Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999

Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru zilele de 29-30 noiembrie și 2-3 decembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,17.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Vida Simiti și Vasile Miclăuș, secretari.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați, declar deschisă ședința de astăzi, luni, 29 noiembrie 1999 a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 191 – cam puțini – 152 fiind absenți și din aceștia, 12 participă la alte lucrări parlamentare. Cei 12 sunt: 9 deputați membrii ai Guvernului și 3 deputați aflați în străinătate. Cvorumul de lucru este de 160 astăzi; deci, rog liderii de grupuri să dispună măsurile care trebuie pentru a nu apela la mijloacele acelea cu catalogul.

Dacă la ordinea de zi, care a suferit câteva mici completări la ședința de birou de astăzi, sunt intervenții. Da. Vă rog, aveți cuvântul. Vorbiți în numele grupului, pentru că, atenție, la ordinea de zi, lunea, nu mai pot face modificări, decât grupurile...

 
 

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Este o modificare absolut de formă. Vă propun ca punctul 10 să treacă după 8, pentru că sunt legate amândouă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Care 10, după 8? Nu. Sunt două puncte 10: la I, deci luni sau...?

 
 

Domnul Niculae Napolean Antonescu:

Luni. Să treacă după 8, pentru că este aceeași ordonanță, aceeași lege, decât că sunt îndoieli.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mi se pare logic. Este o greșeală de ordonare a lor. Ele trebuie dezbătute una după cealaltă, pentru că se referă la Ordonanța Guvernului nr. 58. Deci, aceasta este o scăpare pe care am avut-o. Eu, oricum, când am propus ca ele să intre în ordinea de zi, am încercat să le punem grupat, fiindcă se referă la aceeași ordonanță. Este o chestiune formală, ca 10 să treacă pe 9 și 9 pe 10.

Alte intervenții? Domnul deputat Stănescu.

 
 

Domnul Mihai Sorin Stănescu:

Domnule președinte,

În numele Grupului parlamentar al P.N.L. vă solicit ca ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte: vorbiți în microfoane, că nu se aude!

 
 

Domnul Mihai Sorin Stănescu:

Vă solicit ca proiectul de lege care figurează pe ordinea de zi la punctul I nr. 6, deci proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, să fie trecut pe ordinea de zi la punctul 11, deci după propunerile legislative care au raporturi de respingere.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De aprobare! Deci, înaintea celor de respingere, da? Bun.

Dacă mai sunt alte intervenții din partea grupurilor, la ordinea de zi? Nu mai sunt.

Vă supun spre aprobare cele două amendamente: primul, care ține de logica dezbaterii, și anume ca pct.9 și 10 în ordinea de zi, de la I, deci de astăzi, să se inverseze, ca poziție.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate adoptat.

Și al doilea, ca inițiativa de la punctul 6, proiectul de lege de la punctul 6 să treacă după 10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La programul de lucru, care s-a aprobat, vi-l repet și fac următoarele precizări: astăzi, avem ședință în plen până la ora 17,30. Între 17,30 și 18,00 se întâlnesc Birourile permanente ale celor două Camere. De la 18,00 până către ora 19,00 este o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, după care revenim la ședința în plen a Camerei Deputaților, cu întrebările și răspunsurile din partea Guvernului și prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Mâine există ședință în plen a Camerei Deputaților până la ora 12,30, când se pregătește sala, în așa fel ca la ora 13,00 să înceapă ședința comună solemnă a Camerei Deputaților și Senatului, consacrată sărbătoririi Zilei Naționale, ziua de 1 Decembrie și 81 de ani, în același timp, de la Marea Unire, urmând ca miercuri, pe 1, doar cei care sunt prinși în diverse activități protocolare să și le desfășoare în București și în provincie, iar joi și vineri activitate în circumscripțiile electorale.

Dacă la programul de lucru sunt observații? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

 
Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

În continuare, vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 151/1999, privind stingerea unor obligații bugetare, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe, bănci și pentru avize, comisiile pentru industrii și servicii și juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat pe anul 1999 pentru învățământ și cercetare științifică universitară, inițiat de un număr de 11 deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe, bănci și pentru avize, comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport și juridică, de disciplină și imunități.

3) Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieții și a unui nivel de trai decent, inițiat de un număr de 6 deputați P.U.N.R.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.

4) Propunerea legislativă privind protecția acționarului minoritar la unele societăți comerciale cu capital de stat, inițiată de domnul deputat Petre Naidin, P.D.S.R.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și, pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii.

5) Propunerea legislativă privind confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci și instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990 – 1998 și au datorii la acestea, inițiată de un număr de 6 deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități și, pentru avize, comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

6) Propunerea legislativă privind regimul parcurilor industriale, inițiată de un număr de 4 deputați, cu care au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, comisiile buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.

7) Propunerea legislativă pentru completarea alin. 1 al art. 13 din Legea nr. 53 din 31 iulie 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, inițiată de domnul deputat Kelemen Atilla, cu care au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, comisiile buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.

De asemenea, a fost înregistrată propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora, inițiată de un număr de 5 parlamentari P.R.M.

În nota aceasta se arată că Grupul parlamentar al P.R.M. ar dori să fie cerută procedură de urgență. Înțeleg că nu o susțineți.

Domnul deputat Furo, aveți cuvântul. Domnul deputat Leonăchescu, aveți cuvântul dumneavoastră, din partea Grupului P.R.M.

 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Inițitiva legislativă pe care v-o propunem spre aprobare în procedură de urgență se referă la o problemă morală, pe care o putem cuantifica în norme juridice, și anume declararea averii parlamentarilor, ca să nu se mai nască asemenea discuții pe tema aceasta.

A existat în presă și în foarte multe emisiuni de radio și televiziune un atac concertat la adresa parlamentarilor, că ar ascunde anumite surse de venituri, poate chiar ilicite. Noi vă propunem să declarăm de la bun început, pe cale legală, normată, sursele de existență ale noastre, toate sursele de venituri ale parlamentarilor, în momentul în care participă la alegeri. Iată esența propunerii noastre, pe care v-o propunem în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Grupul P.R.M. cere procedură de urgență pentru propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora.

Domnul deputat Vasile Lupu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Subiectul abordat de colegul antevorbitor și materia de reglementat în această inițiativă legislativă cred că sunt de mare interes pentru întreaga țară și, evident, pentru fiecare din noi. Și pe mine mă frământă o asemenea reglementare, nu numai de declarare a averii demnitarilor, dar de control foarte sever al averilor demnitarilor. Și, de aceea, eu nu cred că o procedură de urgență, în câteva zile, ar permite o colaborare pe această temă, ci ar fi necesară o întrunire eventual a unei comisii de lucru pe această chestiune și elaborarea unui text care să aibă o susținere cât mai mare. Voiam doar să propun Grupului parlamentar al P.R.M. să accepte ca pe această temă să se elaboreze un text legislativ care să aibă o cât mai mare susținere, dar nu într-o procedură de urgență, care s-ar consuma în următoarele trei – patru zile.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să știu dacă Grupul P.R.M. acceptă, în cazul acesta... Domnule profesor Leonăchescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Cred că propunerea poate fi reținută, cu o singură remarcă: propunerea noastră se referă nu numai la parlamentari, și la alte grupe de demnitari, dar partea privind poliția aplicării acestei legi este deja conținută în legi pe care astăzi le utilizăm, care operează: Codul Civil, Codul de procedură penală etc. Deci, partea la care vă gândiți, cea de control, ea este încadrată în legislația existentă.

Noi ne menținem propunerea și operează.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mențineți propunerea, da?

Din partea grupului, o singură persoană trebuie să susțină.

Grupul P.R.M. insistă pentru procedura de urgență. Eu v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog frumos... Sunt 63 de voturi și cu cele de partea dreaptă și de pe partea stângă. Sunt 63 de voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Este, însă, o propunere foarte interesantă la care și colegii și noi vom încerca să participăm, în așa fel încât să iasă cât mai repede și cât mai bună și vreau să-i asigur pe colegii de la P.R.M. că vom căuta să o scoatem cât mai repede și să ajungem cu ea cât mai repede în plen.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, Nota cu privire la legile depuse le Secretariatul general pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale: Legea pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri, cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1999; Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea scrisorii de acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la 26 ianuarie 1999 la București; Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea amendamentului din data de 21 iunie 1999 la scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la București la 26 ianuarie 1999; și ultima: Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor universitare, eliberate de România și Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999.

Adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Intrăm în ordinea de zi, și anume proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Este o lege organică.

Comisia juridică? Domnul deputat Grădinaru. Inițiatorul este aici? O să vă rog, dacă doriți, să prezentați legea?

Vă rog să vă prezentați, pentru stenogramă, domnule secretar de stat.

 

Domnul Liviu Popescu:

Liviu Popescu, secretar de stat la Ministerul de Interne.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu rugămintea să vorbiți în microfoane, pentru că se aude foarte prost.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a fost determinată de creșterea criminalității, în special a faptelor comise cu arme cu aer sau gaze comprimate, cu obiecte artizanale și de distracție, pe bază de amestecuri pirotehnice, ori pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice.

Normele propuse sunt de natură să completeze un vid legislativ, prin neincluderea în categoria armelor de foc și a armelor cu aer sau gaze comprimate, a căror comercializare și folosire este neîngrădită de lege, în condițiile în care efectul acestora poate fi dăunător vieții sau integrității corporale a persoanelor.

Totodată, am urmărit combaterea unui flagel social, criminalitatea alcoolică, prin lărgirea sferei măsurilor preventive, având drept scop limitarea consumului de alcool și reducerea impactului direct al acestuia asupra fenomenului infracțional, în special pe timpul desfășurării întrunirilor publice.

În scop preventiv s-a propus pentru localurile publice și alte locuri de distracții și agrement, obligativitatea asigurării ordinii publice de către responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, și a acordării de sprijin organelor în drept, pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

Scopul educativ al normelor propuse nu se putea realiza fără majorarea limitelor pedepsei amenzii contravenționale, precum și a introducerii sancțiunilor complementare, a suspendării activității localului public, unde s-au săvârșit contravențiile cu pericol social mai ridicat, iar în unele situații chiar a retragerii autorizației de funcționare.

Având în vedere cele prezentate, vă rog respectuos să aprobați proiectul de act normativ în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia? Domnule deputat Grădinaru, aveți cuvântul, din partea biroului comisiei.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu adresa 251 din 22 iunie 1999, Secretariatul general al Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre dezbatere și avizare în fond proiectul de lege menționat.

În ședința din 8 septembrie 1999 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat acest proiect de lege și a hotărât, cu majoritate de voturi, să-l supună dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat la 17 iunie 1999.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor, dacă dorește să ia cuvântul cineva, în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la debzbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Preambulul art. I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 2. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 4. Intervenții? Domnul deputat Naidin. Aveți la pct.171 sau 172?

 
 

Domnul Petre Naidin:

Pct.172.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftiți la microfon. Deci, la pct.171, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Naidin are un amendament la pct.172.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori introducerea, la pct.172, rândul 4, după "centre de plasament ale minorilor", și alte tipuri de instituții publice, care pot intra, fără mari explicații, în incidența acestui proiect de lege.

Ar fi, și formulez, "unitățile sau instituțiile de învățământ", urmând ca textul să urmeze "pe trotuarele sau aleile de acces".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Suntem de acord!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul inițiatorului. Este amendamentul domnului deputat Naidin. Vă rog să răspundeți la el și, eventual, dacă aveți dumneavoastră alte observații?

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Sunt de acord cu amendamentul propus de către domnul deputat Naidin și propun refacerea textului, în sensul eliminării cuântului "desfacerea", pentru că este sinonim cu "comercializarea".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Trebuie refăcută fraza, fără "desfacerea", "comercializarea băuturilor alcoolice în spații amenajate la intrarea sau în curțile spitalelor și altor unități sanitare, centrelor de plasament". Și, domnule deputat Naidin, vă rog să propuneți exact cum să sune textul, ca să... Vă rog, textul! Trebuie să avem textul exact. Vă rog, citiți textul încă o dată de la microfon, acceptat de comisie și de inițiator.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La rândul 4, după "centrele de plasament ale minorilor" să se introducă această teză: "unități sau instituții de învățământ".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, în acest caz, vă supun spre aprobare pct.172, amendat în modul în care a fost spus aici.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 4 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 5, dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 9. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 10. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 11.

Domnule deputat Naidin, aveți cuvântul. Rog comisia și inițiatorul să fie atenți. Vă rog.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema aceasta a cuantificării nivelului sumei pentru care se poate socoti o zi de închisoare, plecând de la varianta cuprinsă de actuala lege, de 10.000, și la varianta de 20.000 lei, propusă astăzi, mi se pare că nu este bine stabilită și nu reflectă o realitate economică, nici măcar apropiată. Eu aș înlocui sintagma "pentru 20.000 lei" cu următoarea: "o sumă stabilită și reactualizată prin hotărâre de Guvern". Să lăsăm posibilitatea Guvernului, în funcție de ce se întâmplă în economia reală, să stabilească acest cuantum, pentru că nu ne putem juca cu zilele de închisoare, chiar noi, în mediul legislativ, în condițiile știute, că neputându-se plăti întotdeauna și acest nivel fiind foarte mic, întotdeauna se va merge pe maximul închisorii contravenționale, ceea ce eu cred că nu este corect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Suntem de acord cu aceasta!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi permiteți să-mi dau și eu cuvântul, ca să pun și eu o întrebare? (Vorbește de la tribună).

Doresc să-l întreb pe inițiator dacă soluția aceasta a pedepsei cu închisoarea, dacă un om nu poate să-și plătească o amendă, nu este o soluție anormală și dacă nu este mai bine să se meargă pe varianta cealaltă, a executării silite, pentru o serie de bunuri pe care le are persoana respectivă în proprietate. Pentru că, altminteri, s-ar putea să ajungem în situația ca o serie de oameni să prefere să ajungă 2-3 zile la închisoare, pentru niște sume de bani care oricum sunt ridicole. Pentru 20 de mii de lei, să ajungi să faci 1 zi închisoare, mi se pare totuși că este absolut ridicol! Și cred că soluția corectă ar fi, de fapt, executarea silită asupra averii persoanei respective, pentru recuperarea acestei datorii.

Și doresc ca inițiatorul să răspundă dacă nu cumva soluția cealaltă nu este mai bună. (Domnul Andrei Ioan Chiliman revine la conducerea ședinței.)

Dau cuvântul inițiatorului.

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Mulțumesc. Suntem de acord cu amendamentul propus de către domnul deputat Naidin, iar în ceea ce privește întrebarea formulată de dumneavoastră, aș dori să vă răspund că suntem în domeniul dreptului contravențional, și nu în domeniul civil; că trebuie avut în vedere faptul că această fapt㠖 contravenția se deosebește de infracțiune printr-un grad mai scăzut de pericol social, dar acest pericol social există și, ca atare, trebuie stabilită o similitudine în raport cu regimul sancționator aplicabil infracțiunilor. Și că, pe de altă parte, în situația în care făptuitorul nu are avere, atunci ar rămâne inaplicabilă pedeapsa propusă.

Motiv pentru care noi considerăm că este oportună transformarea amenzii în închisoare contravențională, în situația în care nu este plătită. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Emil Popescu.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia este de acord cu amendamentul Naidin, fără rezerve.

În ceea ce privește obiecția domnului președinte Chiliman, noi o considerăm neîntemeiată, fiindcă, așa cum a explicat și reprezentantul inițiatorului, suntem în prezența unui ilicit care are destulă coloratură penală. Tot ce se întâmplă cu arme, tot ce se întâmplă cu muniții, toate lucrurile acestea care sunt pe acolo..., pe lângă școli, pe lângă copii, toate astea e bine să fie sancționate cu această pedeapsă, susceptibilă de a fi ulterior convertită în închisoare, dacă nu plătește.

Dacă ajungem la situația să-i execute pe bunuri, adică, silit, în mod obișnuit, potrivit dreptului civil, la calendele grecești se mai execută astfel de amenzi! Niciodată! O să-și râdă de noi, cu toate regiunile topografice! O să râdă de noi, că suntem fraieri și nepricepuți, cât sunt ei de pricepuți!

Vă rog să rămână textul așa și primim numai amendamentul Naidin. Dacă doriți să se voteze, vă rog să îl formulați!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu nu am formulat un amendament, am pus o întrebare.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am înțeles, v-am răspuns la întrebare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poate că soluția este, atunci, mărirea cuantumurilor pedepselor, dar acum nu discutăm acest lucru.

Vă supun spre aprobare pct. 11, cu amendamentul domnului deputat Naidin, primit de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. II, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Eu aș avea și aici o intervenție de procedură. Noi spunem aici că: "Va fi republicată în Monitorul Oficial al României Partea I", dar eu cred că ar trebui să dăm un termen, pentru că mai avem niște exemple de legi care am spus că se vor republica și nici acum nu s-au republicat. Comisia? Domnul deputat Grădinaru.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Termenul să fie de 30 de zile de la promulgare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, "Se va publica în Monitorul Oficial Partea I, în 30 de zile de la promulgare, dându-se textelor o nouă..."

Domnii Acsinte Gaspar și Vasile Lupu (din sală):

De la publicare, nu de la promulgare!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"De la publicare", aveți dreptate, pentru că aceasta este data corectă pe care o are toată lumea: publicarea în Monitorul Oficial.

Deci, art. II astfel completat, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai e o completare, pe care o dorește domnul deputat Ovidiu Drăgănescu. Dar vă rog să spuneți unde!

 
 

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Este vorba de art. 8 alin. 2 și 3, este un amendament pe care l-am discutat și cu comisia și cu inițiatorul și el se referă la completarea acestui articol și cu următoarele categorii de arme: "arbalete și arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare". Deoarece proiectilele lansate de arme din această categorie pot să producă, prin forța lor de penetrare, daune la fel de grave ca și armele de foc sau armele cu aer comprimat. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră propuneți completarea art. 8 alin. 2 și 3, dar noi le-am votat. E o chestiune care are implicații și doresc să știu punctul de vedere al inițiatorului? Pentru că inițiatorul și comisia trebuie să fie de acord și, pe urmă, trebuie să fim noi de acord să se revoteze.

Aveți cuvântul!

 
 

Domnul Liviu Popescu:

Suntem de acord cu amendamentul propus.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Grădinaru. Și vă rog, dacă sunteți de acord, să spuneți și, exact, cum să sune.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia este de acord cu amendamentul făcut.

La pct. 82, va avea următorul cuprins: "Comercializarea armelor cu aer sau cu gaze comprimate, arbalete, arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare, în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operațiuni cu arme de foc și muniții."

Iar la pct. 83, același text se introduce: "Vânzarea armelor cu aer sau gaze comprimate, arbalete, arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani..." și textul curge mai departe.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Eu trebuie să vă spun dumneavoastră spre aprobare, în primul rând, revenirea asupra textelor și, dacă sunteți de acord, abia pe urmă să vă supun textele spre aprobare, pentru că noi le-am aprobat deja.

Cine este pentru revenirea asupra celor două texte?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Înțeleg că doriți, în mare majoritate, să completăm textele.

Vă supun atunci spre aprobare art. 82, cu completarea făcută de domnul deputat Ovidiu Drăgănescu și admisă de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Art. 83, cu completarea propusă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

De data asta, e unanimitate.

Vă resupun spre aprobare pct. 2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și art. I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege organică. V-o supun spre aprobare în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate, prin vot deschis cu mâna ridicată.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (procedură de urgență).

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale.

E o procedură de urgență, conform art.102 și conform art.105-106 din regulament. Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci să propună timpii de dezbatere. Domnul domnul Dan Constantinescu, președintele comisiei. Aveți cuvântul!

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să aveți în vedere faptul că din acest proiect de lege se elimină, practic, un singur cuvânt. Motiv pentru care vă propunem 5 minute dezbateri totale, 1 minut maxim pe fiecare intervenție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia propune 5 minute, respectiv, 1 minut.

Voturi pentru cei doi timpi? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 1 abținere, nici un vot împotrivă, au fost adoptați timpii.

Doresc să știu inițiatorul dacă este de față? Da. Vă rog, treceți aici, în prima bancă, să puteți răspunde întrebărilor, la nevoie.

Suntem în procedură de urgență.

Începem cu titlul legii. Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem pe ordonanță.

Titlul ordonanței. Amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul unic, pct. 1. Nu am fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2. Nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța de urgență, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară, v-o supun spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată cu unanimitatea voturilor.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României.

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României.

Inițiatorul? Este. Comisia? Este. E tot o procedură de urgență. Rog comisia să propună timpii. Domnul deputat Nică.

 

Domnul Mihail Nică:

Propun un timp maxim 25 de minute, câte 1 minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-au propus 25 de minute, respectiv, 1 minut de intervenție.

Voturi pentru cei doi timpi? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

O să începem cu titlul legii. Nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. I pct. 1. Amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 3. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 4, există, la nr. crt. 1 din raport, propunerea comisiei. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 5, se propune de către comisie modificarea titlului Cap. III, la nr. crt. 2 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 6, nr. crt. 3 din raport. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 7, referitor la art. 12 lit. a), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), nr. crt. 4 din raport. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) și r) . Amendamente respinse n-au fost, ele sunt în forma prezentată de inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, au fost adoptate literele de la c) la r).

Vă supun spre aprobare conțintul art. 12, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct. 7, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici, cred că este o greșeală de dactilografie. La pct. 8, referitor la art. 13, comisia ne propune un text nou, nr. crt. 5 din raport. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la pct. 9, nu sunt intervenții, nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

N-au fost amendamente respinse nici la pct. 10, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 11, referitor la art. 15 lit. a), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), în raport, la nr. crt. 6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. c), d), e) și f), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. g), tot la nr. crt. 6 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. h), tot la nr. crt. 6 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Preambulul art. 15 este tot la nr. crt. 6 din raport. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 11, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 12, nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 13, referitor la art. 17, la nr. crt. ..., dar aici e o greșeală în raport, cred că este nr. crt. 7 în loc de nr. crt. 8. În fine, o să le luăm așa cum sunt în raport.

Deci, nr. crt. 8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 14, referitor la art. 18, comisia propune, la nr. crt. 9 din raport, modificarea textului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 15, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 16, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 17, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 18, se propune introducerea a 3 alineate noi la art. 23. Comisia propune reformularea întregului art. 23, deci, eu vă supun spre aprobare, la pct. 18, art. 23, în ansamblul lui, cum a fost propus de comisie la nr. crt. 10 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trebuie, însă, reformulat și preambulul la pct. 18: "Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:..."

Și, ca atare, pct.18, în ansamblu, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 19.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 20.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 21.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 22.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 23.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 24.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 25.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 26.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 27.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 28.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 29.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 30.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 31.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 32.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 33.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 34.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 35.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 36.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 37, se propune completarea textului, la nr. crt. 11, din raport. Vă supun spre aprobare pct. 37, cu textul de la nr. crt. 11 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 38, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 39: "Art. 65 va avea următorul cuprins:..." Și, aici, propune comisia un text nou. Și, atunci, și preambulul se înlocuiește: "Art. 65 se modifică și va avea următorul cuprins:..."

Deci, pct. 39, cu textul de la nr. crt. 12 din raport, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La următorul punct, comisia propune, pentru art. 66, un text nou, la nr. crt. 13 din raport. Aceasta presupune, însă, și modificarea preambulului, și anume: "Art. 66 se modifică și va avea următorul cuprins:..."

Deci, vă supun spre aprobare pct. 40, cu textul de la nr. crt. 13 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 41, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 42, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 43, comisia propune ca lit. a) să fie cea formulată de ea, celelalte urmând să rămână ca atare.

Art.69 lit.a), propusă la nr.crt.14 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează ca celelalte litere să fie renumite – a) devine b) și așa mai departe până la lit.f), devenită g), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.69, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.43, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.44, nr.crt.15 din raport, este o corelare cu textul votat anterior.

Vă supun spre aprobare pct.44, cu textul art.70, de la nr.crt.15 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.45 comisia ne propune modificarea textului.

Vă supun spre aprobare pct.45, cu textul de la nr.crt.16 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.46, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.47, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.48, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În raport, la nr.crt.17 se propune completarea textului cu un art.781, numai că trebuie introdus și un pct.511, care trebuie să spună că "…se completează textul cu art.781…".

Ca atare, vă supun spre aprobare acest pct.511, cu textul pentru art.781.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.52, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.53, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.54, comisia propune completarea primului alineat, și primul alineat să sune cum este propus la nr.crt.18 din raport.

Vă supun spre aprobare primul alineat – nr.crt.18 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, 3, 4 și 5, deci celelalte alineate ale art.80.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.80, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.54, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.55.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.56.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.57.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.58.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, ne întoarcem tot la ordonanță, la început.

Art.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II, pag.25 din text.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.IV.

În art.IV se propune "Legea nr.56...", și dumneavoastră propuneți ca aici să fie art.VIII, în loc de IV. Vă rog să mă lămuriți.

La art.IV apare textul pe care dumneavoastră îl aveți la nr.crt.19 din raport, numai că este numerotat altminteri. Vă rog să vă hotărâți și să-mi spuneți cum este corect și ce supun spre aprobare.

Deci la nr.crt.19 din raport este textul art.IV, și nu VIII, așa cum scrie aici.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum vă supun spre aprobare ordonanța de urgență în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ne întoarcem la articolul unic al legii, care trebuie să cuprindă sintagma: "Se aprobă Ordonanța de urgență nr.80/1999 pentru modificarea (…) cu următoarele modificări și completări…" care trebuie să fie cele pe care le-am aprobat noi aici. Este o chestiune de tehnică legislativă.

Vă supun spre aprobare articolul unic, urmând ca Departamentul Legislativ să-l completeze cu toate cele aprobate de noi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege organică, se aprobă cu majoritatea deputaților.

V-o supun spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată cu unanimitatea voturilor.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

Vă mai supun spre aprobare în continuare două comisii de mediere.

Componența nominală a Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian: Haralambie Irimescu, Pavel Vasile, Ioan Bivolaru, Petru Șerban Mihăilescu, Alexandru Dumitru Radu, Antal Istvan și Oana Manolescu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A doua: Comisie de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice: Liviu Petreu, Gavril Dejeu, Marian Ianculescu, Vasile Panteliuc, Liviu Gheorghe Negoiță, Liviu Bujor și Dumitru Bălăeț.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

S-a propus ca în ordonanță să mai intervină un text care a fost propus de comisie într-o redactare diferită printr-un raport înlocuitor într-o redactare nouă.

La art.21, referitor la alin.3, se propune în raportul înlocuitor un text diferit.

Pentru că sunt colegi care vor să ia cuvântul, vom dezbate altă dată această inițiativă care este în procedură de urgență.

Închidem prima parte a ședinței.

Ne revedem la ora 18,00, pentru ședința comună, și după aceea urmează partea a doua a ședinței noastre, a Camerei Deputaților.

Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
După pauză
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Continuăm ședința noastră cu partea destinată răspunsurilor la întrebările adresate de deputați membrilor Guvernului.

Întrebările pentru care se solicită amânarea răspunsurilor: domnul ministru Alexandru Athanasiu, pentru întrebarea domnului deputat Petru Bejinariu, înregistrată cu nr.1014A; primul-ministru, pentru întrebarea nr.998A, a domnului deputat Eugen Nicolicea; Ministerul de Interne, pentru întrebarea nr.994A, a domnului deputat Petre Naidin; de asemenea, tot Ministerul de Interne, pentru întrebarea nr.1007A, a domnului deputat Petre Naidin; Ministerul Apărării Naționale, pentru întrebarea nr.980A, a domnului deputat Petre Țurlea; Ministerul Finanțelor, pentru întrebarea nr.978A, a doamnei deputat Daniela Bartoș; Ministerul Industriilor și Comerțului, pentru întrebarea nr.995A, a domnului deputat Marian Sârbu.

În continuare, domnul deputat Petru Șteolea.

Este aici și domnul ministru al sănătății, Hajdu Gabor, și îl rog să fie atent.

Aveți cuvântul, domnule deputat. Sunt două întrebări: nr.972A și întrebarea nr.973A – "Reglementarea situației grave a bolnavilor HIV".

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Referitor la prima întrebare, este vorba de situația privind continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a dispensarelor comunale și a caselor de sănătate din România.

Conținutul întrebării este: care sunt strategia și programul Ministerului Sănătății în domeniul reabilitării, modernizării și al finalizării reparațiilor la dispensarele comunale și casele de sănătate din România?

În acest sens, vă rog să precizați, domnule ministru, când se vor aloca fondurile financiare necesare continuării lucrărilor de reabilitare și modenizare a dispensarului medical din comuna Blăjeni, județul Hunedoara, o localitate din Țara Moților, lucrări începute în 1996 și sistate, din lipsă de fonduri, la începutul anului 1998.

A doua întrebare are următorul conținut: la ce dată se vor reglementa relațiile dintre Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate privind situația actuală gravă în care se află bolnavii HIV din România, datorită nesusținerii costurilor medicamentelor acestora?

Când se va corecta Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999, în sensul menținerii facilităților pentru bolnavii HIV – SIDA din România, respectiv instalarea gratuită a unui post telefonic, 100 de impulsuri telefonice gratuite, scutiri de plată a abonamentelor de radio și televiziune, bilete gratuite de transport?

Vreau să precizez că această întrebare a fost formulată la data de 1 noiembrie 1999, ca de fapt și prima întrebare, care avea acel obiect privind situația caselor de sănătate și dispensarelor comunale, a stadiului și asigurării fondurilor de investiție pe acest an.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru Hajdu Gabor, aveți cuvântul. Sunt două întrebări la care vă rog să răspundeți.

 
 

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Am dat răspunsul la interpelare la data de 15 noiembrie.

Acum, asupra celor două întrebări care au fost precizate, dau următorul răspuns: mâine mă voi întâlni cu domnul Alexandru Ciocâlteu, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, și, în cursul acestei întâlniri, vom elucida unele aspecte în legătură cu suportarea cheltuielilor legate de susținerea programului privind bolnavii HIV – SIDA.

În ceea ce privește Ordonanța de urgență nr.102 din 30 iunie 1999, care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 1999, într-adevăr, art.19 din această ordonanță prevede niște facilități de care beneficiază copiii infectați HIV, printre care: post telefonic gratuit, 100 de impulsuri telefonice gratuite, scutire de plată a abonamentelor TV – radio, transport urban și interurban gratuit, urmând ca toate acestea să fie realizate prin concursul organelor locale, nu în ultimul rând, avându-se în vedere gradul de handicap care se constată de către comisiile de specialitate, de expertiză din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

O parte din aceste facilități sunt asigurate prin Fondul special de solidaritate, care urma să se constituie o dată cu intrarea în vigoare a ordonanței, și doar câteva prin bugetul local.

Fondul special de solidaritate va fi administrat de o agenție unică națională pentru protecția copilului. În consecință, Ministerul Sănătății nu este implicat în derularea acordării acestor facilități.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Șteolea, aveți dreptul la 2 minute.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Referitor la prima întrebare, legată de finanțarea lucrărilor de întreținere și reparație la unitățile de asistență medicală, respectiv dispensare comunale și case de sănătate, vreau să spun că nu am primit un răspuns, în sensul în care să aibă o anumită concretețe. De ce? Fiindcă este vorba de acele lucrări care, în baza Legii bugetului, au fost transferate, ca execuție, de la bugetele locale, ca finanțare, la Ministerul Sănătății și respectiv, în ultima perioadă, sub finanțarea Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Dar este vorba de o sistare a lucrărilor pe un an și nouă luni, perioadă în care nu s-a executat nici o lucrare în ideea continuării și finalizării lucrărilor la un dispensar comunal – este vorba de dispensarul din comuna Blăjeni, Țara Moților, unde, pe o suprafață considerabilă, nu există puncte de asigurare a asistenței medicale.

Din această reformă care are loc în Sănătate este rău că s-a ajuns în ipostaza în care o unitate administrativ-teritorială să nu poată beneficia de ceea ce beneficia până în urmă cu 3 ani, adică asistență socială sanitară necesară.

Deci nu sunt mulțumit de răspunsul la prima întrebare, iar în legătură cu a doua întrebare, este de-a dreptul dramatic că în ceea ce privește acești copii infestați cu virusul HIV, și am dat exemplu situația copiilor din Valea Jiului, fiind vorba la acele momente de 92 de copii, dar între timp au murit 2, copii care, din lipsa unor măsuri de îngrijire efectiv bine organizate, respectiv o secție care să se ocupe de tratarea acestora, au ajuns în ipostaza în care să aibă neasigurată pentru viitor și să stea sub semnul întrebării tratarea lor din punct de vedere al asigurării medicației necesare.

De altfel, dintr-un anumit răspuns pe care l-am primit de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, se vede că fondurile asigurate la nivelul finalului lunii august nu erau nici măcar la jumătate din ceea ce se proiectase cu această destinație prin Legea bugetului.

Eu vreau să se înțeleagă din această întrebare că este vorba de un semnal de alarmă în ceea ce privește situația acestor bolnavi din Valea Jiului, iar pe de altă parte, să fie și un semnal pentru a se reveni, prin insistență, de către Ministerul Sănătății, insistență pe care s-o aibe la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ca acele facilități care le-au fost acordate și de drept, logic și normal, li se cuvin, să fie repuse în practică.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule ministru, vă dau cuvântul, dacă aveți un scurt răspuns.

 
 

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Eu aș vrea să precizez că nu am primit nici o întrebare în cadrul interpelării în legătură cu dispensarul respectiv – cabinetul medical din Țara Moților, astfel că nici nu am încercat să dau răspuns asupra acestei întrebări.

Iar în ceea ce privește problema copiilor infectați cu HIV – SIDA din Valea Jiului, Ministerul Sănătății s-a îngrijit de această problemă și și-a dat concursul la înființarea unei secții cu 20 de paturi, secție de zi, care funcționează în clădirea Spitalului de urgență și care a fost inaugurată în cursul lunii noiembrie 1999.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Șteolea, vă dau cuvântul, ca să explicați procedura. Deci, dumneavoastră interveniți procedural.

Vă rog.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte de ședință,

Sunt total nemulțumit pentru că din punct de vedere al procedurii, în sensul în care am solicitat această întrebare la Ministerul Sănătății, am primit tocmai astăzi și un răspuns scris, deci faptul că s-a acordat un răspuns scris înseamnă, domnule ministru, că ați luat cunoștință de această întrebare și logic, normal, trebuia să răspundeți astăzi la această întrebare, așa cum am solicitat, răspuns scris și oral. Este vorba de scrisoarea GH/7571/11.11.1999 și care poartă, după cum văd, semnătura domniei voastre.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Petre Naidin.

Întrebarea nr.993A, adresată Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Domnul ministru Tomescu este aici să vă răspundă.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Este o revenire la o problemă lansată în 1997 și la care domnul ministru mi-a răspuns. Este o problemă care a fost adresată și DAPL-ului, privind modul de aplicare a Legii nr.213 de anul trecut privind regimul proprietății publice și care creează mari probleme juridice și în unitatea administrativă pe care o reprezint.

Este vorba de faptul că prin hotărârea de Guvern se stabilesc tipurile de domenii de interes național, al statului, și respectiv de interes local, al unităților administrativ-teritoriale, atunci când este vorba de amenajări și suprafețe și terenuri care se află permanent sub luciu de apă, lucrare care nu este încheiată pentru nici un județ, și evident nici Compania Națională Apele Române bănuiesc că nu se laudă că lucrarea ar fi finalizat-o.

În condițiile în care intervine și Legea nr. 107 din 1996, a apelor, art. 44 din Legea nr. 18 din 1991, republicată, prin care, de drept terenurile din fostele izlazuri revin unităților administrativ-teritoriale, vă dați seama, domnule ministru, că rămâneți numai cu apa, fără teren.

Ei, această problemă să încercăm să o clarificăm juridic și, în acest sens, v-am cerut un punct de vedere autorizat, inclusiv lista actualizată, în acest an, față de 1997, a amenajărilor piscicole din județul meu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului ministru Tomescu, pentru a vă răspunde la întrebare.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Romică Tomescu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Având în vedere întrebările adresate de domnul deputat Petre Naidin în legătură cu suprafețele acoperite cu luciu de apă, aflate în administrarea Companiei Naționale "Apele Române", și a modului de aplicare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia pe teritoriul administrativ al Județului Călărași, vă comunicăm următoarele:

Compania Națională "Apele Române" are în administrare apele care aparțin domeniului public al statului, conform art. 3 și 4 din Legea Apelor, nr. 107/1996, și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Apele Române".

Dobândirea terenului acoperit cu luciu de apă, ca efect al aplicării art. 44 din Legea nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 169/1997, este neîntemeiată din următoarele motive:

a) Terenurile aflate sub ape, aparținând domeniului public al statului, au regimul juridic prevăzut la art. 4 și 5 din Legea nr. 19/1991 și nu cel de la art. 44 din aceeași lege, așa cum greșit interpretează unele consilii locale. Mai mult, art. 44 din Legea nr. 18/1991 prevede faptul că "...fac excepție de la restituire fostele izlazuri din proprietatea comunelor sau orașelor, care sunt în prezent eleștee sau lacuri".

b) Instanțele judecătorești au apreciat corect situația de fapt, dând câștig de cauză Prefecturii Județului Călărași și sistemului de gospodărire a apelor, întrucât consiliile locale nu au făcut dovada transmiterii fostelor terenuri aflate sub luciu de apă către unități ale statului, neexistând până în prezent nici o hotărâre judecătorească contrară prevederilor legale.

Vă punem la dispoziție lista actualizată a amenajărilor piscicole aflate pe raza Județului Călărași, în administrarea sistemului de gospodărire a apelor Călărași, unitate a Companiei Naționale "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Continuăm cu întrebările domnului deputat Marian Sârbu, adresate Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Doamna Simona Marinescu, secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din motive obiective, se pare că nu poate să fie de față și-și cere scuze.

Îi dau cuvântul domnului deputat Marian Sârbu.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Vă rog să aveți în vedere faptul că vreau să protestez vehement la acest mod al Guvernului de a înțelege instituția "Întrebărilor și interpelărilor".

Noi înțelegem faptul că de 3 ani de zile, Parlamentul României a fost adus în situația de "remorcă a Guvernului", în situația aceasta derizorie, dar nu înțelegem ca nici măcar secretari de stat din Guvernul României să nu participe la acțiuni anunțate.

Vreau să vă spun că, cu două minute în urmă, un lucrător din cadrul Parlamentului m-a anunțat, așa cum faceți și dumneavoastră acum, că ... doamna Simona Marinescu nu mai poate să vină, că nu știu ce probleme are...

Păi, nu vă supărați... Din moment ce aceste acțiuni sunt afișate, persoanele care sunt anunțate nu trebuie să țină cont de o anumită disciplină parlamentară?

Ca să nu spun alte lucruri mai puțin elegante...

Înțeleg că sunt extrem de multe probleme legate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar vă rog să aveți în vedere, poate să rediscutați în cadrul Biroului Permanent acest mod lipsit de eleganță, cel puțin, în care Guvernul tratează instituția fundamentală, Legislativul.

Și, vă rog să transmiteți inclusiv domnului ministru al Muncii și Protecției Sociale, domnul Athanasiu, acest protest al meu, legat de lipsa de respect pe catre subalternii dumnealui o abordează față de instituția fundamentală a statului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat Mircea Fronescu din Ministerul Educației Naționale dorește, de asemenea, să amâne răspunsul pentru domnul deputat Gheorghe Ana.

Trecem la întrebările adresate Ministerului de Interne.

Va răspunde domnul ministru Constantin Dudu Ionescu. Domnului deputat Ionel Marineci pentru întrebarea cu nr. 1.010 i-a răspuns în scris și trecem la cele 4 întrebări adresate de domnul deputat Petre Naidin, și anume: nr. 981, nr. 982, nr. 1.007 și nr. 1.008.

Domnule deputat Naidin,

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Sunt probmele mai sensibile... Eu am primit și după amiază, rapid, prin fax-uri răspunsuri. Singurul comentariu pe care aș vrea să-l fac, întrucât nu sunt îndreptățit eu să dau soluții dincolo de cercetările autorizate ale organelor penale, la problemele pe care le-am semnalat eu, având în spate audiențele, respectiv semnalele din presă, aș vrea să remarc faptul că ori de la Ministerul de Interne, ori de la Departamentul nostru, nu a plect întreaga documentație la una din întrebări și, practic, și Internele n-au știut ce să răspundă, adică îmi răspunde la o întrebare veche, încheiată.

Aș ruga ca această problemă să fie clarificată, dacă nu, sunt nevoit să revin.

Dacă domnul ministru consideră că poate comenta..., poate face comentarii, cu mare plăcere doresc să-l audiez.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului ministru Constantin Dudu Ionescu, pentru a vă răspunde.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

N-o să fac comentarii, o să vă dau răspunsurile scrise pe care le am, tocmai pentru a evita orice fel de interpretări malițioase, pe care, de altfel, le aveți și dumneavoastră în formulările pe care le faceți.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să am o rugăminte: să vorbiți în microfoane, altminteri nu se aude...

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Îmi cer scuze...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu... E sistemul destul de păcătos. Vă rog...

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Urmare interpelării dumneavoastră din data de 24.XI, am onoarea să vă comunic următoarele:

Din verificările efectuate, rezultă că soția șefului de post din Valea Argovei, Județul Călărași, Costea Ștefania Mirela, este administrator din anul 1994 a S.C. HUNTER TRIUMF’94 S.R.L., care funcționează în complexul comercial aparținând fostei Cooperative de consum, închiriată legal, plătind chiria lunar. Această societate comercială are un punct de lucru în localitatea Lehliu-Gară, în care se desfac băuturi alcoolice.

Cu ocazia unui control efectuat de organele de poliție, colectivul de control a atras atenția șefului de post să nu se implice în nici un fel în activitatea societății comerciale administrată de soția sa.

În localitatea Valea Argovei, șeful de post deține cu titlu de proprietate o suprafață de 2.000 m.p. teren arabil, pe care și-a construit anexele gospodărești unde crește animale.

La data de 19.01.1998, numitul Cristea Petre, director la Școala Generală din Comuna Valea Argovei, a fost depistat conducând autoturismul sub influența băuturilor alcoolice. Conform art. 40 lit. a) din Decretul nr. 328 din 1966, susnumitului i s-a reținut permisul de conducere pe o perioadă de 60 de zile. Fapta a fost constatată de domnul plutonier Barzulea Emil, din cadrul Serviciului Poliție Rutieră, care declară că între el și Cristea Petre "nu au avut loc altercații".

De asemenea, în raportul domnului plutonier Dedu Gheorghe, agent de circulație la Serviciul Poliție Rutieră, rezultă că nu a avut niciodată altercații cu numitul Cristea Petre.

Urmare interpelării dumneavoastră din data de 17.XI, am onoarea să vă comunic următoarele:

La data de 3.X.1999, numitul Stanciu Ion din municipiul Călărași a mers la pescuit pe canalul de alimentare a Lacului Gălățui. În jurul orei 10,00 a venit la acesta ing. Barbu Petre, administratorul S.C. PISCICOLA PROD COMP S.R.L. Rasa, care cuprinde balta Gălățui și canalul de alimentare nr. 1, cu regim de bazin piscicol amenajat, contractat de la Regia Națională "Apele Române", pentru activitatea de pescuit. Acesta, împreună cu paznicii Rusu Gheorghe și Manole Marian i-au solicitat domnului Stanciu Ion să nu mai pescuiască în acel loc, deoarece aparține societății menționate, iar creșterea peștelui implică diverse cheltuieli.

Între cei doi a avut loc o altercație verbală, despre care ing. Barbu Petre și cei doi paznici nu ne-au dat mai multe amănunte, deoarece au declarat că nu-l cunosc pe Stanciu Ion, în urma căreia acesta a plecat din zonă, fără a suferi vătămări corporale, fapt pentru care nu a sesizat organele de poliție competente.

În legătură cu amenințarea cu pistolul, menționăm că domnul ing. Barbu Petre nu este titular de permis de armă și din cercetări a rezultat că nu deține legal arme de foc, în sensul Legii nr. 17/1996, existând deci imposibilitatea de a amenința pe cineva cu asemenea armă.

Din declarația ing. Barbu Petre rezultă că a avut mai multe probleme cu diverse persoane care pescuiau ilegal pe balta cu regim de crescătorie pe care o administrează, dar că nu a lovit sau amenințat pe nimeni cu arma de foc, fapt confirmat și de cei doi paznici.

În acest sens, domnul Stanciu Ion declară în scris că nu are nici o pretenție de la domnul ing. Barbu Petre, iar în cursul verificărilor a refuzat să fie confruntat cu acesta, afirmând ulterior, fără a dovedi însă, că este o problemă politică și nu mai dă nici o relație în legătură cu incidentul menționat.

Am și două restanțe. Sunt de fapt cu același subiect.

Dacă-mi permiteți, o s-o citesc pe ultima, pentru că cealaltă este nu cu același conținut, dar se referă la aceeași problemă.

Urmare interpelării dumneavoastră înregistrată la Guvernul româniei - Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul, sub nr. 8.406 din data de 10 noiembrie 1999 și la Camera Deputaților, sub nr. 982/A din aceeași dată, am onoarea să vă comunic următoarele:

La data de 4.03.1999, s-a încheiat contractul de asociere în participațiune nr. 319 între S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă și S.C. "UNISTYLE" S.R.L. Călărași, având ca obiect exploatarea în comun a suprfeței de 818 ha., beneficiile fiind repartizate, în funcție de aportul fiecăruia, contractul fiind vizat de A.G.A. și F.P.S. Călărași.

S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă a pus la dispoziție suprafața menționată, înființată parțial cu diverse culturi, iar S.C. "UNISTYLE" S.R.L. pesticide, în valoare totală de 1.076.000.000 lei.

Conform procesului-verbal din 4.06.1999, Consiliul de administrație al S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă a reziliat unilateral contractul de asociere menționat, datorită nerespectării clauzelor contractuale de către S.C. "UNISTYLE" S.R.L. Călărași.

La data de 19.o4.1999, între S.C. "OLEX"S.R.L. Oltenița și
S.C. "UNISTYLE" S.R.L. Călărași s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 445, având ca obiect livrarea de pesticide și îngrășăminte în aceeași valoare ca cea menționată mai sus, conform facturilor nr. 670.551 din 3.05.1999 și nr. 670.552 din 3.05.1999, expediate direct la S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă.

În urma rezilierii contractului, S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă a comunicat și S.C. "OLEX" S.R.L. Oltenița, cu adresa nr. 1.012 din 12.06.1999, măsura hotărâtă de consiliul de administrație al societății, solicitând ca întreaga marfă, în valoarea menționată mai sus, livrată de S.C. "UNSTYLE" S.R.L. să fie refacturată direct S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă, întrucât produsele au fost folosite în tehnologia de întreținere a culturilor.

În acest sens, S.C. "OLEX" S.R.L. Oltenița a anulat facturile emise de S.C. "UNISTYLE" Călărași, a refacturat îngrășămintele și pesticidele pe S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă, conform facturilor menționate, plata urmând să se efectueze în compensare cu produse agricole.

Contractul de asociere încheiat între S.C. "AGROZOOTEHNICA" S.A. Mircea Vodă și "UNISTYLE" S.R.L. Călărași și relațiile comerciale cu S.C. "OLEX" S.R.L. Oltenița nu au prejudiciat societatea comercială cu capital majoritar de stat.

Administratorul S.C. "FILVYO" S.R.L. Călărași, Ilcos Filip, este cercetat în dosarul nr. P/023/1999, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, instigare la fals, uz de fals, constând în aceea că în cursul anului 1995, prin întocmirea în fals a unor documente contabile, a prejudiciat S.C. "ARGUS" S.A. Constanța cu suma de 320.000.000 lei.

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți dispus, vi le pot oferi în scris.

Da. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu aveți comentarii... Atunci, trecem mai departe, la o altă întrebare, nr. 960, a domnului deputat Petre Naidin, adresată Ministerului Tineretului și Sportului.

Deci, de aici nu a venit nimeni, de la minister. O să vă rog să verificați care este situația.

Domnul deputat Dorel Constantin Onaca, cu întrebare adresată Fondului Proprietății de Stat.

Deci, nu este aici domnul deputat Onaca?

O să vă rog, domnule vicepreședinte al F.P.S., domnul Victor Eros, aveți răspunsul în scris? Vă rog să-i dați doamnei răspunsul în scris, pentru a fi prezentat domnului deputat Onaca.

Domnul deputat George Dracu este prezent? Nu este. A avut tot o întrebare adresată F.P.S.-ului, și anume întrebarea cu nr. 984. O să-l rog pe domnul vicepreședinte al F.P.S.-ului, Victor Eros, să lase și răspunsul scris la această întrebare, dacă-l are... Îl aveți, da? Să lăsați amândouă răspunsurile, pentru a fi distribuite celor doi colegi, care au pus aceste întrebări.

Continuăm cu întrebarea cu nr. 1.009 adresată de domnul deputat Ionel Marineci D.A.P.L.-ului. Domnul deputat a primit răpunsul în scris, de la domnul secretar de stat Ioan Onisei.

Continuăm cu întrebarea nr. 1.005 aresată de doamna deputat Viorica Afrăsinei Ministerului Transporturilor.

Răspunsul vi-l va da domnul secretar de stat Aleodor Frâncu.

Aveți răspunsul scris? Dacă aveți răspunsul scris, acceptați direct răspunsul scris, da? Bun.

Pentru stenogramă, aveți cuvântul, doamna deputat, să puneți din nou întrebarea și răspunsul scris, dacă aveți două exemplare, unul poate fi dat la stenogramă, ca răspuns, dar puteți să răspundeți și direct, la microfon.

Aveți cuvântul.

 
 

Doamna Viorica Afrăsintei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea mea se adresează domnului ministru al Transporturilor, domnului Traian Băsescu. Nu mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți, sunteți informat de starea necorespunzătoare a infrastructurii Județului Botoșani, atât de necorespunzătoare, încât nici un investitor serios nu este interesat de această zonă.

Cred că la fel de informat sunteți în ceea ce privește demersurile și intervențiile repetate ale conducerii administrative, ale Consiliului Județean Botoșeni pentru obținerea de fonduri de la buget și din Fondul special al drumurilor, de care dispune Ministerul Transporturilor, în vederea executării unor lucrări de refacere a infrastructurii, astfel încât și Județul Botoșani să devină un județ atractiv pentru investitori și, mai mult decât atât, să existe motivația pentru proprietarii de autovehicule, pentru taxele pe care le plătesc și cu care contribuie la constituirea anuală a Fondului special al drumurilor.

Vreau să vă asigur că nu toți acești contribuabili sunt membri ai P.D., ba chiar mă îndoiesc că ar avea vreo afinitate politică.

Vă spun acest lucru, pentru că am aflat cu stupoare din presa centrală și locală, declarațiile unor lideri locali ai Partidului Democrat, respectiv domnul Ciobanu Ioan, viceprimar al Botoșaniului, că "...fondurile care s-au alocat pentru drumul "Mihai Eminescu" s-au datorat în exclusivitate intervențiilor membrilor Partidului Democrat din Județul Botoșani".

Să înțeleg, domnule ministru, că Fondul special al drumurilor a fost constituit special pentru a răspunde la comenzile politice în interesul promovării imaginii unei formațiuni politice, în speță cea pe care dumneavoastră o reprezentați, sau fondurile pentru drumuri sunt alocate de ministere, în mod firesc, în baza unor documentații și în ordinea unor priorități tehnice, economice și nu politice?

Cum comentați dumneavoastră declarațiile liderului local P.D.?

Sper într-un răspuns care să caracterizeze un ministru al transporturilor și nu un vicepreședinte al P.D.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din păcate, răspunsul o să vi-l dea un secretar de stat, care este al P.N.L.-ului.

Întrebarea era adresată mai degrabă P.D.-ului, dar cred că răspunsul poate fi citit, pentru că este al ministerului de fapt.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat Aleodor Frâncu.

 
 

Domnul Aleodor Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Referitor la interpelarea doamnei deputat Viorica Afrăsinei, vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118 din 1996, din Fondul special al drumurilor se pot finanța lucrări de modernizare, reparare și întreținere a drumurilor clasate, respectiv: autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale.

Programele anuale cu lucrări cu finanțare din Fondul special al drumurilor publice, aprobate de ministrul transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, cuprind obiectivele propuse de către consiliile județene și locale, în calitate de administratori.

În anul 1999, Consiliul Județean Botoșani a avut incluse în cadrul sumei repartizate între priorități și lucrările de reparare a drumurilor comunale nr. 61 și nr. 62, "drumurile Mihai Eminescu".

Așadar, meritul este în primul rând al Consiliului Județean Botoșani, care l-a considerat prioritar, și nu al altor persoane.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să-i înmânați doamnei deputat și răspunsul scris.

Mai aveți vreun comentriu de făcut? Nu.

Trecem la următoarea întrebare, nr.1.016, adresată de domnul deputat Petru Bejinariu Ministerului Transporturilor.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este foarte scurtă și punctuală.

În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost distrus și podul peste râul Siret, de la Talpa, care leagă în primul rând cele două județe vecine, Suceava și Botoșani.

Motivate foarte serios economic, organele administrației locale din județele Suceava și Botoșani, în legislatura trecută au întocmit documentația tehnico-economică și au obținut avizele și toate aprobările și lucrarea a început. Dar s-a oprit. Și de atunci este oprită și astăzi.

Întrebarea noastră este adresată domnului ministru și îl rugăm respectuos să precizeze pentru populația din zonă, pentru agenții economici, pentru administrația publică locală, dacă au în vedere reluarea acestei lucrări foarte importante pentru zona respectivă.

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Vreau să vă informez cu o chestiune de procedură. Văd că domnul ministru de Interne este plecat, pe lista afișată afară eram prezent cu o întrebare adresată domniei sale.

Probabil c-o să fie nevoie...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Unde? Pe lista de...

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Pe lista la răspusuri care se dau astăzi.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi pare foarte rău... Da. Recunosc, este vina mea. Ba nu. Aici se spunea că "... răspunde domnul Liviu Popescu". Da. Este vina mea, domnule deputat... Da.

Domnule secretar de stat Aleodor Frâncu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aleodor Frâncu:

Ne aflăm în cadrul aceleiași legi, nr. 118/1996, privind Fondul special al drumurilor și vrem să vă reamintim că lucrările finanțate din acest fond, aflate în coordonarea și politica Ministerului Transporturilor sunt legate de autostrăzi și drumuri – drumuri naționale, drumuri județene.

Aici, podul la care dumneavoastră faceți referire, domnule deputat, se află pe drumul comunal nr. 73 B. Continuarea lucrărilor de construire a acestui pod, cu finanțare din fondul special al drumurilor, în anul 2000, se poate face numai prin includerea acestui obiectiv de către Consiliul Județean Botoșani în programul anual, în funcție de priorități, cu încadrare în sumele repartizate, neintrând în politica noastră de coordonare a activităților pe drumuri.

Dacă primim această solicitare de la Consiliul Județean Botoșani ca prioritate, o vom include în prioritățile pe anul 2000.

Vă mulțumesc.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți mulțumit de răspuns? Bun.

Îmi cer scuze, o să fie reprogramat răspunsul respectiv. Este vina mea că l-am sărit.

Continuăm cu partea ultimă a ședinței de astăzi, cea destinată prezentării interpelărilor.

Este o primă interpelare, pe care mi-a lăsat-o aici doamna deputat Mitzura Arghezi și pe care o s-o predau pentru stenogramă doamnei care face stenograma.

Interpelare adresată domnului ministru Ion Caramitru de către Mitzura Arghezi – Grupul parlamentar P.R.M.

Zilele trecute, Editura "Minerva" a fost vândută la licitație, pe incredibila sumă de 207 milioane lei patronului unei tipografii, atât cât ar costa un apartament de bloc de la periferia Capitalei. Cine a stabilit această sumă nu se știe, probabil că licitația nici nu a avut loc. Ministerul Culturii în loc să-i acorde suportul necesar și să o pună sub patronajul său, iată că s-a dispus vânzarea.

Editura "Minerva" este continuatoarea Editurii fundațiilor Regale și singura editură care se ocupă cu editarea clasicilor literaturii române în ediții critice competente.

La Editura "Minerva" apare și Colecția "Biblioteca pentru toți", de vârstă mai mult decât centenară, și care trebuia să ajungă luna aceasta la nr. 1.500, și care este, în același timp, cea mai importantă realizare editorială românească și printre puținele din Europa cu o asemenea longevitate.

Domnule ministru Ion Caramitru,

Ați știut aceste lucruri? Ce măsuri ați luat pentru a o proteja, Editura "Minerva" nefiind grevată economic și fără nici cea mai mică datorie?

Dacă nu ați știut, ați avea prilejul să salvați onoarea dumneavoastră și a ministerului pe care îl conduceți și poate că nu este prea târziu ca această editură să rămână sub aripa Ministerului Culturii, acolo unde îi este locul.

Aștept un răspuns clar și competent din partea dumneavoastră.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Șerban Mihăilescu are o interpelare mai veche, care a fost reprogramtă astăzi.

Se pregătește domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

 
 

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este în continuarea unei declarații din 16 noiembrie și se adresează domnului prim ministru și domnilor miniștri de la mediu și sănătate și se referă la cea mai grea problemă a Capitalei, și anume gunoiul menajer, peste 2.000 tone, necesar a fi transportate în fiecare zi.

Primăria Capitalei a scăpat complet de sub control această activitate, a concesionat haotic la tot felul de firme și rezultatele negative se văd și nu mai insistăm asupra lor.

Acum când există o primă groapă de gunoi ecologică la Giulești-Sârbi, pe centura Capitalei, nici o firmă concesionară nu o folosește și duc tot gunoiul ori la Glina, cel mai mare focar de infecție din România, sau mai nou, pe raza Comunei Mogoșoaia, Str. Izlaz, unde în mod criminal s-a creat un nou munte de gunoi în București.

Având în vedere prevederile Legii protecției mediului, nr. 137, și prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 536, solicit intervenția Guvernului, respectiv a domnilor miniștri de resort de la mediu și sănătate, pentru stoparea imediată a transportului gunoiului la Mogoșoaia și reducerea, pe cât posbil, a fluxului către Glina, și, bineînțeles, utilizarea noii gropi ecologice de la Giulești-Sârbi.

Vă mulțumesc și la momentul prezentării răspunsului voi veni cu amănunte, deoarece domnul ministru Tomescu, cel puțin, este informat despre această situație.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Se pregătește domnul deputat Florian Serac.

Este aici domnul deputat Serac? Nu este.

Atunci, are cuvântul domnul deputat Traian Sabău.

 
 

Domnul Vasile Mândroviceanu:

N-am să citesc interpelarea.

Am să comunic numai conținutul succint al acesteia. Este vorba de un incident care s-a petrecut pe raza municipiului Sibiu în această toamnă, un incident pronind de la încălcarea unei reguli de circulație, care a dus, în final, la un lucru cu totul neprevăzut, anume ca organele poliției rutiere să descopere într-un autoturism o cantitate foarte mare de legitimații în alb, pentru accesul în anumite instituții importante ale statului și mă refer la Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații și alte instituții.

Or, eu consider că acest fapt este de natură a sensibiliza Ministerul de Interne să depisteze care sunt persoanele interesate să trnsporte și să confecționeze aceste legitimații și ce scopuri urmăresc aceste persoane în final.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Traian Sabău.

Se pregătește domnul deputat Ștefan Sabău.

 
 

Domnul Traian Sabău:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Ministerului Industriilor și Comerțului, domnului ministru Radu Berceanu.

Criza energetică, ca urmare a nerestructurării CONEL, așa cum s-a stabilit prin H.G. nr.563/1999, care prevedea restructurarea Companiei Naționale de Electricitate, prin separarea din companie a filialelor de producere a energiei termo, hidro și centrală nucleară, precum și a celor de distribuție, ce urmau să se constituie în societăți comerciale independente, ulterior posibil de a fi privatizate. Din cauza acestei întârzieri, exploatarea în sectorul hidro s-a făcut fără a avea o valorificare durabilă a resurselor, înregistrând, la această dată, un stoc, în lacurile hidrocentralelor, la un nivel al lunii februarie a anilor de exploatare. Acest consum suplimentar de apă se datorează unei proaste exploatări a sistemului energetic, întrucât sarcina de producere a energiei pe termo, în perioada de vară, a fost redusă, în detrimentul exploatării hidrocentralelor.

Dau citire finalului interpelării, pentru că este încă destul de lungă. Deci, în această situație, vă aducem la cunoștință că perioada de timp friguros pe care urmează s-o traversăm găsește Ministerul Industriilor nepregătit în ceea ce privește stocurile de cărbune ce urmau să fie furnizate termocentralelor, cât și un nivel scăzut al lacurilor, pentru buna funcționare a hidrocentralelor.

Întrebarea mea este: care este strategia ministerului în legătură cu asigurarea energiei, atât în sectorul industrial, cât și al consumului casnic?

Rog să mi se prezinte răspunsul în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, ce vreau să vă spun, astăzi sunt interpelări, și nu întrebări.

 
 

Domnul Traian Sabău:

Este interpelare, dar aș dori răspuns, totuși.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ștefan Baban. Se pregătește domnul deputat Viorel Burlacu.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru al apărării naționale, domnul Victor Babiuc.

În județul Botoșani funcționează Corpul 10 al Armatei a II-a, cu sediul la Iași, comandant fiind domnul general Mircea Chelaru, care a introdus un nou sistem de instrucție a militarilor în termen. Există patru feluri de instrucție în aceeași zi. S-a introdus noțiunea de PIP - punct de instrucție permanent și PIB – punct de instrucție de bază. Toată instrucția se bazează pe autoinstruire, mergând pe ideea că toți soldații știu să citească și că știu limba română. Pe baza acestei noi filosofii de instrucție aplicată la Botoșani, domnul general Mircea Chelaru și-a dat doctoratul.

Cu toate că s-a ordonat de la MApN încetarea aplicării acestui sistem de instrucție, el continuă.

Până când, domnule ministru?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Viorel Burlacu. Se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

 
 

Domnul Viorel Burlacu:

Interpelarea mea se adresează, domnule președinte, deopotrivă domnului Decebal Traian Remeș, ministrul finanțelor, și domnului Vlad Roșca, șeful Departamentului pentru administrație publică locală a Guvernului, și se referă la niște anomalii rezultate din aplicarea prevederilor art.8 alin.3 din Legea finanțelor publice locale, nr.189/1998, în zona municipiului Roman, recte comuna Cordun, pe suprafața căreia sunt amplasate niște societăți comerciale: "Petrotub", "Elrom" și "Suctroman".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Vitcu. Se pregătește domnul deputat Petru Bejinariu.

 
 

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Alexandru Athanasiu.

De câteva luni, peste 40 de oameni de la Școala profesională Suceava sunt purtați pe drumuri, în urma unei aberante măsuri luate de directorul unității, Petru Suliță. Confundând școala cu sectorul minier, Petru Suliță, promovat între timp, pentru merite "deosebite", într-o funcție înaltă la Inspectoratul școlar județean Suceava, a trecut la disponibilizări colective, în lunile iunie și septembrie, conform Ordonanței nr.98/29 iunie 1999.

Nu insistăm asupra cauzelor care au dus la supradimensionarea personalului angajat de același director Suliță Petru, nici la motivele acestei disponibilizări masive. Menționăm că școala amintită nu s-a desființat, iar planul de școlarizare s-a redus doar la clasa a IX-a. În rest, datele problemei au rămas aceleași, ca și atunci când domnul director Suliță făcea angajări de personal.

Pentru corecta informare a domnului ministru, anexez documentele unui caz, din cele 40 menționate, precum și un răspuns ambiguă, din partea Ministerului Educației Naționale, pe această temă.

Rog pe domnul ministru Alexandru Athanasiu să precizeze dacă o asemenea disponibilizare are un temei legal, dacă sunt respectate prevederile Legii privind desfacerea contractelor de muncă.

În condițiile date, acești oameni întreabă de ce nu sunt aplicate prevederile Ordonanței nr.98/29.06.1999, așa cum se menționează în deciziile date și în Carnetul de muncă.

Dacă sunt vicii de formă și de fond privind aceste disponibilizări, cine răspunde de soarta acestor oameni care sunt purtați de la Școala profesională Suceava la Inspectoratul școlar județean, de aici la Direcția Muncii și Protecției Sociale sau la Agenția Județeană pentru Ocuparea și Formarea Profesională.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petru Bejinariu. Se pregătește domnul deputat Dorin Vataman.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și are ca obiect Salina Cacica.

În ultima vreme, s-au dezvoltat aici fenomene negative pentru zonă, între care: apa din cele peste 40 de fântâni din comuna Cacica nu mai poate fi utilizată de către gospodari, iar apele Solonețului devin tot mai concentrate în sare. Aceste fenomene sunt în extindere, poluând grav mediul natural și creând mari greutăți populației locale. Discuțiile repetate între Primăria comunei și conducerea Salinei Cacica și intervenția altor organisme nu au adus soluții, până acum.

Interpelarea: vă rugăm, domnule ministru Romică Tomescu, să precizați, pentru populație și pentru autoritățile publice locale, dacă aveți în vedere modalități de sprijinire a localității Cacica, în această situație. Credem că sprijinul se referă atât la cercetarea și stabilirea soluțiilor tehnice, cât și la fondurile bănești necesare pentru a face posibilă continuarea exploatării de sare, dar și menținerea în condiții normale a așezării rurale Cacica.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dorin Vataman. Se pregătește domnul deputat Petre Naidin.

 
 

Domnul Dorin Vataman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru de stat Valeriu Stoica, ministrul justiției.

Prin prezenta interpelare, vreau să vă readuc la cunoștință o serie de nereguli care se petrec în instanțele judecătorești din județul Suceava, în rezolvarea unor plângeri formulate în afara legii, împotriva Inspectoratului școlar al județului Suceava, privind ținerea unor concursuri de inspectori școlari și directori de școli sau soluționarea, în perfectă concordanță cu litera și spiritul legii, a unor contestații.

Revin la interpelarea mea, pe aceeași temă, fiindcă instanțele de judecată sucevene continuă să dea hotărâri defavorabile Inspectoratului școlar, deși răspunsul dumneavoastră este favorabil instituției amintite. Mai mult, se observă că instanțele de judecată sucevene, deși nu au competența necesară judecării acestor cauze, dau hotărâri prin proceduri de excepție, fără a judeca procesele pe fond, cu încălcarea art.5 și 9 din Legea nr.29/1990, cu încălcarea legislației speciale a învățământului, devenind o frână reală în aplicarea măsurilor de reformă ale Ministerului Educației Naționale și dovedind, totodată, prin termenele stabilite pentru procese, prin modalitățile adoptate de comunicare a hotărârilor, prin însuși conținutul acestor hotărâri, că nu este chiar atât de independentă pe cât s-ar crede.

Față de cele afirmate mai sus, domnule ministru, vă rog să luați act și să analizați, propunându-vă și un control pe această temă asupra instanțelor sucevene.

Susțin cele afirmate și prin copiile unor astfel de hotărâri judecătorești și ale unor motivări de apel și recurs la aceste hotărâri.

Doresc răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petre Naidin. Se pregătește domnul deputat Nicolae Leonăchescu.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Mă adresez, prin interpelări, domnului ministru Stoica și, respectiv, Dudu Ionescu, privind clarificarea unor stări care sunt incompatibile cu cele prevăzute de legile penale și sunt convins că, prin răspunsul autorizat, dumnealor pot clarifica opinia publică călărășeană despre ceea ce se întâmplă.

Doi: vreau să revin, și bănuiesc că va trebui să introduc o nouă interpelare, adresat primului-ministru, întrucât s-au scurs 45 de zile și nu am primit un răspuns autorizat privind contractele de asociere în participațiune la societățile cu capital de stat cu profil agricol din județul meu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Leonăchescu. Se pregătește domnul deputat Lazăr Lădariu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt absolut impresionat de condițiile în care am acces la microfon și adresez o interpelare domnului ministru Valeriu Stoica.

Ungureanu Văduva Petre din comuna Vlădești, județul Argeș, împreună cu Ghinea Ion și Pavelescu Elena s-au judecat la Tribunalul Argeș (dosar 2866/1998) și la Curtea de Apel Pitești, Secția Civilă (dosar 1769/1999) cu pârâtul Catincuț Vasile, din același sat.

Acesta a primit, în punctul Roghina, un teren de 0,88 ha prin Comisia județeană, cu toate că înainte posedase numai 0,40 ha. Prin aceasta, li s-a luat reclamanților drumul de acces, așa cum rezultă din evidențele OCOTA Argeș.

În fața acestui abuz, negând dreptul de servitute, existent și atestat, al reclamantului Ungureanu Văduva Petre din Vlădești, instanțele de judecată dau soluții care produc multă durere oamenilor.

Întreb pe domnul ministru Valeriu Stoica dacă juriștii argeșeni pot soluționa acest caz- dreptul de servitute- în limitele adevărului și dreptății?!

Doresc un răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Lazăr Lădariu și se pregătește domnul deputat Miron Chichișan.

 
 

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului Ion Caramitru, ministrul culturii, și domnului Constantin Dudu Ionescu, ministru de interne.

"Cetățile dacice din munții Orăștie sunt locuri unde, de-a lungul timpului, s-au creat istorii și legende. De câțiva ani încoace, însă, aceasta a devenit o adevărată zonă de conflict, un loc în care aurul ascuns acum aproape 2000 de ani de către daci a devenit obiect de trafic, inestimabilele valori istorice sunt smulse patrimoniului național, ajungând marfă de contrabandă".

Am citat cuvintele de început ale articolului "Jaf la Sarmizegetusa", semnat de Paul Cristian Radu și Adrian Mogoș, apărut în "Evenimentul zilei" din 25 noiembrie a.c. Se semnalează că, în ultimul timp, diverși indivizi dotați cu detectoare, cu aparatură ultraperformantă, în căutarea aurului dacilor, fac săpături clandestine pe vestigiile civilizației străvechi de la Sarmizegetusa - Regia, Blidaru - Costești, în zona Ciocul Roșu, Colnic, Golu, Glăjerie.

Braconajul arheologic a adus, celor care se îndeletnicesc cu comerțul de obiecte de patrimoniu, îmbogățiților peste noapte, bani, case, vile și mașini luxoase.

După afirmațiile întărite chiar de directoarea Muzeului de istorie din Deva, doar în luna mai 1999, au luat drumul străinătății, ajungând în Franța, 27.000 de monede de aur.

Având în vedere situația scăpată de sub control, pentru a opri jaful din patrimoniul național, Ministerul Culturii, factorii răspunzători din Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații sunt obligați să ia măsuri urgente.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Chichișan.

 
 

Domnul Miron Chichișan:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului ministru de interne Constantin Dudu Ionescu și domnului ministru al justiției Valeriu Stoica.

Obiectul interpelării este necesitatea atragerii investitorilor străini în România, bază a relansării economice.

Domnilor miniștri,

Vă rog a dispune verificarea modului în care cetățeanul german Trippon Vasile, din acționar majoritar, având 87,5% din capitalul social la firma "Louis Prod Impex" SA, cu sediul în București, Str.Ivești nr.18, sector 1, a devenit acționar minoritar, cu 10,29%, încălcându-se prevederile Legii nr.31/1990 și nu numai. În același timp, Movilă Ștefan, administrator unic al societății comerciale amintite mai sus, împreună cu membrii familiei sale, prin manopere de tip mafiot, și-a majorat capitalul de la 12,5% la 89,71%. Majorarea s-a realizat în natură, în baza unui contract de vânzare-cumpărare fictiv, întocmit de către Movilă Ștefan. S-au "cumpărat" de la Societatea comercială "Transport Uzinal" SA Călan, societate care este proprietatea Societății comerciale "Sefer" Sa Brazi, care, la rândul ei, este proprietatea în întregime a Societății comerciale "Louis Prod Impex" SA, 5 locomotive de transport uzinal.

Domnilor miniștri,

Administratorul S.C. "Louis Prod Impex" SA, Movilă Ștefan "a cumpărat" din patrimoniul acesteia, în nume personal, pe datorie, bunuri în valoare de 814 milioane lei - 5 locomotive de transport uzinal, la data de 10.09.1999, pe care, apoi, la data de 23.09.1999, le-a supraevaluat la 30,1 miliarde lei. Suma s-a utilizat în totalitate pentru majorarea capitalului social în favoarea sa și a membrilor familiei sale. Reevaluarea patrimoniului nu s-a realizat cu respectarea prevederilor art.210 alin.3 din Legea nr.31/1990. Înșelătoria s-a realizat și datorită ușurinței suspecte cu care funcționarii Oficiului Comerțului al municipiului București nu au verificat actele ce au stat la baza cererii de înscriere de mențiuni, motiv pentru care solicit extinderea sferei cercetărilor și asupra acestor funcționari.

Adunarea generală extraordinară din 26 septembrie 1999 nu s-a realizat cu respectarea art.117 din Legea nr.31/1990, modificată, și a prevederilor art.8.11, 8.12 și 8.13 din statutul societății. În conformitate cu aceste prevederi, Adunarea generală trebuia convocată prin anunț, în "Monitorul Oficial" și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitate. Acest fapt nu s-a realizat. În conformitate cu art.212 alin.2 din Legea nr.31/1990, era necesar a se arăta persoanele cărora li se vor atribui noile acțiuni. Nu a fost respectată nici una din prevederile amintite mai sus.

Domnilor miniștri,

Dorim să aflăm cine stă în spatele acestui șir de ilegalități ieșite din comun, motiv pentru care vă rugăm a dispune verificarea legalității transferului capitalului social de la domnul Trippon Vasile la domnul Movilă Ștefan și familia acestuia.

Dacă dorim, într-adevăr, ca investitorii străini să vină în România, trebuie create condiții minime și mai ales protejați de escroci.

Solicit răspunsul scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Cu această ultimă interpelare adresată Guvernului astă-seară, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 19,47.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro