Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-07-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999

2. Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului, nr.18/1999, privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând contingentele KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Republicii Cehe.

Domnul Petre Roman:

................................................

La primul punct al ordinii de zi se află solicitarea președintelui României privind trecerea unor eșaloane militare poloneze și cehe pe teritoriul României, în perioada 27 iunie – 27 iulie. Rog din partea comisiilor de specialitate dacă dorește cineva să prezinte raportul. Domnul deputat Nică. Vă rog. Este prima, aceea cu eșaloane polonez și cehe.

Între timp, vă anunț că din 486 de parlamentari, și-au înregistrat prezența 332, fiind absenți 154.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mihail Nică:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate spre a analiza și aviza solicitarea președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba modificarea datelor aprobate prin hotărârea Parlamentului, nr.18/1999.

Membrii Comisiilor întrunite în ședință comună în ziua de 30 iunie 1999 au analizat solicitarea președintelui României, din care rezultă următoarele:

1.Solicitarea modificării datelor inițiale de trecere pe teritoriul României a eșaloanelor militare de transport cu trupe și tehnică militară, se face ca urmare a cererii autorităților militare ale Republicii Polone și Republicii Cehe, făcută în zilele de 21 iunie și, respectiv, 22 iunie a.c., prin care propun noi date. Astfel, pentru eșaloanele militare poloneze, 27 iunie – 4 iulie 1999, iar pentru eșaloanele militare cehe, 30 iunie – 4 iulie 1999.

Aceste modificări sunt determinate de unele greutăți în obținerea aprobării de trecere și planificarea transportului pe teritoriul mai multor state. Se precizează că garniturile de tren cu trupe și tehnică militară ale Republicii Polone vor părăsi teritoriul României prin punctul de frontieră Giurgiu și nu prin Negru Vodă, cum a fost aprobat.

Din scrisoarea Ministrului Afacerilor Externe, nr.1/27.05. din 24 iunie a.c., adresată președintelui Camerei Deputaților, primită la comisie, rezultă că punctul de frontieră Negru Vodă va fi folosit ca trecere de rezervă.

Având în vedere posibilitatea unor noi amânări și întârzieri ale trenurilor, președintele Româniaei solicită aprobarea Parlamentului ca trecerea eșaloanelor militare poloneze și cehe pe teritoriul României să se poată face în perioada 27 iunie-27 iulie 1999.

Față de cele prezentate mai sus, membrii comisiilor au avizat favorabil solicitarea Președintelui României și au hotărât cu majoritate de voturi "pentru" ale deputaților și senatorilor prezenți să o supună spre dezbatere și aprobarea plenului celor două Camere ale Parlamentului.

În acest scop s-a întocmit proiectul de hotărâre pe care, cu permisiunea dumneavoastră, îi dau citire:

Domnul Petre Roman:

Da. Vă rog.

Domnul Mihail Nică:

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr.18/1999 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.281 din 18 iunie 1999, privind aprobarea trecerii pe teritoriuil României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând contingentele KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Republicii Cehe.

Având în vedere solicitarea Președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului ale Parlamentului, pentru modificarea datelor aprobate de trecere peste teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Cehe, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. Hotărârea Parlamentului nr.18/1999 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281 din 18 iunie 1999, privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând contingentele KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Republicii Cehe, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.1. Se aprobă trecerea pe teritoriul României, în perioada 27 iunie - 4 iulie 1999, a șapte garnituri de tren cu trupe și tehnică militară compuse din 852 militari, 202 vehicule și 163 containere cu echipament militar pentru contingentul polonez KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia. Eșaloanele militare vor intra pe teritoriul național prin stația C.F Curtici și vor ieși prin punctul de frontieră Giurgiu. Punctul de frontieră Negru-Vodă va fi folosit ca trecere de rezervă.

2. Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2. Se aprobă trecerea pe teritoriul României, în perioada 30 iunie-4 iulie 1999, a trei garnituri de tren cu tehnică militară compuse din 53 vehicule și 40 containere cu echipament militar însoțite de escorte proprii pentru contingentul ceh KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia. Eșaloanele militare vor intra pe teritoriul național prin stația C.F.Curtici și vor ieși prin punctul de frontieră Giurgiu."

3. După art.3, se introduce art.31 care va avea următorul cuprins:

"Art.31. Termenul prevăzut la art.1 și art.2 pot fi prorogate până la 27 iulie 1999, cu înștiințarea ulterioară a Parlamentului."

Domnul Petre Roman:

Dacă doriți să interveniți în ce privește proiectul de hotărâre, atunci am să vă supun votului pe articole.

Titlul hotărârii. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întotdeauna, titlul unui act normativ trebuie să fie foarte concis, foarte sintetic, el urmând să reflecte obiectul reglementării. Atunci când ne găsim în fața unui act modificator, așa cum este cazul de față, niciodată nu se trece în titlu monitorul oficial în care a fost publicat actul de bază.

Ca atare, domnule președinte, vă propun ca să fie eliminat din titlu următoarea parte a textului: "...publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281 din 18 iulie 1990." De altfel, să observați că astfel cum v-a fost intercalată mențiunea cu privire la publicarea în Monitorul Oficial, pur și simplu, titlul hotărârii a fost scindat în două: se indică întâi numărul și după aceea, în partea finală se arată care este denumirea acestuia. Deci, propun ca din titlu să fie eliminată prevederea cu privire la publicarea în Monitorul Oficial.

Domnul Petre Roman:

Da. Dacă nu sunt alte intervenții, vă propun să votăm hotărârea cu eliminarea propusă de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? O împotrivire. Mulțumesc.

Abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc.

Art.1. Dacă sunt intervenții.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este o intervenție de redactare. Ceea ce am spus și atunci când m-am referit la titlu. Vă rog să observați că în modul în care este redactat, se scindează prin introducerea formulei "publicat în Monitorul Oficial" numărul actului normativ de titlu. Și, ca atare, vă propun să adoptăm următoarea redactare: "Hotârârea Parlamentului nr.18/1999 privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșalonului de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând contingentele KFOR din Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Republicii Cehe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281 din 18 iunie 1999," se modifică și se completează după cum urmează:

Domnul Petre Roman:

Supun votului acest articol cu modificarea propusă de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? 2 împotriviri.

Abțineri? 3 abțineri.

Art.2. Dacă nu sunt intervenții, vă supun votului art.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? 15 împotriviri. Mulțumesc.

Abțineri? Trei abțineri.

Art.2 s-a adoptat.

Art.3. Da. Poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este o greșeală de redactare în modul cum sunt folosite singularul și pluralul. Vă citesc textul așa cum l-a propus comisia. "Termenul prevăzut la art.1 și art.2 pot fi prorogate". Ori spunem "termenele prevăzute la art.1 și art.2", ori spunem "termenul prevăzut la art.1 și art.2 poate fi prorogat". În redactare așa, nu...

Domnul Petre Roman:

Da. Am înțeles. Deci, "Termenele prevăzute la art.1 și art.2 pot fi prorogate..." Da.

Cine este pentru art.3? Mulțumesc.

Împotriviri? 14 împotriviri. Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Art.3 a fost adoptat.

Hotărârea în ansamblul său. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? 8 împotriviri.

Abțineri? 2 abțineri.

Hotărârea a fost adoptată. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro