Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 20-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999

6. Dezbaterea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice (Amânarea votului final.)
 
see bill no. 217/1998

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Vă rog să rămâneți în sală, pentru că vom lua în discuție proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române. Este vorba de un proiect care conține doar două articole, fără nici un fel de amendament și, ca atare, să putem să-l discutăm. Vă rog foarte mult să rămâneți, domnilor deputați, în sala de ședințe.

Domnilor deputați, așa cum am spus, trecem și luăm în dezbatere proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice. Inițiatorul acestui proiect de lege este Guvernul. Comisia sesizată în fond este Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Rog inițiatorul să ia loc în lojă. Rog biroul comisiei să ia loc în lojă.

Dau cuvântul, din partea inițiatorului, doamnei Basuc Mariana, secretar de stat.

Vă rog, doamna secretar de stat, să prezentați pe scurt considerentele care au condus la promovarea acestui proiect de lege.

Doamna Mariana Basuc:

Mulțumesc.

Fiind structurată pe 3 filiale, 14 secții de bază în care funcționează un număr de 70 de comitete și comisii, Academia Română coordonează activitatea unui număr de 66 de unități de cercetare, precum și a 3 unități cu specific accesoriu acestora.

Potrivit actului său normativ de organizare și funcționare, care este Decretul-lege nr.4/1990, Academia Română are ca organ suprem de conducere Adunarea Generală formată din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române.

Activitatea științifică a Academiei Române se realizează prin unități de cercetare științifică, precum și prin comitete naționale, comisii de specialitate și colective de cercetare la ale căror activități specifice participă membrii săi.

De asemenea, membrii Academiei Române participă și la alte activități din domeniile științei, învățământului, culturii și artei, desfășurate de alte instituții publice.

O parte din membrii Academiei Române au încheiate cu unități specifice activității în care s-au consacrat raporturi de muncă din care derivă și unele drepturi, cum sunt: cheltuieli de deplasare, transport, cazare și altele. Pentru cealaltă parte, un număr mic de membri ai Academiei Române, care, deși desfășoară activitate de cercetare sau coordonează colective specifice pregătirii lor, nu au posibilitatea decontării unor cheltuieli ocazionale, de îndeplinire a unor obligații similare ca aceia care și-au menținut raporturile de muncă.

Academia Română nu are posibilitatea și nici cadrul legislativ să acorde drepturile pe care le-am prezentat și nici posibilități materiale pentru a achita unele cheltuieli generate de evenimente nefericite, reprezentând pierderile din rândul membrilor săi și alte asemenea cheltuieli similare.

Pornind de la considerentul că aceste personalități – membri ai înaltului for de știință - sunt în număr foarte redus, iar valoarea mică a cercetărilor lor este deosebită, se impune un mai mare sprijin din partea societății civile, pentru crearea cadrului legislativ pentru acoperirea unor cheltuieli mai mult decât necesare.

Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute în proiectul de lege sunt estimate la 200 de milioane lei anual, urmând a se suporta din bugetul Academiei Române.

Față de cele expuse, a fost inițiat prezentul proiect de lege spre adoptare.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul deputat profesor Anghel Stanciu.

Vă rog, domnule deputat, să prezentați sinteza raportului.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ a analizat prezentul proiect de lege și a ajuns la concluzia că toate cele solicitate din punct de vedere financiar (cheltuielile) sunt practic neglijabile, dar, din punct de vedere moral, acoperă anumite situații dificile și, în special, a celor care sunt cu mai multă experiență, ca să nu spun în vârstă, și ar fi din partea noastră o dovadă de respect a valorii pe care au avut-o și o încurajare și pentru cei care știu că țara nu-i lasă la greu.

De aceea, în ședința sa din 4 noiembrie, comisia a aprobat în majoritate acest proiect de lege. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a-l accepta.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

La dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este de-a dreptul ridicol ca pentru cele 200 de milioane de lei să discutăm atâta aici.

Eu am venit la tribună, pentru un singur minut, ca să vă pun în față două aspecte: un plan îl reprezintă importanța imensă, maximă a Academiei Române pentru cultura românească și pentru societatea românească în ansamblu, iar al doilea plan este puținătatea de-a dreptul ridicolă a fondurilor pe care statul le dă Academiei, aceasta fiind problema pentru care am venit la tribună.

Cred că este singura academie din lumea civilizată de astăzi într-o asemenea situație de jenă financiară, iar singura ieșire, singura rezolvare este acceptarea acelui proiect de lege pe care vi l-am spus eu, și anume retrocedarea bunurilor imobiliare ale Academiei Române.

Vă rog încă odată, cu acest prilej, să vă gândiți la rezolvarea cât mai rapidă a acestui proiect de lege.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă rog să vorbiți la proiectul de lege în discuție.

Domnul Petre Țurlea:

Am terminat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Vă mulțumesc.

Din partea altor grupuri parlamentare dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Trecem la discutarea proiectului de lege.

La titlul legii dacă sunt observații sau comentarii?

Supun la vot.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Titlul a fost aprobat.

La art.1 dacă sunt intervenții sau comentarii? Nu sunt.

Comisiile nu au avut nici un fel de amendament.

Supun votului dumneavoastră art.1.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un singur vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă, a fost acceptat articolul.

Art.2 vreau să vă spun că are forma de redactare așa cum a fost sugerată în avizul Consiliului legislativ și vi-l supun votului dacă nu sunt intervenții din partea dumneavoastră.

Poftiți, vă rog.

Domnul Alexandru Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu am dorit să fac obiecții la acest articol, pentru că nu doresc să dau nici măcar un ban pentru o coroană domnului academician Maurer, domnului academician Zaharescu, domnului Botnariuc și așa mai departe.

Dacă dumneavoastră doriți să dați banii aceștia, vă rog să-i dați!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, care este amendamentul dumneavoastră?

Domnul Alexandru Ionescu:

Amendamentul meu era să nu fie prinse necrologul și coroana de flori în grija statului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră propuneți să se elimine textul.

Comisia, vă rog, față de amendamentul de eliminare.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident că, deși este în discuție o chestiune foarte serioasă, distinsul nostru coleg și-a permis să destindă puțin frunțile.

Noi credem că rămânem pe această formă, și votul dumneavoastră va consfinți hotărârea comisiei.

Vă mulțumesc anticipat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu sunt nevoit, potrivit Regulamentului, ca mai întâi să supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare din cuprinsul art.2 a acelor sintagme referitoare la "…publicarea în presă a necrologului și confecționare de coroane pentru funeralii", urmând ca sumele să fie alocate doar pentru "construirea și întreținerea monumentelor".

Doamna deputat profesor Ecaterina Andronescu.

Vă rog, poftiți.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Eu v-aș face o propunere: ca să nu scriem aici "…publicarea în presă a necrologului și confecționarea de coroane…", să spunem "…sumele necesare serviciilor funerare, precum și cele pentru construirea și întreținerea monumentelor…", și textul să curgă, dacă acceptați varianta aceasta. Mi se pare că este acoperitoare pentru ceea ce este sensul articolului, și în același timp nu scriem într-o lege chiar "confecționarea de coroane și publicarea necrologului".

Deci, să scriem: "…sumele necesare pentru asigurarea serviciilor funerare…".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă secretar de stat, sunt două propuneri: prima este cea făcută de domnul deputat Ionescu, care propunea să se elimine din cuprinsul articolului referirea la "…sumele pentru publicarea în presă a necrologului și confecționarea de coroane pentru funeralii…", iar doamna deputat Ecaterina Andronescu vorbea despre sumele necesare pentru funeralii, precum și pentru celelalte.

Înțeleg că și comisia și inițiatorul sunt de acord cu textul care a rezultat din cele două amendamente, în sensul: "…sumele necesare pentru serviciile funerare, precum și pentru construirea și întreținerea…", și textul curge în continuare.

Supun votului dumneavoastră art.2, așa cum a fost reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Deci, art.2 a fost aprobat.

Constat că în sală, în momentul de față, nu avem cvorumul constituțional. Votul de ansamblul asupra proiectului de lege îl vom da mâine la ora 11,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro