You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 05-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 1999

Aprobarea modificării programului de lucru pentru ziua de 5 mai.

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de doamna Paula Maria Ivănescu, vicepreședintă a Camerei Deputaților, asistată de domnii Ková cs Tiberiu-Csaba și Miron-Tudor Mitrea, secretari.

*

 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deschid ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 266 de deputați, sunt absenți 76, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 34 de deputați.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din regulament este întrunit și este de 138 de deputați.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să fiți puțin atenți, am să vă propun, în numele Biroului permanent, o modificare pentru pogramul zilei de astăzi, pentru care sper să fiți de acord. Dat fiind că unul dintre colegii noștri deputați a decedat, a încetat din viață, iar astăzi au loc funeraliile și la acest trist eveniment și-au manifestat intenția de a participa mai mulți colegi deputați, în primul rând Grupul parlamentar al PDSR din Camera Deputaților, am să vă rog să fiți de acord să modificăm astăzi programul în sensul următor. Începând cu ora 11,30 să luăm o pauză, până la 15,30, urmând să reluăm lucrările la 15,30, până la ora 18. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare această modificare de program.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, programul zilei de astăzi a fost modificat. Vă reamintesc, la ora 11,30 vom lua pauză până la ora 15,30, urmând să ne continuăm lucrările de la 15,30 până la ora 18.

 
Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Intrăm în ordinea de zi și urmează a fi luate în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi. Înainte de a continua lucrările la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României, am să vă prezint o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege vor fi sesizate în vederea avizării următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și potecție socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Pentru acest proiect de lege se solicită procedură de urgență din partea Guvernului.

Domnule secretar de stat Miron Mihu Biji, vă rog să susțineți cererea de procedură de urgență.

 

Domnul Miron Mihu Biji (secretar de stat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul supune Camerei Deputaților discutarea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Acest proiect de lege a fost întocmit într-o primă variantă care, totuși, în urma discuțiilor cu sindicatele și cu alte organizații ale societății civile, s-a considerat că e necesară să fie o discuție mai aprofundată. El a fost refăcut, în sensul acestor discuții, iar caracterul de urgență al acestei legi constă din faptul că acest domeniu foarte important, privind accidentele de muncă și bolile profesionale, este reglementat la ora actuală necorespunzător și problemele care sunt create din această cauză cer o soluție rapidă și un cadru legislativ coerent, care să permită soluționarea lor. Acestea sunt motivele pentru care rugăm aprobarea procedurii de urgență pentru acest proiect de lege.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr există, cel puțin în titlul legii și bănuim că și în reglementări, o urgență, dat fiind că am observat că în ultimul timp se întâmplă extrem de multe accidente de muncă și desigur, incidența foarte mare a bolilor profesionale. Vă consult dacă sunteți de acord cu procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Evident, majoritatea.

Voturi împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat procedura de urgență pentru discutarea acestui proiect de lege.

 
Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (amânarea dezbaterilor).

Continuăm discuțiile la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

Reamintesc, domnilor colegi... Imediat, domnule deputat. (Domnul deputat Acsinte Gaspar cere cuvântul.) Reamintesc colegilor din Camera Deputaților că la art.8 a fost votat alin.1, la alin.2 trebuia, pentru instituția revocării miniștrilor, trebuia să primim o formulare concretă și cât mai aproape de tehnica legislativă. Comisia sper că a făcut acest lucru.

Domnule deputat Gaspar, vă rog. Pe procedură, am înțeles, da?

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Discutăm astăzi o lege deosebit de importantă, cea care privește oganizarea Guvernului și a ministerelor.

Vă rog să constatați că în banca ministerială nu există nici un membru al Guvernului. Și mă întreb, dacă față de Legea de organizare a Guvernului și a ministerelor nici un ministru nu este prezent, ce ne mai surprinde că atunci când discutăm ordonanțe de urgență, ordonanțe simple și alte proiecte de lege nu participă.

Doamna președinte, cel puțin membrii Guvernului care sunt deputați au obligația, potrivit regulamentului, să fie prezenți la ședințele plenului Camerei Deputaților în care se dezbat proiecte de lege care țin de domeniul de activitate. Consider că Legea Guvernului și organizarea ministerelor interesează toată echipa guvernamentală. Eu nu spun să vină toți, dar cel puțin un ministru care să poată să angajeze într-un fel soluțiile. Am toată considerația pentru grupul de specialiști de la Ministerul Justiției, dânșii pot să dea soluții tehnice, dar nu au mandatul să angajeze soluții de fond în legătură cu această lege.

Iată de ce, doamnă președinte, vă propun, în lumina prevederilor regulamentului, și știți că președintele de ședință are obligația să asigure aplicarea lui, să luați măsurile necesare ca la dezbaterea acestui proiect de lege să participe membrii Guvernului.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, aveți dreptate, domnule deputat, este un fapt constatat că miniștrii nu prea ne onoreză cu prezența la dezbaterea proiectelor de lege, de asemenea, nici la întrebări și interpelări, și desigur că va trebui împreună să punem puțină ordine în această relație între Guvern și Parlament. Am să rog pe domnul secretar de stat care se ocupă de relația cu Parlamentul să solicite prezența imediată a unui membru al Guvernului la dezbaterea acestui proiect de lege și să anunțe, de altfel, o să facem și o întâmpinare din partea Biroului permanent, că nu vom mai discuta nici un fel de lege fără prezența unui membru al Guvernului.

Dacă sunteți de acord, până ... Sper ca domnul secretar de stat să realizeze în timp util această mobilizare a membrilor Guvernului, până să înceapă, până să vină cineva din partea Guvernului, noi avem aici un reprezentant, mă rog, specialist în domeniu care ne-ar putea lămuri măcar dacă ce a gândit comisia la alin.2 din art.8 este cât de cât în sensul normei juridice.

Domnule deputat Gaspar și ceilalți, sigur că suntem de acord toți cu ce ați zis dumneavoastră, putem să folosim timpul acesta măcar să ne dăm seama dacă ceea ce a propus comisia este cât de cât pe placul nostru, celor care votăm?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

În primul rând, secretarul delegat cu relația cu Parlamentul, domnul Biji, să ia legătura la Guvern și să vină să informeze plenul Camerei Deputaților dacă sunt șanse ca în ziua de astăzi să vină un membru al Guvernului ca să susțină proiectul de Lege de organizare a Guvernului și al ministerelor. Eu nu sunt de acord să începem nici un fel de dezbatere, chiar dacă sunt în discuție niște amendamente, vreau să vă spun că și eu am redactat un text, au redactat și dânșii, nici măcar n-am avut posibilitatea să le vedem.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, domnul secretar de stat este dus acum să vorbească la telefon cu unul din miniștri. Deși avem regulamentul care stipulează expres participarea miniștrilor și nu putem să facem rabat sau n-ar trebui să facem rabat de la regulament, eu totuși am să consult plenul Camerei Deputaților, dacă putem, până la sosirea unui ministru, să dezbatem alin. 2 de la art.8, care a fost discutat ieri toată ziua și care a primit lămuririle necesare, trebuia numai un text care să cuprindă dezbaterile de ieri. Dacă sunteți de acord să discutăm acest alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Sunt împărțite voturile, așa este. Sunt jumătate, jumătate, da.

Va trebui să facem o pauză de un sfert de oră, până la sosirea unui membru al Guvernului pentru discuția acestei legi. La 10,15 ne reîntâlnim în sală, dacă nu, o să trecem la următorul proiect de lege, la care sperăm că vom avea un delegat.

 
  După pauză  
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnilor colegi,

O pauză prelungită, pentru a aștepta un reprezentant al Guvernului României pentru discuția la acest proiect de lege inițiat de același Guvern al României, care nu ne-a adus nici un element pozitiv în desfășurarea lucrărilor. Din păcate, nici unul dintre membrii Guvernului, care au inițiat și au participat la elaborarea acestui proiect de lege, nu poate fi prezent la această oră la lucrările Camerei Deputaților.

În aceste condiții, dat fiind că Regulamentul și Constituția prevăd participarea membrilor Guvernului, a miniștrilor care sunt în același timp și parlamentari, noi nu avem de făcut decât să amânăm acest proiect de lege până când va putea participa unul din miniștrii membri ai Guvernului și să trecem la următorul punct al ordinii de zi, care se referă la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

 
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (amânarea dezbaterilor).

Am să rog domnii secretari să facă o verificare a cvorumului, reamintim că avem cvorumul legal de lucru pe articole de 138 de deputați.

Am să rog inițiatorul acestei legi și comisia de specialitate să poftească în locurile special destinate.

Doamnelor și domnilor colegi,

În acest moment în sală se află 103 deputați. Am să rog liderii grupurilor parlamentare să solicite membrilor acestor grupuri să vină în sala de ședințe, deoarece s-au înregistrat 266 de semnături pe lista de prezență. Am să rog liderii grupurilor parlamentare să-și trimită deputații în plenul Camerei Deputaților. Rog inițiatorii și comisia de specialitate să ia loc în banca destinată lor în această sală. Am să rog Departamentul pentru relația cu Parlamentul și domnii secretari de stat care sunt prezenți în această sală să transmită domnului prim-ministru și membrilor Guvernului României că de acum încolo nu vom mai discuta nici o lege inițiată de Guvern fără prezența unui membru plin al Guvernului prezența, desigur, de preferat a celui care inițiază această lege.

Rog liderii grupurilor parlamentare și chestorii care sunt de serviciu să aducă pe domnii și doamnele deputați în sala de ședință, pentru că în acest moment în sală sunt numai 103 deputați, cvorumul de lucru fiind de 138.

Doamnelor și domnilor colegi,

Din păcate, astăzi este o zi plină și de alte activități. Dat fiind că sunt mai multe ședințe ale unor comisii de mediere care au fost prevăzute în jurul acestei ore, dat fiind că nu putem discuta, restul de deputați, care nu participăm la ședințele comisiilor de mediere sau a comisiilor care au aprobări să lucreze în afara plenului, dat fiind că nici un membru al Guvernului nu este găsibil pentru a participa la discutarea legilor care sunt înscrise pe ordinea de zi, astăzi, în acest moment închidem ședința Camerei Deputaților și ne reîntâlnim mâine la ora 8,30.

Ședința s-a încheiat la ora 10,57.