Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999

8. Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Pe ordinea de zi, figurează, în continuare, proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog să vă prezentați la microfon.

Da, vă rog, domnule director...

Domnul Varga Gabor (director general Oficiul de Standarde, Invenții și Mărci):

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare este un document internațional, multilateral, semnat de state membre ale Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, la data de 28 aprilie 1977 și modificat în 1980.

S-a dat un număr în prezent, 43 de state membre, și este în continuare deschis, pentru ratificare sau aderare, membrilor Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale.

În baza prezentului tratat, fiecare stat membru recunoaște, prin propria Administrație Națională de Proprietate Industrială, în scopul îndeplinirii procedurilor de brevetare având obiect protecția microorgnismelor, efectele unui depozit efectuat de o autoritate de depozit internațională.

Tratatul prezintă avantajul că pentru solicitantul care dorește să-și protejeze un microorganism prin brevet în mai multe state, va fi suficient ca acesta să depună o singură cerere la o autoritate de depozit și cu plata taxelor aferente numai la această autoritate de depozit.

Prin aderarea la acest tratat, România va recunoaște depozitul internațional al microorganismelor, cu respectarea legislației naționale aplicabile în domeniul brevetelor de invenție.

Sub aspectul obligațiilor financiare, aderarea României la acest tratat nu presupune plata unei taxe sau a altor contribuții financiare.

Prin Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană, art. 67, și Anexa nr. 19 paragraful 1, România și-a asumat obligația ca, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a Acordului, să adere la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare.

Având în vedere importanța aplicării tratatului pentru toate statele membre OMPI, ca instrument în dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul proprietății industriale, cât și obligația asumată de România prin Acordul de asociere la Uniunea Europeană, propun, domnilor deputați, adoptarea acestei legi.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumim.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Dan Ioan Popescu.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Doamnă președintă,

Pentru că domnul Gabor a prezentat în detaliu necesitatea, pentru România, a semnării acestui tratat, vreau să menționez că în cadrul ședinței din 24 martie anul acesta, comisia a examinat acest proiect de lege și l-a avizat favorabil, fără amendamente, în forma primită de la Senat.

Drept urmare, îl supunem dezbaterii Camerei Deputaților, în plenul ei.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, pe articole.

La titlul legii, sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost votat în unanimitate.

Articolul 1. Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președintă,

Din modul în care este redactat art. 1, rezultă că acest Tratat de la Budapesta a fost modificat la data de 26 septembrie 1980.

Întreb inițiatorul: această modificare nu trebuie supusă, și ea, spre aprobare Parlamentului? După care, o să am o intervenție de redactare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Să ne răspundă domnul Gabor sau altcineva, din partea Guvernului.

Domnul Varga Gabor:

Aceasta este forma modificată în 1980. Deci aderăm la această formă. Tratatul a fost încheiat în 1977 și modificat în 1980, și noi aderăm la această formă modificată în 1980. Aceasta este denumirea tratatului mot-a-mot.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da.

Domnul Acsinte Gaspar:

Înțeleg că forma care ni se supune spre adoptare este forma integrală a tratatului, cu modificarea din 1980.

Și, o a doua chestiune, aș propune, doamnă președinte, întrucât articolul debutează: "România aderă la Tratatului de la Budapesta", să se scoată din finalul textului "semnat la Budapesta"; "semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980", pentru că se înțelege că este vorba de Budapesta, din moment ce l-am denumit "Tratatul de la Budapesta".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Inițiatorul. Încurcă ceva?

Domnul Liviu Bulgăr (director la Oficiul de Standarde, Invenții și Mărci):

Total de acord, adică nu prezintă nici o problemă, dar aceasta este denumirea sa efectivă.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Așa se folosesc termenii, chiar dacă se repetă cuvântul ...

Domnul Liviu Bulgăr:

Așa se regăsește și la Organizația Mondială a Proprietății, el se numește Tratatul de la Budapesta. Avem Convenția de la Paris, semnată...

Domnul Marțian Dan (din sală):

Vă contraziceți cu titlul lui!

Domnul Liviu Bulgăr:

Îl am în original. (Îl arată la prezidiu.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Gaspar are un amendament care este chiar de corectitudine și care se bazează pe titlul tratatului.

Domnul Liviu Bulgăr:

Deci tratatul se numește: "Tratatul de la Budapesta asupra recunoașterii internaționale a depozitului microorganismelor în scopul procedurilor în materie de brevete", făcut la Budapesta, semnat la Budapesta la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980. Aceasta este denumirea sa corectă. În general, așa se trec denumirile tratatelor.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Schimbați și titlul legii!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să existe concordanță.

Domnul Liviu Bulgăr:

Între titlu?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Bine, nu-i nimic, am înțeles... E clar, în art.1 trebuie să formulăm același lucru, în același sens ca și titlul legii.

Deci domnul deputat propune un amendament ca, la art.1 "să fie semnat la 28 aprilie", eliminând sintagma "la Budapesta", pentru ca să fie în concordanță cu titlul legii.

Cine este pentru art.1, în forma amendată de domnul deputat Gaspar și acceptată de inițiator? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici una.

Cu majoritate de voturi, art.1 a fost votat în forma amendată de domnul deputat Gaspar.

Art.2.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.2 a fost votat în unanimitate.

Pentru votul final la proiectul de lege, vă propun votul deschis.

Cine este pentru? Mulțumesc, evident majoritatea.

Este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Se abține cineva? O abținere.

Deci, cu majoritate de voturi, cu 2 voturi împotrivă și o abținere, față de cvorumul anunțat anterior, acest proiect de lege a fost adoptat. Menționez că are un caracter ordinar.

Domnul deputat Gaspar.

Am greșit ceva din punct de vedere gramatical?

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Raportat la amendamentul pe care l-am făcut și pentru a evita medierea cu Senatul, vă propun ca, în cuprinsul adresei care se va trimite către Senat, să se facă această mențiune că este vorba de eliminarea sintagmei "la Budapesta" și, ca atare, să se anunțe și în plenul Senatului, astfel încât să nu mai fie necesară întrunirea unei comisii de mediere pentru un simplu cuvânt.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, bine. Sper că s-a consemnat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreau să vă spun că această procedură s-a mai utilizat și în legislatura anterioară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 0:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro