Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-11-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997

15. Dezbaterea și adoptarea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a țării  

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Acum vă propun ca ultim punct raportul Consiliului Suprem de Apărare a țării.

Domnul senator Alexandru, o scurtă prezentare.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule președinte,

Dacă-mi permiteți, este cvorum în sală. Noi avem cvorumul de ședință întrunit. Nu s-a cerut din partea niciunui grup parlamentar verificarea cvorumului. Lucrăm în cvorum.

Domnul Ion Diaconescu:

Unde sunt propunerile?

Domnul Cristian Dumitrescu:

Lăsați să treacă raportul.

Domnul Ion Diaconescu:

Da, poftiți!

Domnul Nicolae Alexandru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul comun al celor două comisii de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților referitor la Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 1995.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și Camerei Deputaților, în ședința comună din ziua de 5 martie 1997 au luat în discuție acest raport prezentat Parlamentului la data de 23 aprilie 1996, din care rezultă: în anul 1995, C.S.A.Ț. s-a întrunit în patru ședințe de lucru trimestriale în cadrul cărora s-au analizat 40 de rapoarte și s-au adoptat 127 de hotărâri privind apărarea națională, ordinea publică și siguranța națională.

În domeniul conducerii sistemului național de apărare s-a analizat concepția privind organizarea și funcționarea Marelui Cartier General, elaborat în baza prevederilor Constituției României și a legilor în vigoare. în condiții similare s-a analizat și concepția privind rolul, locul și atribuțiile comandanților militari ai județelor, inclusiv ai municipiului București care vor fi destinați să coordoneze forțele luptătoare și cele de protecție aflate în profilul lor administrativ-teritorial, pe baza hotărârilor C.S.A.Ț. și a directivelor și dispozițiunilor Marelui Cartier General. Totodată s-au examinat și aprobat măsurile privind perfecționarea cooperării și conlucrării între organele de stat cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice:

1. Stabilirea unor metodologii concrete de prevenire și combatere a acțiunilor infracționale în domeniile siguranței naționale și ordinii publice.

2. Trecerea pazei și apărării aeroporturilor civile din competența Ministerului Apărării Naționale în cea a Ministerului de Interne.

3. Perfecționarea formelor și metodelor de cooperare între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne.

4. Limitarea fenomenului infracțional.

5. Menținerea și restabilirea ordinii de drept.

Reforma în domeniul militar s-a înfăptuit în anul 1995. S-au înființat cele 3 categorii de forțe ale Armatei; trupele de uscat, aviația și apărarea antiaeriană și marina. S-a redus numărul de arme întrunite de la 4 la 3. S-au înființat 8 corpuri de armate dintre care unul în subordinea marinei militare.

Ca urmare a măsurilor luate privind reorganizarea Armatei au fost reduse 41.000 de funcții, efectivele actuale ale acesteia fiind în timp de pace de 213.000. Armata României va dispune, în urma reducerilor, de 1.375 tancuri mijlocii, 1.475 guri de foc de artilerie de calibru de 100mm și mai mari, 2.100 vehicule blindate de luptă, 430 de avioane de luptă și 120 elicoptere de atac.

în legătură cu organizarea și restructurarea armatei, comisiile apreciază că aceste activități au existat fără aprobarea prealabilă de către Parlament a legii privind organizarea Armatei, așa cum prevede Constituția la art. 117 alin. 2.

În domeniul relațiilor militare internaționale, C.S.A.Ț. a amplificat și diversificat activitățile pentru crearea condițiilor propice aderării țării noastre la Organizația Tratatului Altanticului de Nord.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere avizează favorabil Raportul de activitate al C.S.A.Ț. pe anul 1995 și a hotărât să-l supună spre examinare plenului Parlamentului, potrivit art. 62 alin. 2 lit. f) din Constituție, cu următoarele propuneri:

a) revederea și completarea Legii nr. 39/1990 privind înființarea organizarea și funcționarea C.S.A.Ț.-ului, deoarece acesta nu mai este suficient de corespunzător, fiind necesară elaborarea unui nou document legislativ. Totodată, comisiile au în vedere necesitatea executării unei analize referitoare la încadrarea în viitor a Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare al Țării cu personal civil și militar corespunzător numeric și profesional;

b) urmărirea permanentă de către C.S.A.Ț. a modului de înfăptuire a propriilor hotărâri privind apărarea țării, siguranța națională și ordinea publică;

c) promovarea proiectului de Lege privind organizarea armatei, potrivit prevederilor Constituției, art. 117 alin. 2;

d) definirea documentelor privind securitatea și apărarea națională și trimiterea lor spre aprobarea Parlamentului.

Semnează cei doi președinți ai comisiilor de apărare ai Camerei Deputaților și Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Supunem la vot raportul prezentat de domnul senator Alexandru.

Din sală:

Se cere cuvântul…

Domnul Ion Diaconescu:

Aveți ceva de comentat? Poftiți!

Domnul Dorin Corneliu Gavaliugov:

Domnilor președinți, stimați colegi deputați, stimați colegi senatori,

Doamnelor și domnilor,

Am luat cuvântul în dezbaterea acestui raport, pornind în primul rând de la faptul că el este adus în dezbaterea ședinței comune a celor două Camere cu foarte mare întârziere.

În momentul în care noi suntem un Parlament care dorim să aplicăm zi de zi, practic, prevederile constituționale și să le demonstrăm prezența în dinamica politicii statului nostru, adoptarea prin vot, astăzi, cu o întârziere de peste 7luni de zile de la dezbaterea în comisie, de la avizul dat în comisie, este un fapt care nu are nici un motiv să ne bucure.

Eu nu vreau să lungesc această luare de poziție, să subliniez, lucru pe care vreau să-l fac doar în final, asigurând că Grupul Partidului Democrat va vota favorabil Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dar fac un apel către birourile permanente ale celor două Camere să privească cu atenție aceste rapoarte, aceste mesaje pe care noi le primim din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Dacă acestea vor fi dezbătute la momentul potrivit, ele pot deveni niște acte politice în favoarea demersului general pe care-l face țara noastră la "instanțele politice pentru integrarea europeană și integrarea atlantică".

Deci, în consecință, susțin acest apel către birourile permanente și, încă o dată, accentuez că Partidul Democrat va vota în favoarea raportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, poftiți!

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte, stimați colegi,

Eu, personal, nu aș vrea să fac niște considerații asupra raportului, totuși, aș vrea să întreb membrii Comisiilor de apărare, dacă este cineva din partea C.S.A.Ț.-ului, cumva, să ne dea câteva detalii despre problema serviciilor de informații. După cum se știe, conform Legii nr. 39, Consiliul Suprem de Apărare are în coordonare directă activitatea serviciilor și ar fi interesant, cred, pentru parlamentari, să ni se spună, în acest domeniu cum s-a manifestat activitatea C.S.A.Ț.-ului.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule deputat,

Foarte pertinentă întrebarea dumneavoastră, cred că o putem reține atunci când vom discuta un raport mai recent, ca să spun așa, nu din 1995, că nu cred că avem acum posibilitatea să dăm acest răspuns. Acestea sunt niște restanțe la raportul pe 1996. Aveți perfectă dreptate, vom solicita și acest gen de răspuns.

Domnul Ion Diaconescu:

Da. Raportul se referă la 1995… deci și-a pierdut actualitatea… în tot cazul noi supunem la vot acest raport.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Abțineri?

Cel puțin formal raportul a fost aprobat.

Următoarea ședință în plen, ședință festivă, joi la ora11,00. Mâine fiecare la Camera respectivă.

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 19,35.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 0:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro