Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999

5. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind Legea educației fizice și sportului.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit ordinii de zi, urmează să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind Legea educației fizice și sportului și propunerea legislativă privind Legea educației fizice și sportului.

Ca atare, solicit inițiatorul, Guvernul și deputații care au inițiat propunerea legislativă, să-și ocupe locul în loja din partea stângă a sălii. De asemenea, comisia sesizată în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, mai precis biroul comisiei sesizate în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, să ocupe loja din partea dreaptă a sălii.

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit procedurilor parlamentare, urmează ca pentru început să dăm cuvântul inițiatorului din partea Guvernului. Din partea Guvernului participă la această ședință, pentru a susține proiectul de lege, domnul ministru Crin Antonescu, căruia îi dau cuvântul.

Domnule ministru, aveți cuvântul pentru a prezenta nota de fundamentare, considerentele de susținere a proiectului de lege.

Domnul Crin-Laurențiu-George Antonescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un moment extrem de important pentru activitatea sportivă din România, și acest moment, care înseamnă deschiderea în Camera Deputaților a dezbaterii asupra proiectului de Lege al educației fizice și sportului, e un moment așteptat de oamenii de sport din România, de structurile de sport din România, de aproape un deceniu.

Este pentru mine o bucurie în acest sens și un motiv de recunoștință față de Camera Deputaților, în ansamblu, față de Comisia de specialitate care a discutat pe fond și care, de altfel, printr-un mare număr de membri ai ei a inițiat un proiect de lege care, din punctul meu de vedere, practic poate merge și merge împreună cu proiectul inițiat de noi, fiind în cea mai mare proporție comun. Un motiv de recunoștință pentru că rapiditatea cu care acest proiect de lege a fost luat în discuție, cu care comisia l-a abordat, cu care, iată plenul Camerei Deputaților l-a adus pe ordinea de zi în față și ne dă posibilitatea să începem astăzi discuția asupra sa, arată prețuirea pe care Parlamentul României, Camera Deputaților, în speță, o are pentru sportul românesc, pentru oamenii de sport din România și, de asemenea, preocuparea pentru acest domeniu al vieții sociale cu conotații foarte, foarte largi.

O lege este, a fost și este necesară în continuare, și necesară cu urgență, pentru că activitatea sportivă, mai ales în concepția în care noi, ca inițiatori, am abordat-o, ca un sistem cuprinzând educația fizică și sportul, cuprinzând și sportul de masă și sportul de performanță, cuprinzând și ceea ce înseamnă sportul ca întrecere în care este repezentată țara și culorile ei, dar și ca element al sistemului de sănătate națională și de educație națională. Tot acest domeniu este unul care a cunoscut o evoluție din 1990 dintre cele mai spectaculoase, care s-a confruntat și se confruntă cu diferite dificultăți, unele comune cu ale altor domenii, altele specifice și care, în ansamblu, fac necesară o lege de fond, o astfel de operă de legiferare, vastă și pe cât posibil completă.

Eu nu doresc să vorbesc foarte mult despre acest proiect de lege care îmbrățișează un vast câmp de legiferare. S-ar putea vorbi foarte mult, fără îndoială că pe parcursul dezbaterilor vom avea prilejul să ne nuanțăm, să ne explicăm, să ne formulăm punctele de vedere și justificările, ceea ce doresc să spun acum este că Parlamentul României dezbate una dintre cele mai importante legi, una dintre legile care vor avea un impact public dintre cele mai însemnate și încă o dată să salut momentul în care această lege intră în dezbaterea Camerei. Acest moment coincide, din fericire, cu un an foarte bun pentru sportul românesc și mai ales se află la exact un an de Jocurile Olimpice de la Sidney, care ne așteaptă și care vor însemna pentru România, din punct de vedere sportiv, un examen deosebit de important și deosebit de dificil.

În linii mari, noi am conceput, repet, această lege ca abordând sistemic educația fizică și activitatea sportivă de performanță în ansamblul ei, și în sensul acesta am colaborat, cum era și firesc, la redactarea ei, cu factori din afara Ministerului Tineretului și Sportului, în primul rând cu federațiile sportive naționale, cu Comitetul Olimpic Român, cu o serie de specialiști recunoscuți în teoria și în practica sportivă, dar și, în chip iarăși lesne de înțeles, cu Ministerul Educației Naționale, cu Ministerul Apărării Naționale, cu Ministerul Sănătății etc.

Este unul din proiectele de lege care poartă un număr foarte mare de avize, sunt 11 ministere, organisme guvernamentale avizatoare, pentru că am încercat să așezăm în această lege o concepție unitară asupra responsabilităților statului român prin toate organismele sale, în raport cu mișcarea sportivă, și am plecat și am încercat să concretizăm în proiectul de lege ideea că de calitatea de susținător, coordonator al sportului nu se poate bucura și nu se poate achita doar un minister, ci este o problemă a întregii societăți, a administrației centrale, deopotrivă cu a adminstrației locale, a mai multor ministere, că este deci un fenomen vast, un fenomen complex care trebuie abordat împreună de către mai multe organisme, publice în primul rând, și care, de asemenea, așa cum se va vedea din corpul legii, care încearcă să stimuleze susținerile extrabugetare ale sportului, de către toate acele resurse extrabugetare care pot veni și vin peste tot în lumea civilizată în sprijinul sportului.

Aș dori să mai spun că este una dintre puținele legi sau proiecte de lege deocamdată, care, așa cum s-au desfășurat până acum discuțiile, în comisia de specialitate cel puțin, dar și în dezbaterile din mass-media, reunește, într-adevăr, un consens al forțelor politice, este o lege de consens, și acest lucru, după părerea mea, vorbește încă o dată, pe de o parte despre virtuțile unificatoare și polarizatoare ale sportului și semnificația și impactul său social și, pe de altă parte, despre faptul că toate forțele politice reprezentate în Parlamentul României doresc să dea repede și bine o lege în favoarea sportului românesc și în favoarea activităților fizice și de educație fizică.

Cu speranța că această premisă este suficientă pentru ca noi să facem o dezbatere competentă și rapidă, în măsura în care acest lucru va fi posibil, totuși, la o lege cu multe articole, eu mulțumesc încă o dată comisiei de specialitate, mulțumesc, biroului Camerei și plenului Camerei pentru introducerea pe ordinea de zi, și acolo unde punctele noastre de vedere, ca inițiatori, diferă de raportul comisiei, sau unde va trebui să le susținem o vom face cu toate argumentele care, repet, nu sunt numai ale noastre, ci le facem în numele în primul rând al acelora care au făcut și fac sportul românesc și care vor fi principalii beneficiari ai acestei legi.

Eu mă opresc aici cu această introducere, pentru că interesul principal este acela de a aborda mai repede legea și, fără îndoială, toți sunteți convinși, de vreme ce legea a ajuns să fie discutată atât de repede, că e nevoie să o facem.

Vă mulțumesc încă o dată.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am precizat la începutul ședinței, ne găsim în fața unui proiect de lege inițiat de Guvern și a unei propuneri legislative formulată de un grup de mai mulți deputați.

Din partea inițiatorilor propunerii legislative dau cuvântul domnului deputat Robert Raduly.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum deja a precizat domnul președinte de ședință, dincolo de inițiativa legislativă a Guvernului, la care a făcut referire domnul ministru al tineretului și sportului, există sau a existat și o altă inițiativă, care a fost discutată de comisia sesizată pe fond în paralel cu aceasta, și anume cea inițiată de un grup de 11 de deputați, și aș dori să-ui nominalizez pe dânșii: Anghel Stanciu – PRM, Ion Andrei Gherasim – PNȚCD, Ioan Roman – PNȚCD, Traian Dobre – PDSR, Alexandru Brezniceanu – PD, Mihai Sorin Stănescu – PNL, Ovidiu Virgiliu Drăgănescu – PNL, Robert Raduly – UDMR, Nicolae Vasilescu – PRM, Mihai Drecin – PUNR și Geamăn Adrian Tudor Moroianu – independent.

Așa cum se poate constata, într-adevăr, inițiativa legislativă care a fost semnată de acest grup de deputați are sprijinul întregului spectru politic și cred că este acest lucru deosebit de important, un semnal că, într-adevăr, Parlamentul României a luat act de evoluția deosebit de satisfăcătorare din domeniul sportului și dorește ca printr-o lege-cadru, care să reglementeze activitatea sportivă, a educației fizice, să garanteze și pe viitor rezultate pe măsură în acest domeniu deosebit de important.

Aș vrea să spun aici, încă de la bun început, că în opinia mea comisia sesizată în fond a reușit să realizeze o simbioză între cele două proiecte de lege și să găsească soluții, cu o excepție sau două, care pot fi susținute în plenul Camerei, fără nici o rezervă.

Aș vrea să menționez, ca să nu intervenim la foarte multe articole, că există câteva greșeli de redactare, de stil, pe care aș dori și aș sugera să le rectificăm în decursul dezbaterii.

Acestea fiind spuse, eu cred că este un semnal deosebit de pozitiv din partea Parlamentului faptul că ne-am aplecat, în sfârșit, și am reușit să fim în fața unei realizări legate de acest domeniu al educației fizice și al sportului și vă reamintesc că foarte multă lume așteaptă acest proiect de lege, să fie finalizat și să fie ridicat la rang de lege, și nu mai mult, îmi aduc aminte că la o emisiune a "Procesului etapei", la una dintre televiziunile private naționale, domnul redactor șef Ioanițoaia ne-a rugat, a fost o singură rugăminte către noi, parlamentarii, ca să trecem cât mai rapid această lege a sportului.

Sper ca să reușim să dăm curs acestei rugăminți și vă rog și eu, în numele meu, să fim prezenți și să susținem ceea ce propune comisia de fond.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Pentru prezentarea raportului comisiei sesizate în fond, dau cuvântul domnului deputat Anghel Stanciu care, în același timp, va prezenta și punctul de vedere al Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Astăzi, începem dezbaterea în plenul Camerei Deputaților a proiectului noii legi a educației fizice și sportului, document așteptat de nouă ani cu multă nerăbdare și emoție de toți sportivii, antrenorii, tehnicienii, conducătorii, mass-media sportivă și imensa masă de iubitori ai sportului românesc de ieri, de azi și de mâine.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, avizele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, corelarea celor două inițitive legislative, conform observațiilor Consiliului Economic și Social, precum și recomandările formulate în cadrul audierii parlamentare pe probleme de legislație sportivă realizate în România de către Consiliul Europei.

Menționăm că domeniul educației fizice și sportului este singurul în care nu s-au înregistrat propuneri legislative timp de 32 de ani, până la cea prezentă. prezenta propunere s-a născut prin două inițiative legislative convergente în intenție și idei fundamentale. Prima, în timp, aparține unui grup de 11 domni deputați, reprezentanți deopotrivă ai Puterii și Opoziției, dovadă incontestabilă că sportul este un liant de mândrie națională, care aparține tuturor românilor. Aceștia sunt, fără a citi apartenența politică, cei care în mod sportiv vă prezintă astăzi acest raport și această inițiativă legislativă: Anghel Stanciu, Alexandru Brezniceanu, Ion Andrei Gherasim, Ovidiu Virgil Drăgănescu, Ioan Roman, Róbert Ráduly, Nicolae Vasilescu, Mihai-Sorin Stănescu, Traian Dobre, Mihai Drecin, Geamăn-Adrian Tudor Moroianu, în ordinea inițială.

A doua propunere aparține Guvernului, la inițiativele succesive ale specialiștilor din cluburi și federații, respectiv Ministerului Tineretului și Sportului, coordonat în timp de miniștrii: Alexandru Mironov, Sorin Stănescu și în prezent de domnul ministru Crin Antonescu, cărora le aducem și pe această cale mulțumirile noastre.

Forma pe care acum o supunem atenției dumneavoastră reprezintă rezultatul unor aprofundate dezbateri a celor două inițiative de către membrii Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, în colaborare cu reprezentanții ai Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Știință și Tehnologie, cluburilor și federațiilor sportive naționale, Comitetului Olimpic Român și a unor alte instituții cu activitate în domeniu cărora ținem să le mulțumim pentru seriozitatea și profesionalismul manifestat în redactarea articolelor proiectului de lege și nu în ultimul rând pentru spiritul de echipă și fair-play manifestat în cadrul dezbaterilor din subcomisia parlamentară pentru sport, dezbateri ce le-au precedat pe cele din comisie.

S-a reușit, astfel, ca în acest proiect de lege toți factorii interesați în promovarea reformei în domeniul educației fizice și sportului să reflecte coerent diferențele dintre societatea românească a anilor 1967-1989 și cea actuală, aflată într-o profundă transformare, mai precis diferențele dintre Legea nr.29/1967 cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport, încă în vigoare, și prevederile acestui proiect de lege.

În consecință, principiile avute în vedere la structurarea prezentului raport, întocmit în baza celor două inițiative legislative, sunt: descentralizarea decizională și a responsabilității în sport; definirea juridică a structurilor sportive existente și viitoare; înlocuirea subordonării pe verticală față de administrația publică cu o colaborare responsabilă între toți factorii interesați; asociativitatea în inițierea, organizarea și funcționarea structurilor sportive; legitimarea sportului profesionist; optimizarea performanței sportive prin integrarea cercetării sportive și medicale; finanțarea diferențiată pe bază de programe a structurilor sportive, indiferent de tipul de capital al acestora; promovarea valorilor sportive și materializarea respectului și grijii societății față de acestea.

Materializarea implementării acestor principii se regăsește în corpul raportului prin: restrângerea competențelor Ministerului Tineretului și Sportului, în principal la recunoașterea, autorizarea și revocarea oricărei structuri sportive, prin înscrierea acesteia în Registrul sportiv, respectiv controlul și supravegherea; delegarea de competențe de către Ministerul Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale pentru prima dată a unor funcții publice cu caracter administrativ; schimbarea caracterului obștesc al tuturor structurilor sportive - inițial, prin Legea nr.29/1967 - prin atribuirea acestora a personalității juridice de drept public sau privat, cu sau fără utilitate publică, după caz, inclusiv posibilitatea apariției societăților comerciale sportive pe acțiuni; definirea și recunoașterea locului și rolului deosebit ce revine Comitetului Olimpic Român și Ministerului Educației Naționale, în reprezentarea internațională a sportului românesc, respectiv educația fizică școlară și universitară; lărgirea bazei de finanțare a activității sportive prin implicarea administrației publice locale, instituțiilor publice și private, precum și prin introducerea unui minim de facilități și pârghii fiscale favorizante; atragerea tinerelor talente native către practicarea sportului și stimularea performanței sportive, prin instituirea unui sistem recompensativ, inclusiv premierea indirectă, prin reducerea impozitului și acordarea unor rente viagere la retragerea din activitate a campionilor olimpici, mondiali și europeni.

Prin excepție, se definesc ca persoane de drept public și li se stabilesc atribuțiile, următoarelor federații: Federația sportivă "Sportul pentru toți", Federația sportului școlar și universitar, Federația sportivă pentru persoanele cu handicap, precum și unor instituții complementare domeniului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Sport și Performanță Umană; Institutul Național de Medicină Sportivă; Școala Națională de Antrenori; Comisia Națională de Luptă Împotriva Violenței în Sport; Comisia Națională Antidoping.

Proiectul de lege își propune și: Reglementarea distribuirii responsabilității administrative și patrimonale de întreținere și dezvoltare a bazelor și instalațiilor sportive; promovarea, în premieră, a unui sistem coerent de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu și cazurile de atragere a răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, după caz.

Domnilor colegi,

Urmare directă a celor prezentate, vă adresăm rugămintea, în numele comisiei, care a votat în unanimitate raportul semnat de președinte și de cei doi vicepreședinți, de a vă apleca cu toată atenția, responsabilitatea și competența dumneavoastră incontestabilă pe fiecare articol al acestui proiect de lege pentru a o transforma într-o lege utilă, coerentă și flexibilă.

Cunoscând dorința și nerăbdarea dumneavoastră și a celor pe care-i reprezentați aici ca sportul românesc să fie relansat și protejat printr-o lege proprie, și în calitatea noastră de iubitori ai sportului și sportivilor, ca majoritatea cetățenilor acestei țări, ne exprimăm speranța și, totodată, încrederea că redactarea, dezbaterea și aprobarea în Parlamentul României după 32 de ani a unei noi legi a educației fizice și sportului va reprezenta pentru toți, pentru întreaga mișcare sportivă din România, un eveniment cu totul deosebit, ce va fi onorat prin rezultate sportive de excepție, menite a face cinste României democratice și a aduce pe podium la Sidney 2000 cât mai mulți sportivi români și, respectiv, cât mai multe drapele pe catargul victoriei.

Vă mulțumim pentru atenție și, înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc corpului de experți: profesorul Cioată, Gheorghe Constantin Anin, profesorul Ruse, coordonați de maestrul sportului Cristian Gațu, care au lucrat peste cinci luni la acest raport. Mulțumesc tuturor celor care prin sugestii, prin scrisori ne-au ajutat să facem o lege bună și sperăm și dreaptă.

Vă mulțumim dumneavoastră, tuturor, pentru eventualele completări, la care suntem dispuși să accesăm.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea raportului comisiei sesizate în fond.

În continuare, trecem la dezbaterile generale asupra proiectului de lege.

Până în prezent, și-au desemnat reprezentanții la dezbaterile generale următoarele trei grupuri parlamentare: Grupul parlamentar al PNȚCD, Grupul parlamentar al UDMR, Grupul parlamentar al PRM.

Dacă mai sunt și alte grupuri care vor să-și desemneze reprezentanții, sunt rugate să o facă, la secretarul de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterile generale asupra proiectului de Lege a educației fizice și sportului.

Dau cuvântul domnului deputat Ionuț Gherasim, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ion-Andrei Gherasim:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat susține acest proiect de lege și este bucuros de faptul că această lege atât de importantă pentru viitorul sportului și a educației fizice din România a găsit un consens politic. Sigur, această lege nu este perfectă putând să existe și aici și în cadrul Senatului modificări din partea noastră. Cel mai important lucru este ca această lege să fie adoptată cât mai repede de către Parlamentul României, cel puțin până în luna decembrie. Este clar că în ultimii 10 ani sportul din România a dus imaginea țării în lume mai bine decât orice om politic sau diplomat român.

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat va vota acest proiect de lege, fiind conștient de importanța și necesitatea lui.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Asztalos Ferenc, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul deputat Gavra, vă rog nu-l țineți de vorbă...Am anunțat că are cuvântul domnul deputat Asztalos Ferenc, din partea UDMR. Domnule deputat, de două ori v-am anunțat. Vă rog să fiți atent.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Asztalos Ferenc:

Mă scuzați.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Grupul nostru parlamentar salută acest moment legislativ având în vedere faptul că după nenumărate încercări, în sfârșit avem în fața noastră un proiect de lege care are menirea de a reglementa un domeniu atât de important, cum este educația fizică și sportul.

Salutăm momentul și datorită faptului că acest raport s-a întocmit printr-un efort concentrat și printr-o conclucrare permanentă a Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților, a reprezentanților Ministerului Tineretului și Sportului și a reprezentanților federațiilor sportive din România.

Proiectul reglementează, așa cum ați observat dumneavoastră, organizarea educației fizice și a sportului, sportul pentru toți, sportul de performanță, structurile sportive, deci federațiile, cluburile, asociațiile sportive și capitole întregi sunt consacrate unor problematici foarte importante, cum ar fi: Comitetul Român Olimpic, cercetarea științifică, controlul, asistența medicală, protecția socială și finanțarea activității sportive din România.

Desigur, noi sperăm că prin amendamentele depuse, o parte din aceste amendamente pe parcursul dezbaterilor vor fi acceptate și prin aceste amendamente proiectul de lege va fi îmbunătățit. Conform celor spuse, grupul nostru parlamentar va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Brezniceanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat, vă adresez câteva cuvinte legate de acest proiect de lege.

Este suficient să vă fac precizarea că acest proiect reglementează organizarea și funcționarea sistemului de educație fizică și sport în țara noastră. De asemenea, ea definește cu claritate noțiunea de educație fizică și sport și aș mai adăuga că există o stipulare de-a dreptul interesantă, pe care îmi permit să v-o subliniez, în sensul că educația fizică și sportul sunt activități de interes național, sprijinite de stat. Foarte multe lucruri se pot spune despre această lege care este tehnică, este modernă, răspunde cu adevărat cerințelor dezvoltării actuale a societății. Un singur lucru, dacă vreți, vă precizez: în art.21 veți găsi noțiunea de club sportiv organizat ca societate comercială. Cred eu că este suficientă această subliniere ca să vă demonstreze oportunitatea și modernitatea acestei legi.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat a susținut, susține această lege și, sigur, cu ameliorările care vor rezulta din dezbaterile ei sau asupra ei, Grupul parlamentar al PD va vota această lege.

Personal, ca inițiator, vă rog să vă aplecați cu atenție și cu grijă asupra acestei legi, să vă aduceți contribuția dumneavoastră și să o votați.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul Napoleon Antonescu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Nu vreau să mai reiau argumentele privind importanța și oportunitatea acestei legi, deoarece acest lucru a fost făcut cu multă competență și foarte clar de către domnul ministru Crin Antonescu, de către domnul deputat Ráduly și de către domnul președinte al comisiei, Anghel Stanciu. Doresc să subliniez doar faptul că este o lege extrem de importantă, așteptată de mult, și cu mari implicații, benefice nu numai pentru sport și educație fizică în general, ci și pentru întreaga populație și societate. De ce nu?, ea va crea cadrul pentru a pregăti un tineret sănătos și viguros, care va putea contribui din plin la dezvoltarea și viitorul României.

Vreau să remarc faptul că la dezbaterea acestei legi în cadrul comisiei, deputații aparținând Grupului parlamentar al PDSR și-au adus o contribuție deosebită la finalizarea diverselor propuneri, făcând numeroase amendamente în scopul îmbunătățirii acestei legi.

Desigur că au rămas unele probleme care vor trebui prezentate mai clar, în special prin formulări și, știu eu, poate unele schimbări sau completări la anumite articole.

În ansamblu, legea, după părerea noastră, este extraordinar de bună și binevenită. O susținem din toate punctele de vedere și vom vota pentru această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Romulus Raicu, din partea Grupului Parlamentar al Partidului Unității Naționale Române.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Romulus Raicu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea educației fizice și sportului, ce urmează a fi dezbătută în ședința de astăzi a Camerei Deputaților, este o lege așteptată cu mare interes nu numai de cei care se ocupă efectiv de educația fizică și sport, ci și de ceilalți cetățeni ai României care, într-o măsură mai mare sau mai mică, practică sportul și sunt iubitori ai sportului.

Alături de celelalte partide politice parlamentare, PUNR a participat la elaborarea acestui proiect de lege și l-a susținut pe parcursul desfășurării dezbaterilor din Comisia pentru învățământ. prezentul proiect de lege aduce o serie de reglementări care privesc educația fizică și sportul școlar și universitar, sportul de performanță, ca și sportul pentru toți. În corpul legii au fost inserate prevederi referitoare la structurile administrației publice pentru sport, stabilindu-se o delimitare clară a atribuțiilor ce revin Ministerului Tineretului și Sportului și direcțiilor județene. Legea definește și clarifică obiectul activității asociațiilor sportive, cluburilor, federațiilor sportive și ligilor profesioniste, creând astfel cadrul juridic necesar pentru buna desfășurare a activității în toate aceste structuri.

Pentru prima dată în țara noastră s-au reglementat prin lege drepturile de asigurare socială, de asistență socială și de asigurare de sănătate de care beneficiază sportivii de performanță. S-a avut în vedere mai ales stimularea acelor sportivi care prin performanțele lor aduc glorie sportivă țării, respectiv sportivii medaliați la olimpiade, și care urmează să fie sprijiniți material de societate.

Noi considerăm că facilitățile fiscale sau financiare acordate prin Legea sportului sunt în concordanță cu prevederile legale, iar dacă se va aprecia că plafonul unor sume este prea mare, Camera poate să aducă modificările pe care le consideră necesare.

În vederea desfășurării corespunzătoare a activității sportive, au fost stabilite sursele de finanțare, precum și modalitățile de înregistrare a acestora, în așa fel încât să se elimine cât mai mult cu putință suspiciunile privitoare la banii cheltuiți în unele ramuri sportive. Deosebit de important este și faptul că în prezentul proiect de lege sunt încorporate prevederi referitoare la prevenirea violenței în sport, la asigurarea unui climat de fair-play în desfășurarea competițiilor sportive.

Grupul nostru parlamentar susține prezentul proiect de lege, pe care îl consideră binevenit pentru întreaga mișcare sportivă din țara noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Anghel Stanciu, din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

Domnul deputat Anghel Stanciu face următoarea precizare: că atunci când a prezentat raportul comisiei sesizate în fond, a inclus și ideile pe care urma să le exprime în calitate de reprezentant al Grupului parlamentar al PRM.

În atare împrejurare, are cuvântul domnul deputat Pambuccian, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnule deputat de la PNL... (Domnul deputat Mihai-Sorin Stănescu se îndreaptă spre tribună.)

Domnule deputat, vă rog să așteptați o clipă, pentru că sunt câțiva colegi care nu cunosc procedura de înscriere pentru a putea lua cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Și, ca atare, eu vreau să-i spun domnului deputat Mihai Stănescu, domnule deputat Stănescu, înscrierile la dezbaterile generale, potrivit regulamentului, se fac la secretarii de ședință. Toate grupurile parlamentare... la cine ați făcut, la cine v-ați înscris? Nu, că nu aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Cobor în sală, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu. Dacă vreți... Dumneavoastră puteți coborî în sală, dar vreau să vă spun că dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea grupului dumneavoastră parlamentar, trebuie să se înscrie, așa cum au procedat toate grupurile, la secretarul de ședință.

Are cuvântul domnul deputat Pambuccian, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Iată, avem de-a face din nou cu o lege mult amânată. Dacă nu mă înșel, este a 17-a variantă a unei legi a educației fizice și a sportului și fiind atât de amânată și trecând prin atâtea mâini, iată că asistăm la un consens în ceea ce privește adoparea acestei legi.

De la bun început vreau să vă spun că grupul nostru parlamentar a luat în discuție această lege și a hotărât să o voteze. Sigur, există o serie de chestiuni, asupra cărora am să insist acum, care au reieșit din această discuție și care se pot concretiza într-un corp de obiecții și mi se pare mai important să discutăm despre obiecții decât despre părțile bune, care au fost subliniate de absolut toți antevorbitorii. Ele sunt legate în special de zona care privește partea economică a acestei legi, și anume de anumite mici accente etatiste sau lucruri care ne amintesc de începutul anilor '90, în ceea ce privește pachetul de acțiuni pe care îl poate deține un investitor străin, în ceea ce privește imposibilitatea unui patron sau a unui acționar de a avea acțiuni la mai multe cluburi sportive și așa mai departe. Cred că prin discuțiile care vor avea loc aici, toate aceste lucruri, care nu sunt formule din cele mai fericite în ceea ce privește construcția economică a legii, vor fi netezite.

Dincolo de acestea, legea are o serie de aspecte extrem de importante. În primul rând, faptul că se vorbește de educație fizică, de sport, nu doar în zona performanței, ci în acea zonă care creează o națiune mai sănătoasă. În al doilea rând, prin faptul că pune la locul pe care îl merită pe marii performeri ai sportului românesc, oferindu-le șansa unui tratament decent, de care nu s-au bucurat mulți ani până acum.

Repet. Grupul nostru parlamentar va vota această lege și sper că toate ameliorările la care m-am referit vor putea fi aduse pe parcurs.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Potrivit înscrierilor care s-au făcut la secretarii de ședință au luat cuvântul la dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind educația fizică și sportul, reprezentanți ai Grupurilor parlamentare ale PNȚCD, PDSR, PD, PRM, PUNR, UDMR, Minorități naționale.

Urmează reprezentantul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Înțeleg că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal l-a desemnat pe domnul deputat Mihai-Sorin Stănescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Da. În calitatea de lider al grupului.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, colegii care au vorbit anterior au exprimat o serie de lucruri pozitive, care demonstrează că această lege a educației fizice și sportului este un act normativ care trebuie să fie adoptat de către noi în această sesiune parlamentară. Este poate primul proiect de lege în perioada celor 10 ani de zile, deci, după 1990, când un act normativ care reglementează un domeniu destul de important, cu implicații majore atât în viața politică internă, și mai ales în plan extern, de reprezentare a României, în care toate forțele politice, prin reprezentanții lor, atât în cadrul comisiei de specialitate, cât și în cadrul grupului de inițiativă, și-au dat mâna și au înțeles că este un act normativ unde nu are rost să avem dispute politice.

Față de această situație, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal desigur că va vota această lege, va susține proiectul de lege propus dezbaterii dumneavoastră, nu atât din spirit de solidaritate cu ministrul tineretului și sportului, care este liberal, ci mai ales în ceea ce privește necesitatea adoptării acestei legi, care vreau să vă spun că va înscrie, prin adoptarea ei, România, într-un număr relativ redus de țări care au asemenea legislație specială pentru domeniul sportului și, din fericire, aceste țări, care au asemenea legislație, sunt țări care au un potențial sportiv deosebit de valoros și niște structuri sportive foarte dezvoltate.

O singură precizare: vreau să mă credeți că această lege nu are nici un fel de tentă etatistă; din contră, se ajunge la o descentralizare aproape completă, în sensul că Ministerul Tineretului și Sportului rămâne la nivelul organului administrației centrale de stat, în sensul că lansează și promovează politicile generale care trebuie să fie în sport, se dă o autonomie deplină - o autonomie totală structurilor sportive, dar această autonomie este înconjurată de un grad mare de responsabilitate care cade în sarcina conducătorilor structurilor sportive, și eu cred că prin această responsabilitate deosebită se va ajunge și la acel grad în care să avem o conduită morală responsabilă, civilizată a conducătorilor structurilor sportive.

În plan financiar, sunt propuneri care nu urmăresc altceva decât o îmbinare a interesului financiar al statului, dar cu majoritate a interesului capitalului privat - capital privat atât autohton, cât și a capitalului privat străin.

Față de aceste considerente, cred că vă veți da votul în unanimitate, bineînțeles cu unele modificări pe care le veți considera necesare pentru proiectul Legii Sportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca să putem să începem dezbaterile asupra acestui proiect de lege, a cărui importanță nu mai este cazul s-o subliniez și eu în calitate de președinte de ședință, totuși este necesar ca liderii grupurilor parlamentare să mobilizeze deputații în sală.

Vă rog, uitați-vă că ne găsim deja sub limita cvorumului de lucru.

Dau o pauză de 3 minute pentru ca liderii grupurilor să procedeze la mobilizarea deputaților în sala de ședință.

După pauză

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 22:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro