You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 1999

  1. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Ioan Vida Simiti, secretari.*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe scurta ședință a Camerei Deputaților, care precede ședința comună a celor două Camere.

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 22 aprilie 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 201, 141 fiind absenți, din aceștia 30 participând la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Fiind o ordonanță de urgență, urmează a fi dezbătută în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, adoptat de Senat în ședidnța din 15 aprilie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

3. Proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, adoptat de Senat în ședința din 19 aprilie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate în România de persoanele fizice și juridice nerezidente, respins de Senat în ședința din 19 aprilie 1999. Au fost sesizate, în vederea reexaminării, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

De asemenea, vă informez că în ședința de ieri, 21 aprilie 1999, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului a nr. 44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. în vederea privatizării.