Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 03-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu am venit aici cu o problemă de procedură, având în fața mea stenograma din, hai să zic, ultimul sfert de oră al dezbaterilor de joi. După cum unii dintre dumneavoastră știți, pentru că de fapt nu era cvorum, eu am făcut o propunere de modificare de titlu. "Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici". Vorbesc de Cap.IV. Schimbarea titlului.

S-a supus la vot, numai voturile pentru, într-adevăr, a căzut nefiind suficiente. Nu s-au numărat voturile contra. După încă două minute, mai vine o propunere. După încă alte două minute, vine propunerea domnului deputat Marin Cristea, la care eu de altfel subscriu, și de astă dată, la protestele multora dintre colegi că nu este cvorum, la ora 11 și 8 minute se suspendă ședința din lipsă de cvorum. Ca atare, eu apreciez că până stabiliți dumneavoastră că și celelalte două propuneri au fost votate în lipsă de cvorum, nu s-a numărat, pentru că unii nu aveau interes ca această propunere a mea, care este conform Constituției, repet, nu cer să încălcăm un principiu constituțional de separarea puterilor în stat, n-are rost să explic aici că e vorba de procedură. Ca atare, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot, să reluăm votul începând cu titlul care a fost atât de mult discutat, oricum, pentru că nu eram în cvorum. Nu se poate ca jumătate din cei care erau prezenți să se fi evaporat în 5 minute.

Dacă nu acceptați acest lucru, în orice caz, nu s-a votat propunerea de eliminare, a domnului deputat Cristea, deci, acolo am rămas, a titlului, nu s-a acceptat modificarea așa cum zic eu c-ar fi fost mai bine, și eliminarea a trei articole care, de fapt, înseamnă același lucru.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Cîrstoiu.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este adevărat în mare ce a spus domnul Zoner. Deci, am votat Cap.IV, iar Secțiuna I s-a propus eliminarea. S-a votat fără cvorum, iar comisia și cu inițiatorul a căzut de acord ca Secțiunea I să se numească Agenția națională pentru managementul funcțiilor publice. Atât.

Deci, urmează votul pentru propunerea de eliminare, propunerea de modificare.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, propunerea de eliminare a întregii secțiuni? Da.

Obiecțiuni la această constatare?

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Eu nu am nici o obiecțiune în mod procedural legat de procedura privind propunerea de eliminare. E clar că ea trebuie supusă prima la vot.

În ceea ce privește denumirea acestei agenții naționale, eu am arătat încă de data trecută, într-o intervenție care am avut-o în fața dumneavoastră, că ea nu este potrivită în raport cu acele considerente care s-au arătat aici, legate de existența funcționarilor publici în serviciul Parlamentului, în serviciul Curții Constituționale etc. etc. Și, că mai degrabă, această agenție este destinată să efectueze managementul resurselor umane al funcțiilor publice din cadrul administrației publice locale și al administrației publice centrale și locale, lăsând celelalte și dumneavoastră ați acceptat sau cei care au condus ședința au acceptat că statutul funcționarilor publici din serviciul Parlamentului și al Curții Constituționale și al altor instituții, să fie reglementat prin acte normative proprii. Deci, prin statute proprii să fie reglementate atribuțiile, drepturile, îndatoririle etc.

Eu v-aș ruga să țineți cont de acest lucru, deci de existența unor amendamente în ceea ce privește denumirea Secțiunii I după ce veți supune la vot propunerea de eliminare.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Fiindcă nu am condus ultima ședință, cer îngăduința dumneavoastră de a mă lămuri. Am rămas la propunerea de eliminare a Secțiunii I din Cap.III și după propunerea de eliminare, dacă nu trece eliminarea, discutăm titlul. De acord.

Deci, vă rog nu părăsiți sala. E nevoie la vot acum, vă rog.

Din sală:

Se duc la țară să taie copacii! (Vociferări)

Domnul Vasile Lupu:

Domnul secretar Kovaci pe unde e?

Domnul Kovács Csaba-Tiberiu:

UDMR-ul nu participă la dezbaterea acesei legi.

Domnul Vasile Lupu:

Mai avem nevoie de un secretar la prezidiu. Domnul Vida Simiti ar fi? Nu este în țară.

Cine numără?

Doamnelor și domnilor,

Supun votului propunerea de eliminare a Secțiunii I.

Cine este pentru? 58 voturi pentru. Insuficient.

Și acum, titlul Secțiunii.

Președintele comisiei. Domnule președinte, care este titlul acceptat de comisie?

Domnul Ion Cîrstoiu:

În primul rând, aș vrea să răspund colegului că pentru funcționarii publici din Parlament, din Președinție, sunt statute separate, dar managementul trebuie să-l aibă cineva. Deci, titlul Secțiunii I se numește "Agenția națională pentru managementul funcțiilor publice". Atât.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Arătați-mi, vă rog, aceste texte. Există într-adevăr un text că se vor face, se vor vota, mă rog, se vor elabora alte legi. Până la votarea acelora, toți funcționarii Parlamentului, ai Curții Constituționale, din justiție, care nu sunt magistrați etc., de la Președinție rămân sub călcâiul Guvernului. Sub călcâiul acestei agenții. Se încalcă un principiu constituțional. Asta este problema, și îmi pare tare rău, rog colegii, iată, când a fost vorba de a susține Guvernul, eu am fost unul dintre cei care au susținut. Când s-a pus la vot legea trecută, dumneavoastră n-ați mai votat, eu am votat și am susținut Guvernul. Acum, este invers! Pentru că eu nu pot să accept încălcarea de către Parlament a unei asemenea...

În al doilea rând, nu mai am la mine că am tot plimbat-o, acea celebră anexă. Păi, în anexa aia sunt trecuți și titlul este: "Funcționari publici din cadrul administrației și al Parlamentului". Prin urmare, anexa nu face parte din lege? Așa că, vă rog să văd care sunt textele alea la care domnul președinte face referire.

Putem introduce un text. Să spunem că această lege nu se aplică. Aia e altceva! Dar cea mai bună soluție este cea propusă, pe care de altfel o aveam și eu. Eu am propus-o la titlul capitolului. Domnul deputat a propus-o la titlul secțiunii. Deci, într-adevăr, să se refere la funcționarul public din administrația centrală și locală. Și totul e în regulă, nu se mai încalcă nici-un principiu constituțional. Dacă doriți să faceți așa ceva, faceți-o! Eu am mai spus, m-am consultat și voi ataca la Curtea Constituțională. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională că tot Parlamentul, toți funcționarii publici din Parlament, din justiție, de la Avocatul Poporului etc., intră în subordinea Guvernului, pe calea acestei agenții.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi încerca să fiu cât se poate de scurt pentru că argumentele acestea au fost reluate încă odată, pe care aș fi vrut să le aduc și eu, au fost reluate încă odată de domnul deputat Zoner. De fapt, această argumentație a fost dezvoltată foarte mult și data trecută și cred că aproape toți membrii Camerei Deputaților au ajuns la concluzia că din acest punct de vedere se justifică o modificare a titlului.

Deci, eu propun ca titlul Secțiunii I să se reformuleze astfel: "Agenția națională pentru managementul resurselor umane din cadrul administrației publice centrale și locale". Și cu aceasta se dă satisfacție tuturor obiecțiunilor care au fost aduse în legătură cu elementele acestea care se referă la separația puterilor în stat. Vă rog foarte mult să acordați votul pentru acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din păcate, cred că problema este pusă fals de către cei doi antevorbitori. Separația puterilor în stat se referă la puteri și nu la separația funcționarilor în stat. Este mai, ca să forțez vocabularul, mai funcționar public un astfel de om din structura Guvernului decât din structura Președinției? Mă refer la funcționarul ca atare. Puterea trebuie să existe separată, pe secțiuni, și cu autocontrol și cu tot ce înseamnă lucrurile acestea, dar nu separarea funcționarilor. Ei au un criteriu, cel puțin atât cât înțeleg eu. Finanțarea din bani publici stă la baza analizării acestor oameni. Din acest motiv sunt funcționari publici, sunt plătiți din bani publici în interesul societății. Indiferent că ei lucrează într-o anume structură instituțională, ei lucrează în interes social, funcționarul public indiferent unde se află el. Și cred că din acest punct de vedere nu se pot face, sub pretextul separației puterilor în stat, și o separație a funcționarilor, pentru că altfel, sigur, o să spunem consiliul local n-are el cumva autonomie prin lege? Și atunci acolo nu trebuie să se întâmple altceva. Dar consiliul județean are și el autonomie și trebuie să se întâmple și altceva. Dar există și autonomie universitară și există și acolo niște funcționari. Și atunci ar trebui să gândim lucrurile de altă manieră. Există independența justiției - nu autonomia justiției - independența justiției. Și acolo sunt funcționari publici. Și ar trebui pe acest criteriu să încercăm să facem altfel de funcționari publici.

Trebuie să existe niște criterii fundamentale în a clasifica activitatea, în a stabili accesul și mișcarea în cadrul acestor lucruri. Și cred că așa trebuie abordate, în nici un caz, în a spune că sunt funcționari publici numai cei din subordinea administrației centrale, care înseamnă Guvernul și administrația locale.

Deci, indiferent unde, în cadrul acestui sistem social își desfășoară activitatea. Cred că lucrurile așa trebuie să rămână. Și, sigur, trebuie să existe o instituție care gestionează managementul unei astfel de situații. Nu altceva. N-o să stabilească instituția asta sau să angajeze, dacă cumva vă gândiți la așa ceva, funcționari publici în Parlament sau în altă parte.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Mitrea are cuvântul.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Sigur că din punct de vedere absolut formal, intervenția domnului deputat Cristea este corectă. În același timp, din punct de vedere informal, știm foarte bine că instituțiile statului încearcă să informeze despre activitatea altora. Și a accepta ca Guvernul să numească funcționarii publici pentru toate instituțiile, este ușor exagerat.

De fapt, argumentul domniei sale nu stă în picioare pentru că există mulți alți oameni plătiți din bugetul de stat care nu sunt controlați de această agenție, pentru că dacă am merge pe argumentele dumneavoastră, domnule deputat, înseamnă că această agenție ar trebui să stabilească și învățătorii și profesorii și medicii și toți cei care sunt plătiți din bugetul de stat. Avem și oarece regii și alte servicii care sunt subordonate unor plăți bugetare.

Deci, aici vorbim de o parte din cei care sunt plătiți din bugetul de stat și noi la acest capitol încercăm să stabilim care dintre ei sunt subordonați acestei agenții naționale. Da, și noi suntem plătiți din bugetul de stat. Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și există două propuneri înțeleg eu acum în discuție. Prima, ca toți funcționarii publici care deservesc instituțiile statului, mă refer la Guvern, administrație locală, mă refer la Parlament și Președinție, o să-mi permiteți să fac o pauză, că mă adresez colegului și sper să pot să-l conving.

Deci, există soluția ca toți aceștia să fie controlați de o agenție care este controlată la rândul ei de Guvern? Sau soluția propusă care mi se pare logică, să lăsăm fiecare instituție ca, pe baza legii, să-și stabilească modul în care-și selectează și-și controlează funcționarii publici. Sigur, eu, prsonal, nu înțeleg foarte bine nici rolul agenției în general. Dar înțeleg că această discuție nu se poartă în acest moment. Eu nu înțeleg de ce este nevoie dacă avem o lege să mai punem niște controlori. Am spus că, în afară de un anumit schimb de sacoșe și de plicuri, probabil că altceva nu se va întâmpla la această agenție. Dar asta este o părere personală, nu fac nici un proces de intenție. Și vreau să sprijin în acest mod amendamentul colegului Buzatu și al domnului deputat Zoner.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Buzatu, ajunge, vă rog. E a treia intervenție, a patra. Și, iată, aveți susținere în sală. Opiniile s-au conturat.

Domnul Dumitru Buzatu:

Sper ca de data aceasta, domnule președinte, să lămurim cel puțin unele aspecte legate de insistența noastră pentru modificarea titlului secțiunii I de la Cap.III. Deci, nu este vorba aici de un dezacord al nostru în ceea ce privește înființarea acestei agenții. Noi am arătat în mai multe rânduri că suntem de acord cu înființarea acestei agenții.

Nu este vorba de faptul, așa cum spunea o stimată doamnă deputată aici, într-o alocuțiune anterioară, că ar "supăra" pe cineva această agenție sau "deranjează" pe cineva. Noi nu punem problema dacă o agenție sau multitudinea de agenții create în această perioadă deranjează sau nu deranjează pe cineva, ci dacă ele sunt utile.

Și plenul Camerei Deputaților a considerat că o asemenea agenție este utilă, deci, și noi credem că această agenție este utilă. Dar am studiat foarte bine competențele acestei Agenții pentru managementul resurselor umane, am gândit cu toții funcțiunile ei – atât cei din comisie, cât și noi, cei care ne-am ocupat de studiul proiectului respectiv – și, din aceasta, am observat că nu este compatibilă, de exemplu, cu reglementarea activității funcționarilor publici din Camera Deputaților, de la Curtea Constituțională și de la alte instituții ale statului. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că am în față Legea funcționarului public din 1923, Legea din 1946, mai multe legi care reglementează activitatea funcționarilor publici în străinătate și nicăieri nu există o agenție pentru managementul resurselor umane care să reglementeze activitatea funcționarilor publici din cadrul tuturor instituțiilor statului.

Eu v-aș ruga să acceptați propunerea pe care v-am făcut-o, pentru că aceasta ar da și un plus de vivacitate dezbaterii noastre. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, așa nu mai putem capăt discuțiilor! Poftiți, domnule Zoner!

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Eu vreau să-i lămuresc pe colegii din majoritate, că cei din opoziție cunosc, că s-a făcut referire la Legea din 1923, este făcută de către liberali! Și, de aceea, apelez la cei care sunt alături de liberali să voteze acest amendament! Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, dacă mai insistați mult în a lămuri, nu mai aveți pe cine lămuri, că tot pleacă...

Domnul Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Eu nu vreau să lămuresc pe nimeni, neapărat, dar să știți, stimați colegi, că nu am făcut nici o confuzie și în nici un caz trimiterea mea la suportul salarial n-a vizat extinderea pe care dumneavoastră ați dat-o, așa, puțin tendențios, ca să nu spun altfel, că toți cei care iau bani din bugetul statului sunt funcționari publici. Nu, în nici un caz! N-am vrut decât să spun că în baza a ceea ce această lege denumește a fi "funcționar public", în baza reglementărilor din această lege, nu din altă parte, funcționarii publici trebuie să fie funcționari publici cu acest statut, valabil în toată România, nu pe "căprării!"

Pentru că, altfel, o să forțez și eu puțin nota și o să spun că această lege este valabilă numai pentru funcționarii publici, de u nde? Din subordinea Guvernului și administrației locale. Ceilalți, așa cum spuneți dumneavoastră, exced legii, nu? Aceia nu mai sunt funcționari publici, aceia nu mai respectă reglementările din această lege? Aceasta este întrebarea!

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Au alt statut!

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, atunci, avem funcționari publici pentru fiecare instituție și unii sunt mai mult, iar alții mai puțin funcționari publici?

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Aveți funcționari publici pentru fiecare instituție!

Domnul Gheorghe Cristea:

Eu nu pun în discuție, aici, agenția ca atare, sigur, e de discutat, dar, dacă ați acceptat să existe această agenție, trebuie să acceptăm și că toți sunt funcționari publici în sistemul public din România! Pentru că bănuiesc că și Parlamentul este tot o instituție, în sens larg, de acest tip; ca și Președinția, ca și Guvernul, ca și autoritatea locală, în serviciul societății. Prin sau și prin intermediul acestor oameni.

În acest sens, am pledat pentru a nu face această discriminare. Pentru că, altfel, putem să ajungem unde vrem cu propunerile.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Trecem la vot. Dar, înainte, aș vrea să știu și părerea inițiatorului și în ce măsură concordă cu a comisiei?

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În ceea ce ne privește, nouă ni se pare că aceste texte, care reglementează activitatea viitoarei agenții, nu sunt de natură să încalce principiul constituțional al separației puterilor în stat, pentru următoarele argumente:

Nouă ni se pare că nu există nici un text în atribuțiile agenției (și fac trimitere la art. 30, care nu s-a discutat încă) din care să rezulte că aceasta ar avea vreo atribuție de control, ar avea vreo poziție supraordonată activității funcționarilor publici. Dimpotrivă, toate atribuțiile acestei agenții, așa cum apar ele în art. 30, sunt atribuții de reglementare, atribuții de formare profesională, atribuții care să ducă, prin exercitarea lor, la formarea, așa cum spune chiar art. 29, unui corp profesionist al funcționarilor publici. Funcționarii publici nu sunt, prin consecință, subordonați acestei agenții, funcționarii publici sunt subordonați, fiecare în parte, instituției din care fac parte și sunt numiți, așa cum spun alte texte din lege, de către conducătorul instituției respective.

Singurul text care ar putea conduce la ideea că agenția ar putea controla corpul funcționarilor publici în vreun fel nouă ni se pare că aparține nu inițiatorului, ci a fost introdus de către comisie, dar o să discutăm atunci acest lucru, este vorba de textul introdus la poz. 38 din raportul inițial al comisiei. Unde se spune că organizează concursurile ș.a.m.d., inclusiv ocuparea... Dar acela este un text propus de comisie, nu aparține inițiatorului, urmează să discutăm la momentul potrivit.

Un ultim argument ar fi unul de comparație. Potrivit Legii nr. 92/1992, încă de la adoptarea ei, activitatea de resurse umane în ceea ce-i privește pe magistrați, este realizată de către un compartiment specializat din Ministerul Justiției, care este parte din Executiv. Aceasta nu înseamnă că Executivul controlează magistrații, că magistrații, prin faptul că activitatea de resurse umane în domeniul lor este gestionată de Executiv, ar fi subordonați acestuia.

Este, dacă vreți, un proces firesc de întrepătrundere, de tangență, uneori de colaborare la fel de firească între puterile statului, care nu pot fi absolut separate, la modul abstract, ideal, pentru că altfel statul n-ar mai funcționa. Puterile statului este firesc să se atingă, să fie tangente, să coopereze pentru buna funcționare a statului. Și așa cum am dat exemplul de mai înainte, așa cred că este valabil argumentul adus și pentru agenție.

Drept urmare, susținem titlul propus de comisie, așa cum a arătat și președintele comisiei, domnul deputat Cîrstoiu. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ultimul vorbitor, domnul Marin Cristea, și trecem la vot.

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Eu vreau să-l contrazic puțin pe domnul ministru și să-i spun că, de fapt, este o ingerință în atribuțiile celorlalte puteri ale statului. Și domnia sa să vină să ne explice ce înseamnă, poate eu nu înțeleg bine, ingerința pe care o văd. Sau dacă nu controlează.

Pentru că una din atribuțiile acestei agenții este aceea că stabilește funcțiile publice pentru fiecare instituție publică, prin așa-numita "avizare", dacă aceasta nu este o ingerință, dacă nu e un control și dacă se poate numi fără aviz?

A doua. Zice: "Numirea ca funcționar public definitiv, precum și în funcții de conducere, se face cu avizul agenției." Este o ingerință? Se poate numi de către conducătorul unei instituții publice un funcționar public definitiv sau promova pe o funcție de conducere dacă nu are avizul acestei agenții? Este controlul agenției asupra tuturor acțiunilor acestora de organizare, de management al funcționarilor publici?

Zice, alt articol: "Avansarea în funcție de conducere se face prin concurs organizat de agenție." Deci, este ingerință totală! Sau explicați-ne dumneavoastră ce înseamnă, atunci, "control"?

Vă mai prezint un lucru, din care rezultă clar că nu știm ce vrem să facem cu această lege! Citându-vă aceste "elemente de control direct al agenției asupra instituțiilor publice", vă citesc care sunt instituțiile publice la care ne referim: "aparatul Parlamentului și al Guvernului"; a doua categorie – "aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte organe centrale", nu intru în detalii; a treia categorie – "servicii descentralizate ale ministerelor și altor organe centrale din unități administrativ-teritoriale"; a patra categorie și ultima – "administrația publică locală" și vă citesc câteva funcții, până unde ajunge agenția națională - ca să "organizeze", ca să "avizeze", ca să "promoveze"! La funcții publice de execuție, la administrația publică locală, coboară la agentul agricol I și II și la debutant! tot aici, la referent, inspector IA, II și debutant!

Deci, nici un fel de profesie sau de funcție nu poate fi nominalizată, decât cu avizul agenției, și noi vorbim că nu e ingerință, noi vorbim de autonomie, noi vorbim că nu este fosta secție de cadre a fostului CC și că e altceva! Nu este altceva!

De aceea, am susținut și susțin încă o dată, de a nu accepta acest organism de control al instituțiilor statului! Pentru că prima fază și formă de control este să controlezi individul, nu altceva! Acestea sunt elemente și prevederi din lege, nu am citit din altă parte!

De aceea, această agenție nu-și are locul. Și propuneam atunci, revin acum, că nu a fost votat titlul Secțiunii I, când era să votăm, doamna vicepreședintă a Camerei și președintă a ședinței din ziua respectivă a observat că în sală nu avem cvorum și am întrerupt lucrările fără să se voteze această secțiune.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, vă rog, concluzia!

Stimați colegi, ocupați-vă locurile în bănci, votăm!

Domnul Marin Cristea:

Propunerea este eliminarea. Iar din acest Capitol IV păstrăm toate articolele, cu modificările care, eventual, pot fi făcute, exclusiv orice referire la Agenția națională de locuințe. Și tot managementul resurselor umane e corect. Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, susținută de inițiator. Dacă pică acest titlu, supunem titlul propus de colegi.

Deci, cine este pentru propunerea comisiei? 69 de voturi pentru.

Împotrivă? 60 de voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Nu avem cvorum!

Stimați colegi, rog liderii grupurilor parlamentare să invite deputații în sală!

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Domnule, nu deputații, să invite majoritatea în sală, că ați promis sindicatelor că rezolvați treaba!

Domnul Vasile Lupu:

Iată, din partea opoziției este așteptată majoritatea în sală și eu sunt de acord! (Aplauze ale opoziției.)

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Ați promis că faceți, că dregeți și dați vina pe tot Parlamentul! Uite, noi stăm aici să votăm!

Domnul Vasile Lupu:

Liberalii sunt prezenți, sunt 6 din 30, ce mai vreți? (Aplauze ale opoziției.) Păi, numărați-i, domnule președinte de grup!

Voci din sală:

Numărați și țărăniștii!

Domnul Vasile Lupu:

UDMR-ul nu participă la lucrări, supărat pe...

Poate, unii sunt ocupați cu modificarea Constituției... Iată, la Partidul Democrat, o prezență serioasă, 10 din 40! Mai merge...

La PNȚ, 45 din 88, ca să nu...

Voci din opoziție:

PDSR-ul duce greul!

Domnul Vasile Lupu:

Iată, a crescut numărul la PNȚ – 52! De la PNȚ lipsesc doar liderii și viceliderii! Și nu toți, doamna Biriș este prezentă!

Stimați colegi, suntem în măsură să repetăm votul. Sper...

Domnul Dumitru Bălăeț (din sală):

Nu se admite, a căzut propunerea, domnule!

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Chemați-i, domnule, mergeți după ei și aduceți-i aici, să votăm!

Domnul Vasile Lupu:

Iată, cresc rândurile noastre! Stimați colegi, suntem în cvorum. Ocupați-vă locurile în bănci, ca să putem număra! Îl invit pe domnul chestor Tănase Barde să ne ajute la numărat! Nu în prezidiu, ci în apropiere.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Dumneavoastră, din față, de acolo, ați votat? Domnule Ruse?

Voci din sală:

Nu influențați votul!

Domnul Vasile Lupu:

72 de voturi pentru.

Domnul Lazăr Lădariu (din sală):

În sală, toți nu sunt 72!

Domnul Vasile Lupu:

Împotrivă? 77 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Propunerea comisiei a picat.

(Aplauze ale deputaților din opoziție.)

Supun votului dumneavoastră a doua propunere pentru titlul Secțiunii I: "Agenția națională pentru managementul resurselor umane din cadrul administrației publice centrale și locale."

Domnule președinte, vă rog!

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Votul a fost dat, însă, prin acest vot, s-a schimbat caracterul legii, ea este acum numai Legea administrației publice locale și centrale! Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Trebuie să o supun votului, este propunere regulamentară.

Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? 80 de voturi pentru.

Împotrivă? 73 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

În varianta Camera Deputaților, agenția se cheamă acum: "Agenția pentru managementul resurselor umane din cadrul administrației publice centrale și locale". Acesta este titlul Secțiunii I.

Și, acum, trecem la art. 30 pct. 25 din raport.

Stimați colegi, vă rog, nu părăsiți sala, mai avem o oră de lucru!

Domnule președinte, poftiți!

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Am înființat o agenție pentru funcționarii publici din administrația centrală și locală, deci, nu este agenția funcționarului public, în general. În aceste condiții, legea trebuie revăzută în continuare, pentru că atributele agenției erau altele și acum trebuie să le reducem numai la funcționarul public de aici. Ați dat legea peste cap, cum se zice!

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Nu-i așa!

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Ei, nu-i așa... Domnule Gavra, este așa cum vă spun eu și nu cum spuneți dumneavoastră! Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, nu părăsiți sala, pentru că vom avea nevoie imediat, din nou, de cvorum!

Domnul Zoner are cuvântul, apoi domnul Mitrea.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Dacă mai vorbește Zoner, eu plec!

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Dacă s-a ajuns așa, s-a ajuns prin vot și, ca atare, votul e suveran. Evident, comisia va avea de lucru – pe loc, aici, într-o zi, dacă ajung articole la comisie și trebuie readaptată toată legea, că nu e mare lucru, conform titlului care rezumă conținutul. Nu? Orice titlu rezumă conținutul!

Și atunci, așa rămâne, pentru funcționarii din administrația publică centrală și locală. Restul își văd de treaba lor, sunt ai Parlamentului, sunt ai Justiției, sunt ai Curții de Conturi și nu intră, așa cum vrea comisia, concursuri pentru funcționarul parlamentar! Citiți, domnilor, legea făcută de liberali și veți vedea că eu am dreptate, nu dumneavoastră! Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Președintele comisiei, întâi, și apoi domnul Mitrea.

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Domnul Zoner văd că vrea să încurce toate treburile în această sală! Realitatea nu este deloc așa cum a fost pusă aici, această agenție nu făcea nici un fel de concurs, dădea niște avize pentru niște posturi, care se numesc "posturi de funcționari publici". Totul se realizează la nivelul serviciului public, șeful funcționarului public este directorul serviciului public.

De aceea spun eu că, reluând toate aceste lucruri, trebuie să reluăm și principiile pe care este organizată agenția și acest lucru nu știu dacă îl vom putea face în plen, dacă votăm după cine strigă mai tare sau cine vine cu o serie de argumente.

Deci, v-aș ruga să înțelegeți că trebuie revăzută agenția și numai după ce-o revedem și-i dăm noul titlu sau mergem mai departe, cu toate modificările noastre și, în final, să vedem ce va rezulta.

Dacă se dorește așa..., putem funcționa mai departe.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Mitrea.

Domnul Tudor Miron Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se întâmplă foarte des ca un proiect de lege să vină într-un fel și să iasă altfel.

În primul rând, n-aș vrea să mai avem intervenții de la acest microfon, prin care să spunem indirect că nu are Camera Deputaților dreptul să modifice sau să schimbe chiar și esența unui proiect de lege, dacă așa hotărăște Camera Deputaților. Deci, un vot dat de plen este singurul care este în măsură să stabilească..., indiferent dacă noi personal suntem sau nu de acord, și vă vorbește un om care face parte dintr-un grup care a pierdut multe voturi, dar aceasta este democrația, acesta este parlamentarismul.

Referitor la faptul că s-a schimbat sau nu esența, și aceasta este o problemă de fond, cea de formă, există extrem de multe instituții care au angajați la nivel național care nu trebuie să aibă neapărat o agenție.

O lege nu se aplică numai dacă există o instituție a aplicare a legii respective.

Este o soluție - cea propusă, o soluție care se regăsește în anumite țări și nu se regăsește în alte țări.

Votul Camerei Deputaților a găsit o soluție intermediară: toți funcționarii publici se vor supune legii, numai pentru anumiți funcționari publici va avea comisia drept de aviz sau de ce prevede legea. Lucrurile sunt foarte clare!

Nu cred că trebuie să transformăm într-o tragedie...

Nu pentru aceasta am venit însă, ci am venit pentru problema de fond: Camera Deputaților este suverană. Votul Camerei decide și nu are, nu este bine să facem intervenții prin care în mod indirect încercăm "să tragem de urechi" Camera, că nu știe ce votează.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Camera Deputaților a decis. Mergem mai departe.

Stimați colegi,

Nu mai discutăm asupra titlului Secțiunii.

Trecem la pct. 25 din raport: "Această agenție are următoarele atribuții..."

Domnul Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, aici s-a exprimat o obiecțiune de fond, și dumneavoastră nu puteți să nu țineți cont de ea. Sigur că nu contestă nimeni votul Camerei Deputaților, că n-are dreptul să-l conteste, dar are dreptul să spună că o lege a fost structurată și gândită într-un anume fel, pe care acest vot îl schimbă, și îl schimbă pe fond. Îl schimbă pe fond și, ca atare, această lege nu mai poate continua ca discuție și în dezbatere acum, în această situație, pentru că vom face o lege care nu se aplică.

Nu vreau să fiu tendențios și să spun aici că există interes politic ca legea să iasă fie neaplicabilă, fie să iasă altfel..., dar haideți să judecăm exact, ca un Parlament care se respectă și, dacă acest vot a schimbat traiectoria, să spunem, pe care legea a fost construită, să revedem lucrurile și să revenim cu ea în discuție, pentru că așa este normal. Pentru că, nu fac nici un fel de proces de intenție, ci încerc să discut absolut normal, într-o astfel de situație, pentru ca legea să iasă o lege normală. Deci, din nici un fel de alt motiv și nu pentru a contesta într-un fel sau altul votul care s-a dat la această lege, care a fost un vot corect, dar trebuie să fiți de acord că schimbă pe fond legea și că împarte funcționarii publici în mai multe categorii, în mai multe... și așa mai departe, iar o lege, dacă este lege... este un principiu fundamental, îl știți și dumneavoastră la fel ca și mine, este lege pentru toată lumea. Deci, dacă legiuitorul vrea să spună că facem o lege pentru 3 cetățeni și votează, sigur că are dreptul și că este corect ceea ce a votat ca principiu, dar asta nu înseamnă că legea respectivă are ceea ce trebuie să aibă o lege.

Asta vreau să vă spun.

Nu putem... o lege pentru funcționarii aceștia... Dacă o facem numai pentru administrație, trebuie regândită de la început, stimați colegi, da? Nu, nu. Ea s-a regândit la votul acesta. El este cel care schimbă și intrarea, și partea introductivă a legii, votată deja, din păcate, într-un alt sens, și acum nu putem..., prima parte merge încolo și partea cealaltă merge dincolo...

Pentru aceasta, eu propun retrimiterea la comisie a legii, pentru a fi discutată exact ca efect al votului dat în Camera Deputaților, în acest moment, referitor la ce înseamnă agenția.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Inițiatorul cere dezbaterea, mai departe, a legii.

Comisia acceptă această situație.

Există o procedură constituțională a dezbaterii proiectului de lege. Acesta va trece la Senat. Până atunci vor fi purtate și celelalte discuții privind acordul între grupurile parlamentare, între grupuri și miniștrii pe care-i susțin în Guvern și altele.

Deci, suntem la art. 29, unde ar fi de modificat doar titlul agenției, după cum l-am votat în Camera Deputaților.

Obiecțiuni?

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

În conformitate cu modificarea care a fost votată la titlul Secțiunii I, vă propun ca art. 29 să fie reformulat în felul următor: "Pentru crearea și dezvoltarea unui serviciu public cu un corp profesionist de funcționari publici se constituie în subordinea Guvernului Agenția Națională pentru Managementul Resurselor Umane din cadrul administrației publice centrale și locale" și să se elimine partea "... precum și a unor standarde comune tuturor instituțiilor publice", pentru că prin acest titlu, deja am acceptat chestiunea respectivă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte...

Domnul Ion Cîrstoiu:

În principiu sunt de acord, însă nu "serviciu public", pentru că nu mai are rost, ci să zicem: "Pentru crearea și dezvoltarea unui corp profesionist de funcționari publici de carieră, precum și a unor standarde comune..." și merg mai departe.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Inițiatorul ce spune? Este de acord cu propunerea comisiei? Cu propunerea domnului Buzatu?

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Suntem de acord cu propunerea formulată de domnul deputat Buzatu, pentru că față de votul anterior, conținutul Secțiunii trebuie să răspundă titlului.

Acesta este motivul pentru care suntem de acord.

Nu putem trece, cred, peste votul anterior.

În ceea ce privește propunerea domnului președinte Cîrstoiu, de asemenea, credem că trebuie eliminată sintagma "serviciu public", pentru că, de asemenea, în contextul în care a fost acum reglementat titlul agenției, nu-și mai are rost folosirea acestei sintagme.

În sfârșit, s-a făcut o obiecțiune și mi-a fost adresată o întrebare directă din sală: de ce "corp profesionist"? Este vorba de "corpul funcționarilor publici", așa cum vorbim de "corpul avocaților", de "corpul magistraților", este o noțiune care se folosește și în actele normativele și în limbajul comun.

Mie nu mi se pare că este în contradicție, ca să spun așa, cu limba română.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Din câte îmi amintesc eu, din cele învățate în facultate și ulterior (Rumoare), această nouă denumire a agenției nu încurcă cu nimic, pentru că staff-ul Parlamentului nu înseamnă putere legiutoare, domnilor, înseamnă activitate administrativă.

În autoritatea judecătorească, cei care se ocupă de partea administrativă a justiției nu înseamnă autoritate judecătorească, ci tot administrație.

Aceasta, este drept, este o opinie a autorilor și nu cred că trebuie să intrăm în panică pentru această schimbare a denumirii agenției, care a fost cântărită și răscântărită la comisie, la inițiator, timp de vreun an de zile.

Dacă noi n-am fost în stare să elucidăm lucrurile, mergem la Senat, și acolo se vor limpezi.

Deci, domnule președinte, punându-se de acord reprezentantul inițiatorului cu domnul Buzatu, vă păstrați obiecțiunea comisiei? Da.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Deci, eu am fost de acord cu propunerea.

Însă am spus: "un corp profesionist, de carieră".

Deci, asta am spus eu că trebuie completat.

Domnul Vasile Lupu:

Mai susțineți eliminarea "serviciului public"?

Domnul Ion Cîrstoiu:

Bineînțeles că da.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, citiți textul încă o dată, să nu mi se strige din sală că nu se știe ce se votează.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule Buzatu,

Vă rog citiți textul dumneavoastră...

Domnul Dumitru Buzatu:

Deci, se reformulează în felul următor, art. 29, domnule președinte și stimați colegi: "Pentru crearea și dezvoltarea unui corp profesionist de funcționari publici, se constituie, în subordinea Guvernului, Agenția Națională pentru Managementul Resurselor Umane din cadrul administrației publice centrale și locale.", în conformitate cu titlul Secțiunii I.

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Acesta a fost art. 29 alin. 1.

Și avem alin. 2: "Agenția va fi condusă de un director general, funcționar public în sensul prezentei legi, numit de către primul-ministru, în urma unui concurs". Merge? Merge.

Cine este pentru? Toată lumea, spune domnul secretar.

Împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu sunt.

Votat.

Articolul 29, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Și acum, revenim pe raport, și trecem la art. 30.

Domnul președinte.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Deci, domnule președinte, de acum încolo, peste tot trebuie modificat, "Agenția". Deci, nu cred că este cazul să mai propunem. Departamentul legislativ să modifice noua denumire...

Domnul Vasile Lupu:

Departamentul legislativ știe ce are de făcut. Noi ne încurcăm mai des.

Da. Deci, cu precizarea făcută, mai sunt obiecțiuni? Nu mai sunt.

Supun votului dumneavoastră art. 30, poziția 25 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Hai, cu Dumnezeu înainte, că am mișcat-o din loc!

Poziția 26.

Domnul Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Eu cred că felul în care se redactase inițial, în textul pe care l-am primit de la inițiator, acest articol, era mult mai corect din punct de vedere al limbii române, al tehnicii legislative și așa mai departe.

Vă rog să observați că urmează o înșiruire de atribuții, și, în conformitate, dacă vreți, chiar cu normele cele mai simple ale limbii române, atribuțiile sunt definite prin activitățile respective. Ceea ce faceți dumneavoastră, comisia, domnule președinte, sub pretextul îmbunătățirii redactării, folosiți, în loc de definirea activităților, adică: "elaborare, control, verificare...", dumneavoastră folosiți verbe: "stabilește, elaborează, verifică...", ceea ce nu este corect nici din punct de vedere al limbii române, și nici din punct de vedere al tehnicii legislative.

Și, vă propun, ca principiu, și aș vrea să știu părerea inițiatorului aici, pentru că mie mi se pare mai corect să spunem că toate atribuțiile, așa cum sunt ele enumerate, să fie definite, așa cum le-ați făcut dumneavoastră inițial, prin definirea activităților: "elaborea, controlul..." și așa mai departe, și nu prin verbele care sunt folosite în mod imperativ de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Buzatu...

Stimați colegi,

Nu veniți 7 la microfon cu aceeași idee, ci numai dacă aveți opinii contrare și să-i dăm drumul mai repede, că ne apucă sesiunea de toamnă...

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Nici n-aș fi venit, dacă n-aș fi avut o opinie contrară, de data aceasta.

Domnul Vasile Lupu:

Da. S-o auzim.

Domnul Dumitru Buzatu:

După părerea mea, art. 30 din proiectul de lege, primul alineat, liniuțele acelea care sunt trecute acolo...

Domnul Vasile Lupu:

Suntem la lit. a)...

Domnul Dumitru Buzatu:

... ar trebui să lipsească complet din cuprinsul acestei legi, pentru că noi nu facem aici acum decât să stabilim un fel de linii generale ale Regulamentului de funcționare a acestei agenții.

Eu cred că principial, deci, și de drept am stabilit existența acestei agenții, am definit agenția, am arătat cum va fi, cine va numi șeful acestei agenții, or, în momentul acesta, părerea mea este că ar trebui să lăsăm la latitudinea Regulamentului de funcționare, pentru că ea are aici anumite atribuțiuni asupra cărora se va dezbate azi toată ziua și nu ne vom mișca prea mult, dacă vom continua pe linia aceasta a reglementării de către noi a activității acestei agenții.

Aș propune eliminarea art. 30 în întregime.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Buzatu,

O clipă. Deci am spus "Agenția...", cum o cheamă, are următoarele atribuții... și acum revenim asupra votului și eliminăm?

Domnul Dumitru Buzatu:

Îmi pare foarte rău că am observat un pic mai târziu această chestiune, dar cred că, ori să continuăm această dezbatere, dar este clar că se va lungi foarte mult, ori să adoptăm această soluție, care este mult mai rapidă și este mai conformă cu natura funcționării unei agenții, de a-i stabili modul de funcționare prin regulamentul său.

Domnul Vasile Lupu:

Bun. Și dumneavoastră vreți eliminarea întregului alin. 1, cu toate atribuțiile? Ce repede am termina legea, dacă...

Domnul președinte.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Nu se pune problema eliminării. Sunt atribuții ale acestei agenții, așa cum am numit-o noi. Eu sunt de acord cu "... stabilește, elaborează...", dar "stabilește" cuprinde altceva decât "elaborează".

Deci, de asta s-a mers în comisie pe "stabilește", și nu "elaborează". Dar, ca să avem, în continuare, niște atribuții, trebuie să le aibă această agenție.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul secretar de stat Baias.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați...

Nu cred că sunt cel mai în măsură să supun atenției dumneavoastră problema procedurală, dar, într-adevăr, alin. 1 a fost votat.

Dacă se trece peste această chestiune, pe fond, mie mi se pare că opinia care cere eliminarea tuturor atribuțiilor agenției din lege vine în contradicție cu tot ceea ce s-a spus aici, în legătură cu pericolul ca această agenție să se transforme, să încalce prin activitatea ei separația puterilor în stat, pentru că se dă posibilitatea, sau se va da posibilittea Guvernului, indiferent care va fi acela, de a stabili el atribuțiile. Atribuțiile unei entități, ale unei instituții, trebuie să fie stabilite printr-un act normativ, fie că este vorba de lege, fie că este vorba de hotărâre de Guvern.

De aceea, eu cred că în consonanță cu principiile deja declarate aici de mai multe ori, aceste atribuții, aceste competențe ale agenției trebuie stabilite prin lege.

În sfârșit, în legătură cu chestiunea care, iarăși, este de ordin lingvistic, de a înlocui substantivele care desemnează activitățile, atribuțiile agenției cu verbe, mie personal mi se pare că este indiferent dacă folosim una sau alta din părțile de vorbire menționate.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, inițiatorul și comisia insistă pentru stabilirea atribuțiilor prevăzute în raport.

Suntem la lit. a).

Domnule Buzatu, vă păstrați propunerea de eliminare? (De la comisie se comentează).

Stați, domnule, sunt niște proceduri aici, deci eu nu pot ocoli.

Cine este pentru eliminarea lit. a)? (Comentarii în sală).

Stimați colegi, iată propunerea: cine este pentru eliminarea propusă de domnul Buzatu - de la lit. a) la i) - art. 30? Deci, cine este pentru? Sunt 36 voturi pentru. Insuficient.

Stimați colegi,

Lit. a), acum, susținută de inițiator, susținută de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Sunt două abțineri.

Litera a) a fost votată, cu aranjarea textului sub aspect tehnic-legislativ.

Litera b). Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Domnule Buzatu,

Până supun la vot, vă scărpinați în cap, și când supun la vot, ridicați mâna...

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Intervin aici, pentru că, așa cum a spus colegul meu Marian Sârbu, deși un pic mai înainte eram în dezacord cu domnia sa, dumneavoastră n-ați acceptat, sau Camera Deputaților n-a acceptat acea propunere de eliminare, și acum mă simt nevoit să intervin, pentru că o parte din propunerile inițiatorului sunt mai bune decât cele care rezultă din dezbaterea comisiei, pentru că "Elaborează, în numele Guvernului...", înțelegem foarte bine, am spus: "Elaborează propuneri de modificare a Legii privind Statutul funcționarilor publici", ar mai trebui să le și voteze și am terminat toată problema. Deci, este ca și cum s-ar acorda un drept de inițiativă legislativă...

Este mai bună formularea pe care inițiatorul a propus-o: "Elaborarea în numele Guvernului a propunerilor de modificare a Legii privind Statutul funcționarilor publici..." este acceptabilă din punctul nostru de vedere, ținând cont că Guvernul conferă anumite atribuții, un mandat acestei agenții.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Noi nu putem da inițiativă legislativă printr-o lege acestei agenții, și dacă face niște propuneri, acolo, de modificare, evident că aceste propuneri nu pot veni decât prin Guvern.

În același timp, nici nu putem obliga Guvernul să-și însușească aceste propuneri de modificare.

Iată, nici n-am isprăvit Legea funcționarului public, și acum ne certăm să vedem cui încredințăm bucătăria unei viitoare legi de modificare a Statutului funcționarilor publici.

Doamna Afrăsinei.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Nu cred că trebuie noi să încredințăm. Acestea sunt lucruri care sunt reglementate constituțional.

Eu propun eliminarea acestui alineat, având în vedere faptul că Agenția, fiind subordonată Guvernului, Guvernul are drept de inițiativă, Guvernul poate să dea sarcini fără ca noi să le punem prin această lege, să solicite o propunere de modificare de la această agenție, dar Guvernul să vină cu inițiativa pentru modificarea Statutului funcționarilor publici.

Consider că așa este corect, ca acest alineat să fie eliminat. Și, se subînțelege, Guvernul este inițiator, poate veni cu inițiativă legislativă, dar, la rândul lui, având în subordine Agenția, poate să ceară propuneri de la Agenție, de modificare a Statutului. Nu văd ce împiedică. Nu așa se procedează? Guvernul nu cere inițiative? Nu sunt experți la ministere care fac diferite propuneri, până când se înaintează inițiativa? Dar inițiativa este înaintată de Guvern și nicidecum nu cred eu că prin această lege putem noi să dăm o atribuțiune Guvernului, prin care să cerem Guvernului să solicite Agenției propuneri.

Aceasta rămâne la latitudinea Guvernului. Inițiativa este a Guvernului.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, iată avem o propunere de eliminare a lit. b), formulată de doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Domnul Buzatu adaugă sau..., mă rog, este greu, greu...

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Eu n-am vrut să mai abuzez de răbdarea dumneavoastră și a colegilor, propunând eu eliminarea atunci când am venit, și de aceea v-am propus o soluție mediană.

De altminteri, cred că soluția propusă de doamna Afrăsinei este foarte bună, pentru că dacă ne uităm la pct. 28, în continuare, comisia, prin formularea de acolo, "elaborarea de proiecte de acte normative...", ceea ce înseamnă exact proiect de modificare a Legii Statutului funcționarilor publici.

Comisia propune eliminarea, deci.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci, susțineți propunerea făcută de doamna Afrăsinei.

Și comisia păstrează punctul de vedere exprimat în raport, susținând textul.

Inițiatorul?

Domnul Flavius Baias:

Susținem menținerea textului, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, pentru aceleași argumente pe care le-a folosit doamna deputat Afrăsinei, pentru că, într-adevăr, nu trebuie prevăzut că se fac aceste propuneri în numele Guvernului, întrucât, constituțional, numai Guvernul le poate înainta.

Scopul textului este acela ca, această agenție care va beneficia, sperăm, în viitor, de un aparat de oameni specializați, de specialiști în acest domeniu, ea să fie aceea care elaborează aceste proiecte de lege, și nu alte fracțiuni, alte instituții ale Executivului.

Pentru aceste argumente, credem că textul trebuie să rămână, stabilind această competență expresă a Agenției.

Vă mulțumesc.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Dar nu sună cum trebuie!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

N-aș fi vrut să intervin, dar intervenția domnului secretar de stat mă obligă.

Indiferent ce scriem noi în această lege, dreptul de a face inițiativă legislativă rămâne stabilit de Constituție. Deci, Guvernul poate să facă, fără să întrebe Agenția, chiar dacă scriem în lege, orice deputat sau senator poate face o inițiativă de modificare, fără să scriem în lege.

Eu am înțeles de la început care a fost dorința dumneavoastră, care-i firească, să vă asigurați, ca profesioniști, că Guvernul vă va întreba. sau îi va întreba pe cei care lucrează la Agenție, dar noi asta nu putem s-o facem prin lege, sau o facem inutil. Putem s-o punem, însă este inutil.

Asta nu va însemna că Guvernul nu va putea face inițiativă legislativă, fără să întrebe Agenția.

Sigur, ar fi o inconștiență, să ai specialiști și să-i dai la o parte, să nu-i întrebi, dar atunci când sunt specialiști mulți, pot fi împrăștiați și prin alte părți. (Aplauze).

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră, mai întâi, propunerea de eliminare a lit. b).

Cine este pentru? Sunt 51 de voturi pentru. Insuficient.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Numărați și voturile împotrivă!

Domnul Vasile Lupu:

Invocă un lider de grup? Da.

Voce din stânga:

Sala este goală!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, voturi împotrivă?

Voce din stânga:

Nu mai avem cvorum! Cam o sută trebuie să fie!

Domnul Vasile Lupu:

Sunt 78 voturi împotrivă.

Abțineri?

Voce din stânga:

Se abțin absenții! Care au plecat!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, vă rog, liderii de grup să invite deputații în sală!

O clipă.

Stimați colegi,

Deci, avem de votat ordinea de zi, programul pentru săptămâna viitoare.

Până se adună deputații, domnul Anghel Stanciu are cuvântul într-o chestiune procedurală.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă văd obligat să vă rog să luați în discuție faptul că inițiativa legislativă privind rectificarea bugetului Ministerului Educației Naționale este o chestiune care privește ambele Camere ale Parlamentului. Și, în consecință, cred că procedural este normal ca această inițiativă legislativă să fie înaintată Biroului permanent la Senat și, în ședință comună a celor două Birouri permanente, să se stabilească comisiile unde urmează să se discute acest proiect de lege în ședință comună a acestor două comisii, și, evident, în ședință comună să se supună la vot procedura de urgență.

Prin urmare, domnule președinte, vă rog să luați act de această scăpare procedurală și să se acționeze, din partea corpului tehnic și, respectiv, a Biroului, astfel încât, într-o primă ședință comună viitoare a celor două Camere să se supună procedura de urgență la vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Într-adevăr, domnule președinte, prin Biroul permanent al Camerei, vom informa Biroul Senatului și, în prima ședință comună, corectând și dumneavoastră inițiativa în acest sens, o vom propune pe ordinea de zi.

Stimați colegi,

Deci, la propunerea de eliminare a lit.b), nu am avut cvorumul și nici nu mai văd a-l avea, pe ziua de astăzi.

Deci, apelul nominal, vă rog!

Vă rog liniște!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Achimescu Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe

absent

Ana Gheorghe (HD)

absent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

prezentă

Antal István

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Badea Alexandru Ioan

absent

Bara Radu Liviu

absent

Bárányi Francisc

absent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

absentă

Băbălău Constantin

absent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

absent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

absent

Bejinariu Petru

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

absent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

absent

Boda Iosif

prezent

Böndi Gyöngyike

absentă

Boștinaru Victor

absent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

absent

Bran Vasile

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

absent

Buga Florea

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

absentă

Buzatu Dumitru

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Cazacu Vasile Mircea

absent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

prezent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Chichișan Miron

absent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

absent

Ciontu Corneliu

prezent

Ciumara Mircea

absent

Cîrstoiu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Constantinescu Dan

absent

Corâci Ioan Cezar

prezent

Corniță Ion

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Cristea Gheorghe

absent

Cristea Marin

prezent

Cunescu Sergiu

prezent

Dan Marțian

prezent

Dan Matei Agathon

absent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

prezent

Decuseară Jean

absent

Dejeu Gavril

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

prezent

Dîrstaru Dorin

absent

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog ocupați-vă locurile în bănci, că, după apel, votăm ordinea de zi, dacă este cvorum!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dobre Traian

absent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

absent

Dorin Mihai

absent

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

absent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Drumen Constantin

absent

Dugulescu Petru

absent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Dumitriu (Hunea) Carmen

prezentă

Duțu Ion

prezent

Elek Barna Matei

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

absent

Fenoghen Sevastian

prezent

Filipescu Ileana

prezentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

prezentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

absent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

absent

Gheorghiu Adrian

prezent

Gheorghiu Mihai

absent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Ghibernea Dan

prezent

Ghidău Radu

prezent

Ghiga Vasile

absent

Giurescu Ion

absent

Glăvan Ștefan

absent

Godja Petru

absent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

prezent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Hașotti Puiu

absent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

prezentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

absent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

absent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu Galbeni Niculae Vasile Constantin

prezent

Ionescu Gheorghe

absent

Ionescu Marina

absentă

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Iorga Leonida Lari

prezentă

Iorgulescu Adrian

prezent

Irimescu Haralambie

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Jurcă Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Atila Bela Ladislau

absent

Kerekes Károly

absent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

absent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lazia Ion

absent

Lădariu Lazăr

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

prezent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

absentă

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

absent

Márton Árpád Francisc

absent

Matei Lucian Ion

prezent

Matei Vasile

absent

Mátis Eugen

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

absent

Meșca Sever

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Mihu Victor Traian

absent

Miloș Aurel

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Mogoș Ion

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

absent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Moroianu Geaman Adrian Tudor

absent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

prezent

Mureșan Ioan

absent

Muscă Monica Octavia

prezentă

Nagy Ștefan

absent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

prezent

Năstase Adrian

absent

Neacșu Ilie

prezent

Neagu Romulus

prezent

Neagu Victor

prezent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Negrău Mircea

prezent

Nica Dan

prezent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

prezent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

absent

Oltean Ioan

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

prezent

Osman Fedbi

absent

Palade Dan

prezent

Pambuccian Varujan

absent

Paneș Iosif

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

prezent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

absent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

absent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

absent

Petrovici Silvia

prezentă

Pintea Ioan

absent

Pițigoi Barbu

prezent

Pop Iftene

prezent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

prezent

Popa Daniela

prezentă

Popa Ioan Mihai

absent

Popa Nicolae

prezent

Popa Virgil

absent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Irineu

prezent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

absent

Priceputu Laurențiu

prezent

Protopopescu Cornel

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Puwak Hildegard Carola

prezentă

Radu Alexandru Dumitru

absent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezentă

Ráduly Róbert Kálmán

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

absent

Rațiu Ion

prezent

Rădulescu Cristian

prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

prezent

Roman Ioan

absent

Roșca Ioan

prezent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sabău Traian

prezent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

absent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

absent

Severin Adrian

absent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Simion Florea

prezent

Sirețeanu Mihail

absent

Sonea Ioan

prezent

Spătaru Liviu

prezent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

absent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stancov George Iulian

prezent

Stănescu Alexandru Octavi

prezent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

prezentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

absent

Székely Ervin Zoltán

absent

Szilágyi Zsolt

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Șerban George

absent

Șincai Ovidiu

absent

Ștefănoiu Luca

absent

Șteolea Petru

prezent

Tabără Valeriu

absent

Tamás Sándor

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase Pavel

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Tokay Gheorghe

prezent

Trifu Romeo Marius

absent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Nicolae Florin

absent

Țepelea Gabriel

prezent

Țocu Iulian Costel

absent

Țurlea Petre

prezent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Atila

prezent

Varga Attila

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

absent

Vâlceanu Gheorghe

absent

Vâlcu Mircea

absent

Vetișanu Vasile

absent

Vida Iuliu

absent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan Adrian

prezent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

prezent

Vițelar Bogdan

absent

Voicu Mădălin

prezent

Weber Ernest-Otto

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

O mai luăm de la început, domnule președinte?

Domnul Vasile Lupu:

După ce votăm ordinea de zi și programul de lucru.

În 5- 10 minute, veniți la motivare. (Domnii deputați care au venit mai târziu insistă să fie trecuți prezenți, spunând că nu este cvorum)

Îl avem, îl avem, îl avem!

Deci, stimați colegi, votăm, avem cvorumul, l-am numărat aici!

Domnule Ciumara, cu ce a răspuns prezent avem cvorumul și imediat după votarea ordinii de zi și a programului de lucru...

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Procedați regulamentar și repetați apelul, vă rugăm foarte mult!

Domnul Vasile Lupu:

Unde scrie, în Regulament, domnule Duvăz, să luați indemnizații pe semnături în fals și să veniți, când vă trece prin minte, în Cameră ș.a.m.d.?! (Deputații în Cameră protestează)

Deci, vă rog, ocupați-vă locurile în bănci, votăm ordinea de zi.

Suntem în cvorum și motivați absențele în 5 – 10 minute.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte, nu am înțeles, dați-mi voie.

Mă acuzați că iau indemnizație în fals? Nu vă supărați! Vă rog să vă cereți scuze!

Domnul Vasile Lupu:

Există, la comisii, semnături în fals, și voi face această dovadă publică, dacă vă interesează, pentru deputați care nu au trecut pe la comisie, au fost semnați de alții și la sfârșitul lunii au luat salariu!

Domnul Mircea Ciumara:

Nu, dar, deocamdată, noi nu am semnat în fals, aceasta vreau să precizăm! (Rumoare, vociferări în sală)

Ba am fost aici, la comisie!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă rog să acceptați să votăm ordinea de zi în 5 minute. Suntem în cvorum și imediat motivăm absențele celor care au întârziat. Ce e așa mare încurcătură?! Scrie undeva, în Regulament, că se strigă a doua oară apelul nominal?

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte,

Am fost trimiși, de Parlamentul României, să purtăm discuții cu sindicatele, iar dumneavoastră faceți caz de semnături în fals și de alte lucruri care sunt absolut deplasate.

Vă rog foarte mult să puneți prezența, dacă nu, nu puteți miza pe voturile noastre! Ce vreți, să votăm absenți fiind?!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar,

Strigați, vă rog, și pe cei care au venit ulterior, să-și motiveze absențele. (Rumoare în sală)

Nu mai avem timp să votăm ordinea de zi și programul de lucru.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe

prezent

Ana Gheorghe (HD)

prezent

Antal István

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Asztalos Ferenc

absent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

absent

Bárányi Francisc

absent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

absent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

absent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Birtalan Ákos

absent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

absent

Böndi Gyöngyike

prezentă

Boștinaru Victor

absent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

absent

Bran Vasile

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

absent

Bujor Liviu

absent

Buruiană Aprodu Daniela

absentă

Cazacu Vasile Mircea

absent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

prezent

Chichișan Miron

absent

Chiriac Mihai

absent

Ciumara Mircea

prezent

Cîrstoiu Ion

prezent

Constantinescu Dan

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Dan Matei Agathon

absent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Decuseară Jean

absent

Dîrstaru Dorin

absent

Dobre Traian

absent

Dorian Dorel

absent

Dorin Mihai

absent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

absent

Drumen Constantin

absent

Dugulescu Petru

absent

Dumitrașcu Laurențiu

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Elek Barna Matei

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

absent

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Georgescu Florin

absent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Gheorghiu Mihai

absent

Ghiga Vasile

absent

Giurescu Ion

absent

Glăvan Ștefan

prezent

Godja Petru

absent

Hașotti Puiu

absent

Hrebenciuc Viorel

absent

Ifrim Dumitru

absent

Ionescu Anton

absent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu Gheorghe

absent

Ionescu Marina

absentă

Kelemen Atila Bela Ladislau

absent

Kerekes Károly

absent

Kovacs Carol Emil

absent

Lazia Ion

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

absentă

Marinescu Ioan Sorin

absent

Márton Árpád Francisc

absent

Matei Vasile

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mera Alexandru Liviu

absent

Meșca Sever

absent

Mihu Victor Traian

absent

Moldovan Petre

absent

Moroianu Geaman Adrian Tudor

absent

Mureșan Ioan

absent

Nagy Ștefan

absent

Năstase Adrian

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

absent

Onaca Dorel Constantin

absent

Osman Fedbi

absent

Pambuccian Varujan

absent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavelescu Claudiu Costel

absent

Domnul Vasile Lupu:

Domnilor,

Nu părăsiți sala, avem de votat ordinea de zi și programul de lucru!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Pârgaru Ion

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

absent

Petreu Liviu

absent

Pintea Ioan

absent

Popa Ioan Mihai

absent

Popa Virgil

absent

Popescu Emil Teodor

prezent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

absent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Radu Alexandru Dumitru

absent

Rákoczi Ludovic

absent

Remeș Decebal Traian

absent

Roman Ioan

absent

Sandu Alecu

prezent

Sassu Alexandru

absent

Serac Florian

absent

Severin Adrian

absent

Sirețeanu Mihail

absent

Stan Vasile

absent

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

absent

Székely Ervin Zoltán

absent

Șerban George

absent

Șincai Ovidiu

absent

Ștefănoiu Luca

absent

Tabără Valeriu

absent

Trifu Romeo Marius

absent

Tudose Nicolae Florin

prezent

Țocu Iulian Costel

absent

Udrea Florian

absent

Vasilescu Nicolae

absent

Văsioiu Horia

absent

Vâlceanu Gheorghe

absent

Vâlcu Mircea

absent

Vetișanu Vasile

absent

Vida Iuliu

absent

Videanu Adriean

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vițelar Bogdan

absent

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mai citesc o dată? Dacă o iau de la început cu cititul acum, avem ultimii prezenți și foarte puțini se schimbă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 october 2022, 6:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro