Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999

6. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează să dezbatem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, domnule ministru.

Comisia de specialitate să-și ia locul.

Domnul Alexandru Herlea (Departamentul pentru Integrare Europeană):

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am onoarea să susțin proiectul de Lege de aprobare a Ordonanței nr. 24/1999, referitoare la rectificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE pentru România pe 1998.

Vreau să vă amintesc că filozofia de orientare și de implementare a Programului PHARE s-a modificat în 1997 și s-a trecut de la o asistență orientată în special pe probleme de reformă și o implementare sectorială, la o asistență orientată spre susținerea, absorbția acquis-ului comunitar și o implementare pe obiective.

Până în 1997, asistența PHARE, pot să vă amintesc, a fost în jur de 900 milioane de EURO, de ECU, pe vremea aceea, deci, din 1991 până în 1997.

Programul național pe 1998 susține o serie de sub-programe pe care vi le amintesc, este vorba de sub-programul pentru întărirea democrației statului de drept și a drepturilor omului. Este un sub-program de 12 milioane EURO, împărțit în două proiecte: proiectul referitor la integrarea socio-economică a romilor, 2 milioane și proiectul referitor la protecția copilului, 10 milioane.

Alt sub-program este cel referitor la întărirea capacității instituționale și administrative privind gestionarea acquis-ului comunitar, un proiect de 21,5 milioane EURO, care se împarte în 5 proiecte, destinat: Ministerului Finanțelor, Direcției Generale a Vămilor, Ministerului Agriculturii, precum și Ministerului Mediului și Departamentului Administrației Publice și Departamentului pentru Integrarea în Uniunea Europeană.

Un alt subprogram este cel referitor la îndeplinirea obligațiilor din pilonul trei al Uniunii Europene, adică din domeniul justiției și al afacerilor interne. Aici este vorba de o sumă de 3 milioane de EURO, privind întărirea capacității instituționale a celor două ministere menționate.

Aș face o remarcă, referitor la ultimele două subprograme menționate: o parte din asistență vine din această nouă abordare, acordată de către comisia Uniunii Europene, și anume a procedurilor de înfrățiri sau de twinning, în care experți vin pe o perioadă lungă de timp să lucreze în ministerele din țara noastră, în cele 5 ministere care au fost alese în cadrul acestui program, deci: Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne.

În sfârșit, un alt sub-program se referă la integrarea în piața internă, un program de 10,1 milioane ECU. El se adresează, în special, serviciilor publice din Ministerul Industriei și Comerțului și pentru pregătirea regiilor autonome pentru privatizare.

Se referă, de asemenea, un alt program, la restructurarea C.E.C.-ului și la întărirea capacității instituționale a Băncii Naționale.

În sfârșit, privind dezvoltarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene, este partea cea mai substanțială a asistenței acordate, 60 milioane de ECU, se referă la două proiecte principale - cel privind dezvoltarea regională și cel privind dezvoltarea coridorului pan-european Est-Vest de transport, culoarul nr. 4.

Și, în sfârșit, ultimul sub-program se referă la participarea României la programele comunitare. Aici vă amintesc că România se transformă astfel în partener, având contribuția ei și, de asemenea, se referă la Programul TEMPUS. Suma totală este de 10,4 milioane ECU pentru acest sub-program.

Aceasta face ca Memorandumul financiar pe care-l supun aprobării dumneavoastră să se refere la o sumă totală de 106,6 milioane de ECU, din asistența acordată pe anul 1998, de 117; 10,4 au fost deja aprobate.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumim și noi.

comisia de specialitate sesizată în fond este Comisia pentru buget-finanțe, care, conform aprobării noastre este acum la deliberări.

Vă menționez că are un raport favorabil adoptării fără modificări.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale, dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

La titlul legii sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost votat în unanimitate.

La titlul ordonanței, nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul ordonanței a fost votat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul unic al ordonanței a fost votat în unanimitate.

Articolul unic al proiectului de lege. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul unic al proiectului de lege a fost votat în unanimitate.

Pentru votul final al proiectului de lege, vă propun votul deschis.

Cine este pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1999... și titlul curge mai departe? Deci, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest proiect de lege a fost votat în unanimitate, în condițiile de cvorum anunțat anterior și menționez că are un caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 2:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro