You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Retrimisă comisiei.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 21 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.

Da. Din partea inițiatorilor și din partea comisiei, domnul deputat Gaspar. Cred că sunteți inițiator, nu?

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Această propunere legislativă a fost depusă pe 8 februarie 1997. Raportul comisiei a fost depus pe 24 iunie 1998. Între timp, în legătură cu această materie au mai fost depuse încă două propuneri legislative.

În esență, prin aceste propuneri legislative se stabilea cuantumul indemnizației care se poate acorda deputaților sau senatorilor, care nu se cazează la unitățile hoteliere și se propunea o reducere de la 70% la 50%. A doua chestiune era ca senatorii și deputații, care se cazează în afara unităților hoteliere, să justifice sumele primite pe baza unor contracte de închiriere.

Doamnă președintă,

Având în vedere că pe rol la comisie se mai află două propuneri legislative cu același subiect, vă propun ca să supuneți plenului aprobarea ca ea să fie restituită la comisie, urmând ca să se întocmească un raport comun asupra celor 3 propuneri legislaltive, și care, după aceea, să fie supus dezbaterii plenului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci, dat fiindcă sunt mai multe legi cu același obiect, cred că este normal să fie discutate împreună.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a fi retrimisă la comisie, pentru a fi discutată și cu celelalte două sau trei inițiative legislative, apărute între timp.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, rugăm comisia de specialitate să o discute împreună cu celelalte inițiative, pe aceeași temă.