Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 1999

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Ioan Vida Simiti, secretari.*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe scurta ședință a Camerei Deputaților, care precede ședința comună a celor două Camere.

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 22 aprilie 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 201, 141 fiind absenți, din aceștia 30 participând la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Fiind o ordonanță de urgență, urmează a fi dezbătută în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, adoptat de Senat în ședidnța din 15 aprilie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

3. Proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, adoptat de Senat în ședința din 19 aprilie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate în România de persoanele fizice și juridice nerezidente, respins de Senat în ședința din 19 aprilie 1999. Au fost sesizate, în vederea reexaminării, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

De asemenea, vă informez că în ședința de ieri, 21 aprilie 1999, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului a nr. 44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. în vederea privatizării.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998.

In continuare, conform celor stabilite în ziua de luni, urmează să dezbatem proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998. Fac precizarea că pentru acest proiect de lege, la solicitarea Biroul Permanent, s-a aprobat dezbaterea în procedură de urgență. Conform art. 105-106 din regulanent, urmează să aprobăm timpii pentru dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

De la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare doresc să știu dacă e cineva aici? Din biroul comisiei, dacă e cineva? Rog să poftească alături biroul comisiei!

Domnule Popescu, vă rog foarte mult, trebuia să fie aici! Programul începe la 8,30 și e 9,20.

Va veni domnul deputat Vida, trebuie să îl așteptăm.

Îi dau cuvântul domnului deputat Vida, președintele comisiei, pentru a propune timpii de dezbatere asupra acest proiect de lege.

 

Domnul Iuliu Vida:

Propun un fond total de timp de 10 minute și câte 3 minute pentru luările de cuvânt individuale.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Supun aprobării dumneavoastră timpii propuși.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

S-au adoptat în unanimitate cei doi timpi.

Potrivit art. 105 din regulament, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Comisia a propus să fie supus spre aprobare și dezbatere în forma prezentată de inițiator.

Titlul legii. Nu au fost amendamente respins.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege cu caracter ordinar, v-o supun spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate

În continuare, vă fac o scurtă informare asupra programului de lucru de săptămâna viitoare și a celui din prima săptămână a lunii mai. Săptămâna viitoare, programul de lucru va fi normal: luni, marți plen, miercuri vor fi comisii și joi va fi din nou plen. În prima săptămână din luna mai, vom avea în fiecare zi plenuri. Deci, ziua de miercuri, care, în mod normal, era destinată activității în comisii, va fi dedicată tot ședințelor în plen. Acest lucru se datorează faptului că săptămâna viitoare va fi o ședință importantă la Consiliul Europei (e vorba de aniversarea a 50 de ani de la înființarea acestei organizații) și o mare parte din vicepreședinții camerei vor fi plecați din țară, lucru care va perturba programul. Dar, evident, pentru că activitatea noastră nu trebuie să aibă de suferit, plenurile vor fi numai luni și joi.

De asemenea, ordinea de zi pentru săptămâna viitoare, ca și programul, va fi supusă spre aprobare în ședința de luni. Nu sunt modificări față de cea pe care o avem distribuită săptămâna aceasta, urmând ca în dezbatere, în cazul în care la Legea funcționarului public apar anumite probleme, joi, când ședința va fi condusă de domnul președinte al Camerei Deputaților, Ion Diaconescu, să se înceapă cu Legea patronatelor și, în continuare, cu Legea privind înființarea Societății naționale de îmbunătățiri funciare. Aceasta, pentru a da posibilitatea și comisiei sesizate în fond să încerce să mai aranjeze puțin textele la Legea privind Statutul funcționarilor publici.

Deci, acestea sunt problemele pe care vroiam să vi le mai anunț, legate de program și ordinea de zi, însă nu vi le supun spre aprobare acum, ele vor fi supuse spre aprobare în ședința noastră de luni.

Eu vă mulțumesc. O să urmeze o pauză tehnică, pentru că trebuie instalate aceste dispozitive de transmisie, aparatura tehnica și, în același timp, să vină colegii de la Senat. Ședința comună începe la ora 10,00.

Declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 9,28.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 11:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro