Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 26-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 1999

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26-29 aprilie 1999.

Ședința a început la ora 16,00.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Iaon Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Vida Simiti și Corneliu Ciontu, secretari.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vă ocupați locurile în sală. Rog liderii de grupuri să îi aducă și pe colegii de pe culoare care mai sunt în sala de ședință, ca să putem începe.

Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, luni, 26 aprilie 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrărie 271, 71 sunt absenți, iar din aceștia 32 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul de lucru pentru ziua de astăzi este de 140 și cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, pentru că săptămâna trecut, joi, am anunțat doar și n-am supus spre aprobare programul și ordinea de zi, vă informez că programul pentru săptămâna aceasta este cel pe care l-am prezentat joi, și anume mâine și poimâine comisii, plen astăzi și joi.

Intervenții. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș propune ca pentru ziua de joi, programul să fie completat cu timpul afectat intervențiilor deputaților. Deci, de la ora 8,30 la 9,20 să aibă loc intervențiile deputaților pe diferite probleme, urmând ca după aceea să se desfășoare lucrările în legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Se face propunerea ca programul de joi să cuprindă acele 50 de minute pentru intervențiile deputaților, care nu au avut loc nici săptămâna trecută, și, ca atare, ar putea să aibă loc săptămâna aceasta, joi. Deci, dacă mai sunt alte intervenții. Nu sunt.

Da, vă rog. Suntem la program. La program, dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre aprobare întâi amendamentul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat.

Vă supun spre aprobare programul de lucru pentru această săptămână cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, adoptat.

Fac precizarea că acest program este în felul acesta, cu două zile de comisii, din cauza lipsei din țară a vicepreședinților Camerei. Săptămâna viitoare, în schimb, Biroul permanent al Camerei va propune ca în fiecare zi să fie zi de plen. În acest fel, vom reuși să depășim anumite întârzieri în aprobarea în plen a legilor aflate pe ordinea de zi.

Trecem la ordinea de zi. Biroul permanent al Camerei a propus ordinea de zi, în forma aceasta, și având în vedere că joi vor fi conduse lucrările de către domnul președinte Diaconescu, s-a propus de către domnul deputat Mitrea ca Statutul funcționarilor publici, două săptămâni, să nu fie dezbătut în plen și în locul lui în plen să fie dezbătute o serie de alte proiecte de legi care au devenit prioritare.

Dacă sunt amendamente la ordinea de zi.

Da, vă rog.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimate colege, stimați colegi,

Intervin la pct.2 cap. II din ordinea de zi de joi și propun ca acest proiect de lege privind înființarea Societății naționale a îmbunătățirilor funciare, să fie mutată pe un loc 9 sau 10, având în vedere că la raportul făcut de comisia de specialitate, de agricultură, din Camera Deputaților, Banca Mondială a venit cu observații și a cerut ca acest proiect să fie amânat până la discutarea legii Asociației utilizatorilor de apă. După ce aprobăm această lege să le punem de acord pe cele două, în așa fel ca legea să fie complectă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră spuneți la II.19?

Domnul Gheorghe Ionescu:

La pct.2 de la II.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbți de îmbunătățirile funciare?

Domnul Gheorghe Ionescu:

Da. Să treacă mai jos, un loc 9 – 10...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să treacă mai jos ca să fie dezbătut după ce...

Domnul Gheorghe Ionescu:

Întâi Legea utilizatorilor de apă. Acum vine la comisie și o discutăm în comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți ca să amânăm dezbaterea până la apariția raportului de la...

Domnul Gheorghe Ionescu:

...de la Legea utilizatorilor de apă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În acest caz, noi nu putem să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect, dar putem să așteptăm ca să fie dezbătute împreună.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Le putem pune la poziția 72, de exemplu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu trebuie pusă la poziția 72, putem să o lăsăm oriunde pe ordinea de zi, numai să știm că o dezbatem dacă există votul plenului.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Exact.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea. Vă rog.

Domnul Marin Cristea:

Eu vreau să spun un singur lucru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte, vorbiți în microfoane, astăzi se aude destul de prost.

Domnul Marin Cristea:

Da, domnule vicepreședinte.

Sunt două subiecte care se leagă între ele, dar rămân totuși două subiecte diferite. Deci, proiectul de lege care a venit la Camera Deputaților și care a fost dezbătut în Comisia de agricultură, se referă la transformarea Regiei autonome a îmbunătățirilor funciare în Societate Națională de îmbunătățiri funciare, iar proiectul de lege pe care încă nu l-am văzut, cu asociațiile utilizatorilor de apă, înseamnă un proiect separat. Eu repet, ele sunt conexe sub aspectul obiectului, să spunem, dar, ca proiecte legislative, sunt totuși proiecte separate. Sunt totuși proiecte separate și nu putem să așteptăm dezbaterea acestui proiect până când va trebui să dezbatem ce? Un alt proiect. Un alt raport. Sigur, mai poate fi amânată dezbaterea, în ideea că acest proiect cu asociațiile utilizatorilor ajunge tot la Comisia de agricultură și într-un raport suplimentar poate fi conexat cu actualul raport de la Societatea națională de îmbunătățiri funciare, dar întâi să vedem proiectul depus, să vedem la ce comisie este repartizat de către Biroul permanent și, după aceea, putem să discutăm, să spunem.

Deci, eu cred că poate să rămână. În momentul în care acest proiect este depus, vom solicita amânarea dezbaterii dacă el ajunge la Comisia de agricultură, repet, dar dacă nu ajunge, n-avem cum. Acest proiect nu există depus, domnule deputat, asta vreau să spun, iar a amâna dezbaterea asta pe un proiect care urmează să vină cine știe când, mi se pare că nu e corect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, punctul de vedere al domnului ministru care este aici de față... Îi dau cuvântul domnului ministru Mureșan.

Domnul Ioan Mureșan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Proiectul acesta de lege pentru restructurarea și reformarea Regiei autonome a îmbunătățirilor funciare, care are importanța sa, trebuie într-adevăr completat cu o lege care să definească asociația utilizatorilor de apă. Aceasta pentru ca întreg transferul de la stația de punere sub presiune către utilizatorii de apă, și nu o externalizare în societăți comercial care ulterior ar putea să-și schimbe obiectul de activitate, să se facă coerent. Este adevărat că proiectul de lege n-a fost înaintat încă la Parlament. Proiectul de lege este finalizat la minister și în cursul zilei de astăzi va fi trimis pentru a fi pus pe ordinea de zi a Guvernului, astfel încât cred că în două săptămâni va veni la Camera Deputaților.

Deci, rugămintea mea, domnule președinte și stimați colegi, este să temporizăm puțin luarea în discuție a raportului pe care l-a întocmit comisia de agricultură de la Camera Deputaților, tocmai ca să vedeți noul proiect și să putem din mers reașeza și lega cu proiectul de lege privind asociația utilizatorilor de apă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, există un prim amendament, și anume ca pct. de la II A, aflat pe poziția 2, Lege privind înființarea Societății naționale a îmbunătățirilor funciare, să fie dezbătut numai după ce va apărea și proiectul de lege cu privire la utilizatorii de apă, având în vedere o conexiune între cele două proiecte de lege. ... dumneavoastră ați propus să meargă pe poziția 20, da? Da. Să-l punem pe poziția 20 atunci. Deci, de pe II A2, pe II A. 20.

Deci, vă supun acest lucru spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, un prim amendament admis.

Vă rog.

Domnul Traian Dobre:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca legea de la pct.66 să fie trecută pe ordinea de zi de joi, la pct.6.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, de pe poziția 66.

Domnul Traian Dobre:

Este o lege economică care la comisia de specialitate a primit consensul întregii comisii, a fost trecută pe un loc care, probabil, nici la sfârșitul actualei legislaturi nu va fi dezbătută. Este o lege economică și vă propun s-o treceți pe locul 6.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră propuneți ca II A, poziția 66 să treacă la II A, poziția 6.

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu două abțineri, nici un vot împotrivă, s-a adoptat și acest al doilea amendament.

Vă rog. Domnul deputat Popa. Aveți un amendament? Da.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La pct.1 al ordinii de zi cu privire la informarea la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Vorbiți în microfoane pentru ca să se audă.

Domnul Neculai Popa:

Grupul de deputați independenți, grupul parlamentar de deputați independenți aparținând Alianței pentru România a depus la Biroul permanent o inițiativă legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital de stat. Din acest punct de vedere...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi pare foarte rău, suntem la odinea de zi, domnule deputat.

Domnul Neculai Popa:

Păi, la ordinea de zi. Deci, la pct.1 al ordinii de zi, unde este trecută informare cu privire la proiectele de legi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar n-am intrat încă în pct.1 de la ordinea de zi, suntem la aprobarea ordinii de zi. Deci, cine mai are amendamente la ordinea de zi? Vă rog. Domnul deputat Partal, vă rog.

Domnul Petre Partal:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

La pct.62, II A, figurează proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței 65/1994 privind activitatea de expertize contabile și a contabililor autorizați. Vă propun, domnule președinte, ca acest proiect de lege să fie discutat împreună cu un alt proiect de lege care reglementează activitatea de expertiză contabilă, situat la pct.15 I A, și anume să fie trecută pe poziția 14 înaintea pct.15. Deci, 62 să fie adus la I A, pe poziția 14, înainte de poziția 15. Ambele reglementând activitatea de expertize contabile.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, vorbiți de pct.62 de la II?

Domnul Petre Partal:

Da, pct.62 II A cu expertiza, dacă s-a identificat, da?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, eu l-am identificat. Deci, dumneavoastră propuneți, având același conținut, obiect, să fie adus pe...

Domnul Petre Partal:

Înainte de 15, deci pe 14, cum ar veni.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Înainte de pct.15, la I A, 14. Da.

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Există propunerea să fie după, însă, pentru că există o anumită ordine... nu aveți nimic împotrivă să fie imediat după pct.15, da? Da.

Deci, II A 62 să treacă pe I A 16.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și nici un vot împotrivă, s-a adoptat și această modificare la ordinea de zi.

Alte amendamente? Nu mai sunt.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi cu aceste amendamente.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 august 2022, 19:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro