Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 08-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999

12. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (Amânarea votului final.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.

Deci, într-o ședință anterioară, am aprobat titlul ordonanței, art. 1, care se află în raportul comisiei la pct. 1, și art. 2 alin. 1, 2, 3 și 4. Corect. Am aprobat și art. 2 în ansamblu și urma să continuăm de unde am rămas, de la art. 3, care se află la nr. crt. 4 din raport. Deci, amendamente respinse la nr. crt. 4 dacă au fost? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 5 din raport, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 6 din raport, amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 7 din raport, amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 7 din raport s-a referit și la..., nu știu de ce s-a pus linia aceasta... Deci, la nr. crt. 7, eu am supus spre aprobare numai prima parte, referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului.

Acum, referitor la art. 10, a doua parte a nr. crt. 7, care rămâne nemodificată, la art. 10 din Ordonanța de urgență, articolul corect rămâne nemodificat. De asemenea, mai jos, un al doilea alineat și un al treilea alineat, care rămân nemodificate, vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 6 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Revenim acum la ordonanță.

Voci din sală:

Mai este o anexă!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mă scuzați. Corect. Mai este o anexă.

Da. Deci, în anexă, vă supun spre aprobare titlul anexei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare modificările de la nr. crt. 8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare anexa în ansamblul...

Da. Vă rog.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Un moment...

Înainte de a supune spre aprobare anexa, vreau să fac o mică mențiune: întrucât în această anexă va surveni ulterior modificări, datorită articolelor care vor apărea în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12, în Ordonanța Guvernului nr. 117 și în Ordonanța de urgență nr. 25/1998, și care sunt punctele noastre de lucru, în continuare, vă rugăm să aprobăm această anexă în principiu, urmând ca ea să fie ulterior corectată cu aceste modificări.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Totuși, am următoarea propunere: noi o aprobăm așa cum este, și pe urmă fiecare ordonanță ulterioară o modifică... Deci, noi acum o aprobăm, nu de principiu, ci așa cum este, cu cele două modificări pe care le-ați propus la comisie, urmând ca noi să aprobăm modificările în această anexă, când le vine rândul. De fiecare dată modificăm, prin fiecare act nou, anexa. Da? Deci, eu... Așa este corect procedural.

Ca atare, vă supun spre aprobare anexa în ansamblul ei, cu aceste două modificări aprobate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare ordonanța de urgență în ansamblul ei, cu modificările aprobate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, revenim la lege.

Am adoptat titlul legii. Suntem pe articolul unic al legii, care, însă, trebuie completat conform procedurilor noastre: "Se aprobă Ordonanța de urgență..." și așa mai departe, și, la sfârșit, "...cu modificările și completările următoare..." și le enunțăm pe cele care au fost operate în textul ordonanței de către comisie și aprobte de noi, aici.

Deci, articolul unic, cu aceste completări și modificări.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nu este o lege organică. Totuși, votul final îl vom da mâine, o dată cu celelalte, la ora 11,30.

Am putea să continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12, dar am impresia că n-o să reușim să-l parcurgem tot astă seară, așa că eu vă mulțumesc și, într-un minut, intrăm în partea a doua a ședinței noastre, cea dedicată...

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro