Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

  1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii asigurărilor sociale de sănătate.

Ședința a început la ora 9,13.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kónya Hamar Alexandru, secretari.

*

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vâ că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 221, absenți 122. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 20.

Cvorumul de lucru prevăzut de art. 18 din Regulament este întrunit.

Reluăm discuțiile, comunicându-vă mai întâi că ședința Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, are loc astăzi, 2 iulie 1997, ora 14,00, la Senat, sala 441, etaj IV.

Reamintesc componența comisiei: domnii deputați Petrescu Silviu - PNTCD Civic Ecologist, Roșca Ioan - PNTCD Civic Ecologic, Giurescu Ion - PDSR, Buzatu Dumitru - PDSR, Ivănescu Paula Maria - USD-PD, Barbăroșie Victor - Grupul parlamentar național-liberal, Furo Iuliu Ioan - PRM.

Trecem la continuarea dezbaterilor privind Legea asigurărilor sociale de sănătate.

Poz. 102 din raportul comisiilor a fost votată. Suntem la poz. 103.

Secțiunea a 2-a. "Organizarea alegerilor organelor de conducere ale Caselor de asigurări de sănătate".

Raportul propune să se înlocuiască sintagma "organizarea alegerilor" cu "alegerea".

Așadar, titlul Secțiunii a 2-a va fi formulat astfel:"Alegerea organelor de conducere ale Caselor de asigurări de sănătate". Corect?

Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ion Berciu (din loja comisiei):

Domnule președinte,

"Alegerea organelor de conducere a Caselor...", nu "ale Caselor...".

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, "Alegerea organelor de conducere a Caselor de asigurări de sănătate".

Prins de textul dumneavoastră am comis eroarea.

Poz. 104. Art. 94 din proiect, din proiectul votat la Senat. Comisia propune următoarele: art. 94 prin renumerotare să devină art. 72, textul să se reformuleze ca alin. 1, după cum urmează: "Alegerea organelor de conducere a Caselor de asigurări de sănătate se face prin vot secret". La alin. 2 să se introducă un text nou: "O persoană poate fi aleasă pentru maximum 3 legislaturi".

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 105 din raport, art. 95. Comisia propune eliminarea. Obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poziția 106 din raport. Art. 96. La propunerile deputaților, doamna Ivănescu Paula - Grupul USD-PD, domnul Buzatu Dumitru - PDSR, comisia a acceptat ca textul alin. 1 să fie reformulat ca unic alineat. Reformularea o aveți în raport. Iar alin. 2 să se elimine. Obiecțiuni? Nu sunt. Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Prin renumerotare, art. 96 din textul votat de Senat devine art. 93, iar alin. 2 este eliminat.

Poz. 107, art. 74, prin renumerotare, conține un text nou propus de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul este votat.

La pct. 108 se propune eliminarea art. 97. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La 109, poziția din raport, art. 98 devine art. 77, prin renumerotare. Comisia propune ca sintagma "expediere în plic închis" să se înlocuiască cu "corespondență". Există obiecțiuni? Nu există.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 110 din raport, art. 99 devine art. 78. Comisia propune ca alin. 1 din art. 99 să fie eliminat, textul articolului fiind compus doar din alin. 2. Deci, 78 va avea un singur alineat. Obiecțiuni? Nu sunt..

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 111 din raport este precedat de titlul unei noi secțiuni. Secțiunea a 3-a. "Serviciul medical al Casei de asigurări de sănătate". Supun votului dumneavoastră titlul secțiunii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și acum, revenim la pct. 111, art. 100, comisia propune să devină 79, în text. Obiecțiuni. Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 112 din raport, art. 101 va deveni art. 80. Este reformulat după cum vedeți în textul comisiei. Obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80 a fost votat.

Pct. 113. Art. 102 devine art. 81, reformulat în textul comisiei. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 114, 103 din textul Senatului, devine art. 82, reformulat. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 115. Art. 104, reformulat de comisie, devine prin renumerotare art. 83. Comentarii?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Un nou capitol. Cap. VII - "Controlul" - intitulat și Secțiuna 1, intitulată - "Controlul de gestiune".

Dacă sunt obiecțiuni asupra acestor titluri. Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De precizat că urmează art. 84 din raport, care preia art. 105, reformulat din inițiativa domnilor deputați Iliescu Valentin - PUNR, dr. Udrea Florian, deputat Grupul PDSR. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a 2-a. Secțiunea a 2-a - "Controlul serviciilor medicale".

Supun votului dumneavoastră titlul secțiunii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, comisia, dacă urmăriți raportul, este o discordanță între textul venit de la Senat și raport. Secțiunea a 2-a precede art. 84, nu? Deci, după art. 83 urmează Secțiunea a 2-a. Art. 84 a fost votat.

Înainte de poz. 117 din raport, apare Secțiunea a 3-a - "Arbitrajul". Corect?

Din loja comisiei:

Da, da.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii a 3-a.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 106 din textul Senatului devine art. 85 în propunerea comisiei. Textul reformulat. Dacă sunt comentarii? Supun votului textul comisiei de la poz. 117.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 118 din raport propune introducerea unui text nou ce va fi numerotat ca art. 86.

Supun votului dumneavoastră art. 86, text nou, în două alineate, cuprins în raport. Dacă nu sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La poz. 119 se propune eliminara art. 107. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 120. Art. 108 devine art. 87. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează Cap. VIII - "Dispoziții tranzitorii și finale". Supun votului titlul capitolului.

Doamna Smaranda Dobrescu dorește să intervină?

Doamna Smaranda Dobrescu (din sală):

Nu acum.

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poz. 121, art. 109, reformulat, renumerotat, devine art. 88 în raport.

Doamna Smaranda Dobrescu are cuvântul. Și domnul deputat Gaspar urmează.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Deși, după cum se vede, am avut destule amendamente respinse de către comisie, nu am intervenit decât în problemele care sunt de divergență în raport față de acordul semnat de cele trei ministere. Iată al doilea motiv de divergență și mă refer la pct. 4 din acest articol, la alin. 4 al acestui articol. Vă dați seama că poate este indiferent cine colectează fondurile în perioada tranzitorie, dar pentru că însuși Ministerul de Finanțe nu este de acord să le colecteze - și fac aici apel la pct. 2 al acordului celor trei ministere - și dați-mi voie să citez: " Pentru a menține cheltuielile de administrare a sistemului de asigurări de sănătate cât mai mici, propunem ca resursele financiare să se colecteze în comun cu cele pentru asigurările sociale de stat. Colectarea fondurilor destinate asigurărilor sociale de sănătate propunem să înceapă în anul 1998. În anul 1998, până la organizarea Caselor Autonome de Asigurări de Sănătate și, respectiv, de Pensii, colectarea ar urma să se realizeze de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale." Deci, însuși Ministerul Finanțelor nu este de acord să facă aceste colectări, mai ales că el este obișnuit cu altfel de taxe, adică impozite, impozite pe profit, pe salariu și alte taxe, pe câtă vreme Ministerul Muncii este cel care are atât un corp de colectare, cât și un corp de control care merge până la executare silită.

În acest sens, vă propun ca alin. 4 să sune în felul următor: "Colectarea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate, precum și a altor fonduri, în perioada prevăzută la alin. 2, se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin direcțiile teritoriale de specialitate și se evidențiază într-un cont separat".

Totodată, vă rugăm să eliminăm ultima mențiune, și anume: "Din totalitatea fondurilor colectate, 80% vor fi administrare de către Ministerul Sănătății și 20% se vor constitui într-un fond de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate".

Vă propun această eliminare și ca urmare a înțelegerii care a avut loc la nivelul primului ministru, dar nu acesta este argumentul, ci argumentul este că acest 20% pe care ni-l creăm pentru Casele de asigurări de sănătate este, după părerea mea, total insuficient, adică în luna ianuarie se va intra cu o rezervă de 20% și din 2, din 3 ianuarie 1999 vor veni, practic, plățile, în urma serviciilor medicale. Acest fond s-ar putea să fie complet insuficient. Or, tot ceea ce am prevăzut noi prin dispoziție tranzitorie să meargă în '98 în mod benefic pentru sănătate, dar nu pentru asigurările de sănătate.

Deci să lăsăm acest lucru să fie hotărât, proporțiile și destinația banilor să fie o decizie luată prin hotărâre de Guvern.Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Guvernul?

Domnul Mihai Șeitan:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Am dori din partea Guvernului să susținem punctul de vedere al doamnei deputat Smaranda Dobrescu în legătură cu problema colectării contribuțiilor de asigurări de sănătate. De altfel...

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog să vă apropiați mai mult microfonul. De aici nu se aude.

Domnul Mihai Șeitan:

Mulțumesc.

De altfel, din punctul de vedere comun transmis de Guvern am propus ca această colectare să fie făcută în mod unitar pe economie pentru toate asigurările sociale, atât pentru sănătate, cât și pentru celelalte tipuri de asigurări, pensii, inclusiv șomajul, într-o singură instituție, care poate să fie Ministerul Muncii și Protecției Sociale, până la înființarea Casei Autonome a Pensiilor, motivul fiind printre altele experiența și structura organizatorică și teritorială a acestui minister și al Casei de Pensii, care urmează să fie înființată și, în ultimă instanță, cheltuiala administrativă mult mai mică pentru această activitate care consumă suficient de mult.

De asemenea, pentru partea ultimă a acestui punct, considerăm că această împărțire a fondurilor colectate în perioada de tranziție ar putea fi reglementată printr-o hotărâre de Guvern, care să facă o împărțire în funcție de necesitățile celor două sisteme - unul în devenire și unul existent.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Berciu.

Aveți cuvântul domnule președinte.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu articolul acesta foarte important și în legătură cu alin. 4, de fapt, care este în dezbatere, comisiile reunite s-au orientat pentru colectarea de către Ministerul Finanțelor, ținând cont de structura Ministerului Finanțelor, ținând cont de seriozitatea de care au dat dovadă întodeauna, ținând cont de faptul că marea majoritate a banilor care vor curge spre casele de asigurări de sănătate tranzitează prin Ministerul Finanțelor.

E normal ca dânșii, prin structurile care merg până la nivel dde comune să colecteze acești bani. Deci, din acest punct de vedere, eu am impresia că e mai mult decât convingător faptul că Ministerul Finanțelor este abilitat și e normal ca el să facă acest efort.

Într-o discuție pe care am avut-o cu domnul ministru, secretar de stat Gorcea, am ajuns la înțelegerea că un comision va reveni Ministerului Finanțelor. Acest lucru e realizabil.

În legătură cu existența sau necesitatea alcătuirii unui fond de rezervă de 20%, la 1 ianuarie 1999, vă rog să mă înțelegeți că acest sistem al caselor de asigurări de sănătate nu poate să funcționeze fără un fond de pornire. Prin urmare, noi am reținut acest procent care mi se pare destul de mic, dar totuși absolut necesar pentru introducerea sistemului, pentru că dacă nu, această lege e pur și simplu făcută inutil și nu va putea fi pus în practică întregul sistem de funcționare a asigurărilor de sănătate, așa cum îl credem noi de cuviință.

Cu Ministerul Sănătății am convenit că acest lucru e realizabil, reținând 80% din încasările în perioada de tranzitare 1998, pentru funcționarea Ministerului Sănătății.

V-aș ruga foarte mult să luați în considerare aceste cereri ale celor două comisii și să votați pentru acest pct. 4, ca și pentru întreg articolul, de fapt, foarte disputat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, comisia susține păstrarea textului.

Domnul deputat Gaspar. Și inițiatorul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art. 88 alin. 1, deci fost art. 109 în textul inițial al Senatului, propun ca din finalul textului să se elimine cuvântul "prevederi", întrucât el se regăsește la început și repetarea lui nu-și găsește nici un fel de rațiune. De altfel, chiar strică textul. Și atunci, alin. 1 ar urma să aibă următoarea redactare:"Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1998, cu excepția prevederilor referitoare la funcționarea Caselor de Asigurări Sociale de Sănătate, ca instituții publice autonome, care intră în vigoare la 1 ianuarie 1990".

Domnul Vasile Lupu:

Comisia acceptă.

Doamnelor și domnilor,

Din partea Guvernului se mai dorește o intervenție. Din partea Ministerului Finanțelor.

Doamna Elena Badea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să subliniez că problema colectării fondurilor, contribuțiilor pentru sănătate, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a constituit obiectul unei note semnate de cele trei ministere, notă care a fost însușită de Guvern.

Deci, Ministerul Finanțelor vă propune să fiți de acord cu formularea care s-a propus aici, respectiv colectarea contribuțiilor să se facă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Argumentele au fost pentru această măsură, au fost subliniate reducerea cheltuielilor de administrare - Ministerul Muncii având deja organismele create în teritoriu. De pe altă parte, Ministerul Finanțelor. În atribuțiile Ministerului Finanțelor intră colectarea taxelor și impozitelor ce revin bugetului statului.

În concluzie, vă propun să fiți de acord cu această formulare, ca contribuțiile să fie colectate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, punct de vedere însușit și de către Guvern.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Supun votului... Domnul Costel Păunescu.

Domnul Costel Păunescu:

O chestiune de redactare. Eu sugerez să se rămână la redactarea inițială a comisiei, mă refer la cuvântul "prevederi", care s-a eliminat din rândul 4, de la alin.1. Motivul este de ordin gramatical, această propoziție atributivă, care finalizează textul "care intră în vigoare...", ar avea ca determinat pe "instituții publice", or, nu instituțiile publice "intră în vigoare la 1 ianuarie", ci prevederile. Deci, reluarea cuvântului "prevederi" este foarte justificată și trebuie să rămână așa cum a fost în textul inițial.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc..

Domnule președinte, mai sunt obiecțiuni ale comisiei? Nu mai sunt.

Vă rog, doamnă. Doamna deputat Daniela Bartoș are cuvântul.

Doamna Daniela Bartoș:

Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte,

Din partea comisiei considerăm și ne susținem punctul de vedere ca aceste fonduri pentru asigurările de sănătate să fie colectate de Ministerul de Finanțe prin structurile pe care le au deja formate pentru colectarea taxelor, considerând că în acest fel vor putea fi mai ușor colectate de la populație. Așa că vă rugăm să votați așa cum este formulat la propunerea comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră textul comisiei pentru art.88, cu amendamentul domnului deputat Gaspar pentru alin.1, acceptat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă? Împotrivă, domnule secretar, vă rog numărați! 9 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, textul a fost adoptat.

Poz.122 din raport...

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Mai sunt încă 3 alineate. Ați pus la vot numai alin.1; pe pag.41 mai sunt 3 alineate.

Domnul Vasile Lupu:

Am supus textul integral, n-au fost comentarii la celelalte alineate.

Poz.122, art.110 devine art.89, într-o reformulare, care sună astfel: "Rețelele sanitare aparținând altor ministere își vor adapta funcționarea la prevederile prezentei legi".

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.111 de la poz.123 devine art.90, cu două alineate în textul comisiei. Comentarii din sală? Poftiți! Domnul deputat Márton Árpad.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Onorată comisie,

Și eu cred că toți cetățenii țării trebuie să aibă o contribuție pentru asigurarea de sănătate. Tocmai din această cauză intervin, la alin.3, pct.d) unde dumneavoastră propuneți "4% din venitul agricol anual impozabil realizat de către persoane fizice...". În primul rând, nici până mai ieri, așa ceva - venit agricol impozabil nu a existat. A existat un impozit, așa-zis pe venit agricol, impozitul era cuantificat printr-o sumă fixă legată de număr de hectare pe care le deține agricultorul și în funcție de ce cultivă pe aceste hectare. Deci, nicăieri nu apare cuantificat care este acest venit agricol impozabil ci era doar un impozit. Mai mult, începând din a doua jumătate a anului, după cum știu, nici măcar acest impozit nu se va plăti. Vă întreb atunci, cum procedați să colectați acest 4%, din ce? Dacă rămâne textul așa.

Eu cred că trebuie să găsiți un text cu ajutorul economiștilor. Eu vă propun un text, poate nu tocmai nimerit, eventual, pe care-l putem vota și până la mediere să găsiți soluția ideală pentru a realiza ceea ce se dorește.

Deci, pct.d) ar suna astfel: "4% din profitul realizat din venitul agricol de către persoane fizice etc."

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Comisia?

Domnul Ion Berciu:

În legătură cu acest punct, într-adevăr, foarte delicat, pentru că nu avem încă o precizare clară ce se va întâmpla cu impozitul pe venitul agricol, vreau să vă spun că totuși acea declarație de venit va fi instituită și 4% din venitul agricol, am spus impozabil, când am alcătuit acest raport și și la ora actuală putem să spunem impozabil, pentru că nu este încă șters acest impozit pe venitul agricol; putem să dăm o altă formulare "4% din venitul agricol declarat", pentru că tot va exista o declarație de venit agricol. Nu se poate să funcționeze în alt mod situația din agricultură. Nu știu, finanțiștii cam ce părere ar avea de această exprimare, pe care am emis-o la ora actuală - "4% din venitul agricol declarat".

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Un venit înseamnă toate intrările realizate dintr-o activitate. La un moment dat, un agricultor poate să aibă un venit destul de mare dar să realizeze un profit zero sau negativ și îl vom obliga totuși să plătească o sumă de. Ca atare, va fi defavorizat. Venitul impozabil se realizează deducând anumite lucruri, cheltuieli, prin realizarea acelui venit, după cunoștințele mele.

Deci, dacă este venitul declarat, și eu m-am gândit la aceasta, este o sumă destul de mare, fără a scădea cheltuielile realizate de agricultor pentru a avea acest venit și îl vom pune în imposibilitatea de a-și plăti această obligație.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Din partea Ministerului de Finanțe, aveți cuvântul, doamnă!

Doamna Elena Badea:

Doamnelor și domnilor,

Propun ca ...

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, cât mai aproape de microfon!

Doamna Elena Badea:

Propun ca baza de impozitare să rămână venitul impozabil, întrucât venitul agricol anual este supus impozituluii, fiindcă toate contribuțiile se plătesc la venitul realizat și nu putem să admitem ca baza de stabilire a contribuției să fie profitul realizat de către agricultori.

Deci, propun să rămână venitul agricol supus impozitului anual.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deocamdată, veniturile realizate în agricultură sunt stabilite într-un mod paușal, deci la cantitatea de teren pe care un țăran se consideră că obține un anumit venit. Și la acesta se calculează impozitul.

Eu cred că până când legea impozitului global pe venit nu funcționează măcar 3 ani de zile, ca să vedem care este relația, modul în care țăranii produc și reușim să vedem care este cu adevărat producția lor, noi nu putem să punem la plată această categorie socială prin această lege.

Deci, propunerea este ca, cel puțin în prima fază, să fiu foarte clar, până nu funcționează legea impozitului global 3 ani de zile, să nu plătească țăranii această taxă de asigurare.

Aceasta este propunerea pe care o fac eu.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Domnule deputat Mitrea,

Îmi pare foarte bine că veniți aici cu o asemenea teză extrem de populistă, să nu plătească țăranii. Dumneavoastră ați introdus impozitul agricol la țărani. Mi se pare foarte curios că la ora actuală veniți cu o asemenea teză. Noi considerăm că pentru asigurarea de sănătate nu putem, chiar în modul acesta, să creăm o categorie extraordinar de largă care să fie scutită de plata asigurărilor de sănătate. Cine va mai plăti în România, atunci? Vă rog să mă credeți că e nevoie de un fond care, totuși, ați văzut prea bine, și pensionarii, și șomerii ș.a.m.d., fără îndoială, indirect, dar se plătește și din partea lor. Și-atunci, nici chiar în modul acesta noi, Convenția Democrată, măcar... și celelalte partide din coaliție vor merge pentru ștergerea impozitului agricol, dar asigurările de sănătate le considerăm, totuși, destul de normal a fi plătite.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, deci, comisia... Da, poftiți, domnule Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnilor colegi,

Suntem în principiu de acord cu multe dintre observațiile făcute aici de domnul deputat Márton Árpád și de colegul Mitrea, dar vreau să vă spunem că am încercat să introducem aceste prevederi în lege tocmai pentru a putea asigura un suport financiar, fără de care nu am putea să depășim situația de acum.

Revenind la acest punct d), eu v-aș face propunerea, ca text, chiar dacă nu este propunerea comisiei, dar poate unul acceptat și care, într-un fel, să fie în final agreat și de colegii care au formulat obiecții, deci lit.d) să sune așa: "4% din venitul agricol impozabil anual declarat de către persoane fizice..." și textul curge mai departe.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Mitrea. Urmează domnul Iuliu Vida.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte Berciu,

Eu resping afirmația dumneavoastră că propunerea este populistă, iar faptul că plătesc șomerii și pensionarii și că acesta este un motiv pentru care trebuie să plătească și țăranii, dacă vreți punctul meu de vedere personal, n-ar trebui să plătească nici pensionarii, nici șomerii, mai ales că modul în care se propune, în prima fază... și sunt de acord cu domnul Márton, nu trebuie să mai repet, sunt de acord cu ce a spus domnul deputat Márton, cred că acest lucru putea fi făcut direct de la fondul de pensii, de exemplu, 4%, și nu mai se crea o diminuare a valorii nete a pensiei, în timp, pentru că sunt 4% care se iau la început, 4% se dau la următoarea indexare, 4% dintr-o sumă mai mare, deci valoarea netă a pensiei se pierde. Și se putea prevede ca să meargă direct de la fondul de pensii, la șomeri să meragă direct de la fondul de șomaj, sunt metode care se folosesc în multe țări. Și astfel nu se diminua, de fapt, valoarea pe care o primea în mână fiecare șomer sau pensionar. Deci, dacă mă întrebați pe mine, cred că nici unul n-ar trebui să plătească direct, s-ar putea plăti direct din fonduri, dar n-am vrut să intervin la această discuție, că au intervenit alții.

Propunerea dumneavoastră nu cred că este acceptabilă, pentru că este aproape același lucru, deci țăranul declară și dacă nu declară ceea ce consideră fiscul că a produs, el intră în alte probleme, iar la ora actuală noi nu avem o cultură economico-financiară la această pătură socială de la care să ne putem aștepta să știe cum să-și facă aceste declarații și vor intra în alte tipuri de încurcături. Deci, chiar dacă în Germania sau Franța se folosesc aceste metode, nu cred că noi avem infrastructura educațională și chiar cea financiară ca să punem în practică așa ceva și eu rămân la propunerea să nu plătească țăranul, în perioada actuală.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul Iuliu Vida, vă rog, urmează.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Principiul de bază pentru modalitatea de contribuție la fondul de asigurare de sănătate, este principiul contribuției în funcție de veniturile realizate. Acest principiu trebuie, în mod consecvent, aplicat la toate categoriile care intră în sfera prevederilor acestei legi, cu obligativitatea de a contribui la fondul de asigurare pentru sănătate.

Cu privire la problemele discutate referitoare la categoria de agricultori, persoane fizice, vreau să fac o precizare. Legea prin care s-a stabilit impozitul pe venitul agricol, datorită faptului că în agricultură relațiile de proprietate nu au fost clarificate, situația juridică a terenurilor nu a fost clarificată și în aceste condiții vechiul guvern a avut o singură alternativă pentru modalitatea de stabilire a impozitului pe venitul agricol și anume a stabilit un venit normat, raportat la un hectar de teren. Deci, această modalitate s-a aplicat pentru impozitul pe venitul agricol, deci s-a pornit de la un cuantum de venit care nu s-a stabilit în funcție de realizările efective, diferențiate de la un producător la altul, ci în funcție de veniturile normate stabilite prin lege. În această situație și pornind de la considerentele pe care le-au invocat și antevorbitorii, la noi încă cultura și posibilitățile agricultorilor nu permit a face o declarație la organele fiscale pentru stabilirea bazei de calcul, respectiv a venitului față de care se calculează impozitul.

În condițiile concrete create, unica modalitate și soluție pentru a stabili contribuția țăranului la fondul de asigurare pentru sănătate este aceea a venitului impozabil. Și dacă această obligativitate este suspendată pe o perioadă limitată, se pot calcula aceste venituri în funcție de prevederile legii prin care s-a stabilit obligațiunea impozitului de venitul agricol.

În concluzie, susțin ca unică modalitate posibilă de aplicare prevederile din raportul comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc! Domnul Iliescu. Urmează domnul Buzatu și vă rog să punem capăt listei vorbitorilor. Da, și Guvernul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu insist asupra formulării date acestei litere d) și aceasta pentru că, personal, nu pot accepta să avem 23 de milioane de asigurați și numai 5 milioane plătitori de cotizație. Personal resping cu fermitate punctul de vedere al unor colegi care vin și tot susțin argumentele unor categorii sociale defavorizate, plasând întreaga responsabilitate, întregul efort financiar numai pe cârca salariaților. Este un lucru inacceptabil, motiv pentru care vă rog și insist asupra menținerii acestei litere d) în formularea pe care v-am propus-o mai devreme.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și eu vă rog și insist să fie eliminată litera d), întrucât în acest articol se reglementează contribuția pentru constituirea fondului inițial. Întrucât Guvernul a ajuns la concluzia că trebuie anulat acest impozit pe venitul agricol deoarece nu se poate plăti, întrucât deținătorii de teren agricol nu au resurse financiare în acest moment pentru a plăti măcar acest impozit, nu văd de unde ar găsi resursele financiare pentru a plăti și alte contribuții.

Deci, constituirea fondului inițial se va face, așa cum s-a stipulat în această lege, din contribuțiile respective și dintr-o contribuție de la bugetul de stat, pentru că acest sistem nu e un sistem pur, după cum ați văzut în sistemul legii acesteia, e un sistem mixt bazat pe contribuții individuale și contribuție de la bugetul statului.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Viorica Afrăsinei a solicitat cuvântul; s-a răzgândit?

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte!

Eu nu am decât o foarte scurtă completare. Doresc să vin în sprijinul propunerii făcute de domnul deputat Mitrea și vreau să rog colegii înainte de a-și da votul, să analizeze faptul că două treimi din localitățile țării, nu dispun de medici, este un fapt real, țăranii nu dispun de posibilitatea de a beneficia de serviciile de sănătate în mod curent și în mod firesc. Iată de ce, pentru perioada până când și localitățile țării vor putea să asigure, într-adevăr, serviciile de sănătate la cerințele evidente ale cetățenilor, consider că mai este încă cale lungă și până atunci, mă gândesc că este justificată propunerea făcută de domnul Mitrea, cu atât mai mult cu cât, evident, în sistemul bugetar numărul medicilor a fost redus, deci s-a creat o posibilitate și mai mică de a dispune de servicii de sănătate oamenii din orașe și nu mai ales cei din localitățile rurale.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc! Aveți cuvântul, domnule deputat. Vă rog să vă prezentați!

Domnul Iuliu Liviu Dragoș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să fiu perfect de acord cu domnul Mitrea că propunerea dumnealui nu este populistă. De asemenea, să fiu de acord cu doamna deputat. Deci, consider că propunerea dânșilor nu este populistă, dar prin scutirea țăranilor de plata asigurărilor pentru sănătate, este evident că fondul pentru asigurările de sănătate va scădea cu un procent semnificativ, în consecință va scădea numărul de contracte sau posibilitatea de-a încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, care sunt medicii, și vreau să vă spun, cu experiența celui care a fost medic la țară cel puțin 10 ani, că primii sacrificați vor fi tocmai țăranii. Scăzând fondurile, scăzând suma disponibilă pentru încheierea de contracte, medicii vor încheia contracte pentru spitale, pentru orașe și abia în ultimul rând la țară.

Deci, propunerea domnului Mitrea nu este populistă, este de-a dreptul împotriva intereselor reale ale țăranilor.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Care e propunerea?

Domnul Liviu Iuliu Dragoș:

Propun să vă rog să votați formula propusă de Comisia de sănătate.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Doamnelor și domnilor,

A trebuit să intervin pentru că domnul Mitrea a spus că este de acord cu mine și pe urmă a spus că țăranii să nu plătească nimic. Or, eu așa ceva n-am susținut de la acest microfon, cred că vă aduceți aminte. Tocmai din acea cauză am intervenit la acest microfon, pentru că trebuie să știți că în momentul în care această lege va funcționa, atunci medicul care intră în legătură cu o persoană dintre aceștia la care se referă lit.d), va fi în următoarea situație. Dacă persoana respectivă consideră că ea nu trebuie să plătească nimic, pentru că nu plătește impozit, ca atare nu-i este impus nici acest procent de 4%, atunci el nu este o persoană care intră sub incidența acestei legi. Deci, medicul nu va putea să ia bani de pe urma consultației acestei persoane de la casa de asigurări sociale. Ei bine, în această ipostază, medicul va avea de ales: lucrează pe gratis sau nu dă consultații acestei persoane. Și în momentul în care vor fi sute sau majoritatea locuitorilor unui sat, îl puneți în imposibilitatea pe medicul respectiv, din satul respectiv, să-și ia salariul.

Iar referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, puneți în aceeași situație pe toți medicii din spitale la care se aduc asemenea persoane, care nu și-au plătit, conform acestei legi, obligațiile, ca atare, nu cad sub incidența acestei legi.

Eu cred că, dacă cele spuse de domnul Vida vor fi explicitate în normele eliberate de Ministerul Sănătții în acest domeniu și vor fi făcute publice, ca toată lumea să știe că va trebui să plătească, chiar dacă nu plătește impozit, deocamdată, conform acelei explicații date de domnul Vida, și inclusiv cuantumul pe care trebuie să-l plătească aceste persoane va fi adus la cunoștința acestor persoane, atunci sunt de acord cu menținerea acestui articol. Deci, cu rugămintea ca normele de aplicare a legii să specifice clar această situație.

Vă mulțumesc. Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. Domnul Păunescu.

Domnul Costel Păunescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că veți fi de acord cu mine că discuția aceasta, care s-a lungit puțin, a pornit de la ceea ce părea o anomalie. Se vorbește de venit agricol anual impozabil și în momentul de față impozitul agricol este suspendat. Vă rog să aveți în vedere că această lege, ca și multe alte legi, se va derula, prin efectele ei, pe parcursul următorilor 10-15-20 sau poate 25 de ani. Povestea cu impozitul agricol suspendat este valabilă până în anul 2000. Deci, pentru o perioadă foarte scurtă, de aceea nu trebuie să se pună în discuție principiul general al acestei legi. De aceea, susțin punctul de vedere al Ministerului de Finanțe, reluat și de domnul deputat Vida, așa cum este formulat în raport. Nu este nevoie de declarație și cineva a spus foarte corect că țărănimea noastră nu este la nivelul de cultură în care să poată face o declarație competentă de venit; pe de altă parte, foarte corect a susținut un coleg al nostru că nu se poate pune numai în cârca salariaților bugetari susținerea asigurărilor de sănătate. Să ne gândim că există milioane de țărani care, totuși, realizează un venit, realizează un venit echivalent cu al bugetarilor și de aceea este normal, chiar dacă impozitul este suspendat până în anul 2000, cel puțin ca modalitate de calcul soluția este cea din textul Raportului și este normal să contribuie și țărănimea la acest fond al asigurărilor de sănătate.

De aceea, repet, susțin punctul de vedere al reprezentantului Ministerului de Finanțe și al domnului deputat Vida.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Jean Decuseară:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema care o dezbatem acum are două aspecte, două fațete dacă vreți. Este o fațetă de principiu și este o fațetă în ceea ce privește tehnologia, o activitate strict profesională.

Noi, acum, câteva articole înainte, am abilitat Ministerul de Finanțe să se ocupe cu colectarea acestor contribuții. Ministerul de Finanțe s-a ocupat și până acuma cu stabilirea și colectarea impozitelor. Prin reducerea activității de impozare a țăranilor, noi nu am redus schemele de funcționare de activitate ale Ministerului de Finanțe, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă este vorba de 4%, 7%, 9% sau 12% Ministerul de Finanțe își stabilește oricum aceste venituri impozabile. Deci nu este absolut nici un fel de problemă pentru a se stabili cei 4% care înseamnă contribuția pentru sănătate a țăranilor.

Intervine în același timp problema de principiu. Este normal, este necesar și este și momentul ca această societate, totuși, să-și asaneze o sumă întreagă de aspecte strict negative care au măcinat-o, dacă vreți. Noi nu mai putem să avem categorie de întreținuți ai țării. Este o situație care nu mai poate fi tolerată efectiv, pentru că aceste categorii de întreținuți sunt folosite de fapt ca un fel de mase de manevră. Acești oameni trebuie să știe că și-au dat cota lor, își au demnitatea cu care pot să-și ceară serviciile de care au nevoie.

Nu putem, în continuare, să cerem unora și să muncească pentru alții. Așa cum am acceptat, și este normal ca fiecare minut, fiecare oră de activitate a țăranilor trebuie să fie evaluată și plătită corect, în același mod trebuie să se trateze și activitatea medicilor și a personalului, în general, din sănătate.

În consecință, ca principiu, am stabilit că există un drept și există obligația societății de aplicare a acestui drept, ca lumea să beneficieze de asistență medicală. Este, în același mod, un drept al celor care prestează activitatea medicală să fie plătiți pentru ceea ce fac.

Este, de asemenea, o obligație ca toți cei care sunt beneficiarii prestației medicale în sine, să o plătească, evident, după posibilitățile fiecăruia. Am acceptat ca cei care câștigă mult, să dea mult, dar trebuie să acceptăm ca cei care câștigă puțin, să dea puțin, atât de puțin cât pot ei să dea, dar trebuie să-și dea cota ca atare. Restul nu este decât, dacă vreți, un fel de activitate strict electorală și, în continuare, este o înjosire a unor anumite categorii de oameni.

Noi nu avem nevoie nici de întreținuți, nici de pensionari suplimentari ai societății. În consecință, eu zic că, așa cum a fost prevăzut de către comisie, se poate vota fără nici un fel de discuție. Doar o singură întrebare ar fi pentru reprezentanții Ministerului de Finanțe dacă consideră că este vreun impediment în stabilirea celor 4% pentru contribuția țăranilor.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Din partea Guvernului, domnul ministru Drăgulescu.

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că lucrurile care au fost spuse au fiecare câte un substrat oarecare, dar trebuie să știm și să nu ne abatem de la nici unul din principiile esențiale ale legii, principiul solidarității. Indiferent de persoană, sărac sau bogat, principiul solidarității spune că are responsabilitate în ce ce privește calitatea vieții, calitatea stării de sănătate a populației din România.

În această direcție, orice om care are un venit este obligat față de sine însuși și față de societate să contribuie, dacă dorim, într-adevăr să facem o reformă reală în sănătate și să uităm pentru totdeauna sistemul socialist în care unii plăteau pentru ceilalți.

Vă mulțumesc.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Dar asigurați servicii peste tot unde trebuie?

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul deputat Bercea, pe acest articol.

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legat de problema în discuție, în favoarea căreia pot fi aduse atât argumente pro, cât și contra, cred că este important ca noi să dispunem de unele date, elemente pentru a ne putea edifica și a ne da votul în cunoștință de cauză.

Pe această linie, apropo și de discuțiile care au avut loc până acum aici. Aș ruga conducerea Ministerului Sănătății să ne prezinte niște date în legătură cu acoperirea cu personal medical superior al localităților din mediul rural. Cu alte cuvinte, cât la sută din localitățile rurale dispun la ora actuală de personal medical calificat, în așa fel încât să poată beneficia de drepturile pe care le conferă în schimbul achitării acestei contribuții Legea privind asigurările sociale de sănătate.

Și aș vrea să mai spun, pentru gândirea noastră în perspectivă, că deocamdată, noi..., sigur, nu neg că sunt o serie întreagă de argumente în acest sens, am conceput contribuția pentru constituirea acestui fond, ghidându-ne după principii care sunt caracteristice impozitelor, adică o contribuție proporțională cu venitul pe care-l realizezi.

Vreau să vă spun că în materie de asigurări problemele și contribuția se fundamentează pe baza unor calcule care sunt puțin diferite, în sensul că se poate, matematic, demonstra că unul care plătește o contribuție mai mică, să beneficieze de servicii de o valoare mult mai mare decât unul care plătește o contribuție mai mare ș.a.m.d.

Deci, lucrurile, până la urmă, vor trebui aranjate, luând în considerare alte criterii și chiar domnul ministru al sănătății spunea mai înainte aici că trebuie să ne îndepărtăm de principiile care erau caracteristice societății socialiste și să plecăm de la faptul că fiecare trebuie să contribuie pentru a-și realiza această protecție prin acordarea acestor servicii.

Deci, observați și dumneavoastră că suntem într-un punct cu discuțiile când trebuie să îl depășim, dar această depășire trebuie să o facem și pe bază de cunoaștere pentru a ști și noi ce și cum.

Oricum, după părerea mea, într-o anumită perspectivă, această lege trebuie să sufere niște corective pentru a putea fi vorba, realmente, de o asigurare, unde este vorba de risc, de riscul de îmbolnăvire și care își are și el legile lui proprii în ceea ce privește stabilirea contribuției fiecărei persoane cuprinsă în acest sistem.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Dintre membrii comisiei, doamna doctor Petrovici.

Doamna Silvia Petrovici:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Doamnelor deputate,

Aș vrea să vă spun următorul lucru. S-a emis aici ideea că nu există medici la țară și că ar fi o penurie de cadre medicale în mediul rural. Poate că așa este, dar nu vă întrebați de ce este acest lucru? Posibilitatea creării acestui sistem de asigurare va aduce cât mai mulți medici, aceștia vor fi plătiți și această plată va fi în raport cu profesionalismul lor și cu munca lor. Deci, această creare de sistem de asigurare va aduce cât mai mult personal medical.

De ce emiteți toate aceste variante populiste? Care este scopul acestor discuții? Scopul acestei legi este acela de a crea un raport cât mai normal între medic, între cadrul medical și pacient. Fiți siguri că, în momentul când aceste asigurări de sănătate vor funcționa, vor fi cât mai mulți medici la țară, aceștia vor fi cât mai bine plătiți, iar bolnavul va fi cât mai mulțumit. Și fiți siguri, de asemenea, că prin conștientizarea țăranului de a se înscrie la aceste case de asigurări, și va fi dorința acestuia de a fi asistat medical cât mai bine, sistemul de sănătate și viața acestora va fi cât mai bună.

Deci, vă rog insistent, în final, să votați pentru acest lucru.

Fiți de acord cu comisia!

Vă mulțumesc foarte mult.

(Domnul deputat Dumitru Buzatu dorește să vină la tribună pentru o intervenție).

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Buzatu ați avut mai multe intervenții. Stăm de trei sferturi de oră aproape o oră la acest articol.

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Este ultima.

Domnul Vasile Lupu:

Ultima am anunțat-o de două ori la dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, vă rog să sistăm aici discuțiile.

Domnul George Șerban (din bancă):

Depinde de ce vorbește, dacă iar vorbește ce nu trebuie...

Domnul Vasile Lupu:

Dacă veniți cu aceleași argumente, este de prisos să mai interveniți.

Domnul Dumitru Buzatu (venind spre microfon):

Nu, nu cu aceleași, vin cu altele. Un minut, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Și lăsați că s-a demonstrat că această legătură dintre asigurați și cel care prestează, prin contribuția plătită, este foarte bună. Așa, țăranul nu va mai pune cocoșul în traistă când merge la medic dacă plătește cota de asigurări sociale.

Din sală:

Va pune și găina. (Rumoare.)

Domnul Vasile Lupu:

Haideți, domnule deputat, dar scurt vă rog, foarte scurt.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

De ce, în ultimă instanță, votând ceea ce s-a propus aici, vom face ca singurii care plătesc, care vor scoate efectiv bani din buzunar să fie țăranii, pentru că celorlalți, dacă ne uităm în sistemul acesta de contribuții, tuturor li se deduce din impozit, din CAS etc. Deci, aceștia vor scoate banii din buzunar. Aceasta este. Să recunoaștem și gata.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Ministerul Sănătății răspunde la întrebarea domnului deputat Bercea.

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să precizez lucrurile foarte exact. La ora actuală sunt în jur de 1300 de dispensare medicale rurale fără medici. De ce? Și aici sunt două aspecte foarte clare. Cum pot să ajungă acești medici la țară? Pot să ajungă prin sistemul vechi sau cel actual, centralizat, printr-o obligativitate care nu mai poate fi impusă în condițiile României de astăzi, iar faptul că acești medici nu stau la țară, este prin faptul că sistemul este subfinanțat. De ce este subfinanțat sistemul? Fiindcă, indiferent în ce țară suntem, sistemul de bugetare doar de la bugetul statului nu va realiza niciodată o finanțare corectă a sănătății, a sistemului de sănătate, iar în ceea ce privește sistemul viitor, medicii de la țară se vor localiza și vor sta la țară, îndeplinindu-și activitatea medicală dacă sunt finanțați corespunzător. Această finanțare se va face prin contractul între Casele de asigurări sociale de sănătate și medic. Dacă Casele de asigurări sociale de sănătate sunt subfinanțate, sistemul va da faliment.

Deci, încă o dată, principiul solidarității, fiecare trebuie să contribuie în funcție de venit la asigurările sociale de sănătate. Orice exceptare de la finanțarea Caselor de asigurări sociale de sănătate, va duce la colapsul acestui sistem și la degradarea sistemului de sănătate din România. Și încă o dată fac apel, am spus în repetate rânduri de la această tribună, că asistența medicală și sistemul de sănătate nu au culoare politică. Deci, lupta politică în ceea ce privește calitatea actului medical ar trebui să nu existe.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, supun plenului Camerei Deputaților propunerea de a sista discuțiile aici și să trecem la vot.

Cine este pentru sistarea discuțiilor? Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi am sistat discuțiile. (Se adresează domnului deputat Buzatu.)

Domnule deputat, am votat, am consumat o oră pe acest articol, nu putem merge mai departe.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Doar un drept la replică.

Domnul Vasile Lupu:

Un drept la replică? V-a pomenit cineva numele? V-a calomniat, v-a insultat? În aceste condiții se dă dreptul la replică.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Dar din contextul discuției s-a înțeles că face referire la vorbitor.

Domnul Vasile Lupu:

Ați fost nominalizată? Nu. Atunci, vă rog luați loc!

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră, regulamentar, textul comisiei.

Mai întâi eliminarea lit.d) din art.90. Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a lit.d) a art.90.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 41 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Insuficient.

Supun votului dumneavoastră art.90 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 32 abțineri.

Textul a fost adoptat.

Doamnelor și domnilor,

Următoarea poziție din raport 124 art.91 care sună astfel ca text nou: "În teritoriile neacoperite cu medici, pentru asigurarea serviciilor medicale, comisiile locale pot acorda stimulente în natură și în bani". Dacă sunt comentarii? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Nicolae-Florin Tudose:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Bănuiesc că aici este vorba de consiliile locale și nu de comisii.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, vă rog vorbiți numai la microfon. Noi vă vedem.

Domnul Nicolae-Florin Tudose:

Bănuiesc că în acest articol este vorba de consiliile locale și nu de comisiile locale.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia? Doamna doctor Petrovici.

Doamna Silvia Petrovici:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Iată că acest următor articol aduce în plus și răspunde cumva celor care au pus problema lipsei medicilor la țară. Iată că prin stimulentele acestea, și ele sunt extrem de bine venite, se rezolvă și acest lucru și sper că doamna deputat Afrăsinei, de data aceasta, este de acord.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Vă asigur că nu se va rezolva. Vom trăi și vom vedea.

Doamna Silvia Petrovici:

Chiar dacă am pomenit numele, am pomenit la modul benefic, la modul bun. Nu știu cine se teme de faptul că medicii pot să aibă și venituri normale, firești și nu știu cine se teme de faptul... și este împotriva restabilirii demnității medicului.

Restabilirea demnității medicului va crea restabilirea demnității raportului medic-bolnav. Și așa cum a spus și domnul ministru în repetate rânduri, acest sistem care are la bază solidaritatea și este un lucru extrem de important, este, de fapt, o subvenționare încrucișată de la tânăr la bătrân, de la bogat la sărac, de la sănătos la omul bolnav. Nu știu care este problema și cui folosește acest lucru. Nu folosește decât societății românești.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toate că îmi dau seama că unora le face o reală neplăcere să mă mai vadă pe aici, mă văd obligat totuși să propun eliminarea acestui articol, întrucât, într-un mod ocolit, se propune pe de o parte modificarea Legii administrației publice locale, dându-se noi competențe consiliilor locale în acest domeniu, iar, pe de altă parte, nu se spune nimic în articolul respectiv, pentru că nu spune de unde vor lua, cum vor justifica chestiunile acestea, cuantumurile acestor stimulente etc.

Domnul Nicolae-Florin Tudose (din bancă):

De la PDSR.

Domnul Dumitru Buzatu:

E cineva care strigă tare din sală că de la PDSR. Nu știu dacă au, poate să caute la ceilalți care sunt acuma...

Domnul Nicolae-Florin Tudose (din bancă):

De la PDSR-iști se ia.

Domnul Dumitru Buzatu:

Deci, eu vă propun eliminarea, întrucât nu există nici o bază, să zicem, legală pentru acordarea acestor stimulente, iar pe de altă parte se încearcă să se inducă noi modificări ale Legii administrației publice locale printr-o lege care nu are nici o legătură cu acest lucru.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Comisia?

Domnul Ion Berciu:

Comisia consideră că trebuie să mențină acest punct, pentru că, într-adevăr, comunitatea țărănească trebuie să se ridice la un nivel de conștientizare și să considere că acest medic care va lucra în comunitatea respectivă și le va acorda servicii medicale merită să fie răsplătit. Și atunci există tot un element al economiei de piață și din acest punct de vedere. Va să zică oferta comunității pentru cel care furnizează servicii medicale și dacă pentru profesori, pentru ingineri agronomi există posibilități de a li se acorda anumite suprafețe, atunci de ce să nu existe și pentru medicul respectiv? Comunitatea are nevoie de medic. Nu mai interveniți în sensul acesta, că nu există baremuri, că nu există, știu ce legalități sunt din punctul acesta de vedere.

Gândiți-vă că o comunitate are inteligența și cumpătarea de a stabili niște norme normale, care țin de acordarea unui spațiu de locuit confortabil, modern, corect pentru medicul care vine să lucreze în comunitatea respectivă, anumite facilități care i se fac medicului respectiv ca să rămână în comunitatea respectivă. Și numai în modul acesta vom avea medici în cele 1300 de circumscripții rurale, unde, la ora actuală, nu există.

Deci, lăsați să existe această pulsație între comunitate și între medicul care vine spre comunitate!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Bercea.

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Fac parte din categoria celor care apreciez că cel puțin, până la ora actuală, medicii în România nu s-au bucurat de o răsplată pe măsura importanței activității pe care o desfășoară. Ca atare, apreciez preocuparea pentru a se găsi o modalitate suplimentară de a stimula medicii, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea activității lor în localități rurale.

Ceea ce consider eu însă că trebuie precizat, inclusiv prin modul în care este formulat acest articol, să se precizeze care este sursa din care Consiliile locale pot acorda aceste stimulente în natură și în bani, pentru că altfel este foarte posibil ca acest articol să devină literă moartă, pentru că o să ridice fiecare din umeri, de unde, când și cum? Este absolut necesar, după părerea mea, dacă vrem să rezolvăm problema, dacă vrem doar să spunem că ne-am gândit la ceva și o lăsăm în coadă de pește, atunci o să ajungem acolo.

Deci, rugămintea mea este ca, onor comisia să vină cu o propunere concretă pe această linie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Grigoriu.

Domnul Mihai Grigoriu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Poate găsesc o soluție care să împace pe toată lumea. Domnul președinte al comisiei, domnul doctor Berciu, după părerea mea, a făcut o formulare care ar fi mai potrivită și anume: "consiliile locale (are dreptate domnul Tudose, se referea la consilii) pot acorda stimulente și facilități".

Propunerea mea este deci să se modifice textul cu sintagma "stimulente și facilități" și să dispară sintagma "în natură și în bani".

În ceea ce privește sursele de venit, găsesc că nu este cazul să se specifice aici. Eu sunt de acord cu textul comisiei modificat ca atare pentru simplul motiv că, în mod evident, consiliile vor acorda aceste stimulente și facilități pe bază de hotărâri. Iar dacă este vorba de resurse, este în funcție - dacă ar fi vorba de bani lichizi - în funcție de veniturile proprii sau dacă este vorba de facilități, în funcție de ce se întâmplă să existe în sat teren disponibil, facilități, eu știu, dacă este vorba la munte, ceva lemne pentru încălzire, o stare mai bună materială să-i creeze medicului respectiv, o casă mai bună. Deci nu se pot acum nominaliza dar existența acestei posibilități în lege, într-adevăr esențială pentru comunitate, tocmai în scopul incriminat de colegii din Opoziție, de a atrage medici la sate.

Deci, cu propunerea de modificare, care rog comisia să-și exprime punctul de vedere, vă rog să dispuneți.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat George Șerban.

Domnul Șerban George:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Sunt de acord cu propunerea domnului Grigoriu și ca să eliminăm orice suspiciune, propun să se adauge "în condițiile legii".

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Care lege?

Domnul George Șerban:

Le veți găsi și în Legea 69 și în cele ce vor veni după, Legea bugetului local. Va fi foarte bine.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu o să plece nici în Australia, dar nici în Argentina unde este atâta pământ.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Ana Gheorghe.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur, și eu aș înclina să solicit onoratei noastre comisii să fundamenteze, să cuantifice inclusiv resursele. Însă vă rog să-mi permiteți în același timp să nu fac această propunere, întrucât în presa de astăzi, în ziarul Adevărul, pe pagina a doua, cu titlul mare, a apărut următorul înscris: "O lege așteptată de toți românii, bolnavi sau sănătoși, a trecut de Camera Deputaților". Legea, deja este votată. Noi dacă venim acum să propunem să o discutăm mâine, infirmăm ceea ce acest ziar deja a scris.

Domnul George Șerban (din bancă):

Ne luăm după ziare?

Domnul Gheorghe Ana:

Pe de altă parte, vreau să fiu înțeles foarte corect. Am pledat de la acest microfon în nenumărate rânduri pentru un statut de înaltă ținută al medicilor și al cadrelor didactice și în general al tuturor intelectualilor din România, care, așa cum știți dumneavoastră, au fost considerați personal neproductiv și au fost salarizați ca atare deci pe partea remunerației și considerați ca atare.

Evident, problema medicilor de țară este o problemă care ne afectează și în prezent și ne va afecta foarte serios și în viitor. Găsirea unor forme de stimulare a atragerii lor, cel puțin în centrele de comună, evident nu ne putem gândi acum să-i trimitem și în sat, dar ar fi ideal, trebuie să ne preocupe și pe noi, dar trebuie să preocupe, în aceeași măsură, și factorii de decizie locală, respectiv autoritățile publice locale.

Evident, formularea care ne-a fost aici reiterată de un distins coleg, și care aparține președintelui comisiei, domnului deputat Berciu, pare să nu afecteze nici legea organică, Legea nr. 69 privind autoritățile publice locale, ci vine să dea o anume posibilitate, prin relativitatea conținută de sintagma "pot". Și, cu această sintagmă, și în această idee, eu cred că trebuie să fim de acord să lăsăm această înlesnire și această capacitate de decizie consiliilor locale, în acordarea unor avantaje de stimulare a profesiei de medic la țară.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Șerban, ultimul vorbitor.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze, este o intervenție foarte scurtă.

Este pentru a treia oară când aud de la această tribună și, pentru ținuta Parlamentului nostru, aș vrea să precizez că o sintagmă trebuie să aibă minimum doi termeni.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

În fond, acest text al comisiei, "consiliile locale pot acorda stimulente în natură și în bani", a prevăzut posibilitatea de acoperire scriptică a Consiliului local pentru facilitățile pe care le creează medicului. Dar, dacă lăsăm simplu, "facilități și stimulente", unde avem o determinare juridică a acestor două categorii?

Mă iertați, mă opresc aici cu observația.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a acestui text, a domnului deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu este nevoie.

Domnul Vasile Lupu:

Ați renunțat la această propunere. Vă mulțumesc.

Din partea stângă:

Supuneți corectura, întâi.

Domnul Vasile Lupu:

Corectura din sală "consilii" în loc de "comisii", e pertinentă?

Dacă, la ultimul cuvânt, comisia își păstrează textul sau acceptă amendamente?

Din banca comisiei:

Păstrează.

Domnul Vasile Lupu:

Păstrează textul, și consider că este cel mai bun.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi textul a fost aprobat.

Poz. 125.

În raport, avem un text nou, al comisiei, la inițiativa deputaților Iliescu Valentin, P.U.N.R., Bárányi Francisc, U.D.M.R., Stanca Teodor, P.N.Ț.C.D.-Civic Ecologist.

Dacă sunt comentarii la acest text? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Cu aceasta, textul legii a fost votat pe articole. Fiind vorba de o lege organică, propun ca votul final, eventual nominal, să se desfășoare la orele 15,00.

Din partea stângă:

Nu.

Domnul Vasile Lupu:

Rog liderii ... (Vociferări din partea stângă.)

Obiecțiuni?

Din partea stângă:

Acum să votăm.

Din partea dreaptă:

Dacă avem cvorum.

Domnul Vasile Lupu:

Secretarii, vă rog, verificați cvorumul.

Aduceți oamenii în sală, repede.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog, luați loc în bănci, avem de votat o lege organică, de maximă importanță pentru țară.

Colegii din sală au invocat situații obiective pentru ora 15,00 și au solicitat ca votul să se desfășoare acum.

După părerea noastră, ar fi cvorumul necesar.

Din partea stângă:

Să votăm acum cu vot nominal.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Stabilim ora 12,00 pentru vot. Suntem la limita cvorumului pentru o lege organică.

Din partea stângă:

Să punem ora 11,30.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Berciu are o propunere asupra procedurii de vot.

Domnul Ion Berciu:

Fiind o lege deosebit de importantă, propun votul nominal pentru ora 12,00. (Aplauze din partea dreaptă.)

Domnul Vasile Lupu:

Există alte propuneri pentru vot?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnul președinte Berciu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, procedura a fost stabilită.

Rog liderii grupurilor parlamentare să convoace toți deputații pentru ora 12,00 când, sperăm, va fi votată și modificarea Legii Curții Constituționale, Legii de organizare și desfășurare a activității Curții Constituționale.

Doamnelor și domnilor,

Continuăm dezbaterile la altă lege foarte importantă și, vă rog, nu părăsiți sala.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro