Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 08-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999

7. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie - iulie 1999.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Urmează raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999.

Domnul deputat Stanciu, președintele Comisiei pentru învățământ, are cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Printr-o disponibilitate deosebită, Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, precum și plenul Camerei Deputaților, au găsit de cuviință să examineze, destul de rapid, și să aprobe Ordonanța nr. 37 privind organizarea bacalaureatului în anul 1999. Această aprobare a fost dată pe textul integral al Ministerului Educației Naționale, Camera introducând numai o sesiune suplimentară. S-a avut în vedere urgența acestui text de lege, prin prisma faptului că un text de lege anterior prevedea deja că tot ceea ce privește bacalaureatul trebuie să fie definitivat până la începutul anului școlar.

Colegii noștri de la Senat au găsit de cuviință, deși fusese o înțelegere prealabilă între cele două comisii, să modifice atât textul ordonanței date de minister, pe care dumneavoastră l-ați acceptat în forma propusă de comisie și, practic, nemodificată, a ministerului, dar, totodată, să adauge și două articole suplimentare, pe care comisia noastră și, în speță, Camera, nu le-au luat în discuție.

Aceste două articole, așa cum o să le vedeți, prevăd două chestiuni, pe care o să le precizăm la timpul respectiv. Una, care nu face obiectul unei astfel de legi, pentru că este o chestiune internă a ministerului, și cealaltă este un precedent pe care noi, românii, l-am introduce pentru prima dată în lume, am avea dreptul exclusiv de autor asupra acestuia.

De aceea, înțelegând încă o dată urgența acestui examen de bacalaureat, urgența definitivării legislației și înțelegând că în momentul de față toate pregătirile pentru bacalaureat se desfășoară pe textul ordonanței date de Guvern, colegii din Comisia pentru învățământ vă propun să votăm acest raport de mediere, dar în varianta Camerei Deputaților, pentru a nu introduce noi distorsiuni față de prevederile ordonanței Guvernului, acceptate în totalitate de Comisia pentru învățământ și de către plenul Camerei. Dacă vom căuta alte forme, sigur că vom ajunge, în prag de bacalaureat, să fixăm disciplinele acestui examen, cu adevărat de maturitate, din viața fiecărui elev.

Sperând că am fost suficient de clar, domnule președinte, vă rugăm să trecem la dezbaterea pe articole și să înțelegem că altă variantă nu este. Cred că și părerea Ministerului Educației Naționale asupra acestui aspect ar fi interesant de cunoscut de colegii noștri. Vă mulțumim.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim și noi.

Stimați colegi,

Cred că este cazul să trecem pe texte.

Domnul Anghel Stanciu:

Dar înainte, să-și spună părerea și ministerul!

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, vă rog!

Domnul Koto Joseph:

Domnule președinte,

Onorată asistență,

Mă numesc Koto Joseph și sunt secretar de stat la Ministerul Educației Naționale. Vreau să exprim părerea noastră, în sensul că suntem de acord cu cele expuse de domnul președinte Stanciu, ministerul nostru pledează pentru varianta originală a MEN-ului, așa cum a fost formulată în ordonanță. Coincide, de fapt, în esență cu varianta Camerei Deputaților, și completarea adusă de către aceasta în ceea ce privește posibilitatea de a susține bacalaureatul în două sesiuni eu cred că este o propunere fondată și rațională.

Cum a accentuat și domnul președinte Stanciu, avem nevoie foarte urgent de această lege întrucât ne presează timpul, nu putem stresa candidații și, în rețea, deja se desfășoară pregătirea conform sistemului ordonanței, candidații, psihologic, s-au obișnuit cu acest sistem. N-aș vrea să prelungesc ceea ce dorim să spunem, suntem de acord și susținem propunerea Camerei Deputaților și vă rog să votați actul normativ în varianta prezentată de către aceasta. Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Cu aceste recomandări, trecem la pct. 1. Comisia propune varianta Camerei. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 2, comisia propune textul Senatului. Obiecțiuni? Intervenții din sală? Nu sunt. Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Vă rog să precizați că este propunerea Senatului, cu care Camera nu este de acord!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Regulamentar, se supune votului propunerea comisiei...

Voci din sală:

Spuneți care comisie!

Domnul Vasile Lupu:

Comisia de mediere propune, cu unanimitate de voturi, textul Senatului și am întrebat sala: Există comentarii? Domnul Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Evident că ceea ce spuneți dumneavoastră este corect. Am ruga numai să faceți precizarea dacă textul comisiei de mediere este al Camerei sau al Senatului, ca să știe colegii despre ce este vorba efectiv. Menționăm că textele propuse de comisia de mediere sunt, de fapt, textele Senatului, din partea Camerei participând numai un singur coleg.

Deci, chestiunea este foarte clară. Rugămintea noastră este să menționați textul: care este varianta Camerei, care este varianta Senatului, spre a ști colegii.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

La pct. 2, comisia de mediere propune, cu unanimitate de voturi, textul Senatului. Și, acum, începe votul, cu propunerea comisiei de mediere, dacă pică această variantă, trecem la cealaltă.

Nu există nici o obiecție. Supun votului propunerea comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Majoritate clară.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci, textul Senatului a fost respins.

Iar Camera, aici, a eliminat textul, nu mai avem nimic.

Următorul punct, art. 3. Comisia de mediere propune textul Senatului. Intervenții din sală? Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Spre a nu veni de fiecare dată la microfon, repet: punctul de vedere al colegilor care au fost în comisia de mediere și al Comisiei pentru învățământ, în ansamblu, este să mergem pe textul Camerei. Textele pe care le-a propus comisia de mediere în alcătuirea: 7 senatori și 1 deputat le supunem, din punctul nostru de vedere, respingerii.

Domnul Vasile Lupu:

Eu am reținut acest lucru, dar sper să o fi făcut și colegii.

Acum, textul Senatului, propus de comisia de mediere, nu este agreat de liderii din Cameră. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de mediere, având în vedere textul Senatului.

Cine este pentru? Nici un vot. A căzut.

Deci, rămâne varianta Camerei de votat? Supun votului, încă o dată, această variantă.

Cine este pentru? Majoritate covârșitoare.

Împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Mulțumesc.

La pct. 4, știți despre ce este vorba. Supun votului dumneavoastră, regulamentar, propunerea comisiei de mediere, care și-a însușit textul Senatului.

Cine este pentru? Nici un vot pentru.

Deci, propunerea comisiei a picat. Camera, aici, nu are un text.

Stimați colegi,

Rămâne să tranșăm textul definitiv în ședință comună.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Supuneți la vot raportul în ansamblu!

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru raportul în ansamblu? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Raportul a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro