Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 09-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1999

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
 
see bill no. 199/1998

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă reamintesc și aduc la cunoștința celor care au absentat joi de la lucrările Camerei că discuția la proiectul Legii pensilor care este pe ordinea de zi a fost întreruptă la poz. 49 din raportul Comisiei de specialitate, poziție care se referă la art.nou renumerotat art.44, fost articol 43. La acest articol este vorba deci, recapitulez, pentru ca să fiți în cunoștință de cauză, de condițiile în care se acordă pensia pentru limită de vârstă și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Față de propunerea susținută în proiectul de lege al Guvernului, din partea inițiatorului, domnul ministru Alexandru Athanasiu a venit și a propus joi o mică reparație în ceea ce privește vârsta de pensionare, ca femeile să poată ieși la pensie la vârsta standard de 60 de ani. Deci, inițiatorul a modificat în proiectul de lege pentru femei în loc de 62 de ani, 60 de ani, urmând ca aceste creșteri să se facă conform anexei nr.3, progresiv.

Mai avem o propunere din partea Grupului parlamentar PD ca vârsta de pensionare să fie de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați, vechimea sau, mă rog, cotizarea în sistemul public să fie de 30 de ani pentru femei și 35 de ani pentru bărbați. Desigur, acestea sunt propuneri care se vor regăsi sub forma unor amendamente concrete. Domnul președinte al comisiei, da, doriți să interveniți.

Domnul Valentin-Adrian Iliescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Pe baza discuțiilor purtate, inclusiv cu domnul ministru Athanasiu, membrii Comisiei vă propun următoarea modalitate de lucru: să depășim acest articol 44, inclusiv anexa nr.3, având în vedere cele câteva propuneri care s-au făcut, inclusiv din partea inițiatorului, și discuția să continue pe textul, pe raportul prezentat dumneavoastră, urmând ca după ședința de mâine a Comisiei, prilej cu care noi vom cădea de acord și vă vom propune un raport suplimentar cu acest articol 44 și cu anexa nr.3, la următoarea ședință, probabil, săptămâna viitoare, marți, să finalizăm această problemă, care cred că este una din problemele cheie ale legii, respectiv, vârsta de pensionare și stagiile de cotizare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, domnule președinte, să înțeleg că ne propuneți să sărim peste aceste poziții, să trecem direct la poziția 51 din raport, da? Din raportul comisiei? Da? Vă rog să ne spuneți pe ce... Nu. Vă rog să-mi dați voie să intervin de la microfon.

Doamnelor și domnilor colegi,

Pentru că mâine comisia de specialitate va analiza cele două propuneri de amendare a art.44, vă reamintesc că din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat am făcut cele două două propuneri referitoare la vârsta de pensionare și la stagiul complet de cotizare, care implică dispariția anexei 3. Eu amendamentele concrete am să le înmânez comisiei și rugămintea mea este ca astăzi să începem discuția de la poziția 51 din raport, urmând să reluăm joi poziția 49 și 50, pentru că se pare că în aceste condiții dacă se acceptă una din variante și anume cea susținută de Partidul Democrat, s-ar putea să aibă modificări ambele poziții.

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dumitru Buzatu. Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

după părerea mea, am putea trece inclusiv textele de la pct.49 în continuare pentru că anexele sunt importante, practic. În anexe se va regăsi creșterea respectivă sau scăderea respectivă, toate celelalte lucruri. cred că ați exercitat asupra noastră un mic șantaj spunând că numai dacă va fi votată propunerea Partidului Democrat. Eu v-aș propune să lăsăm la latitudinea comisiei să judece lucrurile acestea și, în funcție de raportul suplimentar, să ne dăm votul în momentul respectiv. Atât.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Domnule deputat, cuvântul șantaj nu are absolut nici un rost. Dacă totuși analizați și treceți prin comisie propunerea Partidului Democrat, are incidență asupra celor două poziții din raportul de specialitate, 49 și 50. Eu ce v-am propus, să începem discuția astăzi de la punctul 51 din raport. Atâta lucru. Vă rog frumos să catalogați exact în spiritul propunerilor făcute.

Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Vreau să fac o singură precizare. Conform celor discutate în ședința trecută, așa după cum cunoașteți, domnul ministru Alexandru Athanasiu a venit cu o nouă propunere față de cea care este inclusă în raportul comisiei. Este normal ca analizând această propunere, comisia să vadă dacă întocmește sau nu un raport suplimentar sau dacă-și păstrează punctul de vedere prezentat în raportul inițial. Deci, mâine, în cadrul Comisiei pentru probleme de muncă și protecție socială, noi vom analiza nu numai propunerea Partidului Democrat care, desigur că este interesantă, dar nu vom analiza numai propunerea Partidului Democrat, așa cum a spus doamna președinte Paula Ivănescu. Noi vom analiza și propunerea Partidului Democrației Sociale din România care înseamnă altă vârstă de pensionare pentru femei și bărbați, precum și propunerea inițiatorului sau alte propuneri care mai sunt. Deci, aș vrea să se înțeleagă foarte clar faptul că în Comisia pentru muncă și protecție socială se va încerca mâine armonizarea acestor propuneri pentru ca femeile și bărbații să poată ieși la pensie la o vârstă rezonabilă. În fond și până la urmă, nu avem timp și nu cred că este motiv ca să folosim această lege extrem de importantă doar pentru propagandă electorală.

Vă mulțumesc.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Deci, domnule deputat, numai puțin. Sunteți de acord să începem discuțiile astăzi de la poziția 51, da? Așa-i corect. Deci asta este discuția, nu alta.

Lăsând la o parte numerotarea care deja s-ar putea să se schimbe, mergem pe numerotarea pozițiilor din raport.

Punem în discuție poziția 51 din raportul comisiei de specialitate care se referă la condițiile deosebite de muncă și reducerea vârstelor standard de pensionare. Dacă sunt intervenții. Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți o scurtă propunere de modificare din cauza unei redactări greșite și anume, la capul tabelului nr.1, avem "stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă", iar acel "pensionare" care este intercalat este, evident, în capul tabelului din dreapta pe aceeași poziție.

Vă mulțumesc.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Da. Vă mulțumim, doamna deputat. Nu mai sunt comentarii, nu? Cu precizarea de rigoare a doamnei deputat Smaranda Dobrescu, supun votului dumneavoastră poziția 51 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru?

Mulțumesc. Evident, majoritate.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, poziția 51 din raportul comisiei de specialitate a fost adoptată.

Poziția 52 din raportul comisiei de specialitate. Are în varianta comisiei niște precizări. Deci, avem un articol amendat de comisia de specialitate și o să menționez că de câte ori se face trimitere la un articol și alineat, Departamentul de tehnică legislativă va avea grijă să pună în acord cu noua numerotare.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră poziția 52 din raportul comisiei de specialitate în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Poziția 52 din raport a fost votată în unanimitate.

Poziția 53 din raportul comisiei de specialitate.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, poziția 53 din raportul comisiei de specialitate a fost votată în unanimitate.

Poziția 54. Este un articol care este amendat de comisia de specialitate și doresc să știu dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol care se situează la poziția 54 a fost votat în unanimitate.

Supun discuției dumneavoastră poziția 55 din raportul comisiei de specialitate. Dacă sunt comentarii. Acest articol a fost amendat de comisia de specialitate.

Supun votului dumneavoastră articolul care se află la poziția 55 din raport în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 56 se află un articol fost 50, după vechea numerotare, care este amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii. Domnul Stanca. Vă rog.

Domnul Teodor Stanca:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor,

La alin.2 de la poziția 56, art.50 după numerotarea din proiect, alin.2 a fost amendat de comisie. Dar, din păcate, în raport se păstrează și vechea formulă a alin.2 care trebuie eliminat din raport. Deci, se repetă alin.2 și în forma veche și în forma nouă. Să rămână numai forma nouă.

Vă mulțumesc.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Vă rog mai concret să-mi spuneți. Alin.2 trebuie să dispară din formularea comisiei?

Domnul Teodor Stanca:

Trebuie să dispară din raport în formula veche, să rămână numai formula nouă, amendată de comisie.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Deci, noi supunem votului plenului Camerei Deputaților forma propusă de comisie. Dacă nu trece aceasta, supunem forma inițiatorului.

Domnul Teodor Stanca:

Nu, e o greșeală de redactare. Deci, se păstrează pe coloana "amendament propus de comisie" și formula veche și nouă a alin.2 și una trebuie eliminată. Deci, forma veche trebuie eliminată, vedeți că se repetă de două ori alin.2.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Alin.2 trebuie renumerotat 3. În raportul comisiei alin.2 din textul inițial figurează ca alin.3. Din greșeală s-a scris tot 2. Acesta este eliminat de comisie?

Domnul Teodor Stanca:

Nu, tot n-a fost înțeles. Deci, dacă vă uitați în raport, apare alin.2 care este o preluare a formei din proiectul inițial, care nu trebuie să mai apară pentru că a fost amendat, și se continuă cu alin.2 amendat. Deci, apare de două ori, dar trebuie să apară o singură dată. Numai forma adoptată de comisie și amendată de comisie.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Domnule deputat, după câte observ eu, la acest articol, fost 50, în textul inițiatorului erau două alineate 1 și 2, în textul amendat de comisie sunt trei alineate. Greșeala de redactare este că la alin. 3, fost 2, care a fost amendat de comisie, scrie cifra 2. Deci, aceasta este de fapt, este greșeală de redactare.

Domnule ministru Athanasiu, doriți să interveniți?

Da, vă rog.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Este o chestiune tehnică. S-a greșit. Ce se întâmplă. Textul propus de comisie e corect, numai că la alin.2 al textului propus de comisie se reia alin.1 al textului inițiatorului care este deja amendat prin alin.1 propus de comisie și e un nonsens.

Deci, alin.2 din raportul comisiei trebuie eliminat și devine 2 cel legat de asigurații nevăzători. Care era tot 2. Deci, este o incongruență aici de ordin tehnic pe care o s-o rezolvăm rapid. Deci, dispare alin.2 din textul propus de comisie.

Doamna Maria Paula Ivănescu:

Bun, o să votăm pe alineate ca să fie totul în regulă.

Deci, la poziția 56 avem fostul articol 50, probabil cu alt număr după renumerotare, și supun discuției dumneavoastră alin.1 așa cum l-a formulat și amendat comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.1 a fost votat în unanimitate.

Conform celor prezentate de domnul ministru Athanasiu și de domnul deputat Stanca, alin.2 așa cum este prezentat în forma comisiei, trebuie eliminat pentru că reia ceea ce s-a reglementat în alin.1.

ca să fie clar, alin.2 de la poziția 56, în varianta comisiei, trebuie eliminat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest alineat propus de comisia de specialitate a fost eliminat.

Acum, alin.2 care începe cu "asigurații nevăzători", dacă nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest alineat a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră în întregime articol care se plasează la poziția 56 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 57 din raportul comisiei de specialitate, comisia ne propune introducerea unui articol nou, numerotat după vechea economie a textului comisiei, art.51. Dacă sunt comentarii. Inițiatorul. Deci, domnule ministru, aveți comentarii, sunteți de acord cu acest articol nou? Nu. În sală sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul nou propus de comisie, situat la poziția 57 din raportul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 58, avem titlul secțiunii a 2-a "pensia anticipată". în textul inițiatorului, iar comisia propune eliminarea secțiunii a 2-a care ar urma să devină Secțiunea a 3-a într-o nouă formulare. În acest context, eu vă propun eliminarea acestui titlu al acestei secțiuni, conform solicitării comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, poziția 58 a fost adoptată în forma propusă de comisie.

La poziția 59, conform celor prezentate anterior, comisia ne propune eliminarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această poziție 59 din raport a fost votată în unanimitate.

Poziția 60 din raportul comisiei de specialitate. Comisia ne propune eliminarea. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și poziția 60 a fost votată în unanimitate.

Poziția 61 la care din nou comisia ne propune eliminarea.

Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de eliminare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această poziție din raport a fost votată în unanimitate.

Poziția 62. Din nou o eliminare propusă de comisie. Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această poziție din raport a fost votată în unanimitate.

La poziția 63 din raportul comisiei de specialitate. Comisia propune introducerea unei noi secțiuni, după cum urmează: Secțiunea a 2-a "pensia anticipată de retragere". Dacă sunt comentarii cu privire la titlul secțiunii a 2-a. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

In unanimitate, titlul secțiunii a 2-a a fost adoptat.

La poziția 64 comisia propune introducerea unui articol nou, care în varianta de numerotare veche ar fi purtat nr.52 și întreb pe doamnele și domnii deputați dacă au comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, art. aflat la poziția 64 a fost votat în unanimitate.

La poziția 65 din raportul comisiei de specialitate, comisia propune introducerea unei secțiuni noi și anume Secțiunea a 3-a – pensia anticipată parțială. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru denumirea secțiunii a 3-a aflată la poziția 65 din raport. Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Poziția 65 din raport a fost votată în unanimitate.

La poziția 66 din raport, comisia ne propune introducerea unui articol nou, numerotat de comisie 53 și vă întreb dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art. propus la poziția 66 din raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 67 din raport, comisia propune introducerea unui articol nou, numerotat de această comisie cu nr.54. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul propus la poziția 67 din raport a fost votat în unanimitate.

La poziția 68 din raportul comisiei, ni se propune introducerea unui articol nou. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul propus la poziția 68 a fost votat în unanimitate.

La poziția 69, avem titlul Secțiunii a 4-a "Pensia de invaliditate". Dacă sunt comentarii.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Supuneți la vot Secțiunea 3 în ansamblu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Să supunem secțiunile și în ansamblu?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Numai secțiunea a 3-a.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Cine este pentru Secțiunea a 3-a, pe ansamblu? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, Secțiunea a 3-a, pe ansamblu, a fost adoptată în unanimitate.

La poziția 69 din raportul comisiei de specialitate avem titlul Secțiunii a 4-a. Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul aflat la poziția 70 din raportul comisiei, reformulat de aceasta, reformulat și amendat. Dacă sunt comentarii. Domnul deputat Teodor Stanca.

Domnul Teodor Stanca:

Mulțumesc. La alin.4, cred că aici este corect să înlocuim sintagma "la data ivirii invalidității" cu "anterior datei ivirii invalidității". Deci, persoana în cauză trebuie să fi fost prinsă într-un sistem de asigurări înaintea datei ivirii invalidității. Deci, în loc de "la data", "anterior datei".

De asemenea, tot la acest alineat propun să se elimine sintagma "asigurări sociale de invaliditate" rămânând doar "și la pensie de invaliditate", nu "asigurări sociale de invaliditate", ci "și la pensie de invaliditate", pentru acuratețea textului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Inițiatorul este de acord. Și comisia este de acord.

Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poziția 70 din raportul comisiei de specialitate. Da, vă rog, doamna deputat Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Dați-mi voie, doamna președinte, să vă propun o mică modificare. La alin.5 se face referire în condițiile alin.4, nu alin.1. E o greșeală de redactare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Deci, articolul prezentat la poziția 70 din raport în varianta comisiei a suferit niște modificări de rigurozitate, de tehnică legislativă și desigur de precizie cu privire la numărul alineatului la care se referă. În aceste condiții, supun votului dumneavoastră în întregime articolul prezentat la poziția 70 din raportul comisiei de specialitate, cu modificările prezentate aici în plen.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 71 din raportul comisiei de specialitate, comisia a păstrat textul inițiatorului, l-a prezentat într-o formă renumerotată care, probabil, va suferi și alte modificări în timp. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poz.71 din raportul comisiei a fost votat în unanimitate.

La poziția 72 este prezentat textul comisiei de specialitate care reia textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poziția 72 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz. 73, comisia ne prezintă articolul numai renumerotat, este textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul prezentat la poz. 73 din raportul comisiei a fost votat în unanimitate.

La poz. 74, ni se prezintă un articol care, după câte înțeleg, nu a fost amendat de comisie, ci numai a fost renumerotat textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Stanca.

Domnul Teodor Stanca:

Cred că, pentru o mai bună precizie, ar trebui așa: "Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite..." și, în loc de "sau unor accidente", să continuăm cu "...a unui accident de muncă, a unei boli profesionale..." și textul merge mai departe.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dar, aici, se referă la accidentele care nu au legătură cu munca. Renunțați la propunere?

Domnul Teodor Stanca:

Da, probabil, voi interveni la următorul articol, mă mai uit puțin peste text.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat a renunțat, dacă nu mai sunt comentarii, supun votului dumneavoastră, în întregime, articolul prezentat la poz. 74 din raportul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 75, avem prezentat fostul art. 60 al inițiatorului, 61 al comisiei. Deci, o variantă amendată de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt, inițiatorul este de acord.

Supun votului dumneavoastră textul prezentat la poz. 75 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 76, comisia ne propune, pentru fostul art. 61 al inițiatorului, o reformulare, deci, amendamente. Dacă sunt ocomentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul în forma amendată de comisie, prezentat la poz. 76 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

La poz. 77 din raportul comisiei, avem câteva amendamente, care se referă la trimiteri corecte și renumerotare. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 78, este prezentat un articol care este acceptat de comisie în forma propusă de inițiator. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 79, comisia ne propune, pentru fostul art. 64, o formă amendată. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul aflat la poz. 79 din raport, în integralitatea sa.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 80 din raportul comisiei de specialitate, aceasta ne propune eliminarea textului inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Inițiatorul este de acord? Da, este de acord.

Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră eliminarea art. 65 din proiectul de lege, care este prevăzută la poz. 80 din raportul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Eliminarea a fost votată în unanimitate.

La poz. 81 din raport, avem o amendare propusă de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Doamna deputat Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Vă propun o mică completare, și anume: "Întocmită de medicul expert – și aici este completarea – al asigurărilor sociale – aceasta este sintagma folosit㠖 care a emis decizia..." și mergem mai departe. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este formularea corectă, stabilită prin această lege.

Dacă mai sunt comentarii? Nu mai sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poz. 81 din raport, în forma comisiei, cu completarea, pentru rigurozitate, făcută de doamna deputată Smaranda Dobrescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitatte.

La poz. 82, comisia ne propune o reformulare la art. 67 din proiectul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Doamna deputată Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

V-aș propune, stimați colegi, ca la alin. 1 să completăm: "La împlinirea vârstelor standard prevăzute de prezenta lege", deci, să introducem cuvântul "standard".

De asemenea, dacă îmi permiteți, doamnă președintă, aș ruga ca la alin. 2 stafful tehnic să coreleze art. 63 cu actualul, care nu știu exact cât este...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Am specificat de la început ca stafful tehnic se va ocupa de renumerotările și recorelările dintre articole, pentru că ați văzut că am lăsat niște articole în suspensie, care s-ar putea, fie să introducă renumerotări, fie să mai elimine din articole.

Dumneavoastră ați propus, corect, să se folosească termenul de "vârstă standard". Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul aflat la poz. 82 din raport, în forma prezentată și amendată de comisie, cu completarea făcută de doamna deputată Dobrescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Secțiunea a IV-a, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea a IV-a a fost votată în unanimitate.

La poz. 83 din raport, avem titlul Secțiunii a V-a: "Pensia de urmaș". Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Secțiunii a V-a a fost adoptat în unanimitate.

La poz. 84 din raportul comisiei de specialitate, aceasta ne propune un text amendat față de textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră textul prezentat de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poz. 84 din raport a fost adoptat în unanimitate.

La poz. 85, comisia prezintă același text cu inițiatorul. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 86 din raport, de asemenea, comisia nu propune nici un amendament, este de acord cu textul inițiatorului.

Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 87 din raportul comisiei, avem amendamente prezentate de către membrii acesteia la textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru forma prezentată de comisie? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 88 dn raportul comisiei ni se propune același text ca al inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poz. 88 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 89 din raport, comisia propune o reformulare, pentru aliniere cu prevederi din alte acte normative. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 90 din raport, comisia ne propune o reformulare a textului inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră acest articol, în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul de la poz. 90 din raport a fost votat în unanimitate.

La pct. 91 din raportul comisiei, avem un text nemodificat față de cel al inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul de la poz. 91 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz. 92 din raport, comisia ne propune amendament, față de textul inițiatorului. Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul de la poz. 92 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz. 93, avem un text, care este nemodificat, al inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul de la poz. 93 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz. 94, de asemenea, avem textul inițiatorului, nemodificat de comisie. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Secțiunea a V-a, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, Secțiunea a V-a a fost adoptată.

La poz. 95 din raport, avem titlul Secțiunii a VI-a. Dacă sunt comentarii? Deci, vă reamintesc că la Secțiunea a VI-a este vorba de calculul pensiilor.

Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră poz. 95 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Secțiunii a VI-a a fost adoptat în unanimitate.

La poz. 96, comisia ne propune un amendament. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art. 79 din proiectul de lege, în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul situat la poz. 96 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz. 97, avem un text nemodificat. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul de la poz. 97 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul de la poz. 97 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz. 98 din din raportul comisiei de specialitate, este prezentată variantă amendată de comisie și vă întreb dacă sunt comentarii. Doamna deputată Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Destul de departe de începutul articolului, la alin. 7, în final, vă propun să facem o mică modificare, spunând: "La stabilirea altor categorii de pensii" și nu "drepturi de pensie".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă mai sunt comentarii? Inițiatorul este de acord.

Supun votului dumneavoastră art. 98, în forma amendată de comisie și cu propunerile făcute de doamna deputată Smaranda Dobrescu, care au și acordul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate, în forma amendată de comisie și cu precizările făcute de doamna deputată Smaranda Dobrescu.

La poz. 99 din raportul comisiei de specialitate, avem amendamente solicitate de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul, în forma amendată de comisie, care corespunde poz. 99 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Am ajuns la poz. 100 din raportul comisiei de specialitate, care sunt sigură că va stârni discuții. Deja s-a înscris la cuvânt domnul deputat Marian Sârbu.

Aș vrea să precizez, pentru colegi, până ajunge dânsul la microfon, că este vorba despre un lucru foarte important: valoarea în lei a punctului de pensie și care sper că ne va face pe noi să fim atenți, să alegem cea mai înțeleaptă soluție.

Da, domnule deputat.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc.

Așa cum spuneați și dumneavoastră, este un articol extrem de important, pentru că, practic, în acest articol, se stabilește valoarea anuală a unui punct de pensie. Sau, mai pe înțelesul tuturor, cam cât vor fi pensiile după intrarea în vigoare a acestei legi, în raport cu salariul mediu pe economie.

Inițiatorul ne-a propus o valoare anuală a unui punct de pensie – care, evident, se determină separat pentru femei și bărbați – care să se calculeze raportând 50% din salariul mediu net lunar pe economie, deci, având ca premisă generală, dacă vreți, faptul că pensiile vor reprezenta, după intrarea în vigoare a legii, în jur de 50% din salariul mediu pe economie. Așadar, jumătate din puterea de cumpărare a salariului.

În cadrul discuțiilor din comisie, Grupul parlamentar PDSR vă propune o altă formulare, care să aibă în vedere determinarea acestui punct de pensie în raport de 60% din salariul mediu lunar pe economie, astfel încât puterea de cumpărare a pensiilor să aibă un nivel cât de cât rezonabil. Vreau să vă spun că, în cadrul dezbaterilor, s-a reiterat la un moment dat ideea că o diferență a valorii de cumpărare a fiecărui pensionar ar putea fi recuperată prin înființarea fondurilor universale de pensii, însă vreau să vă spun că acestea au în vedere salariați care, la data intrării în vigoare a lor, nu vor fi integrați în acest sistem. Deci, vreau să vă spun că cei care au mai puțin de 20 de ani până la pensionare vor avea o pensie calculată conform acestei legi și nu legată de fondurile universale de pensii, nu vor intra în acest sistem decât, în cel mai bun caz, benevol și numai atunci când vor mai avea 10 ani până la pensie.

Deci, propunerea noastră, repet, este aceea ca punctul anual de pensie să fie calculat pornind de la un nivel de 60% din salariul mediu net pe economie, din rațiunile pe care le-am exprimat. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Rog liderii de grupuri parlamentare să mobilizeze colegii în sală, pentru că avem de dat voturile finale pe cele două legi!

Domnul deputat Stan.

Domnul Vasile Stan:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Eu cred că Ministerul Muncii ar trebui să accepte această propunere a noastră, având în vedere că există niște antecedente. Deci, Ministerul Muncii a acceptat ca la magistrați valoarea de înlocuire a pensiilor să fie 80%, cu posibilitatea că, dacă lucrează, după 25 de ani de muncă să mai primească câte un procent, putând să ajungă chiar la 100%, dar să nu depășească; al doilea precedent l-a creat prin acceptarea ca la funcționarii publici valoarea de înlocuire să fie 75% și, de asemenea, acest procent poate fi majorat prin prestația pe care o fac după 25 de ani vechime.

Ca să micșorăm această discriminare, cred că Ministerul Muncii ar putea accepta propunerea făcută de noi.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Și eu trebuie să subliniez, din partea Grupul parlamentar PUNR, că, după vârsta de pensionare și stagiul de cotizare, această problemă a ratei de înlocuire este, tot așa, unul din punctele fierbinți ale acestei legi, asupra căruia trebuie să reflectăm cu multă corectitudine, pentru că, dincolo de toate afirmațiile făcute aici, la care subscriu integral, inclusiv raportările la cele două legi de care se vorbea aici, privind drepturile funcționarilor publici și ale magistraților, cred că noi nu avem voie să ne jucăm și, prin această decizie și prin acest raport de înlocuire de numai 50%, propus de către inițiator, să contribuim la deteriorarea și mai severă a pensiilor în plată.

De altfel, tuturor membrilor comisiei le-a fost prezentat, la un moment dat, un documentar din partea Ministerului Muncii și chiar profit de prezența domnului ministru Athanasiu pentru a veni și a ne prezenta tocmai acele modele care au stat la baza întocmirii proiectului de lege pe care noi astăzi îl discutăm, pentru a vedea că, și în alte țări, cele învecinate nouă, deci, din Europa centrală și de est, dar și țările din Comunitattea Europeană, această rată de înlocuire este net superioară celei propuse de către inițiator.

Din punctul de vedere al Grupului parlamentar PUNR, noi considerăm că varianta rezonabilă și posibilă de acoperit de actualul fond de pensii este o rată de acoperire de 60% din salariul net pe economie.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamna deputată Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

Desigur, este vorba, în afară de dorința normală de a crește pensia reală, de o opțiune politică și dați-mi voie să fac o foarte scurtă abordare sistemică. Dacă acest sistem de pensii, prognozând încă un surplus de 2 milioane de contribuabili și pe baza creșterii vârstei de pensionare, în medie cu 3 ani, și-a propus să mențină valoarea ratei de înlocuire cam aceeași ca în prezent, adică, aproape 50% este în prezent (48-49%) și își propune să rămână 50%, în aceste condiții, prin contribuții suplimentare, deci.

Știți foarte bine, stimați colegi, că dacă noi am păstra actualul sistem de pensii, care ne asigură acum aproape 50% rată de înlocuire, în câțiva ani, foarte puțini – până în 5 ani – putem ajunge la o rată de înlocuire de 30%. O situație disperată!

Deci, dacă doriți cumva – și dorim cu toții o pensie reală mai mare, nici un partid nu este mai generos decât altul, nici o formațiune politică nu gândește mai puțin bine pentru categoria defavorizată care sunt în momentul de față pensionarii –, stimați colegi, aritmetic, sistemic, cum doriți, în aceste condiții, dacă vrem 60%, atunci mărim contribuția de asigurări sociale. Și, vă rog, cei care susțin și doresc 60%, să facă și socoteala matematică cât trebuie să devină CAS, care și așa, în momentul de față, este împovărător.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Furo și apoi domnul deputat Gavrilaș.

Domnul Furo Iuliu:

Doamnă președintă,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor,

Problema pe care o discutăm este de o seriozitate capitală pentru această lege.

Cu toată stima și tot respectul pentru doamna Dobrescu, vreau să afirm de la această tribună că pensionarii nu pot mânca nici aritmetic, nici sistemic, ci au nevoie de venituri raționale, care să asigure un nivel de trai decent.

Domnule ministru Athanasiu,

Raportul între pensia medie și salariul mediu net a scăzut de la 46% în 1990 la 35,7% la finele anului 1998. Pensia medie reală reprezintă, la sfârșitul anului 1998, 50,3% față de sfârșitul anulu 1990; 50% din salariul mediu net pe economie va fi atins, deci, în anul 2010. După calculele noastre, 60% în 2030 și 70% în 2040.

Rezultă clar că, în anul 2008, pensionarii vor primi aceeași pensie, în procente, din salariul pe care-l încasau în 1988. Deci, ne vor trebui 20 de ani pentru a ajunge de unde am plecat.

V-aș ruga să avem în vedere faptul că raportul contribuabili-pensionari a scăzut de la 3,6 la 1 din 1990, la sub 1 la 1 pentru 1998, situație pe care, distinsa noastră colegă, doamna Dobrescu, a explicat-o aici și are perfectă dreptate. Am ajuns în această situație datorită instabilității macroeconomice, datorită inflației și sistemului de majorări haotice a compensărilor, a indexărilor, care au determinat cuantumuri nominale ale pensiilor pe care le cunoaștem.

Având însă în vedere, doamnelor și domnilor, că în sistemul privat de pensii, care ar putea să compenseze de la 50%, cât este prevăzut în lege, până la 60%, cât este prevăzut în amendamentul supus dezbaterii de către colegii noștri din Grupul parlamentar P.D.S.R., nu beneficiază cetățenii peste vârsta de 45 ani de sistemul privat de pensii. Vă rog foarte mult, cu tot respectul, să avem în vedere că, prin sistemul public de pensii dorim să asigurăm un trai decent.

Nu este vorba de o poziție politică, de o poziție partinică, ci este vorba de a respecta dreptul oamenilor care au muncit o viață întreagă la o pensie decentă.

Ca atare, în ceea ce mă privește, personal și în numele grupului nostru parlamentar, susțin amendamentul P.D.S.R., în legătură cu punctajul de 60%.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Teodor Gavrilaș.

Numai puțin, domnule deputat.

Pentru liderii de grup: dacă domnii deputați nu vin în sală până la sfârșitul cuvântului domnului deputat Gavrilaș, facem apelul nominal.

Domnul Teodor Gavrilaș:

Doamnă președintă,

Stimți colegi,

Această lege a ținut dezbaterile Comisiei pentru muncă și protecție socială aproape două luni și jumătate. Este o lege foarte importantă, dar trebuie să legiferăm în cunoștință de cauză și legiferăm în concordanță cu realitatea care este, la ora actuală, în această țară și cu perspectiva pe care trebuie să o dăm acestor categorii sociale, deci acestor categorii sociale de pensionari.

Eu propun ca la art. 83, valoarea anuală a unui punctaj de pensie, să fie corelată cu procentul actual care este prevăzut în legislație și propunem un procent de 65%.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Lazia.

Domnul Ioan Lazia:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Consider că și această problemă, a ratei de înlocuire, trebuie să fie destul de bine corelată și cu vârsta de pensionare.

Atâta timp cât noi nu am clarificat vârsta de pensionare, cred că și aceste propuneri, eventual, să fie rediscutate în cadrul comisiei, astfel încât cele două propuneri, sau mai multe, care au apărut până acum, să fie rediscutate și recorelate, pentru că nu putem merge, pe de o parte, pe scăderea vârstei de pensionare, iar pe de altă parte, la o creștere a ratei de înlocuire.

Vă rog să fiți de acord, doamnă președintă, să retrimitem la comisie și aceste amendamente și să le discutăm, știu eu..., corelat.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este o propunere foarte bună: să retrimitem la comisie, să discutați încă o dată pe...

Doamnă deputat,

Ați intervenit la acest punct... Parcă a fost vorba că intervenim numai o dată pe un...

Da. Poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Pe procedură, dacă-mi permiteți, doamnă președintă.

Spre deosebire de "vârsta de pensionare", element nou cu care a venit domnul ministru Athanasiu, acest amendament a fost discutat de Comisia de muncă și protecție socială, adică "rată de înlocuire de 60%" și a fost respins. Chiar în condițiile în care noi reconsiderăm vârsta de pensionare, cu atât mai mult 60% tinde să devină spre 50%.

Deci, un amendament respins nu avem de ce să-l punem în rediscutarea comisiei, în condițiile în care vârsta de pensionare vine ca un element favorizant pentru 50% și nu pentru 60%.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă reamintesc că a mai fost făcută o propunere în plen, pe care puteți s-o discutați în comisie, doamnă deputat.

Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președintă,

Vreau ca în numele Grupului parlamentar al P.D.S.R. să susțin propunerea pe care-a făcut-o domnul deputat Lazia. Mie mi se pare extrem de important acest articol și eu cred că, în cadrul comisiei, împreună cu inițiatorul, mâine, putem să ajungem la o concluzie, la o soluție, la o negociere politică, dar nu în favoarea vreunui partid sau altul, ci în favoarea pensionarilor și a celor care vor deveni pensionari.

Deci, faptul că am rămas să stabilim, în comisie, inclusiv modificarea vârstelor de pensionare, care, cu siguranță că este un element ce trebuie corelat cu valoare de înlocuire a pensiei, eu vreau să susțin, în numele Grupului parlamentar P.D.S.R., propunerea domnului Lazia, ca și acest articol să fie retrimis la comisie și mâine să-l discutăm, împreună cu inițiatorul, în ideea de a găsi o soluție politică negociată în favoarea pensionarilor și a celor care vor deveni pensionari.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, acest articol va fi încă o dată analizat în cadrul comisiei de specialitate, în cursul lucrărilor de mâine, împreună cu inițiatorul, în așa fel încât în ședința de joi să discutăm ce avem restanță: cele două articole referitoare la vârstele și contribuțiile necesare pentru pensionarea la limită de vârstă și vechime integrală, și acest articol, deocamdată.

Domnul deputat Kerekes Karoly.

Domnul Kerekes Karoly:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Bineînțeles, că dacă s-a decis așa, vom discuta această problemă mâine în comisie...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog să vorbiți în microfon, că nu se aude! Da.

Domnul Kerekes Karoly:

... dar, aș vrea să pun în atenție, să vă recomand în atenția dumneavoastră că Parlamentul României nu constă numai din comisie.

Eu aș dori ca domnul ministru să-și expună poziția în fața plenului, pentru că noi, mâine, în comisie, decidem cum decidem, dar vă repet, comisia parlamentară nu înseamnă și întregul Parlament.

Deci, acum, în plenul Camerei Deputaților, îl rog pe domnul ministru și, doamnă președintă, vă rog să fiți de acord cu această chestiune, să-și expună domnul ministru poziția în legătură cu această problemă.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul ministru își va expune poziția înainte de votul nostru și cred că este mai bine așa. Vedem ce ne propune comisia împreună cu inițiatorul, iar domnul ministru va vorbi în fața celor care se vor afla joi în sală să voteze, în speranța că se vor afla.

În acest moment, va trebui să punem la vot cele două legi pe care le-am anunțat la începutul ședinței. Am să vă rog să mă lăsați să continui discuțiile pe ordinea de zi anunțată, urmând să luăm cuvântul, în continuare, pe Legea pensiilor după ce dăm votul final la cele două legi.

Deci, am anunțat pentru ora 11,00. Deja suntem în întârziere.

Da. Am să rog secretarii să facă numărătoarea cvorumului, dacă nu, facem apel nominal. Mai mare rușinea!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 7:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro