You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

8. Respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Avem în discuție, la ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Comisia de specialitate a propus respingerea. Vă rog!

Domnul Alexandru - Dumitru Radu:

Având în vedere că am aprobat Ordonanța nr. 12/1998, acest proiectul de lege nu își mai are sensul, din cauza aceasta, comisia propune respingerea sa. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Supun votului Camerei Deputaților propunerea de respingere a acestui proiect de lege, făcută de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Cu unanimitate de voturi, propunerea comisiei de specialitate a fost adoptată.

Mai discutăm un proiect de lege, care este scurt și necontroversat, apoi o să trecem la capitolul de prezentare pe scurt a interpelărilor, urmat de răspunsul la întrebări, la ora 18,30.