Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-11-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997

8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru evaluarea situației Societății Române de Televiziune

Domnul Ion Diaconescu:

Mai avem pe ordinea de zi câteva probleme mai ușoare.

Mai întâi, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru evaluarea situației Societății Române de Televiziune.

Există în mapele dumneavoastră proiectul de hotărâre privind constituirea acstei comisii.

Îl supun la vot global.

Domnul Alexandru Radu Timofte:

Domnule președinte,

Nu am înțeles de ce întreaga lege a fost remisă Biroului permanent. Mai erau două articole la această Lege a Serviciului de Informații Externe peste care s-a trecut. Spuneți-ne, de ce?!

Mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Am înțeles că întreaga această lege..., adică mai sunt două articole, dar de vreme ce ne-am împănat de la primul, o trecem, și discutăm la Biroul permanent în căutarea unei soluții.

Domnul Petre Roman:

Sigur că da.

Domnul Ion Diaconescu:

Adică, zice că de ce n-am discutat articolele celelalte în întregime?

Domnul Petre Roman:

Mie mi se pare că e logic, ca să nu mai cădem în impasul ăsta.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, revenim la hotărârea pentru constituirea Comisiei de anchetă asupra Societății Române de Televiziune.

Cine dorește să ia cuvântul?

Poftiți! Domnul Țepelea.

Domnul Gabriel Țepelea:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale celor două Camere au solicitat Birourilor permanente instituirea unei Comisii parlamentare de anchetă. Obiectivele acestei comisii sunt cercetarea următoarelor situații: dacă în Televiziune s-au îndeplinit cerințele de serviciu ale societății; dacă controlul calitativ al actului managerial funcționează; dacă verificarea activității financiare a societății este în regulă; în fine, aplicarea legislației în domeniul audiovizualului și a normelor de reglementare emise de Consiliul Național al Audiovizualului.

Domniile voastre aveți la îndemână un proiect de hotărâre care în art. 1 stipulează cele enumerate de mine.

În art. 2 se arată că: "Personalul de la Societatea Română de Televiziune este obligat să răspundă solicitărilor comisiei parlamentare de anchetă și să pună la dispoziția acesteia documentația necesară.

În art. 3 se arată că această comisiei parlamentară de anchetă se va compune din 9 membri, din 5 deputați și 4 senatori și va avea ca organ coordonator biroul acesteia, compus dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

În fine, comisia parlamentară își va desfășura activitatea pe baza unui regulament propriu și în termen de 7 zile de la constituire va prezenta acest regulament Birourilor permanente. Constatările și propunerile comisiei vor fi înaintate simultan la Birourile celor două Camere în termen de 60 de zile.

În partea a doua, în anexă, aveți componența comisiei. îmi permit să dau citire numelor care au fost propuse de către diversele formațiuni politice parlamentare:

Badea Alexandru — deputat P.N.Ț.C.D.; Turianu Corneliu — P.N.Ț.C.D.; Pâslaru Dumitru — deputat P.D.S.R.; Ion Solcanu — senator P.D.S.R.; Sassu Alexandru — deputat P.D.; Vasiliu Eugen — senator P.N.L.; Kakasi (Sándor) Alexandru — deputat U.D.M.R.; Preda Florea — senator P.R.M.; Lazăr Lădariu — deputat P.U.N.R.

Componența Biroului comisiei parlamentare de anchetă privind evaluarea situației din Societatea Română de Televiziune propunem să fie următoarea:

Domnul Badea Alexandru, deputat P.N.Ț.C.D. — președinte; domnul Ion Solcanu, senator P.D.S.R. — vicepreședinte; domnul Sassu Alexandru, deputat P.D. — secretar.

Vă supun la vot hotărârea și dacă aveți alte observații sau alte propuneri.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim, domnule profesor!

Vă rog, domnule Solcanu!

Domnul Ion Solcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așteptam ca hotărârea să fie supusă votului de către dumneavoastră și nu de către domnul academician Țepelea.

Domnul Ion Diaconescu:

Desigur, o s-o supunem la vot.

Domnul Ion Solcanu:

îngăduiți-mi însă până atunci, domnule președinte și stimați colegi, să fac o observație și anume: în legislaturile precedente Parlamentul României a adoptat mai multe decizii de constituire a unor comisii parlamentare de anchetă, comisii comune ale Senatului și Camerei Deputaților. Toate hotărârile de înființare a respectivelor comisii de anchetă prevedeau printr-un articol distinct dotarea comisiilor cu logistica necesară. Fără o hotărâre, de principiu, a celor două Camere ale Parlamentului, comisia nu va putea dispune plata salariilor, sau, de fapt, Parlamentul României nu va putea dispune plata salariilor pentru experții și consilierii de care comisia de anchetă are nevoie, a cheltuielilor de altă natură, de personal și de materiale, fapt pentru care, domnule președinte, vă propun un text nou de articol, care să permită eliminarea lacunei respective și, respectiv, crearea instrumentului juridic prin care Parlamentul României să permită o funcționare normală a comisiei respective. Textul este următorul: "în scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura logistica necesară aprobată de Birourile permanente". Un asemenea articol regăsim în toate hotărârile de înființare a unor astfel de comisii: logistică și personal.

Din sală:

"De specialitate".

Domnul Ion Solcanu:

Bun, să vedem.

Deci, o completare pe care o putem face este: "…vor asigura personal de specialitate și logistica necesară…".

Dacă-mi îngăduiți, vă înaintez amendamentul.

Domnul Ion Diaconescu:

Eu fac observația că la art. 4 se spune: "Comisia parlamentară de anchetă își va desfășura activitatea pe baza regulamentului propriu elaborat și prezentat Birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 7 zile".

Mă întreb dacă cu ocazia aceea, în acest regulament, nu se vor prevedea și aceste utilități.

Domnul Petre Ninosu:

Nu este suficient.

Domnul Ion Diaconescu:

Altceva? Mai există vreo observație?

Vă rog. Domnul Vasiliu.

Domnul Eugen Vasiliu:

Stimați colegi,

În momentul în care s-a făcut acest proiect de hotărâre de către cele două comisii, și asta s-a întâmplat de multișor, termenul de 60 de zile, de la data constituirii comisiei, în care comisia trebuia să depună raportul, avea un sens. Atrag însă atenția că urmează să intrăm în vacanță și sper că nu vreți să-i pedepsim pe membrii comisiei ca în această vacanță să facă raportul.

Există două soluții: fie să spunem 60 de zile de activitate parlamentară, dacă vi se pare că asta sună bine, sau să spunem 90 de zile, ca să includem…, poate că formula cu 90 de zile…, eu fac propunerea în formula cu 90 de zile.

Mulțumesc.

Din sală:

Și schimbăm conținutul întregului articol?

Domnul Eugen Vasiliu:

Nu, nu, restul curge, e vorba numai de activitatea comisiei.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rugăm, faceți amendamentul în scris, acum.

Domnul Eugen Vasiliu:

Păi 90 de zile în loc de 60 de zile.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Merge. La vot!

Domnul Ion Diaconescu:

Să trecem la votarea pe articole, urgent, să nu pierdem timpul.

Titlul hotărârii.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Cine este Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Vă mulțumim.

Cine se abține? O abținere. Vă mulțumim.

Art. 1.

Cine este Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Cine este Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Abțineri?

Art. 4.

Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri?

La art. 5 este amendamentul propus de domnul… Vasiliu, ca termenul pentru depunerea raportului să fie de 90 de zile.

Deci, întâi supun la vot amendamentul propus ca termenul respectiv să fie, în loc de 60 de zile, de 90 de zile.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Un vot.

Abțineri? O abținere.

Atunci, cu aceste modificări supun art. 5 la vot.

Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri?

Art. 5 a fost aprobat.

Art. 6, propus de domnul Ion Solcanu, care sună așa: "în scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesară, aprobată de Birourile permanente…".

Aveți ceva de spus? Poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Am următoarea observație la acest text. Așa cum este redactat s-ar înțelege că personalul acesta de specialitate se asigură din serviciile Camerei Deputaților și ale Senatului, ceea ce nu cred că asta a fost în intenția domnului senator. V-aș ruga să introducem un alineat, 2, cu următorul conținut: "Personalul de specialitate, utilizat în calitate de colaboratori, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991, astfel cum a fost modificată și republicată".

Domnul Cristian Dumitrescu:

Păi la toate așa se procedează, ce ne mai complicăm.

Domnul Ion Diaconescu:

Eu nu văd diferența practică între ele și mi se spune că așa s-a mai făcut.

Domnul Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Practica, chiar așa este, pentru că toate comisiile de acest gen angajează experți nu din personalul Camerei, ci experți pur și simplu, dar ca să poată să-i pună să lucreze trebuie să-i plătească, iar reglementările modului de plată, cuantumului, orele, încadrări, nivele de plată sunt în legea pe care a menționat-o adineauri domnul Gaspar.

Domnul Ion Diaconescu:

Adică sunteți pentru amendamentul domnului Gaspar, da?

Domnul Gheorghe Cristea:

Absolut! Deci asta este procedura care dă comisiei posibilitatea ca să angajeze experți și nu obligația de a angaja funcționari din serviciile Camerei Deputaților, ci experți din diverse domenii, pe care să-i utilizeze și să-i poată plăti. Deci, formularea făcută acoperă formularea cealaltă și este corect.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Dacă-mi permiteți, domnule președinte și doamnelor și domnilor colegi, aici sunt două lucruri foarte clare: fie acceptăm amendamentul domnului Solcanu, care stipulează clar că este vorba despre personal de specialitate din cadrul celui încadrat, ca existent, cum am făcut și la alte comisii, sau a doua soluție pe care o propune… (Discuții, rumoare.), asta e posibil, la unele comisii așa s-a procedat…

Domnilor colegi,

Ceea ce a propus domnul Gaspar este o altă posibilitate să angajăm colaboratori externi.

Deci, sunt două soluții și atunci să vedem, renunță domnul Solcanu la soluția lui și atunci putem să mergem pe soluția domnului Gaspar… (Discuții, rumoare.)

Din sală:

Poate e bine să mergem pe amândouă…

Domnul Ion Diaconescu:

Păi, nu putem pe amândouă.

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De altminteri, intervenția domnului deputat Cristea este exact în acest sens și anume adoptarea ambelor alineate ale art. 6. Primul alineat este cel pe care vi l-am înaintat, cel de-al doilea, făcut de distinsul coleg Gaspar, este unul de completare și e precizare în acest sens. Nu face decât să vină în depășirea momentului și în completarea hotărârii Parlamentului României.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Gaspar,

Rugămintea e să dați scris amendamentul dumneavoastră ca să-l avem.

Domnul Acsinte Gaspar:

îl anunț verbal.

Domnul Ion Diaconescu:

îl anunțați verbal, dar îl dați și scris.

încă o dată, deci, întâi supun la vot amendamentul propus de domnul Solcanu.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 2. Amendamentul propus de domnul Gaspar.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Abțineri?

Deci, supun art. 6 în ansamblu, cu aceste două alineate.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Abțineri?

Supun votului dumneavoastră proiectul acesta de hotărâre…

Da, domnul Solcanu.

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte,

Vă invit să supuneți la vot — înainte de a supune la vot hotărârea în ansamblu — anexa. Anexa fiind parte integrantă din hotărâre trebuie neapărat votată separat, așa cum ați procedat cu fiecare articol în parte. Iar anexa citită de domnul deputat Țepelea cuprinde componența comisiei și apoi compenența biroului comisiei parlamentare.

Domnul Ion Diaconescu:

Da, desigur. După ce votăm hotărârea în ansamblu, facem anexa. (Discuții, râsete, rumoare.)

Deci, supun la vot…

Domnilor, lăsați-mă! supun la vot hotărârea… textul în întregime al acelei hotărâri.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Abțineri?

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul hotărârii.

Acum anexa. Vi s-a citit o componență, stabilită pe baza grilei existente, a acestei comisii, precum și biroul comisiei. (Discuții, rumoare.)

Domnul Ion Solcanu (din sală):

Dacă nu se aprobă anexa, ce facem cu hotărârea?

Domnul Ion Diaconescu:

Nu se aprobă, cade! (Râsete, discuții.) Da! E! asta este!

Deci, supun la vot anexa cu componența care vi s-a citit și biroul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Abțineri? Nu sunt.

Contra?

Deci, hotărârea, împreună cu anexa respectivă, cu componența respectivă a fost aprobată. (Discuții.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 1:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro