Niculae Napoleon Antonescu
Niculae Napoleon Antonescu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.5 Niculae Napoleon Antonescu - intervenție intitulată "Operația a reușit, dar pacientul a murit";

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Domnul Napoleon Antonescu are cuvântul.

Se pregătește domnul Marian Ianculescu.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am intitulat declarația de astăzi "Operația a reușit, dar pacientul a murit" și veți vedea imediat de ce.

Am decis să fac această declarație politică pornind de la efectele deosebit de grave care au rezultat din aplicarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, precum și a Legii nr.36/1999 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul în curs.

Trebuie precizat faptul că aceste legi au adus modificări apreciabile în domeniul managementului financiar și bugetar al administrației locale. În acest sens, merită să subliniem prevederile privind descentralizarea, sporirea autonomiei și a responsabilității consiliilor locale în gestionarea resurselor financiare.

În același timp, trebuie arătat că în intervalul parcurs de la începutul acestui an bugetar s-a constatat că atât imperfecțiunile unor prevederi ale acestor legi, cât și starea economică a localităților, au condus la situații evident de neasigurare a surselor de finanțare, punându-se chiar problema imposibilității funcționării administrației locale.

Astfel, spre exemplu, conform unui memoriu al Consiliului județean Prahova rezultă că în asemenea situații se află mai mult de jumătate din localitățile județului – de fapt același lucru se regăsește în marea majoritate a județelor țării, localități care au ajuns să nu-și poată susține din venituri cheltuielile legate de iluminat, telefonie, reparații drumuri și străzi, curățenie, întreținerea și hrana personalului din unitățile de asistență socială, cheltuielile cu instituțiile de învățământ și cultură, salariile personalului propriu, precum și al instituțiilor din subordinea acestora.

Fără ca Guvernul să facă vreun studiu estimativ privind volumul unor cheltuieli mutate de la bugetul central la cele locale, acesta a trecut începând cu acest an în finanțarea bugetelor locale o serie de activități care necesită sume mari de bani pentru acoperirea cheltuielilor cum sunt: asistența sanitar-veterinară și fito-sanitară, investițiile, bursele și transportul în învățământul preuniversitar, susținerea căminelor de bătrâni și de copii cu handicap, protecția socială a populației privind energia termică și transportul urban de călători și altele.

Trecerea acestor cheltuieli la bugetele locale s-a făcut fără asigurarea surselor de venituri necesare așa cum prevede art.3 din Legea nr.189/1998. În acest mod, s-a ajuns la situații absurde și de nerezolvat. Astfel, spre exemplu, o primărie care are un venit anual estimat pentru acest an de circa 0,6 – un miliard de lei să fie obligată să acopere cheltuielile unui cămin de bătrâni care depășesc suma de 3 miliarde de lei în condițiile în care persoanele asistate provin în proporție de peste 90% din alte localități.

În aceste condiții, este evident că se impune de urgență o rectificare a bugetului pe 1999 prin suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii, prin care să se asigure completarea fondurilor necesare pentru suportarea cheltuielilor la activitățile menționate mai sus.

În cazul în care nu se vor asigura sursele necesare pentru aceste cheltuieli, există decât o singură soluție, și anume preluarea de către Guvern, prin instituții specializate, a finanțării tuturor sau cel puțin a unora dintre activitățile menționate mai sus.

În concluzie, rezultă clar că politica de a promova anumite legi poate corecte în principiu, dar fără o analiză temeinică și/sau o experimentare prealabilă poate să ducă la efecte dezastruoase, așa cum rezultă din cele prezentate mai sus.

Cu alte cuvinte, putem folosi o expresie plastică pentru a caracteriza astfel de situații în acest caz, și anume: operația Guvernului, dacă vreți, a reușit, dar pacientul, administrația publică, a sucombat sau este pe cale să sucombeze.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 23:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro