Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 14-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999

3. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România, Comunitatea evanghelică C.A. – Sibiu, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, și, pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii, și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și Comisia juridică, de disciplină și imunități:

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România, adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii, și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii, și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi, adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii, și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Propunerea legislativă pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului, inițiată de domnul deputat Victor Neagu – PDSR.

A fost sesizată în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, și, pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

8. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Cu acest proiect a fost sesizată în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Inițiatorul solicită dezbaterea în procedură de urgență.

Îi voi da cuvântul domnului secretar de stat Mihu Miron Biji.

Aveți cuvântul.

Domnul Mihu Miron Biji (secretar de stat, Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul supune Camerei Deputaților spre discutare în procedură de urgență proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea judecătorească, nr.92 din 1992.

Solicităm procedura de urgență datorită faptului că proiectul pe care îl supunem dezbaterii dumneavoastră are ca element central crearea în cadrul judecătoriilor, a tribunalelor și curților de apel, a completelor specializate pentru conflicte de muncă sau, în raport cu volumul de activitate, a secțiilor pentru conflicte de muncă.

Această cerință de a crea secții sau complete specializate este imperios necesară, datorită modului în care a evoluat legislația muncii.

De aceea, supunem aprobării dumneavoastră cererea de a dezbate în procedură de urgență acest proiect de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi, vă rog să fiți atenți.

Guvernul ne-a cerut procedura de urgență pentru proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, proiect care a fost adoptat de Senat în ședința din 8 iunie 1999.

Vă supun spre aprobarea cererea de procedură de urgență.

Voturi pentru? Vă rog să numărați voturile. Vă mulțumesc. 108 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile, ca să putem să numărăm corect. 33 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog. 27 de abțineri.

Deci, s-a adoptat procedura de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea Anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, pentru raport comun cu comisia similară a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, și, pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: pentru raport comun cu comisia similară a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, și, pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro