You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 03-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999

  1. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 8,58.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ková cs Tiberiu-Csaba și Miron-Tudor Mitrea, secretari.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Începem lucrările Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 219. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați, iar 124 de deputați sunt absenți.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din regulament este întrunit. Pentru început, vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget-finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata TVA-ului pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fito-sanitare, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci; pentru avize – Comisia pentru industrie și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale, adoptat de Senat în ședința din 25 mai 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru administrație publică amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.