Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 28-10-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 1999

2. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 1-5 noiembrie 1999.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Înainte de aborda problemele înscrise pe ordinea de zi, vă rog să-mi dați voie să vă fac o informare în legătură cu depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale, în conformitate cu art.17 alin.2 și alin.3 din Legea 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Este vorba despre Legea privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. Termenul de sesizare este de 5 zile începând din acest moment.

Vă propun ca să discutăm programul de lucru privind activitatea Camerei Deputaților în perioada 1-5 noiembrie. Programul păstrează structura obișnuită, în sensul că luni vom avea la ora 12,30 Biroul permanent, de la 14-16 activități în cadrul grupurilor parlamentare, de la 16-18,30 dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, de la 18,30-19,30 întrebări și răspunsuri pentru membrii Guvernului, de la 19,30 la 20,00 prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. Ziua de marți este consacrată, primele 50 de minute pentru intervenții ale deputaților, după aceea dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Miercuri – activitate în comisiile permanente de la 8,30-16,30, la ora 11,00 – ședința Biroului permanent, joi de la 8,30-12,30 ședința în plen, luarea în discuție a proiectelor de legi aflate pe ordinea de zi, începând de vineri – activități în circumscripțiile electorale.

Dacă în legătură cu progamul care v-a fost prezentat, sunt ceva comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră programul așa cum v-a fost prezentat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Programul de lucru a fost aprobat.

Vă propun ca să discutăm și proiectul ordinii de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 1, 2 și 4 noiembrie. Proiectul a fost structurat în ședința Biroului permanent de ieri, s-a ținut seama și s-a adoptat ca hotărâre să dăm prioritate proiectelor de legi care au fost adoptate și de Senat, în sensul ca procedura legislativă să se încheie mai repede.

De altfel, ați observat că de câteva zile, în dreptul fiecărui proiect de lege se face mențiune dacă a fost adoptat sau n-a fost adoptat de Senat, astfel încât să scurtăm naveta asta parlamentară, ținând seama că mai multe proiecte pot ajunge și la faza medierilor.

Dacă la proiectul ordinii de zi sunt ceva intervenții.

Domnul deputat Nica.

Domnul Mihail Nică:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Aș vrea să transfer de pe poziția 19 proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu pe poziția 10, deci imediat după poz.9 se încadrează în același top de legi care au trecut prin Senat și acum rapoartele sunt finalizate la Camera Deputaților.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

O altă intervenție? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Teodor Stanca:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

V-aș propune ca pct.14 și 15 de marți, sunt două proiecte de lege trecute prin Senat pentru care Comisia de muncă și protecție socială a depus raport încă din 1998, este vorba de proiectul de Lege privind permisele de muncă și proiectul Legii concediului paternal, să fie trecute după pct.5, deci pe locurile 6 și 7.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă rog să aveți în vedere că pct.5 este un proiect de lege la care continuă dezbaterile, deci pct.6 probabil că va începe astăzi, s-ar putea să introducem după pct.7 ca să păstrăm totuși continuitate în dezbaterea proiectelor de lege. Da?

Domnule deputat George Șerban, aveți cuvântul.

Vă rog să poftiți, domnule deputat.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte, este mai mult un apel la adresa Biroului permanent. Există o propunere legislativă semnată de 5 deputați membri ai Comisiei parlamentare de control al activității SIE, care are raportul difuzat deja la casetă de 10 zile, dar nu apare pe proiectul ordinii de zi. Această propunere are avizul pe fond al Comisiei de apărare, are avizul Comisiei SIE, punctul de vedere favorabil al Guvernului și al Consiliului Legislativ. Rugămintea este să fie inclusă pe ordinea de zi și, dacă se poate, chiar pe poziția 1, pentru că e vorba de un singur articol care se poate epuiza în 10 minute, în 15 minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, întrucât nu apare pe acest proiect de ordine de zi, luni știți că se pot aduce modificări și vom avea grijă la ședința Biroului permanent ca să luăm în discuție solicitarea pe care ați făcut-o legată de propunerea respectivă.

Dacă mai sunt alte intervenții la ordinea de zi? Dacă nu sunt, o să vă supun spre discuție propunerile care s-au făcut.

O primă propunere a făcut domnul deputat Nică, ca proiectul de lege care este prevăzut la poz.19, cel referitor la apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, să fie inclus la poz.10, deci după proiectul de Lege pentru prevenirea, deconspirarea și sancționarea faptelor de corupție. Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

O a doua propunere a fost făcută în legătură cu proiectele de legi prevăzute la pct.14 și 15, proiectul de Lege privind permisele de muncă și proiectul Legii concediului paternal, care să fie trecute pe ordinea de zi după pct.7.

Dacă sunt obiecțiuni? Dacă sunteți de acord cu această propunere?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Au fost adoptate și aceste modificări. Nemaifiind intervenții la ordinea de zi supun ordinea de zi pentru perioada 1, 2, 4 noiembrie votului dumneavoastră.

Votul de ansamblul asupra proiectului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost aprobat proiectul ordinii de zi pentru perioada pe care am precizat-o.

Doamnelor și domnilor deputați,

După aceste chestiuni prealabile, abordăm proiectele înscrise pe ordinea de zi. Ar urma să luăm în discuție proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Din păcate, se întâmplă pentru a treia oară ca inițiatorul, Ministerul Justiției, să nu poată participa la această ședință, pentru a-și susține proiectul. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi adoptat proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților și unde comisia de redactare a acestor modificări a introdus un text de maniera pe care vreau numai să luați cunoștință de el, și anume se propune următorul lucru: "La dezbaterile generale, prezența unui membru al Guvernului este obligatorie spre a se pune în valoare răspunderea politică a Guvernului față de Parlament. Absența atrage amânarea dezbaterii generale. După 2 absențe se cosideră că Guvernul a renunțat la proiectul de lege și acesta se retrage de pe ordinea de zi." Asta însă este o normă care, sigur că se va discuta atunci când vom dezbate propunerile de modificare a regulamentului, dar vreau să vă arăt că, deci în ideea de a accelera procesul legislativ la Cameră, se face o astfel de propunere. Este pentru a treia oară când Ministerul Justiției nu se prezintă pentru a lua în discuție acest proiect de lege.

Domnul deputat Grădinaru are o problemă de procedură. Vă rog să o motivați pe regulament.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Referitor la proiectul de modificare și completare a Legii nr.51 nu avem un singur inițiator, Guvernul. Dacă observați, sunt 3 inițiatori. Și a fost o propunere legislativă a PDSR-ului, în procedură de urgență, din 1998. Și, s-a tot plimbat acest proiect pe ordinea de zi, s-a tot mutat de pe un punct pe altul, iar pe data de 19.X. domnul secretar de stat Mocuța a solicitat amânarea până pe 26. Ministerul Justiției este unul dintre inițiatori. Deci nu este obligatoriu să fie singur aici, sunt 3 inițiatori și noi în comisie din cele 3 proiecte, proiectul Guvernului și cele două propuneri, am făcut un singur proiect.

Vă rog, sala să decidă și să începem discuția acestui proiect de lege.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, da, poftiți, domnule deputat Szekely.

Domnul Székely Erwin Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Parcă a spus colegul meu, domnul Grădinaru, ceea ce am dorit să spun. Pe de altă parte, însă, eu aș propune o soluție de compromis. La dezbaterea generală, oricum prezența Guvernului este de o importanță mai mică, pentru că oricum nu este cazul să votăm intervențiile colegilor noștri în ceea ce privește dezbaterile generale, și, într-adevăr, acest proiect de lege a fost amânat deja de două ori din lipsa Executivului. Eu aș propune ca să începem dezbaterea cu dezbaterile generale și să continuăm săptămâna viitoare cu dezbaterea pe articole, atunci când reprezentanții Guvernului vor fi prezenți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Ana, poftiți, vă rog.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Faptul că unul din inițiatori și mai ales cel care are, ca să spun așa, partea preponderentă în ceea ce privește reforma justiției, organizarea acestui departament lipsește, pentru noi nu este deocamdată o surpriză, fiindcă cu același "respect" este tratat Parlamentul, așa cum ați sesizat, de altfel, domniile voastre, și atunci când se fac interpelări, când se fac întrebări de către distinșii membri ai Parlamentului, ambele forme procedurale, legale care vizează buna desfășurare a vieții economice, a vieții sociale și politice din țară, pentru mine este de neînțeles ca un asemenea act reglementator să nu fie dezbătut, începând cu discuțiile generale, în prezența departamentului de resort.

Pe de altă parte, vreau să fiți de acord cu mine că și acest mod repetat de neprezentare, cel puțin din partea Ministerului Justiției, vine să confirme că Parlamentul României este ignorat. Este pur și simplu la remorca fie a Guvernului, fie a oricărui ministru sau minister din România, ceea ce este scandalos.

De aceea, domnule președinte, nu mă asociez părerii distinșilor mei colegi dinainte vorbitori și, vă rog, să nu procedăm la luarea în discuție a acestui act normativ, să continuăm cu proiectul de lege pe care l-am început alaltăieri și, dacă timpul ne îngăduie, să intrăm în discuția proiectului de lege privind asigurările din România deosebit de important și, de altfel, cerut inclusiv de organismele comunității economice europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Poftiți, domnule deputat Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Modificarea Legii nr.51, modificarea Legii avocaturii este extrem de resimțită de realitățile existente în România. Este adevărat că există astăzi un segment extrem de important care nu dorește modificarea acestei legi. Din aceste motive, cred eu, și la Comisia juridică, de disciplină și imunități a avut un parcurs extrem de încet această lege, iar astăzi se încearcă blocarea ei chiar de către principalul inițiator.

Domnule președinte, ceea ce secretarul Comisiei juridice a spus aici, nu este lipsit de relevanță. Există mai mulți coautori ai acestui proiect de lege și drept consecință acest lucru nu este de neglijat și dumneavoastră și sala poate să ia considerare, iar ceilalți coautori care sunt prezenți în sală, ei pot să participe la dezbaterile acestui proiect de lege. Amânarea este un element care nu se mai justifică în acest moment și, de aceea, domnule președinte, eu v-aș ruga foarte mult ca să supuneți aprobării Camerei Deputaților intrarea în dezbaterile acestui proiect de lege chiar astăzi. Sigur, profit de această ocazie pentru a-mi exprima absolut dezaprobarea față de modul în care unii membri ai executivului tratează Parlamentul, chiar acte normative pe care ei înșiși le-au pomovat în Parlament, determinând în felul acesta blocarea activității parlamentare, așa cum s-a întâmplat și marți, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, așa cum se întâmplă și astăzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt și alte comentarii. Nefiind alte comentarii, vă rog să-mi permiteți ca să fac următoarele intervenții în legătură cu sugestiile pe care le-au făcut aici domnii deputați Grădinaru, Szekely și Oltean.

Stimați colegi,

Vă rog să luați în fața dumneavoastră raportul și să constatați că analiza proiectelor s-a făcut luând ca bază proiectul de lege al Guvernului, astfel încât este foarte greu ca să scindăm acum discuția din moment ce raportul este comun, iar pe proiectul de lege al Guvernului au fost grefate cele două propuneri legislative. Deci este un impediment major ca să nu putem să dezbatem în lipsa reprezentantului Guvernului.

Pe de altă parte, stimați colegi, succesiunea în discutarea unui proiect de lege o cunoașteți că este următoarea: prezentarea notei de fundamentare a considerentelor care au determinat elaborarea proiectului, prezentarea raportului de către comisia sesizată în fond și, după aceea, se trece la dezbaterile generale. Nu putem realiza nici această fază a dezbaterilor generale, care reprezintă o fază ulterioară celei care are în vedere prezentarea și susținerea de către inițiator a proiectului și a raportului comisiei sesizate în fond. Deci sunt 3 argumente care fac ca totuși proiectul să nu poată fi luat în discuție astăzi. Sigur că noi o să reprogramăm, luni, la Biroul permanent acest proiect de lege pentru ziua de marți, o să-i dăm prioritate în dezbatere și cred că totodată o să atenționăm și Ministerul Justiției că trebuie totuși să găsească formula necesară pentru a fi prezent, cel puțin unul din cei doi secretari de stat, dacă nu poate veni ministrul. Astăzi, într-adevăr, ministrul justiției este reținut la ședința de guvern și de aceea nu poate să participe. Pentru aceste considerente, pe care le-am invocat, urmează ca acest proiect de lege să fie discutat săptămâna viitoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 19:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro