Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

5. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

În partea a doua a ședinței, lucrările sunt conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este mai bine să începem activitatea cu titlul Secțiunii a II-a. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 8 alin. 1 nr. crt. 28. Intervenții? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 2 și 3. Dacă sunt intervenții? Da.

Domnul deputat Bivolaru. La care dintre ele?

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2, domnule președinte...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La alineatul?

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2 art. 8, și vreau să fac o specificare, încă o dată, că toate aceste amendamente sunt ale Comisiei de industrie și servicii, pentru că am înțeles că dacă le ridic eu, reprezint P.D.S.R.-ul și trebuie votat împotrivă. Țin să vă informez că în Comisia de industrie și servicii, majoritatea de acolo sunt din partea actualei coaliții guvernamentale.

La alin. 2, această comisie a propus să se elimine ultima parte a prevederii, și anume "... sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și a Direcției Generale a Vămilor", deoarece aceasta este o prevedere de îndrumare și control, care este stipulată în mod expres la art. 18 din Secțiunea III, la "Drepturile și obligațiile autorității vamale".

În afară de faptul că noi nu putem să ne închipuim cum aceste operațiuni de vămuire, în modul cum este introdus aici în text, se execută sub îndrumarea acestor direcții regionale și așa mai departe. Este o activitate strictă a acestui personal operativ, a autorității vamale. Deci, autoritatea vamală, pur și simplu, își execută această treabă.

După "... autorității vamale" se pune punct și restul să fie eliminat, pentru că se regăsește expres la art. 18.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia? Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

În cadrul comisiei am discutat foarte mult această problemă și cu unanimitate de voturi, deci și colegii din opoziție, s-a acceptat textul din proiectul de lege, fiindcă textul întărește exercitarea unui control riguros asupra tuturor operațiunilor legate de controlul vamal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Inițiatorul, vă păstrați punctul de vedere?

Bun. Sunt obligat, în mod procedural, să supun aprobării dumneavoastră propunerea făcută, de eliminare a sintagmei "... sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și al Direcției Generale a Vămilor " de la alin. 2.

Cine este pentru? Vă rog să numărați... Sunt 21 de voturi pentru. Da. Vă mulțumesc. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin. 2, în versiunea inițiatorului.

Voturi pentru? Da. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Domnule Mitrea,

Vă rog să votați...

Bun. Sunt 21 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Da. Vă mulțumesc.

A fost adoptat.

Alinetul 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 8 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Este un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat.

Articolul 9 alin. 1 nr. crt. 29 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3, nr. crt. 30 din raport. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru. Vă rog...

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Articolul 9 are și câteva prevederi, care se continuă în ce privește controlul vamal corporal și la art. 10. O să vedeți la art. 10, este o speță mai particulară, în care controlul vamal corporal se realizează, în primul rând "... în cazuri excepționale, temeinice" etc. și așa mai departe, "... cu acceptul persoanei respective", iar în situația când acest accept nu este căpătat, există la alin. 2 de la art. 10 și prevederea de rezolvare a acestei probleme.

În cazul art. 9, acest control corporal, Comisia pentru industrie și servicii considerăm că, de maniera cum este realizat în text, cum se realizează și în practică, când demnitatea efectivă a persoanei este de multe ori călcată în picioare și asistăm personal de multe ori la astfel de practici în punctele vamale, când persoanele efectiv sunt luate de guler și trântite în camerele de control, și împotriva unor opoziții în a fi controlate corporal și până la dezbrăcare, efectiv, și controlul este chiar foarte amănunțit, în unele situații, considerăm că aceste practici ar trebui pe undeva să înceteze și beneficiem poate că, în unele situații, de prevederi mai europene din acest punct de vedere.

Comisia pentru industrie și servicii consideră că un astfel de control nu poate fi acceptat, decât în condiția în care el, ca și la art. 10, se realizează cu acceptul persoanei și, în condițiile acestea, să acceptăm ca la alineatul acesta, 3, să introducem: "... se poate efectua cu consimțământul acestora" această sintagmă, pentru ca, după aceea, domnule președinte, să ne dați voie ca să introducem și un nou alin. 4, care să fie simetric cu alineatul respectiv de la art. 10, că "... în caz de refuz...", când o persoană refuză, totuși, acest control, e dreptul ei să refuze, "... agentul vamal poate solicita Parchetului..." și așa mai departe, toate aceste îndreptățiri, sau proceduri, după cum sunt stabilite și cele de la art. 10.

Vă rugăm să supuneți la vot, în acest caz, această propunere de la alin. 4, pe care s-o recitesc, în cazul în care se votează art. 3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Această prevedere din proiectul de lege este în deplină concordanță cu reglementările din țările care fac parte din Uniunea Europeană. Acest sistem de control există în aceste țări. Este o altă problemă, că prin Regulamentul care urmează să fie întocmit în baza acestei legi, să fie stabilite norme cu privire la activitatea organelor vamale, și, sunt de acord cu domnul deputat Bivolaru, că trebuie găsite forme și metode civilizate pentru a exercita acest control.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să rămână așa cum este și să fie cuprins în acest Regulament vamal, care încă nu este stabilit.

Inițiatorul? Domnul ministru Săpunaru. Domnul secretar de stat Săpunaru. Vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

Acest articol a fost discutat și a fost aprobat de către Ministerul de Justiție, fiind în deplină concordanță cu legislația din România și internațională, în domeniu. Ca exemplu foarte clar putem discuta despre situația unui călător în aeroport, pe ieșire, când nu mai avem timp să așteptăm decizia de a chema Procuratura. Aceasta poate să dureze... două, trei zile. Sunt proceduri normale.

Legătura cu art. 10 nu este necesară, pentru că art. 10 se referă la examen..., deci ascunderea unei substanțe în interiorul corpului, nu în haine, nu pe corp. Noi frecvent descoperim sume în valută, ascunse în pantofi, în ciorapi și în alte obiecte de îmbrăcăminte. Asemenea situații nu mai pot descoperite în condițiile în care modificăm aceste articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bivolaru, după care o să vă rog să vă dau cuvântul și dumneavoastră.

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Modul cum a susținut domnul ministru mi se pare destul de simplist, pentru că, cu toată jena, trebuie să recunoaștem că acest control corporal nu se referă, strict, la controlul în pantofi.

Dumnealui poate că nu știe că acolo sunt dezbrăcați oamenii, efectiv, de tot, și controlați chiar și în organele genitale, pentru aceste sume de bani, cum spune dumnealui, sau pentru alte probleme, nu legate strict de stupefiante. Deci, controlul este absolut identic ca la stupefiante. În unele cazuri, se mai cere și un examen radiologic, pentru unele situații. Deci, a face o paralelă, spunând că nuanțat este problema cu totul și cu totul altfel, mie mi se pare o necunoaștere a problemei respective.

Noi trebuie să stabilim în acest art. 9 un aspect, și anume: există demnitatea persoanei și în acest art. 9 nu este relevat nici un drept al persoanei respective, care obligatoriu trebuie să fie controlată. Pe când la art. 10, de bine, de rău, deși situația este mai complicată, pentru că este problema de stupefiante, și controlul se face de regulă cam în aceleași locuri, acolo i se cere consimțământul. Nu este corect ceea ce susține dumnealui.

Noi cerem ca și în acest caz să existe consimțământul, iar în cazul în care consimțământul nu este dat, să existe procedură, de-abia atunci să existe o procedură care să reglementeze și prin care să-și facă fiecare dreptul. Pentru că a te lua de guler și a te trânti în aceste cabine de control, fără nici un drept de apel, mie mi se pare de-acum că este degradant.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Furo.

Domnul Iuliu Furo:

Domnule președinte,

Înainte de a continua, în numele Grupului parlamentar, solicit verificarea cvorumului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog frumos să faceți o verificare primară a cvorumului, după care vom vedea ce trebuie să facem. (Se face apel sonor).

Deci, s-a constatat că suntem sub cvorumul normal pentru ziua de astăzi și vom întrerupe puțin ședința pentru a-i chema pe colegii noștri.

Rog liderii de grupuri să-și cheme colegii la lucru. Vă rog...

Pauză

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro