You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 26-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 1999

4. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, urmează Nota cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale:

1. Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. pentru finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București la 30 iunie 1998.

2. Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor A.N.D. pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998.

3. Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evazunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998.

4. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

5. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998.

6. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.

7. Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Reviziuite, adoptate la Strasbourg la 3 mai 1996.

8. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.