Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 22-01-1999

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 ianuarie 1999

7. Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Programul de lucru pentru mâine, sâmbătă, 23 ianuarie, și luni, 25 ianuarie 1999, este în comisii. Singura zi în care sunteți convocați în plen este marți, 26 ianuarie 1999, când va fi supus dezbaterii acest proiect de lege.

În ceea ce privește acest proiect de lege - Ordonanța de urgență nr. 1/1999 -, a fost sesizată în fond Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică.

În consecință, dumneavoastră veți avea, în restul zilelor, program de lucru în comisii - comisiile pentru buget -, iar cei care ați fost programați la comisii pentru alte legi, aveți dezlegare să lucrați, să faceți și celelalte legi, pe care vi le-ați programat dumneavoastră mai înainte.

Domnul Mitrea, poftiți, aveți cuvântul!

Domnul Petre Roman:

În momentul acesta lucrează numai Camera Deputaților.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Acesta este farmecul discuției, domnule președinte.

Domnule președinte Diaconescu, iertați-mă! Nu am înțeles care este ordinea de zi care se propune pentru sesiunea extraordinară. Eu înțelesesem o ordine de zi în Biroul permanent. Înțeleg că ați pus alta, sau poate nu am fost eu atent. A fost gălăgie. Vreți să repetați?

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Mitrea, ordinea de zi pe care am anunțat-o.

Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență și de asediu, pe care am primit-o acum de la Guvern, și proiectele bugetelor de stat...

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Aici apare îngrijorarea mea, domnule președinte. Cred că este un exces de zel, pentru că proiectul de Lege al bugetului de stat și proiectul de Lege al asigurărilor sociale nu pot fi puse pe ordinea de zi pentru un motiv foarte simplu: neavând raportul final încheiat, conform regulamentului, ele nu pot fi pe ordinea de zi.

Domnul Ion Diaconescu:

Păi sunt puse pe ordinea de zi?

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Nu. Eu am întrebat care este ordinea de zi. Conform Regulamentului Camerei Deputaților - de aceea am spus că acesta este farmecul regulamentelor noastre -, o sesiune extraordinară se convoacă stabilind exact perioada desfășurării și ordinea de zi, care trebuie să fie acceptate de Cameră.

Domnul Ion Diaconescu:

Bugetele - pentru lucru în comisii. S-a spus.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Eu întreb de ordinea de zi, domnule președinte.

Domnul Ion Diaconescu:

Vezi numai prima. Deci, în privința proiectului de Lege privind Ordonanța nr. 1/1999...

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vreau să spun că noi trebuie să respectăm formal. Deci vreau să spun că am căzut de acord cu toții - mă rog, fără dumneavoastră, mă refer la membrii Birourilor permanente - asupra faptului că, începând de mâine, suntem în sesiune extraordinară până joi. Conform Regulamentului Camerei Deputaților, care face parte din Parlamentul României, Camera Deputaților, convocarea unei sesiuni extraordinare se face cu stabilirea perioadei și a ordinii de zi. Refuzarea perioadei sau a ordinii de zi de către plenul Camerei duce la anularea sesiunii extraordinare. Am spus, după aceea, că nu poate fi pusă pe ordinea de zi Legea bugetului de stat, pentru că nu avem rapoartele finale la această lege.

Întreb: când? Și care este, până la urmă, perioada și ordinea de zi pentru care convocăm această sesiune extraordinară? Este foarte simplu.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul deputat Lupu, poftiți!

Domnul Vasile Lupu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Noi am convenit odată asupra ordinii de zi și nu înțeleg de unde confuzia.

Deci ordinea de zi a următoarei sesiuni extraordinare, alta decât cea cerută de Președintele României, în virtutea art. 63 alin. 2 din Constituție, a fost Ordonanța de urgență privind procedura stării de asediu și a stării de urgență și proiectul bugetului de stat. Și am convenit în Biroul permanent că până luni, inclusiv, se lucrează în comisii. Până atunci, comisiile care nu și-au dat avizul prealabil întocmirii raportului pe proiectul de buget sperăm că vor reuși. Dacă nu vor reuși până luni, poate, în paralel cu discutarea ordonanței de urgență, vor continua aceste dezbateri. Mai mult decât atât, am reamintit în Biroul permanent că la începutul vacanței parlamentare Biroul Camerei Deputaților a aprobat întrunirea unor comisii, în ultima săptămână din ianuarie, care să avizeze sau să întocmească rapoarte, pe fond, asupra unor inițiative legislative, pe care le au înregistrate. Deci de lucru este. Nu putem, acum, anula ce am programat pentru Camera Deputaților la începutul vacanței și ordinea de zi cred că este determinată pentru sesiunea extraordinară, precum am spus.

Mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Deci supun la vot ordinea de zi și programul pentru această sesiune extraordinară, așa cum s-a anunțat.

Camera Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? 38 de voturi împotrivă.

Rugăm Senatul să nu voteze.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi au fost votate ordinea de zi și programul.

Domnul Petre Roman:

Mă adresez, acum, colegilor din Senat.

Domnul deputat Mitrea, poftiți!

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte, iertați-mă o secundă! Cum se numără, este altceva.

Fac apel la domnul președinte Diaconescu și la ceilalți proceduriști. Noi suntem într-o procedură nebună. Noi, într-o sesiune extraordinară care se încheie acum, o dată cu adoptarea unei hotărâri, votăm ordinea de zi care este incorect propusă, asta este evident, și programul sesiunii extraordinare, care începe mâine.

Vreau să vă atrag atenția că nu suntem într-o sesiune ordinară, ca să ne votăm programul de mâine în această sesiune. Sesiunea extraordinară se convoacă de către președinte, se stabilește ordinea de zi de către Biroul permanent și - vă spun! - nu a fost ordinea de zi cea pe care ați prezentat-o dumneavoastră și domnul Lupu, pentru că nu se trece pe ordinea de zi programul comisiilor. Pe ordinea de zi se trece doar programul plenului și, până joi, în programul plenului avem doar ordonanța de urgență cu starea de urgență. Deci suntem într-o procedură nebună, care nu are nimic regulamentar în ea.

Domnul Petre Roman:

Faceți o propunere, domnule deputat Mitrea!

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte, procedura normală este că, dacă s-a convocat - și s-a convocat - o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților, trebuie spus ora la care începe sesiunea, iar sesiunea începe printr-o ședință în plen, care își adoptă ordinea de zi și programul. Nu există altă procedură.

Domnul Petre Roman:

Și care este propunerea, până la capăt, vă rog să mă iertați?

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Eu nu am văzut actul de convocare, domnule președinte, deși e ciudat.

Dați-mi voie să vă spun că sunt ușor șocat să discut problemele Camerei Deputaților cu președintele Senatului.

Mă onorează acest lucru.

Domnul Petre Roman:

Aveți dreptate, suntem cu toții onorați.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Nu. Sunt onorat. Vă spun cu sinceritate. Nu voi candida la Senat niciodată și sunt onorat să vorbesc, pentru prima oară în viața mea, cu președintele Senatului.

Dar, pentru că am început discuția împreună și pentru că vreau să fiu constructiv, noi nu putem decât mâine dimineață, când începe sesiunea extraordinară, să facem o ședință în plen, să aprobăm sau nu ordinea de zi și programul care au fost stabilite de ordinea de zi. Nu există altă soluție.

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi și, mai cu seamă, domnule deputat Mitrea, care vă declarați mereu șocat, pentru că e o discuție nebună sau nu știu ce. Eu zic să nu mai folosim astfel de epitete și să căutăm să regândim situația actuală.

Nici unul din cele trei regulamente - auziți, domnule deputat Mitrea? - nu reglementează situația în care ne aflăm noi în aceste minute. Dumneavoastră sunteți mereu băgătorul de strâmbe, în sensul că ați participat la discuție în Biroul permanent, ați fost de acord cu ceva în Birou, dar nu sunteți de acord cu el aici. Eu vă spun următorul lucru: dacă nu era această sesiune acum, în aceste minute, încă în plen, neterminată, cei doi președinți, fiecare, aveau dreptul să convoace o sesiune extraordinară pe procedura pe care o știți. Dar nici o normă nu interzice ca această convocare să se facă astă-seară pentru mâine. Asta pentru că vreți dumneavoastră să fie mâine la ora 7,00 și nu la ora 8,00, sau la ora 7,13. Eu vă spun că este o dovadă de formalism și, pe undeva, de băgătură strâmbă.

Haideți să împiedicăm Parlamentul, ca să-l criticăm pe urmă că nu are cele două legi. Eu vă spun: aveți stabilită în program o zi, două, trei, patru. Prima cerință: aveți, după aceea, o primă lege, aceasta cu starea de urgență.

În același timp, se coace și legea a doua. Se discută pe comisii și după aceea se votează în Parlament. Veți avea rapoartele, veți avea tot ce trebuie. Prin urmare, de ce să împiedicăm, fiindcă nu vreți dumneavoastră? Arătați-ne dumneavoastră în ce normă de regulament se prevede că nu este posibil acest lucru, dar nu veți avea nici un text.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Ca să încheiem discuția de procedură și avem, într-un fel, noroc că nu se transmite în direct la televiziune, să ne facem iarăși de râsul țării. Luați, vă rog, Constituția României, domnule președinte, art. (63) alin. 2, care spune cum se convoacă sesiunile extraordinare ale Camerei Deputaților și ale Senatului. Trei instanțe sunt cele care cer convocarea: Președintele, cum a cerut astăzi, a întregului Parlament; Birourile permanente ale celor două Camere; sau o treime din numărul senatorilor și deputaților.

Vă rog, domnule președinte Diaconescu, chemați Biroul permanent...

Haideți să terminăm bâlciul din sală, să convocăm sesiunea, că ne facem de râsul lumii, domnilor!

Facem pauză, Biroul permanent al Camerei se întrunește, hotărâm dacă facem sesiune extraordinară mâine, dumneavoastră sunteți președintele care convoați Camera Deputaților, și am încheiat chestiunea. Asta este soluția regulamentară potrivit Constituției României. Deci convocați-vă Biroul permanent, domnule președinte Diaconescu, și hotărâți.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim, domnul Gavra.

Biroul permanent a fost convocat, am discutat acolo, erai și dumneata, era și domnul Mitrea de față și s-a hotărât acest lucru.

Deci noi suntem obligați să facem această sesiune extraordinară acum, pentru că s-a primit această ordonanță de urgență, când, dacă Parlamentul nu este în sesiune, în mod obligatoriu trebuie convocat. Și pe ordinea de zi este această ordonanță, dar pentru că ea mai întâi trebuie să treacă prin comisii și probabil că timpul nu absoarbe tot materialul acesta, am amintit că aveți și obligația să dați în comisii aceste rapoarte pentru buget. Vreți ca acesta să dispară de pe ordinea de zi? Dispare, rămâne numai acea ordonanță cu zilele pe care le-am anunțat.

Bravo!

Deci vreți să repetăm votul?

Din sală:

Da, este necesar!

Domnul Ion Diaconescu:

Supun la vot, încă o dată, programul sub forma acesta, numai cu ordonanța de urgență.

Cine este pentru?

Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Satisfăcut, domnul Mitrea?

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Da.

Domnul Ion Diaconescu:

Bun, vă mulțumesc.

Două voturi împotrivă.

Domnul Petre Roman:

Mă adresez colegilor din Senat cu speranța că lucrurile se desfășoară mai simplu. Într-adevăr, ne aflăm în fața unei situații care cere convocarea unei sesiuni extraordinare. Nu o stabilește nimeni altcineva decât Constituția, deci noi avem obligația să ne întâlnim.

Convocarea sesiunii o fac în temeiul Constituției, la propunerea Biroului permanent, în aceleași condiții care au fost prezentate, numai că este limpede că a discuta numai această ordonanță de urgență ar însemna că toți ceilalți colegi senatori n-ar avea ce face, deci ideea este că între timp dumnealor vor discuta, în continuare, toate chestiunile legate de cele două proiecte de lege ale bugetului de stat și atunci vă supun, colegi senatori, aceeași propunere în legătură cu sesiunea extraordinară care este convocată pentru ordonanța de urgență cu privire la regimul stării de asediu și stării de urgență.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă. Mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri. Vă mulțumesc.