Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci, vă rog insistent să rămâneți în sală pe tot timpul dezbaterilor, sesiunea parlamentară se apropie de sfârșit, intrăm în ultima lună, în curând, și legi importante așteptate de la începutul legislaturii se află pe ordinea de zi, încât merită un efort mai mare ca săptămâna aceasta să marcăm cât de cât un pas în dezbaterea acestor texte importante.

Continuăm cu Legea privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică.

Inițiatorul, domnul senator Ticu Dumitrescu, solicită cuvântul.

Aveți cuvântul.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Luând cunoștință de cuprinsul celor 8 articole votate în ședințele anterioare sunt nevoit să vin în fața dumneavoastră...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule senator, vă rog să vă opriți puțin.

Stimați colegi, nu se poate lucra în acest vacarm.

Vă rog ocupați-vă locurile în bănci și vă invit să participați la dezbatere.

Da, continuați.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Din lecturarea art.7 și 8 rezultă o nouă golire de conținut a legii. De data aceasta, cei care sunt ocoliți sunt foștii deținuți politici. când spun foștii deținuți politici, mă refer din o sută și ceva de mii de oameni la un grup de 50 – 60 de oameni. Și, în situația aceasta, mă simt de-a dreptul nedemn să ridic această problemă, mai ales că în sală sunt deputați, foști deținuți politici, care ar trebui să ridice absolut cu revoltă acest aspect, pentru că nu e permis să verificăm poștașii, să verificăm mai știu eu ce alte categorii socio-profesionale, iar atunci când este vorba de diplomați, de SRI-ști, și iată, domnilor, de acest grupuscul care deține funcții în partide sau în demnitățile statului, să spunem: nu, despre ei nu vorbim. Eu rog să se rețină acest lucru, este al treilea punct grav, de data aceasta afectându-ne direct. în calitate de președinte al asociației foștilor deținuți politici, în ședința de ieri, comitetul de conducere m-a rugat să transmit protestul foștilor deținuți politici care nu acceptă această scoatere de sub incidența legii, scoatere care mă face, nu să repet ceea ce am spus în 1997, că anumiți oameni își pun mâna în cap, în felul lor, ci să spun că, de data aceasta, aceiași oameni își pun picioarele în cap, domnilor.(Aplauze)

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă rog, spargeți acele grupuri, nu întrețineți atmosferă de iarmaroc aici, fie-mi iertat cuvântul, dar n-o să vedeți în nici un Parlament din lume asemenea atmosferă. Ocupați-vă locurile în bănci și cu seriozitate să trecem la dezbateri. Am ajuns la pct. 61din raport. Comisiile sunt prezente? A rămas de votat pct.61.

Domnul Ovidiu Petrescu are cuvântul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu vreau să fac aici un amendament, dar am o întrebare și aș dori foarte mult să-mi răspundă inițiatorul și membrii comisiilor.

Se vorbește în textul de la art.61 și în textul de la art.60 despre membrii colegiului. Colegiul, evident, este un organism de conducere a acestui consiliu. Nicăieri în conținutul legii nu se spune din câte persoane este format acest consiliu. Cine decide, e vorba de 20 de persoane, e vorba de 20 000 de persoane, cine stabilește această componență și cum. Deci, niște explicații sunt strict necesare.

Domnul Vasile Lupu:

Ințiatorul.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

N-am să fac trimitere la ce înseamnă consiliu. Consiliu este denumirea instituției, cred că acest lucru este destul de clar.

În ceea ce privește numărul funcționarilor, dacă vreți, a membrilor departamentelor, din textul revotat la l8 aprilie - spun revotat, spre a-l deosebi de textul votat pe 17 martie - reiese foarte clar că există 11 membri în colegiu, iar dincoace numărul acestor oameni va fi stabilit prin regulamentul de ordine interioară. Dacă-mi permiteți, aceasta este legat în mod clar de volumul arhivelor pe care vom avea să le cercetăm, volum pe care astăzi nu suntem în măsură să-l cunoaștem.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Problema consiliului, stimați colegi, a fost tratată la art.7 care a fost reamenajat, s-au adus niște amendamente și consider că ar trebui să se introducă un alineat 3 cu următoarea redactare, față de ceea ce a precizat aici domnul senator la întrebarea domnului deputat Cameliu Petrescu.

Alin.3 la art.7 ar urma să aibă următoarea redactare: "Stuctura organizatorică și numărul de personal ale consiliului vor fi aprobate de Birourile permanente ale celor două Camere, la propunerea colegiului consiliului" ca, în felul acesta, să se cunoască prin lege, care va fi, cine aprobă, cine are competența și cine poate să facă propunerea. Pentru că, altfel, pur și simplu nimeni nu va ști care va fi structura, ce număr de personal va folosi acest consiliu.

În ceea ce privește regulamentul de organizare și funcționare a consiliului, când vom ajunge la textul respectiv și acesta consider că va trebui să fie supus avizării birourilor permanente, sigur, sau comisiilor de specialitate, așa cum s-a întâmplat cu regulamentele tuturor comisiilor. Și la SRI și la SIE, regulamentele de organizare și funcționare au fost supuse aprobării Birourilor permanente ale celor două Camere.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Șerban Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc. Îmi pare tare rău că eu trebuie să-l contrazic pe domnul deputat Gaspar. Un consiliu, după cum a spus inițiatorul, este o instituție. Eu vă întreb, de exemplu, la ministerul oricare, sau oricare altă instituție, Parlamentul decide câți portari, câți funcționari… Parlamentul decide? Sau conducerea respectivei instituții, respectivului minister? Cine decide, Parlamentul, domnule deputat? Noi decidem câți portari are domnul Remeș la minister, sau câți lucrători la calculatoare? Îmi pare tare rău, dacă greșesc eu, vă rog să mă lămuriți.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Ovidiu Petrescu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Îmi pare foarte rău că trebuie să contrazic un stimabil coleg al nostru care este extrem de activ la această lege, dar din nefericire foarte multe din aceste intervenții nu țin cont de niște realități. Forul tutelar al unui organism decide câți funcționari lucrează acolo, câți oameni lucrează în Ministerul de Finanțe, domnule deputat Zoner, nu decide Parlamentul, dar vă asigur că Guvernul decide, pentru că altfel, fiecare structură o să-și propună mii de oameni. Deci, dacă dorește, acest consiliu spune: domnule, noi vrem ca să avem 2500 de funcționari, pe care statul trebuie să-i plătească neapărat. Deci, de aceea trebuie ca organismul care controlează, supraveghează, este for tutelar, în cazul în speță Parlamentul, să spună cuvântul asupra organigramei, asupra regulamentului de organizare și funcționare, cum este firesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Comisiile? Domnul Gaspar a prezentat un amendament. Care este părerea comisiilor?

Domnul senator Ticu Dumitrescu.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Iată-ne în fața unei alte probleme care, din punctul de vedere al inițiatorului, față de cele ce am declarat mai înainte, devine din ce în ce mai puțin lipsit de importanță, pentru că legea alunecă spre altceva, alunecă spre o lege a conspirării anumitor oameni care trebuiau desconspirați, totuși sunt obligat să revin cu acea problemă pe care am mai ridicat-o, și anume cine ne poate nouă prezenta astăzi volumul exact al arhivelor care vor intra în gestiunea noului consiliu. Pentru că numai în funcție de acest volum putem să cunoaștem și putem să ne formăm o idee și să cerem o schemă anumită. Vreau să precizez că arhivele nu se regăsesc numai la SRI. Sunt șase deținători de arhive ale fostei securități, așa încât problema rămâne deschisă și cred că numai după ce vom avea o lege care să ne permită să facem, dacă vreți, o inventariere a acestui volum, putem accede la stabilirea unui număr mai mare sau mai mic; oricum o apreciere de 500 de oameni este o cifră estimativă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar. Ultimul vorbitor la acest punct.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Noi am propus aici o normă de principiu și am spus că structura organizatorică și numărul de personal se vor aproba de cele două birouri, la propunerea colegiului. Deci, colegiul va vedea care este într-adevăr numărul acestor dosare și pe baza unei norme va stabili o structură de personal care pe parcurs va putea fi modificată, în funcție de volumul de activitate care se va derula de către consiliu și de către colegiu. Deci, noi nu batem în cuie acum, nu facem o anexă în care să spunem prin lege că va avea 1000 sau 2000 de salariați acest consiliu. stabilim numai cine aprobă, care sunt competențele de aprobare pentru aceste două probleme, structura și numărul de personal. Și, pe parcurs, sigur că se va veni, pe baza inventarierii la care dumneavoastră v-ați referit, să se propună o structură de către colegiul consiliului.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar, mai este o problemă. unde plasați acest text al dumneavoastră? Noi suntem la pct.61. la art.7 alin.3. Dar noi am votat art.8 alin.1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Ceea ce s-a votat în ședința anterioară a fost art.7 alin.1 și 2, pe baza unor amendamente care s-au făcut, și s-a restructurat art.7, sunt două alineate, cel care l-am propus, cu structura, urma să fie alin.3.

În ceea ce privește art.8 nu s-a exprimat nici un vot, s-au făcut mai multe amendamente aici și urma ca pe baza acestor amendamente și a propunerilor din raportul comisei să se realizeze un text pentru toată problematica art.8.

Domnul Vasile Lupu:

În regulă. Deci dumneavoastră propuneți acest text, un alin.3 la art.7.

Domnul Emil Popescu din Comisia juridică.

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

S-a ajuns la 7.1. și s-a votat 7.1. Acum suntem în situația că domnul Gaspar propune un 7.3. Și textul pe care-l propune este pentru prima oară propus, indiferent când, acum; n-ați avut amendament la comisii. Da? Parcă mi-aduc aminte că tot timpul domnul Gaspar ne freca cu regulamentele. Cum e cu regulamentele, domnule Gaspar? Vă întreb eu acum cu mare dragoste. Cum e cu regulamentele? Tot timpul ne-ați înebunit cu regulamentele și ne făcea plăcere. Și mereu vă explicam. Acum cum e cu regulamentul, cum să facem noi să-l încălcăm? Uite, domnul profesor Marțian zâmbește. Și eu să știți că numai din dorința de a vă demonstra că nu trebuie să ipostaziem prea mult regulamentele, că le tot înebuniți. Și eu spun, acest lucru nu mai e posibil acum. Dacă vreți să-l faceți la alt text. Dar eu spun altceva, domnule, și vă rog să luați cuvântul la microfon, să spuneți următorul lucru: nu cumva această normă ține de un regulament? Nu! Nu s-a stabilit că va fi un regulament adoptat pe baza acestei legi? Nu s-a stabilit! Bun. Dar putem noi acum să stabilim acest lucru și ni se pare normal ca acest organism, care este biroul permanent, să fie cel care face și drege? Mie mi se pare că din punctul de vedere al aspectului formal, procedural, amendamentul este în afara regulamentului.

În al doilea rând, pe fondul ei, această propunere nu poate fi primită. V-am spus și de ce. Explicați dumneavoastră de ce trebuie să fie neapărat Biroul permanent. De ce să nu fie Camera. Explicați dumneavoastră de ce aveți preferință pentru Biroul permanent. Eu nu știu de ce aveți preferință. Explicați! Până acum ni se spunea că Biroul permanent nu poate, nu trebuie să poată atât de multe și că să mergem la Cameră. Acum ne spuneți că Biroul permanent trebuie să poată.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu părăsiți sala pentru că urmează continuarea apelului nominal. Ieșim de sub cvorum îndată și nu mai putem lucra.

Domnul Ovidiu Petrescu, vă rog să puneți capăt discuției.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte Popescu, eu am un amendament pe care l-am prezentat și la Comisia pentru apărare și la Comisia juridică, exact cu această problematică. Asta este clar. Dacă dumneavoastră l-ați menționat sau nu l-ați menționat în raport este cu totul altă problemă. Eu am număr de înregistrare la el, deci a fost discutat, a fost respins, deci am dreptul ca să-l reiterez în plen. esența problemei este următoarea: nici un organism din țara asta, nici o instituție din țara asta nu este lăsată să stabilească absolut singură numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare. Deci, asta ar fi o noutate. Dumneavoastră vreți să creați prin legea asta o instituție care singură să decidă dacă își angajează 200 de membri sau 10.000 de membri, 10.000 de funcționari, cu implicațiile financiare necesare, pentru care n-ați cerut în nici un caz aprobare de la Guvern, deci, avizul Guvernului referitor la consecințele financiare și nimeni să n-aibă dreptul să intervină și să vă spună: "Domnule, nu putem angaja chiar 10.000 de salariați". Asta doriți, ca nimeni să nu aprobe treaba asta. Deci, această instituție singură își face regulamentul și decide cum lucrează, singură își stabilește bugetul, singură stabilește numărul de personal și umblă singură așa prin țara asta.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule Petrescu.

Domnul Adrian Vilău de la comisie.

Stimați colegi,

Ca să curmăm discuția, supunem la vot și acest text dar după ce trece textul comisiei și lămurim prin vot.

Domnul Ioan-Adrian Vilău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că problema ridicată atât de domnul Petrescu, cât și de domnul Gaspar are importanța ei, dar noi nu trebuie să uităm că puțin mai încolo avem un articol în care vorbim de faptul că această instituție va avea un buget propriu pe care îl va prezenta Parlamentului, Parlamentul îl va vota, iar acest buget va face parte din bugetul de stat. Or, eu cred că este inutil acum să pierdem vremea să stabilim dacă vor avea 20 de angajați sau 2500, cât s-a vehiculat aici, câtă vreme noi putem controla numărul de personal prin propunerea de buget care se prezintă.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, controlul parlamentar este prin buget.

Domnule deputat, ați mai intervenit, v-ați spus părerea. Luați cuvântul, dar repede.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Articolul a fost votat în ansamblul său în ședința trecută. nu se mai poate vota încă o dată un amendament și iară vot. Deci, dublăm votul. S-a votat în ansamblu. Ca atare, dacă se va ajunge la acest lucru, atunci vă rog să-mi dați voie să vin și eu cu amendamente la articole care s-au votat. eu nu fac așa ceva, dar nici acest lucru nu se poate face.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Din păcate, mi s-a adus alt text decât cel pe care am lucrat eu, și eu așa am notat aici, că art.7 a fost votat.

Da, vă rog. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Problema nu este chiar așa de simplă în modul în care este tratată aici. Vă rog să vedeți la fiecare hotărâre de organizare și funcționare a ministerelor, ministerele funcționând în subordinea Guvernului, așa cum se spune în Constituție, prin hotărârea de organizare și funcționare se stabilește organigrama, structura organiziatorică dacă vreți și numărul de personal. Deci, este clar. Aici ne găsim tot în fața unui organism pentru care trebuie stabilită structura organizatorică și numărul de personal. Numai că de data aceasta, ținând seama de specificul activității, noi am propus ca să se stabilească competența de aprobare a structurii și a numărului de personal, la propunerea acestui colegiu.

În ceea ce privește observația domnului Emil Popescu, în legătură cu regulamentul, vreau să-i citesc art.98 alin.3 care spune clar: "În mod excepțional pot fi depuse amendamente noi și în timpul dezbaterilor în plen". O dată. Pe de altă parte, dați-mi voie...

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog liniște în sală.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Zoner, uitați, totuși ca acest amendament să poată fi trecut, facem altceva. Facem un art.71. Dacă ziceți dumneavoastră că alineatele 1 și 2 au fost votate, eu am spus că totuși se leagă de acest subiect și că e bine să fie ca alin.3. Dumneavoastră spuneți că s-a votat 1 și 2, atunci vă propun ca acest amendament să fie tratat ca art.71, ca el totuși să poată, după aceea, fi regăsit...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar, 71 nu mai merge pentru că a fost votat 8 alin.1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Noi trebuie să sistematizăm materia într-o anumită logică și eu consider că această problemă face obiectul art.7. Dar, pentru că se spune că alin.1 și 2 au fost votate, facem art.71.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar...

Domnul Acsinte Gaspar:

Iar în final, domnule președinte, dați-mi voie să vă spun, că totuși știu, cât de cât, foarte bine normele astea de tehnică legislativă și nu vorbesc în necunoștință de cauză.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Am pierdut o jumătate de oră...

Domnul Acsinte Gaspar:

Apoi, se va trece la o renumerotare a articolelor. Iar cât privește art.8 alin.1, aici vreau să vă spun că au fost discuții și s-au făcut numeroase amendamente de către domnul Petrescu, domnul Mitrea, de către mine și încă de alți colegi. Domnul Stancov a intervenit la acest articol 8.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă rog ocupați-vă locurile în bănci.

Domnul Nică, din partea comisiilor.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Joi după-amiază am verificat stenograma ședințelor de săptămâna trecută. Art.7 este votat cu alin.1 și 2 și vot final asupra art.7. La art.8 s-a votat alin.1, cu textul: "Consiliul este condus de un colegiu numit de Parlament cu votul majorității deputaților și senatorilor pentru un mandat de șase ani". S-a supus votului conform stenogramei.

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Haideți să găsim o formulă. Ne-am gândit la ea, ne-am consultat cu domnul Petrescu și cu domnul Dan Marțian și vă facem următoarea propunere: art.7 a fost definitiv votat, art.8 este acum în discuție, alin.1 se pretează să aibă după el un alin.2. Vă rog să vă uitați să vedeți dacă vă convine și să introducem această normă de principiu pe care însă nu o atârnăm la birourile permanente, ci o dăm în competența ambelor Camere. De acord cu asta, domnule Petrescu? De acord, da? Da. Bun. Atunci considerăm deblocată chestiunea în sensul acesta. Textul pe care l-ați propus pentru 7 rămâne pentru 8 alin.2.

Domnule Gaspar, până acum tot m-ați înnebunit! Vedeți că vrem să rezolvăm problema, dar n-ați intervenit la timp la art.7. Art.7 s-a votat. Creem un nou precedent. A căzut adineauri de acord domnul Petrescu pe ideea asta. Introducem la art.8, fiindcă după ce vorbim de colegiu, vorbim, după aceea, că structura organizatorică o să fie așa… cum doriți dumneavoastră acolo, și o normă de principiu nu strică să fie în lege.

Domnule Grigoriu, sunteți de acod cu asta? La pct.67? Atunci trebuie deplasat, dânsul propune în altă parte. Dar, în principiu, suntem de acord cu ideea pe care o propune domnul Petrescu, în sensul atenuat, nu la birourile permanente ale celor două Camere, ci chiar la cele două Camere reunite. De acord? Da.

Deci, se rediscută chestiunea la pct.67. Domnule Petrescu, sunteți de acord la 67? Da. Bun. Deci, terminăm și continuăm.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Stimați colegi,

În sfârșit, revenim la pct.61 din raport. Art.8 alin.2 a fost dezbătut, mai rămâne votul. Varianta comisiei. Cu ea începem.

Supun votului dumneavoastră alin.2, varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? (Vociferări)

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Este o greșeală!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Am votat textul amendat în ședința trecută cu acceptul comisiei și am prezentat varianta comisiei așa cum am acceptat-o în ședința precedentă. (Vociferări.)

Domnule președinte, citiți, vă rog, textul comisiei așa cum l-am acceptat amendat săptămâna trecută.

Din sală:

S-a votat și ăsta!

Domnul Mihail Nică:

"În termen de 30 de zile..." și s-a introdus: "de la publicarea legii în Monitorul Oficial, Camerele reunite ale Parlamentului aleg din totalul candidaților propuși de grupurile parlamentare, validați de comisiile juridice reunite, pe cei 11 membri ai colegiului în ordinea voturilor obținute prin vot secret". Amendamentul: "de la publicarea legii în Monitorul Oficial".

Din sală:

Care sunt amendamentele?

Domnul Mihail Nică:

Deci, "în termen de 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial".

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Grigoriu.

Domnul Mihai-Theodor Constantin Grigoriu:

Domnule președinte,

Puteți să-l supuneți la vot. Părerea mea e că n-ar trebui supus la vot și că mai suportă foarte multe discuții și, împreună cu alte chestiuni trimise la comisie, ar trebui judecat la urmă. Ceea ce trebuie să facem, v-aș ruga frumos, este să spuneți foarte clar ceea ce am mai spus la intervenția trecută, că dacă se votează în această formă, o majoritate ad-hoc realizată în Parlament va impune pe toți cei 11 membri ai colegiului dintr-o anumită parte a spectrului politic. Eu atâta am de zis. Din cauza acestei posibilități, ca o majoritate ad-hoc să preia întreg colegiu, cred că acest text nu este bun.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Mitrea.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Am fost surprins. Noi am discutat despre consiliu și votam colegiul. De aceea am intervenit mai târziu și-mi cer scuze pentru acest lucru. Săptămâna trecută am terminat discuțiile pe acest text fără să ajungem la vreo concluzie. ceea ce spune onorata comisie că a reținut este un amănunt în text. Eu am depus un amendament referitor la formularea acestui articol, care a fost susținut de colegi din toate zonele politice; este adevărat că și combătut, de colegul meu, domnul Zoner, că discuția a fost între noi doi, iar textul pe care l-am depus la pupitru și la comisie, susținut de ideea… și de domnul Grigoriu și de alți colegi, a rămas în discuție atunci și nu s-au terminat discuțiile.

Eu îmi cer încă o dată scuze că n-am intervenit. Eu am înțeles că discutăm un articol anterior, cel referitor la ce este consiliul. Una este consiliul, alta este colegiul. Ăla îl votasem, bine-rău îl votasem. Rău e adevărat. Asta este altceva. Acum suntem la colegiu. Este alt subiect. Vă rog să nu forțăm votul până când nu discutăm această chestiune așa cum trebuie, pentru că eu am aceeași părere ca și domnul Grigoriu, că fiind vorba de o instanță pe care o alege Parlamentul, ea este profund politică, orice joc că nu este politică este un joc care nu își are rolul aici, și există două soluții. Dacă mergem pe varianta comisiei, o majoritate - ad-hoc, nead-hoc - va lua toată conducerea colegiului și va folosi colegiul ca și o armă politică împotriva celorlalți. Nu știu care sunt ceilalți astăzi. Peste două luni de zile sau peste doi ani de zile o altă majoritate care se va crea în Cameră va modifica legea, și în loc de cinci ani, v-am mai explicat toată treaba asta, în loc de cinci ani face patru ani, în loc de 11 pune 9 membri și își numește din nou întregul colegiu și de data asta găsește informatori în partea cealaltă. Și atunci nu numai că legea am golit-o de conținut, mărind foarte mult plaja celor care sunt urmăriți de lege, ca să spun așa, sau supuși rigorilor legii, dar legea va deveni pur și simplu un bumerang politic.

De aceea, de comun acord cu o parte dintre colegii din partea dreaptă a sălii și din partea stângă, am propus să folosim principiul configurației politice, singurul care prin control reciproc este capabil să asigure un obiectivism sistemului de numire într-un consiliu. Cum am făcut și la Curtea de Conturi și care este, la fel, o instituție apolitică și este. Uitați că nu există plângeri. Cum am făcut și la televiziune și, mă rog, bine-rău, funcționează. Cum n-am făcut la Banca Națională.

Amendamentul pe care l-am depus este în acest spirit. Sigur, putem ori astăzi să negociem, să dăm un vot pe această chestiune, ori, dacă considerați, să fie trimis la comisie înapoi, și săptămâna asta să mai discutăm o dată această problemă care cred că este vitală în economia legii. cazul că articolul se va vota așa cum este, nu poate fi interpretat decât ca o încercare a unui grup, a unei majorități pe care n-o pot defini acum, că aș face un proces de intenție pe care nu-l doresc, deci, domnule Grigoriu, aș face un proces de intenție pe care nu-l doresc tocmai datorită intervenției dumneavoastră, ci un grup ar încerca să pună mâna pe conducerea acestui colegiu și ar fi o greșeală foarte mare.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Iată, am primit amendamentul predat în scris de domnul Mitrea.

Domnul Rădulescu-Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Îmi pare rău, dar, cum să vă spun, eu am impresia că până la urmă singurii oameni intergri în toată România asta sunt parlamentarii. Toți ceilalți sunt niște ticăloși. Prin urmare, noi nu avem personalități care se bucură de acceptul societății. Nu avem oameni de un înalt profil moral, pe care toată lumea să-i propună, și dumneavoastră, și majoritatea ș.a.m.d. Pentru că dacă citim mai departe legea, cel puțin amendamentul propus de mine și care a fost acceptat de ambele comisii, a fost ca membrii colegiului să nu facă și să nu fi făcut parte din vreun partid politic. Pentru că, altfel, domnule secretar Mitrea, nu?, eu îmi dau astăzi demisia, mâine nu mai sunt membru al Partidului Național Liberal, sunt istoric și îmi pun candidatura. E posibil așa ceva? Nu-i moral! Eu spun despre mine. Ca atare, trebuie să rămână textul propus de comisie, nu mai politizați vă rog acest lucru. Eu vă întreb: pastorul Gauck din ce partid politic face parte în Germania sau din ce partid a făcut parte?

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnul Moiceanu are cuvântul.

Domnul Constantin Moiceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Atât comisiile, cât și o parte din vorbitori merg pe linia ca noi, foștii deținuți politici, să fim iarăși judecați și apreciați de acei care au fost informatori, colaboratori ai securității, chiar și securiști, torționari și aceia să aprecieze activitatea și valabilitatea informațiilor date tot de ei. De aceea, cred că din acest comitet nu trebuie să facă parte cei care au fost în securitate, au colaborat cu securitatea, ci trebuie să facă parte foștii deținuți politici care mai sunt astăzi în viață. Avem aici, în Parlament, oameni care au fost condamnați la moarte! vreți să luați securiștii care sunt astăzi parlamentari și să-i judece iarăși? Este o rușine! domnilor. Dacă nu vă puteți hotărî, acest comitet, așa cum este conceput, este sub orice critică. Trebuie înlăturat pentru că foștii securiști sunt și astăzi și vor fi și mâine în acest comitet director.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Suntem pe o pistă falsă. La alin.5, poziția 66, avem un text. "Din consiliu și colegiul consiliului nu pot face parte agenții sau colaboratorii organelor de securitate" etc. până la foștii membri de partid ai oricărui partid. Acest aspect îl vom discuta acolo, la poziția 66.

Acum, problema este cine face propunerile și în ce mod. Deci, avem un text care spune: "În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Camerele reunite ale Parlamentului aleg din totalul candidaților propuși de grupurile parlamentare, validați de Comisiile juridice reunite, pe cei 11 membri ai colegiului, în ordinea voturilor obținute prin vot secret pe listă." Aici s-a pus problema că majoritatea poate impune absolut componența acestui colegiu. S-ar putea adăuga aici, un text: "potrivit configurației politice a Parlamentului", dar aceasta rămâne s-o decideți dumneavoastră. și revin la amendamentul domnului Mitrea, depus în ședința precedentă, în scris, în două alineate, care sună astfel: "Candidaturile pentru colegiul consiliului se depun la Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților de către grupurile parlamentare potrivit procedurilor în Parlament" sau "potrivit ponderilor în Parlament" și, mai departe, "Comisiile juridice ale celor două Camere, după audieri, propun plenurilor reunite lista completă a candidaților, respectând configurația politică a Parlamentului." Aceasta este problema. Cine propune?

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Pe baza tuturor discuțiilor care s-au făcut, a rămas ca pentru ședința de astăzi art.8 să fie reamenajat ca să răspundă într-adevăr tuturor cerințelor. Și textul a fost redactat în felul următor: "Art.8. Consiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri."

Alin.2. "Membrii colegiului sunt numiți de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a fiecărei Camere, pe baza raportului comun, întocmit de Comisiile juridice și Comisiile pentru apărare ale celor două Camere, pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată. Propunerile nominale pentru colegiul consiliului se depun la Birourile permanente ale celor două Camere în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care le va înainta comisiilor permanente prevăzute la alin.2, în vederea întocmirii raportului. Propunerile vor fi însoțite de certificatul de cazier judiciar și de declarațiile pe proprie răspundere ale candidaților cu privire la neapartenența și necolaborarea cu organele de securitate.

Lista candidaților propuși pentru Colegiu se supune în întregime votului Camerei Deputaților și Senatului întrunite în ședință comună și se aprobă cu majoritatea voturilor deputaților și senatorilor. Votul este secret și se exprimă prin bile.

Dintre membrii Colegiului, Parlamentul numește un președinte, un vicepreședinte și un secretar, în termen de 15 zile de la constituirea sa. Colegiul Consiliului lucrează în prezența a cel puțin două-treimi din numărul membrilor și adoptă decizii cu majoritatea voturilor membrilor săi. Înainte de a începe să-și exercite mandatul, membrii Colegiului Consiliului depun următorul jurământ în fața Parlamentului: "Jur să respect Constituția și celelalte legi ale țării, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin ca membru al Colegiului Consiliului. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"

Domnul Vasile Lupu:

Acest amendament a fost înregistrat la comisie?

Domnul Acsinte Gaspar:

Acest amendament a rezultat din propunerile care s-au făcut...

Domnul Vasile Lupu:

A rezultat, dar cine l-a sintetizat?

Domnul Acsinte Gaspar:

... și s-a spus să fie prezentat astfel.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Dacă tot moșim textele, barem, să cădem de acord pe o idee. Noi suntem de acord cu tot ce a citit domnul Gaspar, mai puțin cu soluția din art.8 pct.2, unde am căzut de acord că nu trebuie să fie un raport comun întocmit de Comisiile juridice și de apărare, ci trebuie să fie un singur raport, întocmit de comisiile juridice.

"Mandatul poate fi reînnoit o singură dată." După aceea, pct. 3, 4, 5 și 6 rămân așa cum le-a citit domnul Gaspar și noi suntem de acord cu aceasta.

De asemenea, este pentru un mandat de 6 ani. Deci: "Mandatul este de 6 ani și poate fi reînnoit o singură dată."

Acum, citesc din nou textul, așa cum s-a căzut de acord – art.8 pct.2: "Membrii Colegiului sunt numiți de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a fiecărei Camere..." aceasta este sintagma preluată din Constituție.

Voci din sală:

"A celor două Camere", că, așa, nu se înțelege nimic!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Dar nu există o configurație politică comună a celor două Camere!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Sunt și eu de acord cu "a celor două Camere".

Domnul Emil Teodor Popescu:

"...a celor două Camere, pe baza raportului comun întocmit de Comisiile juridice. Mandatul este de 6 ani și poate fi reînnoit o singură dată."

Domnul Mihail Nică:

Fără 6 ani, avem la alin. 1!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Atunci, textul acesta: "Mandatul poate fi reînnoit o singură dată", trebuie reamplasat acolo unde vorbiți de cei 6 ani.

Mai citesc o dată: "Membrii Colegiului sunt numiți de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere, pe baza raportului comun întocmit de Comisiile juridice. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată." Vedeți că intră brusc în chestiunea mandatului, fiindcă locul lui nu este aici, este acolo unde ați vorbit de cei 6 ani și cred că sunteți de acord să reașezăm acest text. Dacă sunteți de acord cu aceasta, vă rog să votați!

Comisia vă propune următorul lucru: ne însușim toate textele pe care le-a citit domnul Gaspar (pe rând, fiecare, evident), inclusiv până la formula jurământului, cu această precizare la art.8 pct.2, pe care am citit-o, deja.

Acum, domnul Cristea dorește ceva.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Să lămurim lucrurile, înainte de a mai lua cuvântul alt coleg!

Deci, primul alineat îl refacem, a fost votat o dată, și va suna astfel: "Consiliul este condus de un Colegiu compus din 11 membri." Comisiile sunt de acord.

Atunci, haideți, vă rog, să votăm acest alineat și apoi, la fiecare alt alineat, vor fi intervenții, ca să nu le amestecăm.

Supun votului dumneavoastră primul alineat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Text votat.

Citesc al doilea alineat, așa cum îl am aici: "Membrii Colegiului sunt numiți de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere, pe baza raportului comun întocmit de Comisiile juridice reunite..."

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Domnule președinte, am solicitat o intervenție, vă rog frumos!

Domnul Vasile Lupu:

După ce citesc textul, veți avea dreptul la cuvânt!

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Intervenția mea este în funcție de textul care s-a citit!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Cristea, întâi, citesc textul, să-l cunoască toată sala și dumneavoastră veți discuta textul acesta! Clar!

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Domnule Lupu, textul a fost citit, nu trebuie să-l citiți!

Domnul Vasile Lupu:

Nu, la mine nu e clar, că am primitt trei texte aici! Vă rog, așteptați!

"... potrivit configurației politice a celor două Camere, pe baza raportului comun întocmit de Comisiile juridice reunite, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată." Comisiile, acesta este textul? Acesta este.

Domnule Cristea, aveți cuvântul!

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Aici s-a prezentat un amendament, de fapt, o reașezare a art. 8 de mari dimensiuni, aici nu este vorba de un text și de câteva rânduri, ci de un art. 8 prezentat în amendamentul domnului Gaspar care, de fapt, desființează legea. Deci, acest art. 8, pe formula prezentată, desființează legea! Degeaba o votăm, stimați colegi!

Am să vă explic. Am intervenit săptămâna trecută pe aceeași idee: această trimitere, că legea e votată și că e politică... Nu există lege votată de Parlamentul României să nu fie politică! Prin actul de vot, nu prin altceva! Dumneavoastră trimiteți aici la o șmecherie absolut ieftină și desființați legea!

Și am să vă spun de ce:

1. Prelevarea unui loc de către o formațiune politică are trimiteri și partizanate politice, indiferent de partid. În momentul în care trimiteți la configurația parlamentară și vreți să prelevați locul pe fiecare partid, din dreapta, din stânga, înseamnă interese politice manifeste, fie de promovat, fie de apărat, fie de conspirație, de ce vreți dumneavoastră!

În al doilea rând, votarea listei în ansamblul ei, ca și când votezi lista Guvernului, înseamnă practic, concret și cum vreți să-i spuneți că pot să-mi trec pe oricine pe listă. Asta înseamnă, domnule Gaspar! Și nu mai contează votul Camerei față de persoana care va trebui să reprezinte "filtrul moral", așa cum clamăm și declamăm de la acest microfon!

Al treilea lucru: două-treimi de lucru în acest Colegiu, care înseamnă blocarea Colegiului! Nu am două-treimi de lucru, nu lucrez niciodată cu acest Colegiu și aștept ca Dumnezeu să facă oficiul de filtru moral în societatea română!

În al patrulea rând, președintele Colegiului e ales de Cameră, care înseamnă politică, nu sută la sută, ci trei sute la sută! Pentru că aceasta înseamnă că acest președinte, ales astăzi cu o majoritate, va fi schimbat mâine de cealaltă majoritată și componența prelevată pe grupuri politice va face din Colegiu, care se vrea "filtru moral", instrument politic ordinar, dacă vreți! Care va manipula, va distorsiona, va minți, va face tot ce vreți dumneavoastră, în numele intereselor politice majore pe care le vor clama cei care vor avea, într-un moment sau altul, această majoritate!

Domnul Vasile Lupu:

Ce propuneți, domnule Cristea?

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule deputat,

Domnule președinte,

Vă rog să mă lăsați să-mi termin intervenția, că, aici, nu e vorba de ce "propun" eu, neapărat, e vorba că se deturnează complet o lege, cu intenții bune! Drumul spre Iad este pavat cu intenții foarte bune, stimați colegi! Și mai există o vorbă: Până la Dumnezeu, te mănâncă Colegiul! Până să afle lumea că tu ai fost sau n-ai fost informator, Colegiul va spune ce va dori, pe această trimitere!

Deci, vă rog foarte mult, este practic imposibil să epuizăm discuția aici! Dacă nu suportați și dacă comisiile nu suportă o discuție serioasă pe tema aceasta!

M-am gândit și eu, de săptămâna trecută, cine ar trebui să propună, pentru ca Parlamentul să aleagă, într-adevăr, în toată componența lui? Eu am avansat o idee, n-am făcut-o publică aici, și m-am gândit ca Avocatul Poporului, care, ca instituție fundamentală, trebuie să protejeze interesul oricărui cetățean în disputa lui cu autoritățile, să întocmească o astfel de listă de propuneri și Parlamentul să se pronunțe asupra ei și să dea un vot.

Dar, ce încercați dumneavoastră să propuneți aici, înseamnă să desființați această lege!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu cunoașteți textul Senatului!

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule Gaspar, vă rog să terminați cu ideile că nu cunosc textul legii! Credeți că vin la acest microfon fără să mă uit pe lege, fără să mă uit pe raport și fără să mă uit pe o dezbatere de un an de zile?

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, domnule deputat!

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, nu se poate înainta în această direcție, din aceste motive! În această situație, eu refuz să particip la dezbaterea unui astfel de amendament și la desființarea unei legi! Care a fost făcută într-o anume intenție, pe care o clamăm toți, dar, se pare, că toți tragem de ea pentru a o face imposibil de funcționat, iar dacă, totuși, va ieși, pentru a o folosi ca un instrument! Și așa ceva nu este admisibil în Parlamentul României, cel puțin în acest moment! Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Domnul Rădulescu Zoner.

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

S-a discutat acest text și s-a rediscutat, în comisiile reunite! Întâi, separat, pe fiecare comisie, și, după aceea, în comisiile reunite! S-a ajuns la un text, domnii din opoziție sau cei care vin acum, cu propuneri... Domnul Grigoriu a venit, dar, din partea cealaltă, din partea opoziției nu s-a venit cu un asemenea amendament, acum, răsturnăm tot... De ce? Când s-a ajuns la o soluție aprobată de membrii comisiei!

Acum, 4 sau 5 persoane se erijează în cele două comisii reunite, mai precis, un președinte și un vicepreședinte, și politizează acestă lege! Nu este admisibil!

Eu vă întreb, doamnelor și domnilor, la Consiliul de administrație al televiziunii s-a votat în funcție de algoritm?

Voci din sală:

Da!

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Unde? Fiecare grup parlamentar și-a propus o singură persoană, iar persoanele acelea nu erau membre ale unor partide politice! Nu deturnați discuția, vă rog frumos! Nu deturnați discuția!

Aici este vorba să vină propuneri câte se dorește, că așa s-a discutat în comisie, și dumneavoastră toți, noi toți, tăiem, până rămân 11. Vreți să politizați, vreți să anulați această lege? N-aveți decât!

Iar pentru că domnul Petrescu îmi spune că sunt "foarte activ", așa, ironic, probabil că și dânsul e foarte activ, că e la Comisia de control al SRI-ului! Eu nu sunt, domnule deputat, dar sunt fost deținut politic și nu accept să vă bateți joc, unii dintre dumneavoastră, de această lege! Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Ioniță, o intervenție procedurală.

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am răsfoit lista cu amendamente respinse de cele două comisii și nu am găsit amendamentul acesta, propus de domnul Mitrea, domnul Gaspar, respins de vreuna din comisii. Atunci, întrebarea mea mi se pare firească: ne aflăm, probabil, în cazul art. 89 din regulament, adică, în mod excepțional, se pot propune amendamente.

Deci, suntem într-o situație excepțională. Dar extrem de "excepțională", pentru că, de fapt, amendamentul conține mai multe amendamente mai mici. Așa, pe alineate... Deci, o stare excepțională, cu o mulțime de stări excepționale mai mici...

Eu cred că este o problemă destul de importantă și probabil că ar fi necesare niște consultări politice, la nivelul grupurilor parlamentare.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vreau să fac o remarcă și eu, aici. Noi am avut o experiență amară cu consiliile de administrație ale celor două societăți, de radio și televiziune, pentru că legea a avut într-adevăr niște lacune. Dacă nu precizăm aici un text clar, riscăm aceeași situație, riscăm ca acest Consiliu și acest Colegiu să se poată înființa peste vreo 4-5 ani, după ce vom modifica din nou legea.

Dacă agreați, eu cred că o consultare a grupurilor parlamentare și, apoi, a liderilor pe această chestiune ar fi utilă și am debloca situația. Altfel, am consumat deja o oră la acest punct și nu vom putea merge mai departe.

Eu întreb liderii grupurilor parlamentare care sunt prezenți aici, agreează această formulă, pentru o consultare?

Domnul președinte al Comisiei juridice.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte și domnilor colegi,

Eram aproape de vot, mai aveam 2-3 minute, 2-3 cuvinte, și a intervenit colegul nostru, domnul Cristea. Eu zic să rămânem la propunerea pe care am făcut-o, să o mai discutăm o dată, și dacă nu o să ne înțelegem și nu vom vota art. 8 în întregime, atunci să rămână la nivelul liderilor.

Acum, apropo de obiecțiunile domnului Cristea, îmi permit respectuos să-i spun câteva lucruri. S-a opus, cu privire la 2/3 modul de lucru. Și vă învederez că aici se spune că el, Consiliul, lucrează (deci, adoptarea măsurilor e una și activitatea lui e alta!) în prezența a cel puțin 2/3. Prin urmare, una e că lucrează și alta e adoptarea măsurilor! E normal ca el să fie într-un cvorum de 2/3, aceasta este cifra care fixează cvorumul de lucru, iar în ce privește adoptarea deciziilor, ea se face cu majoritatea voturilor, cum a dorit domnul Cristea. Deci, această obiecțiune nu e întemeiată.

Atunci când noi introducem în lege această normă: cvorumul de lucru, nu facem decât să conferim mai multă seriozitate votului pe majoritate simplă, care se dă ulterior. E normal să fie o majoritate simplă dintr-un cvorum de prezență de 2/3, tocmai ca să nu fie jumătate din jumătate. Prin urmare, dacă am spune că lucrează în cvorum de jumătate plus unu, până la urmă, jumătatea plus unu – majoritatea simplă la adoptare, ar fi de jumătate din prezenți!

Deci, acest text mi se pare echilibrat și obiecțiunea că se lucrează cu vot de blocaj de 2/3 nu este întemeiată, fiindcă se referă la cvorumul de lucru.

În ce privește votarea pe listă, o listă globală. Vreau să comunic tuturor colegilor că nu există o altă variantă! Colegul nostru, domnul Cristea, pe care eu îl stimez, nu a propus o nouă variantă, veți vedea că fiecare variantă propusă este criticabilă, dar cea mai puțin criticabilă este varianta listei globale, care înseamnă sau listă votată sau listă blocată. Prin urmare, numai așa se poate ajunge la un consens între putere și opoziție.

Potrivit configurației, se stabilește lista, prin negocieri și dialoguri și, odată lista alcătuită, ori se votează toată, in globo, ori nu se votează nimic și pică lista. Dacă cineva crede că are o altă variantă mai bună, să vină cu ea aici, să o discutăm. Noi nu spunem că această variantă e perfectă, dar este singura care permite deblocarea lucrărilor, nu avem altă soluție! Mă refer la activitatea noastră în alegerea acestui organism, în așa fel încât să corespundă cu configurația parlamentară.

S-a acceptat aici ideea – char domnul Cristea a avansat-o și suntem de acord cu ea – că este vorba de o activitate politică, unde factorii politici își vor spune cuvântul. Dacă este așa, nu avem altă soluție! Nu va exista o soluție perfectă!

Revenim la prima obiecțiune, și anume că se desființează legea în ansamblul ei. Nu a fost motivată. Nu se desființează legea, ci se concretizează mecanismul de lucru.

Eu vă propun așa: să votăm acum și să nu ne mai întâlnim cu liderii, art. 8 – 1, 2, 3, 4, 5, bineînțeles că îl votăm pe puncte, cu o singură mică preczare, și anume: la pct. 5, varianta inițială era: "Colegiul își alege dintre membrii săi președintele, vicepreședintele și secretarul în termen de..." S-a spus pe urmă, de către domnul Gaspar: "Dintre membrii Colegiului, Parlamentul numește..." Noi credem că este bine, totuși, să fie lăsat acest Colegiu să-și aleagă el președintele, vicepreședintele și secretarul, tocmai pentru ca să nu se spună că Parlamentul se interferează și se ingerează chiar și în alegerea acestui organ intern. Este vorba de organul lor, nu stăm noi să le alegem secretarul!

Deci, eu cred că, în acest context, art. 8 poate fi votat în întregimea lui, cu aceste precizări, pe care le mai citesc o dată: pct. 1 nu provoacă nici o controversă; pct. 2 este soluționat: "Membrii Colegiului sunt numiți de Parlament la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere..."

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner (din sală):

Nu e text, domnule președinte! Nu este în raport! Dumneavoastră veniți cu amenndamente "pe picior", făcute de dumneavoastră!

Domnul Vasile Lupu:

În aceste condiții, suspend ședința, invit liderii grupurilor parlamentare la consultări, dar, după ce sunt consultate grupurile!

Vă rog, domnule președinte!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule Zoner, întotdeauna se întâmplă că veniți cu niște țipete tari și blocați adoptarea unui text important! Până la urmă, o să iasă un "șoricel"!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, 15 minute, consultații în grupurile parlamentare, după 15 minute, întrunirea liderilor la Sala Biroului Permanent, pentru a tranșa situația. Vă mulțumesc, ședința este suspendată.

Domnul Constantin Moiceanu:

Domnilor,

Din Consiliul Director trebuie să facă parte și deținuții politici!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, microfonul este suspendat, nu mai putem relua discuția!

După pauză

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar, apel nominal! Vă rog să luați lista, strigăm de unde am rămas, de la lit. i)! Absențele se motivează numai la sfârșitul ședinței!

Domnul Ioan Vida Simiti:

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Atila Bela Ladislauabsent
Kerekes Károlyabsent
Kónya Hamar Alexandruabsent
Kovacs Carol Emilprezent
Kovács Csaba Tiberiuprezent
Lazia Ionabsent
Lădariu Lazărprezent
Lăpușan Alexandruprezent
Leonăchescu Nicolaeprezent
Lepșa Sorin Victorabsent
Lixăndroiu Viorelprezent
Lupu Vasileprezent
Macarie Sergiuprezent
Manole Odisei absent
Manolescu Oanaabsentă
Marin Gheorgheabsent
Marineci Ionelprezent
Marinescu Ioan Sorinabsent
Márton Árpád Franciscprezent
Matei Lucian Ionabsent
Matei Vasileprezent
Mátis Eugenabsent
Mazăre Radu Ștefanabsent
Mândroviceanu Vasileabsent
Mânea Raduprezent
Mera Alexandru Liviuprezent
Meșca Severprezent
Miclăuș Vasileabsent
Micle Ulpiu Radu Sabinabsent
Mihăilescu Petru Șerbanabsent
Mihu Victor Traianprezent
Miloș Aurelprezent
Mitrea Miron Tudorprezent
Mogoș Ionabsent
Moiceanu Constantinprezent
Moldovan Petreabsent
Moldoveanu Eugeniaprezentă
Morariu Teodor Gheorgheprezent
Moroianu Geaman Adrian Tudorprezent
Moucha Romulus Ionprezent
Munteanu Ionprezent
Mureșan Ioanabsent
Musca Monica Octaviaabsentă
Nagy Ștefanabsent
Naidin Petreprezent
Nanu Romeoprezent
Năstase Adrianprezent
Neacșu Ilieprezent
Neagu Romulusabsent
Neagu Victorabsent
Negoiță Gheorghe Liviuprezent
Negrău Mirceaprezent
Nica Danprezent
Nică Mihailprezent
Nichita Dan Gabrielprezent
Nicolae Jianuprezent
Nicolaiciuc Vichentieabsent
Nicolescu Mihaiprezent
Nicolicea Eugenabsent
Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolaeprezent
Nistor Vasileabsent
Noica Nicolaeabsent
Oană Gheorgheprezent
Oltean Ioanabsent
Onaca Dorel Constantinabsent
Opriș Constantin Remusprezent
Osman Fedbiprezent
Palade Danprezent
Pambuccian Varujanabsent
Paneș Iosifabsent
Panteliuc Vasileprezent
Pantiș Sorinabsent
Papuc Aurelprezent
Partal Petreprezent
Pașcu Ioan Mirceaabsent
Pavel Vasileprezent
Pavelescu Claudiu Costelprezent
Păcurariu Iuliuprezent
Păunescu Costelprezent
Pârgaru Ionprezent
Pâslaru Dumitruabsent
Pecsi Franciscprezent
Pereș Alexandruprezent
Petrescu Ovidiu Cameliuprezent
Petrescu Silviuprezent
Petrescu Virgilprezent
Petreu Liviuprezent
Petrovici Silviaprezentă
Pintea Ioanabsent
Pițigoi Barbuabsent
Pop Ifteneprezent
Pop Leon Petruprezent
Pop Viorelprezent
Popa Aron Ioan absent
Popa Danielaprezentă
Popa Ioan Mihai prezent
Popa Nicolaeabsent
Popa Virgilprezent
Popescu Bejat Ștefan Marianprezent
Popescu Dumitruabsent
Popescu Emil Teodorprezent
Popescu Ioan Dan absent
Popescu Irineuabsent
Popescu Tăriceanu Călin absent
Priceputu Laurențiuabsent
Protopopescu Cornelabsent
Putin Emil Livius Nicolae absent
Puwak Hildegard-Carolaprezentă
Radu Alexandru-Dumitruabsent
Radu Elena Cornelia Gabrielaprezentă
Ráduly Róbert-Kálmánabsent
Raica Florica Rădițaprezentă
Raicu Romulusabsent
Rákoczi Ludovicprezent
Rațiu Ionabsent
Rădulescu Cristianabsent
Rădulescu-Zoner Constantin Șerbanprezent
Rânja Traian Neculaieprezent
Remeș Decebal Traianabsent
Rizescu Sergiu Georgeabsent
Roman Ioanabsent
Roșca Ioanabsent
Ruse Corneliu Constantinprezent
Sabău Traianabsent
Sandu Alecuabsent
Sandu Dumitru absent
Sandu Ion Florentin prezent
Sassu Alexandruprezent
Săndulescu Aureliu Emilabsent
Sârbu Marianabsent
Secară Gheorgheabsent
Serac Florianprezent
Severin Adrianabsent
Simedru Dan Coriolanabsent
Simion Floreaabsent
Sirețeanu Mihailprezent
Sonea Ioanabsent
Spătaru Liviuabsent
Spiridon Didiprezent
Stan Vasileprezent
Stanca Teodorprezent
Stanciu Anghelabsent
Stancov George-Iulianprezent
Stănescu Alexandru-Octaviprezent
Stănescu Mihai-Sorinprezent
Stoica Valeria Marianaabsentă
Stoica Valeriuabsent
Sturza Popovici Cornelprezent
Székely Ervin-Zoltánabsent
Szilágyi Zsoltprezent
Șaganai Nusfetprezent
Șerban Georgeprezent
Șincai Ovidiuprezent
Ștefănoiu Luca prezent
Șteolea Petruprezent
Tabără Valeriuprezent
Tamás Sándorabsent
Tarna Gheorgheprezent
Tăvală Tănase-Pavelprezent
Teculescu Constantinprezent
Tokay Gheorgheprezent
Trifu Romeo Mariusabsent
Tudor Marcuprezent
Tudose Nicolae-Florinprezent
Țepelea Gabrielprezent
Țocu Iulian-Costelabsent
Țurlea Petreabsent
Udrea Florianabsent
Vaida Francisc-Atilaprezent
Varga Attilaprezent
Vasilescu Nicolaeprezent
Vasilescu Valentinabsent
Vataman Dorinprezent
Văsioiu Horiaprezent
Vâlceanu Gheorgheprezent
Vâlcu Mirceaprezent
Vetișanu Vasileprezent
Vida Iuliuabsent
Vida Simiti Ioanprezent
Videanu Adrieanabsent
Vilău Ioan-Adrianabsent
Vintilă Dumitru Mugurelabsent
Vitcu Mihaiprezent
Vițelar Bogdanprezent
Mădălin Voicuprezent
Weber Ottoprezent
Wittstock Eberhard-Wolfgangabsent

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Conform hotărârii Biroului permanent, motivarea absențelor se face la sfârșitul ședinței de către liderii grupurilor parlamentare.

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci.

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma consultării grupurilor parlamentare, după întrunirea liderilor, am convenit ca art. 8 să meargă la comisie. Comisia, în prima ședință, aceasta însemnând miercurea viitoare, deci, de mâine într-o săptămână, are obligația să vină cu textul definitiv și așa putem trece la art. 9, poziția 69.

La poziția 69 sunt comentarii?

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, prin amendamentul care a fost depus, au fost epuizate până la poziția 65. Dumneavoastră urmează să puneți în discuție pozițiile, începând cu 66, de la pag. 23. Deci, începând cu poziția 66, acolo unde sunt incompatibilitățile.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar,

Dar înțelegerea era ca să dezbatem tot articolul într-o ședință viitoare, că este articolul cu cele mai multe probleme...

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu vreau să vă spun că, prin amendamentul care a fost depus, au fost epuizate pozițiile până la 65, inclusiv, și ar urma acum ca să punem în discuție 66, 67.

Dacă dumneavoastră vreți ca și acestea să fie retrimise la comisie, cum doriți...

Domnul Vasile Lupu:

Absențele vor fi motivate de liderii grupurilor parlamentare, la sfârșitul ședinței. La sfârșit și nu acum. (Către un grup de deputați.)

Mă iertați, domnule deputat, am fost bruiat aici de un grup numeros.

Deci, domnule deputat Gaspar, să trimitem tot articolul la comisie și într-o ședință următoare să ne pronunțăm, că este articolul cu problemele cele mai delicate și este ultimul termen pentru comisie să se pronunțe.

Domnul Acsinte Gaspar:

Atunci, la poziția 69, domnule președinte, am niște intervenții de redactare.

"Consiliul își elaborează proiectul de buget propriu, care se aprobă de Parlament și pe care îl înainteză Guvernului, în vederea includerii lui în Bugetul de stat".

Acesta ar fi alin. 1, iar alin. 2: "Președintele Colegiului Consiliului este ordonator principal de credite", pentru că nu se poate ca o instituție să nu-și aibă ordonatorul principal de credite. (Discuții).

Nu, domnilor! Nu faceți confuzii, că bugetul este buget, în buget se prevăd veniturile și cheltuielile, dar în lege trebuie să spui cine este ordonatorul principal de credite!

Văd că se merge pe procedura de adoptare a bugetului, așa cum se întâmplă la Parlament: Camera Deputaților își aprobă proiectul de buget propriu, pe care apoi îl înantează Guvernului, în vederea includerii în Bugetul general de stat.

Dacă se acceptă această procedură, așa cel puțin rezultă din textul cum l-a formulat comisia, eu n-am făcut decât să-l îmbunătățesc redacțional, și, în al doilea rând, să fac această precizare: cine este ordonatorul principal de credite? Așa cum se scrie în orice act normativ, în orice lege, dacă o să luați să citiți, de organizare a unor instituții, se spune cine este ordonatorul principal de credite.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnule Șerban Rădulescu.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Mă așteptam numai la anumite alineate, dar dacă s-a decis așa, bun, dar comisiile să invite, să fie obligate să-i invite pe inițiatorii de amendamente, care să continue să și le susțină, pentru că, altfel, iar ajungem aici. Asta-i rugămintea mea, că și acum, când a fost ședința aceasta, am venit și eu..., dar văd că au fost și din alte partide mai mulți.

Eu cer ca la comisiile care discută acest articol, în calitate de inițiator de amendamente și o să vă arăt numărul de înregistrare, să fiu invitat și eu, și alții, și domnul Grigoriu, că, de fapt, nici dânsul nu face parte din comisii. Deci, cei care au amendamente la acest articol să participe la discuții.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Comisia este obligată să primească deputații autori de amendamente. Ca atare, comisia se va întruni în prima ședință, exact pe această temă, dumneavoastră ați fost prezenți la dezbateri și în prezent și la comisie, că, dacă tot ne invităm unii pe alții, în forme protocolare, nu mai ajungem să terminăm legea.

Domnul senator Ticu Dumitrescu.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Ca inițiator, consider că propunerea domnului Gaspar este binevenită.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Adrian Vilău:

Comisia de apărare și ordine publică acceptă amendamentul domnului Gaspar, dar cu rugămintea de a-l depune și scris la președintele de ședință, pentru că este o chestiune de procedură și pentru acuratețea textului.

Sigur că trebuie să trecem cine este ordonatorul de credit, pentru a nu se înțelege că ar putea să fie în acest caz cineva din Biroul Permanent, sau Biroul Permanent, sau din Camera Deputaților...

Voci din dreapta:

Da, dar acum se aprobă de două ori în Parlament...

Domnul Vasile Lupu:

Rog un reprezentant al comisiei să citească textul acceptat definitiv, ca să nu mai fie vociferări din sală, că nu se știe ce se votează.

Am pățit-o de n ori. Vă rog...

Cine citește textul? Așteptați textul scris. La mine nu a ajuns scris. Nu-i cazul. Citește domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Deci, în legătură cu bugetul se pun două probleme...

Domnul Vasile Lupu:

Știu, domnule Gaspar. Am ajuns să acceptăm textul. Citiți-l, vă rog, și-l votăm.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci: "Consiliul își elaborează proiectul de buget propriu, care se aprobă de Parlament și pe care-l înaintează Guvernului, în vederea includerii lui în Bugetul de stat".

Deci, ar fi un mecanism asemănător cu aprobarea bugetului de către Camera Deputaților.

Domnul Vasile Lupu:

Argumentarea ați făcut-o.

Mai departe.

Domnul Acsinte Gaspar:

Sau, dacă vreți să mergem exact pe ceea ce fac ministerele, atunci am spune: "Consiliul își elaborează propriul proiect de buget, care se înaintează Guvernului, în vederea includerii lui în Bugetul de stat", ca să nu apară că Parlamentul aprobă de dori ori acest buget.

Voci din stânga:

A doua!?

Domnul Acsinte Gaspar:

A doua variantă, și alin. 1, să spunem că: "Președintele Colegiului Consiliului este ordonator principal de credite".

Aceasta este partea a doua.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, de acord.

Supun votului.

Cine este pentru?

Voci din dreapta:

Pentru varianta a doua...

Domnul Vasile Lupu:

Pentru varianta a doua, evident.

Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Furtuna a trecut.

Poziția 70, art. 10, alin. 1. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Poziția 71. Comisiile își însușesc textul Senatului. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Poziția 72. Comisia propune eliminarea alin. 1. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Domnul senator.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Eu vă rog, dacă se poate, să se adopte și aici textul Senatului. Este bine să fie votată și la dumneavoastră propunerea respectivă privind organizarea Consiliului.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă rog.

Domnul Ioan Adrian Vilău:

Domnule președinte,

Motivul pentru care am și propus eliminarea acestui alineat ține de faptul că noi trebuie să lăsăm la latitudinea Consiliului o libertate mai mare în a-și alege și a-și structura propriile direcții.

În momentul în care ridicăm la nivel de lege că este nevoie de o direcție de statistică, de informatică și așa mai departe, acest Consiliu rămâne în final blocat într-un proiect și, în funcție de cum evoluează analiza dosarelor, numărul dosarelor, el trebuie să aibă o mobilitate destul de mare în a-și face propria structură. Adesea s-a invocat aici că nu știm care este volumul de muncă și n-am acceptat la nivel de lege alte prevederi, pentru a le ridica pe acestea, care zic că sunt de natură minoră.

Pe de altă parte, pe această temă au fost o serie întreagă de discuții în comisii. Cred că este o prevedere care nu are ce căuta într-o lege. Să fie lăsată la nivel de Regulament.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Cunoașteți acum cele două poziții.

Deci, fiind o propunere de eliminare, are prioritate la propunerea comisiei.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Sunt 3 abțineri.

Votat.

La alin. 2, de asemenea, se propune eliminarea și cred că fără alin. 1, altă soluție nu este. Deci, supun votului dumneavoastră eliminarea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Sunt două abțineri.

Votat.

La art. 12, poziția 74, de asemenea, se propune eliminarea de către comisie. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Poziția 75, art. 13. Să înțeleg aici că se păstrează textul Senatului. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Doriți să interveniți? Vă rog...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule preșeșdinte,

Stimați colegi,

Este vorba doar de o îndoială. Eu mă gândesc că, în 30 de zile, s-ar putea să nu fie capabil Consiliul să dea răspunsul, și atunci se creează posibilitatea celui care solicită să intre chiar într-un litigiu, să aibă suspciuni. Eu cred că 90 de zile ar fi un termen adecvat.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Consider că-i îndreptățit ce zice domnul deputat, numai că aici zice: "... Consiliul va răspunde solicitării". Nu spune că ... îți dăm accesul, îți dăm răspunsul că ești sau nu ești... Poate să te programeze peste o lună, poate să..., cum poate el, dar el este obligat să facă sesizarea aceasta în 30 de zile. Altfel, se duce sine die...

Nimic în țara aceasta nu are mai mult de 30 zile la răspuns. Orice minister, orice department este obligat să răspundă în 30 de zile. Nu este obligat să-i dea și răspunsul că este sau nu colaborator, sau că i se îndreptățesc nu știu ce cerințe. El zice: ...putem să vă spunem că n-am putut să facem asta, decât, sunteți..., peste o lună vă dăm precis dacă da sau nu..., sau programare, sau ceva... Îi răspunde solicitării. Nu înseamnă că a și rezolvat.

Domnul Vasile Lupu:

Inițiatorul. Domnul senator Ticu Dumitrescu.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Eu aș dori să vă rog să observați că în acest articol se face trimitere la art. 1, adică acolo unde este vorba de dreptul cetățeanului de a-și vedea propriul dosar. Or, așa cum am toate informațiile, toate datele, este pus totul pe calculator și răspunsul poate fi dat cât se poate de repede, deci chiar în 30 de zile.

Este adevărat că în Germania, spre exemplu, unde s-au înregistrat într-un an de zile aproape 2 milioane de cereri, sunt oameni care au așteptat doi ani, dar acolo nu era situația care-o avem noi, după 10 ani de la o revoluție care s-a dorit anticomunistă. Așa, încât, nu cred că ori 90, ori 30 însemnă ceva deosebit.

Domnul Vasile Lupu:

Mai ales cu câte dosare au dispărut la noi!

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Repet, nu este vorba de informatori, nu este vorba de art. 2. Este vorba de art. 1 - cel mai ușor articol, care, de fapt, nici n-a condus la dispute, la discuții, a trecut foarte repede întotdeauna.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Deci, comisia își însușește textul Senatului, termenul de 30 de zile.

Inițiatorul? Pe aceeași linie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci, termenul de 30 zile a rămas.

Poziția 76. Comentarii?

Domnul Moroianu.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propun eliminarea sintagmei "... întocmită până la 22 decembrie 1989". Explicațiile le-am dat la început, pe motivul că proiectul meu legislativ merge până la aprobarea și intrarea în vigoare a Legii privind Serviciul Român de Informații în așa fel încât cele două legi să poată primi, practic, baza și substanța lor în votul final.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia?! Rămâneți la varianta votată în comisie. Da.

Stimați colegi,

Mai întâi, textul comisiei.

Voci din stânga:

Eliminare!

Domnul Vasile Lupu:

Fiind o propunere de eliminare, are prioritate.

Supun votului dumneavoastră propunerea făcută de domnul deputat Moroianu.

Cine este pentru? Sunt 30 de voturi. Insuficient.

Acum supun votului dumneavoastră art. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Sunt 5 abțineri.

Text votat.

La textul următor.

Da. Vă rog...

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Pe mine mă surprinde atitudinea domnului senator Ticu Dumitrescu, fiindcă atât la nivelul comisiei, cât și la primele articole din plen, l-am rugat să citească cu maximă atenție textul propunerii mele legislative, pe motiv că pe ordinea de zi se află două legi în această zi.

Eu am vrut să fiu teribil de discret, dar dacă domnul senator Ticu Dumitrescu, în continuare, își arată rezerva față de textele pe care le am, pe proiectul meu de lege, solicit plenului să accepte, fiindcă așa este normal, să stau la locul inițiatorului, să pot interveni la fiecare punct din această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator nu are lnimic împotrivă. Este loc...

Stimați colegi,

Punctul 77 din raport, alineat nou.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn (din sală):

Vă rog să fiu întrebat la fiecare punct din raport.

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Constantin Moiceanu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

După cum observați, și colegii juriști pot face un comentariu aici, cred, se introduce un concept valoric, și anume se vorbește în acest alineat de posibilitatea ca "... înscrisurile să afecteze major o terță persoană". Ei, aceste concepte valorice, introduse într-o lege sunt extrem de periculoase, tocmai pentru că sunt labile, definirea lor este dificilă.

Ce înseamnă "a afecta major o terță persoană"? Și cine stabilește, cine hotărăște dacă un anumit înscris afectează major sau nu, dacă poate fi încredințat circulației publice sau nu.

Lucrurile se complică cu atât mai mult cu cât, la paragraful a), se vorbește despre "acordul scris al pesoanei care ar fi afectată major, sau al moștenitorilor legali". Deci trebuie făcută o întreagă investigație, să se vadă dacă există persoana care ar fi afectată major, sau, dacă nu există, cine ar fi moștenitorii legali...

Doamnelor și domnilor,

Dacă facem această lege, trebuie să asumăm consecința deschiderii unei cutii a Pandorei. Se deschide o cutie a Pandorei, lucrurile care sunt acolo trebuie știute. A introduce asemenea prevederi înseamnă a pune o frână cunoașterii acestor documente. Sunt consecințe care trebuie asumate. de aceea, personal aș pleda împotriva acestui paragraf adăugat.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghiu. Și apoi domnul Marcu Tudor. Inițiatorul, când dorește. Ca să răspundă la toți odată, poate e bine mai la urmă.

Domnul Mihai Gheorghiu:

Deci, în pofida subtilităților invocate mai devreme, acest nou alineat este extrem de logic și de moral. El există, de altfel, și în legislația corespunzătoare din fostele țări comuniste, în special în legea germană.

Este anormal ca, în momentul în care, consultându-ți propriul dosar, nu știm cum au fost făcute exact acele lucruri, pot exista date care nu te privesc pe tine și nu privesc familia ta, pot exista date despre terțe persoane, iar a afecta major înseamnă a afecta imaginea și viața privată a acelor persoane. Eu am dreptul să-mi văd dosarul, propriul dosar și am dreptul să public sau să fac publice acele lucruri care se referă la propria mea persoană. Nu pot decide asupra vieții altora. În acest sens a fost inclusă această cenzură. Este normal să se întâmple așa. Este normal ca fiecare să aibă dreptul la propria imagine și la viață privată.

În contextul în care eu aflu ceea ce s-a întâmplat cu mine, totul este în regulă. În ceea ce privește pe ceilalți, trebuie să-i consult sau să văd dacă sunt de acord cu acțiunile mele.

Deci, și ca membru al Comisiei pentru apărare, susțin prezența acestui nou alineat.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Eu cred că e atât de inutil să mai continuăm discuția pe această temă, încât mă surprinde că a avut loc o interpelare a cuiva care nu s-a gândit decât la un singur aspect: că în acel dosar, zice domnia sa, nu sunt decât persoane care au fost securiști, informatori și persoana asupra căreia s-a făcut informația. dar, pe parcursul unor delațiuni de genul acesta, ele conțin, unele, multe pagini, și în ele se fac afirmații despre persoane care nu au nici o tangență, nici cu persoana acuzată, despre care s-a scris, și nici cu informatorul.

Se poate spune, de exemplu: "în timp ce stăteam nu știu unde, am văzut că nevasta aceluia plecase cu unul și nu știu ce făcea în tufiș". Este o chestie la zi, de aceea am zis-o. Vă rog să mă iertați.

Cine dă dreptul cuiva să afle asemenea lucruri murdare, lucruri care nu fac subiectul acestui dosar? În Germania, chiar s-a luat o măsură: anumite pasaje din textele scrise de informator, erau acoperite cu tuș negru și se făcea copie după ele, fără acele pasaje. Ca să vin eu, acum, și să spun, dintr-o curiozitate morbidă, nu, că eu trebuie să știu tot ce s-a întâmplat acolo, călcând cu cizmele în viața multora dintre noi, poate chiar a rudelor domniei sale, care nu au nici o vină, înseamnă să nu protejez intimitatea cetățeanului, exact să fac încălcarea tuturor drepturilor cetățenești, cu bună știință. Cine dă dreptul la asemenea aberații?

De aceea susțin… încă este chiar puțin explicit, ar fi trebuit detaliat mai mult acest pasaj. Îl susțin și cred că, sunt convins - deja facem aserții inutile - de buna-credință a oricăruia dintre noi, că nu sunt două persoane numai, în acele dosare, ci pot interveni multe și multe altele, asupra cărora, în viața intimă a lor, eu nu am nici un drept să intru cu cizmele, așa cum ziceam adineauri unui coleg de al nostru.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Mulțumesc.

Inițiatorul are cuvântul.

Poftiți, domnule senator, aveți cuvântul. Poate lămuriți lucrurile și opriți elanul.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Eu nu aș vrea să intru în conflict cu cineva, nici cu domnul Moroianu măcar, dar, pentru a respecta adevărul, vreau să fac precizarea că redepunerea acestei legi, acestui proiect de lege, în 1997, s-a făcut sub semnătura mea și a domnului Cerveni. Domnul Cerveni a solicitat, la început, dreptul de a participa la dezbateri și nu știu din care motiv nu a fost prezent astăzi.

Cum a existat o ruptură între domnul Moroianu și domnul Cerveni, consider că ne-am complica, mai ales că sunt numai câteva din articolele care ar putea să nască discuții și controverse de genul celei de astăzi, regretabile, în fond, pentru că eu nu am vrut să iau cuvântul chiar de fiecare dată, pentru a lăsa lucrurile, dezbaterile să curgă mai alert.

Atât am avut de spus.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Mihai Grigoriu.

Da, la sfârșit, în replică. (I se adresează domnului deputat Tudor Moroianu-Geamăn, care insistă să vină la microfon.)

Domnul Mihai Grigoriu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ceea ce vreau să spun este că acest amendament a fost bine susținut și trebuie să rămână acest text. Numai pentru stenogramă, doresc să se menționeze că autorul este regretatul nostru coleg George Gh. Șerban.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Matei, mai doriți?

La sfârșit, domnul Moroianu, cu replica, după domnul Matei.

Domnul Vasile Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

De fapt, vrând-nevrând, adoptând această lege, noi vom intra, nu știu dacă cu cizmele sau cu altceva, în viața personală a unor oameni.

Sigur că e greu să catalogăm pe cei care iau atitudine împotriva acestui alineat, atâta vreme cât noi, la art.1, prevedem dreptul celui care a avut dosar de urmărit, la fosta securitate, de a cunoaște pe cei care au făcut note informative despre persoana respectivă și ca urmare a acestui fapt a avut de suferit rigorile legilor sistemului comunist. Deci va fi foarte greu de împăcat. Trebuie să găsim o soluție ca, pe de o parte, să asigurăm secretizarea unor anumite prevederi și a anumitor nume pe care le vom întâlni în aceste dosare, pe de altă parte, dorința de a face cunoscut numele informatorilor, pentru că, în fond, acesta este scopul acestei legi. Sigur, probabil, vom face, în această parte, și precizarea că sunt alte persoane decât informatorii care apar, întâmplător sau nu, în conținutul dosarului respectiv.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Nu le amestecați! Ce treabă au informatorii cu o terță persoană?!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Moroianu.

Domnul Adrian Tudor Moroianu-Geamăn:

Îmi pare rău că domnul senator Ticu Dumitrescu m-a provocat, însă reiau exact ce am spus la începutul dezbaterilor. Trebuie să se știe, totuși, pentru adevăr, istoria acestor propuneri legislative.

Prima propunere legislativă am făcut-o eu, în această legislatură, la Camera Deputaților. S-a depus în data de 19 februarie și, la o zi după, în 20 februarie, s-a depus și la Senat, în anul 1997, înainte de a o propune dumneavoastră. Deci textul de la Senat îmi aparține, în totalitate. Fără să fiu consultat, în calitate de inițiator, domnul senator Cerveni a retras acel proiect, l-a refăcut, împreună cu un grup de juriști, și l-a depus, împreună cu domnul Ticu Dumitrescu, la Senat, mult mai târziu, în același an 1997.

Din nefericire, la Camera Deputaților nu s-a respectat regulamentul și s-a întârziat dezbaterea, care a fost pornită la Senat, și textul cu care s-a venit aici este un text, după mine, total imperfect, pe motivul că a suferit o serie de amendamente propuse de președintele de ședință, domnul Quintus, presa a mediatizat foarte bine aceste articole și aceste momente...

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Am ajuns la dezbaterile generale, am ajuns la...

Domnul Adrian Tudor Moroianu-Geamăn:

... și, practic, deptul de autor al domnului Ticu Dumitrescu este foarte limitat, la acest proiect care a ajuns la Camera Deputaților. Din respect pentru domnia sa, am spus, la începutul dezbaterilor, că voi fi cât mai reținut în a-mi exprima punctele de vedere, am avut o înțelegere cu dumnealui, pe care, acum, nu o mai recunoaște, și la comisie și aici, ca să ne susținem reciproc amendamentele, și dacă domnia sa înțelege că, astfel, există o colegialitate parlamentară și numai domnia sa revendică dreptul asupra acestei legi, nu are decât.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Trecem la vot.

Poziția 77 o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci s-a votat poziția 77.

Poziția 78.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Textul comisiei a fost votat.

Poziția 79. Se trimite la textul Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Poziția 80.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Textul comisiei a fost votat.

La poziția 81, domnul Nică.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Vă propun introducerea încă a două alineate la art.15, cu următoarele texte. "Este interzisă aducerea la cunoștință publică, fără acordul prealabil, în scris, al cetățeanului, a informațiilor cuprinse în adeverință sau în comunicare, ori aducerea la cunoștință publică a însăși adeverinței sau comunicării, precum și aducerea la cunoștință publică a oricăror elemente care au stat la baza eliberării lor". E vorba de dreptul la propria imagine. I-am dat dreptul cetățeanului să-și vadă propriul dosar, dar trebuie să-l și protejez, ca aceste date să nu ajungă la cunoștința altora.

Alineatul următor: "Persoana afectată, soțul supraviețuitor și rudele până la gradul doi, inclusiv, ale persoanei decedate, în afară de cazul când aceasta a dispus altfel, pot utiliza documentele eliberate, în următoarele scopuri: apărarea dreptului la propria imagine, reabilitarea persoanelor persecutate dipărute și decedate, clarificarea soartei persoanelor dispărute și a cazurilor de deces neelucidate, obținerea de despăgubiri și restituirea bunurilor confiscate".

Domnul Vasile Lupu:

Aceste amendamente au fost prezentate la comisii?

Domnul Mihail Nică:

Nu.

Domnul Vasile Lupu:

Adică, domnule coleg, ca să înțeleg și eu, să știu ce supun la vot. Dacă, Doamne ferește ...

Domnul Mihail Nică:

Aceste amendamente au fost depuse în termen, la Biroul Camerei Deputaților.

Domnul Vasile Lupu:

Dacă am descoperit o persoană care m-a turnat, având acces la propriul meu dosar și, undeva, am scăpat un cuvânt, sunt pierdut. Cam așa ar veni.

Domnul Șerban Rădulescu-Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Mă scuzați, doamnelor și domnilor și domnule președinte, mă leg de ceea ce am declarat eu azi-dimineață, dar nu erați dumneavoastră. Legea aceasta trebuie corelată sau, mai bine zis, legea cealaltă trebuie corelată cu aceea a arhivelor, pentru că, vă spun eu, după Legea arhivelor naționale, trebuie 75 de ani pentru protecția imaginii. Deci vă atrag atenția asupra acestui lucru.

Eu nu spun să nu votăm, vom vedea,

Domnul Vasile Lupu:

La dispozițiile finale...

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

... dar vreau să vă spun că, dacă nu se corelează Legea arhivelor naționale și anexa cu aceasta, aceasta nu produce efecte. Nu produce efecte! Dacă unul este denunțat, eu știu, în mod calomnios sau nu, că a afectat siguranța națională, e o calomnie, dar, mă rog, se cere acest lucru. Conform Legii arhivelor, nu ai dreptul decât după 100 de ani.

Eu vă atrag atenția, în legătură cu acest lucru, că, dacă nu se corelează cele două legi, aici votăm degeaba.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator Ticu Dumitrescu.

Domnul Constantin Ticu Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrucât deja avem trimise la comisii, de la dezbaterile anterioare, câteva alineate, propun ca și aceste două amendamente să fie trimise la comisie, pentru că trebuie discutate mult mai atent.

Domnul Ioan Adrian Vilău:

Domnule președinte,

Nu am, și nu contează din ce motiv, nu am discutat aceste două amendamente în comisie. Dacă inițiatorul este de acord cu această formulă, așa cum am înțeles, și comisia susține să le discutăm, împreună cu celelalte amendamente care mai sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 4:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro