Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

9. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Continuăm cu art. 9 alin. 3, la care s-a făcut propunerea de către domnul deputat Bivolaru în numele comisiei - și fac această precizare de câte ori voi pomeni că domnul deputat Bivolaru a făcut o propunere, a făcut-o în numele Comisiei pentru industrii și servicii - să se introducă în alin. 3, "...cu consimțământul acestora", fiind vorba de persoanele care trebuie supuse controlului corporal. Acest amendament a fost depus la comisie, comisia nu l-a luat în seamă, a votat împotriva lui și, procedural, eu trebuie să vă supun la alin. 3 propunerea comisiei, înainte de propunerea făcută de domnul deputat Bivolaru, în numele comisiei respective, pentru că nu este vorba de o eliminare.

Deci, vă supun alin. 3, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă.

16 voturi împotrivă.

Abțineri?

4 abțineri.

Deci, a fost adoptat alin. 3, așa cum a fost el propus.

Domnul deputat Bivolaru a propus introducerea unui alin. 4....

Renunțați, da?

Domnul Ioan Bivolaru:

A căzut !...

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

A căzut. Știu. Deci, renunțați.

Vă supun art. 9 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Deci, 15 voturi împotrivă.

Abțineri?

5 abțineri.

A fost adoptat art. 9.

Art. 10. La alin. 1, nr. crt. 31 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 11. Există în raportul comisiei nr. crt. 32. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, alin. 1. Nr. crt. 33 în raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2 și 3. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13 din lege, alin. 1, nr. crt. 34 din raport. Intervenții? Aveți?

Domnul deputat Bivolaru. Vă rog.

................................................

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Aici se solicită ca să se introducă "mărfurile și bunurile ce urmează a fi supuse vămuirii".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să fie "mărfurile și bunurile..."

Domnul Ioan Bivolaru:

"... și bunurile ce urmează..." pentru că este foarte important acest lucru, pentru ca să nu se interpreteze că se supun acestor operațiuni de vămuire bunurile toate, sau mărfurile existente pe raza sau în zona punctului de vămuire. "... ce urmează să fie supuse vămuirii".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Art. 13, alin. 1.

Deci, acesta a fost tot un amendament propus de comisia dumneavoastră? Da? Bun.

Comisia? Domnul deputat Vida. Vă rog.

Domnule deputat Bivolaru, e o problemă. Vă rog frumos să verificați cu domnul deputat Vida. (Consultări între domnii deputați Bivolaru și Vida la masa comisiei).

Vom reveni asupra acestui lucru.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Dacă îmi permiteți....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Vida din partea comisiei. Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Au fost câteva amendamente formulate de către Comisia pentru industrii, care au fost prezentate după întocmirea raportului comisiei. Deci, domnule deputat vă rog să controlați. Dumneavoastră ați depus rapoartele în două tranșe. Aici se găsește la dosar. În prima variantă, acest amendament nu a figurat, fapt pentru care comisia nu a putut să studieze.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul?

Deci, domnul deputat Bivolaru, în numele comisiei a propus amendamentul ca primul alineat să sune:"Autoritatea vamală poate controla mărfurile și bunurile ce urmează a fi supuse vămuirii, în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării". Vă rog.

Domnul secretar de stat Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

Autoritatea vamală poate controla bunurile supuse vămuirii...

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog vorbiți în microfon! Aranjați, vă rog microfoanele....!

Domnul Nini Săpunaru:

Noi putem controla și avem dreptul de a controla, cum are orice stat din lume, și bunurile care se află în tranzit pentru a verifica exactitatea declarației de tranzit.

La fel, putem controla cu Brigada Mobilă și bunurile care au fost supuse vămuirii, pentru că conform acestui Cod vamal și a ideii de informatizare a sistemului vamal, accentul va trece de la controlul fizic efectiv, la vămuire, va trece la controlul fizic post-vămuire. La sediul societății de cele mai multe ori. Deci, vom merge pe încredere și vom controla ulterior numai pe bază de informații.

Controlul fizic se va reduce într-un an de zile, un an și jumătate, la cel mult 5 până la 10% maxim. Deci, controlul se va efectua de cele mai multe ori post-vămuire.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră nu acceptați, înțeleg, propuneți să rămână textul, da?

Vă rog, domnule deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Această problemă s-a discutat de principiu în cadrul Comisia pentru industrii și s-a stabilit foarte clar. Autoritatea vamală are dreptul să execute aceste controale și să vămuiască în zonele în care îi sunt stabilite - atât la frontieră cât și pe teritoriul țării.

S-a stabilit că orice controale ulterioare pe teritoriul țării nu se fac decât în anumite zone speciale și s-a stabilit chiar o distanță în kilometri, față de punctul de control și nicidecum pe orice teritoriu al țării, pentru că dumnealor la un punct, la un moment dat, au cerut dreptul să execute cu mijloace de transport un fel de "alergare" ca să spun așa a transportatorilor pe teritoriul țării ca să facă controale unde vor dumnealor. Și, acest lucru nu a fost acceptat, decât în zonele în care le sunt stabilite. Iar controalele ulterioare se execută în depozite sau în magazii, pentru mărfurile fost vămuite, odată la 5 ani sau odată în interiorul de 5 ani sau de 3 ani, cum vor dumnealor, pentru a se vedea dacă cel care a cumpărat sau a adus aceste mărfuri le-a folosit în scopul declarat. E cu totul altceva.

Deci, de aceea, comisia vă propune, din analiza respectivă, ca acest control să se facă numai în zonele respective și la mărfurile care urmează să fie supuse vămuirii.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei.

Domnul Iuliu Vida:

Textul din proiectul de lege este clar și acoperă în totalitate reglementarea pentru această operațiune, fapt pentru care propunem aprobarea textului din proiectul de lege.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, propuneți aprobarea textului așa cum este.

Eu sunt obligat să supun la vot, întrucât nu se propune eliminarea, întâi textul comisiei, urmând ca ulterior să vedem...

Textul comisiei la vot. Alin. 1, art. 13.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Da. Vă mulțumesc.

Alin. 2, pct. a), b), c) și d) dacă sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat Bivolaru, la care dintre ele?

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 2, domnule președinte, spune că se verifică "clădiri, depozite, terenuri și orice alte obiective".

Comisia vă propune să se includă "verifică în condițiile legii, clădiri, depozite, terenuri" și nu "alte obiective", ci "și alte locuri de depozitare", pentru că se referă în exclusivitate acest control, la mărfurile care au trecut prin vamă și nu în legătură cu alte obiective. Deci, nu ne interesează alte obiective, pe care vrea să le verifice această autoritate vamală, ci locurile de depozitare, alte locuri de depozitare.

Deci, "verifică în condițiile legii", pentru că trebuie să se supună și dumnealor în condițiile legii, aceste "clădiri, depozite, terenuri și alte locuri de depozitare".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia? Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Între membrii comisiei, a existat un consens cu privire la acest text, cuprins în raport, care acoperă în totalitate problematica care se reglementează prin această literă de la alin. 2.

Deci, susținem raportul comisiei.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, textul inițiatorului, de fapt, că aici nu este.... Poftim?

La alin. 2, al art. 13, comisia nu are nici un fel de... cu excepția lit. e), la literele celelalte nu are.

Deci, aici era vorba de lit. a) .

Dumneavoastră susțineți punctul de vedere al inițiatorului la lit. a). Inițiatorul își păstrază punctul de vedere.

Sunt obligat în condițiile regulamentare să supun la vot cele două amendamente, pe rând. Deci, s-a propus:"...verifică, în condițiile legii..."

Deci, vă supun la vot introducerea acestei sintagme la pct. a), după "verifică".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, s-a adoptat primul amendament.

Al doilea este ca în loc de "orice alte obiective", să se scrie "orice alte locuri de depozitare".

Eu vă supun spre aprobare acest al doilea amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.2, pct. a), cu cele două amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. b), c), d) intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. e), nr. crt. 35 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 14, nr. crt. 36 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15, alin. 1, nr. crt. 37 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, la art. 15, nr. crt. 38 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, alin. 2, nr.crt. 39. Intervenții?

Da, domnul deputat Bercea. Vă rog.

Domnul Florian Bercea:

Doamnelor și domnilor colegi,

E vorba de un aspect de formă. Aș ruga ca în loc de "Ministerului de Finanțe" pentru că așa ceva nu există, să se treacă "ale Ministerului Finanțelor". Expresia "Minister de Finanțe" nu este corectă și e păcat ca într-o lege....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia? De acord? Inițiatorul?

E vorba de raportul comisiei. Nr. crt. 39. De acord? Da. Bun.

Alin. 2, raportul comisiei, cu acest amendament, în loc de "Ministerul de Finanțe", "Ministerului Finanțelor".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 17, alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, nr.crt. 40 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, nr.crt. 41 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 17 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă spre aprobare Secțiunea II în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III. Titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 18, nr.crt. 42. Intervenții? Nu sunt. Pardon!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

În redactarea comisiei....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Poftim?!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

În redactarea comisiei...

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, eu când spuns nr.crt. 42, mă refer la nr.crt. 42 din raportul comisiei și, ca atare, discuțiile se poartă pe raportul comisiei și se aprobă raportul comisiei.

Deci, acolo unde sunt numere curente în discuție, automat intră textul comisiei sau dacă sunt numai amendamente, textul inițial cu amendamentele comisiei.

Deci, nr.crt. 42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19, nr.crt. 43. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 20, nr.crt. 44. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a III-a în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV - titlul. Intervenții?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, alin.1, nr.crt.45 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Se propune eliminarea alin.2 și 3, este nr.crt.46. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4 devine alin.2, nr.crt.47 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22, nr.crt.48. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23, alin.1, nr.crt.49. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. La alin.2 al acestui articol... Deci, alin.1 și 2, de fapt, se reformulează într-un singur alineat, așa rezultă din textul dumneavoastră și rămâne, de fapt, art.23 numai cu acest alineat. L-am supus spre aprobare. Deci, s-a aprobat, ca atare.

Trecem la art.24, alin.1, nr.crt.50. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25, nr.crt.51. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Comisia are observații, în legătură cu art.25 și art.26, care conțin prevederi referitoare la două categorii relativ diferite, și anume: art. 25 - "agenți vamali" și art.26, "personalul vamal". La art.26 se dă dreptul personalului vamal, care asta înseamnă inclusiv dactilografa, de a purta și face uz de armă. Iar la agenții vamali, la art.25 se stabilește că aceștia beneficiază sau trebuie să beneficieze de o protecție deosebită, prevăzută de lege pentru polițiști, lucru cu care suntem de acord. Dar rugăm acum și inițiatorul și comisia să se hotărască dacă în aceste articole, 25 și 26, mergem pe "agenți vamali" sau mergem pe "personal vamal".

Comisia pentru industrie propune ca și în art.25 să reluăm aceeași categorie, menționată la art.26, și anume "personalul vamal". Dar, dacă dumnealor au altă idee, atunci să ne lămurim foarte clar ce votăm. Ce sunt agenții vamali, ce este personalul vamal și de ce unii poartă armă și alții au protecție de polițiști.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul? Domnul secretar de stat Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, agenții vamali sunt lucrători operativi, deci cei care lucrează efectiv în vamă iar personalul vamal sunt cei din direcțiile de supraveghere. Dacă observați, la articolul următor, deci la 26, comisia a făcut modificarea "Personalul vamal care are dreptul de a purta și face uz de armă va fi stabilit de directorul general al Vămilor, cu aprobarea Ministerului Finanțelor". Deci, această aprobare va fi specială. În cazuri speciale, doar în cazuri speciale se va da aprobarea anumitor agenți vamali, deci lucrători operativi din vamă, pentru a avea asemenea posibilități.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Ne-ați aruncat în plină bulversare, pentru că dumneavoastră spuneți că agenții vamali, considerați dumneavoastră unii dintre ei, vor căpăta acest statut de protecție pentru ofițerii de poliție. Este foarte important. Noi ne-am uitat în Statutul ofițerului de poliție, să știți că sunt lucruri foarte interesante acolo în ce privește acest statut și suntem de acord să-l oferim agenților vamali, dacă dumnealor poartă armă, au dreptul să facă uz de ea și, bineînțeles, exercită o activitate care este puțin mai periculoasă, acolo, în cadrul punctului vamal decât cea a dactilografei sau, știu eu, a femeii de serviciu, care e personal vamal.

În condițiile respective, solicităm ca la art.26, domnule președinte, când se va ajunge, să se voteze tot "agenții vamali", care să aibă dreptul să poarte armă și să facă uz de armă. Vă rugăm să nu lăsăm aceasta la nivelul Direcției Generale a Vămilor să stabilească ei cine are protecție, pentru că, efectiv, dacă sindicatul, dacă e vorba de un sindicat, sau salariații respectivi vor da în judecată, legea va stabili dacă au protecție sau nu și nu hotărârea de guvern sau, eventual, un ordin al Direcției Generale a Vămilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Albu, din partea comisiei și pe urmă inițiatorul. Vă rog!

Domnul Alexandru Albu:

Înțeleg că în ceea ce privește art.25 nu ar fi obiecții, nu? Agenții vamali beneficiază ...Poftim?

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Corelat cu art.26.

Domnul Alexandru Albu:

Art.26 sună așa: "Personalul vamal, care are...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat,

Eu vă propun următorul lucru. Dacă la art.25 nu sunt obiecții, eu vă propun să supunem aprobării art.25 și rămâneți acolo ca să discutăm despre art.26. Da?

Deci, vă supun aprobării art.25, cu amendamentul comisiei la nr.crt.51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la art.26, nr.crt.52 din raport s-a propus o completare, în fine, o corelare, de către domnul deputat Bivolaru în numele comisiei.

Domnule deputat Albu, vă rog!

Domnul Alexandru Albu:

Dreptul de-a purta armă nu-l vor avea numai agenții vamali. În această sintagmă "personalul vamal" intră și directori sau directori adjuncți, intră și paznici, șefi de depozit ș.a.m.d. Ceea ce se spune mai jos "va fi stabilit de directorul general al Vămilor, cu aprobarea Ministerului Finanțelor" lămurește acest lucru, că din totalul personalului vamal desprindem numai pe acei care pot intra într-un contact mai puțin amiabil cu cei care sunt vămuiți; nu numai agenții vamali ci și alte persoane. De aceea nu s-a pus agenții vamali și s-a pus personalul, directori, șefi de depozit, paznici etc.etc.

Vă rog să acceptați așa cum este în raportul comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Acceptați explicația? Poftim!

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Nu! Eu susțin punctul de vedere al comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră susțineți punctul de vedere al comisiei.

Inițiatorul? Susțineți punctul de vedere din proiect, da? Da.

Eu vă supun spre aprobare în primul rând textul comisiei la nr.crt.52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat textul comisiei pentru art.26.

Art.27, nr.crt.53. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, nr.crt.54. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, nr.crt.55. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30, nr.crt.56. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31, nr.crt.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a IV-a, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, alin.1, nr.crt.58 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.59 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.60 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61, referitor la alin.4. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, alin.1, nr.crt.62 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.63. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34, nr.crt.64. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35, alin.1, nr.crt.65. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, în ansamblul său. Dacă sunt intervenții? Da, vă rog! Domnul deputat Bivolaru. La care dintre alineate? La alin.1, pct.b). La pct.a) nu aveți, da?

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, domnule președinte.

Noi am atras atenția comisiei în legătură cu acest punct b) și anume că mărfurile îndrumate în vederea efectuării operațiunii de vămuire nu pot fi dirijate într-o zonă liberă, pentru că în zona liberă nu se execută vămuirea. În consecință, propunerea este de eliminare a pct.b).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul, vă rog!

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, mărfurile la intrarea în țară pot fi îndrumate spre o zonă în care se face vămuirea efectivă sau spre o zonă liberă. La zona liberă, organul vamal trebuie să le înregistreze cu intrarea acestora în zona liberă, să știți.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, vorbiți în microfon.

Domnul Nini Săpunaru:

Mărfurile care intră în zona liberă, intră pe baza unei declarații vamale, nu de vămuire efectivă, într-adevăr, dar se face o declarație vamală, declarația vamală de tranzit. Aceste mărfuri se înregistrează, în condițiile în care ele nu ies din zona liberă spre o altă țară de destinație sau nu se mai descoperă, aceste mărfuri sunt înregistrate și societatea respectivă sau cel care răspunde în regimul de antrepozitare va plăti sumele necesare pentru taxele vamale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, vă rog!

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule ministru,

Cu tot respectul dar haideți să fim puțin mai cooperanți! Dumneavoastră spuneți că dirijați într-o zonă liberă în vederea vămuirii. Dacă vrem să-l dirijăm spre o zonă liberă, pentru că într-adevăr, la intrarea mărfii în zona liberă, dumneavoastră aveți niște operațiuni, care le faceți acolo, la intrare, întrucât nici nu calcă vama în interiorul zonei libere, acesta este un lucru foarte cert, atunci suntem de acord și să stabilim textul de asemenea manieră ca să nu introducem confuzii. Pentru că în condițiile acestea o să ne pomenim cu organele vamale în interiorul zonei libere, și nu este corect. Dacă vreți "spre o zonă liberă ca punct de destinație" este o cu totul altă problemă și atunci acceptăm această manieră de exprimare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, înțeleg că la pct.a), primul alineat, nu sunt nici un fel de intervenții. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat pct.a).

Pct.b). Vă rog să acceptați "spre"... Da, vă rog. Poftiți! Inițiatorul.

Domnul Nini Săpunaru:

Propunem ca textul să fie formulat astfel...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Așezați în așa fel microfoanele, puteți mișca, aranja, cum vreți, să vorbiți însă în ele, pentru că dacă vorbiți lângă ele nu se aude nimic.

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, "Mărfurile și bunurile înregistrate, după intrarea în țară, sunt îndrumate astfel:" și după aceea textul curge.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, dar sună prost "la biroul vamal", "către biroul vamal".

Domnul Nini Săpunaru:

Deci, "sunt îndrumate astfel, sau către biroul vamal sau într-o zonă liberă".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...sau spre o zonă liberă".

Domnul Nini Săpunaru:

Exact.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, "către sau spre", da?

Domnul Nini Săpunaru:

"Mărfurile și bunurile înregistrate, după intrarea în țară, sunt îndrumate astfel: la biroul vamal, stabilit de autoritatea vamală sau în alt loc desemnat de aceasta; b) într-o zonă liberă, când mărfurile sunt destinate acesteia".

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Nu "într-o" ci "spre".

Domnul Nini Săpunaru:

"către o zonă liberă". Deci, noi am reformulat textul acum.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, corect românește este ca la pct.a) să nu fie îndrumate "la biroul" ci "către biroul vamal" iar la pct.b) "spre o zonă liberă". Acceptați, da? Domnule deputat Bivolaru, sunteți de acord să sune textul așa? "...sunt îndrumate astfel: a) către biroul vamal și b) spre o zonă liberă". Da? Bun.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Da, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Da, vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare, atunci, primul alineat cu cele trei amendamente agreate de toată lumea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la alin.2 și 3. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I-a, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, nr.crt.66 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39. Intervenții? Nu sunt. În ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41. Intervenții? Nu sunt.

Da, scuzați! Domnul deputat Ana. Deci, la art.41. Vă rog!

Domnul Gheorghe Ana:

Nu sunt amendamente, cred că s-a omis ceea ce în lucrările comisiilor am stabilit, și anume să includem aici, la art.41, "În cazurile în care conform legii autoritățile competente hotărăsc distrugerea mărfurilor..."șa.m.d.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Suntem de acord cu introducerea sintagmei "conform legii". Deci, textul va suna în felul următor: "În cazurile în care, conform legii,..." și curge textul în continuare.

Domnul Nini Săpunaru (din banca guvernamentală):

Da, așa este.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul este de acord. Vă supun spre aprobare art.41 cu acest amendament care, se pare că a fost scăpat la dactilografiere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, nr.crt.67 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46, alin.1. Intervenții? Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Rugămintea este ca această operație de control să fie condiționată strict de realizarea operațiunii de vămuire. Din acest punct de vedere, solicităm introducerea înaintea începerii articolului a următoarei sintagme" În vederea realizării operațiunilor de vămuire..." și textul curge "...autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze acest control", pentru că altfel înseamnă că poate executa acest control și în alte obiective, în alte direcții, nu numai strict în vederea realizării operațiunilor de vămuire, și lucrul acesta ni se pare un abuz.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, de acord? Inițiatorul? Vă rog!

Domnul Nini Săpunaru:

În text se face vorbire despre controlul mărfurilor și mijloacelor de transport. Acest control poate fi efectuat și asupra mijloacelor de transport aflate în tranzit sau nave aflate în tranzit, care nu sunt neapărat supuse vămuirii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei. Vă rog!

Domnul Iuliu Vida:

Solicităm menținerea textului din proiect dar totodată vreau să pun în atenția dumneavoastră, că prin raport se solicită eliminarea textului alin.2 și dacă se acceptă, art.46 rămâne cu un singur alineat, adică fără alineate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Bivolaru. Vă rog!

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Noi am votat și în alte legi, și la Legea poliției și la Legea codului rutier ș.a.m.d. și sunt organe abilitate clar, care verifică aceste mijloace de transport pe trasee, în orice loc, așa cum solicită legea în cazul respectiv. Dumnealor trebuie să se implice numai în acele controale care trebuie să le facă în vederea realizării acestei operațiuni de vămuire, numai în acest caz, pentru că dincolo avem organele de poliție, organele economice ale poliției și Garda financiară care verifică aceste mijloace de transport pe teritoriul țării. Începem să ne dublăm activitatea și nu este bine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia își menține punctul de vedere.

Eu sunt obligat să supun spre aprobare, conform Regulamentului nostru, amendamentul propus de domnul deputat Bivolaru.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 24.

Este insuficient să treacă și constat că nu avem cvorumul pentru a continua lucrările noastre.

Deci, eu voi aplica Regulamentul, așa cum mi-a mai solicitat de câteva ori domnul deputat Acsinte Gaspar și voi opri dezbaterea aici, la art.46, urmând ca să continuăm mâine dimineață de la acest articol în sus.

Vă mulțumesc, continuăm mâine.

*

Ședința s-a încheiat la ora 16,05.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro