Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 14-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 1997

3. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească, adoptat de Senat în ședința din 11 septembrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate urmåtoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun: Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Djakarta la 3 iulie 1996, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate urmåtoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole din activitatea anilor 1994-1996, adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102, alin.3, din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor locale de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991, adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative, adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea listei române de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

Inițiatorul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Dumneavoastră, prin vot, veți decide procedura de urmat.

Poftiți.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se pare că procedura de urgență a devenit o procedură normală. Starea de urgență este o stare normală la ora aceasta în România.

Grupul parlamentar al PDSR-ului, la începutul acestei luni, și-a făcut cunoscut, la această tribună, punctul de vedere în legătură cu aceste ordonanțe de urgență și, în consecință, solicită ca acest Guvern, pentru că au venit semnale și din partea Guvernului că aceste urgențe au depășit de mult starea normalității, că va renunța la aceste urgențe, ca reprezentantul Guvernului, conform Regulamentului Camerei, să vină în fața Camerei și să solicite și să explice și să susțină starea aceasta de urgență, procedura de urgență pe care o solicită.

Noi v-am anunțat că nu vom mai participa la lucrări în condițiile în care această urgență este impusă.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Din partea Guvernului, domnul ministru Clinciu.

Domnul Eugen Clinciu (Ministrul pentru relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În baza prevederilor Legii nr.42/1990, au fost acordate circa 30 de mii de titluri, prin care se atestă calitatea de: erou martir al Revoluției din decembrie 1989, luptător pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, participant la victoria Revoluției Române din decembrie 1989.

Precizăm că aceste titluri au fost însoțite de o serie de drepturi, constând, între altele, în sume de bani acordate lunar, medicamente gratuite, consultații medicale gratuite, atribuirea fără plată a locurilor de veci și altele.

Prin modificarea și completarea Legii nr.42, se urmărește, pe lângă eliminarea inadvertențelor din actul normativ modificat, crearea acelui cadru legislativ, coerent și consistent, totodată, care să permită aprecierea la adevărata ei valoare a participării în Revoluția Română din decembrie 1989, în ceea ce-l privește pe fiecare solicitant al distincțiilor și drepturilor stabilite prin lege.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, vă rog, nu părăsiți sala, luați loc în bănci și păstrați liniștea. Urmează un vot important.

Domnul Eugen Clinciu:

De aceea, Guvernul solicită procedură de urgență în dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Da, domnul Petre Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cei care sunteți mai vechi aici, știți foarte bine că încă de la prima variantă din 1990-1991 m-am opus actualei forme a Legii nr.42, care dă niște avantaje nemeritate unor oameni care nici n-au trecut prin Piața Revoluției în 1989.

De aceea, atât eu, cât și Grupul parlamentar al PUNR-ului suntem pe deplin de acord că această lege, nu neapărat în forma pe care a propus-o Guvernul, ci cu niște modificări pe care noi le vom aduce aici, această lege este de o urgență deosebită. Deci, trebuie să acceptăm procedura respectivă, pentru a se lămuri o dată cei care au fost într-adevăr revoluționari și care merită de la patrie, de ceilalți, care sunt niște impostori. De aceea vă rog să adoptați procedura cerută de Guvern.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Adrian Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Parlamentul devine absolut ridicol în această poziție în care este pus de fiecare dată de către Guvern, de a-i ridica lăbuța în mod disciplinat, pentru a sprijini diverse inițiative care sunt lansate într-un fel sau altul.

Vă aduc aminte că aceste chestiuni au fost discutate cu răbdare, la diferite momente, și chiar cei care formează astăzi coaliția majoritară au participat la dezbateri îndelungi în legătură cu această chestiune. Nu este o problemă pe care s-o expediem într-o jumătate de oră. Este o probemă care ține până la urmă de istoria acestor ani și de felul în care s-a format chiar până la urmă și de fundamentul pe care s-a format acest Parlament.

De aceea, eu v-aș ruga..., ați ascultat punctul de vedere al domnului Țurlea care, sigur, a prezentat poziția PUNR. Fără îndoială că sunt foarte mulți sau au fost, sunt, pot fi indentificați impostori, dar această chestiune putea să fie rezolvată prin aplicarea legii actuale, prin exercitarea prerogativelor de către comisia care a fost instituită în acest sens.

Nu cred că trebuie să modificăm legea pentru că o structură pe care noi am creat-o nu și-a făcut datoria. Eu cred că trebuie să vedem, trebuie să cerem acestei comisii să-și facă datoria, și nu să schimbăm legea pentru a da nu știu ce mesaj.

În plus, mi se pare nepotrivit ca într-un moment în care se desfășoară acțiunea de protest a revoluționarilor în Piața Senatului, în Piața Revoluției, în momentul în care ar fi nevoie de un dialog între Guvern și acest grup de oameni, care a avut totuși un anumit rol, important, în schimbările care s-au produs în România în acești ultimi ani, noi să votăm acum o procedură de urgență, pentru a discuta rapid și fără o responsbilitate firească în Parlament, o problemă cu o astfel de semnificație, cu un astfel de impact.

Sigur că este o chestiune populistă, Guvernul dorește să se înscrie pe o anumită linie, ar dori să modifice cumva punctul de pornire al schimbărilor din România, ar trebui ca tot ceea ce s-a întâmplat în România în acești ani să fi pornit din deschiderea balconului și de la un anumit moment... Nu putem să rescriem istoria! Vă rog foarte mult să țineți seama de faptul că nu vom putea să trăim cu prezentul și cu viitorul nostru decât dacă vom respecta trecutul. Pot să existe abuzuri pentru anii care au trecut. Pot să fie abuzuri în ceea ce privește aplicarea acestei legi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să abrogăm această lege și vă rog foarte mult să privim împreună cu responsabilitate această chestiune. Trebuie să respectăm, fără îndoială, un punct de vedere al Guvernului, o inițiativă legislativă, dar Grupul parlamentar PDSR nu consideră că există rațiuni care să justifice o procedură de urgență pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului PDSR.)

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat. Nereușind să-mi imaginez "lăbuța Parlamentului", vă rog pe dumneavoastră să vă manifestați votul.

Cine este pentru solicitarea Guvernului ca acest proiect să fie dezbătut în procedură de urgență? (Vociferări) Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 67 de voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru... (Vociferări în sală, gălăgie.) Da, doriți să facem cvorumul?

Repetăm votul.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Solicit din partea Grupului parlamentar PDSR să anunțați rezultatul votului.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, vă rog să repetăm votul. (Vociferări în sală.)

Cine este pentru? Numărați încă o dată. 93 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 67 de voturi împotrivă. (Vociferări, proteste în sală.) Așa mi-a comunicat secretarul de ședință.

Abțineri? 2 abțineri.

Stimați colegi, repet, 93 de voturi pentru, 67 împotrivă, 7 abțineri. Propunerea a fost acceptată.

Poftiți.

Domnul Adrian Năstase:

Consider că numărarea voturilor nu se face în modul potrivit și regulamentar. Prima dată ați anunțat 63 de voturi împotrivă, nu era timpul necesar pentru a se renumăra voturile împotrivă și ați anunțat de îndată 67. Nu ați cerut să vedeți abținerile a doua oară, prima dată au fost 5 abțineri și ați anunțat după aceea, fără să mai numărați abținerile, 7 abțineri. Nu sunt foarte tare la aritmetică, dar, în orice caz, am impresia că sub un anumit aspect performanța mea este totuși mai bună decât a dumneavoastră în această materie.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Ați condus patru ani Camera Deputaților, acestea au fost cifrele anunțate de secretarii de ședință, nu-mi aparțin mie, nu eu am numărat.

Deci, 93 de voturi pentru, 67 împotrivă și 7 abțineri.

Iată, crește numărul de voturi pentru.

Stimați colegi,

Înainte de a trece la proiectele de pe ordinea de zi, vin cu următoarele informări privind inițiativele legislative înregistrate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătorare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare de artă și științifice, primit de la Guvern, adoptată și modificată prin Legea nr.125/21.12.1995. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Urmează o propunere legislativă inițiată de o comisie specială - propunerea legislativă privind sistemul național de decorații al României, inițiată de Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul solicită dezbaterea aceste propuneri legislative în procedură de urgență. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră propunerea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați voturile împotrivă.

Stimați colegi,

Este vorba de propunerea legislativă privind sistemul național de decorații al României, inițiată de Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României. Comisia lucrează de multă vreme la această inițiativă.

Ați număra voturile împotrivă?

Inițiatorii, cine poate susține necesitatea procedurii de urgență? Domnul deputat Rădulescu Zoner.

................................................

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum vă amintiți, cu o anumită ocazie, cerusem ca această lege să fie trecută pe primele locuri la ordinea de zi. Nu s-a putut deoarece au existat anumite obiecții din partea, hai să zic, a unor ministere. Lucrurile s-au limpezit, există pe de o parte o unanimitate de păreri în cadrul comisiei alcătuită din partidele care sunt reprezentate în Cameră, în al doilea rând, suntem într-o mare întârziere. Cum v-am spus și cu altă ocazie, noi nu avem un sistem de decorații. Suntem puși în situația ca atunci când mari personalități vin în țară, șefi de stat, președintele țării să nu aibă vreun ordin pentru a decora, conform protocolului, pe acești oameni politici, șefi de stat de marcă.

Este o lege tehnică, nu sunt probleme care să poată să nască dispute politice, ca atare, nu are rost să mai avem și discuții generale și, repet, datorită întârzierii, iar aceste întârzieri s-au datorat nu nouă, ci anumitor ministere. Lucrurile sunt acum clare și putem să trecem la dezbatere. Dacă lungim o lege atât de mult, până la urmă nici la anul România nu va putea acorda nici un ordin vreunei personalități de marcă românești, care merită, și nici unor personalități poltice străine.

De aceea, eu vă rog să susțineți cererea noastră de a fi discutată în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, cererea se adresează de Guvern, de un grup parlamentar, de o comisie. Domnul Gaspar are obiecțiuni? Aici avem o comisie specială, este adevărat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să respingeți ca inadmisibilă cererea, având în vedere dispozițiile art.102 alin.2, în care se stipulează foarte clar când se acordă procedura de urgență. Cererea trebuia făcută inițial, vă rog să observați că această propunere este înscrisă pe ordinea de zi la Cap. II, poz.23. Ceea ce pot să ceară membrii comisiei este ca în săptămâna viitoare, când se va dezbate proiectul ordinii de zi, această propunere să fie adusă mai în față. Să nu mai rămână la această poziție. O procedură de urgență în acest moment nu mai poate fi declanșată.

Domnul Vasile Lupu:

Da, într-adevăr, solicitările procedurii de urgență se fac în plen, în ziua imediat următoare ședinței de Birou permanent în care a fost înregistrată.

Stimați colegi,

Fără să mai lungim discuția pe acest subiect, cred că ne putem înțelege între noi, ca pe ordinea de zi a săptămânii viitoare să figureze cu prioritate această inițiativă legislativă și să o dezbatem în cel mai vesel ritm. Întinzând discuțiile pe procedură consumăm mai mult timp. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Un moment. A fost cerută procedura de urgentă în Biroul permanent mai înainte, nu acum, nu astăzi. A fost cerută! Vă rog să verificați.

Domnul Vasile Lupu:

Da, dar potrivit dispozițiilor imperative ale regulamentului, Biroul permanent o poate aproba în ședința următoare zilei în care a fost înregistrată la Camera Deputaților inițiativa. Însă noi putem, am convenit deja, după acordul dumneavoastră, acordul tacit, că săptămâna viitoare putem dezbate cu prioritate această lege.

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Bun, atunci eu vă rog și îi rog și pe colegi să țină minte acest lucru și să fie trecută, într-adevăr. Eu vă garantez că n-o să fie, dar mă rog, să sperăm că un cuvânt dat o dată va fi respectat. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, interesul cred că e din partea tuturor grupurilor parlamentare, această inițiativă vine din legislatura trecută, și modificările sunt aproape neînsemnate. Deci, programarea pe ordinea de zi a săptămânii viitoare o s-o discutăm la începutul săptămânii viitoare.

Stimați colegi,

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare, inițiată de domnul deputat Gheorghe Ana - PDSR, pentru care liderul Grupului parlamentar PDSR solicită dezbaterea în procedură de urgență. Invit inițiatorul să argumenteze această solicitare adresată Camerei.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin Legea nr.133, așa cum vă reamintiți sau așa cum cunoașteți s-a dispus imperativ ca FPP-urile să fie transformate în societăți de investiții, începând cu data de 1 noiembrie 1996. Evident, pentru a se efectiviza dispozițiile legii trebuiau parcurse o seamă de etape pe care cu bunăvoința dumneavoastră, le veți urmări în expunerea de motive. În momentul în care s-a produs propunerea legislativă, lucrul cel mai important pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a SIF-urilor, adică capitalul social al acestor societăți comerciale, nu este definit și nu este definitivat. În aceste condiții, singurul articol mai important, de fapt proiectul legislativ are două articole, prevede ca SIF-urile să intre în efectivitate în momentul în care preiau gestiunea fostelor FPP. Aceasta este modificarea care credem că poate intra în procedură de urgență, întrucât aceste SIF-uri, care încă n-au intrat pe piața de capital, deși ele ar reprezenta factorul dinamizator al acestei piețe, intră în categoria contribuabililor și ele pot fi deja impuse, supuse taxării, ca și când ele ar ființa.

Acestea sunt motivele, domnule președinte. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

La vot.

Cine este pentru procedura de urgență? Numărați vă rog. 70 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 42 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, procedura a fost adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 august 2022, 0:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro