Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru, pentru perioada 21-25 iunie, cu modificări.

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de doamna Paula Ivănescu, vicepreședintă a Camerei Deputaților, asistată de domnii Corneliu Ciontu și Ion Vida Simiti, secretari.*

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu scuzele de rigoare că începem puțin mai târziu decât ora anunțată și urându-vă o săptămână bună pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră și alegătorii noștri, declar deschisă ședința de azi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 265, participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 50, iar 78 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulament este întrunit și este de 122.

Pentru început, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru al Camerei Deputaților pentru această săptămână, cu mențiunea că astăzi, la ora 14,00, am avut o ședință a Birourilor permanente ale celor Camere, care au introdus unele modificări în programul de lucru. Și anume, până veți fi sesizați toți cu aceste noi propuneri, am să vă comunic, referitor la programul de lucru: astăzi, avem programul de lucru normal pentru ziua de luni, urmând ca de la ora 18,00 să avem dezvoltarea interpelărilor adresate primului-ministru și miniștrilor de resort; pentru marți, 22 iunie, avem ședință în plen a Camerei Deputaților; de asemenea, miercuri, 23 iunie, de la ora 8,30 la ora 9,45 avem ședința în plen a Camerei Deputaților, de la ora 10,00 la ora 13,00 avem o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca la ora 11,00 să primim Mesajul Președintelui României cu privire la strategia de securitate națională, după-amiază, începând cu ora 14,00, avem activități în comisiile permanente; pentru ziua de joi, de la ora 8,30 până la ora 16,30, avem ședința în plen a Camerei Deputaților, iar vineri, de asemenea, avem ședință în plen a Camerei Deputaților, începând cu ora 8,30 până la 12,30. Dacă asupra programului de lucru sunt comentarii? Domnul deputat Popescu.

Domnul Dumitru Popescu:

Doamnă președintă,

Eu unul nu am înțeles, pentru programul de miercuri, dumneavoastră ați făcut precizarea că vom primi un mesaj din partea președintelui sau vom primi președintele, pentru a prezenta un mesaj?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Va veni președintele pentru a prezenta un mesaj, scuzați exprimarea. Deci, va veni Președintele României în plenul celor două Camere, pentru a prezenta un mesaj.

Dacă nu mai sunt comentarii asupra programului de lucru, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi, programul de lucru a fost adoptat.

Cu privire la ordinea de zi a Camerei Deputaților, în ce aveați dumneavoastră ca proiect, pentru ziua de uni nu s-a modificat nimic; pentru zilele de marți, miercuri, joi și vineri avem câteva modificări, care constau în introducerea unui raport al unei comisii de mediere și a unui proiect de lege pentru ratificarea unui acord, urmând ca celelalte proiecte de lege să fie în ordinea stabilită, cu mențiunea că, în ziua de marți, 22 iunie, începând cu ora 14,00, vom dezbate proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, asupra cărui raport se pronunță în aceste momente Comisia juridică, de disciplină și imunități. De asemenea, mai avem o propunere din partea Biroul permanent, pentru a trece pe un loc mai depărtat proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților, pentru ca în toată această vară grupurile parlamentare să ia cunoștință și să dezbată modificările propuse, să-l discutăm în luna septembrie, în cunoștință de cauză. Deci, cam acestea sunt modificările.

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, doamnă vicepreședintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că noi vom încheia sesiunea ordinară miercurea viitoare. Nu știm dacă se va convoca sau nu o sesiune parlamentară extraordinară a Camerei Deputaților, după toate previziunile, întrucât nu putem să discutăm într-o săptămână și jumătate toate actele normative care ar presupune adoptarea la Camera Deputaților, probabil că vom intra și în sesiune extraordinară.

Dar, până la sesiunea extraordinară, întrucât săptămâna aceasta lucrăm în plenul Camerei Deputaților, efectiv, pe acte normative fundamentale mâine, joi și vineri - miercuri fiind ședința comună a celor două Camere și după-amiază activitate în comisii -, mai avem la dispoziție încă 3 zile săptămâna viitoare: luni, marți și joi, și eu cred că am putea epuiza rapoartele care au venit de la comisii și care presupun doar modificarea unui articol dintr-un anumit act normativ.

De aceea, întrucât există o problemă importantă sub aspect economic, v-aș solicita, doamnă vicepreședintă, să supuneți plenului Camerei Deputaților trecerea pe ordinea de zi la pct. 4 sau la pct. 5 - să vedem cum sună noua ordine de zi ca ierarhizare -, de la anexă, Capitolul II – propunerile legislative care au rapoarte înaintate anterior zilei de joi, când am adoptat ordinea de zi, poz. 67, care se referă la acordarea unor facilități care sunt prevăzute la Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 92/1997, aprobată prin Legea nr. 241/1998, investitorilor ce au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii bugetului de stat pe 1999. Comisia de specialitate a dat aviz favorabil, există un raport de adoptare, este vorba de modificarea unui singur articol. Întrucât, însă, această modificare a acestui act normativ servește efectiv investițiile în România și, mai ales, cele autohtone, cred că ar fi bine să-l parcurgem zilele următoare sau cel târziu până miercurea viitoare, în asemenea fel încât ei să și poată beneficia de aceste facilități pe care noi le acordăm prin acest act normativ, care, de fapt, este o propunere legislativă.

Deci, de la pct. 67 anexă, Cap. II, să treacă acest raport al comisiei de specialitate pe locul 4 sau 5, în funcție de cum arată ordinea de zi, ne dăm seama.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Pe ordinea de zi de marți-vineri, da? Sau pe ordinea de zi de luni?

Domnul Ioan Gavra:

Nu, marți-vineri.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Bine.

Mai dorește cineva să facă alte propuneri, comentarii? Nu.

Deci, la ordinea de zi propusă de Biroul permanent al Camerei Deputaților avem o singură propunere de modificare, a domnului deputat Ioan Gavra, ca pe locul 5 din zilele de marți-vineri – pct. II – să trecem pct. 67 din anexă, care se referă la facilități privitoare la Ordonanța nr. 92, acordate unor investitori care au cumpărat utilaje înainte de apariția acestei ordonanțe. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Gavra.

Cine este pentru? Vă rog, domnilor secretari, să numărați! 68 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 65 de voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Această propunere nu a fost adoptată.

Menționez că au votat 143 de deputați, deci, suntem în cvorumul de lucru.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi în forma prezentată de Biroul permanent.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat proiectul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 6:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro