Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999

4. Adoptarea propunerii legislative privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am stabilit în ședința din după amiaza zilei de ieri, urmează să continuăm dezbaterile asupra Propunerii legislative privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.

Rog inițiatorii să-și ocupe locul în loja consacrată inițiatorilor. Rog, de asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități, biroul ei, să-și ocupe locul în loja rezervată comisiilor.

Vă reamintesc că în după amiaza zilei de ieri au fost făcute două amendamente de către domnul deputat Miron Mitrea, care au fost supuse votului, iar, după aceea, domnul deputat Marian Ianculescu a făcut și dânsul un amendament și întrucât era nevoie de o eliminare a acestui amendament, atât de către inițiatori și de către comisie, s-a amânat pentru ziua de astăzi, urmând să ni se prezinte punctul de ve dere care a fost adoptat.

Aveți cuvântul, domnule deputat Marian Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am analizat împreună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și în urma acestei analize retrag amendamentul propus și sunt de acord cu formularea făcută pentru art.7 de către domnul deputat Șandor Tamaș. Ca atare, domnule președinte, vă rog să suspuneți art.7 la vot în forma în care a fost propusă atât de comisie, cât și de către domnul deputat Sandor Tamaș.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Comisia? L-a retras.

Ca atare, supun votului art.7 cu amendamentele care au fost discutate și adoptate aseară.

Voturi pentru. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

Art.8. Nu sunt amendamente din partea comisiilor.

Dacă sunt intervenții, comentarii, din partea dumneavoastră doamnelor și domnilor deputați.

Nu sunt intervenții. Ca atare, supun votului dumneavoastră art.8, în redactarea propusă de inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat.

La art.9, de asemenea, comisia nu a făcut nici un fel de amendament. Nu sunt amendamente nici din partea deputaților.

Dacă sunt comentarii sau intervenții. Nefiind comentarii, vă supun votului art.9, în redactarea prezentată de către inițiatorul propunerii legislative.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

A fost votat și art.9, în redactarea inițială.

La art.10 nu avem amendamente.

Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră, domnilor deputați, observații, propuneri. Nefiind, supun votului dumneavoastră art.10, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Ca atare, art.10 a fost votat și adoptat, în redactarea propusă de către inițiator.

La art.11 vă rog să observați în raportul comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, la poziția 4 este făcut un amendament pentru a se reda exact denumirea corectă a Regiei Naționale a Pădurilor.

Dacă asupra acestui amendament sunt comentarii. Dacă sunt alte intervenții asupra textului prezentat de către inițiator. Nefiind, vă supun votului dumneavoastră art.11, astfel cum este amendat de către comisia care a avizat în fond.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

În unanimitate, a fost votat art.11, cu amendamentul propus de comisia sesizată în fond.

Art.12 nu a fost amendat de comisie.

Dacă sunt observații sau comentarii din partea dumneavoastră. Dacă nu, supun art.12 în redactarea pe care au prezentat-o inițiatorii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Domnul deputat Tamás dorește să ia cuvântul.

Domnul Tamás Sándor:

Domnule președinte,

Aș vrea să propun un nou articol, art.13, care sună în felul următor: "În termen de 60 de zile după intrarea în vigoare a prezentei legi Guvernul adoptă o hotărâre în care se specifică definiția zonă montană și cuprinde lista localităților care se situează în zonele montane." Eu cred că e binevenită o astfel de precizare și este absolut necesar să se întocmească o listă cu localitățile care se situează în zonele montane, pentru a preîntâmpina unele discuții referitoare la cei care pot beneficia de facilitățile acordate.

Eu am discutat cu membrii grupului de inițiatori. Dânșii sunt de acord și comisia cred că este de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă rog să-mi predați amendamentele.

Rog inițiatorii, pentru că este totuși un amendament de fond, vă rog să-mi spuneți dacă ați reușit să vă puneți de acord, dacă ați negociat textul.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte, mulțumesc.

Da, în principiu, cu o singură completare: "Guvernul, la propunerea consiliilor județene" care sunt organe alese locale și care cunosc cel mai bine situația.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să-mi dați textul, domnule deputat, ca să pot să-l prezint plenului.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia este de acord cu amendamentul făcut, dar trebuie precizat că legea intră în vigoare după ce se fac aceste situații.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog ca atunci când vă hotărâți să faceți amendamente, să le aveți scrise, ca să le puteți depune imediat, să nu blocăm lucrările așteptând ca să transcrieți textul. Profit de această mică pauză să reamintesc grupurilor parlamentare că la ora 11 urmează să fie exprimat votul final asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 1992 pentru organizarea judecătorească, asupra proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.45/1998 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 1999 și protecția acestuia pentru anul 2000 și asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice.

Rog liderii grupurilor parlamentare să mobiliezez deputații pentru votul final de la ora 11.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

În urma negocierilor care au avut loc între autorul a două amendamente, domnul deputat Tamas, inițiatori și Comisia juridică, se propun să se introducă două texte noi în proiectul de lege, cu următoarea formulare. Vă rog să fiți atenți. După art.12 se introduce art.13, în următoarea redactare: " În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea consiliilor judene, Guvernul va adopta o hotărâre privind lista localităților care se situează în zonele montane." Este clar amendamentul? Da.

Se sugerează să se spună "lista localităților rurale care se situează în zonele montane". Este corectă observația.

Citesc încă odată amendamentul care va marca conținutul art.13. "În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea consiliilor județene, Guvernul va adopta o hotărâre privind lista localităților rurale care se situează în zonele montane."

Supun votului dumneavoastră textul art.13, așa cum l-am enunțat.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat art.13.

Un nou articol care se introduce, art.14, se propune să aibă următoarea redactare: "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Dacă sunt comentarii în legătură cu acest text. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.14 în această redactare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

S-au epuizat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.

Urmează să ne exprimăm votul final. Ne găsim în prezența unei legi ordinare, deci, se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți. Vă propun ca modalitate de exprimare a votului, votul deschis prin ridicarea mâinii.

Dacă sunteți de acord cu această modalitate de vot.Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Urmează votul pe ansamblul legii, cu amendamentele care au fost adoptate de către plen, însușite de către inițiator și votate de dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, proiectul de lege a fost adoptat de către Camera Deputaților. Potrivit procedurii parlamentare, proiectul urmează să fie transmis Senatului pentru a-l lua în dezbatere.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 5:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro