You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.

Inițiatorul?

Dau cuvântul din partea inițiatorului, domnului Mihu Miron Biji.

Domnul Mihu Miron Biji:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest Acord a fost semnat la 3 septembrie 1998 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane.

Este un Acord în care se prevede aplicarea principiilor națiunii celei mai favorizate și al tratamentului național, protejarea dreptului de proprietate intelectuală, măsuri pentru facilitarea comerțului bilateral, realizarea de consultări în vederea soluționării amiabile a eventualelor divergențe ce ar apărea în materie de schimburi de bunuri.

Este un acord favorabil României, permite o mai bună coordonare a relațiilor economice între cele două țări și de aceea, vă supunem votului acest acord.

Menționăm că Senatul l-a adoptat în forma, așa cum a fost semnată între cele două Guverne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei, îi dau cuvântul domnului deputat Dan Ioan Popescu, președintele Comisiei pentru industrie și servicii.

Aveți cuvântul.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia pentru industrie și servicii.

În ședința noastră din luna octombrie, a fost analizat în fond acest acord, în prezența reprezentanților Ministerului Industriei și Comerțului și, având în vedere importanța și utilitatea lui pentru România, Comisia recomandă avizarea în plenul Camerei Deputaților a Acordului cu Uniunea Statelor Mexicane.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul, în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu precizarea că eventualele erori de traducere vor fi corectate de Departamentul legislativ, vă supun spre aprobare această lege, în ansamblul ei; este lege ordinară.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost adoptată prin vot deschis, cu mâna ridicată.