You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

12. Propunerea legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează o Propunere legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier. Această propunere legislativă a fost aprobată ca procedură de urgență și are raport de respingere, din partea comisiei de specialitate.

În cadrul procedurii de urgență, nu se ia cuvântul, din partea inițiatorilor, comisiei și a grupurilor parlamentare. Aceasta e procedura de urgență, așa că eu am să supun votului dumneavoastră propunerea de respingere, a comisiei de specialitate.

Doriți să interveniți? Să facem o excepție de la regulă? Pentru dumneavoastră, da.

Deci ese procedură de urgență, în mod normal, nu, dar, pentru că avem...

Domnul Marian Ianculescu:

Doamnă președinte,

Vă mulțumesc, pentru înțelegere.

Aș vrea să explic, plenului Camerei Deputaților, istoria acestui act legislativ, care era menit să protejeze, în mai mare măsură, fondul forestier. El a fost inițiat acum un an de zile, deci iată ce înseamnă procedura de urgență, deci un an de zile, timp în care el putea, deja, să fie promulgat și să-și exercite efectele.

Vreau să vă spun că, în plenul comisiei, maniera în care a fost respins acest proiect de lege a fost pe căi mai puțin ortodoxe. El a mers, în totalitate, aprobat, de la articolul 1 până la articolul final, iar în momentul în care urma să se dea votul final, printr-o abilitate a președintelui de comisie, a domnului deputat Cristea, mare parte din parlamentari, de altfel toți parlamentarii Grupului parlamentar PNȚCD, au părăsit sala pentru a nu fi cvorum, pentru a fi aprobat acest proiect de lege. De asemenea, tot pentru a se crea condiții să fie respins, ulterior, la o săptămână, încă o comisie, Comisia juridică, a cerut, și ea, să-și dea avizul pe fond. Deci iată cum a fost, într-o procedură de urgență, și în procedură de urgență se știe care este modalitatea, că în 48 de ore are loc raportul, a trecut o săptămână de zile, am impresia că chiar două, prin care această procedură de urgență a ieșit din procedura de urgență.

Vreau să vă spun că, dacă acest proiect de lege era aprobat, la ora actuală, Regia Națională a Pădurilor nu era într-un blocaj de circa 300 de miliarde de lei. Vreau să vă spun că, la ora actuală, nu exista dezastrul care, încă, continuă să existe în fondul forestier al țării și sunt convins că nici dezastrul ecologic, concretizat, iată, și în zilele noastre, cu aceste inundații catastrofale, nu ar mai fi fost sau ar fi fost foarte mult diminuate aceste dezastre. De aceea eu îmi exprim regretul că acest proiect de lege a fost respins, de maniera în care a fost respins.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim și ne exprimăm, și noi, regretul.

Deci am să vă rog, domnule președinte, pe scurt. Deci, pe scurt, spuneți motivul respingerii. Deja am ieșit din procedura de urgență, și ca termen de discuție, așa că putem să facem excepții.

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu vreau să mă refer la considerațiile colegului nostru, vreau să spun că acest proiect a fost respins din două motive principiale, care sunt trecute în raportul comisiei, de altfel. Deci propunerea legislativă reia, în altă formă, dispozițiile legale în vigoare prevăzute în Codul silvic, aprobat prin Legea nr.26/1996, publicată în "Monitorul Oficial" al României. Și, al doilea punct, toate cerințele din propunerea legislativă sunt reglementate, erau la vremea respectivă, de proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, lege care este, în acest moment, la mediere, dumneavoastră anunțând, astăzi, componența Comisiei de mediere, deci această lege mult mai complexă decât ce vroia să propună această reglementare.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim, domnule președinte.

Sigur, dacă dorește cineva din partea grupurilor parlamentare? Nu dorește, pentru că, deja, am făcut...

Eu sunt nevoită să vă supun dumneavoastră, în primul rând, propunerea de respingere, a comisiei de specialitate, cu motivațiile pe care vi le-a prezentat domnul președinte Cristea și cele scrise în raport.

Cine este pentru respingere? Mulțumesc.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci, din 178, cvorumul anunțat înainte, cu 6 voturi împotrivă și 3 abțineri, propunerea de respingere nu a fost adoptată, deoarece această lege are un caracter organic și va trebui să o discutăm pe articole.

Fiind procedură de urgență, am să rog comisia de specialitate să ne propună un timp de discuții.

Domnule președinte, poate, totuși, ar fi mai bine s-o retrimitem la comisie, să mai discutați... Poate, ce nu s-a prins în legea care se mediază acum...

Domnul Gheorghe Cristea:

Doamnă președinte, dacă-mi permiteți, repet, ceea ce și-ar fi propus, și teoretic, să reglementeze, acest raport, este reglementat printr-o lege extrem de complexă, care se referă la regimul silvic în România, indiferent de forma de proprietate. Deci nu vreau să intru în dezbateri de fond, aici. De altfel, argumentul principal, în respingere, pe lângă altele, ne-a fost dat de raportul Consiliului Legislativ, care ne-a demonstrat, fără nici un fel de dubiu, că propunerea legislativă făcută este acoperită de acte normative în vigoare, care nu ridică nici un semn de întrebare.

Sigur, eu înțeleg, să spunem așa, poziția colegului nostru, dar, repet, eu vă propun 2 minute pentru fiecare articol și 15 minute în total, ca să intrăm pe procedură. Repet, obiectul reglementării este rezolvat într-o lege trecută deja prin cele două Camere și aflată, acum, în proces de mediere. Nu înțeleg susținerea, dar, mă rog, pe procedură, deci, am propus 2 minute și 15 minute în total.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dar vă rog scurt, domnule deputat, pentru că, deja, am încălcat procedurile.

Domnul Marian Ianculescu:

Doamnă președinte,

Ceea ce a spus domnul deputat Cristea este inexact: acest proiect de lege nu are nici o legătură cu Legea regimului silvic, nici măcar un articol. Acest proiect de lege prevedea clar să se desfășoare, în continuare, lucrările în pădurile țării, în conformitate cu prevederea amenajamentelor silvice. Această acțiune de desfășurare a lucrărilor, de aplicare a lucrărilor în păduri, în conformitate cu prevederea amenajamentelor silvice, a fost foarte mult îngreunată de faptul că foarte mulți deținători de păduri și alții au interzis corpului silvic să mai execute lucrări în pădurile care, la un moment dat, ar urma să facă obiectul retrocedării. Această amânare a efectuării lucrărilor, în pădurile respective, este extrem de periculoasă, pentru că, practic, s-a pus în mare pericol mare parte din viitorul pădurilor respective.

Este normal ca să intervii în viața pădurii, ca să asiguri regenerarea viitoare a pădurii, exact în momentul în care sunt create condițiile în care sămânța cade la sol și ea regenerează în mod natural. Amânând executarea acestor lucrări, un an, doi, trei, patru ani de zile, aceasta înseamnă, efectiv, compromiterea pădurii. Or, acest proiect de lege venea să permită, într-un cadru legal, efectuarea acestor lucrări, în continuare. Aceasta era toată prevederea legii, și nicidecum ceea ce spune domnul deputat Cristea, că face obiectul Legii regimului silvic, care, într-adevăr, este o lege așa complexă, cum a spus, pe care am avizat-o în comisie, dar nu are legătură cu acest proiect de lege. Eu consider că acest proiect de lege are valabilitate și în prezent și cred că propunerea dumneavoastră de a fi transmis la comisie, pentru analiză, din nou, este cea mai bună soluție.

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În aceste condiții, returnăm această propunere...

Domnul Gheorghe Cristea:

Doamnă președinte, ...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog, este hotărârea mea, nu v-am dat cuvântul...

Domnul Gheorghe Cristea:

Numai puțin...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci este dreptul meu de președinte de... Vă rog, domnule deputat Cristea...

Domnul Gheorghe Cristea:

Doamnă președinte, ...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat Cristea, vă rog să luați loc la masa comisiei...

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă rog frumos să-mi dați cuvântul!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, în acest moment, eu am luat hotărârea de a trimite această propunere legislativă la comisie, înapoi, pentru a vedea dacă cele relatate de domnul deputat, anterior, ... Deci am terminat cu această propunere legislativă! (Domnul deputat Gheorghe Cristea solicită, în continuare, să i se dea cuvântul)

Urmează Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991.

Domnule deputat, v-ați spus cuvântul, eu v-am înțeles...

Domnul Gheorghe Cristea:

Eu sunt președintele comisiei, am voie să explic...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ați explicat, domnule deputat. Am hotărât, în calitatea pe care mi-o conferă Regulamentul, să trimit această propunere legislativă, pentru rediscutare, în comisia de specialitate.

Domnul Gheorghe Cristea:

Și o s-o respingem iar!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu-i nimic, dați același aviz, în continuare.

În continuare, la ordinea de zi, avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991, de asemenea, cu soluție de respingere.

Domnul Gheorghe Cristea:

Solicit o intervenție pe procedură. Este regulamentar!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, vă rog, la punctul de pe ordinea de zi anunțat de mine, acum, nu la altceva, anterior.

Domnul Gheorghe Cristea:

Solicit o intervenție pe procedură! Sunteți obligată să-mi dați cuvântul!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Poftiți, dar la acest proiect de lege. Altfel, vă întrerup, dacă vorbiți despre altceva.

Domnul Gheorghe Cristea:

Doamnă președinte, cred că, dacă aveți microfonul și... Deci sunt președintele comisiei și trebuie să dau explicații, în această calitate, da?! Deci sunt obligat să dau explicații la propunerea pe care a făcut-o colegul nostru, în calitatea pe care o am și dumneavoastră sunteți obligată să-mi dați cuvântul.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ați spus. Nu are rost să continuăm discuțiile.

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, doamnă președinte, dumneavoastră m-ați invitat, aici, să fac propuneri de dezbatere, de timp. Deci uitați-vă, vă rog frumos, la Regulament. Eu am făcut această propunere, iar dumneavoastră erați obligată, pe Regulament, să procedați la dezbaterea proiectului, și nu la trimiterea lui la comisie. Așa spune Regulamentul!

Este procedură de urgență, eu am fost solicitat să propun timp, am propus 2 minute, pentru fiecare articol și 15 minute, în final, iar obligația dumneavoastră este să-l supuneți dezbaterii, doamnă președinte, nu să-l trimiteți la comisie și să vorbiți la microfon, pentru că îl aveți la îndemână, inclusiv butoanele prin care să le opriți pe celelalte. Este și o încălcare de Regulament și este și o conduită, cel puțin în opinia mea, nepoliticoasă!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog să-i reproșați acest lucru colegului dumneavoastră, și nu mie!

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci v-am reproșat, pentru că trebuie să supuneți în dezbatere, doamnă președinte, pe Regulament.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci am înțeles. Procedura de urgență se menține, timpul propus de dumneavoastră o să-l supunem votului. Până atunci, se returnează la comisie, până data viitoare, până lunea viitoare, când avem, din nou, pentru că, oricum, s-a terminat programul.

Deci, oricum, procedura de urgență, pe această lege, se menține. Vă rog, în cursul zilei de miercuri, mai analizați, o dată...

Domnul Gheorghe Cristea:

Doamnă președinte,

Acestea sunt inovații, vă rog să le scrieți și să le aduceți, ca amendamente la Regulament. Vă rog frumos! Deci, astfel de inovații, prezentați-le, ca amendamente, la Regulament. Deci stabilim, astăzi, timpul de dezbatere, pe articole și pe total, și dumneavoastră spuneți: vă duceți la comisie și, când vă întoarceți, cu ea, o să discutăm pe timpul acesta. Dar e posibil așa ceva?! Putem să venim cu un raport de 30 de pagini, doamnă președinte, care nu mai e valabil săptămâna viitoare! Nu mai e valabil! Nu înțeleg ambiții de genul acesta, pe lângă faptul că, proiectul, în sine, este complet depășit, din toate punctele de vedere și este acoperit de 10 acte normative, dar nu vreți să ascultați o argumentație serioasă, să plimbăm la comisie, așa, că vreți dumneavoastră!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ba am ascultat! Deci, domnule deputat, am ascultat argumentațiile, și din partea dumneavoastră și din partea domnului deputat deputat care este inițiator. Oricum, nu este timp de discutat, astăzi. Am să vă rog, la lucrările comisiei, de miercuri, să vă mai susțineți, încă o dată, punctul de vedere și, cu aceasta, am terminat! (Domnul deputat Gheorghe Cristea comentează, în continuare)