You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-07-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of July 10, 1997

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară din perioada 10-11 iulie 1997.

Ședința a început la ora 9,50.

Lucrările sunt conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Konya Hamar Alexandru , secretar.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 10 iulie 1997, a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare convocată în temeiul art.63, alin.2 și 3 din Constituția României și al art.76, alin.2-4 din Regulamentul nostru... Iarăși este o problemă, dar de data aceasta nu mai există scuza căldurii cu aceste aparate. Dacă dau drumul să meargă microfoanele, intră în microfonie, bârâie, în fine...

Din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 238, participă la alte acțiuni parlamentare 23 și 105 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru ale Camerei pentru această sesiune extraordinară și voi începe cu proiectul ordinii de zi, care a fost difuzat. Vreau să vă spun că există o eroare materială în acest proiect de ordine de zi, pentru că mai sunt două proiecte de legi care au fost sărite la dactilografiere, în versiunea care a fost distribuită, și anume este vorba de proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 și proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită) adoptată la La Valetta, la 16 ianuarie 1992 care, de fapt, în Biroul permanent de ieri, când s-a discutat proiectul ordinii de zi pentru această mini sesiune extraordinară a noastră au fost introduse în ordinea de zi, dar dintr-o eroare materială, nu au mai intrat în proiectul ordinii de zi distribuită. În Biroul nostru permanent scurt, de astăzi dimineață, s-a discutat această chestiune și am căzut de acord să vă supunem ordinea cu 7 puncte, deci și cu cele 2 puncte adăugate.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? ..

Da, vă rog! Domnul deputat George Șerban.

Domnul Goerge Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi cer scuze că v-ați grăibt, dar este necesar să fac o apreciere care este dincolo de apartenența la un partid și care ține de buna desfășurare a lucrărilor Camerei.

Ne aflăm la sfârșitul a două sesiuni extraordinare și în fața unei a treia sesiuni extraordinare și aș vrea să fac aprecierea că în această perioadă Biroul permanent nu a excelat în a asigura o bună funcționare a lucrărilor Camerei Deputaților nici prin utilizarea eficientă a timpului nostru și nici prin cuprinderea în ordinea de zi a unor reglementări care să facă aceste sesiuni extraordinare eficiente. Am aprobat niște proiecte de legi importante. În același timp, însă, au rămas în urma noastră o serie de ordonanțe de urgență, pe care Senatul le-a luat în discuție, care nu se regăsesc în programul pentru care Guvernul și-a sumat răspunderea și care, conform prevederilor art.114 din Constituție, ar fi necesitat convocarea unei sesiuni extraordinare în mod corespunzător. Acest lucru îmi dau seama că nu mai este posibil, dar am ținut să fac această apreciere, cu atât mai mult cu cât la casetă ne-a fost difuzat raportul de mediere în legătură cu modificarea Legii privind Contractul colectiv de muncă, care ar fi trebuit să-și găsească locul pe această ordine de zi.

Închei această alocuțiune cu rugămintea de-a reflecta și cu recomandarea ca viitorul Birou permanent, care va fi ales, să nu ne mai pună în situația de a ne situa la limita Constituției, într-o toleranță care mi-e greu să precizez acum dacă este pozitivă sau negativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare proiectul ordinii de zi cu cele două adăugiri care, dintr-o eroare materială, nu au apărut în materialele distribuite dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Proiectul programului. Dacă la program sunt intervenții?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.