You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 14-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

Doresc să știu dacă inițiatorul este aici? Este domnul senator Cristian Dumitrescu. Vine. În momentul de față este pe drum, încoace, de la Senat.

O să-i dau cuvântul domnului deputat Anghel Stanciu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

După evenimentele din decembrie au apărut în România, sub o anumită formă, evident, profitând de vidul electoral, o serie de societăți comerciale cu activități de învățământ superior, numite impropriu universități. Acestea se constituiau ca alternative la învățământul superior de stat.

Deoarece unele dinte ele își propuseseră să dea de fapt niște tunuri financiare, și nicidecum să constituie o adevărată alternativă, s-a simțit nevoia să se elaboreze de urgență o lege. Și astfel, a apărut, la inițiativa colegilor senatori, Legea nr.88/1993.

Această lege a reușit să fie un filtru, separând, întrucâtva, apele între cei care au dorit efectiv să facă activitate de învățământ superior și ceilalți, care s-au amestecat, crezând că pot face așa ceva.

Au trecut, din 1993, până în momentul de față, aproape 6 ani. 6 ani de experiență care, evident, trebuiau cuantificați în modificarea și completarea unei legi realizate, dacă nu greșesc prea mult, pe picior, la timpul respectiv.

Acesta este și motivul pentru care această lege, această inițiativă a colegilor noștri, care a venit de la Senat cu circa 5 articole, a fost modificată esențial.

La dispoziția comisiei a stat consultarea cu factori interesați, respectiv cu Colegiul rectorilor, atât de la stat, cât și varianta sa neacreditată, de la particular, Ministerul Educației Naționale – și-mi fac o datorie de a mulțumi atât domnului fost secretar de stat Korka și domnului director Brătianu și domnului consilier Baba, care, zi de zi au stat și au lucrat la această lege, și, bineînțeles, să mulțumim și Consiliului de Evaluare și Acreditare Academică, domnului președinte Mihăilescu, care, în mod constant, prin membrii consiliului, s-a pus la dispoziția comisiei.

Noi sperăm că acest text, pe care vi-l supunem dumneavoastră, reprezintă efectiv rodul a peste 6 ani de experiență și face o selecție între cei care au atins standarde de facultăți, colegii, secții de nivel universitar și ceilalți care, fără supărare, trebuie să dispară.

Prin urmare, punctele nevralgice, referitoare la personalul didactic, cât să fie titulari și cât nu, cât să fie conferențiari, profesori și respectiv cât să fie procentul de promovabilitate pentru a se obține de la autoritatea de încredere acreditarea, au fost modificate pe baze statistice, fiind acceptate cele de la stat, cu o anumită... să zicem, un anumit bonus, pentru a încuraja acest învățământ care numără peste 80 de mii de studenți.

Ținând seama de toate acestea, comisia noastră a avizat favorabil raportul și vă supune atenției dumneavoastră aceste articole care nu au atât încărcătură politică, cât o încărcătură pragmatică, tehnică, de a împiedica pe cei care, evident, în atâția ani, circa 9 ani, n-au putut să realizeze ceea ce trebuia, învățământ superior, și a le da verde celor care s-au ocupat efectiv de învățământ superior.

Sperăm că prin această lege vom întări sistemul național de învățământ, prin validarea tuturor celor ce s-au dovedit viabili.

Vă mulțumim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a-și spune punctul de vedere legat de aceast inițiativă legislativă.

Aveți cuvântul. Vă rog să vă prezentați de la microfon, pentru stenogramă.

Domnul Adrian Miroiu:

Sunt Adrian Miroiu, secretar de stat pentru învățământul superior în Ministerul Educației Naționale.

Aș dori să subliniez că Legea nr.88, promulgată în 1993, așa cum arăta și domnul profesor Stanciu, a avut un rol important la acea perioadă, pentru a pune ordine în multitudinea de instituții care începuseră imediat după 1990 să desfășoare activități de învățământ superior.

Cu trecerea anilor, însă, s-au produs nenumărate schimbări și acestea au determinat, și după părerea noastră, necesitatea unor schimbări în cadrul legislativ privind organizarea învățământului și în special privind procedurile de evaluare și acreditare academică.

Doresc să menționez în acest sens că Ministerul Educației Naționale consideră că inițiativa domnilor senatori este o inițiativă cu care suntem de acord și pe care noi am sprijinit-o, inclusiv în lucrările care s-au desfășurat la nivelul comisiei de specialitate.

Repet, așa cum a spus și domnul profesor Stanciu, din partea ministerului, în toată această perioadă am colaborat cu dânșii și suntem de acord cu textul propus de comisie, desigur, cu mici amendamente pe care, la momentul oportun, sper că ne veți permite să le menționăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Până când vine inițiatorul, care este pe drum, încoace, pentru a câștiga timp, dacă doriți să interveniți din partea grupurilor parlamentare, în cadrul dezbaterilor generale?

Doamna deputat Andronescu, din partea Grupului parlamentar al PDSR.

Aveți cuvântul, doamnă.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Și eu aș vrea să susțin necesitatea modificării Legii nr.88, întrucât la etapa la care ea a fost elaborată, desigur, și experiența noastră în materie de învățământ particular, dar și realitatea anului 1993, erau puțin alt fel decât sunt acum.

De aceea, cred că este binevenită. Legea a fost analizată în comisie, cred, cu discernământ și înțelepciune, în așa fel încât învățământul particular să devină, într-adevăr, o alternativă la învățământul de stat. Să folosim aceleași unități de măsură, indiferent că suntem în învățământul de stat sau în învățământul particular, pentru că și cel de stat și cel particular reprezintă sistemul național de învățământ.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului deputat Secară, din partea Grupului PUNR.

Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Secară:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să apreciez necesitatea modificării Legii privind acreditarea, având în vedere evoluția în timp a fenomenului privind învățământul privat, în general.

În cei 5 ani de când funcționează vechea lege, s-au acumulat informații privind acest domeniu, din funcționarea Consiliului Național al Evaluării și Acreditării și din practica instituțiilor în speță.

Ca urmare, a rezultat că este necesar ca unele dintre articolele cuprinse în vechea lege să fie acordate la nivelul de dezvoltare al învățământului și, pe de altă parte, a rezultat necesitatea ca să apară noi prevederi în corpul legii, care să stăpânească în continuare acest fenomen.

În consecință, apreciez ca necesară această modificare a legii, ca oportună și, prin cele prevăzute în raportul pe care comisia vi l-a înaintat. Din punctul nostru de vedere, se rezolvă toate problemele care sunt la ora actuală în atenția învățământului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Hilote, din partea Grupului parlamentar al PNȚCD.

Domnul Eugen Gheorghe Hilote:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin intermediul acestui proiect de lege cu care venim în fața dumneavoastră, încercăm să reglementăm problemele învățământului particular universitar, noi fiind convinși de faptul că învățământul privat va avea un rol din ce în ce mai important în cadrul învățământului în general din țara noastră.

La multitudinea reglementărilor existente, suntem convinși că prin textele pe care le supunem aprobării dumneavoastră, vom permite dezvoltarea acestuia nu numai cantitativ, ci în primul rând calitativ, astfel încât să răspundă nevoilor tineretului studios.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Brezniceanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi face plăcere să vă reamintesc că această Lege de autorizare și acreditare a învățământului superior, Legea nr.88/1993, a apărut la acea dată ca o necesitate stringentă și ca urmare a apariției multitudinii de așa-zise instituții de învățământ superior.

Faptul că aveam la acea dată multe asemenea instituții care s-au și dovedit pe parcurs că nu meritau această titulatură, cred eu, ca participant la elaborarea acelei legi, la dezbaterea ei, cred eu că a impus unele restricții, sau, dacă vreți, unele condiții pe care le apreciem acum, la această dată, cu experiența celor 8-9 ani, pe care o avem, cred că au fost foarte dure, sau prea dure, cum vreți dumneavoastră să acceptați. Au fost chiar elemente de esență, care au fost scăpate în acea lege, ea fiind, totuși, o lege bună la acel moment.

Mi-aș permite să vă reamintesc, să subliniez doar faptul că o categorie importantă de cadre didactice universitare a fost scăpată din vedere, fiind vorba în mod exact de lectorii universitari.

Astăzi avem posibilitatea, cu bunăvoința dumneavoastră, să rectificăm, să completăm, să modificăm, zic eu, credem noi, Grupul parlamentar al PD, să modificăm această lege în bine.

Cu bunăvoința dumneavoastră, sperăm să trecem această lege, astfel ca învățământul universitar să dispună de o lege mai completă, mai realistă, mai corectă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare dorește să ia cuvântul cineva?

Da. Din partea comisiei, domnul deputat Moldovan.

Domnul Petre Moldovan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Adoptarea acestei propuneri legislative devine o necesitate în contextul în care prevederile Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor au devenit oarecum depășite.

În perioada scursă din ’93 și până acum, în structura învățământului superior, în modul de organizare a instituțiilor de învățământ superior particulare, au intervenit o serie de modificări pe care această propunere legislativă vine să le așeze mai bine într-o formă nouă.

De aceea, eu îmi permit să vă solicit să votați forma care a fost cuprinsă în raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, întrucât această formă va permite o mai bună funcționare a instituțiilor de învățământ superior de toate felurile.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Cred că este cazul să salutăm prezența inițiatorului, domnul senator Cristian Dumitrescu.

Doriți să luați cuvântul pentru a vă prezenta proiectul?

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Dacă se poate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă dau cuvântul, domnule senator.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă mulțumesc că ați luat proiectul de lege în discuție. Sunt convins că el a fost suficient susținut de către cei prezenți. Este un proiect de lege generos, care privește învățământul.

N-aș vrea să mă repet, iar dacă au fost lucruri care nu au fost spuse, sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră le gândiți, despre învățământul românesc, așa că nu am să le repet și, cu permisiunea dumneavoastră, am să continuu să susțin proiectul la dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Acum, că am trecut și de partea de dezbateri generale, să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vom lucra numai pe raportul comisiei, aici sunt niște codificări mai speciale.

La pct. I, titlul legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.4.

Aveți dumneavoastră, domnule senator, o intervenție? O să vă rog să-mi spuneți la care alineat.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

La primul alineat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La primul alineat.

Aveți cuvântul.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Alin.1. Nu se motivează, în opinia mea, expresia: "...pentru asigurarea calității procesului de învățământ, se înființează Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare" Atunci, Ministerul Educației Naționale, Secretariatul de Stat pentru învățământul superior al aceluiași minister, înseamna că nu se mai ocupă de asigurarea calității procesului de învățământ. Rațiunea pentru care a fost înființat CNEAA, prin Legea nr.88/1993, a fost aceea de a crea un organism care, sub control parlamentar, să monitorizeze și să evalueze instituțiile de învățământ superior de stat și particulare, înființate după 1989. Dacă lăsăm sintagma: "se înființează", practic "se reînființează", pentru că ea a fost înființată în 1993, pentru asigurarea calității procesului de învățământ, realizăm, de fapt, o imixtiune în treburile Ministerului Educației Naționale pe de o parte, iar pe de altă parte consacrăm puteri nelimitate pentru acest CNNAA, care, înlăuntrul acestui principiu ar putea să-și autosporească competențele. Raționamentul este neverosimil, pentru că mă refer la o instituție care, deși potrivit unui termen legal, ar fi trebuit să-și reînnoiască încă de acum un an o treime din membrii săi, nu a făcut-o până în prezent. Deci, eu nu sunt de acord: "pentru asigurarea calității procesului de învățământ se înființează Consiliul Național de Evaluare Academică". "Se înființează", da? Să rămână textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Stanciu. Suntem la nr.crt.4 din raport.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem pe pag. 2 la pct. 4, unde nu avem chestiunea pe care a ridicat-o stimatul domn inițiator. Chestiunea, pe care domnia sa a ridicat-o, este la pagina 3 art.4. La primul nu este acest lucru, ci pe pagina următoarea. De aceea, supunem la vot acestea și revenim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Suntem la nr.crt.4 din raport, care se referă la art.3.

Domnul Anghel Stanciu:

Pe pagina 2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pe pagina 2 și o continuare și pe pagina 3 la alin.3.

Domnul Anghel Stanciu:

La art.3 alin.1 nu s-a referit domnul senatori. Poate fi supus la vot.

Art.3 alin.2, acesta poate fi cumva supus discuției ridicate de domnul senator, dar cred că domnia sa s-a referit la art.4 alin.1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. La nr.crt.4 din raport nu aveți... Da, Este o greșeală de redactare, pentru că apare 4 și la art.3 și la art.4. La art.3 nu există intervenții. Nr.crt.4, primul nr.crt. referitor la art.3 vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La al doilea nr.crt.4 din raport, referitor la art.4 alin.1, a existat această intervenție. O să rog comisia să-și spună punctul de vedere, la primul alineat.

Comisia. Vă rog. Domnul deputat Stanciu. Este vorba de primul alineat.

Domnul Anghel Stanciu:

Este vorba de art.4 alin.1, în care se sublinia că: "În vederea evaluării și acreditării instituțiilor de învățământ superior, pentru asigurarea calității procesului de învățământ, se înființează Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare sub control parlamentar. Consiliul are în subordine ...". Singura obiecțiune a domnului senator privește faptul că acest Consiliu Național de Evaluare Academică și Acreditare fixează standardele. Prin aceste standarde se urmărește ridicarea calității, asigurarea calității procesului de învățământ. Domnia sa spunea următorul lucru. Dacă fixează standardele de calitate, atunci ministerul va trebui să controleze acest proces, să asigure acest proces de calitate prin respectarea standardelor și propunea să se scoată: "pentru asigurarea calității procesului de învățământ". Cred că având evaluarea ca mijloc de verificare a asigurării calității, deoarece avem o evaluare periodică, deși avem autorizația de încredere, avem apoi acreditarea. Pentru acestea două se fixează standarde și se verifică de către consiliu. De asemenea, pentru a verifica dacă în timp se menține calitatea procesului de învățământ, se face evaluarea periodică. Deci nu cred că este o greșeală foarte mare dacă spunem că acest consiliu se înființează pentru asigurarea calității procesului de învățământ, prin prisma standardelor și a verificării îndeplinirii standardelor. Evident, rămâne de stabilit dacă această chestiune o dăm ca atribuțiune numai ministerului sau o dăm și CNEAA-ului. Și ministerul, dacă vede că nu se îndeplinesc standardele, trebuie să sesizeze consiliul spre a lua măsurile respective. Noi, comisia, credem că a păstra acest atribut Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare asigură de fapt acea evaluare externă, pentru că ministerul își face, prin intermediul universităților și în cadrul autonomiei interne, evaluarea internă și se pronunță dacă e bun sau nu, în cadrul intern. Ar veni și consiliul și ar face evaluarea externă. Având în vedere tendințele mondiale ca evaluarea externă să fie cea de bază și nu cea din interiorul sistemului, care este cumva conservatoare, noi, comisia, vă propunem să rămână sub această formă și credem că și domnul senator, prin prisma evaluării externe și a necesității fixării standardelor, va reunța la obiecțiunea făcută.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Da. Domnul deputat Brezniceanu are tot un amendament de propus.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O mică, foarte mică observație, dar o consider eu suficient de importantă. Vă rog să citiți pe rândul 4, unde este vorba de calitatea procesului de învățământ, "se înființează", la această sintagmă mă refer. Părerea mea este că această sintagmă era bună, necesară la momentul când am dat această lege, adică în anul 1993. Acum, pentru că acest consiliu există, cu procedurile de rigoare, de reînnoire a lui, vă propun sintagma: "ființează Consiliul Național de Evaluare Academică..." și textul curge. Vă propun această schimbare, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, în legătură cu această precizare, sigur că nu se poate modifica legea, că s-a înființat, evident că ființează în momentul de față și nu se modifică faptul că se înființează acel organism.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, ați intuit exact, deși este vorba de o modificare și completare: "consiliul s-a înființat în baza legii din 1993, legea va avea același titlu? Legea nr.88 din 1993, completată și modificată prin legea cutare și legea cutare și republicată. Nu putem să radem "se înființează" că atunci rămâne aceasta fără bază legală. Rămâne sub forma aceasta. Asta este propunerea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, nu se înființează altul nou, rămâne cel care este, dar legea trebuie să spună... rămâne cum era atunci, "de înființează".

Acum, dacă aici mai sunt amendamente? Nu sunt. Există un amendament al domnului senator Cristian Sorin Dumitrescu, față de textul aprobat și propus de comisie și anume, ca partea aceasta: "pentru asigurarea calității procesului de învățământ" din textul propus de comisie să fie eliminată. Conform procedurilor noastre, eu trebuie să vă supun spre aprobare textul comisiei pentru că eliminarea n-a fost propusă de cineva din sală. Și, dacă, evident, nu se acceptă textul comisiei, atunci discutăm amendamentul respectiv.

Vă supun spre aprobare textul comisiei la art.4 alin.1 de la al doilea nr.crt.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.3 și respectiv la alin.7, textele comisiei, dacă sunt intervenții? La 3 nu sunt. Vă supun spre aprobare alin.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.7 dau cuvântul domnului senator Dumitrescu. Aveți cuvântul.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Deosebirea dintre textul inițiatorului și textul propus de comisia de specialitate a Camerei Deputaților constă în următorul fapt. În textul inițiatorului, în ceea ce privește stabilirea comisiilor de evaluare etc. și inițiatorul și comisia au același principiu, se numesc acești membri din rândul specialiștilor propuși. Aici intervine diferența. Textul Senatului care a fost adoptat: "propuși de consiliile profesorale ale facultăților de profil acreditate din învățământul de stat și particular". Textul comisiei de specialitate: "din instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și din rândul altor specialiști." Practic se scoate din context sitagma "învățământ privat sau particular". Nu trebuie însă să fugim de această realitate care există și pe care trebuie s-o acceptăm, ca atare, pentru că este și de multe ori pozitivă. Există și un învățământ particular de calitate. Așa că expresia "din învățământul de stat și particular" este mult mai acoperitoare și practic nu facem altceva decât să susținem o realitate care există și care se manifestă, ca atare. Sigur, o să avem argumentul din partea comisiei că și unul și altul sunt învățământ superior, iar condiția este acreditat. Eu cred că este un fetiș să nu vorbim despre învățământul particular, să încercăm, printr-o astfel de sintagmă, ca el să dispară dintr-o enumerare care este și corectă, după părerea mea, și corespunzătoare realității, lucru pentru care eu susțin varianta propusă de către inițiator și adoptată de către Senat în unanimitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Andronescu.

Domnul Ecaterina Andronescu:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Sigur că nu am vrut să supăr pe nici unul dintre colegii de comisie. Am venit aici să explic că prin instituție de învățământ superior acreditată înțelegem și cea de stat și cea particulară. Și, ca urmare, nu este cazul să facem o separație între ele. Dacă este acreditată, poate fi, fie din zona învățământului de stat, fie din zona învățământului particular.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de comisie, Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

O să vă adresăm în numele membrilor comisiei o rugăminte. Noi suntem o echipă și fiecare centrează, dă cu capul, dă gol, apără, așa că nu la toate articolele va veni președintele comisiei. Ci va veni câte un membru al comisiei. Deci punctul de vedere al comisiei a fost susținut la acest articol de către doamna deputat Andronescu și, atunci, dumneavoastră o să remarcați că la fiecare articol va ridica câte un coleg mâna.

Prin urmare, nu mai avem altceva de completat decât să spunem domnului senator că, spre deosebire de textul inițial, acesta este mai larg, acolo se preciza "acreditate din învățământul de stat sau particular". Aici se spune: "din instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și din rândul altor specialiști". Deci se completează și cu alți specialiști, ceea ce dincolo nu era.

Vă mulțumesc și sperăm că se va vota textul Camerei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte amendamente, dacă sunt? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.crt.7 varianta comisiei, pentru că nu s-a propus nici un fel de eliminare de către vreunul dintre colegii deputați.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4 al doilea, există un ultim alineat 8 care aici scrie "se respinge". De fapt, cred că trebuie spus "se elimină" nu "se respinge". Este probabil, o greșeală de redactare. Dau cuvântul domnului senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Acest alin.8 care spune că: "Nu pot face parte din Consiliul de Evaluare Academică și Acreditare sau din Comisiile de evaluare, persoanele care dețin funcții de conducere - decan, rector, prorector din învățământul superior", se cere respins de către comisia de specialitate. În opinia mea și în opinia inițiatorului, așa cum a fost textul adoptat, în unanimitate, de către Senat, se precizează incompatibilitatea dintre funcțiile de conducere și calitatea de membru al CNEAA. Este corect, după părere noastră, pentru că nu se poate transforma în "judecător" o persoană care evident, ar fi subiectivă în aprecierea concurenților ei, de asemenea, având și aceste funcții de conducere, care îi implică indirect în conducerea universității pe care o reprezintă. De asemenea, considerăm că rectorii, prorectorii, decanii și prodecanii au destule probleme de rezolvat în propria ogradă ca să mai aibă timp să se ocupe să-i judece și pe alții sau, eventual, instituții de învățământ superior. Pentru că învățământul particular a deschis și acest aspect real al concurenței, nu e vorba numai despre concurența între instituțiile de învățământ pe linia performanței științifice. Totodată există destui specialiști, cum spunea și domnul președinte Stanciu mai devreme, care pot deveni membri ai acestei instituții pentru că am lărgit textul și cu specialiști și, în felul acesta, am elimina o oarecare posibilitate care ar putea să vicieze unele aprecieri. Nu este exclus să ajungem, dacă am introduce aceste persoane cu funcții de răspundere, la ideea ca CNEAA-ul să devină o castă închisă și foarte ciudată, formată numai din șefi și șefuleți care sunt rectori, prorectori sau decani, ceea ce eu cred că, atunci când este vorba despre o activitate de evaluare pe principii, dacă vreți, de corectitudine și probitate, fără a pune la îndoială sub o formă sau alta, dar pentru a elimina cu totul orice posibilitate dubitativă, ar fi mai bine, cu atât mai mult cu cât nu s-ar produce cred că nici o perturbare în activitaea CNEAA-ului, cu atât mai mult s-ar îmbunătăți calitativ.

Iată de ce, eu susțin în numele inițiatorilor textul care a fost, repet, adoptat de Senat, Camera noastră, cu majoritate de voturi chiar, aș putea spune, la acest articol, în unanimitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da Vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul, din partea comisiei, domnului deputat Virgil Petrescu.

Domnul Virgil Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am înțeles argumentația inițiatorului, dar, pe de altă parte, acest consiliu este votat de Parlamentul României, este o restricție care s-ar introduce dacă am vota textul inițiatorului, or, atât timp cât dumneavoastră împreună cu Senatul acceptați specialiști din cadrul sistemului de învățământ, comisia nu găsește normal ca, de la început chiar, și candidatura să fie înlăturată. Vă propunem să votați eliminarea textului respectiv, deci pentru a avea o posibilitate de a candida din partea oricui, inclusiv a conducătorilor instituțiilor sau a facultăților.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai dau cuvântul domnului deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Onorați colegi, vă rog să vă aplecați, să ne aplecăm cu toții cu atenție asupra acestui alineat. Spun de la început că susțin cu toată puterea și cu toată convingerea poziția inițiatorului. Și spun asta pentru că, după o experiență de câțiva ani buni în ceea ce privește înființarea, autorizarea provizorie și acreditarea acestori instituții, s-a dovedit foarte clar și limpede, repet, ca să audă toată lumea, foarte clar și limpede că rectorii, prodecanii și prodecanii de la stat s-au opus aproape tot timpul înființării, acreditării unor asemenea instituții. Este concurență neloială, cum spunea cineva mai înainte aici. Este ca și cum te-ai duce cu reclamația în proțap la cel reclamat ca să rezolve. De aceea, mi se pare extrem de rațională și morală în același timp propunerea inițiatorului, adică să rămână în picioare acest alineat. "Nu pot face parte din Consiliul...." Pentru că, repet, aici intrăm într-un cerc vicios. Mergem cu jalba să ne rezolve la cel pe care îl reclamăm. Nu este posibil așa ceva. Dacă vrem mai multă ordine, dacă vrem mai multă obiectivitate în acest domeniu, atât de sensibil, al învățământului privat sau de stat, care tinde spre acreditare, atunci trebuie să despărțim apele în sensul în care a propus inițiatorul. Vă rog foarte mult așa, dar să respingem propunerea comisiei de a se elimina acest alineat și să rămână așa cum este acolo, pentru că așa este moral și așa este drept.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dau cuvântul domnului deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Nu aș vrea să intru în dialog cu distinsul meu coleg Baciu, ieșean, ne cunoaștem destul de bine și ce facem acolo și ce nu facem și unde predăm și unde nu predăm fiecare, dar cred că a plecat de la o premisă falsă și, normal, ajungem la rezultate false.

Aș vrea să-i spun că, chiar dacă dânsul predă la o universitate particulară sau mai multe....

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Aș vrea să nu îi faceți descrierea domnului deputat Baciu. Să discutăm exact ce se întâmplă aici, pentru că caracterizarea personajului Baciu putem s-o facem și altă dată.

Domnul Anghel Stanciu:

Era vorba de morală, domnule președinte. De morală.

Deci, dacă e vorba de morală, atunci să acceptăm că poate să ia cuvântul acum și profesori care predau la stat și profesori care predau la particular. Dumneavoastră nu eliminați pe nimeni să ia cuvântul aici, că predă într-o parte sau în altă parte. Așa nu poate fi eliminat de la lista de propuneri nici un astfel de profesor care deține o funcție și nu pentru că am avea ceva cu el sau aș deține eu sau altcineva în această sală vreo funcție, ci pentru un motiv foarte simplu. Aici avem, în această lege, și evaluare instituțională. Pe lângă evaluarea procesului didactic, avem și evaluarea instituției. Or, pentru evaluarea instituției se simte evident și clar necesar ca să fie și persoane care cunosc prin practica lor - decan, prorector, rector - ce înseamnă instituția în ansamblul său, cu ce probleme se confruntă, ce necesități are spre a fi autorizată sau acreditată. Pentru că una este să fii numai cadru didactic și să predea la catedră disciplina ta și una este să fie avut practică, o anumită perioadă, de decan, de prorector sau de rector. Sunt alte probleme cu care te confrunți și atunci trebuie să privești, prin prisma evaluării instituționale, posibilitatea de a acorda sau nu autorizația sau acreditarea unui colegiu, unei facultăți sau unei universități. Deci acestea au fost elementele la care ne-am referit noi, iar afirmația că rectorii, decanii, care sunt, și nu sunt în număr mare, în actualul consiliu, s-ar fi opus acreditării și autorizării, nu știu dacă este pe deplin justificată, atâta timp cât numărul celor autorizate provizoriu este aproape de sută. Și, deci credem că sita a fost suficient de deasă, dar nu a fost discriminatoare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Mai aveți o intervenție? O replică.

Am o rugăminte, să ne păstrăm calmul.

Domnul Mihai Baciu:

Domnul coleg, președintele Comisiei de învățământ mi-a făcut onoarea să-mi amintească numele, să-mi rostească numele, deci am drept la replică. Eu nu-i rostesc numele ca să nu-i dau același drept. Nu știu ce a zis despre mine, de aceea nu voi da replica. Nu am fost atent și sunt fericit că n-am fost atent, că cine știe ce a spus. Oricum nu are importanță, mă mențin pe aceeași poziție. Dacă rectorul, decanul, prodecanul sunt necesari în evaluare, să-i pună pe cei care au fost decani, rectori, prorectori, prodecani. Avem destui. Să-i băgăm la categoria specialiști, îi băgăm în acest consiliu și au experiența suficientă pentru a se pronunța în legătură cu aceste cereri de acreditare sau autorizare provizorie. De ce e nevoie să-i pună pe cei în funcție? Să-i pună pe cei care au fost, dacă e nevoie de experiență. De aceea îmi mențin părerea că trebuie să fim morali și drepți și să acceptăm punctul de vedere al inițiatorului, că nu e nici o nenorocire dacă cei care dețin actualele funcții n-o să mai aibă una în plus în acest consiliu de evaluare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu vă mulțumesc. În momentul de față, avem două puncte de vedere. O să-i dau cuvântul domnului deputat Acsinte Gaspar. E vorba de acest alineat 8, indice 1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea ca să am o intervenție de natură să atenueze disputa în legătură cu acest text care se propune să fie introdus de către inițiator și eliminat de către comisia sesizată în fond, având în vedere că funcțiile acestea, decan, rector, prorector, prodecan și cei care mai sunt în conducerile instituțiilor de învățământ superior, totuși sunt funcții administrative. Și atunci, eu aș propune ca textul să aibă următoare redactare: "Nu pot face parte din Consiliul de Evaluare Academică și Acreditare sau din comisiile de evaluare pe timpul cât dețin funcții de conducere în învățământul superior – decan, rector sau prorector". Pentru ca ulterior când nu mai are această funcție, să poată să facă parte din comisia de evaluare sau nu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul este de acord. Mai aveți și dumneavoastră un amendament, domnule deputat Matei Lucian? Da. Comisia, la sfârșit. Vorbește din partea comisiei, da? Da.

Domnul Lucian Ion Matei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să mă iertați. Nu vreau să pun în discuție acum calitatea domnului Gaspar, dar se simte cineva care nu a fost la catedră. Decan, prodecan, șef de catedră se ajunge numai grație unor calități științifice, unei evoluții îndelungate în care... Că aceste funcții sunt într-adevăr administrative, este adevărat, dar sunt în același timp și niște funcții științifice, pentru că trebuie să dirijeze consiliul profesoral, consiliul catedrei etc. Ca atare, îmi permit de data aceasta, pe bună dreptate, să consider că amendamentul propus de dumneavoastră nu-și are calitatea.

Încă ceva. Nu se poate ca cineva să fi admis o perioadă și apoi dacă ajunge decan sau nu știu ce, el are aceleași calități științifice și aceeași pregătire profesională.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Săndulescu.

Domnul Aureliu Emil Săndulescu:

Eu sunt în ambele poziții. Bunăoară, sunt și rector al unei universități private. Vă pot spune că am avut dificultăți în autorizarea Facultății de drept. Ceea ce-i normal, pentru că am intrat într-o epocă de competiție și ceilalți care aveau facultăți de drept nu le plăcea faptul că apare o nouă facultate de drept. Dar eu nu consider că eliminarea acestor adversari ar fi fost corectă. Cine rezistă, rezistă. Cine nu rezistă, nu rezistă.

Ca atare, eu sunt pentru eliminarea oricăror condiții a personalităților care au ajuns rectori, de exemplu, în universitățile de stat, sau altceva, printr-o lege specială a noastră. Cine nu reușește să treacă orice condiții impuse de CNEA, înseamnă că nu merită să aibă autorizarea, respectiv, acreditarea respectivă. Deci, eu sunt pentru eliminare.

Bineânțeles, că acesta este punctul de vedere al comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În momentul de față s-au epuizat toate intervențiile. Avem o propunere de eliminare, care este chiar a comisiei și care se supune prima la vot, cu care nu sunt de acord inițiatorul și domnul deputat Baciu, care a propus să rămână textul cum este și domnul deputat Acsinte Gaspar, care a propus să rămână textul ușor modificat.

Vă supun spre aprobare pentru alineatul 81, eliminarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. O să vă rog să numărați voturile împotrivă. 17 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

A fost eliminat.

Nr.crt.5. Intervenții. Aveți un amendament la alin.2.

Deci, o luăm cu alin.1. Intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.2. Pe pagina 7 jos, aici aveți un amendament respins, aveți cuvântul.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Alineatul meu este în strânsă legătură cu alin.2, 3 și 4. După cum observați, aici apar texte noi, care de fapt nu au apărut nici în varianta adoptată de Senat și nu erau nici în textul inițial al Legii 88 votat în 1993. Sunt texte noi.

Art.5 alin.2 se referă la înființarea unei instituții de învățământ superior prin divizare. Și se spune că se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituției respective, după parcurgerea procedurilor de evaluare și acreditare.

Iar la alin.3 se face referire la înființarea unei instituții de învățământ superior prin reunire. Prin aceeași procedură, deci prin reunire de instituții sau facultăți, se face prin lege la propunerea senatelor universitare ale instituțiilor implicate, după parcurgerea procedurilor de evaluare și acreditare.

Eu cred că din aceste texte lipsește o a treia posibilitate, și anume înființarea unei instituții superioare inexistente, deci, o instituție superioară nouă. Și mie mi se pare cât se poate de logic dacă prin texte noi apar două posibilități, atunci să apară și o a treia ultimă posibilitate. Deci, amendamentul meu se referă la această posibilitate și sună în felul următor: "Înființarea unei noi instituții de învățământ superior de stat se face prin lege la propunerea Guvernului, iar administrarea procedurilor de evaluare și acreditare se face de către Ministerul Educației Naționale.".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Există un amendament al dumneavoastră. Punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei.

Da. Aveți cuvântul, domnule senator Dumitrescu.

Fac precizarea că amendamentul prezentat de domnul deputat Asztalos a fost respins de comisie.

Vă rog.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Ca să fiu sincer, aceasta e o materie nouă. Inițiatorul nu s-a raportat la ea. N-am avut timp nici să analizez variantele care au fost, cu atât mai puțin amendamentul domnului deputat Asztalos, deși consider că nu afectează în economia legii cu nimic. Rațiunile pentru care au fost introduse textele îmi sunt necunoscute. În orice caz, am sesizat un lucru care nu poate să apară ca atare, pentru că, practic, se depășește...nu e legal. În art.5 alin.3 unde există textul nou: "Înființarea unei instituții de învățământ superior, prin reunirea de instituții și/sau facultăți se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituțiilor implicate după...", aici s-ar putea crea ideea că instituțiile de învățământ superior ar avea calitatea de a fi inițiativă legislativă. Și atunci, e clar că nu poate fi așa. Trebuie să schimbăm cel puțin cuvântul "la cererea senatelor universitare" și așa mai departe. Propunerea deja înseamnă, cel puțin așa, la o citire a textului, se pot crea unele confuzii, creîndu-se impresia că ar avea dreptul de inițiativă legislativă a acestor senate universitare, ceea ce este împotriva Constituției și a legii.

Acesta este punctul de vedere, dacă sunteți de acord să punem "la cererea", în loc de...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În ceea ce privește propunerea... Comisia, aveți două puncte de vedere, două amendamente, primul al domnului deputat Asztalos și al doilea este un amendament pe care l-a propus inițiatorul, înlocuind "propunerea" cu "la cererea".

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Este evident că cea de-a doua propunere cred că ar putea fi acceptată: în loc de "la propunerea", "la cererea". Atât la 2 cât și la 3.

În ceea ce privește propunerea distinsului nostru coleg,vicepreședintele comisiei Asztalos Ferenc, evident, că domnia sa a făcut-o și în comisie și a fost respinsă. Nici atunci și nici acum nu vom intra pe fondul acestei probleme, a înființării unei universități noi care să nu rezulte prin divizare sau prin reunire, ci să apară fără a se uza de aceste două modalități. Acest lucru l-am făcut deoarece chiar distinsul inițiator, care de fapt este un inițiator multiplu, mai este și domnul profesor Radu Vasile inițiator, mai este și domnul profesor Turianu inițiator, mai este și domnul Quintus inițiator, deci sunt mai mulți aici, mai este și un distins coleg de-al nostru de la Cameră, ne-a atras atenția când am vrut noi să introducem modul de înființare al unei instituții noi de învățământ că în momentul respectiv în portofoliul Senatului se află o inițiativă legislativă privind înființarea universităților noi care reunește senatori din Comisia de învățământ de la toate formațiunile politice. Și din ceea ce a argumentat dânșii rezultă că nu se poate expedia înființarea unei universități noi într-un singur articol de lege și fără să se treacă prin procedurile respective, în speță fără Consiliul Național de Evaluare și Acreditare.

Noi am lăsat-o pe aceea ca o lege complementară și problema înființării unei instituții noi este o chestiune de fond și nici într-un caz ea nu poate fi rezolvată pe picior în această ședință. De aceea, vă propunem să rămânem la textul Camerei și vom susține în fața dumneavoastră, la timpul potrivit, acest proiect de lege de înființare a unei instituții noi.

Vă mulțumim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt o serie de intervenții. Domnul deputat Ana, domnul deputat Marton, domnul deputat Asztalos, domnul deputat Acsinte Gaspar. Timpul este aproape de limită.