Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999

4. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 noiembrie 1999.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Stimați colegi, până ce o să apară și președintele comisiei, care trebuie să prezinte raportul, vă propun să luăm în discuție programul de activitate pentru săptămâna viitoare, perioada 8-12 noiembrie. Vă rog să vă ocupați locurile, domnilor deputați! Nu mai circulați prin sală!

Deci, discutăm programul de activitate al Camerei pentru perioada 8-12 noiembrie. Vă rog să observați că față de programul obișnuit al Camerei, vineri, 12 noiembrie va avea loc ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului între orele 9.00 și 12.30. Deci, rețineți că va fi ședință comună, se va prezenta candidatul pentru postul de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și probabil vor mai fi discutate și alte probleme care vor fi înscrise pe ordinea de zi.

Dacă în legătură cu programul pentru săptămâna viitoare sunt obiecțiuni? Dacă nu sunt obiecțiuni, vă supun spre aprobare programul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu un vot împotrivă a fost aprobat programul de activitate. Dacă la proiectul ordinii de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 8, 9 și 11 noiembrie, domnul deputat Nică. Vă rog să precizați poziția și ziua la care vă referiți în legătură cu modificarea ordinii de zi.

Domnul Mihail Nică:

Deci, la cap.II A), pentru zilele de marți și joi, în urma discuțiilor din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care au avut loc ieri, solicităm ca proiectul aflat pe poziția 7 la acest capitol să fie trecut pe poz.3.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți domnule deputat Ráduly. Poftiți vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc, domnule președinte. La proiectul ordinii de zi, două observații aș dori să propun plenului Camerei.

O primă modificare în ceea ce privește programul zilei de luni, 8 noiembrie '99, observați vă rog că la nr.crt.11 din proiectul pe care l-am găsit în casetă, apare proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice.

Aș dori ca acest punct 11 să treacă la pct.5 de pe ordinea de zi de luni.

Domnul Acsinte Gaspar:

După pct. 5, da?

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

După 4, al 5-lea.

Domnul Acsinte Gaspar:

După pct. 4?!

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Nu, pardon! După 5, corect, aveți dumneavoastră dreptate.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, după pct. 5.

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

După 5, pentru că 4 și 5 sunt două proiecte de legi care sunt împreună, deci și trebuie să fie conexe.

A doua observație, domnule președinte, stimați colegi, este legată de ordinea de zi de marți. De ce spun marți, pentru că, din câte am înțeles, dacă astăzi nu reușim să terminăm dezbaterea raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere, atunci o să continuăm nu marți, ci joia viitoare, ceea ce este un lucru firesc și de susținut. Aș dori ca pct.4 de pe ordinea de zi de marți și anume, proiectul de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală, la care – din câte știm – comisia sesizată în fond a pregătit un raport suplimentar, conform mandatului pe care i l-am dat marțea trecută, să fie trecut pe pct.2 al ordinii de zi de marți, după proiectul Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat. Am notat, aveți toată încrederea.

Domnul Matis Eugen:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu aș dori să fac o propunere privind ordinea de zi de marți și joi și anume, să preluăm de la lista suplimentară proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/99. Este vorba despre un proiect de lege foarte important, care trebuie dezbătut de urgență, este în procedură de urgență și va avea efecte asupra construcției bugetului pe anul viitor. De aceea, vă rog să aprobați această cerere.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dați-mi vă rog lista suplimentară. Unde doriți să-l trecem?

Domnul Matis Eugen:

Doresc să îl trecem pentru ordinea de zi de marți și joi la poz.21.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Să luăm în discuție propunerile de modificare a proiectului ordinii de zi, așa cum au fost prezentate de către colegii noștri.

Prima propunere a fost făcută de domnul deputat Nică în numele Comisiei pentru apărare și anume ca proiectul de lege prevăzut la pct.7, II privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu să fie trecut pe poz.3 la pct.II. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră această propunere.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

O a doua propunere a fost făcută de domnul deputat Ráduly, care a cerut ca pct.11 din ziua de luni și anume proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice să fie trecut după pct.5 al zilei de luni. Dacă sunt comentarii cu această propunere de modificare? Dacă nu, supun votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobată această modificare.

De asemenea, domnul deputat Ráduly a mai făcut o propunere ca proiectul de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală să treacă pe pct.2 la ziua de marți. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, a fost votată și această propunere.

Domnul deputat Matis a propus ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127 din 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului să fie inclus pe ordinea de zi la pct.II, după poz.21. Dacă sunt comentarii în legătură cu această propunere de modificare? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votată și această propunere de modificare.

Stimați colegi,

Vă supun acum spre aprobare proiectul ordinii de zi pentru zilele de 8, 9 și 11 noiembrie cu modificările care au fost supuse votului dumneavoastră.

Votul de ansamblu pe proiectul ordinii de zi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și ordinea de zi.

Deci, programul s-a aprobat, ați luat act că vineri va fi ședință comună și să vedem ce se întâmplă cu membrii Comisiei de anchetă. Mi se comunică din partea Grupului PNȚCD că domnul Bogdan Ionescu, președintele comisiei este într-o deplasare la Craiova și că nu poate să vină să susțină raportul. În această situație, vă rog ... Domnule vicepreședinte Chiliman, vă rog păstrați liniștea! Eu discut cu comisia și dumneavoastră... Vă rog foarte mult!

Deci, domnilor colegi, membri din comisie, luați act că președintele este în imposibilitate de a fi prezent astăzi pentru a prezenta raportul.

În atare situație, vă rog să decideți dacă prezintă altcineva raportul sau dacă nu, dezbaterea o amânăm pentru săptămâna viitoare, pentru joia viitoare. Domnul deputat Alexandru Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că problematica economiei forestiere a suscitat discuții aprinse atât în cadrul comisiei, și nu numai, având în vedere că o serie de membri ai comisiei au avut puncte de vedere diferite, semnând raportul cu observații fundamentale, având în vedere că președintele comisiei, care ar urma să prezinte un punct de vedere, să zicem, echidistant al comisiei care să vizeze doar probleme de ordin general, lipsește în momentul de față din motive obiective, cu rugămintea ca, la data la care se va reprograma discuția raportului acesta, să participe și ministrul mediului, pentru că este una din problemele cele mai importante de care domnia sa răspunde, domnule președinte, vă rog să supuneți Camerei propunerea noastră, propunerea comisiei de specialitate, de a amâna discutarea acestui raport pentru o dată la care comisia va putea să se prezinte în fața plenului cu un punct de vedere clar, echidistant și cu toți membri responsabili aici de față.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am luat act că președintele comisiei este în imposibilitate de a fi prezent astăzi pentru a susține raportul întocmit. Pe de altă parte, având în vedere că unii membri ai comisiei au exprimat opinii separate în legătură cu raportul așa cum este prezentat plenului, vă supun spre aprobare propunerea ca raportul să fie discutat joia viitoare, adică pe data de 11 noiembrie. Secretariatul Guvernului să ia măsuri pentru ca la această ședință de joi, 11 noiembrie, începând cu ora 8,30 să fie prezent ministrul apelor, pădurilor și mediului și de asemenea, ministrul industriei și comerțului, având în vedere că o serie de probleme abordate în cadrul raportului vizează și activitatea acestui mnister.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 2:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro