Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999

Informare privind scrisoarea Președintelui României privind participarea unei subunități a Armatei României la activități de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state în afara teritoriului național:

Ședința a început la ora 9.00.

Lucrările au fost conduse de domnul Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya-Hamar Alexandru și Vasile Miclăuș, secretari.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună dimineața!

Ședința Camerei Deputaților de astăzi, joi, 4 noiembrie, este onorată de prezența, potrivit înregistrărilor făcute la Secretariatul tehnic, a 186 de deputați; sunt absenți 156, participă la alte activități un număr de 90 de deputați. Aceștia sunt grupați în felul următor: 9 deputați sunt membri ai Guvernului, 7 deputați participă la acțiuni parlamentare în străinătate. Au fost aprobate ca să poată să lucreze în aceste zile, în paralel cu lucrările în plen, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Pentru a putea începe lucrările, rog secretarii de ședință din această săptămână și care îl asistă pe președinte să-și ocupe locul la prezidiu.

Vă anunț că deja, față de programul aprobat, începem lucrările cu o întârziere de 30 de minute.

Rog pe domnii secretari Kónya-Hamar și Miclăuș să poftească la prezidiu.

Înainte de a intra în activitatea propriu-zisă a Camerei, sunt câteva informări pe care trebuie să vi le prezint spre a lua la cunoștință.

În primul rând, este vorba de o scrisoare formulată în temeiul art.5 alin.2 din Legea apărării naționale de către Președintele României prin care înștiințează Parlamentul despre participarea unei subunități a armatei la o activitate de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state în afara teritoriului național. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat participarea la această activitate, exercițiul fiind inclus în planul de relații internaționale al Ministerului Apărării Naționale pe anul 1999. Participarea subunității armatei române la aceste activități în afara teritoriului național constă în participarea cu o subunitate la nivel de pluton, la cursul de pregătire a unităților de menținere a păcii, organizat de Centrul internațional de pregătire a operațiilor în sprijinul păcii, Kilkis, Republica Elenă. Specificații: curs de pregătire, acțiuni specifice operațiunilor în sprijinul păcii. Perioada: 10 noiembrie-24 noiembrie 1999, locul de desfășurare: Republica Elenă. Participarea românească: 23 de persoane, un ofițer, comandant de pluton, un subofițer logistic, 21 militari angajați pe bază de contract. Participarea străină: contingente din țări partenere și NATO. Finanțarea cheltuielilor pentru participarea la această activitate: vor fi suportate de partea elenă, mai puțin cheltuielile necesare pentru diurna personalului, 50% și transportul internațional ce vor fi suportate de partea română din planul de relații internaționale al Ministerului Apărării Naționale pentru anul 1999.

Vă informez că, în legătură cu această acțiune, nu este nevoie să fie adoptată o hotărâre a Parlamentului, ci este numai o informare, așa cum prevede art.5 alin.2 din Legea apărării naționale nr.45 din 1994.

 
Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

În continuare, doamnelor și domnilor deputați, am să vă prezint informarea cu privire la proiectele de legi înregistrate la Biroul permanent și propunerile legislative și care au fost îndrumate de către Biroul permanent pentru a fi prezentate plenului.

Este vorba de: propunerea legislativă pentru reînființarea comunei Berchișești, județul Suceava, inițiată de domnul deputat Vasile Mândroviceanu din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; s-a recomandat să dea avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, inițiată de un număr de 6 deputați independenți. În fond, propunerea va fi dezbătută și avizată de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, pentru avize: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În fine, a treia propunere legislativă are ca obiect declararea pe propria răspundere a activității publice a demnitarilor, inițiată de Grupul parlamentar al PUNR. Propunerea legislativă a fost îndrumată pentru dezbatere în fond la Comisia juridică de disciplină și imunități, pentru aviz, la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Rog liderii grupurilor parlamentare să mobilizeze deputații pentru a putea intra în ordinea propriu-zisă de astăzi a ședinței Camerei Deputaților.

Rog stimații colegi să ia loc în sală!

Stimați colegi,

Deși nu participă la ședința de astăzi, fiind membru al Guvernului și având activități la Guvern, totuși cred că putem să adresăm felicitări domnului deputat Traian Băsescu care împlinește astăzi 48 de ani. (Aplauze.) Să meargă trenurile bine!

Raportul Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România (amânarea dezbaterilor).

Stimați colegi,

Potrivit programului pentru ziua de astăzi, activitatea Camerei va începe cu dezbaterea Raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România. Ca atare, invit membrii Comisiei de anchetă să-și ocupe locurile la loja din partea dreaptă și anume, domnii deputați: Bogdan Ionescu, Alexandru Lăpușan, Valeriu Gheorghe, Radu Mânea, Dumitru Popescu.

Vă rog, cei care sunteți prezenți, vă rog să vă ocupați locurile, ca să putem să constatăm dacă comisia poate să prezinte raportul sau nu; Ștefan Marian Popescu Bejat, Dumitru Bălăeț, Nicolae Ionescu, Becsek Garda Dezideriu Coloman, Dumitru Ifrim, Iohan Peter Babiaș.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și anunțe colegii care fac parte din comisie pentru a putea începe dezbaterea raportului.

Deci, încă o dată citesc numele membrilor care au compus Comisia de anchetă:

Ionescu Bogdan-PNȚCD, Alexandru Lăpușan – prezent, Valeriu Gheorghe – absent, Radu Mânea – prezent, Dumitru Popescu – prezent, Ștefan Marian Popescu Bejat de la Grupul PD, vă rog să vă ocupați locul! Dumitru Bălăeț de la Grupul PRM, vă rog să vă ocupați locul! Nicolae Ionescu de la PUNR, Dezideriu Coloman – prezent, Dumitru Ifrim de la PSDR, Iohan Peter Babiaș. Din partea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului cine participă? Domnul secretar de stat Vlad. De la Grupul PNȚCD, domnul Bogdan Ionescu. Care este situația cu dânsul?

Rog membrii comisiei să-și ocupe locurile! Constatăm că sunt prezenți majoritatea membrilor. Din cei 11 sunt prezenți 7 deputați.

Rog Grupul parlamentar al PNȚCD să vadă care este situația în ceea ce privește participarea domnului deputat Ionescu Bogdan, președintele comisiei.

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 noiembrie 1999.

Stimați colegi, până ce o să apară și președintele comisiei, care trebuie să prezinte raportul, vă propun să luăm în discuție programul de activitate pentru săptămâna viitoare, perioada 8-12 noiembrie. Vă rog să vă ocupați locurile, domnilor deputați! Nu mai circulați prin sală!

Deci, discutăm programul de activitate al Camerei pentru perioada 8-12 noiembrie. Vă rog să observați că față de programul obișnuit al Camerei, vineri, 12 noiembrie va avea loc ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului între orele 9.00 și 12.30. Deci, rețineți că va fi ședință comună, se va prezenta candidatul pentru postul de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și probabil vor mai fi discutate și alte probleme care vor fi înscrise pe ordinea de zi.

Dacă în legătură cu programul pentru săptămâna viitoare sunt obiecțiuni? Dacă nu sunt obiecțiuni, vă supun spre aprobare programul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu un vot împotrivă a fost aprobat programul de activitate. Dacă la proiectul ordinii de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 8, 9 și 11 noiembrie, domnul deputat Nică. Vă rog să precizați poziția și ziua la care vă referiți în legătură cu modificarea ordinii de zi.

 

Domnul Mihail Nică:

Deci, la cap.II A), pentru zilele de marți și joi, în urma discuțiilor din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care au avut loc ieri, solicităm ca proiectul aflat pe poziția 7 la acest capitol să fie trecut pe poz.3.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți domnule deputat Ráduly. Poftiți vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc, domnule președinte. La proiectul ordinii de zi, două observații aș dori să propun plenului Camerei.

O primă modificare în ceea ce privește programul zilei de luni, 8 noiembrie '99, observați vă rog că la nr.crt.11 din proiectul pe care l-am găsit în casetă, apare proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice.

Aș dori ca acest punct 11 să treacă la pct.5 de pe ordinea de zi de luni.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

După pct. 5, da?

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

După 4, al 5-lea.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

După pct. 4?!

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Nu, pardon! După 5, corect, aveți dumneavoastră dreptate.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, după pct. 5.

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

După 5, pentru că 4 și 5 sunt două proiecte de legi care sunt împreună, deci și trebuie să fie conexe.

A doua observație, domnule președinte, stimați colegi, este legată de ordinea de zi de marți. De ce spun marți, pentru că, din câte am înțeles, dacă astăzi nu reușim să terminăm dezbaterea raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere, atunci o să continuăm nu marți, ci joia viitoare, ceea ce este un lucru firesc și de susținut. Aș dori ca pct.4 de pe ordinea de zi de marți și anume, proiectul de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală, la care – din câte știm – comisia sesizată în fond a pregătit un raport suplimentar, conform mandatului pe care i l-am dat marțea trecută, să fie trecut pe pct.2 al ordinii de zi de marți, după proiectul Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat. Am notat, aveți toată încrederea.

 
 

Domnul Matis Eugen:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu aș dori să fac o propunere privind ordinea de zi de marți și joi și anume, să preluăm de la lista suplimentară proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/99. Este vorba despre un proiect de lege foarte important, care trebuie dezbătut de urgență, este în procedură de urgență și va avea efecte asupra construcției bugetului pe anul viitor. De aceea, vă rog să aprobați această cerere.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Dați-mi vă rog lista suplimentară. Unde doriți să-l trecem?

 
 

Domnul Matis Eugen:

Doresc să îl trecem pentru ordinea de zi de marți și joi la poz.21.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Să luăm în discuție propunerile de modificare a proiectului ordinii de zi, așa cum au fost prezentate de către colegii noștri.

Prima propunere a fost făcută de domnul deputat Nică în numele Comisiei pentru apărare și anume ca proiectul de lege prevăzut la pct.7, II privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu să fie trecut pe poz.3 la pct.II. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră această propunere.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

O a doua propunere a fost făcută de domnul deputat Ráduly, care a cerut ca pct.11 din ziua de luni și anume proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice să fie trecut după pct.5 al zilei de luni. Dacă sunt comentarii cu această propunere de modificare? Dacă nu, supun votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobată această modificare.

De asemenea, domnul deputat Ráduly a mai făcut o propunere ca proiectul de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală să treacă pe pct.2 la ziua de marți. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, a fost votată și această propunere.

Domnul deputat Matis a propus ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127 din 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului să fie inclus pe ordinea de zi la pct.II, după poz.21. Dacă sunt comentarii în legătură cu această propunere de modificare? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votată și această propunere de modificare.

Stimați colegi,

Vă supun acum spre aprobare proiectul ordinii de zi pentru zilele de 8, 9 și 11 noiembrie cu modificările care au fost supuse votului dumneavoastră.

Votul de ansamblu pe proiectul ordinii de zi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și ordinea de zi.

Deci, programul s-a aprobat, ați luat act că vineri va fi ședință comună și să vedem ce se întâmplă cu membrii Comisiei de anchetă. Mi se comunică din partea Grupului PNȚCD că domnul Bogdan Ionescu, președintele comisiei este într-o deplasare la Craiova și că nu poate să vină să susțină raportul. În această situație, vă rog ... Domnule vicepreședinte Chiliman, vă rog păstrați liniștea! Eu discut cu comisia și dumneavoastră... Vă rog foarte mult!

Deci, domnilor colegi, membri din comisie, luați act că președintele este în imposibilitate de a fi prezent astăzi pentru a prezenta raportul.

În atare situație, vă rog să decideți dacă prezintă altcineva raportul sau dacă nu, dezbaterea o amânăm pentru săptămâna viitoare, pentru joia viitoare. Domnul deputat Alexandru Lăpușan.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că problematica economiei forestiere a suscitat discuții aprinse atât în cadrul comisiei, și nu numai, având în vedere că o serie de membri ai comisiei au avut puncte de vedere diferite, semnând raportul cu observații fundamentale, având în vedere că președintele comisiei, care ar urma să prezinte un punct de vedere, să zicem, echidistant al comisiei care să vizeze doar probleme de ordin general, lipsește în momentul de față din motive obiective, cu rugămintea ca, la data la care se va reprograma discuția raportului acesta, să participe și ministrul mediului, pentru că este una din problemele cele mai importante de care domnia sa răspunde, domnule președinte, vă rog să supuneți Camerei propunerea noastră, propunerea comisiei de specialitate, de a amâna discutarea acestui raport pentru o dată la care comisia va putea să se prezinte în fața plenului cu un punct de vedere clar, echidistant și cu toți membri responsabili aici de față.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Am luat act că președintele comisiei este în imposibilitate de a fi prezent astăzi pentru a susține raportul întocmit. Pe de altă parte, având în vedere că unii membri ai comisiei au exprimat opinii separate în legătură cu raportul așa cum este prezentat plenului, vă supun spre aprobare propunerea ca raportul să fie discutat joia viitoare, adică pe data de 11 noiembrie. Secretariatul Guvernului să ia măsuri pentru ca la această ședință de joi, 11 noiembrie, începând cu ora 8,30 să fie prezent ministrul apelor, pădurilor și mediului și de asemenea, ministrul industriei și comerțului, având în vedere că o serie de probleme abordate în cadrul raportului vizează și activitatea acestui mnister.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Stimați colegi,

Continuăm activitatea noastră și luăm în discuție, sau mai bine zis continuăm dezbaterile la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Țin să vă amintesc că la ședința anterioară s-au făcut discuții în legătură cu unele prevederi. O a doua chestiune că lucrăm pe raportul comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități. La ședința anterioară, art.3, care prin renumerotare a devenit art.2 la lit.l). Această prevedere a fost transmisă comisiei pentru a fi reexaminată și a prezenta un punct de vedere asupra acestui text.

Rog Comisia juridică, biroul Comisiei juridice să-și ocupe locul în loja din partea dreaptă.

Rog ceilalți colegi, colegii care au fost în comisia specială de anchetă să-și ocupe locurile în sală. Loja să fie eliberată pentru membrii Comisiei juridice.

Stimați colegi,

Rog biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități să-și ocupe locul în loja din partea dreaptă. Vreau să știu, există cineva din Comisia juridică, din comisia aceasta de 22 de deputați?

Stimați colegi,

Mi se comunică din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități că încă nu s-au pronunțat asupra textului care a fost retrimis săptămâna trecută pentru reexaminare. Noi vom continua dezbaterile asupra celorlalte texte, urmând ca săptămâna viitoare să finalizăm acest proiect de lege.

Vă reamintesc că a rămas în discuție de la art.4, care, prin renumerotare, a devenit art.3, textul de la lit.c). La acest text au fost făcute mai multe intervenții.

Deci, la lit.c) s-au făcut următoarele propuneri: domnul deputat Naidin și cu domnul deputat Cristea au propus eliminarea.

Domnul deputat Jurcă și domnul deputat Bejat au propus înlocuirea cuv\ntului "posibilități", "depășirea volumului posibil de produse" în loc de "posibilități".

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc și să fiți atenți ce discutăm. Nu se poate legifera în condițiile acestea, vă rog să înțelegeți acest lucru.

Deci, pentru început, potrivit regulamentului, supun la vot propunerea de eliminare, formulată de domnii deputați Naidin și Cristea.

Cine este pentru eliminare? Vă rog să vă exprimați votul. Vă rog, domnilor secretari, să numărați.

Vă rog, voturi pentru eliminare? 37 .

Voturi împotriva eliminării? Vă rog să vă exprimați votul.

Vă rog să vă exprimați votul prin ridicarea mâinii, stimați colegi.

Abțineri?

Stimați colegi,

Cvorumul de lucru care a fost anunțat este de 80 de deputați. Unii dintre dumneavoastră nu și-au exprimat votul.

Pe structură, voturile se prezintă în felul următor: voturi pentru – 37, voturi împotriv㠖 24, abțineri – 8.

Stimați colegi,

Vă rog să vă exprimați votul, pentru că sunt deputați în sală care nu participă la vot. Măcar lucrul acesta este o obligație elementară, ca să vă exprimați votul, indiferent de opțiunea pe care o aveți, dar să vă exprimați votul.

Deci, supun încă o dată la vot propunerea de eliminare a lit.c) de la art.3.

Voturi pentru? Vă rog să votați.

Voturi împotrivă? (Rumoare, discuții)

Domnilor deputați, v-am explicat de trei ori, mai explic încă o dată.

Deci, la lit.c) a art.4 s-au făcut două propuneri: de eliminare, din partea domnilor deputați Naidin, Cristea, precum și o propunere de modificare a cuvântului "posibilități" cu "posibil", de către domnul deputat Jurcă și domnul Bejat.

Potrivit regulamentului, vă supun la vot mai întâi propunerea de eliminare a lit.c) de la art.3.

Voturi pentru?

Voturi împotriva eliminării?

Abțineri?

Stimați colegi, structura votului pentru eliminare: voturi pentru – 52, împotriv㠖 29, abțineri – 11. Suntem în cvorum.

Deci, a fost aprobată eliminarea lit.c) de la art.3. (Rumoare, vociferări)

Voci din sală:

Nu suntem în cvorum!

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Cvorumul de lucru este 80. L-am anunțat de atâtea ori și vă rog să înțelegeți că, în momentul în care din 80, 52 au votat pentru eliminare, deci au votat majoritatea din cadrul cvorumului. Cred că este o operațiune simplă, pe care ați înțeles-o și dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că votul acesta ar trebui reluat, pentru că, fără să vreți, cred că ați comis un fel de abuz procedural. Deci, nu vă învinuiesc, fără să vreți. Dumneavoastră, în mai multe rânduri ați făcut apel la colegii noștri să nu doarmă în timp ce votează. Or, după părerea mea, este dreptul lor să facă ce vor în timp ce votează și, din acest punct de vedere, cred că de data aceasta ar trebui, luând-o ca pe o observație izvorâtă din simpatie, așa, ar trebui să refaceți acest vot, pentru că s-ar putea ca între timp colegii noștri să fi revenit la o stare normală și să fie mai conștienți de ceea ce votează acum decât cu câteva momente în urmă.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă mulțumesc pentru recomandare, dar n-am să procedez așa, pentru că nu există nici un temei regulamentar.

S-au exprimat 52 de voturi pentru eliminare, 29 – împotrivă și 11 abțineri, ceea ce înseamnă 92 de voturi exprimate pe total.

S-a aprobat cu votul majorității eliminarea lit.c).

Acum, supun votului dumneavoastră art.4 care, prin renumerotare, a devenit art.3, în ansamblul său.

Vă rog.

Domnul deputat Sandu are o intervenție la lit.d).

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Eu aș vrea câteva clarificări în legătură cu lit.d).

Lit.d) spune așa: "neluarea, de către proprietarii sau deținătorii unor obiective legal amplasate în fondul forestier, a măsurilor de salubrizare și igienizare a pădurilor aferente obiectivelor".

Ce înseamnă "aferente obiectivelor"? Care este limita de aferență? Este o pădure de 2 hectare, de 200, de 2.000 de hectare?

Dacă nu se poate preciza această limită de aferență, eu vă propun să eliminăm ultima parte "a pădurilor aferente obiectivelor" și să spunem "a zonelor de pădure adiacente obiectivelor", înțelegând prin aceasta zonele de pădure care sunt în imediata apropiere a obiectivelor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Am reținut intervenția.

Inițiatorul? De acord.

Domnul deputat Marian Ianculescu.

Poftiți.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău că inițiatorul legii renunță așa ușor la acest amendament care este util să fie aici.

Distinsul nostru coleg, domnul deputat Sandu, a cerut o lămurire. Dacă domnul secretar de stat Anton Vlad nu este în stare să dea această lămurire, să îi explice domnului deputat Sandu, încerc să-l lămuresc eu pe domnul deputat Sandu de utilitatea acestui articol.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Dânsul, în același timp, a făcut și o propunere de amendare a textului.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Eu propun să rămână textul așa cum este, pentru că el se referă la acele situații în care sunt anumite obiective legal amplasate în fondul forestier, cum sunt niște obiective ale SRI-ului, și există aceste obiective, unde personalul silvic nu are acces să între. Or, acea pădure trebuie igienizată, nu trebuie lăsată în voia soartei. De aceea se vine cu această specificare a măsurilor de salubrizare și igienizare a pădurilor, pentru că neluarea măsurilor de salubrizare și igienizare în aceste păduri reprezintă tocmai focare de infecție pentru restul pădurilor, unde se află obiectivul respectiv.

Astfel încât, cu respect vă rog, domnule președinte, și rog plenul Camerei Deputaților să accepte varianta comisiei și a inițiatorului, cu toate că inițiatorul s-a dezis acum și-l rog și pe distinsul meu coleg, domnul deputat Sandu, să înțeleagă acest lucru și cred că acum l-a înțeles.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Eu am impresia că dumneavoastră n-ați înțeles ce a spus domnul deputat Sandu.

Domnul deputat Sandu n-a spus să nu se facă măsurile acestea de salubrizare și igienizare, ci a propus ca să se facă precizarea ce înseamnă pădurile aferente obiectivelor și a propus ca în loc de "pădurile aferente obiectivelor", să se spună "a zonelor de pădure adiacente obiectivelor". Asta a propus dânsul.

Deci, nu "să efectueze lucrările de salubrizare și igienizare".

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimate domnule coleg Sandu,

"Adiacente" înseamnă și restul pădurilor din afara obiectivului SRI, să zicem, de exemplu, sau unității militare. Or, "aferente" este clar: ceea ce revine exclusiv unității militare sau unității SRI.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat Sandu.

 
 

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Eu am înțeles perfect rolul și necesitatea acestui articol. Eu nu am propus eliminarea lui, dar este foarte vag. Nu se înțelege de aici cât de mare este această zonă a pădurilor "aferente".

Dacă domnul coleg Ianculescu spune că sunt anumite obiective strategice, atunci, hai să spunem "a pădurilor din interiorul obiectivelor respective", sau "care fac parte din obiectiv". Pentru că este extrem de vag acest lucru: "a pădurilor aferente obiectivelor". Sau, poate nu știu eu, există, atunci când se dă aprobarea pentru amplasarea unui obiectiv, se stabilește și pădurea aferentă.

Dacă este așa, atunci este corect textul.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Fondul forestier care se dă în administrarea acestor obiective se dă prin hotărâre de Guvern. Deci, se știe clar suprafața exactă.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule, când se aprobă indicatorii obiectivului, se aprobă și terenul și toată chestiunea aceasta.

Domnul deputat Bejat. Poftiți.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Părerea mea este aceea că inițiatorul a redactat corect acest articol de lege și că organul constatator care va aplica legea, va fi avizat asupra noțiunilor care sunt incluse în acest paragraf, noțiuni care sunt foarte clare.

Într-adevăr, terenurile care sunt aferente obiectivelor sunt scoase temporar din fondul forestier.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

O dată ce se aprobă documentația tehnico-economică, ele sunt scoase din fondul forestier și, sigur...

Domnul deputat Sandu a renunțat la amendament. Ca atare, vă supun votului textul de la lit.d), în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Dacă la celelalte litere din cadrul art.4, devenit art.3, mai sunt intervenții?

Dacă nu mai sunt intervenții, supun votului dumneavoastră art.3, în formularea care a rezultat în urma votului exprimat de dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Luăm în discuție, stimați colegi, art.5 care, prin renumerotare, devine art.4.

Ne găsim în raportul comisiei la pag.17, pct.5. La acest text, comisia nu are nici o modificare, este numai problema de renumerotare a textului, deci se merge pe textul inițiatorului, care, prin renumerotare, a devenit 4.

Dacă sunt ceva comentarii sau observații din partea dumneavoastră. Nefiind, supun votului dumneavoastră art.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

La poz.6 din raport, pag.18, art.6 devine art.5. Se menține textul din proiectul de lege. Aceasta este propunerea comisiei.

Dacă sunt comentarii?

Da. Domnul deputat Sandu. Vă rog să poftiți.

 
 

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Voi face referire la lit.e): "aducerea și menținerea pe vetrele de stupină atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului de animale domestice și păsări".

Este foarte corect, dacă ne gândim să nu fie cirezi de vite, eu știu, turme de oi și așa mai departe. Dar de aici, așa cum este formulat, rezultă că omul ăla nu are voie să aibă un câine, n-are voie să aibă o găină în curte, n-are voie să aibă, eu știu, un canar într-o colivie.

De aceea, aș cere inițiatorului și comisiei să clarifice aici acest aspect. Dacă nu, eu vă propun să se elimine "de animale domestice și păsări".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea inițiatorului?

 
 

Domnul Anton Vlad:

Inițiatorul a considerat că orice fel de amplasare, este impropriu spus, de trimitere a animalelor domestice fără autorizație trebuie sancționată.

Deci, noi ne menținem punctul de vedere.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Ianculescu.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Textul inițiatorului și al comisiei este bun și am discutat cu distinsul meu coleg, domnul deputat Sandu, că aceste animale domestice și păsări sunt la un moment dat purtătoare de anumite boli. Există reglementare în Codul silvic prin care se atribuie în mod gratuit amplasarea unor vetre de stupi gratuit, dar cu aprobarea organelor silvice. Or, această aprobare se dă fără a se duce cu cățel, cu purcel, cu totul acolo, pe vatra respectivă. Menține numai stupii acolo și atât, pentru că restul... un câine deranjează liniștea vânatului și, de asemenea, vânatul este o avuție națională, de asemenea, și păsările uneori sunt purtătoare de infecții care transmit bolile respective fondului cinegetic care există în zonele respective.

Ca atare, și eu propun ca acest text să rămână în varianta în care a fost, în varianta inițiatorului și în varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia? Comisia este pentru text.

Domnule deputat Sandu, vă mai mențineți propunerea? De altfel, dacă ați reciti textul, prin eliminarea sintagmei: "de animale domestice și păsări", acesta rămâne fără coerență. Că nu se mai înțelege despre ce este vorba. Păi, da, și dumneavoastră spuneți să fie eliminată partea aceasta. Or, dacă se elimină sintagma finală, textul, după aceea, nu mai are nici un înțeles. Vreți să se elimine tot? Explicațiile care v-au fost date de inițiator și de către domnul deputat nu vă satisfac?

 
 

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Reglementarea staționării animalelor în zonele de pădure este dată, este făcută prin alte acte normative. De aceea, existența acestui articol, în aceste condiții, "animale domestice și păsări", adică care se termină cu cuvintele acestea... nu-și mai are rostul. Eu propun eliminarea, îmi mențin amendamentul de eliminare a lit.e).

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

O să procedăm potrivit regulamentului. Ca atare, vă spun întâi la vot propunerea de eliminare de la art.5.

Rog inițiatorul, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, vă rog.

 
 

Domnul Anton Vlad:

Eu, în față, nu am textul adoptat de comisia Senatului.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia, domnule, a păstrat textul inițial și numai s-a renumerotat. Deci textul este acesta: "aducerea și menținerea pe vetrele de stupină, atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului, de animale domestice și păsări". Acesta este textul.

 
 

Domnul Anton Vlad:

Textul pe care îl am la mine, la lit.e), și este ultimul material, "spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule secretar de stat, eu nu știu cu ce materiale veniți dumneavoastră. Așa veniți pregătit la Parlament? Rog Secretariatul tehnic să-i dea domnului secretar de stat un material la zi.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Ca să împăcăm lucrurile și propunerea domnului, distinsului nostru coleg, domnul deputat Sandu, haideți să adăugăm sintagma "de animale domestice și păsări lăsate în libertate". Și atunci, lucrurile cred că se lămuresc, clar. Pentru că un câine într-o cușcă, să și-l țină acolo, o pasăre băgată într-o colivie, să și-o țină acolo, dar fără să fie lăsate în libertate. Deci "...de animale și păsări..." se adaugă sintagma "lăsate în libertate". Mă rog, "lăsate libere".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Inițiatorul, față de această propunere, sunteți de acord? Da.

Domnule deputat Sandu, cu adăugarea...

Domnule deptuat Bejat, aveți vreun comentariu?

Comisia, față de propunerea de completare făcută de domnul... Domnule deputat Grădinaru? Domnul deputat Ianculescu a propus ca în partea finală să se adauge sintagma "lăsate libere".

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia nu este de acord. Este pentru textul inițiatorului. Cel care are stupină și vine cu stupii nu trebuie să vină cu găinile după el și cu animalele în pădure, domnule. Deci stă două săptămâni de zile, știu eu, cu stupii în pădure, nu trebuie să-i dăm autorizație sau să scriem în autorizație că a venit cu 3 găini. El vine cu stupii, nu vine cu găinile de acasă, domnule.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Naidin.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule secretar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, întotdeauna constat că nu vă aplecați la problemele care se ridică cu destul de multă seriozitate. Vreau să vă spun eu, ca stupar, că din primăvară până toamna mii de cetățeni, împreună cu pavilioanele pe care le au, fac acest tranzit, căutând pozițiile melifere. Nu pun în discuție faptul că la... și n-am intervenit, să spună cineva că am interes, că la art.4 lit.d) este interzis să amplasezi stupii în alte locuri decât cele autorizate. Dar vreau să știe distinșii colegi din Comisia pentru agricultură că începând cu acest an nu se mai intră în pădurile regiei, de parcă sunt lagăre și închise cu sârmă ghimpată, și este și experiența mea, stupinile se instalează, începând cu acest an, pentru a proteja vânatul și respectiv a da economie...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, care este propunerea?

 
 

Domnul Petre Naidin:

Să se amplaseze în jurul pădurilor. Deci, rog colegii ca la această lit.e), ținând cont că este o meserie, să rămână așa cum s-a propus "în stare de libertate".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

"Lăsate libere".

Domnule deputat Bejat, haideți, că poate ne scoateți din încurcătură.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Eu sunt de acord cu modul în care a fost redactat acest articol, însă aș avea o adăugire, un amendament. Să se spună: "dacă nu sunt incluse în autorizație" și, în felul acesta, cel care emite autorizația poate să trateze cu beneficiarul ce animale poate să ducă acolo, în ce condiții le poate duce și așa mai departe și în felul acesta eu cred că am rezolvat această problemă. Este o practică cunoscută și la autorizațiile de pășunat, când oamenii merg la stâne cu câini de pază, unde se spune, domnule, ai voie, la un număr de ovine, la un număr de câini, care trebuie să fie echipați cu jujeie etc. ca să nu producă pagube vânatului.

Cred că dacă am adăuga această aserține ar fi problema rezolvată și nici textul nu ar fi atât de excesiv.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Grădinaru.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Eu nu vreau să intru în dialog cu domnul deputat Naidin, că nici nu merită acest lucru. Dar eu nu spun punctul meu de vedere, eu vorbesc în numele comisiei, domnule, ceea ce susțin, și susținem textul. Nu că vreau eu să-l susțin. Ba, mai mult decât atât, la aceste amendamente pe care domnul Ianculescu le-a adus la comisie, dânsul a fost prezent, și acum vin colegi de-ai noștri și-l contrazic.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Lucrurile vor fi rezolvate pe cale regulamentului. S-au făcut mai multe amendamente și vom spune, așa cum prevede regulamentul, mai întâi textul comisiei, așa cum este redactat de către comisie.

Cine este pentru textul propus în raportul comisiei? Vă rog să numărați, domnule secretar. Vă rog să fiți atenți asupra votului. Voturi pentru textul din raportul comisiei? Vă rog, voturi pentru textul comisiei?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Vă rog să vă exprimați votul, stimați colegi.

Pentru textul comisiei, structura votului este următoarea: voturi pentru – 43, voturi împotriv㠖 19, abțineri – 18. Suntem exact în cadrul cvorumului de 80, amendamentul a întrunit 43 de voturi pentru, deci majoritatea. A fost adoptat textul comisiei.

Supun votului, pe ansamblu, art.5.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul, stimați colegi.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 7 abțineri, a fost votat art.5.

Trecem și luăm în discuție art.6, care se găsește în raportul dumneavoastră la pag.19, poz.7 din raport. Vă rog să observați că textul a fost amendat de către Comisia juridică, de disciplină și imunități și de domnii deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă la acest text sunt comentarii? Domnul deputat Ștefan Bejat.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În principiu, sunt de acord cu redactarea făcută de către comisie, în schimb, consider că este excesivă măsura ca pentru proprietarii de păduri să se dubleze contravențiile silvice, și pe ce considerent? Fiindcă ei nu pot să intre în posesia unor păduri cu funcții speciale de protecție. Vă rog să vă reamintiți că de curând am votat împreună în Camera Deputaților legea numită "Lupu", de retrocedare a pădurilor, și am băgat la excepție reconstituirea dreptului de proprietate, tocmai pe aceste terenuri cu funcții speciale de protecție.

Vă rog să supuneți atenției dumneavoastră această observație și să eliminăm "sau de proprietarul pădurii".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este sugestia dumneavoastră?

Domnule deputat? Sugestia dumneavoastră este să ...

 
 

Domnul Ștefan Marian Popescu-Bejat:

Deci, să eliminăm "sau de proprietarul pădurii". Fiind vorba de proprietarii privați, care nu intră în discuție în acest caz.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Să eliminăm sintagma din partea finală.

Poftiți, domnule deputat. Poftiți, că pe urmă dau cuvântul inițiatorului și comisiei.

Vă rog.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Intervenția mea acum este procedurală, pentru că am făcut acest amendament, și îmi pare rău că distinsul meu coleg și prieten, domnul Popescu-Bejat, probabil că n-a citit cu atenție acest art.6. Deci sunt două chestiuni distincte. Prima parte este o chestiune, și a doua parte este cu totul altă chestiune. Nu are legătură partea a II-a cu partea I. Deci se referă partea I și la păduri cu funcții speciale de protecție, iar partea a II-a se referă la dublarea cuantumului amenzilor în cazurile în care fapta este făcută de către personalul silvic însărcinat cu paza pădurii respective sau chiar de către, bineînțeles, proprietarul pădurii respective, dacă încalcă reglementările prevăzute în regimul silvic.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat Bejat.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Aș dori să vă aduc încă un argument în susținerea mea de eliminare a acestei aserțiuni, și anume vă rog să constatați, la art.1 din această lege pe care o discutăm acum, că proprietarii de păduri private sunt subiecți și spunem acolo:"Poprietarul de pădure privată care încalcă ..." și nu știu ce mai drege acolo "este sancționat cu amendă de la 10 milioane la 30 de milioane", iar acum vin în partea finală și zicem: nu, domnule, nu cu "de la 10 la 30 de milioane", ci "de la 20 la 60 de milioane", și mie mi se pare că ne contrazicem în cadrul aceleiași legi.

Eu propun să revedeți art.1, care se referă la proprietarii privați de păduri, și unde sunt sancționați la același nivel ca și răufăcătorii de păduri, cu amendă de la 10 la 30 de milioane sau cu privare de libertate între două luni și 6 luni. Iar aici mă fac că uit ceea ce am stabilit în art.1 și vreau să le dublez amenda respectivă sau sancțiunea respectivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Bejat,

Vă rog să citiți textul cu atenție pentru că este vorba numai de vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, or, la art.1 se vorbește despre vegetația forestieră, în general, iar aici, în momentul în care se prevede această agravantă, este determinată tocmai de faptul că ne găsim...

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Revin, domnule președinte.

Acesta a fost primul meu argument pe care l-am adus: proprietarii privați de păduri nu pot să intre în posesia terenurilor pe vechile amplasamente, dacă acestea fac parte din categoria respectivă, a pădurilor cu funcții speciale de protecție. De aceea, eu susțin această chestiune.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră sunteți pentru eliminarea sintagmei. Inițiatorul, vă rog să luați cuvântul.

 
 

Domnul Anton Vlad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că s-a săvârșit o eroare, pentru că, în forma în care este propus noul articol, el se referă la două fapte distincte. În prima parte se referă la "pădurile cu funcții speciale de protecție", iar în a adoua parte se adaugă "precum și în cazul în care faptele toate sunt săvârșite de personalul silvic și de proprietari". Deci, în partea a doua, indiferent din ce pădure s-ar săvârși fapta, se dublează amenda. S-a stabilit la at.1 treaba asta. Eu zic că art.7, în forma pe care noi am propus-o, se referă doar la pădurile cu funcții speciale de protecție. Dacă se dorește să se înăsprească pedepsele asupra proprietarilor, asupra organelor silvice, să se facă un articol separat. Să se mențină forma inițială, doar asupra celor petrecute în păduri speciale de protecție.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră sunteți pentru textul inițial. Adică se se elimine partea care se referă la: "precum și în cazul celor săvârșite de personalul silvic..."

 
 

Domnul Anton Vlad:

Să se facă un alineat separat. Dacă cineva dorește acest lucru, să se propună un alt amendament.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia, vă rog.

Domnilor, haideți să facem puțină ordine în intervenții, că dacă intervenim de 10 ori, vă rog cristalizați-vă argumentele și prezentați-le.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze că revin, dar tocmai de aceea s-a introdus partea a doua. Pentru că nu este normal, când o faptă este produsă de către personalul silvic care este abilitat să păzească pădurea și face el această faptă, păi, ce este normal să primească aceeași pedeapsă ca acel care n-o păzește? De aceea, este imperios necesar să se dubleze amenzile în cazul acesta, cât și pentru proprietari, care o fac cu bună știință, că și ei au obligația să și-o păzească. Pentru că la art.1 nu e dublarea amenzii, este amendă simplă ca pentru toată lumea. De aceea, s-a venit cu această parte aici și nu știu de ce nu înțelege nici domnul deputat Bejat și nici chiar domnul secretar de stat Anton Vlad această chestiune. Eu cred că toți colegii, distinșii mei colegi din Camera Deputaților, au înțeles din plin acest lucru și sunt de acord să rămână așa cum a ieșit de la comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia?

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia rămâne la textul comisiei, deci nu acceptă amendamentul făcut.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnul deputat Bejat.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În situația că nu se aprobă amendamentul pe care l-am propus, acela cu proprietarii privați, suntem de acord să susținem textul inițial, al inițiatorului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, stimați colegi, vom proceda potrivit regulamentului.

Primul lucru pe care îl voi supune la vot este propunerea de eliminare, formulată de domnul deputat Ștefan Bejat, din partea finală a textului, și anume sintagma "sau de proprietarul pădurii". Așa este, da, domnule deputat?

Cine este pentru această propunere de eliminare? Vă rog să vă exprimați votul. Vă rog, cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul.

Voturi împotrivă? Vă rog să vă exprimați voturile, stimați colegi.

Abțineri? Vă rog, abțineri?

Stimați colegi, iată structura votului: pentru eliminare, au votat 61, împotriv㠖 30, abțineri – 5. Deci a fost aprobată popunerea de eliminare.

Ca atare, vă supun votului dumneavoastră acum art.6, cu această motivație de eliminare.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul pentru articol.

Voturi împotriva articolului?

Abțineri?

Structura votului la art.6: voturi pentru – 65, voturi împotriv㠖 3, abțineri – 25. Articolul a fost votat.

Trecem la poz.8 din raport, de la pag.20. Propunerea comisiei este de renumerotare a textului. Art.8 devine art.7 păstrându-și conținutul din proiect. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Luăm în discuție, stimați colegi, poz.9 din raport, cea privitoare la art.8 de la pag. 20. Vă rog să constatați că sunt niște intervenții din partea Comisiei juridice și a domnilor deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă sunt comentarii la art.8? Domnul deputat Naidin.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimată comisie,

La alin.2 poate nu am înțeles eu bine, se spune "cu excepția" și încep să se enumere aceste excepții la care nu au voie să constate și să aplice amenzi primarul, ofițerii, subofițerii de poliție și respectiv ofițerii și subofițerii pompieri.

Eu cred că trebuie să completăm în felul următor: 1. "primarii sau, după caz, împuterniciții acestora", pentru a lărgi gama celor care au dreptul să aplice contravențiile conform acestei legi și Legii nr.32 din 1968. 2. "la lit.k) art.1, la final, trebuie să spunem "numai de ofițerii și subofițerii de pompieri" pentru că altfel dă impresia că și ei sunt exceptați în a aplica exact ceea ce trebuie să aplice conform altor legi și, 3., de profunzime, mi se pare faptul că interzicând ofițerilor, la art.1 lit.s), respectiv, art.3 lit.f), să intervină exact acolo unde se verifică acte și mai ales se verifică procedurile de transport, este un lucru care nu este în firescul legii și dorinței inițiatorului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci inițiatorul față de intervenția... și, vă rog, domnule deputat, vă rog să depuneți amendamentul scris, ca să poată și inițiatorul să discute pe text.

V-aș ruga, atunci când veniți și prezentați amendamentele, să aveți deja asupra dumneavoastră textul scris și să nu stăm să blocăm lucrările până ce vă redactați amendamentele.

Până ce își redactează amendamentul domnul deputat Naidin, vă propun, stimați colegi, să trecem la poz.10.

La alin.3 de la art.8, comisia are un comentariu de făcut.

Vă rog, domnule deputat Grădinaru.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art.9, devenit după renumerotare 8, la alin.3, datorită faptului că în Codul silvic ministerul va face organizarea în teritoriu de comun acord cu inițiatorul, am stabilit să adăugăm după ocolul silvic, vedeți "agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic", și de aici vine virgulă, "iar pentru pădurile adiministrate de Regia Națională a Pădurilor sau Inspectoratele silvice teritoriale", pentru că se vor înființa de către minister aceste inspectorate, "pentru pădurile proprietate privată și vegetație forestieră din afara fondului forestier național". Deci să introducem aceste text. Ne-am pus de acord cu inițiatorii.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră spuneți așa că: "Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic...".

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

"...la ocolul silvic, iar pentru pădurile administrate Regia Națională a Pădurilor, la Inspectoratele silvice teritoriale". Este amendament făcut de inițiator.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Numai o clipă.

Deci, domnule deputat Bejat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema este extrem de complicată, de complexă, eu am sesizat acest lucru, am făcut și un amendament care a fost transmis la comisia de specialitate, el a fost respins acolo, probabil că nu a fost chiar bine fundamentat sau poate nu a cuprins absolut totul, dar în modul în care se încearcă acum pe picior să se redacteze acest articol, eu cred că nu este corespunzător. Eu vă propun să transmiteți la comisie acest paragraf, să fie invitați, și noi, cei care am mai lucrat în sector și știm, să venim în fața dumneavoastră, onorați colegi, cu o propunere corectă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Inițiatorul.

 
 

Domnul Anton Vlad:

Cred că s-a mutat virgula mai într-o parte. Normal, textul convenit cu comisia ar trebui să fie următorul: "...ocolul silvic pe raza căruia s-a săvârșit contravenția pentru pădurile administrate de Regia Națională a Pădurilor și la inspectoratul silvic teritorial pentru pădurile private și vegetația în afara fondului forestier național."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Și cu ocolul silvic cum rămâne?

 
 

Domnul Anton Vlad:

E la insectoratul silvic teritorial.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Și ocolul silvic ce face?

 
 

Domnul Anton Vlad:

Ocolul silvic poate fi un titlu generic. Deci, noi suntem acum în curs de formare a noii structuri.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Constat că, totuși, acest articol 8 și prin amendamentul depus de domnul Naidin și prin intervenția care a făcut-o domnul deputat Bejat, care a avut și un amendament respins la comisie, nu este clar; pentru a avea un text clar, vă propun să-l retrimitem la comisie pentru că mai există la comisie lit.l) de la art.2, urmând să se întocmească un raport suplimentar ca să asigurăm o reglementare corectă în acest domeniu.

Trecem mai departe și luăm în discuție poziția 10 din raport. Este vorba de art.9, devenit prin renumerotare, și unde se menține textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

S-a votat.

Art.11 devine art.10. Este o chestiune numai de renumerotare. Comisia menține textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră art.10, cu redactarea dată de inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și acest text.

Luăm în discuție poziția 12 din raport de la pagina 22. Este vorba de art.12 care prin renumerotare devine 11, dar păstrându-și conținutul pe care l-a dat inițiatorul.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Art.13 devine art.12 în forma modificată de către comisie. Vă rog să observați, textul este la poziția 13 din raport, pag.22. Amendament propus de domnii deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă sunt comentarii la art.12. Întrucât nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.12.

Art.13. Este o chestiune de renumerotare, păstrând conținutul pe care l-a dat inițiatorul. E vorba de poziția 14.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art.13.

Trecem la art.14 care va avea conținutul de la poziția 15 din raport. Comisia nu face decât o chestiune de renumerotare a articolului, dar dă același conținut textului pe care l-a dat inițiatorul.

Dacă sunt comentarii.

Domnul deputat Naidin. Vă rog.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnii colegi de la Comisia juridică știu că s-a clădit o nouă lege. La sfârșit, spun că se completează cu prevederile Legii nr.32/1968, dar pentru rigori, Legea nr.32/1968 care, să nu uităm, a fost contestată la Curtea Constituțională și anumite articole declarate anticonstituționale și s-au întors către noi. În ideea de a nu greși, la alin.1 al art.14 doresc o completare și același lucru și la alin.2.

La alin.1, după ce se pune punct după "...comunicării acestuia", ar urma: "Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării."

La alin.2, după "judecătoriei competente" urmează propoziția "Plângerea cât și celelalte acte de procedură privind soluționarea acestuia sunt scutite de taxă de timbru."

Îl dau comisiei pentru deliberare.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să-mi dați textul.

Stimați colegi,

Rog și inițiatorul să fie atent și comisia. Deci, propune domnul deputat Naidin ca la art.14 la alin.1 să se adauge "Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirile iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării."

Inițiatorul, ce părere are în legătură cu această propunere de completare?

 
 

Domnul Anton Vlad:

Din câte înțeleg, se poate face contestație numai împotriva contravalorii pagubei, nu și a amenzii. Dar dacă se câștigă procesul, atunci amenda mai este valabilă?

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

Se completează și cu acest lucru.

 
 

Domnul Anton Vlad:

Noi ne menținem textul inițial.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mențineți textul inițial. Da. Vă rog, din partea comisiei.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia este de acord cu amendamentul propus. Trebuie să adăugăm și procesul-verbal de contravenție, deși el este contestat; nu numai despăgubirile și confiscarea. Suntem de acord cu acest amendament referitor la despăgubiri și confiscare, dar s-a eliminat procesul-verbal de contravenție care poate fi contestat, nu putem să-l eliminăm. Deci, să rămână și acesta. Noi suntem de acord, domnule președinte.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, deci, rămâne textul alin.1 așa cum este redactat de către comisie, iar în partea finală se adaugă ce a propus domnul deputat Naidin. Sunteți de acod? Da.

Supun votului dumneavoastră alin.1 de la art.14 cu amendamentul făcut de domnul deputat Naidin și care a fost acceptat de către Comisia juridică.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 10 voturi împotrivă.

Deci, amendamentul a trecut.

La alin.2 al art.14 se propune tot așa, după "judecătoriei competente", să se adauge următoarea frază: "Plângerea cât și celelalte acte de procedură privind soluționarea acțiunii..."

 
 

Domnul Petre Naidin:

"cauzei".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Cauzei... Păi, numai cauzei nu scrie aici. "...cauzei, sunt scutite de taxa de timbru".

Inițiatorul? Sunteți de acord.

Comisia juridică? De acord.

Comisia juridică, inițiatorul sunt de acord ca să completăm alin.2 cu amendamentul domnului deputat Naidin. Deci, la art.14.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Ca atare, vă supun votului dumneavoastră, art.14, în ansamblu, cele cinci alineate, cu amendamentele de la alin.1 și 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

La ce aveți intervenții?

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Am o propunere pentru un articol nou.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Să se introducă? Păi, am ajuns aici la art.15.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

După art.14, propun un art.nou, art.14 bis.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat. Deci, vreți să faceți un amendament, da?

Vă rog, poftiți.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Am în vedere faptul că amenzile sunt destul de mari și pentru a elimina birocrația, și pentru a da dreptul contravenientului să achite jumătate din contravaloarea amenzii, pentru că dacă achită jumătatea contravalorii în 48 de ore acum este o valoare și dacă merge și se judecă în instanță, peste trei ani, această valoarea depășește chiar dublu amenzii respective.

În acest scop, pentru a veni în sprijinul contravenienților, dar nu prin aceasta înțelegând că manifestăm o slăbiciune, vă propun următorul articol nou, art.14 bis: "În cazul în care contravenientul achită, în termen de 48 de ore de la primirea procesului-verbal de contravenție la ocolul silvic, jumătate din minimul amenzilor pentru faptele săvârșite prevăzute la articolele respective, cât și valoarea integrală a pagubelor, orice urmărire încetează."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog, dați-mi textul!

Deci, s-a propus introducerea unui text nou, art.14...

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnilor de la Comisia juridică, este bine să aveți și nespecialiști în jur pentru că întotdeauna ei văd dincolo de copaci, cum se spune. Ceea ce corect a cerut colegul Ianculescu și pe care îl susțin, la art.19, dacă eliminăm, dacă aveți în față textul art.19, dacă eliminăm sintagma "cu excepția prevederilor art.25 și 27", rezolvăm problema.

Eu nu am amendament, dar spun că dacă la art.19 eliminăm "cu excepția prevederilor art.25 și 27"...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

La care articol, domnule deputat?

 
 

Domnul Petre Naidin:

La art.19.

Am rezolva problema care a introdus-o domnul deputat Ianculescu.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Ianculescu, față de propunerea făcută de domnul deputat Naidin, deci, prin faptul dacă la art.19 se elimină...

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Parțial, domnul deputat Naidin are dreptate trimițând la articolul respectiv, "cu excepția art.25, 27 din Legea nr.32/1968". Dar dacă analizăm mai bine art.25, art.26 și art.27 din Legea nr.32/1968, referitor la stabilirea și sancționarea contravențiilor, constatăm că aceste articole sunt mult mai cuprinzătoare și aici este o particularizare, numai o parte din prevederile acestor articole. De aceea, eu propun să introducem acest articol, clar, aici este locul lui, și să lăsăm în text și sintagma, la textul de la articolul care urmează la numărul pe care l-a spus domnul deputat Naidin, să rămână și sintagma "cu excepția art.25, 27", pentru că acolo sunt și alte reglementări în afară de achitarea amenzii în 48 de ore.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Prevederile art.25, 27 din Legea nr.32 nu dau posibilitatea tocmai să se reducă. Deci, vă rog să înțelegeți acest lucru.

Comisia juridică, vă rog să preluați textul domnului deputat Ianculescu.

Poftiți, domnule deputat Grădinaru.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem de acord parțial cu acest amendament pentru că, vedeți dumneavoastră, se spune că să se plătească această contravenție, jumătate, în 48 de ore. Suntem de acord. Dar mai departe spune să plătească și pagubele pe care le-a produs. Or, cine le calculează în 48 de ore ca să plătească amenda?

 
 

Domnul Marian Ianculescu (din sală):

Există proces-verbal de contravenție.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Deci le dă contravenție. Cine îi calculează lui pe loc, atunci, paguba pe care a produs-o, s-o plătească jumătate?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Ianculescu, față de precizarea făcută de domnul deputat Grădinaru, vă reformulați textul, cum faceți?

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

În momentul când înmânează procesul-verbal de contravenție contravenientului, acolo se specifică absolut totul, și valoarea pagubei. Deci, el plătește jumătate din cuantumul acestei pagube în 48 de ore. Deci, o știe, este calculată de organul constatator, că de aceea este organ constatator, să-i treacă valoarea pagubei în procesul-verbal de constatare, domnule președinte.

Eu îmi mențin articolul și eu zic că este binevenit și vine și în sprijinul în special al deținătorilor de păduri, care, în felul acesta, pot să intre mai rapid în posesia sumelor amenzilor respective, eludând în acest fel birocrația care urmează după aceea pe calea atacurilor juridice.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Am înțeles.

Stimați colegi,

Repet ceea ce am mai spus și cu alt prilej: textele de lege nu se scriu pe colțul mesei, nu se scriu la inspirație în sală, trebuie să fie gândite, textele din proiect să fie corelate cu legislația, este motivul pentru care mă prevalez de art.99 din regulament și acest amendament îl remit la comisie pentru ca să fie examinat și să se vină cu o redactare corectă juridic, din toate punctele de vedere.

Trecem mai departe și luăm în discuție poziția 17 art.16 de la pagina 24 din raportul dumneavoastră. Textul Comisiei juridice.

Dacă sunt comentarii. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art.16 în forma comisiei.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.16.

Art.17 de la poziția 18 din raport. Este modificat față de forma inițiatorului de către comisie printr-o trimitere la un alt text ca urmare a renumerotării.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Art.19 devine 18 prin renumerotare, dar păstrează conținutul dat de către inițiator.

Dacă sunt comentarii.

La poziția 19, art.19 devine 18, păstrând textul inițiatorului și sugerez ca în partea finală să trecem "potrivit legii" și textul ar fi în felul următor: "Încălcarea atribuțiilor de serviciu de către personalul silvic atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, potrivit legii."

Sunteți de acord? Da.

Deci, sunteți de acord cu această mică modificare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.18 cu această îmbunătățire.

Luăm în discuție, stimați colegi, poziția 20 din raport, pagina 25. Art.20 devine art.19 și propun plenului să fie de acord ca acest articol pentru a putea fi corelat cu propunerea făcută de domnul deputat Ianculescu și de către domnul deputat Naidin, și acest text să meargă la comisie, pentru a asigura unitatea de redactare și de formulare.

Luăm în discuție poziția 21, art.21, care prin renumerotare a devenit art.20, iar conținutul lui este cel inițiatorului.

Dacă sunt comentarii.

Domnul deputat Naidin.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Vreau să atrag atenția inițiatorului și Departamentului tehnic-legislativ al nostru că întotdeauna când apare acest gen de articol în proiectele de legi, el este rezolvat prin Legea nr.97/1998, prin care se dă dreptul, este legea de modificare și completare a Legii nr.32/1968, și se dă dreptul ca prin hotărâre de Guvern, Guvernul să reactualizeze, când consideră, aceste limite ale amenzilor contravenționale. Să rămână, dar dacă s-ar putea, pentru rigurozitatea noastră legislativă, ca el în viitoarele noastre proiecte de legi să nu mai intervină, pentru că este rezolvată.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Inițiatorul. Comisia juridică.

Domnule deputat Naidin, haideți că nu s-a înțeles, inițiatorul n-a reținut exact ceea ce ați exprimat...

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

Este rezolvată prin Legea nr.97/1998.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Și ce propuneți, domnule deputat?

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

Să rămână așa.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Să rămână așa. Deci, este o delegare de competență.

Supun votului dumneavoastră art.20 în forma inițială.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat și art.20.

Art.21 își menține textul din forma inițiatorului. Aș propune...

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Tamás Sándor:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Eu am înțeles că suntem la art.22 inițial, da?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Care devine 21.

 
 

Domnul Támas Sándor:

Art.21 inițial...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat, art.21 care a devenit 20 l-am votat, iar acum suntem la art.22 care devine 21.

Vă rog, poftiți.

 
 

Domnul Tamás Sándor:

Vă mulțumesc.

Deci, textul din raport sună în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României". După părerea mea, nici gramatical, dar nici din punct de vedere tehnic-legislativ nu este o formulare corectă, pentru că un act legislativ intră în vigoare nu "în termen de", ci într-un termen fix. Eu propun înlocuirea, reformularea textului în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Corectă, domnule deputat, intervenția dumneavoastră. Același lucru voiam să-l sugerez și eu. Inițiatorul, dacă sunteți de acord? Da. Comisia de acord.

Vă supun textul art.21, cu aceste îmbunătățiri redacționale care au fost propuse de domnul deputat.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Trecem la art.22, devenit astfel ca urmare a renumerotării, poziția 23 din raport.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului dumneavoastră art.22.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Stimați colegi,

În felul acesta, am epuizat dezbaterea proiectului de lege. Rog Comisia juridică să reexamineze textele ce i-au fost remise și, totodată, în raportul suplimentar pe care-l va prezenta, să facă și corelările de text, adică trimiterile exacte la fiecare text, ca să nu existe după aceea dificultăți în finalizarea proiectului de lege de căre Cameră.

Domnule deputat Naidin, vă rog să dați amendamentul la art.8, acolo unde ați făcut referire la cei care pot să constate contravențiile. Dați-l la Comisia juridică, textul a fost transmis la comisie și vă rog să-l dați comisiei ca să poată să-l ia în examinare.

Mulțumim reprezentantului Ministerului Pădurilor. Vă rog să participați la lucrările comisiei, chiar și inițiatorii de amendamente, pentru a putea redacta textele în forma corectă.

 
Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (amânarea dezbaterilor).

Stimați colegi,

Potrivit ordinii de zi, urmează să luăm în continuare în dezbatere proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală. Țin să vă reamintesc că au fost remise comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic, în vederea elaborării unui raport suplimentar, articolele 7, 10 alin.2, 10 alin.4 și ll.

Întreb reprezentanții Comisiei pentru administrație publică dacă au finalizat raportul suplimentar. Din partea Comisiei pentru administrație, dacă este cineva. Vă rog, poftiți la microfon, domnule deputat Bara.

Vă rog, domnule deputat Liviu Bara.

 

Domnul Radu-Liviu Bara:

N-am observat că e aici domnul vicepreședinte Mânea. Dar n-am reușit ieri să definitivăm toate punctele și așa, vă rog să-l amânați pentru săptămâna ce vine. Au mai rămas încă în discuție vreo trei puncte divergente pe care n-am reușit să le rezolvăm împreună cu reprezentanții Guvernului și vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, am înțeles că nu a fost elaborat raportul suplimentar. Rog comisia, totuși, ca săptămâna următoare să finalizeze aceste texte pentru că, pur și simplu, legea este blocată.

 
Proiectul de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (amânarea dezbaterilor).

Stimați colegi, în continuare este proiectul de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, adoptat de către Senat. Acest proiect de lege este inițiat de trei senatori: senatorul Varujan Vosganian, senatorul Viorel Pană, senatorul Paul Păcuraru.

Dacă unul dintre inițiatori este prezent aici?

Domnul Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, bănci. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Nu vreau să ieșim în afara literei regulamentului, însă respectuos aș vrea să facem o deosebire între autorii unei legi și inițiatorii ei.

Acest proiect, după cum este cunoscut, a fost realizat în cazul Senatului, asumat de cei trei senatori pe care i-ați menționat și dumneavoastră în calitate de inițiatori, dar cu o participare mult mai largă, inclusiv cu sprijinul de specialitate din partea Uniunii Europene.

Dat fiind faptul că este practic a treia oară când ajungem în această situație, eu v-aș propune, totuși, să intrăm pe acest punct de la ordinea de zi, cu atât mai mult cu cât el vine la noi ca proiect de lege, adoptat de către Senat, trecut de Camera cealaltă, are raport întocmit de câteva luni de zile și din punct de vedere al instituției pe care urmează să o reglementeze și a întregului spectru al pieței de asigurări este o lege strict necesară.

Cred că, indiferent de motivația pe care cei trei inițiatori au adus-o pentru faptul că nu au fost prezenți în cele trei ședințe în care a fost reprogramată această lege, trebuie să mizăm și pe ceea ce înseamnă reprezentarea Guvernului, permanent în această perioadă, a comisiilor care și-au spus cuvântul și deci, v-aș ruga respectuos, dacă este posibil, să mergem, totuși, pe acest proiect de ordine de zi, începând de astăzi.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, sigur că pot să vă dau dreptate parțial, însă în același timp eu nu pot să încalc prevederile regulamentului, potrivit cărora, dezbaterea generală a proiectului de lege este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum și a raportului comisiei. Din cei trei senatori unul dintre ei se putea deplasa.

Am fost înștiințat că nu s-au putut deplasa la Camera Deputaților, întrucât au de votat niște texte la Legea fondului funciar și, ca atare, amânăm, în lipsa inițiatorului, dezbaterea asupra acestui proiect de lege. Nu se poate dezbate un proiect fără ca inițiatorul să fie aici, să își prezinte nota de fundamentare, să răspundă la intervențiile deputaților.

Voci din sală:

Nu mai avem cvorum!

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu și proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dumneavoastră puteți numai așa să sugerați cuiva să constate dacă există sau nu mai există cvorum. Deocamdată, eu invit colegii. Este ora 11,00 și vreau să vă spun că activitatea Camerei Deputaților se desfășoară astăzi până la ora 12,30. Urmează să vină reprezentanții Ministerului de Interne, să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu.

Stimați colegi,

Urmează să luăm în discuție proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, precum și proiectul de Lege pentru apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu.

Rog biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și biroul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să-și ocupe locul în lojile din partea dreaptă.

Rog colegii să-și ocupe locurile: Comisia de apărare, Comisia juridică, biroul comisiei!

Stimați colegi, vă rog să nu părăsiți sala!

Rog liderii grupurilor parlamentare să mobilizeze pe stimații noștri colegi care sunt pe culoarele Palatului Parlamentului. Este ora 11,05, suntem în cadrul programului de activitate și nu putem abandona dezbaterea acestui proiect de lege foarte important.

 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Am o problemă de procedură.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat Rădulescu Zoner, pe o problemă de procedură.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această lege, evident, are o deosebită importanță și mari implicații.

De multe ori s-a discutat și s-a întrebat unde este inițiatorul. De această dată întreb și eu cine este inițiatorul. Există?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, există. Este deja intrat în Palat, traversează culoarele Palatului și vine imediat.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Știți că nu luăm în dezbatere nici un proiect dacă nu există cel puțin unul dintre inițiatori.

Stimați colegi,

Continuăm lucrările Camerei Deputaților. Luăm în discuție proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, adoptat de Senat în ședința din 7 februarie 1996, și proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, depus de Guvernul României la 14 iulie 1998.

Țin să fac următoarele precizări prealabile, înainte de a trece la discutarea și dezbaterea proiectului.

Au fost sesizate, în fond, pentru a întocmi un raport comun, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Lucrăm pe raportul comun, care a fost înregistrat sub nr. 246 R din 30 septembrie 1999. Acesta este materialul pe care lucrăm.

Vă rog să observați că în structura raportului s-au introdus textele adoptate de Senat, textele din proiectul Guvernului, amendamentele și textul adoptat de comisie, coloana a 3-a, și motivarea, coloana a 4-a.

Pentru prezentarea și fundamentarea proiectelor de lege, dau cuvântul domnului Liviu Popescu, secretar de stat în Ministerul de Interne.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Securitatea informațiilor secrete de stat reprezintă în statul de drept o necesitate impusă de imperativul apărării eficiente a valorilor supreme ale țării, consfințite de Constituție.

Prevederile Legii nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat nu mai corespund condițiilor actuale, atât datorită unor reglementări restrictive care nu sunt în deplin acord cu documentele internaționale privind drepturile omului, cât și ca urmare a necorelării dispozițiilor acesteia cu actele normative adoptate după decembrie 1989.

În ultimii ani au început să apară, astfel, serioase dificultăți în apărarea informațiilor secrete de stat. În aceste condiții, se impune adoptarea unui nou act normativ, care să creeze cadrul juridic necesar pentru asigurarea securității informațiilor secrete de stat. Prezentul proiect corespunde cerințelor menționate.

Proiectul legii pornește de la recunoașterea dreptului constituțional, al accesului la informațiile de interes public, în măsura în care acestea nu aduc atingere unor valori sociale fundamentale, precum siguranța națională și apărare țării, fiind astfel în concordanță cu articolul 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului, cu articolul 19 din Pactul internațional referitor la drepturile civile și politice, precum și cu Recomandarea nr. 81 privind accesul la informațiile deținute de autoritățile publice, adoptate de către Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei, în anul 1981.

În cadrul lui sunt definite noțiuni fundamentale în materie, cum sunt: informație, informație secret de stat, informație secret de serviciu, confidențial, care facilitează activitatea practică de organizare și asigurarea protecției informației.

La elaborarea proiectului s-a urmărit realizarea unei compatibilități între legislația română pe de o parte și legislația corespunzătoare din state cu tradiție democratică, în primul rând a statelor membre NATO.

S-au avut în vedere, totodată, cerințele exprimate de către NATO pentru integrarea României în structurile euroatlantice, astfel încât să existe o armonizare legislativă în domeniul protecției informațiilor secrete, la nivelul standardelor internaționale.

În proiectul de lege este reglementat rolul de coordonator al activității privind securitatea informațiilor secrete de stat, al Serviciului Român de Informații, care are printre principalele atribuții în acest domeniu, verificarea modului în care sunt respectate și aplicate normele legale privind securitatea informațiilor secrete de stat, de către autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat, precum și de către persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, care dețin, ori cărora le-au fost încredințate informații secrete de stat, în condițiile legii.

De asemenea, sunt stabilite în mod generic domeniile în care Guvernul României urmează să instituie norme privind accesul la informațiile secrete de stat și protecția acestora.

Totodată, pentru prevenirea și în același timp sancționarea încălcării normelor privind securitatea informațiilor secrete de stat, sunt prevăzute dispoziții privind răspunderea persoanelor vinovate.

Proiectul de lege cuprinde și norme privind protecția secretului de serviciu, atât în sectorul public, cât și în cel privat, realizându-se o adecvare a protecției informațiilor la realitățile politice și economice actuale.

Menționăm că raportul referitor la proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu a fost elaborat de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și cu participarea reprezentanților Ministerului de Interne, motiv pentru care suntem de acord cu amendamentele formulate în cuprinsul acestuia.

Dacă sunteți de acord cu proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, vă rugăm să-l aprobați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea celor două comisii sesizate în fond, cine prezintă raportul comun? Domnul deputat Nică, vicepreședinte la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu art. 88 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități vă înaintează raportul comun asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, adoptat de Senat la 7 februarie 1996 și asupra proiectului de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, inițiat de Guvernul României la 14 iulie 1998.

În elaborarea raportului comun, comisiile au ținut seama de avizul Consiliului Legislativ referitor la cele două proiecte, precum și de avizul Guvernului referitor la proiectul care deja a trecut de Camera superioară.

Vă supun spre aprobare raportul comun al celor două comisii.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterile generale și rog grupurile parlamentare să-și desemneze câte un intervenient în cadrul procedurii de dezbateri generale asupra acestui proiect de lege. La dezbaterile generale, grupurile parlamentare.

Constatăm că nici un grup parlamentar nu dorește să-și desemneze un deputat care să participe la dezbaterile generale. Ca atare, potrivit regulamentului, luăm în discuție proiectul de lege.

Stimați colegi,

Repet încă o dată: discutăm pe raportul comun, care a fost înregistrat la 30 septembrie 1999 sub nr. 246 și discutăm pe coloana a 3-a din cadrul raportului.

Titlul legii. Dacă la titlul legii sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul legii a fost votat.

Capitolul I este intitulat "Dispoziții generale".

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului titlul Capitolului I.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a votat titlul Capitolului I.

Articolul I. La art. 1, domnul deputat Naidin. Vă rog să poftiți.

 
 

Domnul Petre Naidin:

La art. 1, teza 1, "dreptul de a avea acces la informațiile de interes public este garantat".

Făcând referire la Constituție, "Dreptul la informație", art. 31 alin.1, pe care eu îl citez, "Dreptul persoanei de a avea accees la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit".

Este vorba de o sintagmă de profunzime, "nu poate fi îngrădit" în raport cu "este garantat", și eu cred că mai corect este să folosim ceea ce neobligatoriu, ne prevede teza constituțională și, deci, în mod automat "este garantat", eliminat, și înlocuit cu "nu poate fi îngrădit".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnule deputat, am înțeles amendamentul dumneavoastră. Doriți o corelare cu textul Consituției.

Din partea inițiatorului? Intervenția pe care a făcut-o domnul deputat la art. 1, pentru corelarea lui cu art. 31 din Constituție.

Vă rog să fiți atenți în timpul dezbaterilor, ca să știți ce răspundeți.

Vă rog, luați cuvântul.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Considerăm mai judicioasă exprimarea formulată de către comisie, pe care ne-am însușit-o.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea comisiei?

 
 

Domnul Mihail Nică:

Comisia își susține punctul de vedere. Cartea cărților este Constituția, legea aceasta este o lege specială, prin care garantăm acest acces.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Repet, nu știu dacă ați sesizat intervenția domnului deputat Naidin. Dânsul a făcut referire la art. 31 alin. 1 din Constituție, pe care vi-l citez: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit".

 
 

Domnul Mihail Nică:

S-au discutat îndelung în comisie diferențele dintre textul constituțional; vedeți că sunt două mici diferențe, care sunt de esență în acest caz și comisia își susține formularea.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles.

Voi supune votului mai întâi textul comisiei.

Articolul 1 în formularea comisiei.

Voturi pentru? Din păcate văd că... Vă rog să lăsați mâinile jos, pentru că am fost părăsit de ambii secretari... da, abandonat de ambii secretari și nu pot să fac singur numărarea voturilor. Să așteptăm puțin până când cei doi secretari care trebuie să mă asiste vor reveni la prezidiu.

Rog grupul parlamentar al P.U.N.R. să facă demersuri pentru ca domnul secretar Miclăuș să poftească la prezidiu. Fac apel la domnul secretar Vida Simiti, poate vine dânsul să sprijine activitatea secretariatului.

Vă rog să fiți atenți! Vă supun votului art. 1 în formularea comisiei, poziția 3 din raport.

Voturi pentru? Și cu ocazia aceasta verificăm și cvorumul.

Vă rog să vă exprimați votul.

Nu părăsiți sala!

Vă rog să păstrați mâna ridicată pentru a putea număra voturile pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă rog, domnilor deputați, exprimați-vă votul!

Structura votului: voturi pentru 86, voturi împotrivă 3, abțineri 12. Articolul 1 a fost adoptat.

Trecem la art. 2, poziția 4 din raport.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră art. 2, redactarea de pe coloana a 3-a.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 2.

Trecem, în continuare, la art. 3 poziția 5 din raport.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră art. 3.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 3.

La poziția 6 se găsește art. 4, cel de pe coloana a 3-a, pe care vi-l supun spre discuție.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, vă rog să votați.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 4.

Articolul 5 de la poziția 7.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 5.

Supun votului de ansamblu Capitolul I.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în ansamblul său Capitolul I.

Trecem la Cap. II, intitulat: "Informații secrete de stat". Dacă în legătură cu titlul Cap. II sunt comentarii? Dacă nu sunt, îl supun votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Cap. II.

În cadrul Cap. II, luăm în discuție art. 6 col. 9 poz. 9 din raport. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 6.

La art. 7, dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Vă supun la vot art. 7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 7.

La art. 8, care se găsește la poz. 24 pag. 9, dacă sunt comentarii? O intervenție din partea domnului deputat Nică Mihail.

 
 

Domnul Mihail Nică:

La art. 8 facem, de fapt, clasificarea informațiilor, că sunt informații: secrete de stat, strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete. La alin. 2, vorbim de o subclasificare, ca o informație să poată fi subclasificată de tip confidențial. Deci, practic, nu e o clasă propriu-zisă.

De aceea, eu vă propun ca alin. 2 să fie reformulat sub această formă: "Documentele cuprinzând informațiile prevăzute în alineatul precedent vor fi adresate confidențial când sunt destinate strict unor persoane anume determinate."

Adică, oricare din informațiile clasificate în alin. 1 pot fi adresate și confidențial. Că, dacă îi pun numai ștampila "confidențial" pe plic, s-ar putea să nu se înțeleagă despre ce este vorba.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea inițiatorului? Sunteți de acord.

Din partea comisiei? Domnule deputat, dacă sunteți atent, vreau să vă aduc numai o chestiune de redactare la amendamentul dumneavoastră, în sensul că: "Documentele cuprinzând informațiile prevăzute la alin. 1 vor purta mențiunea (nu "vor fi adresate") "confidențial" atunci când sunt destinate unor persoane determinate."

Este o chestiune de ordin redacțional. Sunteți de acord? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră art. 8, cu acest amendament introdus ca alin. 2 la art. 8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art. 8.

Art. 9. Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Nică.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Și aici mă voi referi la alin. 2 al acestui articol, în care se face o listare a instituțiilor care sunt exceptate de anumite prevederi. Este vorba de Parlament, Președinție, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Guvernul și anumite ministere și instituții.

Având în vedere natura diferită a acestor instituții (am ridicat în comisie, la momentul potrivit, această problemă, dar amendamentul a fost respins și se găsește la amendamentele respinse), vreau să vă citesc acest alin. 2, despărțit în două mari bucăți. O parte: instituțiile, cum sunt Președinția și Parlamentul, care conțin, să spunem, persoane alese, dar au și un aparat funcțional; și instituțiile care, prin legile lor de organizare și funcționare, au structuri proprii privind apărarea informațiilor secrete de stat.

Deci, amendamentul meu sună cam așa: "Sunt exceptate de la prevederile alin. 1, Parlamentul, Președinția României, Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care stabilesc pentru personalul acestor instituții structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informații asigură acestor instituții asistență de specialitate și verifică procedurile utilizate pentru realizarea securității informațiilor. De asemenea, sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de TelecomuNicății Speciale și Ministerul Justiției, care stabilesc structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Nică, vă rog să predați amendamentul inițiatorului, ca să poată să-l examineze operativ!

Domnule deputat Nică, amendamente de felul acesta trebuia să le rezolvați în comisie. Că nici inițiatorul nu poate acum, sub presiunea timpului, să se pronunțe.

 
 

Domnul Alexandru Stănescu (din sală):

Amendamentul e respins de comisie!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Constat că la art. 9 au fost respinse în comisie mai multe amendamente: amendamentul domnului deputat Nică, amendamentul domnului deputat Gabriel Ioniță, amendamentul domnului deputat Alexandru Stănescu, amendamentul domnului deputat Virgil Popa. Deci, toate problemele acestea au fost respinse în comisie. Să-i ascultăm întâi pe autorii amendamentelor și, pe urmă, interveniți și dumneavoastră, inițiatorul.

Sigur că dumneavoastră aveți dreptul regulamentar să le reiterați în cadrul plenului și vă întreb dacă doriți să intervenți în legătură cu ele. Domnul deputat Gabriel Ioniță. Vă rog, domnule deputat!

 
 

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Eu, cadrul comisiei, am susținut un amendament care a fost respins de către comisie, dar vreau să profit și să aduc argumente în fața plenului, pentru că e posibil ca plenul să accepte argumentele mele. Și, anume, am plecat de la ideea că în textul propus de inițiator se excludea posibilitatea ca SRI-ul să aibă dreptul să pătrundă în interiorul unor instituții, cum ar fi Președinția, Parlamentul, de exemplu, niște instituții care nu au în constituirea lor niște servicii informative proprii. Și atunci, eu mi-am pus problema, totuși, cine va duce o muncă informativă în cadrul acestor instituții, care nu sunt dodate cu servicii proprii, specifice muncii de contrainformații?

Bănuiesc că acest lucru, cel puțin în ceea ce privește Parlamentul, a fost determinat de suspiciunea pe care unii colegi o au, vezi Doamne, asupra faptului că SRI-ul ar putea fi prezent și să lucreze în vreun fel în incinta Parlamentului. Probabil, colegii aceștia fiind tributari mentalității unui serviciu de informații de teapa fostei Securități, ca poliție politică, care, eventual, ar putea intra în viața lor intimă.

Nefiind, în general, de acord cu ideea ca în Președinție și la nivelul Parlamentului, Serviciul Român de Informații să nu poată să intre, absolut de loc, am propus următorul text: "Activitatea contrainformativă și controlul măsurilor privitoare la apărarea secretului de stat se realizează de către SRI în condițiile legislației române.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 instituțiile statului care au servicii informative sau contrainformative proprii, cum ar fi: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază și Ministerul Justiției.

Coordonarea activității care presupune lucrul cu informațiile secret de stat sau de serviciu se face la nivelul fiecărei instituții de către o secție specializată (e vorba de fostele BDS-uri), care va funcționa după un regulament propriu și norme interne în concordanță cu prevederile prezentei legi."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog pe domnul secretar de stat Liviu Popescu să se pronunțe în legătură cu intervențiile care s-au făcut.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

După consultări cu colegii, susținem varianta propusă de către domnul deputat Nică, însă, cu o mică modificare, în sensul de a se elimina din structura primului alineat cuvântul "structuri". Și, dacă îmi permiteți, vă rog, l-aș citi acum reformulat.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, vă rog să dați citire amendamentului și să mi-l predați.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

"Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Parlamentul, Președinției României, Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care stabilesc pentru personalul (funcționarii) acestor instituții (aici dispare cuvântul "structuri") măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informații asigură acestor instituții asistența de specialitate și verifică procedurile utilizate pentru realizarea securității informațiilor."

Alin. 2: "De asemenea, sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, care stabilesc structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii." Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să-mi predați amendamentul, domnule secretar de stat.

Poftiți, domnule deputat Nică.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Vreau să atenționez sala că acest amendament este în nume propriu, iar, ca reprezentat al comisiilor pentru apărare și juridică, trebuie să vă spun că acestea susțin în continuare varianta prezentată în raport.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Alexandru Stănescu.

 
 

Domnul Alexandru Stănescu:

Domnule președinte de ședință,

Vă propun retrimiterea la comisie a acestui articol, pentru reanalizare și pentru concertarea propunerilor făcute de diferiți colegi deputați.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, s-a făcut precizarea de către domnul deputat Nică că este un amendament în nume propriu. De asemenea, au intervenit domnul deputat Ioniță și domnul deputat Stănescu. V-am spus că la respingeri de amendamente mai sunt și alți colegi deputați care au făcut propuneri pentru modificare și, ca atare, consider că textul, în redactarea actuală, poate fi considerat ca deficitar și mă prevalez de art. 99 din regulament ca să retransmit acest articol pentru reexaminare la comisie. Și rog ca, la comisie, să participe inițiatorul și deputații care au făcut amendamentele respective, pentru a formula un text care să corespundă ideii de organizare și funcționare a activității privind informațiile secrete de stat.

Trecem în continuare și luăm în discuție art. 10 poz. 26 din raport. Dacă sunt intervenții? Aveți intervenții? La care? Domnule deputat, dumneavoastră aveți un amendament aici? Eu am hotărât și am dreptul, potrivit regulamentului, să-l trimit la comisie.

Domnule deputat, nu purtăm discuții în contradictoriu, vă rog să luați loc acolo! Hotărârea este ca articolul să meargă la comisie, față de intervențiile pe care le-a făcut, fiecare își susține amendamentele acolo.

Vă rog să aveți grijă cum lucrați în cadrul comisiei, să vă lămuriți problemele acolo, iar în plen, sigur că pot fi supuse dezbaterii și amendamentele respinse, potrivit regulamentului. Atunci când amendamentele au influență pe fondul textului, sigur că președintele de ședință are competența să le retrimită la comisie, pentru a fi reexaminate.

Deci, ne aflăm la art. 10 poz. 26 din raport. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art. 10.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 10.

Stimați colegi,

Vă rog, nu părăsiți sala, pentru că ne vedem în situația să nu putem să lucrăm! Și așa, cvorumul de lucru, datorită modului în care a fost organizată activitatea la comisii astăzi, este destul de subțire, rog ca cei care sunteți în sală să participați la vot, ca să ne putem desfășura activitatea potrivit programului!

Luăm în discuție art. 11 de la poz. 27 din raport. Dacă sunt comentarii?

O voce din sală:

Domnule președinte, domnul Nică la fiecare articol are câte ceva! De ce s-a mai discutat la comisie?

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

La acest articol, neclarificând situația din articolul precedent, vreau să atrag atenția că, la cel de al treilea alineat, se vorbește de alin. 2 și de alin. 3 de la art. 9. Deci, nefiind acelea votate, nu putem vota nici textul de aici.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Dumneavoastră cereți să-l amânăm, pentru a putea recolera art. 11 cu art. 9, care a fost retrimis la comisie. Atunci, și acest articol îl luați și faceți corelările respective.

Continuăm, la poz. 28 din raport. Se face un transfer al art. 12 ca alin. 1 la art. 23 și îl vom vota când vom ajunge acolo.

Prin renumerotare, art. 13 devine art. 12, la poz. 29.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră art. 12.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Luăm în discuție art. 13 de la poz. 30 din raport. Dacă sunt observații? Nefiind observații, vă supun votului dumneavoastră acest art. 13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Nu supun votului de ansamblu Cap. II, având în vedere că au fost remise cele două texte la comisie.

Urmează Cap. III, intitulat: "Informații secrete de serviciu". Dacă în legătură cu titlul Cap. III sunt ceva comentarii? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Cap. III: "Informații secrete de serviciu".

Trecem la art. 14 din cadrul Cap. III poz. 32. Dacă sunt intervenții? Orice intervenții de redactare și chiar, acolo unde e cazul, de fond, se pot face în plenul Camerei. Domnule deputat, poftiți! Domnul deputat Ioniță.

 
 

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Pe fond, nu sunt schimbări. Pentru claritatea textului, fac următoarea propunere, la art. 14 alin. 1: "Informațiile secrete de serviciu sunt acele informații a căror divulgare este de natură să lezeze interesele persoanei juridice. Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Aveți amendamentul redactat? Dați-l, vă rog, inițiatorului, să-l vadă!

Până ce inițiatorul se pune de acord cu reprezentantul comisiei, îl rog pe domnul deputat Ana Gheorghe de Hunedoara să poftească.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervenția mea privește forma de redactare a legii și v-aș propune să fiți de acord ca în cadrul fiecărui articol, conform procedurilor legislative, să se numeroteze alineatele la care ne putem raporta. Nici un alineat nu este numerotat.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, aveți dreptate. Ca problemă de tehnică legislativă, mai ales în textele care au mai multe alineate, e bine să fie numerotate pentru a ușura intervențiile dumneavoastră. Și chiar sugerez comisiilor ca atunci când vor finaliza textul, alineatele să fie numerotate, mai ales că în unele dintre articole se fac trimiteri la alineate și vor fi greu de identificat. Aveți dreptate, domnule deputat Ana!

Dau cuvântul inițiatorului, asupra intervenției pe care a făcut-o domnul deputat Ioniță la primul alineat al art. 14.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

După consultări, pentru claritatea textului, împărtășim varianta propusă de către domnul deputat. Mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Mă iertați, dar m-a ținut de vorbă domnul președinte Nică și n-am înțeles. Sunteți de acord? Da.

Comisia e de acord cu intervenția pe care a făcut-o domnul deputat Ioniță? Amendamentul este în nume propriu.

Unde se găsește Comisia juridică?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Este în spate!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Emil Popescu, dar locul dumneavoastră nu este la masa secretariatului tehnic, este în loja comisiei!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Sunt prezent la lucru, dar am treburi multe!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul a fost de acord cu amendamentul domnului deputat Ioniță, înțeleg că și cei doi membri ai comisiei.

Înainte de a supune la vot art. 14, vreau ca la alin. 2 să facem acea corelare cu art. 8 alin. 2: "Informațiile prevăzute la alin. 1 vor purta mențiunea "confidențial" (nu "vor fi calificate") când sunt destinate strict unor persoane."

Dacă sunteți de acord să facem și această intervenție? Da.

Și cu această propunere, vă supun votului dumneavoastră art. 14 în integralitatea lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 14.

Art. 15 de la poz. 24. Dacă sunt intervenții? Nefiind intervenții, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 15.

La art. 16, dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Voturi împotrivă? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Art. 17. Nu sunt comentarii. Îl supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 17.

Art. 18.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 18.

În felul acesta, supun votului de ansamblu Cap. III.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Rog secretarii de ședință care mă asistă să constate dacă există cvorumul de lucru, prin numărare! Vă rog, domnilor secretari, în partea stângă și în partea dreaptă, să vedem câți participanți avem în acest moment! (Sonerie.) Încă suntem în cvorumul de lucru, așa că vom continua dezbaterile.

Trecem la poz. 38 Cap. IV. Vă rog să observați că în raportul comisiei se spune că: "Textele articolelor din cuprinsul acestuia se regăsesc, cu modificări, în cuprinsul proiectului de lege."

 
 

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Propunerea este de eliminare!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu se elimină, domnule deputat, capitolul ca atare. Textele se regăsesc și vom avea o renumerotare.

Domnule deputat Ana, la titlul Cap.IV - "Obligațiile și răspunderile autorităților și instituțiilor publice și ale agenților economici pentru apărarea secretului de stat" - comisia spune că: "Textele din acest capitol se regăsesc, cu modificări, în curpinsul proiectului de lege" și, după aceea, când vom ajunge la Cap.V, el, prin renumerotare, devine Cap.IV.

Cel mult, dacă vreți, eliminăm titlul Cap.IV, nu și textele, pentru că celelalte capitole sunt denumite în altă formulare.

Atunci, vă supun votului propunerea de a se elimina numai titlul Cap.IV.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

La poz.39 ni se spune că textul, cu modificări, se regăsește la art.11; poz.40, art.16 - textul acestui articol, modificat, se regăsește în art.29, și le vom vota acolo; art.17 se regăsește în art.21 alin.3, și îl vom discuta acolo; la art.18 de la poz.42 textul a fost eliminat – unele dispoziții ale acestuia se regăsesc în continutul proiectului de lege adoptat de comisii, și unele dintre ele fac obiectul normelor ce vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului.

Supun la vot această propunere a comisiei, de eliminare.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Am ajuns la poz.43, Cap.IV, care se intitulează "Obligațiile Serviciului Român de Informații cu privire la securitatea informațiilor secrete de stat".

Dacă sunt comentarii în legătură cu titlul capitolului? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Luăm în discuție, stimați colegi, art.19, poz.44, pag.21.

Dacă sunt comentarii la acest articol?

Se poate interveni la orice literă.

Domnul deputat Rădulescu-Zoner.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu oricum am amendamente, și susțin un amendament care a fost respins.

Este vorba de lit.j), unde se spune că: "Serviciul Român de Informații aplică sancțiuni prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infracțiuni, sesizează organele de urmărire penală".

Eu cu partea aceasta sunt de acord, dar în ceea ce privește sancțiunile contravenționale, la orice contravenție - că n-ai respectat un semn de circulație - se poate să se aplice o amendă contravențională, și orice asemenea măsură poate să fie atacată de către cel sancționat într-o instanță.

Aici nu se prevede, dar eu am prevăzut; comisia a respins.

Ca atare, deciziile SRI-ului sunt infailibile; nu poți să le ataci.

După părerea mea, v-aș ruga ca, pe de o parte, atât comisia, cât și inițiatorul să-mi răspundă, pentru că este singura instituție care aplică sancțiuni care nu pot fi atacate în Justiție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, am înțeles, însă vă rog să aveți în vedere că, atunci când se aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în lege sunt și căile de atac împotriva acestor sancțiuni.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnule secretar de stat, domnul deputat Rădulescu-Zoner a avut un amendament la comisie care a fost respins, în sensul că: "Sancțiunile care sunt aplicate de SRI, conform art.19 lit.j), pot fi atacate în fața instanțelor judecătorești".

Deci, acesta este amendamentul pe care îl reiterează domnul deputat în plenul Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Domnule președinte,

Noi solicităm respingerea acestui amendament, întrucât în Legea nr.32 este prevăzută o cale de atac referitoare la aplicarea acestor sancțiuni contravenționale, și nu mai este necesară repetarea acestei idei în cuprinsul legii organice.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, am înțeles.

Comisia nu este de acord cu amendamentul care a fost propus de către domnul deputat Zoner, cu mențiunea pe care a făcut-o aici inițiatorul, în sensul că, atunci când se aplică sancțiunile prevăzute lege, sigur că acolo avem și căile de atac, astfel încât nu este nevoie să completăm textul.

Domnul deputat Ioniță are o intervenție la art.19 lit.c), poz.47.

 
 

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Este vorba de redactare.

Dacă îmi permiteți, în textul aprobat de comisie se spune: "efectuează verificări și oferă date cu privire la persoanele care sunt sau urmează a fi încadrate în serviciu în funcții ce presupun…", și textul curge.

Eu propun eliminarea cuvântului "în serviciu", adică să fie: "…persoanele care sunt sau urmează să fie încadrate în funcții…".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci doriți să fie eliminată sintagma "în serviciu".

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

Dacă mai sunt intervenții la art.19 la celelalte litere? Dacă nu sunt intervenții, atunci vă supun votului art.19 în ansamblul său, cu mențiunea că de la lit.c) se elimină sintagma "în serviciu".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, a fost votat art.19.

Trecem la art.20, poz.55 din raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.20.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Acum, supun votului de ansamblu Cap.IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a votat Cap.IV.

Stimați colegi,

În momentul de față ne găsim, așa cum și secretariatul a constatat, sub cvorumul de lucru. Ca atare, întrerupem lucrările Camerei Deputaților la acest proiect de lege.

Activitatea va fi reluată luni, la ora 12,30 - ședința Biroului permanent, la ora 14,00 – grupuri parlamentare, la ora 16,00 – plen.

Stimați colegi,

Am o rugăminte: numai un minut vă rog să luați loc. Este vorba numai de un anunț pe care trebuie să-l fac.

 
Anunțarea depunerii moțiunii, semnate de 55 de deputați, cu titlul Politicile educaționale promovate prin manualele de istoria românilor.

Stimați colegi,

Un grup de 55 de deputați a inițiat, în temeiul art.142 din regulament, o moțiune care are ca obiect "Politicile educaționale promovate prin manualele de Istoria românilor".

Moțiunea îndeplinește condițiile cerute de regulament, întrucât ea se referă la o problemă de politică internă. Ea este inițiată de cel puțin 50 de deputați.

În conformitate cu art.143 alin.3, această moțiune va fi comunicată de îndată Guvernului, după care se dispune afișarea ei la sediul Camerei Deputaților.

Data dezbaterii moțiunii nu poate depăși 6 zile de la depunere. Astăzi fiind joi, dezbaterea moțiunii urmează să aibă loc în ziua de marți. Potrivit art.144 alin.1 din regulament, "Președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens.".

Voci din partea dreaptă a sălii:

Ședința este închisă!

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți. Dacă aveți vreo chestiune de regulament, vă rog să interveniți.

 
 

Domnul Vasile Pavel:

Domnule președinte,

Dumneavoastră întâi ați afirmat că ședința de astăzi a fost închisă, deputații au plecat, după care ați anunțat moțiunea depusă de acei 50 și ceva de parlamentari. Nu cred că este normal și procedural.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Stanciu.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Îi mulțumesc domnului Pavel pentru această observație. Domnia sa a intervenit acum, așa cum am intervenit eu imediat înainte de părăsirea sălii, anunțând că s-a depus înainte această moțiune, care era pe masa biroului.

Deci, eu zic că obiecțiunea dumneavoastră nu este întemeiată.

Moțiunea a fost depusă în timp, în termen și, evident, ea a fost anunțată, și dumneavoastră nu aveți decât să o studiați cu plăcere.

Vă mulțumesc.

Voci din partea dreaptă a sălii:

Este tardivă!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Rădulescu-Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu sunt curios dacă o cunosc, din câți deputați mai sunt. A fost difuzată? Eu am luat acum o oră materialele din casetă și nu am găsit-o! A fost difuzată?

Prin urmare, nu trebuie citită, ca plenul să ia cunoștință de ea, să fie difuzată și, apoi, în cunoștință de cauză, să luăm în discuție această moțiune? Aceasta este problema.

Voci din partea stângă a sălii:

Este moțiune simplă!

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Chiar și simplă să fie!

Adică cum, n-am voie și nu trebuie s-o cunosc? N-am dreptul să cunosc moțiunea, ca să pot să îmi expun un punct de vedere?

Eu știu la ce se referă. De astă dată, cât de cât, sunt și eu în meserie, să spun așa, dar nu cunoaștem textul.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, am înțeles intervenția dumneavoastră, domnule deputat Zoner.

Vreau să vă spun următorul lucru: obligațiile pentru președintele de ședință este să aducă la cunoștința Camerei Deputaților, să anunțe de îndată Guvernul, să dispună afișarea - ceea ce s-a dispus - , și, după aceea se, face difuzarea către toți deputații. Nu se citește moțiunea în plen.

Mâine o veți găsi la casetă.

Domnul deputat Barde.

 
 

Domnul Tănase Barde:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că ce ați făcut dumneavoastră este nul; nu are nici o valoare.

Ați constatat lipsa cvorumului și ați declarat ședința închisă; din acel moment, orice anunț era un anunț făcut la pereți, nu era anunț făcut către cvorumul care nu exista. (Vociferări zgomotoase în sală.)

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Eu cred că dumneavoastră faceți pur și simplu niște aserțiuni care nu sunt din partea mea în afara regulamentului.

Domnule Barde, dumneavoastră sunteți membru al Biroului permanent, și cel puțin dumneavoastră vă rog să vă comportați în mod civilizat.

Eu am anunțat în momentul acela că fac un anunț, și am rugat deputații să rămână în sală; dacă deputații părăseau sala, atunci era altceva. S-a făcut un anunț – asta s-a făcut!

Faceți dumneavoastră contestație, domnule!

Ședința s-a încheiat la ora 12,16.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 5:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro