Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999

4. Adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Intrăm în ordinea de zi, și anume proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Este o lege organică.

Comisia juridică? Domnul deputat Grădinaru. Inițiatorul este aici? O să vă rog, dacă doriți, să prezentați legea?

Vă rog să vă prezentați, pentru stenogramă, domnule secretar de stat.

Domnul Liviu Popescu:

Liviu Popescu, secretar de stat la Ministerul de Interne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu rugămintea să vorbiți în microfoane, pentru că se aude foarte prost.

Domnul Liviu Popescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a fost determinată de creșterea criminalității, în special a faptelor comise cu arme cu aer sau gaze comprimate, cu obiecte artizanale și de distracție, pe bază de amestecuri pirotehnice, ori pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice.

Normele propuse sunt de natură să completeze un vid legislativ, prin neincluderea în categoria armelor de foc și a armelor cu aer sau gaze comprimate, a căror comercializare și folosire este neîngrădită de lege, în condițiile în care efectul acestora poate fi dăunător vieții sau integrității corporale a persoanelor.

Totodată, am urmărit combaterea unui flagel social, criminalitatea alcoolică, prin lărgirea sferei măsurilor preventive, având drept scop limitarea consumului de alcool și reducerea impactului direct al acestuia asupra fenomenului infracțional, în special pe timpul desfășurării întrunirilor publice.

În scop preventiv s-a propus pentru localurile publice și alte locuri de distracții și agrement, obligativitatea asigurării ordinii publice de către responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, și a acordării de sprijin organelor în drept, pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

Scopul educativ al normelor propuse nu se putea realiza fără majorarea limitelor pedepsei amenzii contravenționale, precum și a introducerii sancțiunilor complementare, a suspendării activității localului public, unde s-au săvârșit contravențiile cu pericol social mai ridicat, iar în unele situații chiar a retragerii autorizației de funcționare.

Având în vedere cele prezentate, vă rog respectuos să aprobați proiectul de act normativ în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia? Domnule deputat Grădinaru, aveți cuvântul, din partea biroului comisiei.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu adresa 251 din 22 iunie 1999, Secretariatul general al Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre dezbatere și avizare în fond proiectul de lege menționat.

În ședința din 8 septembrie 1999 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat acest proiect de lege și a hotărât, cu majoritate de voturi, să-l supună dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat la 17 iunie 1999.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor, dacă dorește să ia cuvântul cineva, în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la debzbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Preambulul art. I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 2. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 4. Intervenții? Domnul deputat Naidin. Aveți la pct.171 sau 172?

Domnul Petre Naidin:

Pct.172.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftiți la microfon. Deci, la pct.171, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Naidin are un amendament la pct.172.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori introducerea, la pct.172, rândul 4, după "centre de plasament ale minorilor", și alte tipuri de instituții publice, care pot intra, fără mari explicații, în incidența acestui proiect de lege.

Ar fi, și formulez, "unitățile sau instituțiile de învățământ", urmând ca textul să urmeze "pe trotuarele sau aleile de acces".

Vă mulțumesc.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Suntem de acord!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul inițiatorului. Este amendamentul domnului deputat Naidin. Vă rog să răspundeți la el și, eventual, dacă aveți dumneavoastră alte observații?

Domnul Liviu Popescu:

Sunt de acord cu amendamentul propus de către domnul deputat Naidin și propun refacerea textului, în sensul eliminării cuântului "desfacerea", pentru că este sinonim cu "comercializarea".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Trebuie refăcută fraza, fără "desfacerea", "comercializarea băuturilor alcoolice în spații amenajate la intrarea sau în curțile spitalelor și altor unități sanitare, centrelor de plasament". Și, domnule deputat Naidin, vă rog să propuneți exact cum să sune textul, ca să... Vă rog, textul! Trebuie să avem textul exact. Vă rog, citiți textul încă o dată de la microfon, acceptat de comisie și de inițiator.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La rândul 4, după "centrele de plasament ale minorilor" să se introducă această teză: "unități sau instituții de învățământ".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, în acest caz, vă supun spre aprobare pct.172, amendat în modul în care a fost spus aici.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 4 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 5, dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 9. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 10. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 11.

Domnule deputat Naidin, aveți cuvântul. Rog comisia și inițiatorul să fie atenți. Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema aceasta a cuantificării nivelului sumei pentru care se poate socoti o zi de închisoare, plecând de la varianta cuprinsă de actuala lege, de 10.000, și la varianta de 20.000 lei, propusă astăzi, mi se pare că nu este bine stabilită și nu reflectă o realitate economică, nici măcar apropiată. Eu aș înlocui sintagma "pentru 20.000 lei" cu următoarea: "o sumă stabilită și reactualizată prin hotărâre de Guvern". Să lăsăm posibilitatea Guvernului, în funcție de ce se întâmplă în economia reală, să stabilească acest cuantum, pentru că nu ne putem juca cu zilele de închisoare, chiar noi, în mediul legislativ, în condițiile știute, că neputându-se plăti întotdeauna și acest nivel fiind foarte mic, întotdeauna se va merge pe maximul închisorii contravenționale, ceea ce eu cred că nu este corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Suntem de acord cu aceasta!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi permiteți să-mi dau și eu cuvântul, ca să pun și eu o întrebare? (Vorbește de la tribună).

Doresc să-l întreb pe inițiator dacă soluția aceasta a pedepsei cu închisoarea, dacă un om nu poate să-și plătească o amendă, nu este o soluție anormală și dacă nu este mai bine să se meargă pe varianta cealaltă, a executării silite, pentru o serie de bunuri pe care le are persoana respectivă în proprietate. Pentru că, altminteri, s-ar putea să ajungem în situația ca o serie de oameni să prefere să ajungă 2-3 zile la închisoare, pentru niște sume de bani care oricum sunt ridicole. Pentru 20 de mii de lei, să ajungi să faci 1 zi închisoare, mi se pare totuși că este absolut ridicol! Și cred că soluția corectă ar fi, de fapt, executarea silită asupra averii persoanei respective, pentru recuperarea acestei datorii.

Și doresc ca inițiatorul să răspundă dacă nu cumva soluția cealaltă nu este mai bună. (Domnul Andrei Ioan Chiliman revine la conducerea ședinței.)

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnul Liviu Popescu:

Mulțumesc. Suntem de acord cu amendamentul propus de către domnul deputat Naidin, iar în ceea ce privește întrebarea formulată de dumneavoastră, aș dori să vă răspund că suntem în domeniul dreptului contravențional, și nu în domeniul civil; că trebuie avut în vedere faptul că această fapt㠖 contravenția se deosebește de infracțiune printr-un grad mai scăzut de pericol social, dar acest pericol social există și, ca atare, trebuie stabilită o similitudine în raport cu regimul sancționator aplicabil infracțiunilor. Și că, pe de altă parte, în situația în care făptuitorul nu are avere, atunci ar rămâne inaplicabilă pedeapsa propusă.

Motiv pentru care noi considerăm că este oportună transformarea amenzii în închisoare contravențională, în situația în care nu este plătită. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia este de acord cu amendamentul Naidin, fără rezerve.

În ceea ce privește obiecția domnului președinte Chiliman, noi o considerăm neîntemeiată, fiindcă, așa cum a explicat și reprezentantul inițiatorului, suntem în prezența unui ilicit care are destulă coloratură penală. Tot ce se întâmplă cu arme, tot ce se întâmplă cu muniții, toate lucrurile acestea care sunt pe acolo..., pe lângă școli, pe lângă copii, toate astea e bine să fie sancționate cu această pedeapsă, susceptibilă de a fi ulterior convertită în închisoare, dacă nu plătește.

Dacă ajungem la situația să-i execute pe bunuri, adică, silit, în mod obișnuit, potrivit dreptului civil, la calendele grecești se mai execută astfel de amenzi! Niciodată! O să-și râdă de noi, cu toate regiunile topografice! O să râdă de noi, că suntem fraieri și nepricepuți, cât sunt ei de pricepuți!

Vă rog să rămână textul așa și primim numai amendamentul Naidin. Dacă doriți să se voteze, vă rog să îl formulați!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu nu am formulat un amendament, am pus o întrebare.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am înțeles, v-am răspuns la întrebare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poate că soluția este, atunci, mărirea cuantumurilor pedepselor, dar acum nu discutăm acest lucru.

Vă supun spre aprobare pct. 11, cu amendamentul domnului deputat Naidin, primit de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. II, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Eu aș avea și aici o intervenție de procedură. Noi spunem aici că: "Va fi republicată în Monitorul Oficial al României Partea I", dar eu cred că ar trebui să dăm un termen, pentru că mai avem niște exemple de legi care am spus că se vor republica și nici acum nu s-au republicat. Comisia? Domnul deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Termenul să fie de 30 de zile de la promulgare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, "Se va publica în Monitorul Oficial Partea I, în 30 de zile de la promulgare, dându-se textelor o nouă..."

Domnii Acsinte Gaspar și Vasile Lupu (din sală):

De la publicare, nu de la promulgare!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"De la publicare", aveți dreptate, pentru că aceasta este data corectă pe care o are toată lumea: publicarea în Monitorul Oficial.

Deci, art. II astfel completat, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai e o completare, pe care o dorește domnul deputat Ovidiu Drăgănescu. Dar vă rog să spuneți unde!

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Este vorba de art. 8 alin. 2 și 3, este un amendament pe care l-am discutat și cu comisia și cu inițiatorul și el se referă la completarea acestui articol și cu următoarele categorii de arme: "arbalete și arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare". Deoarece proiectilele lansate de arme din această categorie pot să producă, prin forța lor de penetrare, daune la fel de grave ca și armele de foc sau armele cu aer comprimat. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră propuneți completarea art. 8 alin. 2 și 3, dar noi le-am votat. E o chestiune care are implicații și doresc să știu punctul de vedere al inițiatorului? Pentru că inițiatorul și comisia trebuie să fie de acord și, pe urmă, trebuie să fim noi de acord să se revoteze.

Aveți cuvântul!

Domnul Liviu Popescu:

Suntem de acord cu amendamentul propus.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Domnul deputat Grădinaru. Și vă rog, dacă sunteți de acord, să spuneți și, exact, cum să sune.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia este de acord cu amendamentul făcut.

La pct. 82, va avea următorul cuprins: "Comercializarea armelor cu aer sau cu gaze comprimate, arbalete, arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare, în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operațiuni cu arme de foc și muniții."

Iar la pct. 83, același text se introduce: "Vânzarea armelor cu aer sau gaze comprimate, arbalete, arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani..." și textul curge mai departe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Eu trebuie să vă spun dumneavoastră spre aprobare, în primul rând, revenirea asupra textelor și, dacă sunteți de acord, abia pe urmă să vă supun textele spre aprobare, pentru că noi le-am aprobat deja.

Cine este pentru revenirea asupra celor două texte?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Înțeleg că doriți, în mare majoritate, să completăm textele.

Vă supun atunci spre aprobare art. 82, cu completarea făcută de domnul deputat Ovidiu Drăgănescu și admisă de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Art. 83, cu completarea propusă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

De data asta, e unanimitate.

Vă resupun spre aprobare pct. 2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și art. I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege organică. V-o supun spre aprobare în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate, prin vot deschis cu mâna ridicată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro