențială pentru comunitate, tocmai în scopul incriminat de colegii din Opoziție, de a atrage medici la sate.

Deci, cu propunerea de modificare, care rog comisia să-și exprime punctul de vedere, vă rog să dispuneți.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat George Șerban.

 
 

Domnul Șerban George:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Sunt de acord cu propunerea domnului Grigoriu și ca să eliminăm orice suspiciune, propun să se adauge "în condițiile legii".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Care lege?

 
 

Domnul George Șerban:

Le veți găsi și în Legea 69 și în cele ce vor veni după, Legea bugetului local. Va fi foarte bine.

 
 

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu o să plece nici în Australia, dar nici în Argentina unde este atâta pământ.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Ana Gheorghe.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur, și eu aș înclina să solicit onoratei noastre comisii să fundamenteze, să cuantifice inclusiv resursele. Însă vă rog să-mi permiteți în același timp să nu fac această propunere, întrucât în presa de astăzi, în ziarul Adevărul, pe pagina a doua, cu titlul mare, a apărut următorul înscris: "O lege așteptată de toți românii, bolnavi sau sănătoși, a trecut de Camera Deputaților". Legea, deja este votată. Noi dacă venim acum să propunem să o discutăm mâine, infirmăm ceea ce acest ziar deja a scris.

 
 

Domnul George Șerban (din bancă):

Ne luăm după ziare?

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Pe de altă parte, vreau să fiu înțeles foarte corect. Am pledat de la acest microfon în nenumărate rânduri pentru un statut de înaltă ținută al medicilor și al cadrelor didactice și în general al tuturor intelectualilor din România, care, așa cum știți dumneavoastră, au fost considerați personal neproductiv și au fost salarizați ca atare deci pe partea remunerației și considerați ca atare.

Evident, problema medicilor de țară este o problemă care ne afectează și în prezent și ne va afecta foarte serios și în viitor. Găsirea unor forme de stimulare a atragerii lor, cel puțin în centrele de comună, evident nu ne putem gândi acum să-i trimitem și în sat, dar ar fi ideal, trebuie să ne preocupe și pe noi, dar trebuie să preocupe, în aceeași măsură, și factorii de decizie locală, respectiv autoritățile publice locale.

Evident, formularea care ne-a fost aici reiterată de un distins coleg, și care aparține președintelui comisiei, domnului deputat Berciu, pare să nu afecteze nici legea organică, Legea nr. 69 privind autoritățile publice locale, ci vine să dea o anume posibilitate, prin relativitatea conținută de sintagma "pot". Și, cu această sintagmă, și în această idee, eu cred că trebuie să fim de acord să lăsăm această înlesnire și această capacitate de decizie consiliilor locale, în acordarea unor avantaje de stimulare a profesiei de medic la țară.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Șerban, ultimul vorbitor.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze, este o intervenție foarte scurtă.

Este pentru a treia oară când aud de la această tribună și, pentru ținuta Parlamentului nostru, aș vrea să precizez că o sintagmă trebuie să aibă minimum doi termeni.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

În fond, acest text al comisiei, "consiliile locale pot acorda stimulente în natură și în bani", a prevăzut posibilitatea de acoperire scriptică a Consiliului local pentru facilitățile pe care le creează medicului. Dar, dacă lăsăm simplu, "facilități și stimulente", unde avem o determinare juridică a acestor două categorii?

Mă iertați, mă opresc aici cu observația.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a acestui text, a domnului deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu este nevoie.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ați renunțat la această propunere. Vă mulțumesc.

Din partea stângă:

Supuneți corectura, întâi.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Corectura din sală "consilii" în loc de "comisii", e pertinentă?

Dacă, la ultimul cuvânt, comisia își păstrează textul sau acceptă amendamente?

Din banca comisiei:

Păstrează.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Păstrează textul, și consider că este cel mai bun.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi textul a fost aprobat.

Poz. 125.

În raport, avem un text nou, al comisiei, la inițiativa deputaților Iliescu Valentin, P.U.N.R., Bárányi Francisc, U.D.M.R., Stanca Teodor, P.N.Ț.C.D.-Civic Ecologist.

Dacă sunt comentarii la acest text? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Cu aceasta, textul legii a fost votat pe articole. Fiind vorba de o lege organică, propun ca votul final, eventual nominal, să se desfășoare la orele 15,00.

Din partea stângă:

Nu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Rog liderii ... (Vociferări din partea stângă.)

Obiecțiuni?

Din partea stângă:

Acum să votăm.

Din partea dreaptă:

Dacă avem cvorum.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Secretarii, vă rog, verificați cvorumul.

Aduceți oamenii în sală, repede.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog, luați loc în bănci, avem de votat o lege organică, de maximă importanță pentru țară.

Colegii din sală au invocat situații obiective pentru ora 15,00 și au solicitat ca votul să se desfășoare acum.

După părerea noastră, ar fi cvorumul necesar.

Din partea stângă:

Să votăm acum cu vot nominal.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Stabilim ora 12,00 pentru vot. Suntem la limita cvorumului pentru o lege organică.

Din partea stângă:

Să punem ora 11,30.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Berciu are o propunere asupra procedurii de vot.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Fiind o lege deosebit de importantă, propun votul nominal pentru ora 12,00. (Aplauze din partea dreaptă.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Există alte propuneri pentru vot?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnul președinte Berciu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, procedura a fost stabilită.

Rog liderii grupurilor parlamentare să convoace toți deputații pentru ora 12,00 când, sperăm, va fi votată și modificarea Legii Curții Constituționale, Legii de organizare și desfășurare a activității Curții Constituționale.

Doamnelor și domnilor,

Continuăm dezbaterile la altă lege foarte importantă și, vă rog, nu părăsiți sala.

 
Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi ar urma Codul vamal.

Există un text votat de Senat, o inițiativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Într-o dezbatere serioasă, într-un timp foarte scurt, de 15 - 20 de minute, putem epuiza acest text.

De aceea, propun să-l luăm în discuție, pentru că inițiativa privind Codul vamal poate dura 2 zile și, mai ales că, acest text va avea nevoie și de o mediere cu textul Senatului.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog, păstrați liniștea în sală, ocupați-vă locurile în bănci și invit, dacă este cazul, din partea inițiatorilor.

Cineva dorește să ia cuvântul?

Domnul președinte Ioan Moraru, aveți cuvântul, vă rog.

Din banca comisiei:

La microfon, vă rugăm, altfel nu puteți fi auzit.

 

Domnul Vasile Lupu:

Din partea Curții Constituționale, domnul președinte, prof. Ioan Moraru, are cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Moraru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să încep scurtul meu cuvânt prin a vă mulțumi pentru faptul că, în această perioadă, deosebit de aglomerată și obositoare, ați găsit timp și pentru modificarea Legii Curții Constituționale, modificare pe care noi am propus-o de multă vreme, modificare ce urmărește, de fapt, o perfecționare ...

Din sală:

Care?

 
 

Domnul Ioan Moraru:

... a funcționării acestei instituții, perfecționare ce a rezultat ca necesitate din activitatea din ultimii ani.

Curtea Constituțională a României este o instituție nouă în sistemul statal românesc. A fost o instituție creată după modelul european, o instituție a cărei organizare și funcționare este prevăzută în lege.

Legiuitorul, la momentul respectiv, a reușit să surprindă cele mai importante aspecte dar, așa cum dumneavoastră știți foarte bine, în aplicarea unei legi se pot ivi lucruri care nu puteau fi prevăzute în momentul adoptării. Ca atare, în activitatea Curții Constituționale, din ultimii 5 ani, au reieșit câteva lucruri nereușite ale Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, a reieșit necesitatea modificării, a unor modificări - de fapt - tehnice, în organizarea și funcționarea Curții.

Proiectul nostru de modificare se axează pe două mari probleme fundamentale.

O primă problemă privește o zonă a activității, și anume: judecarea excepțiilor de neconstituționalitate, adică judecarea acelor procese în care sunt antrenați oamenii, publicul, procuratura, avocații și, bineînțeles, judecătorii.

Cei care au votat legea, în 1992, într-o intenție bună, bineînțeles, au considerat că această judecare trebuie să se facă ca la instanțele judecătorești, pe două grade de jurisdicție. Acest sistem s-a dovedit a fi neviabil, a fi ineficient și, mai ales, a fi contrar Constituției.

Am constatat, în acești ani de practică, că aceste dispoziții legale nu corespund, sunt în conflict cu dispozițiile constituționale românești, care vorbesc de o singură Curte, formată din 9 judecători, și nu din "complete" sau din mai multe "curți".

Apoi, am constatat, în acești ani de activitate, după ce am luat legături cu curțile europene, îndeosebi, că această soluție este o soluție particulară pentru România. Nici un alt stat, în care există curți constituționale, și acum trebuie să știți că asemenea curți există în toate statele, în toate continentele, nu folosesc acest sistem al dublului grad de jurisdicție, adică fond și recurs. Dar, ce este foarte important, este efectul acestei împărțiri a judecătorilor, în judecători de fond și de recurs. Au existat situații în care 3 judecători, prin jocul legii, au decis împotriva a 5 judecători. Oricât am încercat să explicăm această nouă regulă care se impune, ea este contrară logicii oricărei democrații, pentru că, întotdeauna, știm foarte bine, minoritatea are dreptul să se exprime, iar majoritatea are dreptul să decidă. Ca atare, din aplicarea legii, în actuala formulare, s-au ivit situații în care o minoritate a decis împotriva majorității. Iată de ce, vă rugăm să aveți în vedere că o asemenea prevedere ar trebui modificată, pentru a ne pune de acord cu regulile constituționale actuale.

De asemenea, nu este lipsit de importanță să subliniez că judecarea în două formule, în două grade de jurisdicție, înseamnă cheltuieli în plus pentru oameni, timp în plus, o operativitate scăzută.

O a doua problemă de fond care privește acest proiect, este calitatea de ordonator de credite a președintelui Curții Constituționale. În această problemă, lucrurile, de asemenea, din punctul nostru de vedere, desigur, par aproape simple. Președintele Curții Constituționale este un judecător. Potrivit Constituției, judecătorul este independent și se supune numai legii. Dumneavoastră știți că un ordonator de credite are o serie de misiuni ingrate deseori, el trebuie să solicite sprijinul ministrului finanțelor, sprijinul Guvernului ș.a.m.d., ceea ce implică anumite raporturi care sunt contrare ideii de independență constituțională a judecătorului. Această problemă a reieșit din activitatea noastră practică. Este foarte adevărat că la noi, în România, s-a statornicit ideea că cine este conducătorul unei instituții trebuie să fie și ordonator de credite, pentru că se consideră că ar avea mai multă putere. Noi, președinții de Curți Constituționale și de Curți de Justiție, nu dorim prin aceasta să avem autoritate, noi dorim să avem autoritate prin deciziile pe care le dăm, prin modul cum organizăm activitatea. De aceea, aceste două probleme au determinat proiectul nostru de revizuire a legii, iar toate modificările, care sunt tehnice, se axează în jurul acestor două mari probleme.

Pentru ca să nu existe dubii în legătură cu proiectul nostru, vreau să vă asigur că, prin acest proiect de modificare, nu se solicită privilegii în plus, nu se solicită drepturi în plus, practic, aceste modificări sunt modificări pur tehnice, care vin în sprijinul ideii de justiție.

Noi avem încredere în Camera Deputaților și avem încredere în faptul că ne veți sprijini, pentru ca să perfecționăm activitatea acestei instituții noi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul Emil Popescu, are cuvântul.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia a examinat cu atenție toate textele și vă rog respectuos să acceptați ideea de bază, și anume că aceasta este o lege de nici o culoare politică. Aceasta este o lege strict tehnică, de tehnică juridică și reașezarea soluțiilor se impune de la sine. Anii care au trecut au demonstrat că anumite soluții sunt neavenite. Prin urmare, vă rog respectuos pe toți să sprijinim proiectul și să facem treaba în mod operativ și constructiv.

Comisia a făcut o singură propunere, sau două, mititele, pentru îmbunătățirea anumitor texte. Atât și nimic mai mult. Restul, este așa cum s-a hotărât la Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea textului.

Avem raportul, avem proiectul de lege votat de Senat.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constuționale".

Obiecțiuni asupra titlului? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1 din lege. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2 din raport. Art. 3 alin. 1 va avea următorul cuprins: "Competența Curții Constituționale este cea stabilită prin Constituție".

Urmează alin. 2 și 3. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 3. Comisia propune textul Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 4. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 5. Comisia propune text Senat.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 6. Comisia propune eliminarea textului de la Senat și păstrarea textului din legea în vigoare.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 7. Comisia propune text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 8. Comisia propune eliminarea, menținându-se textul actual din lege.

Obiecțiuni? Nu există.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 9. Comisia propune eliminarea textului Senatului, păstrarea textului în vigoare.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 10. Pentru alineatele 1 - 5 ale art. 23, se propune textul Senatului.

Obiecțiuni?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 6, textul Senatului, cu excepția prevederii "ori este în mod evident nefondată". Comisia propune eliminarea sintagmei "ori este în mod evident nefondată" din textul Senatului.

Obiecțiuni, sunt? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7, în varianta comisiei ...

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Numai puțin, vă rog.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am discutat cu reprezentanții Curții Constituționale, cu domnul profesor, și am ajuns la concluzia că, totuși, trebuie să facem un adaos, și anume: se corelează cu art. 23, pct. 2, la care se face un adaos: "Nu pot face obiectul excepției prevederile legale a căror constituționalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. 1 din Constituție, sau a prevederilor constatate ca fiind neconstituționale, printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". E corect așa. Așa este, domnule profesor?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Vă rog, mai citiți o dată textul, pentru a consemna și noi.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Deci, ar fi un ados, în partea finală, a câtorva cuvinte, și anume: "... a fost stabilită potrivit art. 145 alin. 1 din Constituție, sau a prevederilor constatate ca fiind neconstituționale, printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Adică, se urmărește ca să eliminăm șicanele, să nu vină cineva, din nou, într-un proces, să ridice de două, trei ori, aceeași problemă, deși într-un alt proces Curtea s-a rostit cu privire la textul respectiv. Acesta este sensul.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, această adăugire la alin. 6.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Dacă nu sunt obiecțiuni... Nu sunt cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7, alineat final, în varianta comisiei, se elimină.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră textul integral al art. 23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Cu modificarea menționată adineaori.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Cu modificarea, evident, propusă de comisie și reținută prin votul plenului.

Suntem la pct. 11 din raport. Comisia propune textul Senatului.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 12. Se propune text Senat.

Obiecțiuni?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 13. Textul Senatului cu mențiunea folosirii conjuncției "ori" după cuvântul "ordonanțe".

Dăm citire alin. 1: "Decizia prin care se constatată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe, ori a unei dispoziții". O corectură gramaticală.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 14. Text Senat propus de comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 15. Text Senat propus de comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 16. Text Senat propus de comisie, cu modificarea în sensul că secretarul general este asimilat funcției de secretar de stat, având în vedere calitatea sa de ordonator de credite.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 17. Text Senat propus de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 18. Text Senat propus de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 19. Text Senat propus de comisie.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.20, Comisia propune eliminarea textului de la Senat.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.21, Comisia propune text Senat.

Domnul deputat Gaspar are cuvântul.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, aș ruga ca după propoziția "se va republica" să se adauge "în Monitorul Oficial al României, partea I".

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Da, da.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Comisia admite propunerea de amendare a domnului Gaspar.

Supun votului dumneavoastră textul Senatului, susținut de comisie, amendat de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Votul final asupra acestei legi va fi tot la ora 12, odată cu Legea pentru asigurările sociale de sănătate, fiind o lege organică.

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune ca și pentru această lege și, mai ales, pentru operativitate, să se folosească aceeași modalitate de vot, votul nominal și să se dea concomitent asupra acestor legi, ca să nu facem două voturi distincte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Noi avem o practică parlamentară bună în această privință, cu rezultate bune și supun propunerea domnului deputat Gaspar aprobării plenului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca atare, la ora 12, prin votul nominal, ne vom pronunța asupra celor două legi.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Din partea inițiatorului,... avem delegat.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, la datorie, domnul președinte Vida.

Până apare delegatul Guvernului, este vorba de câteva secunde, dacă domnul președinte al comisiei dorește să ia cuvântul?

 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României, supus dezbaterii Camerei Deputaților, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile art.70 din Acordul european de asociere a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.20/1993. Prin acest acord, țara noastră și-a asumat răspunderea de armonizare a legislației vamale naționale cu legislația vamală comunitară.

Proiectul Codului vamal al României satisface, în totalitate, realizarea acestui angajament internațional și este în deplină concordanță cu programul de reformă economică. Proiectul a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ și Comisia pentru industrie și servicii.

În cadrul dezbaterilor în comisii, au fost prezentate 140 de amendamente, din care 89 au fost admise.

Menționăm că proiectul de Lege privind Codul Vamal al României a fost votat în unanimitate de către cele două comisii sesizate în fond.

Având în vedere cele prezentate, vă propun spre dezbatere și aprobare în plen acest proiect de lege.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Săpunaru.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Bună ziua!

Expunerea prezentată de domnul președinte Vida este completă. Ce aș putea să vă spun este că Direcția Generală a Vămilor este într-un proces de modernizare. La această oră, avem o investiție în curs de 12 milioane de ECU privind informatizarea sistemului vamal. Deja noul Cod vamal era necesitate, pentru a introduce această investiție. Deja noi am început investiția, implementăm sau, ca să nu folosesc cuvântul, introducem noul sistem informatic, însă nu avem legislația. Cumva am pus carul înaintea boilor.

Această lege a fost dezbătută și de cei de la Comisia comunitară, Comisia 21 a Pieței Comune, este complet acordată cu legislația europeană.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbaterile generale, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Albu, din partea Grupului parlamentar PDSR.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Necesitatea unui proiect de lege modern privind reglementări în domeniul vamal devenise tot mai imperioasă. Considerăm că punerea în discuție a acestui proiect de lege este binevenită. Noi, Grupul parlamentar al PDSR, susținem proiectul de lege respectiv.

Domnii din Comisia de politică economică, reformă și privatizare, aparținând acestui grup, au intervenit cu numeroase amendamente, pe care le constatați și în raport. Majoritatea acestor propuneri, pe care noi le-am făcut, au fost acceptate. Sunt, însă, și propuneri de amendare care nu au fost votate în comisie și cu care ne permitem să revenim în plenul Camerei, întrucât le considerăm de maximă importanță și de mare utilitate.

Încă o dată, considerăm că Guvernul a procedat bine punând acest proiect de lege în discuție și că, pentru discutarea lui, s-a renunțat la sistemul ordonanțelor de urgență, întrucât ni s-a permis să-l îmbunătățim în mod corespunzător.

Îl vom vota.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt intervenții din partea celorlalte grupuri parlamentare? Nu sunt.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

(La ora 11,25, a preluat conducerea ședinței domnul vicepreședinte Andrei Ioan Chiliman)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Îmi cer scuze pentru această mică întrerupere pentru schimbarea ștafetei.

Suntem la titlul Legii pentru adoptarea Codului vamal al României.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Înainte de articolul unic al legii, vom începe cu Codul Vamal al României și vă supun spre aprobare titlul "Codul Vamal al României".

Intervenții?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I, intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1, primul alineat, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1, alin.2, raportul comisiei, intervenții?

Domnul deputat George Șerban.

 
 

Domnul George Șerban:

La art.1 alin.2 mi se pare că formula propusă de inițiator este mai adecvată obiectului acestui text de lege, respectiv: "Prezentul Cod se aplică tuturor mărfurilor introduse sau scoase din țară de persoane juridice sau fizice".

Amendamentul prin care se înlocuiește cuvântul "mărfuri" cu "bunuri", sub pretextul că ar fi mai cuprinzător, nu se justifică, pentru că se referă la persoane juridice sau fizice. Intuiesc că s-a vrut să se facă diferențiere între bun adus în scopul utilizării, și nu comercializării, dar fiind vorba de o persoană fizică, eu zic că textul, așa cum a fost redactat de inițiator, este mai potrivit și mai adecvat sferei de aplicare a acestei reglementări.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, împărtășesc soluția comisiei. Din punct de vedere juridic, vorbim de "bunuri" și nu de "mărfuri".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, juridic, este bună propunerea comisiei: "bunuri" și nu "mărfuri".

Inițiatorul. Vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

S-a discutat, în comisie, îndelung, această propunere a domnului Bercea. Noi ne-am însușit definiția "bunuri" și s-a introdus și definiția "bunuri" în cuprinsul Codului vamal. Este mai cuprinzătoare, pentru că, în definiția cuvântului "bunuri" intră și categoria "mărfuri".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, mențineți punctul de vedere?

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Denumirea de "bunuri", din punct de vedere juridic, este mai bine formulată, fapt pentru care comisia susține prevederea din raport.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat George Șerban, vă mențineți...?

 
 

Domnul George Șerban (din bancă):

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă mențineți.

Supun spre aprobare. Având în vedere că propunerea dumneavoastră este prevederea inițială, supun întâi propunerea comisiei. Deci vă supun spre aprobare varianta comisiei, pentru alin.2, art.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu un vot împotrivă, s-a adoptat versiunea comisiei.

Vă supun spre aprobare art.1, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, alin.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, alin.2, nr.crt.2 din raport.

Da, vă rog.

Vă rog să vă prezentați.

 
 

Domnul Radu Mânea:

Radu Mânea, PNȚCD.

"La trecerea frontierei de stat, bunurile introduse sau scoase din țară sunt supuse vămuirii de către autoritățile vamale". Am propus acest amendament datorită faptului că mijloacele de transport sunt definite în art.3 alin.y), ca fiind "bunuri".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți ... Vă rog.

 
 

Domnul Radu Mânea:

Reformularea textului, în sensul: "La trecerea frontierei de stat, bunurile introduse sau scoase din țară sunt supuse vămuirii de către autoritățile vamale".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Iuliu Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Consider că această cerință este rezolvată prin formularea textului de la alin.1.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

În cadrul comsiei, s-a luat hotărârea de a se introduce și specificația "mijloace de transport și orice alte bunuri", pentru a mai aprofunda și a nu se produce, cumva, confuzie în text.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții?

Domnul deputat George Șerban.

 
 

Domnul George Șerban:

Remarcăm că autor al ambelor amendamente este domnul Bercea Florian. Îmi permit să spun că este inconsecvent: dacă la art.1 alin.2 a considerat că prin "bunuri" se cuprinde tot ceea ce este și intră în țară, a formulat, la art.2, alin.2, "la trecerea frontierei de stat, bunurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri", mi se pare că iese și din un limbaj utilizat, în mod normal, în tehnica legislativă și chiar, dacă vreți, în limba română.

Formularea corectă ar fi: "la trecerea frontierei de stat, toate bunurile sunt supuse vămuirii de autoritățile vamale". Și este și românește și cuprinzător și ar fi, atunci, și consecvență cu ceea ce s-a susținut la art.1, alin.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Trebuie să fim consecvenți cu definiția bunurilor, pe care ați introdus-o la art.3, și, în condițiile acestea, nu are rost să facem această repetare, că: "la trecerea frontierei, bunurile, mijloacele și orice alte bunuri".

În consecință, avem definiția bunurilor la art.3 și atunci este bine să simplificăm, să eliminăm "și cu orice alte bunuri", pentru că intră în prima parte a bunurilor. Deci: "la trecerea frontierei de stat, bunurile și mijloacele de transport sunt supuse vămuirii" și trebuie înțeles că nu este vorba de aceeași operațiune de vămuire asupra bunurilor, precum și a mijloacelor pentru că acolo mijloacele de transport nu sunt vizate numai ca bunuri, sunt vizate ca mijloace de transport care, deci, transportă bunuri și sunt mai multe operațiuni, care, printre altele, se numesc "operațiuni de vămuire". Dar aș ruga, domnule președinte, să-mi permiteți ca onorata comisie să fie consecventă și la alin.1, deoarece a exclus termenul de "mărfuri" și a introdus generalul de "bunuri". În alin.1, începe, totuși, defilarea tot cu mărfuri: "mărfuri și alte bunuri". În consecință, să elimine acest termen din alin.1, "a mărfurilor", și să respecte același enunț ca la alin.2, și anume "a oricăror altor bunuri și a mijloacelor de transport", să elimine mărfurile, pentru că iar introducem mărfurile pe locul întâi și se contrazice cu art.1.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Aș dori ca inițiatorul să-și spună punctul de vedere, întâi la alin.2 și pe urmă o să revin la alin.1, pentru că, totuși, textul trebuie să fie unitar.

Vă rog, domnule ministru Săpunaru.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

La alin.2, se poate accepta și primul amendament "bunurile" și este normal să-l acceptăm, nu ar fi nici o problemă. Din punctul nostru de vedere, nu ne deranjează nici o formulare, nici cealaltă.

Putem accepta amendamentul propus de domnul Bivolaru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră acceptați formula domnului deputat Bivolaru: "bunurile și mijloacele de transport"?

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Da, se poate accepta. Definiția "bunurilor", dată acum în text, este foarte clară.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, bun.

Din partea comisiei, domnul deputat Bercea.

Vă rog.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că intervenția colegului nostru, domnul deputat Șerban, este binevenită și aici trebuie să rămână textul inițial, adică "introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror altor bunuri" și textul curge în continuare. Deci venim, cu alte cuvinte, față de textul de la alin.2 de la art.1, și facem o precizare în așa fel încât, atunci când apare cuvântul "bunuri" numai, să se subînțeleagă că avem în vedere, deopotrivă, mărfuri, mijloace de transport și orice alte bunuri, care pot să intre în țară în condițiile care sunt precizate. De altfel, așa am și acceptat noi, în discuțiile noastre, în cadrul comisiei, dar nu mai intrăm în detalii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră sunteți de acord cu restrângerea doar la "bunuri".

 
 

Domnul Florian Bercea:

Deci să rămână formularea inițială din proiectul de lege.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, în proiectul de lege, era "la trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte mărfuri".

 
 

Domnul Florian Bercea:

Exact.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am înțeles.

Domnul deputat Iuliu Vida, din partea comisiei.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte, așa cum a menționat domnul profesor Bercea, în urma reexaminării acestui amendament, comisia propune ca să fie aprobat textul inițial din proiectul de lege, respectiv la alin.1 să folosim denumirea de "mărfuri" și la alin.2, așa cum figurează în textul inițial.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, deci, propune.

Inițiatorul, sunteți de acord cu propunerea comisiei să rămână textul inițial?

Sunteți de acord sau nu?

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci comisia este de acord, domnul deputat George Șerban de acord...

Domnule deputat Bivolaru, acceptați textul inițial, să rămână textul inițial, respectiv...?

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul rând, domnule președinte Vida, trebuie să înțelegem că această repetare a cuvântului "bunuri", în cadrul alineatului respectiv, alin.2, dumneavoastră...

 
 

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Am renunțat.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Ați renunțat și ați mers, din nou, pe textul inițial?

 
 

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Da.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Ați introdus, din nou, noțiunea de "mărfuri", ca problemă esențială?

 
 

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Și la alin.1 și la alin.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, da?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare, atunci, forma inițială, deci textul inițial la alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Alin.3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, este vorba de textul de preambul, unde s-a propus, de către comisie, la nr.crt.3, completarea și comisia a mai propus, la pct.a).

Vă întreb dacă, la preambul, deci nr.crt.3 din raport, sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare preambulul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4 din raport, pct.a), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă întreb dacă la punctele b), c), d), și e), unde nu sunt intervenții ale comisiei, prin raport, sunt intervenții ale dumneavoastră. Nu sunt.

Pentru aceste puncte: a), b), c), d) și e).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.f), la nr.crt. 5 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.g), nr.crt. 6 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.h), text neamendat în comisie, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.i), nr.crt. 7 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La lit.j), nr.crt. 8 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 9 din raport, la lit.k).

Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Doresc ca comisia să analizeze din nou, că s-a schimbat acceptul de "mărfuri", am introdus "bunuri", iar în ceea ce privește tarifele vamale, în această definiție a tarifului vamal s-a introdus numai "nomenclatura combinată a mărfurilor". Corect ar fi să stabilim "a bunurilor" in extenso-ul acestei definiții de la art.3, "a bunurilor" și rog să se revadă din nou acest lucru, că la art.3 am definit clar bunurile în care se includ și mărfurile.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți "bunuri", în loc de "mărfuri".

Inițiatorul? De acord? Vă rog.

Domnul ministru Săpunaru.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

"Tariful vamal se aplică mărfurilor, nomenclatura combinată a mărfurilor sunt termeni acceptați internațional de toate organizațiile din care facem parte și în general tariful vamal se aplică mărfurilor. Deci cele care intră și au caracter comercial sunt mărfuri. Deja în text o să vedeți că acolo unde vorbim deja de agenți economici, nu mai folosim termenul "bunuri", folosim termenul "mărfuri".

Definiția termenului "bunuri" o aveți. S-a folosit acest termen de "bunuri" în accepțiunea generală, pentru a identifica tot ce reprezintă acest aspect. Or, în momentul în care la o persoană fizică aplicăm tariful vamal, deja îi considerăm ceea ce depășește, ceea ce are caracter de comercializare și aplicăm tariful vamal, nomenclatura combinată a mărfurilor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei. Vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Susținem prevederile din raport. Terminologia este în concordanță cu tratatele și acordurile internaționale la care este parte și România, iar totodată, din punct de vedere tehnic, este vorba de două noțiuni distincte: pentru mărfuri se aplică tarife vamale, iar bunurile sunt taxate după alte criterii și după o altă metodologie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, acceptați?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Nu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, voi supune spre aprobare propunerea pentru lit.k), propunerea de la nr.crt. 9 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă, a fost adoptat.

La lit.l) și m), dacă dumneavoastră aveți intervenții? Nu aveți.

Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La lit.n), nr.crt. 10 din raport, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.o), nr.crt. 11 din raport, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 12 din raport, se propune o reorganizare a textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 13 din raport, referitor la lit.p), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 14 din raport, referitor la lit.r). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 15, referitor la lit.s), este o reorganizare a textului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă supun spre aprobare .... dacă la lit.s), ș) și t), sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 16, tot o reordonare a textului, referitor la lit.ș).

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.ț), vă supun spre aprobare ...

Dacă sunt intervenții la nr.crt. 17? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.crt. 17 și textul de la lit.ț).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 18, este vorba de tot o reordonare și completarea textului cu o sintagmă.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 19, e reordonarea textului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

La lit.u), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.19 și textul de la lit.u).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 20, se propune completarea textului cu o nouă literă.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.3, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Capitolul I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I, de la Capitolul II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.4, la alin.1 și 2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.3, dacă sunt intervenții? E vorba de nr.crt. 21 din raport. Nu sunt.

Deci alin.3, cu amendamentul din raport. Vă supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Înainte de aceasta, vreau să precizez că susțin toate amendamentele Comisiei pentru industrii și servicii, care a dat aviz la acest proiect. Nu sunt amendamente în nume propriu.

La alin.4, Comisia pentru industrii și servicii solicită ca această siglă să fie o obligativitate a autorității vamale și nu să rămână la aprecierea Direcției generale dacă o aplică sau dacă nu o aplică. Dorim ca agenții vamali care sunt definiți în cadrul acestui teritoriu vamal și în alte zone ale țării, să poarte efectiv însemnele respective, care să conțină sigla, deoarece se întâmpină greutăți. Fac pe agenții vamali prea multe persoane și nu pot fi distinct sesizate în aceste teritorii.

Deci, se cere ca în loc de "poate", să introducem "va", deci imperativul "va".

"Autoritatea vamală va avea o siglă". Și vor stabili dumnealor care trebuie să fie. Nu "poate să aibă o siglă"; dacă vrea, sau dacă nu vrea să aibă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul, vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Nu suntem deranjați deloc de obligativitatea de a avea siglă. Deja lucrăm la uniformă și la siglă, pe care o vom introduce în dezbateri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci acceptați.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Suntem de acord, acceptăm amendamentul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

... aceste amendamente.

Comisia? De acord.

Vă supun spre aprobare alin.4 al art.4, cu amendamentul propus de comisie și cu amendamentul propus de domnul deputat Bivolaru, înlocuirea sintagmei "poate" cu "va".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.4, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, alin.1, nr.crt. 23 din raport.

Intervenții?

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, și textul inițial și textul formulat ca amendament de către comisie, sunt improprii din punct de vedere juridic. Mi se pare că nu se poate spune că o instituție funcționează pe bază de hotărâre a Guvernului.

V-aș propune, fie că spunem "Direcția Generală a Vămilor are personalitate juridică" și pe urmă, în continuare, "Organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? De acord?

Inițiatorul? De acord.

Vă supun spre aprobare alin.1, cu amendamentele propuse de domnul deputat Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt. 24 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt. 25 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, primele două alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt. 26 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, alin.1. deci, la numărul 27 din raport, s-a propus reformularea.

Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La Comisia pentru industrii și servicii s-a stabilit și s-a rugat ca să susținem ideea că această autoritate vamală să-și organizeze spații pentru activitatea de vămuire a mărfurilor. Și, în condițiile acestea, să nu introducem această sintagmă "beneficiază fără plată", din textul inițial.

În consecință, propunerea comisiei este ca textul să fie la alin.1: "În locurile unde se efectuează activități vamale, autoritatea vamală își organizează spații pentru efectuarea vămuirii ..." și textul curge mai departe. Iar alin.2 se consideră că este foarte bun, pentru că este vorba de spațiile care sunt în zona teritorială și deci deja acolo este stabilit, conform legii aceste spații vor fi căpătate de autoritatea vamală ca să-și satisfacă activitatea.

Prin textul introdus nou de către comisia de aviz în fond, lucrurile se complică și mai mult, pentru că aceste spații se solicită într-adevăr să fie puse la dispoziție de către deținători în formă fără plată, dar de către deținători care sunt autorizați să funcționeze în punctele de control pentru trecerea frontierei.

În primul rând, nu se explicitează cine sunt acești deținători autorizați să funcționeze. Și ne punem întrebarea dacă acești deținători, stabiliți să funcționeze în punctele de control, trebuie să pună spații fără plată, cu alte cuvinte fără nici un fel de obligație la aceste autorități vamale. Nu suntem de acord cu această nouă reformulare. Deci, alin.2 să rămână cum este, pentru că avizează și locurile din teritoriu care sunt eludate în noua propunere, deci noua propunere nu vizează decât trecerea de frontieră și, în al doilea rând, să terminăm cu acest sistem de a oferi spații fără plată unor instituții care trebuie să-și desfășoare activitatea.

În consecință, suntem de acord că autoritatea vamală trebuie să aibă spații proprii, suntem de acord, iar acolo unde nu sunt, să le închirieze, conform legii, de la deținătorii autorizați să funcționeze în punctele de control.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Acest articol a fost discutat aproape 3 săptămâni. Ce pot să vă spun? Noi suntem de acord cu textul așa cum este formulat acum, iar deținătorii legali în frontieră pot fi: Ministerul de Interne, Căile Ferate... Păi, dacă dânșii nu ne oferă spații pentru a funcționa, nu poate să existe punct de trecere frontieră în acea zonă.

Deci, în frontieră sunt mai multe instituții care funcționează, iar noi nu avem, în anumite zone, nici un fel de teren acolo. Nu ne putem trezi, în situația în care noi facem o activitate pentru stat, să plătim chirie pentru acele terenuri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte, menținem propunerea ca să rămână amendamentul comisiei, din două considerente: regula este aceea a desfășurării activității în sedii proprii; excepția constituie atunci când nu există aceste sedii proprii, când nu pot fi preluate de către autoritatea vamală, când se solicită însă efectuarea activității vamale în aceste sedii și, în mod normal, solicitantul trebuie să ofere și sediul respectiv.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, vă mențineți amendamentul? Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, rămânem la ideea că este o încălcare flagrantă a legii. Noi avem situații deosebite în teritoriu, când se solicită spații pentru alte instituții mult mai importante de ordin social și aceste spații nu se oferă decât conform legii.

În cazul acestei legi, eu înțeleg că se dorește ca această autoritate vamală să devină puțin stat în stat la capitolul respectiv, și anume, să capete, prin punere la dispoziție fără plată, aceste spații pe care dumnealor consideră că trebuie să le aibă. E încălcare flagrantă a legii.

Nu suntem de acord cu aceasta.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să se elimine "fără plată" din art.6, alin.1.

Inițiatorul propune să se mențină. Comisia propune să se ...

Domnule deputat Bercea, ce spuneți? Vă rog, la tribună. Domnul deputat Bercea.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, este vorba de situații când, în anumite puncte de trecere a frontierei, unde sunt reprezentate alte instituții ale statului decât organele vamale și unde nu se desfășoară neapărat o activitate vamală permanentă. Deci, nu se justifică ca organele vamale să-și construiască un sediu, o anumită clădire acolo, pentru anumite operațiuni care nu au un caracter permanent.

Și atunci este firesc ca cei care solicită să pună la dispoziție spațiile respective pentru o activitate cu caracter temporar. Și, după aceea, Vama își vede de treabă în sediile ei din altă localitate, sau din apropiere.

Deci, ar fi niște investiții care nu s-ar justifica. Asta este toată problema.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Eu vreau să fac precizarea: se referă numai la spațiile în care funcționează punctele de control pentru trecerea frontierei. Nu este vorba de alte spații de la consiliul local, sau nu știu de la cine. Este vorba de spațiile pe care le administrează Ministerul de Interne.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunteți amabili, o să vă rog să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți la ceea ce voi supune spre aprobare. Da? Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți la ceea ce voi supune spre aprobare. (Rumoare)

Deci, voi supune spre aprobare, la art.7, alin.1, propunerea de eliminare a sintagmei "fără plată", propusă de domnul deputat Bivolaru.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 75.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 94 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. Domnule secretar Mitrea, vă rog frumos să numărați abținerile. O abținere.

Vă mulțumesc. A fost respins acest amendament.

Vă supun spre aprobare alin.1 al art.7, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 6.

A fost adoptat alin.1 în formularea comisiei.

Alin.2 nu mai există. Corect.

Îmi cer scuze.

Deci, art.7 a fost adoptat.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Voi ceda conducerea ședinței pentru voturile finale anunțate pentru ora 12,00, domnului vicepreședinte Lupu, după care vom continua.

 
Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:

În continuare, lucrările sunt conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am votat în cursul dimineții, trecem la votarea celor două legi organice: Legea privind asigurările de sănătate și Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în modificarea pe care am adoptat-o.

Am stabilit ca modalitate de vot votul nominal.

Vor fi două voturi. Prima este Legea asigurărilor sociale de sănătate. A doua este Legea pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În cele două formule: pentru, pentru; pentru, contra; contra, pentru, contra; contra.

Vreo nelămurire în privința votului? Nu există.

În aceste condiții, dau cuvântul domnului deputat Mitrea pentru o intervenție, după care domnul secretar Lepșa va face apelul pentru votul nominal.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este evident că Legea asigurărilor sociale de sănătate este o lege așteptată de întreaga opinie publică românească și de medici, nu în ultimul rând, motiv pentru care, Grupul parlamentar PDSR s-a hotărât să voteze în favoarea acestui proiect legislativ. Însă vreau să precizez că avem anumite obiecții serioase, avem obiecții serioase, referitor la modul în care categorii sociale cu venituri reduse participă la formarea fondurilor acestui fond de sănătate. Mă refer, în special, la șomeri și pensionari și în primul rând la țărani, care, conform formei actuale a legii, sunt singurii care vor scoate în prima fază bani din buzunar și nu prea au de unde.

De aceea, grupul nostru parlaemntar speră ca în timpul discuțiilor în comisia de mediere să găsească o formulă mai înțeleaptă privind modul în care aceste categorii sociale vor participa la crearea acestui fond.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Apreciind dărnicia opoziției și înțelepciunea majorității, trecem la vot.

 
 

Domnul Sorin-Victor Lepșa:

Județul ALBA

Berciu Ion

pentru

pentru

Dărămuș Nicolae Octavian

pentru

pentru

Dumitrean Bazil

pentru

pentru

Georgescu Costin

absent

absent

Pereș Alexandru

pentru

pentru

Popa Neculai

absent

absent

Simedru Dan Coriolan

pentru

pentru

Județul ARAD

Bercea Florian

pentru

pentru

Calimente Mihăiță

pentru

pentru

Gheorghiof Titus Nicolae

pentru

pentru

Ghidău Radu

pentru

pentru

Putin Emil Livius Nicolae

pentru

pentru

Rațiu Ion

pentru

pentru

Tokay Gheorghe

absent

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

pentru

pentru

Georgescu Mihai Petre

pentru

pentru

Ghibernea Dan

pentru

pentru

Ionescu Nicolae

pentru

pentru

Leonăchescu Nicolae

pentru

pentru

Marin Gheorghe

pentru

pentru

Nanu Romeo

pentru

pentru

Pițigoi Barbu

pentru

pentru

Rizescu Sergiu George

pentru

pentru

Stan Vasile

pentru

pentru

Stănescu Alexandru

pentru

pentru

Județul BACĂU

Corniță Ion

pentru

pentru

Dan Matei-Agathon

pentru

pentru

Darie Simion

pentru

pentru

Duțu Ion

pentru

pentru

Gheorghe Valeriu

pentru

pentru

Hrebenciuc Viorel

absent

absent

Irimescu Haralambie

pentru

pentru

Moiceanu Constantin

pentru

pentru

Nistor Vasile

pentru

pentru

Pavel Vasile

pentru

pentru

Popa Ioan-Aron

pentru

pentru

Județul BIHOR

Bot Octavian

pentru

pentru

Cosma Liviu Ovidiu

pentru

pentru

Drecin Mihai Dorin

absent

absent

Negrău Mircea

pentru

pentru

Paneș Iosif

pentru

pentru

Rakoczi Ludovic

pentru

pentru

Serac Florian

pentru

pentru

Szekely Ervin Zoltan

pentru

pentru

Szilagyi Zsolt

absent

absent

Țepelea Gabriel

pentru

pentru

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

pentru

pentru

Oltean Ioan

absent

absent

Pintea Ioaptn

pentru

pentru

Sandulescu Aureliu-Emil

absent

absent

Sonea Ioan

pentru

pentru

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

pentru

pentru

Hilote Eugen

pentru

pentru

Ioniță Nicu

pentru

pentru

Mihăilescu Petru Șerban

absent

absent

Năstase Toma

pentru

pentru

Popescu Emil Teodor

pentru

pentru

Sandu Dumitru

pentru

pentru

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

pentru

pentru

Bran Vasile

absent

absent

Cojocaru Radu Spiridon

pentru

pentru

Gherasim Ion Andrei

pentru

pentru

Kovacs Csaba Tiberiu

pentru

pentru

Lepșa Sorin Victor

pentru

pentru

Moucha Romulus Ion

absent

absent

Secară Gheorghe

pentru

pentru

Tudose Nicolae Florin

pentru

pentru

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

pentru

pentru

Bartoș Daniela

pentru

pentru

Corâci Ioan Cezar

pentru

pentru

Dragu George

absent

absent

Șerban George

pentru

pentru

Văsioiu Horia

pentru

pentru

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

pentru

pentru

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

pentru

pentru

Morariu Teodor Gheorghe

pentru

pentru

Papuc Aurel Constantin

absent

absent

Partal Petre

pentru

pentru

Pâslaru Dumitru

absent

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

absent

absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

pentru

pentru

Oană Gheorghe

pentru

pentru

Popovici Cornel Sturza

pentru

pentru

Spătaru Liviu

absent

absent

Vilău Adrian-Ioan

pentru

pentru

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Mitică

pentru

pentru

Munteanu Ion

absent

absent

Naidin Petre

pentru

pentru

Pavelescu Claudiu-Costel

pentru

pentru

Sârbu Marian

pentru

pentru

Județul CLUJ

Gavra Ioan

pentru

pentru

Ionescu Anton

pentru

pentru

Kónya-Hamar Alexandru

pentru

pentru

Lăpușan Alexandru

pentru

pentru

Matei Vasile

pentru

pentru

Mátis Eugen

absent

absent

Miclăuș Vasile

absent

absent

Păcurariu Iuliu

pentru

pentru

Pop Iftene

pentru

pentru

Roman Ioan

pentru

pentru

Vida-Simiti Ioan

pentru

pentru

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

pentru

pentru

Ariton Gheorghe

pentru

pentru

Barde Tănase

pentru

pentru

Botescu Ion

pentru

pentru

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

absent

Hașotti Puiu

absent

absent

Marinescu Ioan Sorin

pentru

pentru

Mazăre Radu Ștefan

absent

absent

Nicolae Jianu

pentru

pentru

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

pentru

pentru

Onaca Dorel-Constantin

absent

absent

Osman Fedbi

pentru

pentru

Șaganai Nusfet

pentru

pentru

Județul COVASNA

Birtalan Akos

absent

absent

Marton Arpad-Francisc

pentru

pentru

Tamas Șandor

absent

absent

șurlea Petre

absent

absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

pentru

pentru

Boștinaru Victor

pentru

pentru

Dîrstaru Dorin

pentru

pentru

Enescu Ion

pentru

pentru

Neagu Romulus

absent

absent

Popa Daniela

pentru

pentru

Popescu Irineu

absent

absent

Rădulescu Zoner Șerban Constantin

pentru

pentru

Simion Florea

pentru

pentru

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

absent

Brezniceanu Alexandru

pentru

pentru

Cazacu Vasile Mircea

pentru

pentru

Grigoraș Neculai

pentru

pentru

Ionescu Bogdan

pentru

pentru

Ionescu Gheorghe

pentru

pentru

Ioniță Mihail Gabriel

pentru

pentru

Manolescu Oana

pentru

pentru

Matei Ion Lucian

pentru

pentru

Niculescu Mihai

pentru

pentru

Roșca Ioan

pentru

pentru

Vasilescu Nicolae

pentru

pentru

Județul GALAȚI

Buruiană-Aprodu Daniela

pentru

pentru

Ciumara Mircea

absent

absent

Gheciu Radu-Sever-Cristian

pentru

pentru

Iacob Elena

pentru

pentru

Mihu Victor Traian

absent

absent

Nica Dan

pentru

pentru

Odisei Manole

pentru

pentru

Protopopescu Cornel

pentru

pentru

Sandu Ion-Florentin

pentru

pentru

Tomov Marilena

pentru

pentru

Județul GIURGIU

Cristea Marinpentru

pentru

Croitoru Adrian Mircea

pentru

pentru

Grigoriu Mihai

pentru

pentru

Radu Alexandru Dumitru

pentru

pentru

Județul GORJ

Băbălau Constantin

pentru

pentru

Drumen Constantin

pentru

pentru

Nică Mihail

pentru

pentru

Pârgaru Ion

pentru

pentru

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

pentru

pentru

Popescu Dumitru

pentru

pentru

Județul HARGHITA

Antal Istvan

pentru

pentru

Asztalos Ferenc

pentru

pentru

Nagy Ștefan

pentru

pentru

Raduly Robert Kalman

pentru

pentru

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

pentru

pentru

Dimitriu Sorin-Petre

absent

absent

Giurescu Ion

absent

absent

Ifrim Dumitru

pentru

pentru

Neacșu Ilie

pentru

pentru

Petreu Liviu

pentru

pentru

Priceputu Laurențiu

pentru

pentru

Șteolea Petru

absent

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

pentru

pentru

Cristea Gheorghe

absent

absent

Popa Virgil

pentru

pentru

Tarna Gheorghe

pentru

pentru

Județul IAȘI

Aferariței Constantin

pentru

pentru

Baciu Mihai

absent

absent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

absent

Dobre Traian

pentru

pentru

Dorin Mihai

pentru

pentru

Enache Marian

absent

absent

Gazi Gherasim

pentru

pentru

Lupu Vasile

pentru

pentru

Mogoș Ion

pentru

pentru

Rânja Traian-Neculaie

absent

absent

Stanciu Anghel

pentru

pentru

Stoica Valeria Mariana

absent

absent

Vintilă Dumitru-Mugurel

absent

absent

Județul MARAMUREȘ

Bondi Gyongyike

pentru

pentru

Bud Nicolae

absent

absent

Dunca Tudor Gavril

pentru

pentru

Godja Petru

absent

absent

Moldovan Petre

absent

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

absent

Remeș Decebal Traian

pentru

pentru

Ștefănoiu Luca

absent

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

pentru

pentru

Honcescu Ion

pentru

pentru

Micle Ulpiu-Radu

pentru

pentru

Nicolicea Eugen

pentru

pentru

Raicu Romulus

pentru

pentru

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

pentru

pentru

Filipescu Ileana

pentru

pentru

Kakasi Alexandru

pentru

pentru

Kelemen Attila Bela Ladislau

pentru

pentru

Kerekeș Karoly

pentru

pentru

Lădariu Lazăr

pentru

pentru

Mureșan Ioan

pentru

pentru

Pop Leon

pentru

pentru

Popa Mihai Ioan

pentru

pentru

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

pentru

pentru

Bujor Liviu

absent

absent

Burlacu Viorel

pentru

pentru

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

pentru

pentru

Hlinschi Mihai

pentru

pentru

Radu Elena-Cornelia-Gabriela

pentru

pentru

Rădulescu Cristian

pentru

pentru

Țocu Iulian-Costel

absent

absent

Județul OLT

Achimescu Victor

pentru

pentru

Argeșanu Valentin

pentru

pentru

Arghezi Mitzura-Domnica

absent

absent

Georgescu Florin

pentru

pentru

Grădinaru Nicolae

pentru

pentru

Groza Nicolae

pentru

pentru

Kovacs Carol-Emil

pentru

pentru

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

absent

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

pentru

pentru

Barbăroșie Victor

pentru

pentru

Ivănescu Paula Maria

pentru

pentru

Moldoveanu Eugenia

pentru

pentru

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

pentru

pentru

Munteanu Mircea Mihai

pentru

pentru

Opriș Constantin Remus

absent

absent

Ruse Corneliu Constantin

pentru

pentru

Sirețeanu Mihail

pentru

pentru

Tudor Marcu

pentru

pentru

Vasilescu Valentin

pentru

pentru

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

pentru

pentru

Budeanu Radu

absent

absent

Dragoș Liviu Iuliu

pentru

pentru

Pecsi Francisc

absent

absent

Pop Viorel

pentru

pentru

Varga Attila

pentru

pentru

Județul SĂLAJ

Bara Radu Liviu

contra

pentru

Chichișan Miron

pentru

pentru

Vetișanu Vasile

pentru

pentru

Vida Iuliu

pentru

pentru

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

absent

Galic Lia Andreia

Pantiș Sorin

absent

absent

Șincai Ovidiu

absent

absent

Trifu Romeo

pentru

pentru

Vâlcu Mircea

pentru

pentru

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan-Peter

pentru

pentru

Bejinariu Petru

pentru

pentru

Chiriac Mihai

pentru

pentru

Ionescu Marina

absentă

absentă

Iorga Leonida Lari

pentru

pentru

Mândroviceanu Vasile

pentru

pentru

Nicolaiciuc Vichentie

pentru

pentru

Palade Dan

pentru

pentru

Panteliuc Vasile

pentru

pentru

Sandu Alecu

pentru

pentru

Vataman Dorin

pentru

pentru

Vitcu Mihai

pentru

pentru

Județul TELEORMAN

Buga Florea

pentru

pentru

Cândea Vasile

absent

absent

Ianculescu Marian

pentru

pentru

Marineci Ionel

pentru

pentru

Noica Nicolae

absent

absent

Spiridon Didi

pentru

pentru

Videanu Adriean

absent

absent

Județul TIMIȘ

Baranyi Francisc

absent

absent

Bruck Werner Horst

pentru

pentru

Drăgănescu Ovidiu Virgil

pentru

pentru

Dugulescu Petru

absent

absent

Glăvan Ștefan

absent

absent

Gvozdenovici Slavomir

absent

absent

Miloș Aurel

pentru

pentru

Puwak Hildegard Carola

pentru

pentru

Stanca Teodor

pentru

pentru

Șerban Gheorghe

pentru

pentru

Tabără Valeriu

pentru

pentru

Tăvală Tănase Pavel

pentru

pentru

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

pentru

pentru

Fenoghen Sevastian

pentru

pentru

Lazia Ion

absent

absent

Meșca Sever

pentru

pentru

Vaida Attila

pentru

pentru

Județul VASLUI

Băsescu Traian

absent

absent

Buzatu Dumitru

pentru

pentru

Dan Marțian

pentru

pentru

Ghiga Vasile

pentru

pentru

Ignat Ștefan

pentru

pentru

Mera Alexandru Liviu

pentru

pentru

Petrescu Virgil

absent

absent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean

pentru

pentru

Dumitrașcu Luarențiu

pentru

pentru

Gaspar Acsinte

pentru

pentru

Sabău Traian

pentru

pentru

Stancov George Iulian

pentru

pentru

Vâlceanu Gheorghe

pentru

pentru

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

pentru

pentru

Hunea Carmen

pentru

pentru

Mânea Radu

pentru

pentru

Mitrea Miron Tudor

pentru

pentru

Nichita Dan-Gabriel

pentru

pentru

Udrea Florian

absent

absent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

pentru

pentru

Badea Alexandru Ioan

pentru

pentru

Boda Iosif

absent

absent

Chiliman Andrei Ioan

pentru

pentru

Ciontu Corneliu

pentru

pentru

Cunescu Sergiu

pentru

pentru

Diaconescu Ion

pentru

pentru

Dobrescu Smaranda

absentă

absentă

Dorian Dorel

absent

absent

Dumitrescu Adrian Paul

pentru

pentru

Furo Ioan Iuliu

pentru

pentru

Gheorghiu Mihai

pentru

pentru

Iliescu Valentin Adrian

pentru

pentru

Ionescu Alexandru

absent

absent

Ionescu Constantin

absent

absent

Ionescu Galbeni Niculae Vasile Constantin

pentru

pentru

Iorgulescu Adrian

pentru

pentru

Macarie Sergiu

pentru

pentru

Năstase Adrian

pentru

pentru

Negoiță Gheorghe Liviu

pentru

pentru

Pambuccian Varujan

pentru

pentru

Petrescu Silviu

pentru

pentru

Popescu Dan Ioan

pentru

pentru

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

absent

absent

Raica Florica Radița

pentru

pentru

Sassu Alexandru

pentru

pentru

Severin Adrian

absent

absent

Stănescu Mihai Sorin

pentru

pentru

Stoica Valeriu

absent

absent

Teculescu Constantin

pentru

pentru

Voicu Mădalin

pentru

pentru

Weber Ernest-Otto

pentru

pentru

Județul ILFOV

Lixăndroiu Viorel

pentru

pentru

Neagu Victor

absent

absent

Păunescu Costel

pentru

pentru

Petrovici Silvia

pentru

pentru

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem în măsură să vă comunicăm rezultatul votului asupra celor două legi.

Pentru Legea asigurărilor sociale de sănătate: 268 de voturi pentru, un vot contra. (Aplauze.)

Pentru a doua lege, Legea privind modificarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale: 269 de voturi pentru. Unanimitate, deci. (Aplauze.)

Domnul ministru al sănătății, domnul profesor Ștefan Drăgulescu, dorește să adreseze câteva cuvinte plenului Camerei Deputaților.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

 
 

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Domnilor vicepreședinți,

Doamnelor și domnilor deputați,

În numele conducerii Ministerului Sănătății și al lumii medicale românești, vă mulțumesc în mod deosebit pentru înțelegerea care ați dat-o în ceea ce privește votarea Legii asigurărilor sociale de sănătate.

Este un moment istoric pentru națiunea română, pentru lumea medicală din România, prin faptul că avem un început: reforma reală în sănătate.

Vă asigur că atâta timp cât voi fi ministru al sănătății nu voi face sub nici o formă politizarea actului profesional și voi milita pentru ca asistența medicală din România să se apropie cât mai repede de prestigiul pe care l-a avut între cele două războaie mondiale, școala medicală românească să redevină o școală europeană, astfel ca parametrii de sănătate ai României să fie în limitele europene, fiind unul din criteriile de integrare a României în structurile Uniunii Europene.

Încă o dată, vă mulțumesc tuturor. (Aplauze).

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Domnul profesor Ioan Muraru, președintele Curții Constituționale, are cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Muraru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În cuvântul meu de mulțumire, nu pot să nu încep cu amintirea faptului că eu sunt judecător constituțional, desemnat de către Camera Deputaților.

Votul dumneavoastră de astăzi în favoarea Legii de modificare este, aș spune, un vot de încredere pentru judecătorii constituționali.

Noi vă mulțumim și vă asigurăm, în continuare, de același respect pe care l-am avut întotdeauna față de Parlamentul României.

Vă mulțumim. (Aplauze).

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim.

Președintele Comisiei pentru sănătate, domnul doctor Ion Berciu are cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Astăzi, într-adevăr, se încheie cea de-a doua lege a reformei sanitare viitoare din România.

De-abia de azi încolo, sau, mai bine zis, de la 1 ianuarie 1999, se va vorbi de o reformă cu adevărat realizată în România, în domeniul sanitar.

Mulțumesc foarte mult colegilor mai, care au înțeles acest lucru.

Mulțumesc foarte mult participării Executivului, din acest punct de vedere, și mulțumesc foarte mult președintelui de ședință, domnul vicepreședinte Vasile Lupu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă mulțumim pentru colaborare.

Ședința se suspendă până la ora 14,00, când vom continua dezbaterile asupra Codului vamal.

Pauză

 
Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

În partea a doua a ședinței, lucrările sunt conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este mai bine să începem activitatea cu titlul Secțiunii a II-a. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 8 alin. 1 nr. crt. 28. Intervenții? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 2 și 3. Dacă sunt intervenții? Da.

Domnul deputat Bivolaru. La care dintre ele?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2, domnule președinte...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La alineatul?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2 art. 8, și vreau să fac o specificare, încă o dată, că toate aceste amendamente sunt ale Comisiei de industrie și servicii, pentru că am înțeles că dacă le ridic eu, reprezint P.D.S.R.-ul și trebuie votat împotrivă. Țin să vă informez că în Comisia de industrie și servicii, majoritatea de acolo sunt din partea actualei coaliții guvernamentale.

La alin. 2, această comisie a propus să se elimine ultima parte a prevederii, și anume "... sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și a Direcției Generale a Vămilor", deoarece aceasta este o prevedere de îndrumare și control, care este stipulată în mod expres la art. 18 din Secțiunea III, la "Drepturile și obligațiile autorității vamale".

În afară de faptul că noi nu putem să ne închipuim cum aceste operațiuni de vămuire, în modul cum este introdus aici în text, se execută sub îndrumarea acestor direcții regionale și așa mai departe. Este o activitate strictă a acestui personal operativ, a autorității vamale. Deci, autoritatea vamală, pur și simplu, își execută această treabă.

După "... autorității vamale" se pune punct și restul să fie eliminat, pentru că se regăsește expres la art. 18.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia? Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

În cadrul comisiei am discutat foarte mult această problemă și cu unanimitate de voturi, deci și colegii din opoziție, s-a acceptat textul din proiectul de lege, fiindcă textul întărește exercitarea unui control riguros asupra tuturor operațiunilor legate de controlul vamal.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Inițiatorul, vă păstrați punctul de vedere?

Bun. Sunt obligat, în mod procedural, să supun aprobării dumneavoastră propunerea făcută, de eliminare a sintagmei "... sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și al Direcției Generale a Vămilor " de la alin. 2.

Cine este pentru? Vă rog să numărați... Sunt 21 de voturi pentru. Da. Vă mulțumesc. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin. 2, în versiunea inițiatorului.

Voturi pentru? Da. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Domnule Mitrea,

Vă rog să votați...

Bun. Sunt 21 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Da. Vă mulțumesc.

A fost adoptat.

Alinetul 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 8 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Este un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat.

Articolul 9 alin. 1 nr. crt. 29 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3, nr. crt. 30 din raport. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru. Vă rog...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Articolul 9 are și câteva prevederi, care se continuă în ce privește controlul vamal corporal și la art. 10. O să vedeți la art. 10, este o speță mai particulară, în care controlul vamal corporal se realizează, în primul rând "... în cazuri excepționale, temeinice" etc. și așa mai departe, "... cu acceptul persoanei respective", iar în situația când acest accept nu este căpătat, există la alin. 2 de la art. 10 și prevederea de rezolvare a acestei probleme.

În cazul art. 9, acest control corporal, Comisia pentru industrie și servicii considerăm că, de maniera cum este realizat în text, cum se realizează și în practică, când demnitatea efectivă a persoanei este de multe ori călcată în picioare și asistăm personal de multe ori la astfel de practici în punctele vamale, când persoanele efectiv sunt luate de guler și trântite în camerele de control, și împotriva unor opoziții în a fi controlate corporal și până la dezbrăcare, efectiv, și controlul este chiar foarte amănunțit, în unele situații, considerăm că aceste practici ar trebui pe undeva să înceteze și beneficiem poate că, în unele situații, de prevederi mai europene din acest punct de vedere.

Comisia pentru industrie și servicii consideră că un astfel de control nu poate fi acceptat, decât în condiția în care el, ca și la art. 10, se realizează cu acceptul persoanei și, în condițiile acestea, să acceptăm ca la alineatul acesta, 3, să introducem: "... se poate efectua cu consimțământul acestora" această sintagmă, pentru ca, după aceea, domnule președinte, să ne dați voie ca să introducem și un nou alin. 4, care să fie simetric cu alineatul respectiv de la art. 10, că "... în caz de refuz...", când o persoană refuză, totuși, acest control, e dreptul ei să refuze, "... agentul vamal poate solicita Parchetului..." și așa mai departe, toate aceste îndreptățiri, sau proceduri, după cum sunt stabilite și cele de la art. 10.

Vă rugăm să supuneți la vot, în acest caz, această propunere de la alin. 4, pe care s-o recitesc, în cazul în care se votează art. 3.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Această prevedere din proiectul de lege este în deplină concordanță cu reglementările din țările care fac parte din Uniunea Europeană. Acest sistem de control există în aceste țări. Este o altă problemă, că prin Regulamentul care urmează să fie întocmit în baza acestei legi, să fie stabilite norme cu privire la activitatea organelor vamale, și, sunt de acord cu domnul deputat Bivolaru, că trebuie găsite forme și metode civilizate pentru a exercita acest control.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să rămână așa cum este și să fie cuprins în acest Regulament vamal, care încă nu este stabilit.

Inițiatorul? Domnul ministru Săpunaru. Domnul secretar de stat Săpunaru. Vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Acest articol a fost discutat și a fost aprobat de către Ministerul de Justiție, fiind în deplină concordanță cu legislația din România și internațională, în domeniu. Ca exemplu foarte clar putem discuta despre situația unui călător în aeroport, pe ieșire, când nu mai avem timp să așteptăm decizia de a chema Procuratura. Aceasta poate să dureze... două, trei zile. Sunt proceduri normale.

Legătura cu art. 10 nu este necesară, pentru că art. 10 se referă la examen..., deci ascunderea unei substanțe în interiorul corpului, nu în haine, nu pe corp. Noi frecvent descoperim sume în valută, ascunse în pantofi, în ciorapi și în alte obiecte de îmbrăcăminte. Asemenea situații nu mai pot descoperite în condițiile în care modificăm aceste articole.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bivolaru, după care o să vă rog să vă dau cuvântul și dumneavoastră.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Modul cum a susținut domnul ministru mi se pare destul de simplist, pentru că, cu toată jena, trebuie să recunoaștem că acest control corporal nu se referă, strict, la controlul în pantofi.

Dumnealui poate că nu știe că acolo sunt dezbrăcați oamenii, efectiv, de tot, și controlați chiar și în organele genitale, pentru aceste sume de bani, cum spune dumnealui, sau pentru alte probleme, nu legate strict de stupefiante. Deci, controlul este absolut identic ca la stupefiante. În unele cazuri, se mai cere și un examen radiologic, pentru unele situații. Deci, a face o paralelă, spunând că nuanțat este problema cu totul și cu totul altfel, mie mi se pare o necunoaștere a problemei respective.

Noi trebuie să stabilim în acest art. 9 un aspect, și anume: există demnitatea persoanei și în acest art. 9 nu este relevat nici un drept al persoanei respective, care obligatoriu trebuie să fie controlată. Pe când la art. 10, de bine, de rău, deși situația este mai complicată, pentru că este problema de stupefiante, și controlul se face de regulă cam în aceleași locuri, acolo i se cere consimțământul. Nu este corect ceea ce susține dumnealui.

Noi cerem ca și în acest caz să existe consimțământul, iar în cazul în care consimțământul nu este dat, să existe procedură, de-abia atunci să existe o procedură care să reglementeze și prin care să-și facă fiecare dreptul. Pentru că a te lua de guler și a te trânti în aceste cabine de control, fără nici un drept de apel, mie mi se pare de-acum că este degradant.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Furo.

 
 

Domnul Iuliu Furo:

Domnule președinte,

Înainte de a continua, în numele Grupului parlamentar, solicit verificarea cvorumului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog frumos să faceți o verificare primară a cvorumului, după care vom vedea ce trebuie să facem. (Se face apel sonor).

Deci, s-a constatat că suntem sub cvorumul normal pentru ziua de astăzi și vom întrerupe puțin ședința pentru a-i chema pe colegii noștri.

Rog liderii de grupuri să-și cheme colegii la lucru. Vă rog...

Pauză

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să verificați cvorumul în momentul de față.

Rog persoanele care nu sunt deputați să părăsească incinta, pentru că nu este normal... În nici un parlament din lume, persoanele care nu sunt deputați nu stau în această incintă. Există locuri la balcoane. Deci, vă rog foarte mult, persoanele care nu sunt deputați, să părăsească incinta...

Vă mulțumesc.

Numărați, vă rog... (Se face apel sonor prelungit).

Cvorumul a fost restabilit.

Vă informez că, în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent, Comisia juridică, de disciplină și imunități își desfășoară activitatea în paralel cu plenul.

De asemenea, vă informez că pentru Legea asigurărilor sociale de sănătate, care a fost adoptată în Senat în 1994, și astăzi de noi, în niște redactări complet diferite..., s-a constituit o comisie de mediere, a 37-a din acest an, care este formată din următorii deputați: Ion Berciu, Bazil Dumitrean, Daniela Bartoș, Dumitru Buzatu, Aurel Miloș, Liviu Dragoș și Marilena Tomov.

Ca atare, vă supun spre aprobare această comisie de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptată.

 
Informare cu privire la înregistrarea la Biroul Permanent al Camerei Deputaților a următoarelor inițiative legislative, care urmează să fie avizată de comisiile permanente:

De asemenea, vă informez că a fost înregistrat la Biroul Permanent al Camerei Deputaților următoarea inițiativă, care urmează să fie avizată de comisiile permanente ale Camerei Deputaților: proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, adoptat de Senat în ședința sa din 1 iulie 1997.

Pentru acest proiect, inițiatorul, Guvernul, solicită dezbaterea în procedură de urgență.

Eu vă supun spre aprobare procedura de urgență pentru acest proiect.

Doamna deputat Afrăsinei. Vă rog.

Vă rog frumos să vă păstrați locurile în sală și să participați la vot.

 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Consider că, mai întâi, ar fi trebuit să avem acest proiect de lege, să avem timp să-l studiem, măcar să avem timp să ne facem o privire de ansamblu asupra lui. Nici măcar nu l-am văzut.

Nu știu dacă putem aproba noi, Camera Deputaților, o procedură de urgență asupra unui proiect de lege pe care încă nu l-am studiat, nu l-am văzut.

Noi nu știm în ce măsură acest proiect de lege poate fi acceptat de noi. Nu cunoaștem tot conținutul lui, ca să ne dăm seama în cât timp poate fi aprobat acest proiect de lege, ca să-l putem dezbate în procedură de urgență.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

În principiu, pentru proiectele care vin, se poate cere procedură de urgență și înainte să fie văzute de colegi, numai că acest proiect a fost depus la casetele fiecăruia și, ca atare, el se află acolo. Este un proiect care nu este chiar foarte nou.

Există colegi care-l au, din casete, și, ca atare, nu este chiar o problemă... Este un proiect care a trecut și pe la Senat și, în principiu, cred că grupurile cunosc conținutul lui..., cei interesați din grupuri cunosc conținutul lui destul de bine.

Deci, procedura este: când vine un proiect de lege, Biroul Permanent să-l îndrepte către plen, să informeze plenul despre venirea lui și, în cazul în care inițiatorul cere procedură de urgență, să supună la vot această procedură. Cine votează pentru - votează pentru, cine votează contra - votează contra...

Este o chestiune foarte clară.

Deci, doamna deputat, vă rog...

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Eu am avut în vedere faptul că noi suntem în sesiune extraordinară și că nu am fost încă informați pentru săptămâna viitoare că vom avea sesiunea extraordinară prelungită.

În cazul în care noi ne vom da acest vot acum, asta înseamnă că sesiunea extraordinară se prelungește și săptămâna viitoare. Dar, pentru că asta presupune dezbaterea procedurii de urgență, mai întâi ar fi fost cazul să fim informați de ordinea de zi pentru săptămâna viitoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Țin să vă răspund eu la această chestiune: am condus ședința săptămâna trecută, când am anunțat, din partea Biroului Permanent, faptul că va fi sesiune extraordinară din data de 1 până în data de 11 iulie.

Faptul că această sesiune extraordinară nu este una, ci sunt două sesiuni, de câte o săptămână, este o chestiune care ține de modul în care am hotărât noi să convocăm aceste sesiuni, dar ați fost anunțați, și dacă doriți, puteți să verificați în stenogramele ședinței, mi se pare de joia trecută, în care am anunțat acest lucru, am anunțat sesiune extraordinară din 1 până în 11 iulie.

Ca atare, vă supun la vot, solicitarea inițiatorului, a Guvernului, pentru procedură de urgență.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Acolo câte voturi pentru erau? Unul? Două? Bun.

103 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog, voturi împotrivă?

41.

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile. 3 abțineri.

A fost adoptată procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

Din sală:

Cvorumul?...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Cvorumul de lucru normal este 172 minus 20 care sunt cu diverse ministere și așa mai departe și mai sunt 24 la Comisia juridică. Deci, dacă vom face această scădere vom ajunge la 128. Dar, la ora actuală avem peste 140 de oameni în sală. Sunt peste 140 de deputați, deci, avem cvorumul respectiv. De fapt, putem să refacem socotelile.

Al doilea proiect de lege, care a fost înregistrat, este cel privind "Taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești pentru cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, precum și cu privire la alte surse de venituri ale bugetului de stat destinate finanțării unor cheltuieli prevăzute în bugetul Ministerului Justiției, al Curții Supreme de Justiție și al Ministerului Public".

Proiect de lege inițiat de Guvern și pentru care inițiatorul solicită, de asemenea, procedura de urgență.

Vă supun spre aprobare procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

105 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 42.

Abțineri, vă rog? Vă rog să numărați.

4 abțineri.

Vă mulțumesc.

A fost adoptată procedura de urgență.

Cu primul proiect de lege au fost sesizate: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială.

Cu al doilea proiect a fost sesizată: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru aviz Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a următoarelor legi:

În continuare, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 2-3 din Legea 47/'92 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei în vederea exercitării de către noi a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi:

    • Legea privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public,
    • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole,
    • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice și, ultima,
    • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/1991 privind îndemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.
Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Continuăm cu art. 9 alin. 3, la care s-a făcut propunerea de către domnul deputat Bivolaru în numele comisiei - și fac această precizare de câte ori voi pomeni că domnul deputat Bivolaru a făcut o propunere, a făcut-o în numele Comisiei pentru industrii și servicii - să se introducă în alin. 3, "...cu consimțământul acestora", fiind vorba de persoanele care trebuie supuse controlului corporal. Acest amendament a fost depus la comisie, comisia nu l-a luat în seamă, a votat împotriva lui și, procedural, eu trebuie să vă supun la alin. 3 propunerea comisiei, înainte de propunerea făcută de domnul deputat Bivolaru, în numele comisiei respective, pentru că nu este vorba de o eliminare.

Deci, vă supun alin. 3, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă.

16 voturi împotrivă.

Abțineri?

4 abțineri.

Deci, a fost adoptat alin. 3, așa cum a fost el propus.

Domnul deputat Bivolaru a propus introducerea unui alin. 4....

Renunțați, da?

 

Domnul Ioan Bivolaru:

A căzut !...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

A căzut. Știu. Deci, renunțați.

Vă supun art. 9 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Deci, 15 voturi împotrivă.

Abțineri?

5 abțineri.

A fost adoptat art. 9.

Art. 10. La alin. 1, nr. crt. 31 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 11. Există în raportul comisiei nr. crt. 32. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, alin. 1. Nr. crt. 33 în raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2 și 3. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13 din lege, alin. 1, nr. crt. 34 din raport. Intervenții? Aveți?

Domnul deputat Bivolaru. Vă rog.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

A apărut o nouă comisie de mediere pentru textele adoptate în redactări diferite de cele două Camere referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, proiect adoptat astăzi la Cameră.

E medierea nr. 36. Au fost propuși următorii deputați: Emil Popescu, Liviu Petreu, Carmen Dumitriu, Traian Dobre, George Stancov, Titu Gheorghiof și Dumitru Bălăeț.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată în unanimitate comisia de mediere nr. 36.

Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Aici se solicită ca să se introducă "mărfurile și bunurile ce urmează a fi supuse vămuirii".

 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să fie "mărfurile și bunurile..."

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

"... și bunurile ce urmează..." pentru că este foarte important acest lucru, pentru ca să nu se interpreteze că se supun acestor operațiuni de vămuire bunurile toate, sau mărfurile existente pe raza sau în zona punctului de vămuire. "... ce urmează să fie supuse vămuirii".

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Art. 13, alin. 1.

Deci, acesta a fost tot un amendament propus de comisia dumneavoastră? Da? Bun.

Comisia? Domnul deputat Vida. Vă rog.

Domnule deputat Bivolaru, e o problemă. Vă rog frumos să verificați cu domnul deputat Vida. (Consultări între domnii deputați Bivolaru și Vida la masa comisiei).

Vom reveni asupra acestui lucru.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Dacă îmi permiteți....

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Vida din partea comisiei. Vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Au fost câteva amendamente formulate de către Comisia pentru industrii, care au fost prezentate după întocmirea raportului comisiei. Deci, domnule deputat vă rog să controlați. Dumneavoastră ați depus rapoartele în două tranșe. Aici se găsește la dosar. În prima variantă, acest amendament nu a figurat, fapt pentru care comisia nu a putut să studieze.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul?

Deci, domnul deputat Bivolaru, în numele comisiei a propus amendamentul ca primul alineat să sune:"Autoritatea vamală poate controla mărfurile și bunurile ce urmează a fi supuse vămuirii, în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării". Vă rog.

Domnul secretar de stat Săpunaru.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Autoritatea vamală poate controla bunurile supuse vămuirii...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog vorbiți în microfon! Aranjați, vă rog microfoanele....!

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Noi putem controla și avem dreptul de a controla, cum are orice stat din lume, și bunurile care se află în tranzit pentru a verifica exactitatea declarației de tranzit.

La fel, putem controla cu Brigada Mobilă și bunurile care au fost supuse vămuirii, pentru că conform acestui Cod vamal și a ideii de informatizare a sistemului vamal, accentul va trece de la controlul fizic efectiv, la vămuire, va trece la controlul fizic post-vămuire. La sediul societății de cele mai multe ori. Deci, vom merge pe încredere și vom controla ulterior numai pe bază de informații.

Controlul fizic se va reduce într-un an de zile, un an și jumătate, la cel mult 5 până la 10% maxim. Deci, controlul se va efectua de cele mai multe ori post-vămuire.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră nu acceptați, înțeleg, propuneți să rămână textul, da?

Vă rog, domnule deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Această problemă s-a discutat de principiu în cadrul Comisia pentru industrii și s-a stabilit foarte clar. Autoritatea vamală are dreptul să execute aceste controale și să vămuiască în zonele în care îi sunt stabilite - atât la frontieră cât și pe teritoriul țării.

S-a stabilit că orice controale ulterioare pe teritoriul țării nu se fac decât în anumite zone speciale și s-a stabilit chiar o distanță în kilometri, față de punctul de control și nicidecum pe orice teritoriu al țării, pentru că dumnealor la un punct, la un moment dat, au cerut dreptul să execute cu mijloace de transport un fel de "alergare" ca să spun așa a transportatorilor pe teritoriul țării ca să facă controale unde vor dumnealor. Și, acest lucru nu a fost acceptat, decât în zonele în care le sunt stabilite. Iar controalele ulterioare se execută în depozite sau în magazii, pentru mărfurile fost vămuite, odată la 5 ani sau odată în interiorul de 5 ani sau de 3 ani, cum vor dumnealor, pentru a se vedea dacă cel care a cumpărat sau a adus aceste mărfuri le-a folosit în scopul declarat. E cu totul altceva.

Deci, de aceea, comisia vă propune, din analiza respectivă, ca acest control să se facă numai în zonele respective și la mărfurile care urmează să fie supuse vămuirii.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Textul din proiectul de lege este clar și acoperă în totalitate reglementarea pentru această operațiune, fapt pentru care propunem aprobarea textului din proiectul de lege.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, propuneți aprobarea textului așa cum este.

Eu sunt obligat să supun la vot, întrucât nu se propune eliminarea, întâi textul comisiei, urmând ca ulterior să vedem...

Textul comisiei la vot. Alin. 1, art. 13.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Da. Vă mulțumesc.

Alin. 2, pct. a), b), c) și d) dacă sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat Bivolaru, la care dintre ele?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2, domnule președinte, spune că se verifică "clădiri, depozite, terenuri și orice alte obiective".

Comisia vă propune să se includă "verifică în condițiile legii, clădiri, depozite, terenuri" și nu "alte obiective", ci "și alte locuri de depozitare", pentru că se referă în exclusivitate acest control, la mărfurile care au trecut prin vamă și nu în legătură cu alte obiective. Deci, nu ne interesează alte obiective, pe care vrea să le verifice această autoritate vamală, ci locurile de depozitare, alte locuri de depozitare.

Deci, "verifică în condițiile legii", pentru că trebuie să se supună și dumnealor în condițiile legii, aceste "clădiri, depozite, terenuri și alte locuri de depozitare".

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia? Vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Între membrii comisiei, a existat un consens cu privire la acest text, cuprins în raport, care acoperă în totalitate problematica care se reglementează prin această literă de la alin. 2.

Deci, susținem raportul comisiei.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, textul inițiatorului, de fapt, că aici nu este.... Poftim?

La alin. 2, al art. 13, comisia nu are nici un fel de... cu excepția lit. e), la literele celelalte nu are.

Deci, aici era vorba de lit. a) .

Dumneavoastră susțineți punctul de vedere al inițiatorului la lit. a). Inițiatorul își păstrază punctul de vedere.

Sunt obligat în condițiile regulamentare să supun la vot cele două amendamente, pe rând. Deci, s-a propus:"...verifică, în condițiile legii..."

Deci, vă supun la vot introducerea acestei sintagme la pct. a), după "verifică".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, s-a adoptat primul amendament.

Al doilea este ca în loc de "orice alte obiective", să se scrie "orice alte locuri de depozitare".

Eu vă supun spre aprobare acest al doilea amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.2, pct. a), cu cele două amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. b), c), d) intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. e), nr. crt. 35 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 14, nr. crt. 36 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15, alin. 1, nr. crt. 37 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, la art. 15, nr. crt. 38 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, alin. 2, nr.crt. 39. Intervenții?

Da, domnul deputat Bercea. Vă rog.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Doamnelor și domnilor colegi,

E vorba de un aspect de formă. Aș ruga ca în loc de "Ministerului de Finanțe" pentru că așa ceva nu există, să se treacă "ale Ministerului Finanțelor". Expresia "Minister de Finanțe" nu este corectă și e păcat ca într-o lege....

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia? De acord? Inițiatorul?

E vorba de raportul comisiei. Nr. crt. 39. De acord? Da. Bun.

Alin. 2, raportul comisiei, cu acest amendament, în loc de "Ministerul de Finanțe", "Ministerului Finanțelor".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 17, alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, nr.crt. 40 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, nr.crt. 41 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 17 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă spre aprobare Secțiunea II în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III. Titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 18, nr.crt. 42. Intervenții? Nu sunt. Pardon!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

În redactarea comisiei....

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Poftim?!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

În redactarea comisiei...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, eu când spuns nr.crt. 42, mă refer la nr.crt. 42 din raportul comisiei și, ca atare, discuțiile se poartă pe raportul comisiei și se aprobă raportul comisiei.

Deci, acolo unde sunt numere curente în discuție, automat intră textul comisiei sau dacă sunt numai amendamente, textul inițial cu amendamentele comisiei.

Deci, nr.crt. 42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19, nr.crt. 43. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 20, nr.crt. 44. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a III-a în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV - titlul. Intervenții?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, alin.1, nr.crt.45 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Se propune eliminarea alin.2 și 3, este nr.crt.46. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4 devine alin.2, nr.crt.47 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22, nr.crt.48. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23, alin.1, nr.crt.49. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. La alin.2 al acestui articol... Deci, alin.1 și 2, de fapt, se reformulează într-un singur alineat, așa rezultă din textul dumneavoastră și rămâne, de fapt, art.23 numai cu acest alineat. L-am supus spre aprobare. Deci, s-a aprobat, ca atare.

Trecem la art.24, alin.1, nr.crt.50. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25, nr.crt.51. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Comisia are observații, în legătură cu art.25 și art.26, care conțin prevederi referitoare la două categorii relativ diferite, și anume: art. 25 - "agenți vamali" și art.26, "personalul vamal". La art.26 se dă dreptul personalului vamal, care asta înseamnă inclusiv dactilografa, de a purta și face uz de armă. Iar la agenții vamali, la art.25 se stabilește că aceștia beneficiază sau trebuie să beneficieze de o protecție deosebită, prevăzută de lege pentru polițiști, lucru cu care suntem de acord. Dar rugăm acum și inițiatorul și comisia să se hotărască dacă în aceste articole, 25 și 26, mergem pe "agenți vamali" sau mergem pe "personal vamal".

Comisia pentru industrie propune ca și în art.25 să reluăm aceeași categorie, menționată la art.26, și anume "personalul vamal". Dar, dacă dumnealor au altă idee, atunci să ne lămurim foarte clar ce votăm. Ce sunt agenții vamali, ce este personalul vamal și de ce unii poartă armă și alții au protecție de polițiști.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul? Domnul secretar de stat Săpunaru.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, agenții vamali sunt lucrători operativi, deci cei care lucrează efectiv în vamă iar personalul vamal sunt cei din direcțiile de supraveghere. Dacă observați, la articolul următor, deci la 26, comisia a făcut modificarea "Personalul vamal care are dreptul de a purta și face uz de armă va fi stabilit de directorul general al Vămilor, cu aprobarea Ministerului Finanțelor". Deci, această aprobare va fi specială. În cazuri speciale, doar în cazuri speciale se va da aprobarea anumitor agenți vamali, deci lucrători operativi din vamă, pentru a avea asemenea posibilități.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Ne-ați aruncat în plină bulversare, pentru că dumneavoastră spuneți că agenții vamali, considerați dumneavoastră unii dintre ei, vor căpăta acest statut de protecție pentru ofițerii de poliție. Este foarte important. Noi ne-am uitat în Statutul ofițerului de poliție, să știți că sunt lucruri foarte interesante acolo în ce privește acest statut și suntem de acord să-l oferim agenților vamali, dacă dumnealor poartă armă, au dreptul să facă uz de ea și, bineînțeles, exercită o activitate care este puțin mai periculoasă, acolo, în cadrul punctului vamal decât cea a dactilografei sau, știu eu, a femeii de serviciu, care e personal vamal.

În condițiile respective, solicităm ca la art.26, domnule președinte, când se va ajunge, să se voteze tot "agenții vamali", care să aibă dreptul să poarte armă și să facă uz de armă. Vă rugăm să nu lăsăm aceasta la nivelul Direcției Generale a Vămilor să stabilească ei cine are protecție, pentru că, efectiv, dacă sindicatul, dacă e vorba de un sindicat, sau salariații respectivi vor da în judecată, legea va stabili dacă au protecție sau nu și nu hotărârea de guvern sau, eventual, un ordin al Direcției Generale a Vămilor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Albu, din partea comisiei și pe urmă inițiatorul. Vă rog!

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Înțeleg că în ceea ce privește art.25 nu ar fi obiecții, nu? Agenții vamali beneficiază ...Poftim?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Corelat cu art.26.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Art.26 sună așa: "Personalul vamal, care are...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat,

Eu vă propun următorul lucru. Dacă la art.25 nu sunt obiecții, eu vă propun să supunem aprobării art.25 și rămâneți acolo ca să discutăm despre art.26. Da?

Deci, vă supun aprobării art.25, cu amendamentul comisiei la nr.crt.51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la art.26, nr.crt.52 din raport s-a propus o completare, în fine, o corelare, de către domnul deputat Bivolaru în numele comisiei.

Domnule deputat Albu, vă rog!

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Dreptul de-a purta armă nu-l vor avea numai agenții vamali. În această sintagmă "personalul vamal" intră și directori sau directori adjuncți, intră și paznici, șefi de depozit ș.a.m.d. Ceea ce se spune mai jos "va fi stabilit de directorul general al Vămilor, cu aprobarea Ministerului Finanțelor" lămurește acest lucru, că din totalul personalului vamal desprindem numai pe acei care pot intra într-un contact mai puțin amiabil cu cei care sunt vămuiți; nu numai agenții vamali ci și alte persoane. De aceea nu s-a pus agenții vamali și s-a pus personalul, directori, șefi de depozit, paznici etc.etc.

Vă rog să acceptați așa cum este în raportul comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Acceptați explicația? Poftim!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Nu! Eu susțin punctul de vedere al comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră susțineți punctul de vedere al comisiei.

Inițiatorul? Susțineți punctul de vedere din proiect, da? Da.

Eu vă supun spre aprobare în primul rând textul comisiei la nr.crt.52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat textul comisiei pentru art.26.

Art.27, nr.crt.53. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, nr.crt.54. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, nr.crt.55. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30, nr.crt.56. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31, nr.crt.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a IV-a, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, alin.1, nr.crt.58 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.59 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.60 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61, referitor la alin.4. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, alin.1, nr.crt.62 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.63. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34, nr.crt.64. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35, alin.1, nr.crt.65. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, în ansamblul său. Dacă sunt intervenții? Da, vă rog! Domnul deputat Bivolaru. La care dintre alineate? La alin.1, pct.b). La pct.a) nu aveți, da?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, domnule președinte.

Noi am atras atenția comisiei în legătură cu acest punct b) și anume că mărfurile îndrumate în vederea efectuării operațiunii de vămuire nu pot fi dirijate într-o zonă liberă, pentru că în zona liberă nu se execută vămuirea. În consecință, propunerea este de eliminare a pct.b).

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul, vă rog!

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, mărfurile la intrarea în țară pot fi îndrumate spre o zonă în care se face vămuirea efectivă sau spre o zonă liberă. La zona liberă, organul vamal trebuie să le înregistreze cu intrarea acestora în zona liberă, să știți.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, vorbiți în microfon.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Mărfurile care intră în zona liberă, intră pe baza unei declarații vamale, nu de vămuire efectivă, într-adevăr, dar se face o declarație vamală, declarația vamală de tranzit. Aceste mărfuri se înregistrează, în condițiile în care ele nu ies din zona liberă spre o altă țară de destinație sau nu se mai descoperă, aceste mărfuri sunt înregistrate și societatea respectivă sau cel care răspunde în regimul de antrepozitare va plăti sumele necesare pentru taxele vamale.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, vă rog!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule ministru,

Cu tot respectul dar haideți să fim puțin mai cooperanți! Dumneavoastră spuneți că dirijați într-o zonă liberă în vederea vămuirii. Dacă vrem să-l dirijăm spre o zonă liberă, pentru că într-adevăr, la intrarea mărfii în zona liberă, dumneavoastră aveți niște operațiuni, care le faceți acolo, la intrare, întrucât nici nu calcă vama în interiorul zonei libere, acesta este un lucru foarte cert, atunci suntem de acord și să stabilim textul de asemenea manieră ca să nu introducem confuzii. Pentru că în condițiile acestea o să ne pomenim cu organele vamale în interiorul zonei libere, și nu este corect. Dacă vreți "spre o zonă liberă ca punct de destinație" este o cu totul altă problemă și atunci acceptăm această manieră de exprimare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, înțeleg că la pct.a), primul alineat, nu sunt nici un fel de intervenții. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat pct.a).

Pct.b). Vă rog să acceptați "spre"... Da, vă rog. Poftiți! Inițiatorul.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Propunem ca textul să fie formulat astfel...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Așezați în așa fel microfoanele, puteți mișca, aranja, cum vreți, să vorbiți însă în ele, pentru că dacă vorbiți lângă ele nu se aude nimic.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, "Mărfurile și bunurile înregistrate, după intrarea în țară, sunt îndrumate astfel:" și după aceea textul curge.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, dar sună prost "la biroul vamal", "către biroul vamal".

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, "sunt îndrumate astfel, sau către biroul vamal sau într-o zonă liberă".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...sau spre o zonă liberă".

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Exact.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, "către sau spre", da?

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

"Mărfurile și bunurile înregistrate, după intrarea în țară, sunt îndrumate astfel: la biroul vamal, stabilit de autoritatea vamală sau în alt loc desemnat de aceasta; b) într-o zonă liberă, când mărfurile sunt destinate acesteia".

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Nu "într-o" ci "spre".

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

"către o zonă liberă". Deci, noi am reformulat textul acum.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, corect românește este ca la pct.a) să nu fie îndrumate "la biroul" ci "către biroul vamal" iar la pct.b) "spre o zonă liberă". Acceptați, da? Domnule deputat Bivolaru, sunteți de acord să sune textul așa? "...sunt îndrumate astfel: a) către biroul vamal și b) spre o zonă liberă". Da? Bun.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Da, domnule președinte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Da, vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare, atunci, primul alineat cu cele trei amendamente agreate de toată lumea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la alin.2 și 3. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I-a, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, nr.crt.66 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39. Intervenții? Nu sunt. În ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41. Intervenții? Nu sunt.

Da, scuzați! Domnul deputat Ana. Deci, la art.41. Vă rog!

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Nu sunt amendamente, cred că s-a omis ceea ce în lucrările comisiilor am stabilit, și anume să includem aici, la art.41, "În cazurile în care conform legii autoritățile competente hotărăsc distrugerea mărfurilor..."șa.m.d.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Suntem de acord cu introducerea sintagmei "conform legii". Deci, textul va suna în felul următor: "În cazurile în care, conform legii,..." și curge textul în continuare.

 
 

Domnul Nini Săpunaru (din banca guvernamentală):

Da, așa este.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul este de acord. Vă supun spre aprobare art.41 cu acest amendament care, se pare că a fost scăpat la dactilografiere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, nr.crt.67 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46, alin.1. Intervenții? Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Rugămintea este ca această operație de control să fie condiționată strict de realizarea operațiunii de vămuire. Din acest punct de vedere, solicităm introducerea înaintea începerii articolului a următoarei sintagme" În vederea realizării operațiunilor de vămuire..." și textul curge "...autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze acest control", pentru că altfel înseamnă că poate executa acest control și în alte obiective, în alte direcții, nu numai strict în vederea realizării operațiunilor de vămuire, și lucrul acesta ni se pare un abuz.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, de acord? Inițiatorul? Vă rog!

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

În text se face vorbire despre controlul mărfurilor și mijloacelor de transport. Acest control poate fi efectuat și asupra mijloacelor de transport aflate în tranzit sau nave aflate în tranzit, care nu sunt neapărat supuse vămuirii.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei. Vă rog!

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Solicităm menținerea textului din proiect dar totodată vreau să pun în atenția dumneavoastră, că prin raport se solicită eliminarea textului alin.2 și dacă se acceptă, art.46 rămâne cu un singur alineat, adică fără alineate.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Bivolaru. Vă rog!

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Noi am votat și în alte legi, și la Legea poliției și la Legea codului rutier ș.a.m.d. și sunt organe abilitate clar, care verifică aceste mijloace de transport pe trasee, în orice loc, așa cum solicită legea în cazul respectiv. Dumnealor trebuie să se implice numai în acele controale care trebuie să le facă în vederea realizării acestei operațiuni de vămuire, numai în acest caz, pentru că dincolo avem organele de poliție, organele economice ale poliției și Garda financiară care verifică aceste mijloace de transport pe teritoriul țării. Începem să ne dublăm activitatea și nu este bine.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia își menține punctul de vedere.

Eu sunt obligat să supun spre aprobare, conform Regulamentului nostru, amendamentul propus de domnul deputat Bivolaru.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 24.

Este insuficient să treacă și constat că nu avem cvorumul pentru a continua lucrările noastre.

Deci, eu voi aplica Regulamentul, așa cum mi-a mai solicitat de câteva ori domnul deputat Acsinte Gaspar și voi opri dezbaterea aici, la art.46, urmând ca să continuăm mâine dimineață de la acest articol în sus.

Vă mulțumesc, continuăm mâine.

*

Ședința s-a încheiat la ora 16,05.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 0:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro