Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1997

6. Dezbaterea proiectului de Lege privind cantinele de ajutor social (Amânarea votului final.)
 
see bill no. 250/1997

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vă cer sprijinul să continuăm activitatea noastră, conform ordinii de zi, cu proiectul de Lege privind cantinele de ajutor social.

Acestui proiect de lege, în data de 15 septembrie 1997 i-am aprobat dezbaterea în procedură de urgență. O să rog comisia să propună cei doi timpi - timpul total și timpul de dezbatere pe articole.

Vă rog. Domnul deputat Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Valentin Iliescu:

Stimați colegi, comisia vă propune ca timp global pentru acest proiect de lege 60 de minute. Timpul afectat pentru fiecare articol - 3 minute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare acești doi timpi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, au fost adoptați timpii.

Conform prevederilor noastre, trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Începem cu titlul legii.

Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 alin.1, numărul curent 1 din raport.

Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 alin.2.

Este o chestiune de amendament respins. Da, vă rog. Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

În articolul pe care l-am votat anterior, la lit.g) se vorbește despre faptul că "Poate beneficia de serviciile prestate de cantinele de ajutor social orice persoană care temporar nu realizează venituri din motive neimputabile acesteia". Deci, o condiție esențială pentru ca cineva să poată merge la cantina de ajutor social este și aceea de a nu realiza venituri din motive neimputabile ei.

Inițiatorul ne propune însă, în articolul despre care vorbim, ca aceste prestări de servicii pentru persoanele care pot beneficia în mod temporar de serviciile prestate de cantinele de ajutor social, să fie limitate doar la 90 de zile. Este ca și cum am spune că oamenii aceștia pot fi lipsiți de venituri timp de 90 de zile și pot veni să mănânce la cantinele de ajutor social, iar după 90 de zile, ei devin, dintr-odată probabil, posibili deținători de venituri dar, în orice caz, nu mai pot beneficia de acest serviciu.

După opinia mea, este o greșeală. În mod normal și peste tot în lume cei care beneficiază de servicii de asistență socială, mai ales la candinele de ajutor social, beneficiază pentru perioade nelimitate în timp, pentru că serviciul se acordă celor care nu au posibilitate să-și asigure hrana în mod normal, așa cum este prevăzut și în lege.

Deci, n-am înțeles de ce inițiatorul a limitat numai la 90 de zile perioada în care un om poate veni să mănânce la cantina de ajutor social, în condițiile în care, repet, el vine acolo pentru că nu are venituri, din motive neimputabile lui.

Consider că atât timp cât un om nu realizează venituri din motive care nu-i sunt imputabile, deci el este în situația respectivă din motive care nu i se pot imputa, el trebuie să beneficieze de serviciile unei cantine de ajutor social în toată perioada în care se află în această situație.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră ați propus eliminarea alin.2.

Sigur că, în conformitate cu Regulamentul nostru, eu sunt obligat ....

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, sigur că există o soluție, cea pe care a propus-o domnul deputat Marian Sârbu, de eliminare, dar eu zic că totuși textul actual ar putea fi amenajat, în sensul că: "Persoanele prevăzute la alin.1 lit.g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social în condițiile prevăzute de prezenta lege, până la data la care vor realiza veniturile necesare".

Adică să nu limităm în timp, dar nici să nu eliminăm textul. Să existe posibilitatea să beneficieze în continuare, până la data la care se va face dovadă că realizează venituri, astfel încât aceste servicii să nu îi mai fie acordate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sârbu, autorul amendamentului respins. Vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Ceea ce propune domnul deputat Gaspar este, după părerea mea, inutil, întrucât ceea ce spune dumnealui, se circumscrie tuturor condițiilor în raport cu care cineva poate să beneficieze de cantinele de ajutor social.

Vă reamintesc faptul că la lit.e) se spune: "persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate în una din următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri", după cum chiar condițiile generale, care privesc accesibilitatea, eligibilitatea fiecărui individ, ca urmare a anchetei sociale, de a merge sau nu la cantina de ajutor social, sunt prevăzute în textele pe care le-am votat deja.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, în conformitate cu Regulamentul nostru ......

Dar, știți, în timpul dezbaterilor .... Totuși, vă dau cuvântul. I-am dat cuvântul domnului deputat Gaspar, vă dau și dumneavoastră cuvântul. Din partea inițiatorului.

Doamna Norica Niculai (secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale) :

Inițiatorul solicită respingerea acestui amendament. Textul de la alin.2 se adresează unei categorii corect circumstanțiate, deci persoane care temporar nu realizează venituri. Dacă nu am limita în timp acordarea acestei prestații, ar însemna, per a contrario, să încurajăm un tip de viață care nu este apropiat de ceea ce normal ar trebui să fie, adică de încercarea de a-și găsi un loc de muncă, și am face din această prestație o prestație la care anumite categorii de persoane permanent apelează.

Pentru acest motiv, noi considerăm că textul propus de inițiator este textul care circumstanțiază corect situația și care răspunde spiritului legii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Îmi pare rău că nu pot fi acord cu doamna secretar de stat. Pentru integrarea în muncă, pentru facilități, să spunem așa, de reintrare pe piața muncii, există măsuri diferite, măsuri separate. A spune că un om nu trebuie să beneficieze de o cantină de ajutor social decât 90 de zile, pentru că altfel îl încurajăm să vină foarte des, sau să folosească banii statului pentru această cantină, înseamnă refuzul de a-i asigura o masă, sau două mese, ceea ce înseamnă serviciile respective la cantina de ajutor social, chiar și în situații în care, repet, nu e vina lui. Și legea prevede expres acest lucru. Nu este vorba de folosirea cantinelor de ajutor social de către cei care nu vor să muncească.

Deci, inducerea în opinia publică a unei astfel de idei este falsă. Este o încercare de a denatura sensul legii și până la urmă a serviciilor pe care le prestează cantinele de ajutor social.

Un om care nu din vina lui... - și este modelul Uniunii Europene, a cărei Cartă în ceea ce privește drepturile omului și drepturile sociale am și semnat-o, spune foarte clar că un om aflat în nevoie, deci care este lipsit de venituri fără vina lui, trebuie să beneficieze de serviciile de asistență socială.

Deci, nu sunt de acord cu opinia doamnei secretar de stat și vă propun, domnule președinte, să supuneți la vot eliminarea alineatului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog. Domnul deputat Kerekes.

Domnul Károly Kerekes:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Apreciez intervenția domnului Sârbu, ca reprezentant al opoziției, dar aș vrea să remarc faptul că aceste cantine de ajutor social existau și în '92.

Prin Hotărârea Guvernului României nr.290 s-a reglementat această chestiune și aș vrea să reamintesc celor care eventual nu sunt de acord cu mine că în această hotărâre a Guvernului s-a prevăzut și atunci acordarea acestor drepturi pe o perioadă de 90 de zile.

Ceea ce apare în această lege, propus de către inițiator, nu este o idee inedită. Deci, a fost preluată din timpul acela.

Nu numai prin aceasta aș vrea să argumentez limitarea în timp a acordării acestor drepturi, ci și prin faptul că și alte drepturi de asistență socială sunt limitate în timp și vă rog să observați că și la ajutorul de șomaj este, de asemenea, limitată acordarea acestui drept.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sârbu, autorul amendamentului respins de comisie. Vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Tocmai, că în comisie ne-am combătut, ca să zic așa, pe argumente și de aceea venim în fața dumneavoastră, ca să vă aducem în față toate argumentele posibile, pentru ca dumneavoastră să decideți.

Deci, ceea ce spune domnul Kerekes este incorect.

Vă repet: în această lege sunt luate, să zic așa, toate prevederile pentru ca să nu se abuzeze de serviciile prestate de cantinele de ajutor social, din moment ce într-un articol expres - ceea ce nu a existat în legislația anterioară - prevedem clar faptul că nu pot beneficia decât cei care nu realizează venituri, din motive neimputabile. Cred că trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna filozofia acestei prestări de servicii.

Repet, în Uniunea Europeană orice om care nu realizează venituri, fără să fie vinovat pentru această situație, beneficiază de servicii de asistență socială. Mai mult decât atât, dumneavoastră cunoașteți foarte bine cât de grele sunt costurile sociale ale restructurării. Vorbim de restructurare foarte des. Am aprobat săptămâna trecută 50 de milioane de dolari împrumut de la Banca Mondială pentru suplimentarea, ca să zic așa, a serviciilor de asistență socială sau și pentru aceste servicii. Este anormal, ca în timp ce o parte din ce în ce mai mare de oameni suferă pentru efectele acestea grave ale restructurării și aprobăm chiar împrumuturi în acest sens, să limităm în mod drastic acordarea serviciilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu cred că trebuie să trecem la vot. Există acest amendament, propus de domnul deputat Sârbu, care prevede eliminarea paragrafului alineatului 2 de la art.2. Amendament care a fost respins de comisie și de inițiator în discuțiile care au avut loc la comisie. Fiind vorba de o eliminare, eu vă supun la vot, urmând să trecem mai departe. Dacă dumneavoastră veți decide cu votul.

Pentru eliminarea acestui articol, voturi pentru? Vă rog să numărați câte voturi sunt pentru. 39 de voturi pentru. Este insuficient pentru a trece acest amendament.

Domnul deputat Mitrea dorește o chestiune de procedură.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Este evident, pentru cei care suntem sus, că nu avem cvorum în acest moment. Deci, nu putem să considerăm că a fost respins un amendament, pentru că a îndeplinit numai 37 de voturi, când în sală suntem vreo 70-80 de oameni. Trecem la numărarea cvorumului și stabilim cvorumul și după aceea votăm. De fapt altă soluție nu există. Eu propun în numele grupului să verificăm cvorumul în sală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră ca vicelider de grup puteți să cereți lucrul acesta, ceea ce vom și face acum. Vom verifica, cu ajutorul dumneavoastră, și a domnului secretar Kovacs, cvorumul care trebuie să fie de 142 - cvorumul de lucru. Vă rog.

Rezultă că suntem sub cvorumul de lucru, deci voi cere liderilor de grupuri să rezolve această chestiune care ne împiedică să ne continuăm lucrările. Nu dau pauză, voi cere doar liderilor să trimită colegii aici.

Se pare că am găsit o soluție, se pare că inițiatorul împreună cu autorul amendamentului și cu comisia au găsit o soluție pentru acest text. O să-l rog pe domnul secretar Mitrea să poftească aici, ca să putem continua lucrările.

Domnul deputat Iliescu, din partea comisiei. Vă rog.

Domnul Valentin Iliescu:

De comun acord comisia cu inițiatorul am convenit ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și cu autorul amendaemtnului...

Domnul Valentin Iliescu:

Bineînțeles, cu acordul colegului nostru domnul Sârbu, am convenit să majorăm această perioadă de la 90 de zile la 180 de zile. Amendamentul a fost propus de domnul deputat Acsinte Gaspar împreună cu colegul Sârbu și inițiatorul a fost de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În acest condiții, vă supun spre aprobare nr.crt.2 din raport cu modificarea respectivă, "în loc de 90 - 180 de zile".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

A fost adoptat.

Alin. 3, amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3 nr.crt.3 din raport. Intervenții? Dacă au fost amendaemnte respinse. Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, amendamente respinse. Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, nr.crt.5 din raport. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 la primul alineat e vorba de înlocuirea unei sintagme. Amendamente respinse nu au fost.

Primul alineat cu propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, nr.crt.7 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, da, aveți o intervenție. Dacă e o greșeală de dactilografiere, vă rog s-o rectificați. Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Este o greșeală - "Baza materială necesară funcționării cantinelor de ajutor social și controlul activității acestora se asigură..." nu "... este asigurată de consiliile locale." Este un dezacord gramatical. Deci, corect este "se asigură".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Înțeleg că nu sunt probleme la inițiator. Comisia își asumă această eroare de dactilografiere. Deci nr. 8 din raport cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9, nr.9 din raport. Nu sunt intervenții. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, amendamente respinse. Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, nr.crt.10 din raport. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12, nr.crt.11 din raport. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13, nr.crt.12 din raport. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14, amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15. Amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acest proiect de lege fiind o lege organică, votul final, deci în momentul de față avem cvorumul de lucru, ca urmare a apelului făcut către liderii de grupuri, votul final îl vom da joi în cursul dimineții în jurul orei 11. Da, ora 10 am dat la legea cealaltă. Deci 10- 10,30 în cele din urmă, împreună cu celelalte legi. În principiu, cred că n-o să fie probleme.

Vă fac o comunicare: Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și abordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ține ședință miercuri 5 nov.1997 la orele 14 la Senat în spatele Sălii Omnia și sunt invitați deputații: Constantin Aferăriței, George Dragu, Francisc Barany și Daniela Buruiană.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 4:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro