Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999

11. Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează, pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Constantin Ene:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Constantin Ene, sunt director general în Ministerul Finanțelor.

La 3 august 1998, a fost semnat la Ierusalim Acordul între Guvernul României și Guvernul statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Acordul semnat cuprinde clauze uzuale, incluse în proiectul de Acord-cadru aprobat de Guvern, precum și în alte acorduri similare încheiate de România. Principalele prevederi cuprinse în acord se referă la: promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, prin acordarea tratamentului națiunii celei mai favorizate și tratamentului național; acordarea de despăgubiri prompte, adecvate și efective, în caz de expropiere a investițiilor din cauză de utilitate publică, precum și pentru pierderi datorate războiului sau altui conflict armat, revoluției, unei stări naționale de urgență, revoltei, insurecției, răscoalei sau altor evenimente similare; garantarea transferului liber, fără întârziere nejustificată, în valuta convertibilă în care a fost investit capitalul inițial sau în altă valută; modul de soluționare a diferendelor relative la investiții.

Acest acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pentru perioade consecutive de 12 luni.

Față de cele arătate mai sus, supunem adoptării dumneavoastră proiectul de lege enunțat.

Vă mulțumesc.

Încă o informație pentru dumneavoastră: investițiile israeliene în România se ridică la cifra de 38 de milioane de dolari, ocupând, într-un clasament neoficial, locul 25 pe națiuni.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim.

Din partea comisiei de specialitate, domnul deputat Vida, președintele Comisiei pentru politică economică.

Domnul Iuliu Vida:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în cadrul ședinței din 24 martie, a avizat favorabil acest proiect de lege, fapt pentru care îl propunem spre adoptare, în forma prezentată de către Senat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Deoarece nu sunt înscrieri pentru dezbaterile generale, trecem la discutarea proiectului de lege pe articole și începem cu titlul legii.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege, așa cum ne este prezentat, este însoțit de avizul Consiliului legislativ, este atașat la sfârșitul materialului. În acest aviz, se fac o serie de observații și aș avea în vedere, cel puțin punctul 8 din aviz. Aș ruga inițiatorul să facă o precizare, să vedem cum se înțeleg aceste observații care sunt făcute vizavi de textul acordului, așa cum a fost el semnat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, vă rog, inițiatorul. Deci este vorba, probabil, de traducerea defectuoasă din cadrul...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

A fost în limba română.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În limba română, da. Deci Consiliul legislativ consideră că este vorba de președintele Curții internaționale de justiție, și nu de președintele Curții permanente de arbitraj.

Domnul Constantin Ene:

Referitor la observația Consiliului legislativ de la punctul 8, menționăm că reglementarea diferendelor între părțile contractante s-a convenit, la solicitarea părții israeliene, ca, în calitate de organ neutru, să fie Curtea permanentă de arbitraj, care are prerogative similare Curții internaționale de justiție, în reglementarea unor astfel de diferende.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Curtea permanentă de arbitraj nu are președinte!

Domnul Constantin Ene:

Deci, în justificarea Ministerului Finanțelor, acesta este argumentul.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Deci semnătura a fost dată pe original. (Discută la prezidiu, cu domnul Constantin Ene.)

Cu precizările de rigoare, supun votului dumneavoastră articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul unic a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră, prin procedura votului deschis, proiectul de lege pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

În condițiile de cvorum anunțat anterior, acest proiect de lege a fost votat în unanimitate.

La punctul 10 al ordinii de zi, avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.7/1998 și titlul curge mai departe.

Acest proiect de lege a fost dezbătut, într-o oarecare măsură, fără a fi terminat de adoptat pe articole, acum o săptămână și urma să primim, din partea comisiei de specialitate, o soluție la propunerea de eliminare a ordonanței. Din moment ce acest raport suplimentar nu a apărut, consider că discuția nu este oportună și vă propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, pentru lunea viitoare, când sperăm că ne va sosi punctul de vedere al comisiei de specialitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 1:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro