Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 08-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999

14. Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu aceasta, se încheie partea de răspunsuri. Văd că nu mai am alte răspunsuri pentru astăzi, în lista care mi-a fost pregătită. Și continuăm cu, chiar, ultima parte a programului, și anume interpelările adresate Guvernului.

Domnul deputat Nicolae Groza.

Vă rog.

Se pregătește domnul deputat Valeriu Tabără. Este aici? Nu.

Domnul deputat Nicolae Ionescu? Este.

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Adresez interpelarea domnului Traian Băsescu, ministrul transporturilor.

Am să prezint parțial, sigur, interpelarea.

În conformitate cu art.7 alin.3 lit.c din cap.II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea SNCFR: "Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor, are următoarele atribuții principale: emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, modernizarea, exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică a infrastructurii feroviare și a materialului rulant".

În stația CFR Piatra Olt a existat o trecere la nivel peste calea ferată, care s-a deteriorat și nu mai poate fi folosită nici de personalul gării și nici de cetățenii cartierului nord-vestic, pentru a trece în orașul Piatra Olt. În prezent, inclusiv sicriele cu morți se trec peste cele 12 linii de cale ferată, fiind nenumărate ocazii de accidente colective produse de trenurile care trec prin gara respectivă, gara Piatra Olt fiind un nod important de trafic al căilor ferate.

Când considerați, domnule ministru, că se poate reface, reconstrui și reda în folosință trecerea la nivel peste calea ferată în gara Piatra Olt?

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Ionescu. Se pregătește domnul deputat Viorel Burlacu.

Domnul Nicolae Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Interpelarea este adresată domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale. Sunt deputat Nicolae Ionescu, fac parte din Grupul parlamentar al PUNR, circumscripția 3 Argeș.

Obiectul interpelării privește sporul pentru zone izolate, deci mediul rural, care se prevede legal pentru cadre didactice care lucrează în mediul respectiv.

Dispozițiile Legii salarizării, nr.14/1991, au fost aplicate corect până de curând, în baza H.G. nr.281 din 17 iunie 1993, la toate unitățile bugetare, inclusiv la cele școlare și preșcolare. Unul din sporurile la salariul de bază este prevăzut la art.8 lit.d), care, după ultima modificare, are următorul conținut: "Salariații care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază". De aici, rezultă că toți salariații din sistemul bugetar, și nu numai unii, care lucrează în condițiile menționate, primesc acest spor, cum s-a și întâmplat. Suntem sesizați, însă, că, de câteva luni, cadrelor didactice nu li se mai acordă acest spor, practicându-se, astfel, o discriminare care: a) diminuează veniturile, și așa mici, ale celor care lucrează în zone izolate, stabilite concret, la fiecare caz; b) produce tensiuni în interiorul grupurilor de funcționari ai statului din aceleași localități rurale; c) se încalcă grav prevederile unui act normativ; d) se suprimă nejustificat un drept câștigat.

Deoarece sindicatele, putem să le zicem în ghilimele, din învățământ nu au ridicat această problemă a celor mai multe colective didactice, formulăm această interpelare la adresa conducerii Ministerului Educației Naționale și solicităm: 1) lămuriri pentru neaplicarea echitabilă a normelor legale privind acordarea sporurilor pentru "zone izolate", cadrelor didactice care lucrează în aceste condiții; 2) așteptăm, de asemenea, comunicarea măsurilor luate pentru a se intra, imediat și deplin, în legalitate.

Atenționăm asupra inadmisibilității confuziei dintre sporul pentru zone izolate, numit anterior, "pentru mediul rural" și sporul special, "pentru atragerea personalului calificat în mediul rural, în sensul de a se stabili cu domiciliul în mediul rural", spor care este prevăzut de legea specială - Statutul personalului didactic -, la art.49 alin.2. Practic, din luna decembrie, se plătește numai acest spor.

Data stabilită pentru răspuns: 22 martie 1999.

Și mai am o întrebare, pentru domnul Decebal Traian Remeș, ministrul finanțelor. Conținutul ar fi scurt. În luna februarie, în județele Argeș și Vâlcea, alături de pensionari, personalul din învățământ și din sănătate și-a primit salariile cu întârziere de la 1 până la 10 zile.

Având în vedere că datorită programului de maximă austeritate instituit de actualul Guvern, salariile bugetarilor sunt absolut umilitoare, vreau să vă întreb dacă profesorii și medicii trebuie să mai suporte o umilință în plus, aceea de a fi stresați de amânări pe termene nedeterminate a salariilor lor simbolice. Se va repeta această situație inadmisibilă și în luna martie?! Așa se vehiculează.

Sperăm că se vor lua măsurile necesare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Viorel Burlacu. Se pregătește domnul deputat Miron Chichișan. E aici? Da.

Domnul Viorel Burlacu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru Radu Vasile.

Sursele de venituri pentru Consiliul județean Neamț, ce pot fi asigurate prin aplicarea prevederilor Legii bugetului pe anul 1999, reprezintă doar 50% din necesar. Cel mai afectat serviciu public de interes județean este Serviciul public pentru protecția copilului, preluat, în anul 1998, fără să se asigure resursele financiare, conform prevederilor art.10 din Legea nr.72/1996 și ale Legii nr.189 din 1998.

În județul Neamț, cheltuielile minime necesare pentru asigurarea funcționării a 6 centre de plasament, în care sunt internați peste 1.300 de copii și unde lucrează peste 800 cadre, pe o lună, însumează aproximativ 2.000 milioane lei. Această sumă a fost calculată pentru lunile ianuarie și februarie, în condițiile în care, în aceste unități, a fost făcută aprovizionarea de iarnă încă din toamna anului trecut.

În condițiile în care veniturile preliminate a se realiza într-o lună la nivelul Consiliului județean sunt de aproximativ 2,2 miliarde de lei, rezultă că întreaga activitate a Consiliului județean și a celorlalte activități finanțate de acesta, cum ar fi întreținerea drumurilor județene, cultura, cheltuielile materiale la comandamentele militare, protecția civilă, PSI, sunt, practic, blocate. Această situație este creată de aplicarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, fără să fie pregătită și respectată legea ce a stat la baza fundamentării bugetului pe anul 1999.

În vederea depășirii impasului creat, cerem a se găsi posibilitatea finanțării, pe anexe separate, a celor două activități cu cele mai mari probleme, și anume: Direcția de protecție a copilului, căreia îi sunt necesare, pentru funcționare, în anul 1999, un minim de 28 de miliarde de lei și Căminele-spitale pentru persoane cu deficiențe, pentru care sunt necesare 24 de miliarde de lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Chichișan. Se pregătește domnul deputat Romulus Raicu.

Domnul Miron Chichișan:

Domnule președinte,

Interpelarea mea este adresată domnului Constantin Dudu Ionescu, ministrul de interne.

Obiectul interpelării este o sesizare adresată unui grup de parlamentari de către cetățenii unui cartier al municipiului Cluj-Napoca.

Am să dau citire, un minut, unor extrase din această interpelare. Deci este vorba de un cetățean străin, maghiar, pe numele Kun Lajos Karoly, care terorizează un întreg cartier. Acum un an și jumătate - doi, am mai depus o interpelare, pentru că domnia sa teroriza o serie de familii. Dacă îl lăsăm în pace, acest cetățean străin va teroriza, mâine - poimâine, un întreg oraș.

Domnule ministru, ne adresăm dumneavoastră, întrucât se pare că numitul Kun este sprijinit, în realizarea fărădelegilor, de unii apărători ai legii. Este necesar, oare, pe lângă corupția și fărădelegile cetățenilor din municipiul Cluj, să mai adăugăm un alt caz notoriu?! Ne întrebăm căror forțe le-ar servi destabilizarea situației într-un cartier mare al Clujului.

O dată cu prezenta interpelare, vă înaintăm sesizarea cetățenilor, adresată unor parlamentari.

Vă menționez că dumnealui are 8 dosare penale, a fost condamnat pentru ucidere, la un an și jumătate, a făcut 8 luni de pușcărie, iar acum este în stare să se răzbune pe un întreg cartier.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Romulus Raicu. Se pregătește domnul deputat Mihai Drecin.

Domnul Romulus Raicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Andrei Marga.

Obiectul interpelării se referă la organizarea concursurilor școlare în învățământul preuniversitar.

Spre deosebire de anii trecuți, probabil din dorința de a da mai multă coerență organizării concursurilor școlare pe discipline de învățământ, Ministerul Educației Naționale a adus unele modificări în privința modului de desfășurare a olimpiadelor școlare. O parte a acestor modificări, precum stabilirea unei tematici clare și a unor subiecte unice pe țară au fost bine primite de cadrele didactice. Numulțumirile au apărut, și mă refer cu deosebire la profesorii de istorie, atunci când s-a pus problema selecționării elevilor pentru faza națională. Faptul că lucrările care au obținut note de peste 9,50 la faza județeană urmează să fie trimise la București, unde o comisie numită de inspectorul de specialitate din M.E.N. va trebui să desemneze elevii participanți la faza națională, este o hotărâre care nemulțumește cadrele didactice din județe. Oare chiar nu mai are ministerul încredere în capacitatea profesorilor de istorie în a-și selecționa elevii cei mai buni? Nu era mai firesc ca fiecare județ să primească unul, două locuri în funcție de numărul de elevi și să-și desemneze ei câștigătorii? Știu că ministerul a avut intenția, prin reforma pe care a inițiat-o, să descentralizeze, nicidecum să centralizeze, or, în acest caz, nu se observă cum anume a descentralizat ministerul în ceea ce privește organizarea olimpiadelor școlare. Nu cumva aici sunt și alte interese la mijloc, legate de posibilitatea participanților la faza națională de a intra fără examen de admitere la facultate?

Și o a doua parte, tot adresată ministerului, se referă la un alt punct. După trecerea direcțiilor județene pentru protecția copilului sub oblăduirea consiliilor județene, cadrele didactice care au ieșit din sistemul M.E.N. își exprimă nemulțumirea pentru situația delicată pe care o au în noua structură, atât sub aspect financiar, cât și din punct de vedere profesional. În multe cazuri, consiliile județene plătesc cu întârziere salariile pe considerentul că nu au banii necesari. Numai la județul Mehedinți, dacă ar fi să mă refer concret, personalul salariat este în număr de peste 400, iar consiliul județean afirmă că, cheltuielile cu salariile atârnă greu la bugetul local, ponderea lor fiind mult mai mare în comparație cu restul salariaților. Cadrele didactice care lucrează la casele de copii spun că nu li s-a dat dreptul să se transfere de la unitățile respective decât în acest an școlar. Ele solicită să fie preluate cu prioritate în sistemul de învățământ în cazul reducerilor de activitate și să dispună de acest drept și în anul școlar viitor. Rugămintea lor este ca Ministerul Educației Naționale să nu neglijeze nici acest domeniu și să facă demersurile care se impun pentru ca ele să nu fie tratate asemănător personalului necalificat care lucrează la aceste unități.

Data pentru răspuns: 22 martie.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Drecin și îmi cer scuze, avem o doamnă pe listă, o să vă rog să acceptați să o promovăm înainte pe listă, doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Din sală:

...trebuia de la început...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, n-am văzut... a fost trecută ultima pe listă de colegul dânsei, domnul Miron Mitrea, așa că... nu-i vina mea.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Nu-i nimic, domnule președinte, obișnuiesc să stau până la sfârșitul seriei de interpelări, chiar dacă nu am interpelare în seara respectivă, așa că... Vă mulțumesc oricum.

Domnule președinte,

Interpelarea mea din această seară se adresează domnului președinte Radu Sârbu, președintele Fondului Proprietății de Stat.

Domnule președinte al Fondului Proprietășii de Stat, mă adresez dumneavoastră, având în vedere răspunderile pe care le aveți în calitate de manager general al Fondului Proprietății Statului, din dorința de a vă aduce în atenție una din situațiile grave ce se produc de altfel, în mod curent, în societățile comerciale din România care s-au privatizat sub directa îndrumare și control al reprezentanților Fondului Proprietății de Stat.

Punctual, doresc să mă opresc în această interpelare la situația limită în care a fost adusă SC Prolacom SA Botoșani, după ce a fost privatizată. Această unitate se înregistra la data de 1.X.1998 cu un profit de aproximativ 1,8 miliarde lei. În momentul actual, când unitatea este privatizată prin vânzarea de către F.P.S. a procentului majoritar de acțiuni, 51% către un partener străin, unitatea a devenit falimentară, fără a se investi din profitul unității în beneficiul modernizării acesteia. La data privatizării, 20% din acțiunile societății aparțineau asociațiilor salariaților, 10% SIF Moldova și 19% deținătorilor de cupoane. Noul Consiliu de administrație, format după această privatizare, nu are în componență nici un reprezentant ai celor 49 de procente ale acționarilor deja existenți la data privatizării. Cumpărătorul are o firmă de același profil în care deține sută la sută acțiuni și, prin deciziile pe care le-a luat, a urmărit falimentarea S.C. Prolacom.S.A. Botoșani prin transferul patrimoniului către firma Parametru SRL București. În momentul de față, această firmă are față de Prolacom S.A. Botoșani o datorie de l,8 miliarde lei. Detalii în ceea ce privește situațiile de fapt ale unității vă sunt prezentate într-un material pe care-l anexez la prezenta interpelare.

În numele celor care suportă consecințele nefaste ale acestor privatizări și pe care am datoria morală și politică să-i reprezint în Parlamentul țării, doresc să cunosc în ce măsură aveți în vedere să vă implicați în cercetarea acestui caz și ce măsuri aveți în vedere.

Domnule președinte, doresc să priviți cu seriozitate sesizările celor 400 de oameni disperați, nu numai pentru că există premisa de a îngroșa, în foarte scurt timp, și mai mult rândurile șomerilor din județul Botoșani, dar mai ales pentru că vă găsesc direct răspunzător pentru ceea ce se întâmplă în multe din societățile privatizate, într-un mod care mie cel puțin mi se pare suspect.

Doresc totodată să vă fac cunoscut că am sesizat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din partea căreia voi urmări eventual o subcomisie de anchetă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Mihai Drecin, se pregătește domnul deputat Radu Mazăre. Vă rog și cu scuzele de rigoare.

Domnul Mihai Dorin Drecin:

Nu este cazul, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului Crin Antonescu, ministrul tineretului și sportului.

În pofida excelentelor rezultate obținute la cea de a 33-a Olimpiadă de șah, desfășurată în toamna anului trecut la Elista, ministrul tineretului și sportului a emis Ordinul nr.58 din 17 februarie 1999, prin care, de la aceeași dată, s-a dizolvat Biroul federal al Federației române de șah. Față de această hotărâre au protestat membrii echipelor olimpice de șah ale României, antrenorii acestora, personalități ale lumii șahiste românești. Cauza reală a conflictului dintre fostul Birou federal al Federației române de șah și conducerea Ministerului Tineretului și Sportului, sprijnită aceasta de unii activiști, este așa-zisul "caz Crișan". Este vorba de șahistul român Alexandru Crișan, prosper om de afaceri din Brașov care, sprijinit de câțiva activiști ai M. T.S.-ului, a reușit ca, prin două competiții șahiste cu adversari aleși invitați de dânsul, să strângă punctele necesare ocupării unui loc între primii 33 șahiști ai lumii. Precizăm că domnul Alexandru Crișan, în întreaga sa carieră sportivă, nu a fost în stare să acceadă niciodată în fazele superioare ale campinatului naționar, iar în turneele din străinătate a obținut rezultate modeste.

Solicit domnului ministru Crin Antonescu să-și prezinte punctul de vedere în fața Camerei Deputaților și să facă lumină în relațiile de tip clientelar, chiar mafiot care înfloresc în ministerul pe care cu onoare îl conduce. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Radu Mazăre, se pregătește domnul deputat Marian Ianculescu.

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Mulțumesc domnule președinte.

Domnilor colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru Radu Vasile. Mai era un singur pas de făcut și s-ar fi realizat privatizarea obiectivelor turistice din stațiunea Mamaia. În sfârșit am fi putut vorbi despre o revigorare a turismului, dar nu a fost să fie. Nimeni nu mai înțelege nimic. Pe de o parte, în declarațiile televizate ale guvernanților se bate monedă pentru privatizare ca fiind unica salvare, iar, pe de alta, structurile F.P.S.-ului și ale altor instituții se comportă de parcă s-ar ridica problema vânzării de active în perioada lui Ceaușescu.

Concret, la Mamaia, au fost îndeplinite integral condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr.88, fapt confirmat de Comitetul de direcție al F.P.S., prin mandatul special din 23 noiembrie 1998.

În 20 ianuarie 1999 însă, datorită Ordonanței domnului Remeș privind reevaluarea activelor, s-a suspendat executarea mandatului de privatizare, dar, la câteva zile, F.P.S. a vândut Petromidia. Pentru turci nu era valabilă reevaluarea, domnule prim-ministru? Sau România mai plătește încă tribut la înalta poartă? Ulterior, Ordonanța lui Remeș a devenit facultativă, s-a deblocat mandatul de privatizare, dar vânzarea activelor tot nu se face. Felicitări! Sezonul ’99 este compromis, iar statul nu a încasat nici un leu din privatizare.

Mai nou, la Fondul Proprietății de Stat, se clocesc alte strategii de privatizare în vederea atragerii de investitori străini. Cai verzi pe pereți. Nimeni nu va veni să cumpere hoteluri de 10 etaje, destinate turismului în masă lângă un factor poluant, cum este Petromidia.

Domnule prim-ministru, vă reamintesc faptul că toți parlamentarii de Constanța apreciază ca imperios necesară vânzarea acestor unități. În speranța că aveți aceeași părere, vă rog să dați un ultim impuls acestei instituții anchilozate - F.P.S. Va fi în folosul turismului și al țării. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Marian Ianculescu, se pregătește domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am două interpelări, am să prezint pe scurt obiectul.

Prima interpelare se adresează domnului Ioan Mureșan, ministrul agriculturii și alimentației, iar obiectul acestei interpelări se referă la implicarea Ministerului Agriculturii și Alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unor politici și strategii agricole la nivel județean și național. Îmi rezerv dreptul ca această interpelare să o dezvolt în ședința de data viitoare.

A doua interpelare este adresată Secretariatului de Stat pentru Handicapați și anume doamnei secretare de stat Gabriela Popescu și obiectul interpelării constă în grija și sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul handicapaților de gradul I în special și, în general, persoanelor cu handicap. Și la această interpelare îmi rezerv dreptul să o dezvolt cu ocazia ședinței de data viitoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Petre Naidin, se pregătește domnul deputat Petre Bejinariu.

Domnul Petre Naidin:

Vreau să-l informez pe primul-ministru că trebuie să revin la o interpelare din luna decembrie a anului trecut prin care am cerut și s-a și efectuat un control mixt la o societate comercială cu capital de stat din județul meu, dar răspunsul, efectiv, nu mă mulțumește. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Petre Bejinariu, se pregătește domnul deputat Ioan Bivolaru.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte. Cu aceeași mențiune, voi dezvolta în ședința viitoare, acum doar interpelarea cu formularea ei.

Pentru că nu s-au onorat promisiunile de către actuala Putere pentru județul Suceava, iar mai recent de către Ministerul Turismului la o interpelare punctuală din 4 mai ’98, ne-am obligat să revenim cu această interpelare, de data aceasta adresată domnului prim-ministru Radu Vasile.

Așadar, vă rugăm, domnule prim-ministru, să precizați pentru populație și administrația publică a județului Suceava dacă Guvernul României, prin autoritatea națională de turism, are în vedere în anul 1999 și respectiv anul 2000 promovarea unui program de dezvoltare a turismului și agroturismului într-o zonă tot mai defavorizată. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Ioan Bivolaru, se pregătește domnul deputat Nicolae Popa.

Domnul Ioan Bivolaru:

Vă mulțumesc. Interpelarea este adresată domnului ministru Romică Tomescu de la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Referitor la prevederile Regulamentului privind vânzarea masei lemnoase pe picior de către Regia Națională a Pădurilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.695 din 8 octombrie 1998, vă solicit o explicație asupra deciziei de a nu se renunța, pe de o parte, la monopolul organizării licitațiilor privind vânzarea masei lemnoase, pe picior și, pe de altă parte, de a nu realiza vânzarea masei lemnoase sortată și depozitată, prin piața bursieră, cu toate avantajele ce decurg din acest procedeu.

Solicit răspuns oral în termen.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Nicolae Popa, se pregătește domnul deputat Mihai Sirețeanu.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului director general al Televiziunii române și președintele Consiliului de administrație al TVR, domnul Cristian Hadjiculea și dați-mi voie să prezint pe scurt interpelarea. Este vorba de o situație anormală în cadrul televiziunii române și anume, anumiți salariați care sunt recunoscuți ca profesioniști competenți sunt supuși unor șantaje și totodată se fac tot felul de speculații pentru a fi încriminați pentru niște acțiuni de care nu se fac vinovați.

În această situație, Televiziunea Română, care se pare că este manipulată din punct de vedere politic și este aservită actualei puteri, a încercat în ultima vreme să facă tot felul de suspendări a celor care au curajul să prezinte adevărul și numai adevărul și un caz din acesta îl reprezintă tocmai realizatorul unei emisiuni de la "Viața satului", domnul Alexandru Popescu, un profesionist care este recunoscut de toată lumea.

În această situație, vă rog domnule președinte Hadjiculea, să ne comunicați care vor fi măsurile și deciziile dumneavoastră în această situație de natură politică și cum îl veți încadra pe salariatul respectiv. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Sirețeanu, se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu. Este aici?

Domnul deputat Mihai Vitcu a predat interpelarea, urmează ca ea să fie transmisă Guvernului.

Aveți cuvântul, domnule deputat Sirețeanu.

Domnul Mihail Sirețeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al finanțelor, Traian-Decebal Remeș și are ca obiect majorările de întârziere pentru neplata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la termen, lucru determinat de blocajul financiar, respectiv lipsa disponibilităților bănești.

Nu vreau să mai enumăr toate actele normative, dar, ca o concluzie, se constată că majorările de întârziere sunt deductibile la determinarea impozitului pe profit, ele fiind practic o dobândă care se cuvine bugetului în mod firesc ca oricărui creditor pentru suma ce i se cuvine de la termenul de plată a acesteia și până la achitarea ei efectivă.

În fapt, organele de control fiscal ale Ministerului Finanțelor, la efectuarea controalelor, nu recunosc caracterul de deductibilitate al majorărilor de întârziere conform prevederilor legale prezentate.

În practica de control, aceste majorări se impozitează cu cota legală a impozitului pe profit de 38%, fiind considerat ca o cheltuială nedeductibilă.

Pentru stabilirea caracterului de deductibilitate sau nedeductibilitate a cheltuielilor excepționale privind majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale neplătite la scadență, este necesar să se răspundă la două întrebări:

l. majorările de întârziere reprezintă penalități sau dobânzi? și

2. acestea sunt deductibile din punct de vedere fiscal sau nu?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și eu vă mulțumesc.

Cu această ultimă interpelare, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Ne revedem mâine.

*

Ședința s-a încheiat la ora 19.20.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 1:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro