Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Stimați colegi,

Continuăm activitatea noastră și luăm în discuție, sau mai bine zis continuăm dezbaterile la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Țin să vă amintesc că la ședința anterioară s-au făcut discuții în legătură cu unele prevederi. O a doua chestiune că lucrăm pe raportul comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități. La ședința anterioară, art.3, care prin renumerotare a devenit art.2 la lit.l). Această prevedere a fost transmisă comisiei pentru a fi reexaminată și a prezenta un punct de vedere asupra acestui text.

Rog Comisia juridică, biroul Comisiei juridice să-și ocupe locul în loja din partea dreaptă.

Rog ceilalți colegi, colegii care au fost în comisia specială de anchetă să-și ocupe locurile în sală. Loja să fie eliberată pentru membrii Comisiei juridice.

Stimați colegi,

Rog biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități să-și ocupe locul în loja din partea dreaptă. Vreau să știu, există cineva din Comisia juridică, din comisia aceasta de 22 de deputați?

Stimați colegi,

Mi se comunică din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități că încă nu s-au pronunțat asupra textului care a fost retrimis săptămâna trecută pentru reexaminare. Noi vom continua dezbaterile asupra celorlalte texte, urmând ca săptămâna viitoare să finalizăm acest proiect de lege.

Vă reamintesc că a rămas în discuție de la art.4, care, prin renumerotare, a devenit art.3, textul de la lit.c). La acest text au fost făcute mai multe intervenții.

Deci, la lit.c) s-au făcut următoarele propuneri: domnul deputat Naidin și cu domnul deputat Cristea au propus eliminarea.

Domnul deputat Jurcă și domnul deputat Bejat au propus înlocuirea cuv\ntului "posibilități", "depășirea volumului posibil de produse" în loc de "posibilități".

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc și să fiți atenți ce discutăm. Nu se poate legifera în condițiile acestea, vă rog să înțelegeți acest lucru.

Deci, pentru început, potrivit regulamentului, supun la vot propunerea de eliminare, formulată de domnii deputați Naidin și Cristea.

Cine este pentru eliminare? Vă rog să vă exprimați votul. Vă rog, domnilor secretari, să numărați.

Vă rog, voturi pentru eliminare? 37 .

Voturi împotriva eliminării? Vă rog să vă exprimați votul.

Vă rog să vă exprimați votul prin ridicarea mâinii, stimați colegi.

Abțineri?

Stimați colegi,

Cvorumul de lucru care a fost anunțat este de 80 de deputați. Unii dintre dumneavoastră nu și-au exprimat votul.

Pe structură, voturile se prezintă în felul următor: voturi pentru – 37, voturi împotriv㠖 24, abțineri – 8.

Stimați colegi,

Vă rog să vă exprimați votul, pentru că sunt deputați în sală care nu participă la vot. Măcar lucrul acesta este o obligație elementară, ca să vă exprimați votul, indiferent de opțiunea pe care o aveți, dar să vă exprimați votul.

Deci, supun încă o dată la vot propunerea de eliminare a lit.c) de la art.3.

Voturi pentru? Vă rog să votați.

Voturi împotrivă? (Rumoare, discuții)

Domnilor deputați, v-am explicat de trei ori, mai explic încă o dată.

Deci, la lit.c) a art.4 s-au făcut două propuneri: de eliminare, din partea domnilor deputați Naidin, Cristea, precum și o propunere de modificare a cuvântului "posibilități" cu "posibil", de către domnul deputat Jurcă și domnul Bejat.

Potrivit regulamentului, vă supun la vot mai întâi propunerea de eliminare a lit.c) de la art.3.

Voturi pentru?

Voturi împotriva eliminării?

Abțineri?

Stimați colegi, structura votului pentru eliminare: voturi pentru – 52, împotriv㠖 29, abțineri – 11. Suntem în cvorum.

Deci, a fost aprobată eliminarea lit.c) de la art.3. (Rumoare, vociferări)

Voci din sală:

Nu suntem în cvorum!

Domnul Acsinte Gaspar:

Cvorumul de lucru este 80. L-am anunțat de atâtea ori și vă rog să înțelegeți că, în momentul în care din 80, 52 au votat pentru eliminare, deci au votat majoritatea din cadrul cvorumului. Cred că este o operațiune simplă, pe care ați înțeles-o și dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că votul acesta ar trebui reluat, pentru că, fără să vreți, cred că ați comis un fel de abuz procedural. Deci, nu vă învinuiesc, fără să vreți. Dumneavoastră, în mai multe rânduri ați făcut apel la colegii noștri să nu doarmă în timp ce votează. Or, după părerea mea, este dreptul lor să facă ce vor în timp ce votează și, din acest punct de vedere, cred că de data aceasta ar trebui, luând-o ca pe o observație izvorâtă din simpatie, așa, ar trebui să refaceți acest vot, pentru că s-ar putea ca între timp colegii noștri să fi revenit la o stare normală și să fie mai conștienți de ceea ce votează acum decât cu câteva momente în urmă.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă mulțumesc pentru recomandare, dar n-am să procedez așa, pentru că nu există nici un temei regulamentar.

S-au exprimat 52 de voturi pentru eliminare, 29 – împotrivă și 11 abțineri, ceea ce înseamnă 92 de voturi exprimate pe total.

S-a aprobat cu votul majorității eliminarea lit.c).

Acum, supun votului dumneavoastră art.4 care, prin renumerotare, a devenit art.3, în ansamblul său.

Vă rog.

Domnul deputat Sandu are o intervenție la lit.d).

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Eu aș vrea câteva clarificări în legătură cu lit.d).

Lit.d) spune așa: "neluarea, de către proprietarii sau deținătorii unor obiective legal amplasate în fondul forestier, a măsurilor de salubrizare și igienizare a pădurilor aferente obiectivelor".

Ce înseamnă "aferente obiectivelor"? Care este limita de aferență? Este o pădure de 2 hectare, de 200, de 2.000 de hectare?

Dacă nu se poate preciza această limită de aferență, eu vă propun să eliminăm ultima parte "a pădurilor aferente obiectivelor" și să spunem "a zonelor de pădure adiacente obiectivelor", înțelegând prin aceasta zonele de pădure care sunt în imediata apropiere a obiectivelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Am reținut intervenția.

Inițiatorul? De acord.

Domnul deputat Marian Ianculescu.

Poftiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău că inițiatorul legii renunță așa ușor la acest amendament care este util să fie aici.

Distinsul nostru coleg, domnul deputat Sandu, a cerut o lămurire. Dacă domnul secretar de stat Anton Vlad nu este în stare să dea această lămurire, să îi explice domnului deputat Sandu, încerc să-l lămuresc eu pe domnul deputat Sandu de utilitatea acestui articol.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Dânsul, în același timp, a făcut și o propunere de amendare a textului.

Domnul Marian Ianculescu:

Eu propun să rămână textul așa cum este, pentru că el se referă la acele situații în care sunt anumite obiective legal amplasate în fondul forestier, cum sunt niște obiective ale SRI-ului, și există aceste obiective, unde personalul silvic nu are acces să între. Or, acea pădure trebuie igienizată, nu trebuie lăsată în voia soartei. De aceea se vine cu această specificare a măsurilor de salubrizare și igienizare a pădurilor, pentru că neluarea măsurilor de salubrizare și igienizare în aceste păduri reprezintă tocmai focare de infecție pentru restul pădurilor, unde se află obiectivul respectiv.

Astfel încât, cu respect vă rog, domnule președinte, și rog plenul Camerei Deputaților să accepte varianta comisiei și a inițiatorului, cu toate că inițiatorul s-a dezis acum și-l rog și pe distinsul meu coleg, domnul deputat Sandu, să înțeleagă acest lucru și cred că acum l-a înțeles.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Eu am impresia că dumneavoastră n-ați înțeles ce a spus domnul deputat Sandu.

Domnul deputat Sandu n-a spus să nu se facă măsurile acestea de salubrizare și igienizare, ci a propus ca să se facă precizarea ce înseamnă pădurile aferente obiectivelor și a propus ca în loc de "pădurile aferente obiectivelor", să se spună "a zonelor de pădure adiacente obiectivelor". Asta a propus dânsul.

Deci, nu "să efectueze lucrările de salubrizare și igienizare".

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimate domnule coleg Sandu,

"Adiacente" înseamnă și restul pădurilor din afara obiectivului SRI, să zicem, de exemplu, sau unității militare. Or, "aferente" este clar: ceea ce revine exclusiv unității militare sau unității SRI.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat Sandu.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Eu am înțeles perfect rolul și necesitatea acestui articol. Eu nu am propus eliminarea lui, dar este foarte vag. Nu se înțelege de aici cât de mare este această zonă a pădurilor "aferente".

Dacă domnul coleg Ianculescu spune că sunt anumite obiective strategice, atunci, hai să spunem "a pădurilor din interiorul obiectivelor respective", sau "care fac parte din obiectiv". Pentru că este extrem de vag acest lucru: "a pădurilor aferente obiectivelor". Sau, poate nu știu eu, există, atunci când se dă aprobarea pentru amplasarea unui obiectiv, se stabilește și pădurea aferentă.

Dacă este așa, atunci este corect textul.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Fondul forestier care se dă în administrarea acestor obiective se dă prin hotărâre de Guvern. Deci, se știe clar suprafața exactă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule, când se aprobă indicatorii obiectivului, se aprobă și terenul și toată chestiunea aceasta.

Domnul deputat Bejat. Poftiți.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Părerea mea este aceea că inițiatorul a redactat corect acest articol de lege și că organul constatator care va aplica legea, va fi avizat asupra noțiunilor care sunt incluse în acest paragraf, noțiuni care sunt foarte clare.

Într-adevăr, terenurile care sunt aferente obiectivelor sunt scoase temporar din fondul forestier.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

O dată ce se aprobă documentația tehnico-economică, ele sunt scoase din fondul forestier și, sigur...

Domnul deputat Sandu a renunțat la amendament. Ca atare, vă supun votului textul de la lit.d), în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Dacă la celelalte litere din cadrul art.4, devenit art.3, mai sunt intervenții?

Dacă nu mai sunt intervenții, supun votului dumneavoastră art.3, în formularea care a rezultat în urma votului exprimat de dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Luăm în discuție, stimați colegi, art.5 care, prin renumerotare, devine art.4.

Ne găsim în raportul comisiei la pag.17, pct.5. La acest text, comisia nu are nici o modificare, este numai problema de renumerotare a textului, deci se merge pe textul inițiatorului, care, prin renumerotare, a devenit 4.

Dacă sunt ceva comentarii sau observații din partea dumneavoastră. Nefiind, supun votului dumneavoastră art.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

La poz.6 din raport, pag.18, art.6 devine art.5. Se menține textul din proiectul de lege. Aceasta este propunerea comisiei.

Dacă sunt comentarii?

Da. Domnul deputat Sandu. Vă rog să poftiți.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Voi face referire la lit.e): "aducerea și menținerea pe vetrele de stupină atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului de animale domestice și păsări".

Este foarte corect, dacă ne gândim să nu fie cirezi de vite, eu știu, turme de oi și așa mai departe. Dar de aici, așa cum este formulat, rezultă că omul ăla nu are voie să aibă un câine, n-are voie să aibă o găină în curte, n-are voie să aibă, eu știu, un canar într-o colivie.

De aceea, aș cere inițiatorului și comisiei să clarifice aici acest aspect. Dacă nu, eu vă propun să se elimine "de animale domestice și păsări".

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea inițiatorului?

Domnul Anton Vlad:

Inițiatorul a considerat că orice fel de amplasare, este impropriu spus, de trimitere a animalelor domestice fără autorizație trebuie sancționată.

Deci, noi ne menținem punctul de vedere.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Textul inițiatorului și al comisiei este bun și am discutat cu distinsul meu coleg, domnul deputat Sandu, că aceste animale domestice și păsări sunt la un moment dat purtătoare de anumite boli. Există reglementare în Codul silvic prin care se atribuie în mod gratuit amplasarea unor vetre de stupi gratuit, dar cu aprobarea organelor silvice. Or, această aprobare se dă fără a se duce cu cățel, cu purcel, cu totul acolo, pe vatra respectivă. Menține numai stupii acolo și atât, pentru că restul... un câine deranjează liniștea vânatului și, de asemenea, vânatul este o avuție națională, de asemenea, și păsările uneori sunt purtătoare de infecții care transmit bolile respective fondului cinegetic care există în zonele respective.

Ca atare, și eu propun ca acest text să rămână în varianta în care a fost, în varianta inițiatorului și în varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia? Comisia este pentru text.

Domnule deputat Sandu, vă mai mențineți propunerea? De altfel, dacă ați reciti textul, prin eliminarea sintagmei: "de animale domestice și păsări", acesta rămâne fără coerență. Că nu se mai înțelege despre ce este vorba. Păi, da, și dumneavoastră spuneți să fie eliminată partea aceasta. Or, dacă se elimină sintagma finală, textul, după aceea, nu mai are nici un înțeles. Vreți să se elimine tot? Explicațiile care v-au fost date de inițiator și de către domnul deputat nu vă satisfac?

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Reglementarea staționării animalelor în zonele de pădure este dată, este făcută prin alte acte normative. De aceea, existența acestui articol, în aceste condiții, "animale domestice și păsări", adică care se termină cu cuvintele acestea... nu-și mai are rostul. Eu propun eliminarea, îmi mențin amendamentul de eliminare a lit.e).

Domnul Acsinte Gaspar:

O să procedăm potrivit regulamentului. Ca atare, vă spun întâi la vot propunerea de eliminare de la art.5.

Rog inițiatorul, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, vă rog.

Domnul Anton Vlad:

Eu, în față, nu am textul adoptat de comisia Senatului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia, domnule, a păstrat textul inițial și numai s-a renumerotat. Deci textul este acesta: "aducerea și menținerea pe vetrele de stupină, atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului, de animale domestice și păsări". Acesta este textul.

Domnul Anton Vlad:

Textul pe care îl am la mine, la lit.e), și este ultimul material, "spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule secretar de stat, eu nu știu cu ce materiale veniți dumneavoastră. Așa veniți pregătit la Parlament? Rog Secretariatul tehnic să-i dea domnului secretar de stat un material la zi.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Ca să împăcăm lucrurile și propunerea domnului, distinsului nostru coleg, domnul deputat Sandu, haideți să adăugăm sintagma "de animale domestice și păsări lăsate în libertate". Și atunci, lucrurile cred că se lămuresc, clar. Pentru că un câine într-o cușcă, să și-l țină acolo, o pasăre băgată într-o colivie, să și-o țină acolo, dar fără să fie lăsate în libertate. Deci "...de animale și păsări..." se adaugă sintagma "lăsate în libertate". Mă rog, "lăsate libere".

Domnul Acsinte Gaspar:

Inițiatorul, față de această propunere, sunteți de acord? Da.

Domnule deputat Sandu, cu adăugarea...

Domnule deptuat Bejat, aveți vreun comentariu?

Comisia, față de propunerea de completare făcută de domnul... Domnule deputat Grădinaru? Domnul deputat Ianculescu a propus ca în partea finală să se adauge sintagma "lăsate libere".

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia nu este de acord. Este pentru textul inițiatorului. Cel care are stupină și vine cu stupii nu trebuie să vină cu găinile după el și cu animalele în pădure, domnule. Deci stă două săptămâni de zile, știu eu, cu stupii în pădure, nu trebuie să-i dăm autorizație sau să scriem în autorizație că a venit cu 3 găini. El vine cu stupii, nu vine cu găinile de acasă, domnule.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule secretar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, întotdeauna constat că nu vă aplecați la problemele care se ridică cu destul de multă seriozitate. Vreau să vă spun eu, ca stupar, că din primăvară până toamna mii de cetățeni, împreună cu pavilioanele pe care le au, fac acest tranzit, căutând pozițiile melifere. Nu pun în discuție faptul că la... și n-am intervenit, să spună cineva că am interes, că la art.4 lit.d) este interzis să amplasezi stupii în alte locuri decât cele autorizate. Dar vreau să știe distinșii colegi din Comisia pentru agricultură că începând cu acest an nu se mai intră în pădurile regiei, de parcă sunt lagăre și închise cu sârmă ghimpată, și este și experiența mea, stupinile se instalează, începând cu acest an, pentru a proteja vânatul și respectiv a da economie...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, care este propunerea?

Domnul Petre Naidin:

Să se amplaseze în jurul pădurilor. Deci, rog colegii ca la această lit.e), ținând cont că este o meserie, să rămână așa cum s-a propus "în stare de libertate".

Domnul Acsinte Gaspar:

"Lăsate libere".

Domnule deputat Bejat, haideți, că poate ne scoateți din încurcătură.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Eu sunt de acord cu modul în care a fost redactat acest articol, însă aș avea o adăugire, un amendament. Să se spună: "dacă nu sunt incluse în autorizație" și, în felul acesta, cel care emite autorizația poate să trateze cu beneficiarul ce animale poate să ducă acolo, în ce condiții le poate duce și așa mai departe și în felul acesta eu cred că am rezolvat această problemă. Este o practică cunoscută și la autorizațiile de pășunat, când oamenii merg la stâne cu câini de pază, unde se spune, domnule, ai voie, la un număr de ovine, la un număr de câini, care trebuie să fie echipați cu jujeie etc. ca să nu producă pagube vânatului.

Cred că dacă am adăuga această aserține ar fi problema rezolvată și nici textul nu ar fi atât de excesiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Eu nu vreau să intru în dialog cu domnul deputat Naidin, că nici nu merită acest lucru. Dar eu nu spun punctul meu de vedere, eu vorbesc în numele comisiei, domnule, ceea ce susțin, și susținem textul. Nu că vreau eu să-l susțin. Ba, mai mult decât atât, la aceste amendamente pe care domnul Ianculescu le-a adus la comisie, dânsul a fost prezent, și acum vin colegi de-ai noștri și-l contrazic.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Lucrurile vor fi rezolvate pe cale regulamentului. S-au făcut mai multe amendamente și vom spune, așa cum prevede regulamentul, mai întâi textul comisiei, așa cum este redactat de către comisie.

Cine este pentru textul propus în raportul comisiei? Vă rog să numărați, domnule secretar. Vă rog să fiți atenți asupra votului. Voturi pentru textul din raportul comisiei? Vă rog, voturi pentru textul comisiei?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Vă rog să vă exprimați votul, stimați colegi.

Pentru textul comisiei, structura votului este următoarea: voturi pentru – 43, voturi împotriv㠖 19, abțineri – 18. Suntem exact în cadrul cvorumului de 80, amendamentul a întrunit 43 de voturi pentru, deci majoritatea. A fost adoptat textul comisiei.

Supun votului, pe ansamblu, art.5.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul, stimați colegi.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 7 abțineri, a fost votat art.5.

Trecem și luăm în discuție art.6, care se găsește în raportul dumneavoastră la pag.19, poz.7 din raport. Vă rog să observați că textul a fost amendat de către Comisia juridică, de disciplină și imunități și de domnii deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă la acest text sunt comentarii? Domnul deputat Ștefan Bejat.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În principiu, sunt de acord cu redactarea făcută de către comisie, în schimb, consider că este excesivă măsura ca pentru proprietarii de păduri să se dubleze contravențiile silvice, și pe ce considerent? Fiindcă ei nu pot să intre în posesia unor păduri cu funcții speciale de protecție. Vă rog să vă reamintiți că de curând am votat împreună în Camera Deputaților legea numită "Lupu", de retrocedare a pădurilor, și am băgat la excepție reconstituirea dreptului de proprietate, tocmai pe aceste terenuri cu funcții speciale de protecție.

Vă rog să supuneți atenției dumneavoastră această observație și să eliminăm "sau de proprietarul pădurii".

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este sugestia dumneavoastră?

Domnule deputat? Sugestia dumneavoastră este să ...

Domnul Ștefan Marian Popescu-Bejat:

Deci, să eliminăm "sau de proprietarul pădurii". Fiind vorba de proprietarii privați, care nu intră în discuție în acest caz.

Domnul Acsinte Gaspar:

Să eliminăm sintagma din partea finală.

Poftiți, domnule deputat. Poftiți, că pe urmă dau cuvântul inițiatorului și comisiei.

Vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Intervenția mea acum este procedurală, pentru că am făcut acest amendament, și îmi pare rău că distinsul meu coleg și prieten, domnul Popescu-Bejat, probabil că n-a citit cu atenție acest art.6. Deci sunt două chestiuni distincte. Prima parte este o chestiune, și a doua parte este cu totul altă chestiune. Nu are legătură partea a II-a cu partea I. Deci se referă partea I și la păduri cu funcții speciale de protecție, iar partea a II-a se referă la dublarea cuantumului amenzilor în cazurile în care fapta este făcută de către personalul silvic însărcinat cu paza pădurii respective sau chiar de către, bineînțeles, proprietarul pădurii respective, dacă încalcă reglementările prevăzute în regimul silvic.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat Bejat.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Aș dori să vă aduc încă un argument în susținerea mea de eliminare a acestei aserțiuni, și anume vă rog să constatați, la art.1 din această lege pe care o discutăm acum, că proprietarii de păduri private sunt subiecți și spunem acolo:"Poprietarul de pădure privată care încalcă ..." și nu știu ce mai drege acolo "este sancționat cu amendă de la 10 milioane la 30 de milioane", iar acum vin în partea finală și zicem: nu, domnule, nu cu "de la 10 la 30 de milioane", ci "de la 20 la 60 de milioane", și mie mi se pare că ne contrazicem în cadrul aceleiași legi.

Eu propun să revedeți art.1, care se referă la proprietarii privați de păduri, și unde sunt sancționați la același nivel ca și răufăcătorii de păduri, cu amendă de la 10 la 30 de milioane sau cu privare de libertate între două luni și 6 luni. Iar aici mă fac că uit ceea ce am stabilit în art.1 și vreau să le dublez amenda respectivă sau sancțiunea respectivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Bejat,

Vă rog să citiți textul cu atenție pentru că este vorba numai de vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, or, la art.1 se vorbește despre vegetația forestieră, în general, iar aici, în momentul în care se prevede această agravantă, este determinată tocmai de faptul că ne găsim...

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Revin, domnule președinte.

Acesta a fost primul meu argument pe care l-am adus: proprietarii privați de păduri nu pot să intre în posesia terenurilor pe vechile amplasamente, dacă acestea fac parte din categoria respectivă, a pădurilor cu funcții speciale de protecție. De aceea, eu susțin această chestiune.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră sunteți pentru eliminarea sintagmei. Inițiatorul, vă rog să luați cuvântul.

Domnul Anton Vlad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că s-a săvârșit o eroare, pentru că, în forma în care este propus noul articol, el se referă la două fapte distincte. În prima parte se referă la "pădurile cu funcții speciale de protecție", iar în a adoua parte se adaugă "precum și în cazul în care faptele toate sunt săvârșite de personalul silvic și de proprietari". Deci, în partea a doua, indiferent din ce pădure s-ar săvârși fapta, se dublează amenda. S-a stabilit la at.1 treaba asta. Eu zic că art.7, în forma pe care noi am propus-o, se referă doar la pădurile cu funcții speciale de protecție. Dacă se dorește să se înăsprească pedepsele asupra proprietarilor, asupra organelor silvice, să se facă un articol separat. Să se mențină forma inițială, doar asupra celor petrecute în păduri speciale de protecție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră sunteți pentru textul inițial. Adică se se elimine partea care se referă la: "precum și în cazul celor săvârșite de personalul silvic..."

Domnul Anton Vlad:

Să se facă un alineat separat. Dacă cineva dorește acest lucru, să se propună un alt amendament.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia, vă rog.

Domnilor, haideți să facem puțină ordine în intervenții, că dacă intervenim de 10 ori, vă rog cristalizați-vă argumentele și prezentați-le.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze că revin, dar tocmai de aceea s-a introdus partea a doua. Pentru că nu este normal, când o faptă este produsă de către personalul silvic care este abilitat să păzească pădurea și face el această faptă, păi, ce este normal să primească aceeași pedeapsă ca acel care n-o păzește? De aceea, este imperios necesar să se dubleze amenzile în cazul acesta, cât și pentru proprietari, care o fac cu bună știință, că și ei au obligația să și-o păzească. Pentru că la art.1 nu e dublarea amenzii, este amendă simplă ca pentru toată lumea. De aceea, s-a venit cu această parte aici și nu știu de ce nu înțelege nici domnul deputat Bejat și nici chiar domnul secretar de stat Anton Vlad această chestiune. Eu cred că toți colegii, distinșii mei colegi din Camera Deputaților, au înțeles din plin acest lucru și sunt de acord să rămână așa cum a ieșit de la comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia?

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia rămâne la textul comisiei, deci nu acceptă amendamentul făcut.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnul deputat Bejat.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În situația că nu se aprobă amendamentul pe care l-am propus, acela cu proprietarii privați, suntem de acord să susținem textul inițial, al inițiatorului.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, stimați colegi, vom proceda potrivit regulamentului.

Primul lucru pe care îl voi supune la vot este propunerea de eliminare, formulată de domnul deputat Ștefan Bejat, din partea finală a textului, și anume sintagma "sau de proprietarul pădurii". Așa este, da, domnule deputat?

Cine este pentru această propunere de eliminare? Vă rog să vă exprimați votul. Vă rog, cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul.

Voturi împotrivă? Vă rog să vă exprimați voturile, stimați colegi.

Abțineri? Vă rog, abțineri?

Stimați colegi, iată structura votului: pentru eliminare, au votat 61, împotriv㠖 30, abțineri – 5. Deci a fost aprobată popunerea de eliminare.

Ca atare, vă supun votului dumneavoastră acum art.6, cu această motivație de eliminare.

Voturi pentru? Vă rog să vă exprimați votul pentru articol.

Voturi împotriva articolului?

Abțineri?

Structura votului la art.6: voturi pentru – 65, voturi împotriv㠖 3, abțineri – 25. Articolul a fost votat.

Trecem la poz.8 din raport, de la pag.20. Propunerea comisiei este de renumerotare a textului. Art.8 devine art.7 păstrându-și conținutul din proiect. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Luăm în discuție, stimați colegi, poz.9 din raport, cea privitoare la art.8 de la pag. 20. Vă rog să constatați că sunt niște intervenții din partea Comisiei juridice și a domnilor deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă sunt comentarii la art.8? Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimată comisie,

La alin.2 poate nu am înțeles eu bine, se spune "cu excepția" și încep să se enumere aceste excepții la care nu au voie să constate și să aplice amenzi primarul, ofițerii, subofițerii de poliție și respectiv ofițerii și subofițerii pompieri.

Eu cred că trebuie să completăm în felul următor: 1. "primarii sau, după caz, împuterniciții acestora", pentru a lărgi gama celor care au dreptul să aplice contravențiile conform acestei legi și Legii nr.32 din 1968. 2. "la lit.k) art.1, la final, trebuie să spunem "numai de ofițerii și subofițerii de pompieri" pentru că altfel dă impresia că și ei sunt exceptați în a aplica exact ceea ce trebuie să aplice conform altor legi și, 3., de profunzime, mi se pare faptul că interzicând ofițerilor, la art.1 lit.s), respectiv, art.3 lit.f), să intervină exact acolo unde se verifică acte și mai ales se verifică procedurile de transport, este un lucru care nu este în firescul legii și dorinței inițiatorului.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci inițiatorul față de intervenția... și, vă rog, domnule deputat, vă rog să depuneți amendamentul scris, ca să poată și inițiatorul să discute pe text.

V-aș ruga, atunci când veniți și prezentați amendamentele, să aveți deja asupra dumneavoastră textul scris și să nu stăm să blocăm lucrările până ce vă redactați amendamentele.

Până ce își redactează amendamentul domnul deputat Naidin, vă propun, stimați colegi, să trecem la poz.10.

La alin.3 de la art.8, comisia are un comentariu de făcut.

Vă rog, domnule deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art.9, devenit după renumerotare 8, la alin.3, datorită faptului că în Codul silvic ministerul va face organizarea în teritoriu de comun acord cu inițiatorul, am stabilit să adăugăm după ocolul silvic, vedeți "agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic", și de aici vine virgulă, "iar pentru pădurile adiministrate de Regia Națională a Pădurilor sau Inspectoratele silvice teritoriale", pentru că se vor înființa de către minister aceste inspectorate, "pentru pădurile proprietate privată și vegetație forestieră din afara fondului forestier național". Deci să introducem aceste text. Ne-am pus de acord cu inițiatorii.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci dumneavoastră spuneți așa că: "Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic...".

Domnul Nicolae Grădinaru:

"...la ocolul silvic, iar pentru pădurile administrate Regia Națională a Pădurilor, la Inspectoratele silvice teritoriale". Este amendament făcut de inițiator.

Domnul Acsinte Gaspar:

Numai o clipă.

Deci, domnule deputat Bejat, aveți cuvântul.

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema este extrem de complicată, de complexă, eu am sesizat acest lucru, am făcut și un amendament care a fost transmis la comisia de specialitate, el a fost respins acolo, probabil că nu a fost chiar bine fundamentat sau poate nu a cuprins absolut totul, dar în modul în care se încearcă acum pe picior să se redacteze acest articol, eu cred că nu este corespunzător. Eu vă propun să transmiteți la comisie acest paragraf, să fie invitați, și noi, cei care am mai lucrat în sector și știm, să venim în fața dumneavoastră, onorați colegi, cu o propunere corectă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Inițiatorul.

Domnul Anton Vlad:

Cred că s-a mutat virgula mai într-o parte. Normal, textul convenit cu comisia ar trebui să fie următorul: "...ocolul silvic pe raza căruia s-a săvârșit contravenția pentru pădurile administrate de Regia Națională a Pădurilor și la inspectoratul silvic teritorial pentru pădurile private și vegetația în afara fondului forestier național."

Domnul Acsinte Gaspar:

Și cu ocolul silvic cum rămâne?

Domnul Anton Vlad:

E la insectoratul silvic teritorial.

Domnul Acsinte Gaspar:

Și ocolul silvic ce face?

Domnul Anton Vlad:

Ocolul silvic poate fi un titlu generic. Deci, noi suntem acum în curs de formare a noii structuri.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Constat că, totuși, acest articol 8 și prin amendamentul depus de domnul Naidin și prin intervenția care a făcut-o domnul deputat Bejat, care a avut și un amendament respins la comisie, nu este clar; pentru a avea un text clar, vă propun să-l retrimitem la comisie pentru că mai există la comisie lit.l) de la art.2, urmând să se întocmească un raport suplimentar ca să asigurăm o reglementare corectă în acest domeniu.

Trecem mai departe și luăm în discuție poziția 10 din raport. Este vorba de art.9, devenit prin renumerotare, și unde se menține textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

S-a votat.

Art.11 devine art.10. Este o chestiune numai de renumerotare. Comisia menține textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră art.10, cu redactarea dată de inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și acest text.

Luăm în discuție poziția 12 din raport de la pagina 22. Este vorba de art.12 care prin renumerotare devine 11, dar păstrându-și conținutul pe care l-a dat inițiatorul.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Art.13 devine art.12 în forma modificată de către comisie. Vă rog să observați, textul este la poziția 13 din raport, pag.22. Amendament propus de domnii deputați Marian Ianculescu și Vasile Panteliuc.

Dacă sunt comentarii la art.12. Întrucât nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.12.

Art.13. Este o chestiune de renumerotare, păstrând conținutul pe care l-a dat inițiatorul. E vorba de poziția 14.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art.13.

Trecem la art.14 care va avea conținutul de la poziția 15 din raport. Comisia nu face decât o chestiune de renumerotare a articolului, dar dă același conținut textului pe care l-a dat inițiatorul.

Dacă sunt comentarii.

Domnul deputat Naidin. Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Domnii colegi de la Comisia juridică știu că s-a clădit o nouă lege. La sfârșit, spun că se completează cu prevederile Legii nr.32/1968, dar pentru rigori, Legea nr.32/1968 care, să nu uităm, a fost contestată la Curtea Constituțională și anumite articole declarate anticonstituționale și s-au întors către noi. În ideea de a nu greși, la alin.1 al art.14 doresc o completare și același lucru și la alin.2.

La alin.1, după ce se pune punct după "...comunicării acestuia", ar urma: "Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării."

La alin.2, după "judecătoriei competente" urmează propoziția "Plângerea cât și celelalte acte de procedură privind soluționarea acestuia sunt scutite de taxă de timbru."

Îl dau comisiei pentru deliberare.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să-mi dați textul.

Stimați colegi,

Rog și inițiatorul să fie atent și comisia. Deci, propune domnul deputat Naidin ca la art.14 la alin.1 să se adauge "Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirile iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării."

Inițiatorul, ce părere are în legătură cu această propunere de completare?

Domnul Anton Vlad:

Din câte înțeleg, se poate face contestație numai împotriva contravalorii pagubei, nu și a amenzii. Dar dacă se câștigă procesul, atunci amenda mai este valabilă?

Domnul Petre Naidin (din sală):

Se completează și cu acest lucru.

Domnul Anton Vlad:

Noi ne menținem textul inițial.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mențineți textul inițial. Da. Vă rog, din partea comisiei.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia este de acord cu amendamentul propus. Trebuie să adăugăm și procesul-verbal de contravenție, deși el este contestat; nu numai despăgubirile și confiscarea. Suntem de acord cu acest amendament referitor la despăgubiri și confiscare, dar s-a eliminat procesul-verbal de contravenție care poate fi contestat, nu putem să-l eliminăm. Deci, să rămână și acesta. Noi suntem de acord, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, deci, rămâne textul alin.1 așa cum este redactat de către comisie, iar în partea finală se adaugă ce a propus domnul deputat Naidin. Sunteți de acod? Da.

Supun votului dumneavoastră alin.1 de la art.14 cu amendamentul făcut de domnul deputat Naidin și care a fost acceptat de către Comisia juridică.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 10 voturi împotrivă.

Deci, amendamentul a trecut.

La alin.2 al art.14 se propune tot așa, după "judecătoriei competente", să se adauge următoarea frază: "Plângerea cât și celelalte acte de procedură privind soluționarea acțiunii..."

Domnul Petre Naidin:

"cauzei".

Domnul Acsinte Gaspar:

Cauzei... Păi, numai cauzei nu scrie aici. "...cauzei, sunt scutite de taxa de timbru".

Inițiatorul? Sunteți de acord.

Comisia juridică? De acord.

Comisia juridică, inițiatorul sunt de acord ca să completăm alin.2 cu amendamentul domnului deputat Naidin. Deci, la art.14.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Ca atare, vă supun votului dumneavoastră, art.14, în ansamblu, cele cinci alineate, cu amendamentele de la alin.1 și 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

La ce aveți intervenții?

Domnul Marian Ianculescu:

Am o propunere pentru un articol nou.

Domnul Acsinte Gaspar:

Să se introducă? Păi, am ajuns aici la art.15.

Domnul Marian Ianculescu:

După art.14, propun un art.nou, art.14 bis.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat. Deci, vreți să faceți un amendament, da?

Vă rog, poftiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Am în vedere faptul că amenzile sunt destul de mari și pentru a elimina birocrația, și pentru a da dreptul contravenientului să achite jumătate din contravaloarea amenzii, pentru că dacă achită jumătatea contravalorii în 48 de ore acum este o valoare și dacă merge și se judecă în instanță, peste trei ani, această valoarea depășește chiar dublu amenzii respective.

În acest scop, pentru a veni în sprijinul contravenienților, dar nu prin aceasta înțelegând că manifestăm o slăbiciune, vă propun următorul articol nou, art.14 bis: "În cazul în care contravenientul achită, în termen de 48 de ore de la primirea procesului-verbal de contravenție la ocolul silvic, jumătate din minimul amenzilor pentru faptele săvârșite prevăzute la articolele respective, cât și valoarea integrală a pagubelor, orice urmărire încetează."

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog, dați-mi textul!

Deci, s-a propus introducerea unui text nou, art.14...

Domnul Petre Naidin:

Domnilor de la Comisia juridică, este bine să aveți și nespecialiști în jur pentru că întotdeauna ei văd dincolo de copaci, cum se spune. Ceea ce corect a cerut colegul Ianculescu și pe care îl susțin, la art.19, dacă eliminăm, dacă aveți în față textul art.19, dacă eliminăm sintagma "cu excepția prevederilor art.25 și 27", rezolvăm problema.

Eu nu am amendament, dar spun că dacă la art.19 eliminăm "cu excepția prevederilor art.25 și 27"...

Domnul Acsinte Gaspar:

La care articol, domnule deputat?

Domnul Petre Naidin:

La art.19.

Am rezolva problema care a introdus-o domnul deputat Ianculescu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Ianculescu, față de propunerea făcută de domnul deputat Naidin, deci, prin faptul dacă la art.19 se elimină...

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Parțial, domnul deputat Naidin are dreptate trimițând la articolul respectiv, "cu excepția art.25, 27 din Legea nr.32/1968". Dar dacă analizăm mai bine art.25, art.26 și art.27 din Legea nr.32/1968, referitor la stabilirea și sancționarea contravențiilor, constatăm că aceste articole sunt mult mai cuprinzătoare și aici este o particularizare, numai o parte din prevederile acestor articole. De aceea, eu propun să introducem acest articol, clar, aici este locul lui, și să lăsăm în text și sintagma, la textul de la articolul care urmează la numărul pe care l-a spus domnul deputat Naidin, să rămână și sintagma "cu excepția art.25, 27", pentru că acolo sunt și alte reglementări în afară de achitarea amenzii în 48 de ore.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Prevederile art.25, 27 din Legea nr.32 nu dau posibilitatea tocmai să se reducă. Deci, vă rog să înțelegeți acest lucru.

Comisia juridică, vă rog să preluați textul domnului deputat Ianculescu.

Poftiți, domnule deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem de acord parțial cu acest amendament pentru că, vedeți dumneavoastră, se spune că să se plătească această contravenție, jumătate, în 48 de ore. Suntem de acord. Dar mai departe spune să plătească și pagubele pe care le-a produs. Or, cine le calculează în 48 de ore ca să plătească amenda?

Domnul Marian Ianculescu (din sală):

Există proces-verbal de contravenție.

Domnul Marian Ianculescu:

Deci le dă contravenție. Cine îi calculează lui pe loc, atunci, paguba pe care a produs-o, s-o plătească jumătate?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Ianculescu, față de precizarea făcută de domnul deputat Grădinaru, vă reformulați textul, cum faceți?

Domnul Marian Ianculescu:

În momentul când înmânează procesul-verbal de contravenție contravenientului, acolo se specifică absolut totul, și valoarea pagubei. Deci, el plătește jumătate din cuantumul acestei pagube în 48 de ore. Deci, o știe, este calculată de organul constatator, că de aceea este organ constatator, să-i treacă valoarea pagubei în procesul-verbal de constatare, domnule președinte.

Eu îmi mențin articolul și eu zic că este binevenit și vine și în sprijinul în special al deținătorilor de păduri, care, în felul acesta, pot să intre mai rapid în posesia sumelor amenzilor respective, eludând în acest fel birocrația care urmează după aceea pe calea atacurilor juridice.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Am înțeles.

Stimați colegi,

Repet ceea ce am mai spus și cu alt prilej: textele de lege nu se scriu pe colțul mesei, nu se scriu la inspirație în sală, trebuie să fie gândite, textele din proiect să fie corelate cu legislația, este motivul pentru care mă prevalez de art.99 din regulament și acest amendament îl remit la comisie pentru ca să fie examinat și să se vină cu o redactare corectă juridic, din toate punctele de vedere.

Trecem mai departe și luăm în discuție poziția 17 art.16 de la pagina 24 din raportul dumneavoastră. Textul Comisiei juridice.

Dacă sunt comentarii. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art.16 în forma comisiei.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.16.

Art.17 de la poziția 18 din raport. Este modificat față de forma inițiatorului de către comisie printr-o trimitere la un alt text ca urmare a renumerotării.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Art.19 devine 18 prin renumerotare, dar păstrează conținutul dat de către inițiator.

Dacă sunt comentarii.

La poziția 19, art.19 devine 18, păstrând textul inițiatorului și sugerez ca în partea finală să trecem "potrivit legii" și textul ar fi în felul următor: "Încălcarea atribuțiilor de serviciu de către personalul silvic atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, potrivit legii."

Sunteți de acord? Da.

Deci, sunteți de acord cu această mică modificare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.18 cu această îmbunătățire.

Luăm în discuție, stimați colegi, poziția 20 din raport, pagina 25. Art.20 devine art.19 și propun plenului să fie de acord ca acest articol pentru a putea fi corelat cu propunerea făcută de domnul deputat Ianculescu și de către domnul deputat Naidin, și acest text să meargă la comisie, pentru a asigura unitatea de redactare și de formulare.

Luăm în discuție poziția 21, art.21, care prin renumerotare a devenit art.20, iar conținutul lui este cel inițiatorului.

Dacă sunt comentarii.

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Vreau să atrag atenția inițiatorului și Departamentului tehnic-legislativ al nostru că întotdeauna când apare acest gen de articol în proiectele de legi, el este rezolvat prin Legea nr.97/1998, prin care se dă dreptul, este legea de modificare și completare a Legii nr.32/1968, și se dă dreptul ca prin hotărâre de Guvern, Guvernul să reactualizeze, când consideră, aceste limite ale amenzilor contravenționale. Să rămână, dar dacă s-ar putea, pentru rigurozitatea noastră legislativă, ca el în viitoarele noastre proiecte de legi să nu mai intervină, pentru că este rezolvată.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Inițiatorul. Comisia juridică.

Domnule deputat Naidin, haideți că nu s-a înțeles, inițiatorul n-a reținut exact ceea ce ați exprimat...

Domnul Petre Naidin (din sală):

Este rezolvată prin Legea nr.97/1998.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Și ce propuneți, domnule deputat?

Domnul Petre Naidin (din sală):

Să rămână așa.

Domnul Acsinte Gaspar:

Să rămână așa. Deci, este o delegare de competență.

Supun votului dumneavoastră art.20 în forma inițială.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat și art.20.

Art.21 își menține textul din forma inițiatorului. Aș propune...

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Tamás Sándor:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Eu am înțeles că suntem la art.22 inițial, da?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Care devine 21.

Domnul Támas Sándor:

Art.21 inițial...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat, art.21 care a devenit 20 l-am votat, iar acum suntem la art.22 care devine 21.

Vă rog, poftiți.

Domnul Tamás Sándor:

Vă mulțumesc.

Deci, textul din raport sună în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României". După părerea mea, nici gramatical, dar nici din punct de vedere tehnic-legislativ nu este o formulare corectă, pentru că un act legislativ intră în vigoare nu "în termen de", ci într-un termen fix. Eu propun înlocuirea, reformularea textului în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Corectă, domnule deputat, intervenția dumneavoastră. Același lucru voiam să-l sugerez și eu. Inițiatorul, dacă sunteți de acord? Da. Comisia de acord.

Vă supun textul art.21, cu aceste îmbunătățiri redacționale care au fost propuse de domnul deputat.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Trecem la art.22, devenit astfel ca urmare a renumerotării, poziția 23 din raport.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului dumneavoastră art.22.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Stimați colegi,

În felul acesta, am epuizat dezbaterea proiectului de lege. Rog Comisia juridică să reexamineze textele ce i-au fost remise și, totodată, în raportul suplimentar pe care-l va prezenta, să facă și corelările de text, adică trimiterile exacte la fiecare text, ca să nu existe după aceea dificultăți în finalizarea proiectului de lege de căre Cameră.

Domnule deputat Naidin, vă rog să dați amendamentul la art.8, acolo unde ați făcut referire la cei care pot să constate contravențiile. Dați-l la Comisia juridică, textul a fost transmis la comisie și vă rog să-l dați comisiei ca să poată să-l ia în examinare.

Mulțumim reprezentantului Ministerului Pădurilor. Vă rog să participați la lucrările comisiei, chiar și inițiatorii de amendamente, pentru a putea redacta textele în forma corectă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro